Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SINIF İÇERİSİNDE ETKİLİ ZAMAN KULLANIMINA YÖNELİK İHTİYAÇ BELİRLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SINIF İÇERİSİNDE ETKİLİ ZAMAN KULLANIMINA YÖNELİK İHTİYAÇ BELİRLEME"— Sunum transkripti:

1 SINIF İÇERİSİNDE ETKİLİ ZAMAN KULLANIMINA YÖNELİK İHTİYAÇ BELİRLEME
GÖKÇE ÇAKARTAŞ

2 Literatür Taraması Sonucu Öğretim Tasarımına Eklenen Konu Başlıkları:
Zaman Kavramı ve Önemi Zaman Yönetimi Sınıf İçinde Zaman Kullanımı Bir Ders Konusu İşlerken Ders Saatini Ölçülü Kullanma Tekniği Zaman Yönetiminin Önemi Etkili Zaman Yönetimine Nereden Başlamalıyız?

3 PROBLEM DURUMU Çalışmanın problem durumu, öğretmenlerin öğretim sürecinde, zamanın etkili kullanımına yönelik sahip olmaları gereken bilgi ve becerileri tespit ederek ihtiyaçlarını belirlemektir.

4 MEVCUT DURUM Öğretmenlerin, öğretim sürecinde zamanın etkili kullanımı konusunda eğitim ihtiyaçlarına yönelik mevcut durumun belirlenmesi amacıyla öncelikle bilgi toplama kaynakları belirlenmiştir.

5  BİLGİ TOPLAMA KAYNAKLARI
Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Barış İlkokulu ve Fikri Karayel ilkokulları sınıf öğretmenleri bilgi toplama kaynağı olarak belirlenmiştir. Bu ilkokulların seçilmesindeki amaç; üç okulun da merkezi okul konumunda bulunması ve ulaşılacak öğretmen sayısının fazla olmasıdır.

6 BİLGİ TOPLAMA ARAÇLARI
İçerik Analizi Görüşme (Uzman görüşü – sınıf öğretmeni görüşü [Ek 1]) Ölçek (Ek 2) (Likert Tipi) Literatür taraması

7 PROBLEMİN KAYNAĞI VE MUHTEMEL ÇÖZÜMLER
Bu aşamada, problemin içeriği hakkında bilgi toplandıktan sonra, problemin nereden kaynaklandığını belirlemek amacıyla Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Barış İlkokulu ve Fikri Karayel ilkokulları sınıf öğretmenlerinden görüş alınarak, içerik analizi yapılmış ve bu öğretmenlerin sınıf zamanının etkili kullanılması aşamasında duydukları ihtiyaçlar tespit edilmiştir.

8 VERİLERİN ANALİZİ

9 ÖNCELİKLERİ BELİRLEME
Öğretmenlerin sınıf ortamında etkili zaman kullanma yeteneğini ölçmek. Öğretmene etkili zaman kullanımı konusunda bilgi, beceri ve tutum kazandırmak. Öğremeni sınıf içerisinde zaman yönetimi konusunda ortaya çıkabilcek sorunlara nasıl müdahale edebileceği konusunda bilgilendirmek.

10 Öğretmenin etkili zaman kullanımı konusunda özgüven duygusunu geliştirmek.
Öğretmeni etkili zaman kullanımı konusunda bilgilendirmek. Öğretmeni etkili zaman kullanımını olumsuz yönde etkileyen faktörler konusunda bilgilendirmek.

11 Öğretmeni etkili zaman kullanımı kapsamında aktiviteleri nasıl planlayacağı konusunda bilgilendirmek. Öğretmeni etkili zaman kullanımı kapsamında aktiviteleri nasıl uygulayacakları konusunda bilgilendirmek. (Az zaman – çok etkinlik)

12 KAYNAKLAR, SINIRLILIKLAR VE VARSAYIMLAR
Çalışmanın kaynağını ; İköğretimde görev yapan Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Barış İlkokulu ve Fikri Karayel ilkokulları sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. (30 kişi) Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları içeren literatür taraması oluşturmaktadır.

13 KAYNAKLAR, SINIRLILIKLAR VE VARSAYIMLAR
Sınırlılıklar; Bir aylık süre ile sınırlıdır. 2010 – 2011 öğretim yılı ile sınırlıdır. Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Barış İlkokulu ve Fikri Karayel ilkokulları sınıf öğretmenleri ile sınırlıdır.

14 KAYNAKLAR, SINIRLILIKLAR VE VARSAYIMLAR
Varsayımlar ; Öğretmenlerin sınıfta etkili zaman kullanımına yönelik bilgi sahibi olduğu varsayılmıştır. Örneklem olarak seçilen 30 öğretmenin evreni temsil ettiği varsayılmıştır.

15 SONUÇLARIN ÖZETLENMESİ
Ölçeği cevaplandıran katılımcıların 20 kişisi (%66.7) kadın, 10 kişisi (%33.3) erkektir. Buna göre katılımcıların çoğunluğunun kadın olduğu görülmektedir. Ölçeğe katılan öğretmenlerin 28 kişisi (% 93.3’ü) lisans mezunu, 2 kişisi (% 6.7’si) ise yüksek lisans mezunudur. Sonuçlara bakıldığında lisans mezunlarının yüksek lisans mezunlarına göre daha fazla olduğu görülmektedir.

16 Ölçek sonuçları, uzman görüşleri ve arşiv incelemeleri sonucunda araştırmaya katılan öğretmenlerin sınıf zamanının etkili kullanımına yönelik eğitime ihtiyaç duyduklarını ortaya çıkmıştır.

17 Mesleki kıdem değişkeninde öğretmenlerin % 50’si yani yarısı yıllık, %23.3’ü yıllık, % 20’si 1-5 yıllık ve %6.7’si de 20 yıl ve üzeri kıdeme sahiptir.Ölçeğe katılan öğretmenlerin çoğunun mesleki kıdemi 10 – 20 yıl arasında yer almaktadır.

18 Ölçek maddelerinin hepsinde 1- 30, anlamlı farklar ortaya çıktığı için konu ile ilgili saptanan eksikliklerin giderilmesi amacıyla, öğretmenlerin eğitim alması gerekmektedir. Böylelikle öğretmenlerin kendi mevcut durumlarında gördükleri eksiklikleri gidermeleri sağlanacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulan eğitimin sağlanılması durumunda öğretmenlerin şu an sahip oldukları mevcut durumlarını ulaşılmak istenen duruma taşımaları mümkün olacaktır.

19 GENEL AMAÇLAR Etkili zaman kullanımı ile ilgili bilgi, beceri ve tutuma sahip olabilme Zamanı etkili kullanarak öğrencinin ilgi ve motivasyonunu artırabilme Zaman kavramının ne olduğunu bilebilme Zaman kavramının önemini bilebilme

20 Zaman kaybını sağlayan etkenleri yazabilme / söyleyebilme
Etkili zaman kullanımının ne olduğunu bilebilme Sınıf içerisinde etkili zaman kullanımı için neler yapılması gerektiğini yazabilme / söyleyebilme Sınıf içerisinde etkili zaman kullanımı önleyen etmenlerin farkında olabilme

21 Yeterliliğe Dayalı Amaçlar
Sabahleyin müdür tarafından olumsuz yönde harcanan zamanı saf dışı bırakıp, giderilen zamanı 5 dakika içerisinde telafi etme. Sınıfa girdikten hemen sonra 3 dakika içerisinde ödevleri toplama. Gerekli araç – gereci kullanarak yazı tahtasında çizgili / kareli yüzeyi 4 dakika içerisinde oluşturma.

22 Gerekli araç – gereci kullanarak yazı tahtasında çizilmesi gereken şekli 2 dakika içerisinde oluşturma. Öğrencilerin verimli çalışabilmesi için gerekli donanımı 6 dakika içerisinde hazırlama. Okuma kitaplarını kullanarak okuma çalışmalarını 20 dakika içerisinde yönetme.

23 Uygun sınıf ortamını sağlayarak öğrencilerin uygulamalı etkinlikler sonrasında yapılan işleri inceleyip, 10 dakika içerisinde değerlendirme. İşlencek derse uygun ders araç gereçlerini kullanarak, imla hatası bulunmayan yazım çalışmalarını 7 dakika içerisinde değerlendirebilme. Bilgi, tutum ve becerileri özellikleri tanımlanan öğrencilere 15 dakika içerisinde kazandırabilme.

24 İÇERİĞİN SIRALAMASI Yukarıda verilmiş olan yeterliğe dayalı amaçlar dikkate alınarak içerik kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta... doğru sıralanarak oluşturulacaktır. Yani aşamalılık ilkesi temel alınacaktır.

25 ÖLÇME ARAÇLARININ GELİŞTİRİLMESİ
Çalışma için geliştirilen ölçme araçları: Öğretimden önce (öğretmenin sınıfta zamanın etkili kullanımına yönelik) ön test Öğretim sırasında (süreci değerlendirmek amacıyla) ara test Öğretim sonrası (öğrendiklerini uygulayabilirliği ölçmek) son test geliştirilecektir.

26 Ön Test Soruları Öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve becerilerini belirlemek amacıyla ön test yapılacaktır. Ön testte öğretmenler sınıf içerisinde gözlemlenecektir. Böylelikle öğretmenlerin sınıf zamanının etkili kullanımına yönelik ön bilgileri ve becerileri belirlenmiş olup, öğretmenlerin eğitim eksiklikleri doğrultusunda derse başlanacaktır.

27 Ara Test Soruları Sınıf ortamında etkili zaman kullanımına yönelik öğretmenlere sorular sorulacaktır. ( Ek 3 )

28 Son Test Soruları (Öğrendiklerini Uygulama)
Öğretmenlerden sınıf içerisinde etkili zaman kullanımı konusunda kazandıkları bilgi, beceri ve tutumları kullanarak ders işlemeleri istenecektir. Uzman kişiler örnek bir öğretmende olması gereken bilgi, beceri ve sahip olunan performansı gözlemleyerek son testte öğretmenlerin hangi aşamada olduklarını değerlendirecektir.

29 Böylelikle gözlenen öğretmenler için, durum tespiti yapılmış olacaktır
Böylelikle gözlenen öğretmenler için, durum tespiti yapılmış olacaktır. Beklenen yeterliklere ulaşamayan ve eksiklikleri olan öğretmenler ise sistemin geri dönecektir.

30 ÖĞRETİM DURUMLARINI DÜZENLEME
Öğretim durumlarının düzenlenmesinde öncelikle giriş etkinlikleri planlanacaktır. GİRİŞ ETKİNLİKLERİ Motivasyon Dersin başlangıcında hedef kitleye “Sınıf zamanının etkili kullanımı” konusunda beyin fırtınası tekniği uygulanacaktır.

31 Hedefler Hedef kitleye ders boyunca kazanmaları gereken hedefler aktarılacaktır. Dersin hedefleri: Zaman kavramının ne olduğunu bilebilme Zaman kavramının önemini bilebilme Zaman kaybını sağlayan etkenleri yazabilme / söyleyebilme Etkili zaman kullanımının ne olduğunu bilebilme Sınıf içerisinde etkili zaman kullanımı için neler yapılması gerektiğini yazabilme / söyleyebilme Sınıf içerisinde etkili zaman kullanımı önleyen etmenlerin farkında olabilme Sınıf içerisindeki zamanı etkili şekilde kullanabilme becerisine sahip olabilme

32 Ön Bilgiler Öğretime başlamadan önce, hedef kitlenin düzeyini belirlemek amacıyla örnek bir öğretmenin sınıf içerisindeki zamanı etkili kullanabilmek için nelere dikkat etmesi gerektiği / nelere dikkat ediyor olduğu konusunda sorular sorularak ön bilgiler saptanacaktır.

33 Öğretimi Planlama Derste öncelikle geçmiş bilgilerin hatırlanılması ve önceden öğrenilmiş olan bilgilerle bağlantı kurulması için konuyla ilgili özet yapılacaktır. İçerik kolaydan zora, basitten karmaşığa, somuttan soyuta.. doğru sıralanacaktır. Ders sırasında hedef kitle ile etkileşim kurularak, sürekli sorular sorulup, uygulamlar yapılıp, motivasyonun canlı kalması sağlanacaktır. Ders sürecinde hedef kitleye sorulan sorular ve hedef kitle ile yapılan uygulamalarda; pekiştireçler verilip, dönüt-düzeltmeler yapılacaktır.

34 Öğretim Yöntemleri Dersin sürecinde; Beyin Fırtınası Tekniği Düz Anlatım Yöntemi Soru- Cevap Yöntemi Gösterip Yaptırma Tekniği Örnek Olay Yöntemi kullanılacaktır.

35 Öncelikle iyi bir öğretmende sınıftaki zamanın etkili kullanımına yönelik olması gereken en temel özelliklerin neler olduğunu ortaya koymaları için beyin fırtınası tekniği uygulanıp, hedef kitlenin bilgiye ulaşması sağlanacaktır. Zaman kavramının ne olduğu, zaman kavramının önemi, sınıf içerisinde etkili zaman kullanımı kriterleri düz anlatım yöntemi ve soru cevap yöntemi kullanılarak hedef kitleye aktarılacaktır. Öğretmenin sınıf içerisinde etkili zaman kullanımına yönelik dikkat etmeleri gereken noktalar ise örnek olay ve gösterip yaptırma yöntemi kullanılarak açıklanacaktır.

36 Öğretim Ortamı Öğretim ortamı olarak Kurtuluş İlkokulu’nun bilgisayar laboratuvarı kulllanılacaktır. Kurtuluş İlkokulu’nda bulunan laboratuvar ortamı fiziksel açısından (ısı, ışık, görünüm ve öğretim araç-gereçler [ akıllı tahta ]) yeterli bir donanıma sahiptir. Sınıf ortamında bulunan öğretmenler uzman akademisyenlerin denetiminde mesleki becerileri uygulamaya çalışacaklardır.

37 Öğretim Araç Gereçleri
Öğretim araç- gereçleri olarak akıllı tahta, yazılı - basılı kaynaklar, görsel materyaller (aparat), video ve film kayıtları kullanılacaktır.

38 Değerlendirme Değerlendirme, geliştirilen öğretim programının tasarlanan amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığını ve genel olarak etkililiği hakkında karar vermek amacıyla yapılacaktır. Değerlendirme amacıyla, öğretim tasarımı sürecine yönelik yapılan uygulamaya dahil olan öğretmenler çalıştıkları okullarda akademisyenler tarafından gözlem yoluyla denetlenecektir. Gözlem sonucunda başarılı olamayan öğretmenler öğretim tasarımı sürecinde yapılan uygulamalara geri dönecektir.

39 C) UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME:
Değerlendirme, geliştirilen öğretim programının tasarlanan amaçlarını gerçekleştirebilecek nitelikte olup olmadığını ve genel olarak etkililiği hakkında karar vermek amacıyla yapılacaktır.

40 SÜRECİ DEĞERLENDİRME:
Öğretim tasarımı konu alanı ile ilgili uzmanlar tarafından incelendikten sonra pilot uygulama için 4 tane okul seçilecektir. Bu okullar merkezi okullar olacaktır. Pilot uygulamadan elde edilen veriler değerlendirilip, eksiklik saptanan kısımlarda düzeltmeler yapılacaktır. Pilot uygulama başarılı olursa öğretim tasarımı tüm ilkokullarda uygulanacaktır.

41 ÜRÜNÜ DEĞERLENDİRME: Öğretmen ve öğrencilerin görüşleri alınarak değerlendirme yapılacaktır. Öğretmenlere uygulanan testten elde edilen veriler ve öğretmenlerin uygulama sırasında yaptıkları etkinlikler gözlenerek elde edilen veriler analiz edilecektir. (Ayrıca ürünü değerlendirme sürecinin sonunda; öğretmenler tarafından öz değerlendirme formu doldurulacaktır. )

42 KAYNAKÇA: Douglass, 1980’den aktaran Eroğlu ve Bayrak, 1994, 255. TDK Sözlüğü, 1998, 1662. Tengilimoğlu ve diğ., 2003, 6. The Journal of Educational Research (Washington, D v89 p272-8 My/Je ’96

43 Herfs, P. G. P, Mertens, E. H. M. , Perrenet, E. H. M. , & Terwel, J
Herfs, P.G.P, Mertens, E.H.M., Perrenet, E.H.M., & Terwel, J. (1990) Adaptief groepsonderwiis: Impilmentatie en effecten van cen curriculum in het voortgezet onderviis [Adaptive group instruction: Implementation and effects of a curriculum in secondary education]. Utrecht: ISOR. Karweit, N. (1989). Time and learning: A review, In R.E. Slavin (Ed.), School and classroom organization (pp ). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum. Kulik, C.L.C., & Kulik, J.A. (1982). Effects of ability grouping on secondary school students: A meta-analysis of evaluation findings. American Educational Research Jouna19(3),

44 Oakes, J. (1985). Keeping track: How schools structureine y
Oakes, J. (1985). Keeping track: How schools structureine y. New Haven, CT: Yale University Press. Randolph, C.H. & Evertson, C.M. (1995). Managinglearning: rules, roles and meanings in a writing class. Journal of Classroom Interaction. 30(2), Dar, Y., & Resh, N. (1994). Separating and mixing students for learning: Concepts and research. Pedagogisch Tidschrift. 19(2),

45 TEŞEKKÜRLER...


"SINIF İÇERİSİNDE ETKİLİ ZAMAN KULLANIMINA YÖNELİK İHTİYAÇ BELİRLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları