Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER. Epirojenik Hareketler Orojenik Hareketler Hızlı Gelişen Hareketler (Volkanizma ve Depremler)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER. Epirojenik Hareketler Orojenik Hareketler Hızlı Gelişen Hareketler (Volkanizma ve Depremler)"— Sunum transkripti:

1 YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER

2 Epirojenik Hareketler Orojenik Hareketler Hızlı Gelişen Hareketler (Volkanizma ve Depremler)

3 EPİROJENİK HAREKETLER Epiros= Kıta, kara Jenez= Oluşum Tabakaların karşılıklı duruşları bozulmadan, yer kabuğunun çok geniş alanlarında, çok yavaş ve dikey gelişen hareketlerdir. Hareket hızı yılda 1-2 mm’dir.

4 EPİROJENİK HAREKETLERİN SEBEPLERİ İzostazik Etkenler Termik Hipotez Yan Basınçlar

5 ANADOLU’NUN OLUŞUMU Bir yaylanma sonucunda Akdeniz ve Karadeniz çanakları çökerken, Anadolu yükselmeye uğramıştır.

6 OROJENİK HAREKETLER Oro=Dağ, Jenez=Oluşum Yerkabuğunu oluşturan kalın tabakaların sıkışması, yer ve biçim değiştirmesi sonucunda beliren yatay ve dikey hareketlerin tümüdür. Epirojeneze göre, daha dar alanda ve daha hızlı gelişirler.

7 BAŞLICA OROJENİK HAREKETLER Kaledonien Orojenezi (Paleozoik) Hersinien Orojenezi (Paleozoik) Alpin Orojenezi (Tersiyer)

8 OROJENİK HAREKETLER Kıtaların Kayması Teorisi Plaka (Levha) Tektoniği

9 KITALARIN KAYMASI TEORİSİ İlk defa Alman meteorolog ve fizikçi Alfred Wegener tarafından 1911 yılında ortaya atılan kıtaların kayması teorisi; Güney Amerika ve Orta Afrika kıyılarının uzanışı ve buralardaki fosil buluntuları arasındaki benzerlikten yola çıkılarak geliştirilmiştir.

10 KITALARIN KAYMASI TEORİSİ

11

12 PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ Plastik bir özelliğe sahip olan, Astenosfer üzerinde yüzen levhaların birbiriyle olan yakınlaşma ya da uzaklaşma durumudur. Bu hareketlenmenin nedeni, astenosferdeki konveksiyonel hareketlerdir.

13 LEVHA TEKTONİĞİ

14 PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ Astenosferdeki konveksiyonel hareketler, ısınma ve soğumaya bağlı olarak gerçekleşir. Bu hareketler esnasında plakaların birbirine yaklaşmalarına Konverjans, birbirinden uzaklaşmalarına ise Diverjans denilir.

15 PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ Konveksiyonel hareketlerin yükselici bölümlerinde birbirinden uzaklaşan plakalar, çöküntü hendeklerini (trench) oluştururken, konveksiyonel hareketlerin alçalıcı bölümlerinde birbirine yaklaşanlar plakalar ise yüksek dağ kütlelerini oluşturur.

16

17 PLAKA (LEVHA) TEKTONİĞİ Dalma-Batma Zonu, Yitim Zonu, Hadal Bölge Beniof Zonu, Ada Yayı, Rift

18 HIZLI GELİŞEN HAREKETLER Volkanizma Depremler

19 VOLKANİZMA Yerin derinliklerindeki magma denilen kızgın erimiş kütlenin, yer kabuğu hareketleri sonucu ortaya çıkan iç basınçlar sonucu, yer kabuğundaki zayıf zonlardan (kırıklardan) yer yüzüne çıkmasıdır.

20 DEPREMLER Yerkabuğundaki gerilme ve sıkışmaların oluşturduğu dalgalardır.

21 HİPSOGRAFİK EĞRİ Yeryüzündeki kara ve deniz oranının grafiğe işlenmiş halidir.


"YER ŞEKİLLERİNİ OLUŞTURAN HAREKETLER. Epirojenik Hareketler Orojenik Hareketler Hızlı Gelişen Hareketler (Volkanizma ve Depremler)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları