Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

K ARADENİZ E KONOMİK İ ŞBİRLİĞİ Ö RGÜTÜ Ferda V. Bostan-2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "K ARADENİZ E KONOMİK İ ŞBİRLİĞİ Ö RGÜTÜ Ferda V. Bostan-2012."— Sunum transkripti:

1 K ARADENİZ E KONOMİK İ ŞBİRLİĞİ Ö RGÜTÜ Ferda V. Bostan-2012

2  Üye Devletler ve Gözlemci Devletler  KEİ Örgüt Şartı ve Bölümleri  KEİ Kuruluş Amaçları ve Prensipleri  KEİ Organları, İşbirliği Alanları, Projeleri  KEİ Örgütünün Dış Ticaretteki Oranları  KEİ- Rusya, ABD, AB İlişkileri  Bölgedeki Değişimler  KEİ ve Türkiye’nin Sorumlulukları  2012 KEİ Asamblesi  Kaynaklar  Son İçerik

3 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DIŞ POLİTİKADA KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

4 K Eİ Ü YELER İ TürkiyeArnavutlukAzerbaycanBulgaristanErmenistan GürcistanMoldovaRomanyaRusyaUkrayna YunanistanSırbistan

5 K Eİ G ÖZLEMCİ Ü LKELE R ABD Almanya Fransa İtalya Çek Cumhuriyeti Hırvatistan Polonya Slovakya Avusturya Beyaz Rusya Mısır Tunus İsrail

6 K Eİ G ÖZLEMCİ Ü YELE R Devletler Uluslararası Organizasyonlar Hükümet dışı Örgütler ve Diğer Devletler •ABD •Almanya vb. •Avrupa Komisyonu •Enerji Sözleşmesi Sekreterliği •Karadeniz Komisyonu •Uluslararası Karadeniz Kulübü •Marmara Grubu Str. Ve Sos. Araşt. Vakfı

7 KEİ ÖRGÜTÜ ŞARTI BÖLÜM I. Genel HükümlerBÖLÜM II. İşbirliğinin İlkeleri ve AlanlarıBÖLÜM III. KatılımBÖLÜM IV. Zirve ToplantılarıBÖLÜM V. Ana ve Yardımcı OrganlarBÖLÜM VI. Nisap ve Karar AlmaBÖLÜM VII. KEİ’ne Bağlı KuruluşlarBÖLÜM VIII. Mali HükümlerBÖLÜM IX Hukuki HükümlerBÖLÜM X. Son Bölümler

8 K Eİ K URULUŞ A MAÇLARI V E P RENSİPLE R • Diyalog, karşılıklı saygı ve güven ile işbirliği, • Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, • Ferdi ve kolektif girişimleri teşvikle iş yaşamını geliştirmek. • Bağımsız ve uluslararası sorumluluk dahilinde ekonomik işbirliğini geliştirmek • İlgili üye devletlerin ekonomik menfaatlerinin gözetilmesi, • Diğer devletlerin örgüte katılımının teşviki.

9 ZirveKEİ Parlamenter AsemblesiDışişleri Bakanları Toplantısı [DBT] KEİ Konseyi KEİ Kalkınma ve Ticaret Bankası Uluslararası Karadeniz Etüdleri Merkezi KEİ Uluslararası Sekreteryası KEİ İstatistik Veri ve Ekonomik Bilgi Değişimi Eşgüdüm Merkezi

10 KEİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI VE ÇALIŞMA GRUPLARI • Ulaştırma &Haberleşme • Bilişim, Enerji • Turizm, Tarım, Tarıma dayalı sanayi, madencilik • Sağlık ve Eczacılık • Bilim ve Teknoloji • İktisadi ve ticari bilgi paylaşımı • İstatistik Veri ve Ekonomik Bilgi Değişimi • Banka ve Finans • Ticari ve Sınai İşbirliği • Tarım ve Tarımsal Sanayi • Ulaşım ve İletişim • Çevre Korunması • Bilim ve Teknoloji • Suçlarla Mücadele

11 * ITUR –Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında fiber kablo sistemi kurulması * KAFOS-İstanbul-Varna-Kişinev * TBL-İtalya-Makedonya-Arnavutluk- İspanya ve Türkiye * Techpark Projesi– Yunanistan 2008 * Karadeniz İklimini koruma ve kontrol altında tutma- Gürcistan * Avrupa’da Yoğunlukla Konuşulamayan Dillerin Gelişimini Destekleme - Yunanistan * Uluslararası Karadeniz Kruvaziyer Turizmi Konferansı 2012 (İzmir) ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALANINDA TİCARET ALANINDA ENERJİ ALANINDA ÇEVRE ALANINDA EĞİTİM ALANINDA TURİZM ALANINDA

12 TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE KEİ’NİN PAYI Haziran 2012Toplam İhracat Haziran 2012Toplam İthalat OECD 5 743 34311 417 231 İİT3 140 2872 844 431 KEİ13,4 %, +21 515 703 14,8 %, + 183 199 527 BDT1 096 6732 654 153 EİT 780 1911 601 014 Türki Cumhuriyet. 440 864 305 694 EFTA 106 101 495 997

13 KEİ ÜYE ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÖSTERGELERİ

14 KEİ – RUSYA İLİŞKİLERİ İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN KONULAR •Enerji Kaynaklarının Pazarlanması •Enerji Yollarının •Güvenliği •Bölgesel Ticaret •Bölgedeki Aktörlerle İkili İlişkilerin Geliştirilmesi •Terörün Önlenmesi, Kaçakçılıkla Mücadele •Sınır Güvenliği ve Refah

15 K Eİ -A B İ LİŞKİLER İ  Avrupa Komşuluk Politikası/ Stratejisi  AB Üyesi KEİ Üyeleri  AB Yayılma Politikası ve Karadeniz’de Olası Yeni AB Aktörleri  AB’nin Ulaşım, Çevre, Ticaret, Sağlık, Güvenlik Projeleri Kapsamında Karadeniz AB KOMŞULUK POLİTİKASI VE KEİ Münhasırlık- Global Açılım Değerler- Pragmatizm Ulusal Politikalar- Bölgesel Politikalar Çeşitlilik- Ortak Amaçlar Tekil Yapı- Çoğul Form

16 o Genişletilmiş Karadeniz [Wider Black Sea] Kavramı ve Avrasya Politikaları o NATO Akdeniz Gücünün Karadeniz’deki Rolü o Bölgede Arabulucu Olarak Rol Oynama o Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan gibi bölgesel aktörlerle ikili ilişkiler kurulması o Bölgesel Aktörlerle Yapılan Ortak Askeri İttifaklar o Kafkas Enerji Havzalarının Güvenliği o ABD-Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri KEİ – ABD İLİŞKİLERİ

17 Bölgenin politik ve ekonomik istikrarsızlıklara açık olması, Demokrasi kültürünün henüz yeni olması, Çok kültürlülükten doğan aktörler arası sosyal iletişim güçlüğü, Enerji kaynakları, ulaşım, güvenlik gibi nedenlerden doğan bağımlılık ve bunun küresel kutuplaşmaya zemin hazırlaması, Bölgede işlerlik gösteren tek kapsamlı aktif işbirliği örgütü olması, KEİ’nin taşıdığı ve taşıyacağı bölgesel ve küresel misyonun önemini vurgulamaktadır. KEİ ÖRGÜTÜ’NÜN ÖNEMİ VE GELECEĞİ

18 BÖLGEDEK İ DE ĞİŞİ MLER BÖLGEDEK İ DE ĞİŞİ MLER  AB Üyeliğine Geçen Aktörler  2008 Güney Osetya Savaşı  Abhazya ve Osetya’nın Rusya Federasyonu Tarafından Tanınması  Gürcistan'ın Statüsü  Rusya, Türkiye, ABD ve AB’nin Güvenlik Algılamaları ve Güvenlik Doktrinlerindeki Değişimler  Bölgedeki Aktörlerin AB-ABD-Rusya Federasyonu Kutuplaşması

19 K ARADENİZ E KONOMİK İ ŞBİRLİĞİNİN G ELİŞMESİNİ E NGELLEYEN N EDENLE R Üye ülkelerin farklı ekonomik rejimlere sahip olması Ulusal muhasebe sistemleri, ekonomik veri ve kavramların farklı olması Ticari ve finansal mevzuattan doğan boşluklar Bürokratik ve karar merkezli güçlükler İşsizlik, ulusal ekonomide yaşanan krizler Uluslararası finans krizleri, dolar ve Euro'da yaşanan istikrarsızlık

20 TÜRKİYE’NİN KARADENİZ STRATEJİSİ  Türkiye’nin Bölge Aktörleriyle İlişki Kurmasına Neden Olan Faktörler  Bölgesel ve Küresel Güvenlik  Deniz Güvenliği  Teröre Karşı İşbirliği  Ekonomi ve Finans  İthalat ve İhracatın Geliştirilmesi  Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturma  Çevre ve İnsani Sorunlar  Deniz ve Çevre Kirliliği  Mülteci ve Kaçak Göçmenlik  Politik Sorunlar  Dağlık Karabağ Sorunu ve Azerbaycan  Ermeni Sorunu  Rusya- Ukrayna-Gürcistan İlişkileri

21 2012 BSEC ASEMBLESİ Karadeniz 2020 Vizyonu

22 KAYNAKLAR  GENÇ Murat, ARTAN Seyfettin, BERBER Metin, «KEİ Bölgesi’nde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri:Çekim Modeli Yaklaşımı», Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, s.210-211.  Comission On The Black Sea, 2020 Vizyonu-Karadeniz Vizyonu, http://www.blackseacom.eu/info-pages/a-2020-vision-for-the-black-sea/2020- vizyonu-karadeniz-boyutu/ http://www.blackseacom.eu/info-pages/a-2020-vision-for-the-black-sea/2020- vizyonu-karadeniz-boyutu/  Eko Avrasya, Karadeniz Özel Sayısı, Yaz 2012, Yıl:5, Sayı:19  CELAC Sergiu, «The Role and Potential Of The Organisation Of The BSEC, CIES Neighbourhood Policy Paper», November 2001, n. 01.  BSEC Projects http://www.bsecprojects.com/http://www.bsecprojects.com/  Vikipedia http://www.vikipedi.comhttp://www.vikipedi.com  BSEC http://www.bsec.org.trhttp://www.bsec.org.tr  T.C. Cumhurbaşkanlığı http://www.tcbb.gov.trhttp://www.tcbb.gov.tr  T.C. Dışişleri Bakanlığı http://mfa.gov.trhttp://mfa.gov.tr  Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.trhttp://www.tuik.gov.tr

23 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"K ARADENİZ E KONOMİK İ ŞBİRLİĞİ Ö RGÜTÜ Ferda V. Bostan-2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları