Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ"— Sunum transkripti:

1 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Ferda V. Bostan-2012

2 İçerik Üye Devletler ve Gözlemci Devletler
KEİ Örgüt Şartı ve Bölümleri KEİ Kuruluş Amaçları ve Prensipleri KEİ Organları, İşbirliği Alanları, Projeleri KEİ Örgütünün Dış Ticaretteki Oranları KEİ- Rusya, ABD, AB İlişkileri Bölgedeki Değişimler KEİ ve Türkiye’nin Sorumlulukları 2012 KEİ Asamblesi Kaynaklar Son

3 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE DIŞ POLİTİKADA KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ
Hatırlatma: Taslak [Draft] üzerinde çalışılmış haritadır, kullanımı esnasında kaynak belirtiniz.

4 KEİ ÜYELERİ Türkiye Arnavutluk Azerbaycan Bulgaristan Ermenistan
Gürcistan Moldova Romanya Rusya Ukrayna Yunanistan Sırbistan

5 KEİ GÖZLEMCİ ÜLKELER ABD Almanya Fransa İtalya
Çek Cumhuriyeti Hırvatistan Polonya Slovakya Avusturya Beyaz Rusya Mısır Tunus İsrail İlk grup G8 ve AB ülkelerini, ikinci grup AB üye ülkeleri, son grup gelişmekte olan ülkeler ve Ortadoğu ülkelerini kapsamaktadır.

6 Uluslararası Organizasyonlar Hükümet dışı Örgütler ve Diğer Devletler
KEİ GÖZLEMCİ ÜYELER Devletler Uluslararası Organizasyonlar Hükümet dışı Örgütler ve Diğer Devletler ABD Almanya vb. Avrupa Komisyonu Enerji Sözleşmesi Sekreterliği Karadeniz Komisyonu Uluslararası Karadeniz Kulübü Marmara Grubu Str. Ve Sos. Araşt. Vakfı KEİ üyeliği şartı olarak Karadeniz’de kıyı sahibi olma zorunluluğu yoktur. Bknz. KEİ Şartı Üyelik, Gözlemci Üyelik

7 KEİ ÖRGÜTÜ ŞARTI BÖLÜM I. Genel Hükümler
BÖLÜM II. İşbirliğinin İlkeleri ve Alanları BÖLÜM III. Katılım BÖLÜM IV. Zirve Toplantıları BÖLÜM V. Ana ve Yardımcı Organlar BÖLÜM VI. Nisap ve Karar Alma BÖLÜM VII. KEİ’ne Bağlı Kuruluşlar BÖLÜM VIII. Mali Hükümler BÖLÜM IX Hukuki Hükümler BÖLÜM X. Son Bölümler

8 KEİ KURULUŞ AMAÇLARI VE PRENSİPLER
Diyalog, karşılıklı saygı ve güven ile işbirliği, Uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ikili ilişkilerin geliştirilmesi, Ferdi ve kolektif girişimleri teşvikle iş yaşamını geliştirmek. Bağımsız ve uluslararası sorumluluk dahilinde ekonomik işbirliğini geliştirmek İlgili üye devletlerin ekonomik menfaatlerinin gözetilmesi, Diğer devletlerin örgüte katılımının teşviki.

9 KEİ ÖRGÜTÜ YAPISI Zirve KEİ Parlamenter Asemblesi
Dışişleri Bakanları Toplantısı [DBT] KEİ Konseyi KEİ Kalkınma ve Ticaret Bankası Uluslararası Karadeniz Etüdleri Merkezi KEİ Uluslararası Sekreteryası KEİ İstatistik Veri ve Ekonomik Bilgi Değişimi Eşgüdüm Merkezi

10 KEİ İŞBİRLİĞİ ALANLARI VE ÇALIŞMA GRUPLARI
Ulaştırma &Haberleşme Bilişim, Enerji Turizm, Tarım, Tarıma dayalı sanayi, madencilik Sağlık ve Eczacılık Bilim ve Teknoloji İktisadi ve ticari bilgi paylaşımı İstatistik Veri ve Ekonomik Bilgi Değişimi Banka ve Finans Ticari ve Sınai İşbirliği Tarım ve Tarımsal Sanayi Ulaşım ve İletişim Çevre Korunması Bilim ve Teknoloji Suçlarla Mücadele

11 KEİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJELER
ULAŞTIRMA VE İLETİŞİM ALANINDA TİCARET ALANINDA ENERJİ ALANINDA ÇEVRE ALANINDA EĞİTİM ALANINDA TURİZM ALANINDA ITUR –Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında fiber kablo sistemi kurulması KAFOS-İstanbul-Varna-Kişinev TBL-İtalya-Makedonya-Arnavutluk- İspanya ve Türkiye Techpark Projesi– Yunanistan 2008 Karadeniz İklimini koruma ve kontrol altında tutma- Gürcistan Avrupa’da Yoğunlukla Konuşulamayan Dillerin Gelişimini Destekleme - Yunanistan Uluslararası Karadeniz Kruvaziyer Turizmi Konferansı 2012 (İzmir) KEİ bazında gerçekleştirilen projeler KEİ Fonu aracılığıyla finanse edilmektedir, bu fondan yararlanmak bazı koşullara bağlı tutulmuştur. Bknz. Ring projesi de önemli.

12 TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE KEİ’NİN PAYI
Haziran 2012 Toplam İhracat Toplam İthalat OECD İİT KEİ 13,4 % , +2 14,8 %, + 18 BDT EİT Türki Cumhuriyet. EFTA Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu 2012 Haziran Ayı Verileri Serbest Bölgelerin İhracat-İthalat Paylarının Kıyaslanması.

13 KEİ ÜYE ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÖSTERGELERİ
KEİ üyesi ülkelerin Büyüme Oranları- Kaynak:2009 WDI Indicator, bknz. Genç, Artan, Berber, s

14 KEİ – RUSYA İLİŞKİLERİ İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN KONULAR
Enerji Kaynaklarının Pazarlanması Enerji Yollarının Güvenliği Bölgesel Ticaret Bölgedeki Aktörlerle İkili İlişkilerin Geliştirilmesi Terörün Önlenmesi, Kaçakçılıkla Mücadele Sınır Güvenliği ve Refah Başbakan R. Tayyip Erdoğan, V. Putin ile birlikte 2007 KEİ Zirvesi’nde. Fotoğraf Kaynakları: R.Tayyip Erdoğan, Putin Radiofree Europe. 2000 CIS Zirvesi’nde Heydar Aliyev, Leonid Kuchma, Vladimir Putin:Vikipedi

15 KEİ-AB İLİŞKİLERİ Avrupa Komşuluk Politikası/ Stratejisi
AB Üyesi KEİ Üyeleri AB Yayılma Politikası ve Karadeniz’de Olası Yeni AB Aktörleri AB’nin Ulaşım, Çevre, Ticaret, Sağlık, Güvenlik Projeleri Kapsamında Karadeniz AB KOMŞULUK POLİTİKASI VE KEİ Münhasırlık-Global Açılım Değerler-Pragmatizm Ulusal Politikalar-Bölgesel Politikalar Çeşitlilik-Ortak Amaçlar Tekil Yapı-Çoğul Form Bknz. Diagram temaları hakkında: Celac, s.1

16 NATO Akdeniz Gücünün Karadeniz’deki Rolü
KEİ – ABD İLİŞKİLERİ Genişletilmiş Karadeniz [Wider Black Sea] Kavramı ve Avrasya Politikaları NATO Akdeniz Gücünün Karadeniz’deki Rolü Bölgede Arabulucu Olarak Rol Oynama Bulgaristan, Romanya ve Gürcistan gibi bölgesel aktörlerle ikili ilişkiler kurulması Bölgesel Aktörlerle Yapılan Ortak Askeri İttifaklar Kafkas Enerji Havzalarının Güvenliği ABD-Azerbaycan-Ermenistan İlişkileri Fotoğraf Kaynakları : 2011 Füze Antlaşması yapılırken; Basescu-Obama: acus.org. Saakaşvili-Obama :Turkishny

17 KEİ ÖRGÜTÜ’NÜN ÖNEMİ VE GELECEĞİ
Bölgenin politik ve ekonomik istikrarsızlıklara açık olması, Demokrasi kültürünün henüz yeni olması, Çok kültürlülükten doğan aktörler arası sosyal iletişim güçlüğü, Enerji kaynakları, ulaşım, güvenlik gibi nedenlerden doğan bağımlılık ve bunun küresel kutuplaşmaya zemin hazırlaması, Bölgede işlerlik gösteren tek kapsamlı aktif işbirliği örgütü olması, KEİ’nin taşıdığı ve taşıyacağı bölgesel ve küresel misyonun önemini vurgulamaktadır.

18 BÖLGEDEKİ DEĞİŞİMLER AB Üyeliğine Geçen Aktörler
2008 Güney Osetya Savaşı Abhazya ve Osetya’nın Rusya Federasyonu Tarafından Tanınması Gürcistan'ın Statüsü Rusya, Türkiye, ABD ve AB’nin Güvenlik Algılamaları ve Güvenlik Doktrinlerindeki Değişimler Bölgedeki Aktörlerin AB-ABD-Rusya Federasyonu Kutuplaşması Harita Kaynakları: Vikipedi/2008 Güney Osetya Savaşı

19 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN NEDENLER
Üye ülkelerin farklı ekonomik rejimlere sahip olması Ulusal muhasebe sistemleri, ekonomik veri ve kavramların farklı olması Ticari ve finansal mevzuattan doğan boşluklar Bürokratik ve karar merkezli güçlükler İşsizlik, ulusal ekonomide yaşanan krizler Uluslararası finans krizleri, dolar ve Euro'da yaşanan istikrarsızlık

20 TÜRKİYE’NİN KARADENİZ STRATEJİSİ
Türkiye’nin Bölge Aktörleriyle İlişki Kurmasına Neden Olan Faktörler Bölgesel ve Küresel Güvenlik Deniz Güvenliği Teröre Karşı İşbirliği Ekonomi ve Finans İthalat ve İhracatın Geliştirilmesi Serbest Ticaret Bölgesi Oluşturma Çevre ve İnsani Sorunlar Deniz ve Çevre Kirliliği Mülteci ve Kaçak Göçmenlik Politik Sorunlar Dağlık Karabağ Sorunu ve Azerbaycan Ermeni Sorunu Rusya- Ukrayna-Gürcistan İlişkileri Gelecek 10 yıl hedef belirleyen Ekonomik Gündem kabul edildi. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın proje yapısı öne çıkartıldı. Temalar: Bölge içi ticaret ve yatırımların yoğunlaştırılması, gümrük ve sınır geçiş yönetimleri arasında işbirliği, etkili bir ulaştırma ağı kurulması, sürdürülebilir enerji ve Karadeniz enerji piyasasının geliştirilmesi, doğal çevrenin korunması, gıda güvenliği, sağlık ve eczacılık, turizmin geliştirilmesi ve kültürel mirasın korunması, KOBİ sektörünün sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlanması, bilimsel çalışma ve teknolojide bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi, gelişmiş bilgi ve iletişim teknolojisi ile bilgi toplumunun sürdürülebilir hale getirilmesi, ekonomik, sosyal istatistiksel veri ve bilgilerin uyumlaştırılması ve paylaşılması, eğitimde yüksek standartların sağlanması, iyi yönetişim ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, organize suçlar, yasadışı silah ve uyuşturucu ticareti, terörizm, yolsuzluk ve kara para aklama ile mücadelede işbirliği, acil durumlarda işbirliği.

21 2012 BSEC ASEMBLESİ Karadeniz 2020 Vizyonu
KEİ’nin 20. Yıldönümü- İstanbul, Fotoğraf Kaynakları: T.C. Cumhurbaşkanlığı ve BSEC Web Sayfaları. 2012 BSEC ASEMBLESİ Karadeniz 2020 Vizyonu

22 KAYNAKLAR GENÇ Murat, ARTAN Seyfettin, BERBER Metin, «KEİ Bölgesi’nde Ticaret Akımlarının Belirleyicileri:Çekim Modeli Yaklaşımı», Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:25, Sayı:2, s Comission On The Black Sea, 2020 Vizyonu-Karadeniz Vizyonu, Eko Avrasya, Karadeniz Özel Sayısı, Yaz 2012, Yıl:5, Sayı:19 CELAC Sergiu, «The Role and Potential Of The Organisation Of The BSEC, CIES Neighbourhood Policy Paper», November 2001, n. 01. BSEC Projects Vikipedia BSEC T.C. Cumhurbaşkanlığı T.C. Dışişleri Bakanlığı Türkiye İstatistik Kurumu

23 KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları