Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

REKREASYONUN ESASLARI FATİH DERVENT. Zaman   Zaman sözlük anlamı olarak; bir is veya olusun içinde geçtigi, geçecegi veya geçmekte oldugu süre veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "REKREASYONUN ESASLARI FATİH DERVENT. Zaman   Zaman sözlük anlamı olarak; bir is veya olusun içinde geçtigi, geçecegi veya geçmekte oldugu süre veya."— Sunum transkripti:

1 REKREASYONUN ESASLARI FATİH DERVENT

2 Zaman   Zaman sözlük anlamı olarak; bir is veya olusun içinde geçtigi, geçecegi veya geçmekte oldugu süre veya vakittir (Hazar, 2003, s.5).   Zaman, baslangıcı ve bitisi belli olan ve degisimin var oldugu bir boyut olarak tanımlanabilir (Ardahan, 1999, s.3). ZAMAN Temel Gereksinimler için Ayrılan Zaman Çalışma (İş) Zamanı Çalışma İle ilgili İşler için Ayrılan Zaman Serbest Zaman (Free Time)

3 BBBBireyin, kendi adına kullanmak hakkına sahip olduğu, iş ve yaşamla ilgili zorunlu sorumluluk ve görevler yerine getirildikten sonra arda kalan zamandır.  B ireyin çalışma saatleri ve işe gidip gelme zamanı dışında kalan, uyku, yeme-içme gibi zaruri gereksinmeleri için harcadığı zaman dışında kalan ve bireyin istediği gibi kullanabildiği aralık BOŞ ZAMAN KAVRAMI

4 Boş Zaman I  Boş zaman(Leisure) spesifik uğraşlarla harcanan zamandır ve serbest zamanın(Free Time) bir parçasıdır (Mieczkowski, 1990, s.10). Serbest Zaman (Free Time) Boş Zaman (Leisure)

5 Boş Zaman II  Fakat günümüzde boşzaman sadece serbest zaman içerisinde yer alan bir zaman dilimi olamktan çıkmıştır. Serbest Zaman (Free Time) Boş Zaman (Leisure) Boş Zaman (Leisure) Boş Zaman (Leisure) Boş Zaman (Leisure) İş Zamanı Boş Zaman (Leisure) Boş Zaman (Leisure) Zorunlu ihtiyaçlar Zamanı

6 Boş Zaman İşlevleri  Kendini Bırakma ve Dinlenme  Eğlenme  Kişisel Gelişim

7 Grafiksel Açıdan Boş Zaman Kullanımı Boş Zaman Yaşam Süresi Gençlik Bekarlık Aile Yaşamı Yaşlılık

8 Rekreasyon  İnsanların  Boş Zamanlarında  Eğlence ve tatmin dürtüleri ile  Gönüllü olarak katıldıkları,  Bedensel ve ruhsal yorgunlukları giderip,  Onlara fiziksel, ruhsal, ve yaratıcı güç kazandıran  Rekreasyon; dinlenme, eğlenme, gezi gibi çok çeşitli aktiviteleri kapsayan geniş bir eylem olup, kişinin fiziksel ve psikolojik gelişimlerinde önemli rol oynamaktadır  İnsanın öz benliğine uygun ve yapmaktan zevk aldığı bir faaliyete katılması ile monoton modern hayat ve yaşam kavgasının sıkıcı havasından sıyrılarak kendisini bulması ve kendi duygularına ortak olacak diğer insanlarla kaynaşarak zevk içinde sosyal bir kişilik kazanmasıdır. eylemlerdir.

9 Rekreasyon Faaliyetlerinin Sınıflandırılması  Yapısal Sınıflamaya Göre  Kapalı Alan(İndoor) Rekreasyonu  Açık Alan(Outdoor) Rekreasyonu  Yerel Sınıflamaya Göre  Kentsel Rekreasyon  Kırsal Rekreasyon  Eylem Çeşidine Göre  Aktif Rekreasyon  Pasif Rekreasyon  Zamansal Sınıflamaya Göre  Günlük Rekreasyon  Hafta sonu – Haftalık Rekreasyon  Mevsimlik, Yıllık Rekreasyon  Özel İşlevlerine Göre  Ticari Rekreasyon  Sosyal Rekreasyon  Uluslar arası Rekreasyon  Estetik Rekreasyon  Fiziksel Rekreasyon  Orman Rekreasyonu

10 AÇIK ALAN (OUTDOOR) REKREASYONU Açık alan rekreasyon aktiviteleri aşağıdaki gibi tanımlanabilir:  Bina sınırlarının (duvarlarının) dışarısında yapılan,  Organize edilmiş bir yarışma veya resmi kurallara dahil olmayan,  Herhangi bir tesis yada yapı olmaksızın gerçekleştirilebilen  Geniş toprak, su veya hava gibi alanlar gerektirebilen,  Büyük çoğunluğu değiştirilmemiş doğal alanlarda yapılan/ gerçekleştirilen aktiviteler olarak tanımlanabilir. yapılan/ gerçekleştirilen aktiviteler olarak tanımlanabilir.  Unutulmamalıdırki, resmi kurallara dayalı olarak organize edilen yarışmalara dahil olan aktiviteler “spor” olarak tanımlanmaktadır. Ama yukarıdaki aktivitelerin bazılarının yarışma versiyonları mevcuttur.

11 AÇIK ALAN (OUTDOOR) REKREASYONU

12 Kaya Tırmanışı Dağcılık Balon Gezisi Yelkencilik Bungy jumping Çalı Yürüyüşü Kampçılık Kano Kanyon Geçişi Mağaracılık Doğal Kaynakları Koruma Aktiviteleri Bisiklet Balıkçılık Kolleksiyonculuk Hang-gliding/para-gliding Ata binme Jet-ski Kayaking (Nehir ve Deniz) Uçurtma uçurma Dağ bisikleti Doğa çalışmaları Orienteering Paraşüt Piknik Rafting Mushing Scuba (Aletli Dalış) Kaykay/Paten Kayak(Kuzey disiplini/Tur) Şnorkel Sörf Su Kayağı Dış alan rekreasyon aktiviteleri yarışma olmayan aktiviteleri(ki bunlarla sınırlı değildir) içermektedir.

13 AÇIK ALAN (OUTDOOR) REKREASYONUNUN FAYDALARI  Ekonomik Faydaları  Turizmin çeşitlendirilmesi  İş ve yaşam yeri seçimini güdülemesi  Çevre Korumaya yatırımların teşvik edilmesi  Önleyici Sağlık Servisi gibi görev yapma  İşgücü verimliliğinin artması  Suç işlemeyi önlemek  Direk Harcamayı yükseltir (Milli Parak vb. Alanlarda ziyaretçilerin bıraktığı yıllık para 602 milyon dolar ile 858 milyon dolar arasındadır.  Çevresel Faydaları  Sağlık Açısından Faydaları  Psikolojik açıdan Faydaları  Stresin Azaltılması  Kendine güven ve Kişisel İmaj  Yaşam Tatmini, Telkin ve Kişisel Farkındalık  Fiziksel Faydaları  Kalp hastalıklarının azalması  Obezitenin azalması  Bedensel anlamda daha formda olma v.b

14 Rekreasyonun Sınıflandırılması  Kamu  Ticari  Özel  Gönüllü  Terapi  Okul  Silahlı Kuvvetler  İŞYERİ REKREASYONU

15 Kamu Rekreasyonu  Her türlü yerleşim biriminde yaşayanların bireysel ve gruplar halinde serbest zamanlarını verimli bir şekilde kullanmaları ve kendilerini çok yönlü olarak geliştirmeleridir.  Devletin karşıladığı rekreasyon hizmetleri  Vilayetlere ait rekreasyon hizmetleri  Yerel yönetimlere ait hizmetler

16 Kamu Rekreasyonu  Kullanılan Tesisler  Parklar,  Spor Tesisleri,  Oyun alanları,  Çocuk bahçeleri,  Stadyumlar,  Kamp merkezleri,  Plajlar  Programlar  Açıkhava etkinlikleri,  Eğitim programları,  Konferanslar,  Kurslar  Çocuk, genç, yaşlı ve engellilere sunulan hizmetler

17 Ticari Rekreasyon  Ticari rekreasyon kuruluşlarının amacı, rekreasyon hizmetlerini organize etmek ve dağıtımını yapmaktır. Bunu yaparken öncelikli amaçları kar elde etmektir.

18 Gönüllü ve Özel Rekreasyon Programları  Kar amacı taşımayan programların amacı üye ve mensuplarına sosyal, kültürel ve sağlık temelli rekreasyon programları sunmaktır.  Hastane  Kimsesiz çocukler evi  Yaşlılar evi,  İzcilik kuruluşları  Çeşitli kulüpler  Vakıflar  Dernekler v.b.

19 Terapi Rekreasyonu  Fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal sorunları olan bireylerin yaşam tarzlarına uygun serbest zaman aktiviteleri ile gelişimlerini ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktadır.  Temel hedef, bireylerin fiziksel engelli olmalarını önlemek ve fiziksel engellilerin yaşamlarını bağımsız olarak sürsürebilecekleri yeni beceriler kazandırmaktır.  Rehabilitasyon  Eğitim  Rekreasyon aktivitelerine katılım

20 Okul (Kampüs) Rekreasyonu  Yüksek öğretim ve üniversite kampüslerinde öğrenciler başta olmak üzere, akademik ve idari personelin rekreasyon gereksinimlerini karşılamak üzere hizmet vermektir.

21 Silahlı Kuvvetler Rekreasyonu  Ülke içince ve dışında görev yapan askeri ve sivil personel ile ailelerine fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimlerine yönelik programlardır.  Askeri ve sivil personelin moralini yükseltmek  Çeşitli sıkıntı ve memleket hasreti sorunlarını gidermek  Askerlik yaşamının tek düzeliğinden uzaklaşmasını sağlamak  Personelin kendisini ifadde etme ve gizli kalmış becerilerini ortaya çıkartmasına yardımcı olmak  Personelin fiziksel uyumunu sağlamak

22 İşyeri Rekreasyonu  Sağlık koşullarının yetersizliği  Çalışma şartlarının kötüleşmesi  Günlük yaşam şartlarını iyileştirme  Daha iyi koşullarda görev yapma  İşyeri ile bütünleşme sağlamak.

23 İşyeri Rekreasyonu 2  Endüstriyel Rekreasyon (Industrial recreation)  Çalışanlar için Rekreasyon (Employee recreation)  İşyeri Rekreasyonu (work site recreation)

24 İşyeri Rekreasyonu 3  Yan katkılar;  Şirket karından pay alma,  Esnek çalışma saatleri  Sağlık yardımları

25 İşyeri Rekreasyonu 4  Çalışanların moral düzeyini güçlendirmek,  İşe devamsızlıkları önlemek,  İş tatminini arttırmak  Üretim kalitesini ve verimi arttırmak,  İşyerini cazip hale getirmek,  İşten ayrılmaları minumum seviyeye indirmek,  İşyeri kazalarını azaltmak,  İşyeri, tazminat taleplerini azaltmak,  İşyeri anlaşmazlıklarını çözmek

26 İşyeri Rekreasyonu 5  Sağlık harcamalarını minumum seviyeye indirmek,  Çalışanlara stress ile mücadele etmeyi öğretmek,  Çalışanlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek,  İşveren ile çalışanlar arasında uyum sağlamak,  Rekreasyon aktivitelerine çalışanların aile üyelerini de dahil etmek,  İşyerinin çevre halkı ile bütünleşmesini sağlamak

27 İşyeri Rekreasyonu 6  Uygulamalar:  Tüm Program işletme tarafından karşılanmakta  Tesislerin inşaası işletme – programlar çalışan+işletme,  Programların yürütülmesi tamamen çalışanlara ait  İşyeri dışında tesis kullanımı

28 İşyeri Rekreasyonu 7  Eğitim seminerleri  Egzersiz Programları  Tıbbi kontrol ve Sağlık testleri  Doğum günü partileri,  Piknik organizasyonu  Konferanslar  Evlenme törenleri

29 İşyeri Rekreasyonu 8  Kreş hizmeti  Evde bakım hizmeti  Kültür ve eğlence aktivitelerine indirimli bilet  Grup seyahatleri için indirimli bilet v.b.


"REKREASYONUN ESASLARI FATİH DERVENT. Zaman   Zaman sözlük anlamı olarak; bir is veya olusun içinde geçtigi, geçecegi veya geçmekte oldugu süre veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları