Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Workshop on Packaging Waste Management: Legislation and Implementation BİR KENTTE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? DOÇ.DR.MÜFİDE BANAR ANADOLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Workshop on Packaging Waste Management: Legislation and Implementation BİR KENTTE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? DOÇ.DR.MÜFİDE BANAR ANADOLU."— Sunum transkripti:

1 Workshop on Packaging Waste Management: Legislation and Implementation BİR KENTTE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? DOÇ.DR.MÜFİDE BANAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ E-mail: mbanar@anadolu.edu.trmbanar@anadolu.edu.tr 04.03.2010 Anemon Otel, ESKİŞEHİR

2 04.03.2010M.Banar2 Kolayca Belirlenebilen Maliyetler Gizli Maliyetler “ Bertaraf ” “ Yükümlülükler ” • Hammadde maliyetleri •Hatalı ürünlerde iş gücü kaybı • Atık olarak nitelendirilen hatalı ürünlerin maliyeti •Enerji maliyeti • Satış değerlerinde düşüş ATIĞIN MALİYETİ

3 Avrupa Birliği’nin kentsel katı atık yönetimiyle ilgili stratejisinin temel çıkış noktası, ambalaj atıklarının kesinlikle değerlendirilmesi ve düzenli depolama sahalarında hiçbir şekilde ambalaj atığının depolanmamasıdır. 04.03.2010M.Banar3

4 04.03.2010M.Banar4  Kirlilik önleme  Atık minimizasyonu  Yeniden kullanım  Geri dönüşüm  Bertaraf En yüksek öncelik En düşük öncelik

5 End off pipe treatment 04.03.2010M.Banar5 Pollution Prevention

6  Kullanılan malzemelerin miktarını azaltmak için ürünlerin veya ambalajların yeniden dizayn edilmesi ve kullanılan ürün veya ambalajın miktarının azaltılması (Ör: Ambalaj sanayii’nde alüminyum içecek kutularının ağırlığı geçen 20 yıla göre % 52 oranında azaltılmıştır. 1977’den itibaren, 2 litrelik plastik içecek şişelerinin ağırlığı 68 g’dan 51 g’a düşürülmüş, böylece yılda 113.500 ton plastik, atık akımından çıkarılmıştır.)  Mevcut malzemelerin, ürünlerin veya ambalajların yeniden kullanılabilmesi (yeniden doldurulabilir şişeler, kartuşlar, kağıtların her iki yüzlerinin kullanılması gibi)  Kullanılan ambalajda bozulma veya dökülme gibi olumsuzlukların azaltılması 04.03.2010M.Banar6

7 Ülkemizde yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği beraberinde birçok yeni uygulama, bu atıkların geri kazanımına dair yüksek hedefler ve Yönetmelik kapsamındaki taraflara yeni sorumluluklar getirmiştir. Mevcut mevzuatın değerlendirilmesi için resmi kurumlar (Çevre ve Orman Bakanlığı, Belediyeler), yetkilendirilmiş kuruluşlar (ÇEVKO, TÜDAM) ve konuyla ilgili çalışan tesisler (toplama ve ayırma tesisleri, geri dönüşüm lisansına sahip olan tesisler) gibi, mevzuattan etkilenen tüm tarafların görüşleri alınmalıdır. 04.03.2010M.Banar7

8 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması Hususundaki Sorumluluk ve Yükümlülük Paylaşımı 04.03.20108M.Banar Belediyeler Piyasaya Süren Marka Sahibi Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Satış Noktaları Ambalaj Atığı Üreticileri Ambalaj Atığını Toplayan-Ayıran Tesisler

9 “Ambalaj Atıkları Yönetim Sistemi”nin teknik ve ekonomik yönden yapılabilir olması, her bir aşamasının bir önceki ve bir sonraki basamaktaki işlemlerle uyumlu olarak, entegre bir sistem tasarımıyla mümkündür. Bu tasarımın temel faktörleri:  Teknik açıdan uygulanabilirlik  Ekonomik açıdan uygulanabilirlik  Sosyal açıdan kabul edilebilirlik 04.03.2010M.Banar9

10 BİR KENTTE GERİ KAZANIM SİSTEMİNİN KURULMASI İÇİN ATIK MİKTAR VE BİLEŞİMİ ÇOK İYİ BİLİNMELİ VE ETÜD EDİLMELİ, DAHA SONRA GERİ KAZANILABİLİR ATIKLAR İÇİN EN UYGUN TOPLAMA SİSTEMİ OLUŞTURULMALIDIR! 04.03.2010M.Banar10

11  Ambalaj atıklarının geri kazanılması tüketici (evler, küçük işletme ve üretim sektörü) bakışı açısından 2 farklı yaklaşıma ayrılabilir:  Toplama sistemleri: Değerlendirilebilir atıkların evlerden merkezi organizasyonlarca (belediye, lisanslı firmalar) toplanması  Getir sistemleri: Tüketicinin, değerlendirilebilir atıkları merkezi toplama birimlerine (konteynerler, geri kazanım alanları, transfer istasyonları vb.) getirmesi  Ambalaj atıklarının geri kazanılmasındaki lojistik yaklaşım da iki ana sisteme ayrılabilir:  Entegre toplama sistemlerinde, ambalaj atıkları ile yiyecek atıklarının toplanması, beraber ya da ortak bir yapı içerisinde gerçekleştirilir.  İlâve toplama/ getir sistemlerinde ambalaj atıkları, yiyecek atıkları için uygulanan toplama sisteminden lojistik olarak bağımsız şekilde toplanır ya da tüketiciler tarafından getirilir. 04.03.2010M.Banar11

12 ENTEGRE TOPLAMA SİSTEMLERİ 04.03.2010M.Banar12 SistemAçıklamaAvantajDezavantajGerekli araçlar / Altyapı Tek çöp kovası Karışık atığın tek çöp kovasında toplandıktan sonra merkezi ayırma tesisinde ayrılması Evler için kolay Toplama sisteminde değişiklik yok Ayırma problemlerine bağlı yüksek gider Değerlendirilebilir atıkların kalitesinin düşüklüğü (kir, mekanik yıpranma) Ayırma istasyonu Ayrı çöp kovası Çöp kovası başına bir karışık atığın toplanması (örn. Kağıt, cam, biyolojik atık ve değerlendirilemeyen atık için birer kova Yüksek kalitede geri kazanım Merkezi ayırım için az zaman ihtiyacı Evler için fazla alan ihtiyacı Ek kova için gider Ek kova Hassas sınıflandırma için ayrıma istasyonu Biyolojik atıklar ayrılmışsa kompostlaştırma tesisi Çöp poşeti sistemi Bir kova içindeki biyolojik atıkların toplanması, diğer tüm sınıf atıkların başka bir kovada toplanması Yüksek kalitede geri kazanım Evler için kolay kullanım Toplama personeli için ağır bir iş Sıkıştırma kamyonları ile toplama yapılması Poşetlere ek gider Atık poşetleriyle düzenli depolama Ayırma istasyonları Biyolojik atık için ayrı çöp kovası Bir kovada biyolojik atıkların toplanması, kuru değerlendirilebilir bütün atık türlerinin ikincide ve geri dönüşümü mümkün olmayan atıkların üçüncüde toplanması Yüksek kalitede kompost Depolama ihtiyacının azalma verimi Biyolojik atık sıklıkla toplanmazsa koku ve hijyen problemleri Sık toplama için yüksek gider Ek kovalar Biyolojik atıkların hassas sınıflandırılmaları için ayırma istasyonları Üç kova sistemiDüşey ve yatay duvarlarla bölünen bir atık kovasındaki iki ya da çeşitli atık türlerinin toplanması Yüksek kalitede kompost Depolama ihtiyacının azalma verimi Geri kazanılanların yüksek kalitesi Evler için fazla alan ihtiyacı Ek kova gideri Biyolojik atıklar sıklıkla toplanmazsa koku ve hijyen problemi Sık toplamanın yüksek gideri Evlerde yeterli bilgi gereksinimi Ek kovalar Ayırma istasyonu Biyolojik atıklar aynı zamanda ayrılmışsa kompostlaştırma istasyonu

13 GETİR SİSTEMLERİ SistemAçıklamaAvantajDezavantajGerekli araçlar / altyapı Tek madde için merkezi toplama konteynerleri Konteynerler tüketicilerin söz konusu maddeyi getirdikleri merkezi yerlere yerleştirilir; konteynerler düzenli olarak toplanır ve boşaltılır İyi kalitede atık madde Evlerden toplamaya nazaran daha verimli Evler için rahat değil bu nedenle toplamaya nazaran daha az verimli Gürültü problemi (cam konteynerleri için) Toplama yeterli sıklıkta değilse süprüntü problemi olur Plastikler ve metaller için verimli değil Konteyner kurulumu için yeterli alan Atık konteyneri toplama araçları Hassas sınıflandırma için ayırma istasyonları Tek madde veya çeşitli parçalar için merkezi geri kazanım alanları Tüketici geri kazanılabilir atığı merkezi geri kazanım alanına getirir (atığın tipine göre ödeme karşılığı) İyi kalite atık madde Ekonomik toplama metodu Sıkıştırma suyunu boşaltma ile taşıma giderlerinin azalması Atık depoları transfer istasyonlarına ve benzer tesislere entegre edilebilir Kısıtlayıcı yasalara bağlı olarak Türkiye’de uygulanması zor* Evler için rahat değil, düşük toplama Hijyen ve haşarat problemleri oluşabilir Yeterli alan Sıkıştırma ve suyunu boşaltma gereçleri Sınıflandırma aletleri (bazı yerlerde) Bir veya birkaç atık sınıfının evlerden ticari organizasyonlarca toplanması Atık belirli tarihlerde bu organizasyonlarca toplanır ya da hurda tüccarları tarafından toplanır Evler için rahat Yüksek kalitede atık madde Ekonomik toplama metodu Tüm geri kazanılabilen atıklar için verimli değil Tüketici bilinçliliği ve yeterli bilgi önemi Yok Farklı maddeler için bölümlü merkezi toplama konteynerleri Konteynerler tüketicilerin söz konusu maddeyi getirdikleri merkezi yerlere yerleştirilir; konteynerler düzenli olarak toplanır ve boşaltılır İyi kalitede atık madde Evlerden toplamaya nazaran daha verimli Farklı maddeler aynı yerde boşaltılabilir (evler için, ayrı sistemlerden daha rahat) Evler için rahat değil bu nedenle toplamaya nazaran daha az verimli Gürültü problemi (cam konteynerleri için) Toplama yeterli sıklıkta değilse süprüntü problemi olur Plastikler ve metaller için verimli değil Bir bölüm dolarsa tüm konteyner alınmalıdır Tüketici bilinci, yeterli bilgi çok önemli Konteyner kurulumu için yeterli alan Atık konteynerleri Toplama araçları Hassas sınıflandırma için ayırma istasyonları 04.03.2010M.Banar13

14 TOPLAMA SİSTEMLERİNİN SEÇİMİ Değerlendirilebilir atıkların en verimli (optimum) şekilde toplanması için birçok yaklaşım mevcuttur. Toplama sistemleri coğrafi, sosyal, ekonomik, iklimsel, mimarî ve altyapı koşullarına adapte edilmelidir. Türkiye‘de bu koşullar aynı şehirde bile büyük farklılıklar gösterebilir. Bu nedenle ambalaj atıklarını ayrı toplamayı planlayan bir belediye, önce atık kaynak alanlarının altyapısını ve sosyal koşullarını tespit etmelidir. Bir kentin veya aynı kentin ilçelerinin koşullarına uygun olan farklı sistemleri uygulamak mantıklı olabilir. 04.03.2010M.Banar14

15 Bu modeller, belediyelerin ihtiyaçlarına ve yapısına göre değiştirilebilir. ÇEVKO tecrübeleri de göz önüne alınarak ülke için tek bir modelin oluşturulması yerine, yerel ihtiyaçlar ile sosyo-ekonomik yapıyı dikkate alan ve mevcut “hurdacı” sisteminden yararlanan bir düzen kurulmalıdır. 04.03.2010M.Banar15

16  Bu amaçla Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde yapılan bir çalışmada (2008) bir yıl süreyle, 64 farklı mahalleden alınan, toplam 562 örnekle Eskişehir kentinin atık karakterizasyon çalışması yapılmıştır.  Bu çalışmanın bütününde, Eskişehir Kentsel Katı Atık Bileşiminin Belirlenmesi, Kentsel Katı Atık Yönetim Sisteminin Belirlenmesi, Geri Kazanım Sisteminin Belirlenmesi ve Düzenli Depolama Sahası Yer Seçimi Çalışmaları yer almaktadır.  Kentsel katı atıklar ○ 750 ton/gün  Tıbbi atıklar ○ 2 ton/gün  Endüstriyel atıklar ○ 213.000 ton/yıl 04.03.2010M.Banar16

17 Şekilde de görüldüğü gibi, yiyecek atıkları toplam atık içerisinde en büyük paya sahiptir (%67,06). Endüstrileşmiş ve gelişmekte olan ülkelerde üretilen kentsel katı atıklardaki en önemli farklardan biri yiyecek atığı yüzdesidir. Endüstrileşmiş ülkelerde hazır yiyecek tüketiminin fazlalığı nedeniyle oluşan yiyecek atığı miktarı azdır. Örneğin ABD’de bu oran % 9 mertebesinde iken, bu çalışmada, %67 bulunmuştur. 04.03.2010M.Banar17 ESKİŞEHİR KENTİNİN KENTSEL KATI ATIK BİLEŞİMİ

18 Geri kazanılabilir atıkların dağılımına göre, plastik, cam ve metaller sırasıyla % 29, % 13 ve % 6,5 iken, kağıt %52 ile en yüksek değere sahiptir. Metal ve cam yüzdeleri diğer bileşenlere göre daha düşüktür. Çünkü metal ve cam şişeler ya ev hanımları tarafından yeniden kullanılmakta ya da üreticiler tarafından geri toplanmaktadır. Kağıt ve plastikler ise, nispeten daha yüksek oranlarda olup bu değer kağıt için %10, plastik için %5,6’dır. 04.03.2010M.Banar18 ESKİŞEHİR KENTİNİN AMBALAJ ATIKLARI BİLEŞİMİ

19 SENARYOLAR  Senaryo 1a: %10 kaynakta ayrı toplama (geri dönüşümü olan atıklar bir arada) + % 5 ayıklama tesisinde ayırma.  Senaryo 1b: %10 kaynakta ayrı toplama (geri dönüşümü olan atıklar 4 ayrı grup-kağıt/karton, metal, plastik, cam- halinde) + % 5 ayıklama tesisinde ayırma.  Senaryo 2: %10 geri kazanım konteynerlerinde toplama + % 5 ayıklama tesisinde ayırma.  Senaryo 3a: %8 kaynakta ayrı toplama (geri dönüşümü olan atıklar bir arada) + % 3,5 geri kazanım konteynerlerinde toplama + % 3,5 ayıklama tesisinde ayırma.  Senaryo 3b: % 8 kaynakta ayrı toplama (geri dönüşümü olan atıklar 4 ayrı grup-kağıt/karton, metal, plastik, cam- halinde) + % 3,5 geri kazanım konteynerlerinde toplama + % 3,5 ayıklama tesisinde ayırma. 04.03.2010M.Banar19

20 04.03.2010M.Banar20 ELECTRE III (Elimination Et Choix Traduisant la Realité) ANP (Analytical Network Process) EN UYGUN GERİ KAZANIM SİSTEMİNİ BULMAK AMACIYLA ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

21 ELECTRE III  5 Farklı Senaryo  20 Ölçüt  Karar Verici: Belediye ve Üniversite 04.03.2010M.Banar21

22 Belirlenen Ölçütler Ölçüt noÖlçüt adıBirim/Tercih yönüAçıklama g1İstihdamPuan (1-9)ArtanSistemde yer alan tüm bileşenlerin yaratacağı istihdam. g2EstetikPuan (1-9)ArtanAtıkların, kuşların ve araçların yaratacağı estetik kirlilik. g3Yasaya uygunluk Puan (1-9)ArtanTürkiye’deki ve AB’deki yasal düzenlemelere uyum. g4Atık kalitesiPuan (1-9)ArtanGeri dönüşüm sanayii’nde değerlendirilerek üretilecek yeni ürünün kalitesinin arttırılması. g5ZamanPuan (1-9) AzalanKarar vericiler için proseslerde minimum süre. g6Gelir$/yıl ArtanToplanan atıkların geri dönüşüm sanayii’ne satılması sonucu elde edilen gelir. g7Tesis ve genel giderler $/yılAzalanYapılacak tesis maliyeti ve elektrik, su, sarf malzeme vb. maliyetler. g8Ekipman ve araç maliyeti $AzalanGeri kazanım konteynerleri ve araçları. g9Personel maliyeti $/yılAzalanToplama işlemi ve ayırma tesisindeki personelin maaş, sigorta, yemek, ulaşım giderleri. g10Taşıma maliyeti $/yılAzalanAtıkların nakliyesinde kullanılan araçların yakıt giderleri. 04.03.2010M.Banar22

23 Belirlenen Ölçütler (2) Ölçüt noÖlçüt adıBirim/Tercih yönüAçıklama g11Bakım- onarım maliyeti $/yılAzalanKonteynerlerin, ayırma tesisindeki ekipmanların, nakliye aşamasında kullanılan araçların bakım onarım masrafları. g12Tanıtım maliyeti Puan (1-9)AzalanSistemin uygun şekilde çalışması ve sürdürülebilir olması için yapılması gereken tanıtım çalışmaları. g13Halkın katılımı riski Puan (1-9)AzalanHalkın geri kazanım alışkanlığı kazanması. g14HijyenPuan (1-9)Artanİnsan ve çevre sağlığının için gerekli olan hijyen koşulları. g15Sokak toplayıcıları Puan (1-9) AzalanAtık kalitesi (dolayısıyla gelir), insan ve çevre sağlığı, estetik yönlerden sistemi tehdit eden önemli bir unsur. g16Vektörel canlılar Puan (1-9)AzalanBaşıboş hayvanlar ve böcekler. g17Trafik yoğunluğu Puan (1-9)AzalanAtıkların nakliyesinde kullanılan araçların neden olduğu trafik yükü. g18KazaPuan (1-9)Azalanİş ve trafik kazaları riski. g19Kirlilik yüküPuan (1-9)AzalanAraçların egzoz gazları, toplama ve taşıma sırasında oluşacak kirlilikler. g20YangınPuan (1-9)AzalanAtıkların biriktirilmesi ve depolanması aşamalarındaki yangın tehlikesi. 04.03.2010M.Banar23

24 Performans Değerleri ÖlçütS1aS1bS2S3aS3bÖlçütS1aS1bS2S3aS3b g188143g1166.500 42.15870.415 g242986g1269348 g388888g1369349 g479359g1455766 g579568g1544122 g62.155.6602.609.4801.815.2902.303.1502.666.210g1644122 g7275.000 g1744122 g8540.000 413.160618.300 g1833122 g9216.240 99.600117.840 g1944122 g10208.800 g2022855 Sayısal olmayan değerler 1-9 arasında aşağıdaki şekilde ölçeklendirilmiştir. Artması tercih edilen ölçütler için; 1: kabul edilemez; 2: çok kötü; 3: kötü; 4: az kötü; 5: orta; 6: az iyi; 7: iyi; 8: çok iyi ve 9: mükemmel ve azalması tercih edilen ölçütler için; 1: mükemmel; 2: çok iyi; 3: iyi; 4: az iyi; 5: orta; 6: az kötü; 7: kötü; 8: çok kötü ve 9: kabul edilemez olmak üzere iki farklı ölçek kullanılmıştır. 04.03.2010M.Banar24

25 04.03.2010M.Banar25

26 04.03.2010M.Banar26

27 04.03.2010M.Banar27

28 Problemin Çözümü S1aS1bS2S3aS3b S1a110.711 S1b0.910.60.71 S20.8 10.9 S3a11111 S3b0.910.70.81 04.03.2010M.Banar28 S3aS1a-2 S3b-S1b Senaryo 3a: %8 kaynakta ayrı toplama (geri dönüşümü olan atıklar bir arada) + % 3,5 geri kazanım konteynerlerinde toplama + % 3,5 ayıklama tesisinde ayırma.

29 ANP (ANALYTICAL NETWORK PROCESS) BCR modeli  Fayda = 1/6  Maliyet = 1/3  Risk = 1/2 Formül: 04.03.2010M.Banar29

30 Fayda Kümesi 04.03.2010M.Banar30

31 Maliyet Kümesi 04.03.2010M.Banar31

32 Risk Kümesi 04.03.2010M.Banar32

33 ANP Akış Diyagramı ve Sonuçları 04.03.2010M.Banar33

34 ANP Toplam S onuçları Senaryo 3a: % 8 kaynakta ayrı toplama (geri dönüşümü olan atıklar birlikte) + % 3,5 geri kazanım konteynerlerinde toplama + % 3,5 ayıklama tesisinde ayırma 04.03.2010M.Banar34

35 Sonuçlar ANPELECTRE Senaryo 1a52 Senaryo 1b43 Senaryo 232 Senaryo 3a11 Senaryo 3b23 04.03.2010M.Banar35

36 Sonuçlar  Eskişehir’in kentsel katı atıklarının bileşimi %67 yiyecek atığı, %10 kağıt-karton, %5,6 plastik, %2,5 cam, %1,3 metal, %4 kül ve %9,6 diğer atıklar olarak bulunmuştur.  Yapılan istatistiksel değerlendirmelerde, atık bileşiminin mevsimsel değişiminden ziyade, sosyo-ekonomik yapıya göre farklılaşması dikkat çekmektedir.  Özellikle ambalaj atığı miktarının, yüksek gelir seviyesine sahip bölgelerde fazla olduğu görülmektedir.  Yapılan ısıl değer analizi sonuçlarına göre atığın ısıl değeri ortalama 12,7 MJ/kg olarak bulunmakla birlikte bu değerin, ambalaj atıklarının olmadığı durumda çok daha düşük miktarda olacağı göz ardı edilmemelidir. 04.03.2010M.Banar36

37 Sonuçlar Geri kazanılabilir atıklar başlangıçta evlerde karışık olarak toplanabilir, bunun yanı sıra geri kazanım merkezleri oluşturulmalı ve bunu takiben atıklar ayırma tesisinde ayrılmalıdır. 04.03.2010M.Banar37

38 ÖNERİLER (1) AB’ne uyum sürecinde pek çok yasal düzenleme ve uygulamanın gündemde olduğu ülkemiz için, katı atıklarla ilgili bütüncül yönetimsel yaklaşımın içerildiği bir model uygulanmalıdır. Çünkü kentsel katı atıklar bir şekilde toplanıp, gelişigüzel depolanarak yönetilemezler. Üretimlerinden bertaraflarına kadar her aşamada farklı disiplinlerin ve farklı tekniklerin (LCA, MCDM gibi) birlikte çalışması gereklidir. Bu anlamda şu anda ülkemizde uygulanmaya çalışıldığı gibi düzenli depolama temelli bir yaklaşım yeterli olmayacaktır. Konu, teknik, çevresel, ekonomik, sosyal ve politik yönlerin birlikte ele alınmasını gerektiren karmaşık bir yönetim sistemidir. 04.03.2010M.Banar38

39 BELEDİYELER BİR ATIK TOPLAMA PROGRAMI YAPMALI VE HER YIL BAŞINDA HALKA BU PROGRAMI DUYURMALIDIR! 04.03.2010M.Banar39 ÖNERİLER (2)

40 04.03.2010M.Banar40

41 04.03.2010M.Banar41

42 04.03.2010M.Banar42

43 04.03.2010M.Banar43

44 04.03.2010M.Banar44

45 04.03.2010M.Banar45

46 04.03.2010M.Banar46

47 EVSEL ATIK VERGİLENDİRME SİSTEMİ YENİDEN YAPILANDIRILMALIDIR! 04.03.2010M.Banar47 ÖNERİLER (3)

48 ETKİN BİR GERİ DÖNÜŞÜM PAZARI OLUŞTURULMALIDIR.  Mevcut ve potansiyel pazar: Geri dönüştürülebilir malzemeler ara ürün işleyicilere veya doğrudan son kullanıcıya satılmış olabilir. Parçalanmış lastiklerin zemin korumasında kullanılması gibi alternatif kullanımlar araştırılmalıdır.  Hangi geri dönüştürülmüş ürünlerin potansiyel alıcısı olabilir?: Potansiyel alıcılara malzeme için ne kadar ödeme yapacağı, malzemenin özellikleri, anlaşma koşulları (uzun veya kısa dönem, garanti gibi), malzemenin nakliyesi, mevsimsel dalgalanmalar gibi bilgilerin verilmesi gereklidir.  Bir mal olarak geri dönüşümün ekonomik fizibilitesi: Hangi pazarın doygunluğa ulaştığı, hangi pazarın gelişime açık olduğu belirlenmelidir. 04.03.2010M.Banar48 ÖNERİLER (4)

49 Etkin bir geri dönüşüm pazarının gelişmesinin önündeki engeller kaldırılmaya çalışılmalıdır. 1. Geri dönüştürülmüş ürünlerle ilgili tüketicilerin bilinçsiz olması 2. Geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünlerin kalitesiyle ilgili tüketicinin güven eksikliği 3. Sosyal faydalar ve maliyetlerin ürünlerin fiyatlarına yansıtılamaması. Çevresel yararlarına rağmen, geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilen ürünlerin, genellikle diğer hammaddelerden üretilen ürünlere göre daha pahalı olması 4. Geri dönüştürülebilir malzemelerin şehirlerden veya kırsal bölgelerden, geri dönüşüm tesislerine taşınmasındaki nakliye giderlerinin yüksekliği 5. Arz-talep dengesindeki belirsizlik nedeniyle geri dönüştürülmüş malzemeyi kullanarak yatırım yapacak girişimcilerin tedirginliği 6. Plastik, yağ, lastik vb. geri dönüştürülebilir malzemelerin geri kazanımı ve ayrılmasındaki güçlükler 04.03.2010M.Banar49

50 04.03.2010M.Banar50 “Çevrenin korunmasında atık bertarafı ilk başvurulacak değil, son başvurulması gereken bir çare olmalıdır.” “Her zaman için kirliliğin kaynağında önlenmesinin daha ucuz ve daha verimli bir yol olduğu unutulmamalıdır.”

51 TEŞEKKÜRLER…. DOÇ.DR.MÜFİDE BANAR ANADOLU ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKİ EYLÜL KAMPUSÜ E-mail: mbanar@anadolu.edu.trmbanar@anadolu.edu.tr 04.03.2010M.Banar51


"Workshop on Packaging Waste Management: Legislation and Implementation BİR KENTTE AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİ NASIL OLMALIDIR? DOÇ.DR.MÜFİDE BANAR ANADOLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları