Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ"— Sunum transkripti:

1 DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ
MERSİN – DYNED MZK ®©™

2 Bu proje; “ Temel eğitim 4-12 sınıf kademesinde Türkiye genelinde okullarda okutulmakta olan İngilizce dersi kapsamında öğrencilerin yabancı dili kullanım seviyesini arttırmaya yöneliktir.” MERSİN – DYNED MZK ®©™

3 Projenin Önemi “DYNED,Avrupa Birliği sürecinde olan Türkiye’nin büyük oranını kapsayan genç nüfusun çok hızlı bir biçimde Avrupa ve Dünya ile ortak bir dil kazanımının sağlanması, Türk gençliğinin Avrupa’yla etkileşiminin optimum düzeye çıkarılmasına katkı sağlayacaktır. ” MERSİN – DYNED MZK ®©™

4 Projenin Amaçları; İngilizce dersine öğrencilerin ilgisini arttırmak
Türk öğrencilerinin Avrupa ve Dünya ile etkileşimi arttırmak için yabancı dili kullanılabilir bir düzeye taşımak, Yeni müfredatla getirilen yapılandırıcı yaklaşıma paralel olarak öğrenciyi kendi dil gelişimini gözlemlemesini sağlamak Öğretmenlere yabancı dil derslerini daha etkili ve verimli işlemelerini sağlamaya yönelik çağdaş, farklı ve teknolojik zemin sağlamak MERSİN – DYNED MZK ®©™

5 Beklenen Yararlar Öğretmenlerin Kazanımları
Kullandıkları ders kitapları dışında interaktif bir ders aracına sahip olacaklardır. Gözlemci şifresi aracılıyla öğrencinin dil gelişimini kontrol edebileceklerdir. Müfredata uygun ek resim, animasyon, sesli alıştırma vb. zengin bir kaynakla dersi işleyebileceklerdir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

6 Beklenen Yararlar Öğretmenlerin Kazanımları
Okul Ortamının dışında da öğrenim alt yapısının sağlanması 4-5. sınıflarda branşı yabancı dil olmayan sınıf öğretmenlerine telaffuz konusunda rehberlik sağlanması Öğrencilere yabancı dil öğretimi konusunda geri dönüt verilebilmesi MERSİN – DYNED MZK ®©™

7 Beklenen Yararlar Öğrencilerin Kazanımları
İngilizce dil başarıları artacaktır. DYNED’in çoklu zeka özellikleriyle desteklenmiş öğrenme teknikleriyle yabancı dili daha verimli öğreneceklerdir. Kullandıkları ders ve çalışma kitabının dışında farklı ve çağdaş bir eğitime erişeceklerdir. Gözlemci şifresi ile kendi çalışmalarını değerlendirip dönüt alabileceklerdir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

8 Beklenen Yararlar Öğrencilerin Kazanımları
DYNED, Öğrencinin düzenli dil eğitimini sağlamaktadır. Öğrenci okul dışında da dil eğitimi yapabilmektedir. Öğrenciler dil becerilerinin yanı sıra bilgisayar becerilerini de geliştireceklerdir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

9 Beklenen Yararlar Toplumsal Kazanımlar
Yabancı dil eğitim seviyesinin yükselmesi, Yabancı dilde daha verimli olunması daha çağdaş kaynaklar ile öğrencilerin yabancı dil eğitim alması MERSİN – DYNED MZK ®©™

10 Beklenen Yararlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kazanımları
Milli Eğitim Bakanlığı DYNED’i hayata geçirerek, İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dil kalitesini arttırmış olacaktır. Aynı zamanda Dünya dili haline gelmiş İngilizce’yi genç nüfusun olabildiğince hızlı ve etkili öğrenmesini sağlayarak Avrupa Birliği sürecinde önemli katkılar sağlayacaktır. MERSİN – DYNED MZK ®©™

11 Beklenen Yararlar Milli Eğitim Bakanlığı’nın Kazanımları Dil öğrenimi konusunda illerin performansını teknolojik unsurlar da kullanarak gözlemleyip değerlendirebilecektir. Okullarda mevcut olan bilgisayar laboratuarlarının maksimum düzeyde kullanılmasını sağlayacaktır. MERSİN – DYNED MZK ®©™

12 DYNED ile İlgili Yapılan Çalışmalar
MERSİN – DYNED MZK ®©™

13 DYNED ile İlgili Yapılan Çalışmalar
“Eğitime %100 Destek Kampanyası” kapsamında Sanko Holding AŞ tarafından Bakanlığımıza DynEd İngilizce Dil Eğitim Yazılımları bağışlanmış ve bu yazılımların lisanslanmasına ilişkin protokol, Bakanlığımız ile Sanko Holding AŞ ve Future Prints Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ arasında tarihinde imzalanmıştır. Yazılım CD’si öğrenci ve öğretmen el kitabı kullanım kılavuzları ile tanıtım broşüründen oluşan yazılım ürünleri, her birinden 1000’er adet olmak üzere tarihi itibariyle Bakanlığımızca teslim alınmıştır. MERSİN – DYNED MZK ®©™

14 DYNED ile İlgili Yapılan Çalışmalar
81 ilden pilot ilköğretim okulu belirlenmiştir. 81 il 230 bölgeye ayrılmış ve il bölge temsilcilerinin görev bölgeleri belirlenmiştir. DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi uygulama kılavuzu hazırlanmıştır. İlköğretim öğrencilerinin tüm bilgilerinin saklanacağı Ankara Ana Sunucusu bakanlığımız bünyesinde kurulmuştur. MERSİN – DYNED MZK ®©™

15 DYNED ile İlgili Yapılan Çalışmalar
Şifreleme işleri Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile birlikte tamamlanmıştır. internet sayfası hazırlanmış ve kullanıma açılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüklerince DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sisteminin CD’leri çoğaltılarak dağıtımı yapılmıştır. DynEd öğrenci şifreleri Bakanlık sunucularına (server) Sistem gereği aktarılmıştır. Okulların bilgisayar laboratuarlarına ve eğitim-öğretim için kullanılan bilgisayarlarına DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi’nin kurulumu yapılmıştır. MERSİN – DYNED MZK ®©™

16 DYNED ile İlgili Yapılan Çalışmalar
eğitim-öğretim yılında tüm ilköğretim okullarının sistemden yararlanabilmeleri için gerekli alt yapı tamamlanmıştır. Toplam ilköğretim okulunda uygulama başlatılmıştır. Tüm ilköğretim okulları 895 bölgeye/ilçeye ayrılmıştır. Uygulamanın yapılabilmesi için gerekli gözlemci ve yönetici şifrelerinin dağıtımı tamamlanmıştır. tarihli ve sayılı yazı ile seçilmiş olan DynEd il Koordinatörleri,pilot uygulamada okul ile birlikte yürütmek de oldukları bu görev aksadığı için, sürekli olarak İl MEM’ler de görevlendirilmişlerdir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

17 DYNED ile İlgili Yapılan Çalışmalar
tarihli ve sayılı yazı ile 81 ilde yeni açılan ve kapatılan okullarla ilgili değişiklikler belirlenmiş ve sistemde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. / / / tarihli e-posta ile 81 ilde görev yapan il koordinatörlerine ilişkin bilgiler güncellenmiştir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

18 Hizmet içi eğitimler; Ankara’da - 12-14.09.2006 - bölge temsilcileri
İzmir’de bölge temsilcileri Gaziantep’te bölge temsilcileri Erzurum’da bölge temsilcileri Mersin’de il mem yrd. ve şb. md. Yalova’da bölge temsilcileri Erzurum’da bölge temsilcileri Yalova’da bölge temsilcileri Yalova’da bölge temsilcileri Antalya’da bölge temsilcileri Kuşadası’nda İl Koordinatörleri Rize Eğitim Müfettişleri Başkanları Mersin 13/ İl Koordinatörleri Yalova 23/26/ İl Milli Eğitim DynEd Sorumlu Şube Müdürleri MERSİN – DYNED MZK ®©™

19 Çoklu Ortamda Etkileşimli İngilizce Eğitimi
DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ Çoklu Ortamda Etkileşimli İngilizce Eğitimi MERSİN – DYNED MZK ®©™

20 Çoklu Ortamda Etkileşimli İngilizce Eğitimi
DynEd Çoklu Ortamda Etkileşimli İngilizce Eğitimi MERSİN – DYNED MZK ®©™

21 Kalıcı Bellek Geçici Bellek Görsel İşlemciler Kavramsal İşlemciler
İşitsel İşlemciler MERSİN – DYNED MZK ®©™

22 Dil öğrenmek bir Beceridir…
…kusursuzluğa sadece çalışarak ulaşılabilir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

23 Dört Beceri Yolu Konuşma Dinleme Okuma Yazma MERSİN – DYNED MZK ®©™

24 Neuropsychology Tools such as fMRI scans are making it possible for us to see which portions of the brain are involved in learning tasks. We can see various processes happening and we can compare how they function in different people. This can allow us to better design activities to strengthen particular processors that can help a learner learn more effectively. These scans show which parts of the brain are active at any given time. We can see that many areas of the brain are involved and that these areas communicate with each other. MERSİN – DYNED MZK ®©™ 3 2

25 Kritik düşünme şekli hatırlamadır ezberleme değil
Tools such as fMRI scans are making it possible for us to see which portions of the brain are involved in learning tasks. We can see various processes happening and we can compare how they function in different people. This can allow us to better design activities to strengthen particular processors that can help a learner learn more effectively. These scans show which parts of the brain are active at any given time. We can see that many areas of the brain are involved and that these areas communicate with each other. MERSİN – DYNED MZK ®©™ 3 2

26 İngilizce – Dünyada en çok öğretilen dil
Klasik sınıf eğitimi yeterince etkili değil Kendi kendine çalışma etkili olamıyor Öğrenmek için gerekli zaman uzun 1,000 saat veya fazlası Eğitimlerin genel başarı oranı düşük 2 3

27 Doğru çalışma yöntemleri kullanılmalı
Verimli Öğrenme Doğru çalışma yöntemleri kullanılmalı Haftada en az 6 saat = Yılda 300 saat ! Sık aralıklarla çalışmak lazım. Eğitimciler tarafından takip edilmesi ve yönlendirilmesi lazım. Doğru yöntemlerle kendi kendine çalışma İnsan beyninin öğrenme biçimine uygun Bilgisayar ile takip ve yönlendirme olanağı İstenilen zamanda çalışabilme olanağı MERSİN – DYNED MZK ®©™ 2 3

28 Düzey Belirleme Yöntemleri
MERSİN – DYNED MZK ®©™

29 TOEFL 500 Düzeyine Ulaşma Süresi
MERSİN – DYNED MZK ®©™

30 Öğrenme Eğrisi FCE – TOEFL 500 Düzeyi Yeni Başlayanlar 200 400 600 800
8s/hf 3 FCE – TOEFL 500 Düzeyi 4s/hf 2s/hf 2 1s/hf 1 160 Hafta 40 Hafta Yeni Başlayanlar Çalışma Saati 200 400 600 800 1000 MERSİN – DYNED MZK ®©™

31 Klasik Yabancı Dil Eğitimi
Anlatma Çalışma ve Ezberleme Tekrar Tekrar yerine ezberlemeye dayalı Bilgi bazlı öğretme yaklaşımı Öğretmenin verimsiz kullanımı MERSİN – DYNED MZK ®©™

32 Kusursuzluğa çalışarak ulaşılabilir, ancak;
Öğrencilerin yeterince tekrar etmesi Öğrencilerin nasıl tekrar ettikleri Öğrencilerin neyi tekrar ettikleri …çok önemlidir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

33 Çoklu Ortamda Etkileşimli Eğitim
İnsan beyninin öğrenme biçimine uygun Gerçek hayat benzeri çok yönlü bilgilendirme Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin dengeli kullanımı Etkileşimli sunum ve alıştırma konumları Düşük maliyetli günlük tekrar olanağı İstendiği zaman çalışabilme olanağı Many different modes: Intensive – non-intensive programs Computer in class w/teacher Computer in lab Etc… MERSİN – DYNED MZK ®©™ 14 12

34 Çoklu Ortamda Etkileşimli Eğitim
Anlatma, Yönlendirme, Kişiselleştirme ve Grup Etkinlikleri Çalışma ve ödevler Etikili Tekrarlama Beceri geliştirmeye yönelik tekrara dayalı Öğretmenin daha etkili kullanımını sağlayan MERSİN – DYNED MZK ®©™

35 Karma Eğitim Çoklu Ortam Eğitimi Sınıf Eğitimi
+ Kişisel hız / zamanlama olanağı + Kişiye uygun eğitim ve değerlendirme olanağı + Yoğun alıştırma ve bireye uygun düzeyde tekrar olanağı + Sabırlı ve destekleyici + Düşük Maliyetli + İstenilen yerde çalışma olanağı + Öğretim ve detaylı açıklamalar yapılır + Öğretmen geribildirim yönlendirme ve ödev verir + Sosyal iletişim sağlanır + İçerik geliştirilir, aktarılır ve kişiselleştirilir + Hakiki kişisel iletişim olanağı sağlar Yüksek disiplin ve motivasyon gerektirir Sosyal iletişim sağlamaz Konular genel olup, kişiselleştirme yoktur. İyi bir öğretmen gereklidir Öğrencilerin yeteri kadar tekrar olanağı yoktur Maliyeti yüksektir Stres yaratabilir Belirli saat ve zamanda belirli yer MERSİN – DYNED MZK ®©™

36 Beceri Kazanma Süreci İnceleme Anlama Hedefe Yönelik Tekrar Yeniden
This path is used in every lesson – both in the classroom presentation mode and when students are studying on their own. Most students think they are done when they comprehend the material. However, in a skill-based subject, like English, comprehension is really the first step. Practice and review AFTER comprehension leads to mastery and acquisition. Yerleştirici Tekrar MERSİN – DYNED MZK ®©™

37 DynEd Okul Programları
MERSİN – DYNED MZK ®©™

38 MERSİN – DYNED MZK ®©™V

39 MERSİN – DYNED MZK ®©™V

40 MERSİN – DYNED MZK ®©™V

41 DynEd İngilizce Dil Eğitimi sistemi ile ilgili tüm açıklamalara ve sistemin uygulanması ile ilgili açıklanacak her yeni bilgiye veya adreslerinden ulaşabilirsiniz… MERSİN – DYNED MZK ®©™

42 DynEd İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ
            DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi, Bakanlığımızda kurulan ana sunucu bilgisayarlar üzerinden öğrencilerin İngilizce öğrenmelerini sağlayan bir eğitim aracıdır. DynEd İngilizce Dil Eğitim Sistemi ilköğretimin 4, 5, 6, 7 ve 8. ayrıca liselerde 9-12 sınıflarında uygulanan İngilizce öğretim programlarını destekler niteliktedir. Ayrıca, öğrencilere, okul veya evlerinde bilgisayarları başında çalışma imkânı sunmakta, öğrencilerin çalışmalarının sonuçlarının öğretmenleri tarafından izlenmesi ve onlara rehberlik edilmesine olanak sağlamaktadır. MERSİN – DYNED MZK ®©™

43 İlgi: 06/12/2007 tarihli ve B. 08. TTK. 01. 03
İlgi: 06/12/2007 tarihli ve B.08.0.TTK / sayılı yazı Talim Terbiye Kurulunun ilgi yazısıyla DynEd İngilizce Dil Öğretim Materyalinin eğitim-öğretim açısından uygun olduğu belirtilmiştir. MERSİN – DYNED MZK ®©™

44 DynEd, 4 temel dil becerisi dediğimiz ‘Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma’ becerilerini eşit olarak geliştiren ve öğrenilen dilin otomatikleştirilerek kalıcı hafızaya yerleşmesini sağlayan interaktif bir programdır. MERSİN – DYNED MZK ®©™

45 PROGRAMLAR FIRST ENGLISH ENGLISH FOR SUCCESS (4-5.SINIFLAR)
MERSİN – DYNED MZK ®©™

46 DOĞRU ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ (4-5.Sınıflar İçin)
Listening (Dinleme) Dialog (Karşılıklı Konuşma) Vocabulary (Kelime Hazinesi) Grammar (Dil Bilgisi) Letters & Numbers (Harf ve Rakamlar) MERSİN – DYNED MZK ®©™

47 DOĞRU ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ (6-7-8.Sınıflar İçin)
Warm-Up Lessons (Ön Hazırlık) School-Life Lessons (Okul Yaşamı) World Talk Cards & Language Extension Lessons (Dünya Konuşma Kartları) School-Subject Lessons (Diğer Dersler) Speaking-Up Lessons (Konuşma Dersi) MERSİN – DYNED MZK ®©™

48 MERSİN – DYNED MZK ®©™

49 Görseller aynı değildir tanıtım amaçlıdır
DOĞRU ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ (9-12.Sınıflar İçin ) Warm-Up Lessons (Ön Hazırlık) School-Life Lessons (Okul Yaşamı) Görseller aynı değildir tanıtım amaçlıdır World Talk Cards & Language Extension Lessons (Dünya Konuşma Kartları) School-Subject Lessons (Diğer Dersler) Speaking-Up Lessons (Konuşma Dersi) MERSİN – DYNED MZK ®©™

50 PUANLAMA SİSTEMİ Süre Doğru Çalışma Yöntemleri Tamamladığı Üniteler
Bağımsız Tekrar MERSİN – DYNED MZK ®©™

51 DynEd Programının Kullanıldığı Ülkeler
Türkiye Amerika Kore Çin Hollanda Meksika Moğolistan Vietnam Avrupa Fransa MERSİN – DYNED MZK ®©™V

52 MERSİN – DYNED MZK ®©™

53 DynEd 21. yüzyılın dil öğrenme sistemidir.
MERSİN – DYNED MZK ®©™

54 21.YÜZYILIN DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
Nörobilimsel / Beyin Temelli Yaklaşım Bilinçaltı öğrenme becerileri İngilizce’yi kalıcı hafızaya yerleştirerek öğretme En kısa zamanda akıcı İngilizce konuşma becerisi kazandırma Bir bütün halinde 15 farklı yazılımdan oluşan geniş eğitim içeriği MERSİN – DYNED MZK ®©™

55 21.YÜZYILIN DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
Zaman ve Mekan Bağımsız Çalışma Olanağı 7 / 24 Anadilini Konuşan Kişi ile Çalışma Olanağı Hem Windows ve hem de Mac Uyumlu Hem On-Line ve hem de Off-Line (14 gün boyunca) Çalışabilme İnternet Olmadığı Durumlarda da Çalışabilme Olanağı MERSİN – DYNED MZK ®©™

56 21.YÜZYILIN DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
Kolaylaştırılmış Öğrenme Evreleri Mikrofon / Ses Kaydı Kulaklık / Kendi Sesini Dinleme Tekrar / Ana Dili Konuşan Model ile Karşılaştırma Görsel, İşitsel ve Kavramsal Eşleştirme İnteraktif Eğitim Sistemi MERSİN – DYNED MZK ®©™

57 21.YÜZYILIN DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
Anında Geribildirim Yapay Zeka Barındıran Tek Dil Eğitimi Sistemi Her Öğrenciye Kendi Seviye ve Öğrenme Davranışlarına Göre Öğrenciye Özel Çalışma Yolu / Programı Belirlenmesi Zorluk Derecesinin Öğrenci Performansına göre Değişmesi Her Öğrenci için Çalışma Verim Notu Her Öğrencinin Kendi Hızında İlerleyebilmesi MERSİN – DYNED MZK ®©™

58 21.YÜZYILIN DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
Öğrencinin Kendine Güvenerek Konuşmasına Destek Dinleme, Konuşma, Okuma ve Yazma Becerilerinin Dengeli Olarak Geliştirilmesini Sağlamak Sürekli Uygulama Desteği ve Teknik Destek Veli Bilgilendirme Toplantıları MERSİN – DYNED MZK ®©™

59 21.YÜZYILIN DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
Ödüllü Kayıt Yöneticisi Yazılımı Ödüllü Öğretmen Eğitimi Yazılımı 40’dan fazla Uluslararası Ödül Gelişmiş Anında Raporlama Sistemi MERSİN – DYNED MZK ®©™

60 DYNED ÖDÜLLER

61 MEB İLKÖĞRETİM OKULLARINDA DYNED
8.5 Milyon öğrenci lisanslandı. 2006 – 2007 öğretim yılında İlköğretim Okulu’nda kullanıldı. Son iki yıldır İlköğretim Okulunda DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemi kullanılmakta. 6.8 Milyon öğrenci tarafından kullanılmakta. MERSİN – DYNED MZK ®©™

62 MEB İLKÖĞRETİM OKULLARINDA DYNED
2006 – 2007 11,250 İlköğretim Okulu 2008 1 milyon öğrenci 2009 İlküğretim Okulu 2010 6.8 milyon öğrenci

63 21.YÜZYILIN DİL EĞİTİMİ SİSTEMİ
DynEd İngilizce Dil Eğitimi Sistemini verimli olarak kullanarak İngilizce öğrenen tüm öğrenciler İngilizceyi kendilerine güvenerek ve akıcı olarak konuşabilir, dinleme, okuma ve yazma becerilerini de paralel olarak geliştirerek kolaylıkla iletişim kurabilir ve sınavlarda yüksek başarı gösterebilirler. MERSİN – DYNED MZK ®©™

64 SON Dr. MEHMET ZAHİT KUTLU MERSİN DYNED İL KOORDİNATÖRÜ
MERSİN – DYNED MZK ®©™


"DYNED İNGİLİZCE DİL EĞİTİM SİSTEMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları