Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.4. BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.4. BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI."— Sunum transkripti:

1 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.4. BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI

2 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bitlis-Zağros kenet kuşağı Arabistan ve Avrasya levhalarının çarpışma ile kenetlendiği zondur.

3 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bu çarpışma Orta Miyosen ve Erken Geç Miyosen sürecinde (Langhiyen-Serravaliyen) gerçekleşmiştir.

4 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

5 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

6 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

7 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

8 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

9 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

10 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

11 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

12 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Çarpışma sonucu kenet boyunca dağ kuşakları yükselmiş ve sığ denizel ortam molas havzalarına dönüşmüş - tür. Bitlis kenet zonu kıta-kıta ve kıta- okyanusal litosfer yakınsamasının kompleks bir yapısıdır.

13 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Arap platformunun kıvrımlı bindirmeli kuşağının kuzeyinde yer alır.

14 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Türkiye’nin güneydoğusundan İran’daki Zağros dağlarına kadar uzanım sunar.

15 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bitlis Kenet Zonu (BKZ), Türkiye’nin güneydoğusunda Kahramanmaraş kuzeyinden itibaren izlenmeye başlar.

16 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

17 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Adıyaman KD’sunda DAFZ ile kesişir

18 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bu kesimden Elazığ GD’suna kadar DKD-BGB gidişli olarak izlenir

19 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN KD’ya doğru Gerger-Çüngüş-Ergani-Hani civarında izlenir.

20 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Hani ile Kulp (Diyarbakır) arasında D-B gidiş sunar

21 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

22 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Kulp ilçesinden sonra BKB-DKD gidiş gösterir

23 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN

24 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Doğuya doğru Kozluk-Baykan-Pervari hattını izleyerek Hakkari batısına ulaşır.

25 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Hakkari güneydoğusunda Türkiye sınırları dışına çıkar

26 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Güneydoğu Anadolu orojenik karmaşığı Üst Kretase-Orta Eosen yaşlı volkano-sedimanter topluluklardan oluşmuş değişik tektonik birlikleri kapsar ve kenet zonunu temsil eder.

27 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Bu bölgede bindirmelerle birbirinden ayrılmış üç farklı ana tektonik birlik bulunur. 1-Arabistan platformu 2-İmbrike zon 3-Nap bölgesi

28 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Arap platformu Jura tipi kıvrım kuşağını temsil ederken diğerleri ana orojenik zonları oluşturur.

29 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Arap platformu –Alt Paleozoyik-Miyosen yaşlı otokton sedimanter istiflerden oluşur. –Ofiyolitler bu platform üzerine Kretase- Eosen zaman aralığında üzerlemiştir.

30 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN İmbrike zon –farklı sayıda tektonik dilimlerden oluşmuştur. –Bu tektonik dilimler naplaşma öncesi stratigrafik istifleri kapsar ve Geç Kretase-Erken Eosen zaman aralığındaki okyanusal bir ortamı (Bitlis okyanusu veya Güney Tetis) temsil eder.

31 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN En üst tektonik birlik altta ofiyolitik kayaçlardan (Berit metaofiyolit veya Yüksekova ofiyoliti) üstte ise Bitlis- Pötürge, Malatya ve Keban metamorfitlerinden oluşan metamorfik kayaçlardan oluşur

32 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Afrika ve Avrasya levhaları arasındaki yakınsama güneye doğru ilerleyen naplar oluşturmuş ve bunlar üç ana evrede gerçekleşmiştir. –1-Geç Kretase –2- Geç Erken Eosen –3-Erken Orta Miyosen

33 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Erken Eosen’de ofiyolitler Arabistan platformu üzerine bindirmiş ve Erken Orta Miyosen’de Arap platformu üzerine ofiyolitler ve bunları üstleyen metamorfikler yerleşmiştir.

34 NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN Özet olarak –Bitlis –Kenet zonu Eosen’de kapanmıştır. –Bu kapanmadan sonra da yakınsama devam etmiş, daha sonra 5 my sürecinde doğrultu atımlı fay zonları (KAFZ-MOFZ) oluşmuş ve –bu geometri 3 my önce DAFZ’nun oluşmasıyla değişmiştir.


"NEOTEKTONİK Doç.Dr. Yaşar EREN 6.1.4. BİTLİS-ZAĞROS KENET KUŞAĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları