Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Geliştirme Semineri PROJE GELİŞTİRME “BİR FİKRİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRME” Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Geliştirme Semineri PROJE GELİŞTİRME “BİR FİKRİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRME” Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU."— Sunum transkripti:

1 Proje Geliştirme Semineri PROJE GELİŞTİRME “BİR FİKRİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRME” Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU

2 Proje Geliştirme Semineri 2 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU I. Aşama 1.Proje nedir? 2.Proje yönteminde öğretmenin rolü nedir? 3.Proje konusu neler olabilir? 4.Proje nasıl oluşturulur? 5.Proje adımlarının belirlenmesi. 6.Nasıl bir metot kullanılmalı? 7.Proje raporunun içerisinde neler olmalıdır? 8.Proje bulgularının ortaya konması. 9.Sonuçların yorumlanması. 10.Projenin tartışılması. 11.Proje kaynaklarının oluşturulması. 12.Proje özetinin oluşturulması.

3 Proje Geliştirme Semineri 3 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU II. Aşama ■Projenin Powerpoint sunumlarının oluşturulması. ■Projenin dijital ortamda gösteriminin hazırlanması. III. Aşama ■Sunum eğitiminin yapılması ve sunum becerisinin kazandırılması. ■Projenin gönderilebileceği yarışmaların belirlenmesi. ■Örnek proje sunumları.

4 Proje Geliştirme Semineri 4 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Nedir ? PROBLEMÇÖZÜM tutarlı bir yöntem

5 Proje Geliştirme Semineri 5 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Nedir ? Belirli bir süre içinde ve belirli bir bütçe dahilinde değişim oluşturmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Proje, öğrencilerin gerçek yaşama benzer işler üzerinde, özgün bir ürün ortaya koymak amacıyla yaptıkları bağımsız konu araştırmaları ve etkinliklerdir. Öğrenci merkezli olan bu yöntemde öğretmen etkin değildir; sadece öğrenciye rehberlik etme ve değerlendirme görevini üstlenebilir.

6 Proje Geliştirme Semineri 6 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Kapsamı Nedir ? Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden-sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması söz konusudur. Proje süresi, proje fikrinin ortaya çıkışıyla başlayan ve bu fikrin kağıda dökülmesi, geliştirilmesi, yürütülmesi, tamamlanması ve değerlendirilmesinin ardından yeni proje fikirlerinin üretilmesine kadarki süreçleri içerir.

7 Proje Geliştirme Semineri 7 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Ortaöğretimde proje ne anlam ifade eder? Öğrencileri • Araştırmaya yöneltmek, • Çevrelerinde meydana gelen problemlere karşı duyarlılıklarını artırmak, • Araştırma bilinci kazandırmak, • Teşvik etmek ve bu konularda kabiliyetli olan öğrencileri tespit etmek amacıyla yapılan • Görece karmaşık bir sorunun çözümüne yönelik tasarlanmış, • Tanımlı hedefleri ve beklenen sonuçları olan, • Mali, teknik ve insan kaynakları, yer ve zaman açısından sınırlandırılmış, • Önceden planlanış ve sonunda değerlendirmeye tabi tutulan, • Sonuç odaklı, somut, pratik bilimsel çalışmadır.

8 Proje Geliştirme Semineri 8 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje yapmanın yararları Proje yöntemi öğrencilerin: ■Kendi çevreleri ve dış dünya arasındaki bağlantıları görmelerine, ■Toplumdaki farklı insanlarla iletişim kurmalarına, ■Kendilerini bir etkinlik için organize etmelerine, ■Kendi zamanlarını planlamalarına ve bir plana göre çalışmalarına, kendi bulgularını toplum içinde sunmada ve savunmada pratiklik kazanmalarına, ■Öğretmenlerinin rehberliğinde kendi öğrenme durumlarını kontrol edebilmelerine yardımcı olur. Kısacası bu yöntem sayesinde öğrencilerin araştırma, problem çözme, öğrendiklerini kullanma gibi üst düzey düşünme gerektiren beceriler kazanması sağlanacaktır.

9 Proje Geliştirme Semineri 9 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje yapmanın yararları Coğrafya öğretiminde projenin bir öğrenme yöntemi olarak kullanılmasındaki hareket noktası, öğrencilere hazır bilgiyi sunmaktan ziyade; onların üretken olmalarını sağlama, problem çözme, araştırma ve inceleme, düşünme, bağımsız çalışabilme, bilimle gerçek hayat arasındaki ilişkiyi kurabilme ve buluşçu yönlerini geliştirmektir.

10 Proje Geliştirme Semineri 10 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projede Amaç Ne Olmalı? ■Öğrencileri araştırmaya yöneltmek ve araştırma bilinci kazandırmak, ■Çevremizde meydana gelen problemlere karşı duyarlılıklarını artırmak, ■Çevremizdeki sorunlara çözümler üretmek, ■Kabiliyetli olan öğrencileri tespit etmek, onların bilgi ve becerilerini geliştirmek ve onları değerlendirmek.

11 Proje Geliştirme Semineri 11 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje yönteminde öğretmenin rolü nedir? ■Öğrencilerin çalışma ve iş bölümüne dair yaptıkları plana uyup uymadıklarını denetlemek; ■Öğrencilere inceleme ve araştırma yöntemleri önermek; ■Öğrencilere, karşılaştıkları güçlüklerin giderilmesinde yardım etmek; ■Kaynak kitaplardan, öğrenim ve öğretim araç ve gereçlerinden yararlanılmasına yardım etmek; ■Varsa öğrenciler arasındaki anlaşmazlıkları gidermek; ■Öğrencileri kendi başlarına çalışabilir hale getirmek; ■Öğrencilere başarı duygusunu aşılamak ve kendilerine olan güvenlerini artırmak.

12 Proje Geliştirme Semineri 12 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Türleri Kısa Süreli Projeler: Birkaç saatlik ya da bir-iki haftalık projelerdir. (Sıcaklık, şehirleşme, topoğrafya ilişkisi) Uzun Süreli Projeler: Birkaç aylık ya da uzun dönemli projelerdir. (Yağış-barajların doluluk oranı ilişkisi) Eylem projeleri: Toplumdaki sorunların çözümüne yönelik projelerdir. (İncirli caddesindeki trafik yoğunluğunun azaltılması) Araştırma- İnceleme Projeleri: Belli bir konuda bilgi toplamayı ve toplanan bilgileri çözümleyerek sunmaya yönelik projelerdir. (Davranış değişikliklerinin meydana gelmesinde büyük kardeşlerin rolü)

13 Proje Geliştirme Semineri 13 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projede Konu Seçimi Araştırmanın en önemli ve en zor aşamalarından birisi uygun bir konu seçmektir. Bunda da dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır; Genel Hususlar 1. Çözülebilirlik 2. Yenilik 3. Önemlilik 4. Ahlaki Kurallar Uygunluk Özel Hususlar 1. Araştırmacının Alanda Yeterliliği 2. Veri Toplama Tekniklerinde Yeterlilik 3. Veri Toplama İzni 4. Zaman ve İmkan Yeterliliği 5. İlgi Yeterliliği

14 Proje Geliştirme Semineri 14 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Konusu Neler Olabilir ? Öğrencilerin ilgilerini çekecek ve çözmeyi amaçladıkları herhangi bir problem proje konusu olabilir; ■Mektup yazma, rapor yazma, okulda ya da başka bir yerde sergilemek amacıyla piyes yazma, ■Okul dergisi çıkarma, ■Okulda çalışacak yeni eğitsel kollar kurma, ■Okul bahçesine ağaç dikme projesi, ■Her hangi bir ürün geliştirme projesi

15 Proje Geliştirme Semineri 15 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Konusu Neler Olabilir ? ■Bitki yetiştirme projesi, ■Kuşak çatışmasının ortadan kaldırılması projesi, ■Toplumdaki farklı şehirlerden göç etmiş insanların kaynaştırılması projesi, ■Çevredeki ağaç türlerinin adlarının ve özelliklerinin araştırılması ve sonuçları küçük bir tabela haline getirilerek ağaçların görülebilecek bir kısmına asılması, ■Rönesans dönemini anlatan bir inceleme raporu hazırlama.

16 Proje Geliştirme Semineri 16 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Konusu Neler Olabilir ? ■Çevremizde (şehrimiz, mahallemiz, okul yolumuz, okulumuz, vb.) var olan ve her zaman karşı kaşıya geldiğimiz sorunlar. ■Çevremizdeki güzellikler (Onların ortaya konması, korunması ve devamlılığına dair). ■Proje konusu orijinal olmalıdır. Yani daha önce yapılmamış ve konu olan soruna yeni bir yaklaşım getirecek bir çalışma olmalıdır.

17 Proje Geliştirme Semineri 17 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU PROJELERİN ORTAK UNSURLARI ■Başlama ve bitiş noktaları vardır. ■Çeşitli görev, faaliyet ya da olayları kapsar. ■Bir takım farklı kaynaklar gerektirir. ■Her projenin kendine has şekilde planlanması ve kontrol edilmesi gerekir. ■Nasıl yapılacağına ilişkin prensipler aynı olacaktır. ■Ayrıntılar farklı olacaktır.

18 Proje Geliştirme Semineri 18 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Sistematiği Nasıl Olmalı? Proje Adımları Hazırlık aşaması ve başvuru Kaynak inceleme ve veri elde etme Çıktı (Rapor) Analiz ve sentez

19 Proje Geliştirme Semineri 19 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Sistematiği Nasıl Olmalı? ■Araştırmanın konusunun belirlenmesi, ■Araştırma ile ilgili hipotezin ortaya konulması, ■Konuya uygun araştırma metot ve tekniklerinin seçilmesi, ■Verilerin toplanması, ■Toplanan verilerin yorumlanması, değerlendirilmesi, ■Sonuçların sunulması.

20 Proje Geliştirme Semineri 20 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Nasıl Bir Metot Kullanılmalı? ■Her bilimin ve hatta her bir konunun kendisine göre farklı metotları bulunmaktadır. Buna göre modern yöntemler ve teknolojik aletler kullanılmalı. ■Ayrıca danışmanlık hususunda üniversitelerden veya o konunun uzmanlarından yardım alınmalı. ■Projenin ortaya konmasında mümkün olduğu kadar bilimselliğe yer verilmesinin yanında görselliğe de önem verilmeli.

21 Proje Geliştirme Semineri 21 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Yönetimi Projenin hazırlanmasından önce gerekli bilgilerin elde edilmesi için bir durum analizinin yapılması, sorunların çözümlenmesi ve önerilen işlerin hedeflerinin tanımlanması için gerekli işlemleri oluşturur.

22 Proje Geliştirme Semineri 22 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Yönetiminin Yararları ■Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden belirler. ■Sürekli raporlama ihtiyacı minumuma iner. ■Zaman baştan belirlenir. ■Maliyet önceden belirlenir. ■Gerekli kaynakları ortaya koyar.

23 Proje Geliştirme Semineri 23 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU PROJENİN AŞAMALARI Bilimsel proje çalışması merak ve gözlem ile başlar. Çevremizde pek çok varlık var ve çevremizde pek çok değişiklik oluyor. Bu varlıkları ve değişiklikleri merak ederiz. Gökyüzü nasıl oluşmuş? Neden mavi? Gökyüzünde neler var? Geceleri yıldızlar parlıyor, ama her gece aynı yıldızlar olmuyor. Neden? Yıldızlar nasıl yer değiştiriyor? Sonra merak ettiklerimizle ilgili gözlemler yapmaya başlarız ve kendimizi bilimsel proje hazırlarken buluruz. Ama yaptığımız çalışmanın bilimsel olması için yapmamız gerekenler, sırasıyla uygulayacağımız basamaklar var. 1. Aşama: Hazırlık aşaması ve başvuru 2. Aşama: Gerekli bilginin toplanması ve analiz edilmesi. 3. Aşama: Yazma aşaması ve sunumu

24 Proje Geliştirme Semineri 24 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU PROJE ÖNERİSİ HAZIRLAMA Amaç ■Proje önerisi hazırlama tekniklerini öğrenmek ve başarılı proje önerisi tasarlanması ve yazımı için yeteneklerin geliştirilmesi Lütfen Dikkat! ■Proje önerisi hazırlamak bir amaç değil araçtır! ■Proje önerisi hazırlamak proje yönetiminin sadece bir bölümüdür! ■Proje önerisi, ön hazırlık sürecinin son ürünüdür!

25 Proje Geliştirme Semineri 25 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Önerisi Yazmadan Önce Neler Yapmalı ? ■Projeden doğrudan faydalanacak kişi/kurum ile görüşmeler ■Geçmiş proje önerilerinin incelenmesi ■Geçmiş proje değerlendirme raporlarının incelenmesi ■İstatistiksel verilerin değerlendirilmesi ■Uzman kişilere danışılması ■Anket yapılması ■Yerel halk ile görüşülmesi ■PLANLAMA !!!

26 Proje Geliştirme Semineri 26 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Hazırlık Aşaması ve Başvuru ■Konu Seçmek ■Amacı belirlemek ■Projenin sınırlarını belirlemek ■Yakın Kaynakları Okumak ■Konuyu Sınırlandırmak ■Araştırmada Kullanılacak Metot ve Teknikleri Tespit ■Hipotez Kurmak ■Geçici Plan Yapmak ■Kaynakları Tespit Etmek

27 Proje Geliştirme Semineri 27 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Amacın Belirlenmesi ■Bu aşamada, projede incelenecek olan konular, cevaplanması gereken sorular belirlenir. ■Konu beyin fırtınası yoluyla sınıfta bulunabilir ya da öğretmen tarafından önerilebilir. ■Ancak konu öğrencileri açmaza düşürmemelidir ve sorular da ona ait ve doğrudan olmalıdır.

28 Proje Geliştirme Semineri 28 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU PROJE BÜTÇESİ Neden projelerimize bütçe hazırlamalıyız? ■Doğru proje bütçelendirmesinin yapılabilmesine yardımcı olmak ve ■Finansal analiz yapabilmek için. Donörler hangi soruları sorar? ■Proje maliyetleri, faaliyet başına yapılacak harcamalar ile yansıtılmış mı? ■Yapılacak harcamalar proje faaliyetleri ile doğrudan ilgili midir? ■Bütçe, doğru bir finansal perspektif ile hazırlanmış mıdır? (maliyet-etkin) ■Bütçe, projenin teknik bölümü ile ne kadar uyumludur? ■Harcamalar, kanıtlanabilir mi? (fatura, vb.)

29 Proje Geliştirme Semineri 29 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Kaynak inceleme ve veri elde etme ■Tespit Edilen Kaynaklardan Okuma ve Not Alma, ■Gözlem ve Deney Yaparak Bilgi Elde Etmek, • İstatistiksel bilgi toplanması, • Sözel bilgi toplanması, • Uzmanlarla görüşme, • Deney yapma, • Anket yapma, • Fotoğraf çekme, ■Bilgileri Bir Araya Getirmek, Sınıflandırmak, Karşılaştırma Yapmak ve Toplanan Bilgileri Bütünleştirmek. ■Proje bulgularının ortaya konulması.

30 Proje Geliştirme Semineri 30 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Kaynak inceleme ve veri toplama ve analizi ■Elde edilen bilgilerin analizi bu aşamada gerçekleşecektir. Öğretmen bu aşamada sorularına cevap vererek öğrencileri yönlendirebilir. Ancak çalışmayı yapmaktan tamamen öğrenciler sorumludur.

31 Proje Geliştirme Semineri 31 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Çıktı: Yazma Aşaması ve Sunumu Yazma Aşamasında Yapılması Gerekenler: •Öncelikle hipotez kontrol edilmelidir. •Yaptığımız geçici plandaki değişiklik olmuş mu? Kontrol edilmelidir. •Bölümlerin mantıklı bir sıra izleyip izlemediğine bakılmalıdır. •Şüpheli noktalar varsa bu şüpheleri giderici çalışmalara başlanmalıdır.

32 Proje Geliştirme Semineri 32 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Sunumu ■Bilimsel bir projenin mutlaka sunuşu yapılır. Sizin yaptırdığınız projeler jüriye,misafirlere ve birçok insana sunumu yapılacaktır. ■Bu yüzden heyecanlanmamak elde değildir. Bu nedenle öğrencilere mutlaka projeyi sunuş pratikleri yaptırın. ■Konuyu en iyi bilenlerin onlar olduğunu unutmayın.

33 Proje Geliştirme Semineri 33 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Sunumu ■Çalışmanın sonucu öğrencilerin bulgularını ve projenin aşamalarını göstermelidir. ■Projenin ürünü bir rapor, sergi, seminer, resim, şiir vb. olabilir. Eğer yeterli zaman varsa sergi uygulaması öğrencileri motive edici özelliğe sahip olduğu için tercih edilebilir. ■Bu durumda öğrenci ürününün yanında durarak sorulan soruları cevaplandırabilir. Eğer zaman kısıtlıysa ürünler sınıfta elden ele dolaştırılarak herkesin görmesi sağlanmalıdır.

34 Proje Geliştirme Semineri 34 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Raporunun İçerisinde Neler Olmalıdır? ■Projenin Başlığı ■Projenin Özeti ■Giriş ■Projenin Amacı ■Kaynak Taraması ■Materyal ve Metot ■Bulgular ■Sonuç ve Tartışma ■Kaynakça ■Teşekkür

35 Proje Geliştirme Semineri 35 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Başlığı ■Projeyi en güzel biçimde kapsayan ve onu temsil edebilecek bir başlık seçilmelidir. ■Başlık, araştırmanın konusunu, alanını ve problem sınırlarını belirtmelidir. ■Araştırmanın başlığı konuya uygun olmalıdır. ■Başlık kısa ve yalın ifade edilmelidir. ■1 ile 15 kelime arasında olmalıdır.

36 Proje Geliştirme Semineri 36 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Konusu ■Proje ilgilenilen üzerine düşünülen, merak edilen konular üzerine seçilmeli. ■Aklınıza pek çok fikir gelebilir. Bunları not edin. Hemen karar vermeyin. Bunların arasında sizin en güzel yapabileceğinizi, en merak ettiğiniz seçin. ■Bu proje sadece sizin seçeceğiniz konuda bilgili olduğunuzu göstermeyecek. ■Unutmayın, sizin bir sorunuz var. Bu sorunun cevabını vermek için bilimsel bir proje hazırlıyorsunuz.

37 Proje Geliştirme Semineri 37 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Özeti ■Projenin özeti, proje hakkındaki kısa bir bilgidir. Bu bölümde projeniz ana hatlarıyla çizilir. ■Bunda projenin adı, kısaca amacı ve hedefi belirtilmelidir. ■150 kelimeyi geçmemelidir. ■Özetin sonunda projede en fazla kullanılan bazı kavramlar, “Anahtar Kelimeler” kısmında verilmelidir. ■Projenin adı, amaç kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır. ■Genellikle özetin bir kopyası jüri üyelerine verilir. ■Bu şekilde jüri üyelerinin yapacağınız sunuş hakkında bir fikri olur.

38 Proje Geliştirme Semineri 38 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Giriş ■Burada genel itibariyle projenin içeriği hakkında genel bir bilgi verildikten sonra projenin işleyişi hususunda da bilgiler verilir. ■Eğer yeryüzündeki bir yere ait bir çalışma yapılacaksa o yerin coğrafi özellikleri hakkında genel bir bilgi verilmelidir. ■Projenin kapsamı ve sınırlılıkları diye ayrıca bir başlık konulmayacaksa, burada projenin sınırları ve kapsamı hem mekan ve fiziki olarak hem de konu olarak verilmelidir. ■İyi bir giriş projeye, bilimsellik ve ilgi kazandırır.

39 Proje Geliştirme Semineri 39 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Giriş ■Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildiririsiniz. ■ Projenizi seçmenin bir nedeni vardır. Bu merak ettiğiniz ve hakkında soru sorduğunuz bir konudur. Sorduğunuz soruyu araştırarak cevaplamaya çalışırsınız. ■Sorunun cevabını önceden tahmin etmek ile siz bir varsayım kurmuş olursunuz.

40 Proje Geliştirme Semineri 40 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Amacı Kısaca projeyi niçin yaptığı ortaya konur.

41 Proje Geliştirme Semineri 41 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Kaynak Taraması ■Bu kısımda çalıştığınız konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar araştırılır. ■Bir tür literatür özeti çıkarılıp proje konusu tanıtılır. ■Sonuçları çıkarılır, incelenir ve metotları tespit edilir. Projenin konusunu belirledikten sonra konunuzla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın. Bilginin yazılı olması gerekmiyor. Konunuzla ilgili fotoğraf, asetat, saydam, model, afiş ve bulabileceğiniz her türlü malzemeyi toplayın. Projenizi en iyi nasıl sunabileceğinizi düşünün.

42 Proje Geliştirme Semineri 42 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Materyal ve Metot ■Sizin bir sorunuz, merak ettiğiniz bir şey var. ■Projenizin amacı nedir? ■Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandığınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde madde yazmalısınız. ■Eğer araştırma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz. ■Ne bulmaya çalışıyorsunuz? ■Sorunuzun cevabı ne olabilir? ■Varsayımda yani ön tahminde bulunun. Varsayımınızı gösterecek deneyler nasıl olabilir, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz?

43 Proje Geliştirme Semineri 43 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Materyal ve Metot ■Proje çalışmasının nasıl yapıldığı, ■Hangi verilerin ve tekniklerin kullanıldığı, ■Hangi araç ve gereçlerin kullanıldığı bu kısımda belirtilmelidir. ■Çünkü proje de materyal seçimi ve kullanılan teknik bilimselliğin bir ifadesidir. Bu nedenle projenin en önemli kısımlarından biri burasıdır.

44 Proje Geliştirme Semineri 44 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Bulgular ■Çalışmanız basit ve düzenli olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı. ■Yaptığınız maket, deney insanların anlayabileceği şekilde düzenlenmeli, ayrıca yaptığınız çalışmaya eğlence de katabilirsiniz. ■Bunu, renkleri kullanarak, insanları şaşırtacak, eğlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Projede elde edilen orijinal bulgulara burada yer verilir.

45 Proje Geliştirme Semineri 45 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Sonuç ve Tartışma ■Çalışma sonunda elde edilen sonuçlar düzenli bir şekilde toplanmalıdır. ■Özellikle, grafikler, tablolar, şekiller ve resimler kullanmak verilerin açıkça ifade edilmesi için çok önemlidir. ■Sonuçların çıkma sebepleri ve bu sonuçların daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılması yapılmalıdır. ■Bunun nedenleri açıkça ifade edilmelidir. ■Sonuç kısmında projenin yorumu da yapılmalı ve yeni projelere ışık tutması sağlanmalıdır.

46 Proje Geliştirme Semineri 46 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Sonuç ve Tartışma ■Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu, varsayımınızın doğrulanıp doğrulanmadığını, soru sorduysanız, cevabı bildirirsiniz. ■Bulduğunuz sonuç hakkında değerlendirme yaparsınız. Araştırma yaptıysanız araştırmanın sonucunu ve değerlendirmesini yazarsınız. ■Bu bölümde de tablolar, şekiller, grafikler, resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.

47 Proje Geliştirme Semineri 47 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Grafikler, Tablolar, Çizimler, Modeller ■Ne oldu? ■Bulduğunuz sonuç nedir? ■Sonuçlarınızı grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin. ■Bulduğunuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.

48 Proje Geliştirme Semineri 48 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Kaynakça ■Projenin bilimsellik kazanmasında ve doğruluğunda kullanılan kaynakların verilmesi temel esaslardandır. ■Bunlar verilirken literatür verme kuralına uygun olarak yazılmalıdır. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz; a)(Yazarın Soyadı, Yayım yılı); (Karakuyu, 2005) veya (Yazarın Soyadı, Yayım yılı; Alıntının yapıldığı sayfa); (Karakuyu, 2005; 52) b)Dipnot şeklinde sayfanın altında.

49 Proje Geliştirme Semineri 49 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Kaynakça ■Projenin sonunda kaynakça verilirken eğer projeyi düzenleyen kurum tarafından bir format verilmemişse aşağıdaki şekillerde kaynakça verilebilir. a)Karakuyu, M. (1992) “Medeniyetler Beşiği Alaşehir” Alaşehir Belediyesi Kültür Yayınları, İzmir. b) Karakuyu, M. 1992 “Medeniyetler Beşiği Alaşehir” İzmir; Alaşehir Belediyesi Kültür Yayınları.

50 Proje Geliştirme Semineri 50 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Teşekkür ve Katkı Belirtme ■Bu kısımda çalışmalar esnasında yardımcı olan kişi, kurum veya kurumlara teşekkür edilmeli ve katkıda bulunanlar belirtilmelidir.

51 Proje Geliştirme Semineri 51 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Sunuşunuzu yaparken stant kuracaksınız. Stant kurmanın da belli kuralları vardır. Stant deney, model, rapor, özetle proje boyunca aldığınız notların olduğu günlüğünüzün yer aldığı masa ile proje adı altında, proje amacının, varsayımının, yöntemin, bilginin, grafik, şekil ve fotoğrafların belirli bir düzenle bulunduğu panodan oluşur.

52 Proje Geliştirme Semineri 52 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Başarılı Bir Stant Nasıl Oluşturulur? ■Stant seyircilerin kolayca anlayabileceği şekilde düzenlenmelidir. Tüm bölümler birbirinden ayrı durmalıdır. Planlılık ve düzenlilik ilkesini uygularsanız sonuç başarılı olur. Karışık bir stant seyircilerin aklını karıştırır. ■Materyalleri panoya dikkatlice tutturun. Sunuş sırasında birden düşmesin, sağa sola kaymasın. Masanızdaki materyallere dikkat edin. Masadan yanlışlıkla düşmeyecek şekilde yerleştirin. ■Eğer deney yapacaksanız, deney şartlarını sağlayın. ■Panonuzdaki yazıların okunabilir olmasına dikkat edin yazı karakterini seçerken açık ve net olmasına özen gösterin.

53 Proje Geliştirme Semineri 53 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Başarılı Bir Stant Nasıl Oluşturulur? ■Standınızda nasıl sunuş yapacağınızı önceden planlayıp size gereken alanı ayarlayın. Yeriniz dar ya da geniş olursa bir takım güçlükler yaşayabilirsiniz. Konu başlığınız panonuzun en belirgin yanıdır. Standınıza bakıldığında ilk dikkat çekici olan projenizin adı olsun. ■Genellikle bilimsel proje yarışmalarında sunuş, jürinin değerlendirmesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çünkü sizin sunuşunuz sadece jüri için değil. Herhangi bir seyirci için projeye ne kadar hakim olduğunuzu gösterecektir. Ve çocuklar için ilk izlenim önemlidir. ■Jürinin ya da herhangi bir seyircinin nasıl olsun istersiniz? Projenizin planlanması ve düzenlenmesi başarılıysa her şey yolunda demektir.

54 Proje Geliştirme Semineri 54 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Başarılı Bir Stant Nasıl Oluşturulur? ■Masada ve panoda yer alacak materyalleri belirli bir düzenle sergileyin masada deney ya da model, rapor, özet ve günlük yer alacak. Panoda projenin adının altında solda amacınız, varsayımınız, sorunuz ya da merak ettiğiniz konu, kullandığınız yöntem, ortada bilgiler, resim, grafik ve fotoğraflar sağda ise sonuç ve değerlendirme sırayla yazılmalıdır. ■Sunuşunuzu eğlenceli ve etkili yapabilirsiniz. Bunun için, işin içine şov katın. ■Renkler ve resimler dikkat çeker. Bir ya da iki renk kullanın. Bazen çok renkli standlar insanları şaşkına çevirir. ■Kontrast renkleri kullanmak “örneğin siyah ile beyazı, kırmızı ile yeşili” daha etkili olabilir.

55 Proje Geliştirme Semineri 55 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Başarılı Bir Stant Nasıl Oluşturulur? ■Fosforlu renkler dikkat çeker ama projenizin ciddiyeti azalabilir. ■Panonuza projenizi açıklayacak resimler yerleştirebilirsiniz. ■Sözlü sunuş! Kişisel görünümünüzden ve kendinizden emin olun. İyi bir görünüş karşınızdakine güven verir. Eğer şimdiye kadar projenizde bilimsel yöntemi kullanıp, proje boyunca notlar alıp, raporunuzu iyi bir şekilde hazırlayıp, planlı ve düzenli çalıştıysanız ve bir de standınızı iyi ve özenle bir şekilde düzenlediyseniz başarılı olacaksınız.

56 Proje Geliştirme Semineri 56 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Projenin Başarılı Olması İçin Nelere Dikkat Edilmelidir? ■Projeye mutlaka bir kapak hazırlanmalı, ■Projeyi hazırlayan kişilerin sunumu, ■Proje konusunun orijinalliği, ■Proje metninin düzenli hazırlanması, uygulanabilirliği, ekonomik oluşu ve bilimsellik başarılı olma açısından çok önemlidir.

57 Proje Geliştirme Semineri 57 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU Proje Yönetiminde başarısızlığa Neden Olabilecek Zayıflıklar ■Hazırlama ve uygulamada başarının temel unsurlarından bir veya birkaçının gözden kaçması, ■Doğru kararları almada ve doğru zamanda verilmesi için gerekli disiplin eksiktir.

58 Proje Geliştirme Semineri 58 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ■Yazılı Sunumun belirlenen formata uygunluğu. ■Görüşmelerdeki performans ve hazırlık. ■Proje konusu ile proje alınan ders konusu arasındaki uyarlılık. ■Proje konusunun diğer derslerle bağlantısı (en az bir ders) ■Uygun örnekleme ve örnekleri konuya bağlama ■Araştırma verileri

59 Proje Geliştirme Semineri 59 24-Haz-14 Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU PROJE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ ■Araştırma kaynakları ■Verileri kullanma – Uygun kullanma (veri analizi – sonuç çıkarma) ■Sonucu proje alınan konuya bağlama ■Projeyi sözlü ve görsel olarak sunabilme. • Aranan bilginin ne olduğunu açıkça belirlemek, • Uygun bilgi kaynaklarının seçimine yardım etmektir.


"Proje Geliştirme Semineri PROJE GELİŞTİRME “BİR FİKRİ PROJEYE DÖNÜŞTÜRME” Yrd. Doç. Dr. Mehmet KARAKUYU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları