Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI"— Sunum transkripti:

1 6.1.4. BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI
Doç.Dr. Yaşar EREN BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI

2 Doç.Dr. Yaşar EREN Bitlis-Zağros kenet kuşağı Arabistan ve Avrasya levhalarının çarpışma ile kenetlendiği zondur.

3 Doç.Dr. Yaşar EREN Bu çarpışma Orta Miyosen ve Erken Geç Miyosen sürecinde (Langhiyen-Serravaliyen) gerçekleşmiştir.

4 Doç.Dr. Yaşar EREN

5 Doç.Dr. Yaşar EREN

6 Doç.Dr. Yaşar EREN

7 Doç.Dr. Yaşar EREN

8 Doç.Dr. Yaşar EREN

9 Doç.Dr. Yaşar EREN

10 Doç.Dr. Yaşar EREN

11 Doç.Dr. Yaşar EREN

12 Doç.Dr. Yaşar EREN Çarpışma sonucu kenet boyunca dağ kuşakları yükselmiş ve sığ denizel ortam molas havzalarına dönüşmüş -tür. Bitlis kenet zonu kıta-kıta ve kıta-okyanusal litosfer yakınsamasının kompleks bir yapısıdır.

13 Arap platformunun kıvrımlı bindirmeli kuşağının kuzeyinde yer alır.
Doç.Dr. Yaşar EREN Arap platformunun kıvrımlı bindirmeli kuşağının kuzeyinde yer alır.

14 Doç.Dr. Yaşar EREN Türkiye’nin güneydoğusundan İran’daki Zağros dağlarına kadar uzanım sunar.

15 Bitlis Kenet Zonu (BKZ), Türkiye’nin güneydoğusunda Kahramanmaraş kuzeyinden itibaren izlenmeye başlar. Doç.Dr. Yaşar EREN

16 Doç.Dr. Yaşar EREN

17 Adıyaman KD’sunda DAFZ ile kesişir
Doç.Dr. Yaşar EREN Adıyaman KD’sunda DAFZ ile kesişir

18 Bu kesimden Elazığ GD’suna kadar DKD-BGB gidişli olarak izlenir
Doç.Dr. Yaşar EREN Bu kesimden Elazığ GD’suna kadar DKD-BGB gidişli olarak izlenir

19 KD’ya doğru Gerger-Çüngüş-Ergani-Hani civarında izlenir.
Doç.Dr. Yaşar EREN KD’ya doğru Gerger-Çüngüş-Ergani-Hani civarında izlenir.

20 Hani ile Kulp (Diyarbakır) arasında D-B gidiş sunar
Doç.Dr. Yaşar EREN

21 Doç.Dr. Yaşar EREN

22 Kulp ilçesinden sonra BKB-DKD gidiş gösterir
Doç.Dr. Yaşar EREN

23 Doç.Dr. Yaşar EREN

24 Doç.Dr. Yaşar EREN Doğuya doğru Kozluk-Baykan-Pervari hattını izleyerek Hakkari batısına ulaşır.

25 Hakkari güneydoğusunda Türkiye sınırları dışına çıkar
Doç.Dr. Yaşar EREN Hakkari güneydoğusunda Türkiye sınırları dışına çıkar

26 Doç.Dr. Yaşar EREN Güneydoğu Anadolu orojenik karmaşığı Üst Kretase-Orta Eosen yaşlı volkano-sedimanter topluluklardan oluşmuş değişik tektonik birlikleri kapsar ve kenet zonunu temsil eder.

27 Doç.Dr. Yaşar EREN Bu bölgede bindirmelerle birbirinden ayrılmış üç farklı ana tektonik birlik bulunur. 1-Arabistan platformu 2-İmbrike zon 3-Nap bölgesi

28 Doç.Dr. Yaşar EREN Arap platformu Jura tipi kıvrım kuşağını temsil ederken diğerleri ana orojenik zonları oluşturur.

29 Doç.Dr. Yaşar EREN Arap platformu Alt Paleozoyik-Miyosen yaşlı otokton sedimanter istiflerden oluşur. Ofiyolitler bu platform üzerine Kretase-Eosen zaman aralığında üzerlemiştir.

30 farklı sayıda tektonik dilimlerden oluşmuştur.
Doç.Dr. Yaşar EREN İmbrike zon farklı sayıda tektonik dilimlerden oluşmuştur. Bu tektonik dilimler naplaşma öncesi stratigrafik istifleri kapsar ve Geç Kretase-Erken Eosen zaman aralığındaki okyanusal bir ortamı (Bitlis okyanusu veya Güney Tetis) temsil eder.

31 Doç.Dr. Yaşar EREN En üst tektonik birlik altta ofiyolitik kayaçlardan (Berit metaofiyolit veya Yüksekova ofiyoliti) üstte ise Bitlis-Pötürge, Malatya ve Keban metamorfitlerinden oluşan metamorfik kayaçlardan oluşur

32 Doç.Dr. Yaşar EREN Afrika ve Avrasya levhaları arasındaki yakınsama güneye doğru ilerleyen naplar oluşturmuş ve bunlar üç ana evrede gerçekleşmiştir. 1-Geç Kretase 2- Geç Erken Eosen 3-Erken Orta Miyosen

33 Doç.Dr. Yaşar EREN Erken Eosen’de ofiyolitler Arabistan platformu üzerine bindirmiş ve Erken Orta Miyosen’de Arap platformu üzerine ofiyolitler ve bunları üstleyen metamorfikler yerleşmiştir.

34 Bitlis –Kenet zonu Eosen’de kapanmıştır.
Doç.Dr. Yaşar EREN Özet olarak Bitlis –Kenet zonu Eosen’de kapanmıştır. Bu kapanmadan sonra da yakınsama devam etmiş, daha sonra 5 my sürecinde doğrultu atımlı fay zonları (KAFZ-MOFZ) oluşmuş ve bu geometri 3 my önce DAFZ’nun oluşmasıyla değişmiştir.


"BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları