Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ECZACI GÖZÜYLE ECZANE MUHASEBESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ECZACI GÖZÜYLE ECZANE MUHASEBESİ"— Sunum transkripti:

1 ECZACI GÖZÜYLE ECZANE MUHASEBESİ

2 Eczaneye para girdisi sağlayan unsurlar
Eczaneden para çıkışına neden olan unsurlar Eczanelerin karlılığını etkileyen faktörler Vergi Mevzuatına göre gelirden indirilebilecek eczane giderleri Sonuç olarak neler yapılabilir

3 ECZANEYE PARA GİRDİSİ SAĞLAYAN UNSURLAR
Nakit Satış Kredi Kartı ile Satış SGK SGK Kan Ürünü SGK Yurt Dışı Diğer ayrı anlaşma yapılan kurumlar (TSK ….vb) özel sağlık sigortaları

4 ECZANEDEN PARA ÇIKIŞINA NEDEN OLAN UNSURLAR
Depo Ödemeleri Hedef, Selçuk, Nevzat, Dilek, Boyut, Koop,…vb Elif, Başak,…..vb Medikal Malzeme alımı yapılan depolar/Medikaller Dermokozmetik Firmalar

5 ECZANEDEN PARA ÇIKIŞINA NEDEN OLAN UNSURLAR
Genel Giderler Kira ve stopaj Telefon ve internet Kırtasiye, temizlik, yiyecek, içecek Personel maaş + SSK + Stopaj Eczacı için BAĞ-KUR Muhasebe Elektrik, su,….vb

6 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (+)
Eczacı Karlılığı ilaç fiyatı 0 – 10 TL %25 10 – 50 TL %25 50 – 100 TL %25 100 – 200 TL %16 200 TL üstü %12

7 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (+)
Peşin İskontosu İlacın vadesine göre alış faturasında belirtilerek temin edilen iskontodur.

8 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (+)
M. F. Alınan M.F. nin vergisinin kar edilen tutar üzerinden değil satış fiyatından hesaplandığı unutulmamalıdır. Sonuç olarak alınan çok M.F. karlılığı artırdığı gibi vergiyi de artırmaktadır.

9 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (+)
Kooperatifler ve Risturn Gelirleri Kooperatifler her yıl sonunda karlarının belli bir kısmını Risturn olarak ortaklarına dağıtırlar.

10 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER (+)
Ciro Primi Eczaneler tarafından depolardan alış yapıldıktan belli bir süre sonra “hizmet faturası” düzenlenmek koşuluyla temin edilir

11 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ( - )
KKİ Sanayi tarafından verilir ve depolarca eczanelere yansıtılır. KKİ resmi kurumlara aynen aktarılır. Burada önemli olan alınan iskonto ile verilen iskontonun aynı olup olmadığıdır.

12 ÖRNEK A İLACI Flakon B İLACI 500 mg Tb. % 5.30 KKİ ile depodan alındı
% 11 KKİ ile SGK’ya fatura edildi B İLACI 500 mg Tb. % KKİ ile depodan alındı 9 Haziranda KKİ %44 oldu 17 Kasımdan sonra %51.50 KKİ ile SGK’ya fatura edilmektedir.

13 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ( - )
İlaç Fiyat Değişimi İlaç fiyatları zaman zaman düşürülmekte ve eczane işletmelerinde mevcut stok ve kârlılıklarını etkilemektedir. Firmalar/Depolar bu düşüşleri karşılamamaktadır. Depolardan yüksek fiyatla alınan ilaç kurumlara düşük fiyatla fatura edilmektedir.

14 ÖRNEK C İLACI 10 mg. Tb. 17 Kasım 2011 111.05 TL
12 Aralık TL 30 Ocak TL 27 Şubat TL 02 Kasım TL 28 Ocak TL

15 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ( - )
Eczacının Cirosuna Göre Yaptığı İskonto 0 – TL %0 – TL %1 – TL %2,5 TL üstü %3

16 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Fire Kırılma, dökülme, miadının dolması nedeniyle belirli bir kısım ilaç kullanılamaz/satılamaz hale gelmektedir. Eczanelerde fire Danıştay 3.Dairesinin esas 2134 karar 3965 sayılı esas 3075 karar 125 sayılı kanunlarında %3 olarak kabul edilmiştir.

17 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Envanter Belirleme Vergi Usul Kanununa göre 3 yılda bir belirlenebilse de her yıl sonu sayım yapmak karlılık hesabına ışık tutmaktadır. Aralıklı Envanter Metodu Sürekli Envanter Yöntemi

18 ECZANELERİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Hangi ilaçtan ne kadar alınmış, ne kadarı satılmış, ne kadar elde stok kalmış gibi verilerin sağlıklı bir şekilde muhasebeye aktarılamaması veya belgelenememesi eczanelerin karlılıklarının tam anlamıyla belirlenememesine neden olmaktadır.

19 SONUÇ OLARAK Genel Mali Tablo kullanılmalı (oda sayfamızda mevcut)
Depodan alışlara göre ortalama bir kar bilançosu çıkarılmalı Karlılığı etkileyen faktörler içerisinde bulunan (-) ve (+) lar iyi analiz edilmeli

20 SONUÇ OLARAK İlaç fiyat düşüşü ve KKİ değişiklikleri takip edilip mal alımı duruma göre yapılmalı mümkünse fiyatı düşmeden iade yapılmalı Muayene ücretleri için fiş kesilmemeli, Stok büyümemesi için katılım payları maaştan sonradan kesilenlerde bile işlem yapılırken mutlaka fiş kesilmeli

21 SONUÇ OLARAK Tüm giderler faturalandırılmalı
Jenerik ilaç tercih edilmeli ve karlılığı artıran faktör mal fazlası oranı artırılmalı Tedarikçilerden alım oranında ciro primi alınmalı Sürekli envanter alınabilecek şekilde stok tutabilmeli en az yılsonlarında bir kez sayım yapılmalı

22 Vergi MevzuatIna göre gelirden İndİrİlebİlecek eczane gİderlerİ
Ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; eczanenin elektrik, su, haberleşme gibi giderleri Eczane hizmetli ve işçilerinin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidat giderleri.

23 İşle ilgili olmak şartıyla, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar; ziyan ve tazminatlar. İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dâhil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri. İşletme ile ilgili olmak şartıyla; bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri,harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçlar.

24 Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortisman ve itfa payı giderleri.
İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli.

25 SAMSUN ECZACI ODASI OLARAK NE GİBİ DÜZENLEME İSTEKLERİMİZ VAR?
KKİ kurumlara kesilen faturalarda belirtilmelidir. Maliye Bakanlığının fatura üzerinde gözükmeyen ıskontoları kabul etmemesi uyuşmazlıklara neden olmakta ve ispat yükümlülüğü de bize düşmektedir.

26 SAMSUN ECZACI ODASI OLARAK NE GİBİ DÜZENLEME İSTEKLERİMİZ VAR?
2004 yılı İFK ile birlikte hayatımıza giren KKİ’lerin de kar gösterilmesiyle fark oluşan stoklarımızda düzenleme yapılmalı

27 SAMSUN ECZACI ODASI OLARAK NE GİBİ DÜZENLEME İSTEKLERİMİZ VAR?
Ekonomik kayıplarımızı önlemek için İlaç fiyatların belirlenmesinde eczacılar da rol almalıdır İlaç fiyat düşüşleri ve KKİ artışları için mutlak suretle zaman verilmelidir ve depolara iade sağlanmalıdır. Miadı dolan ilaç depoya iade edilmek suretiyle ilgili firmaya ulaştırılmalıdır. Ya da kullandığımız bilgisayar programından maliyeye stok zararı gösterilebilmelidir.

28 SAMSUN ECZACI ODASI OLARAK NE GİBİ DÜZENLEME İSTEKLERİMİZ VAR?
KKİ kaldırılarak net alış-satış fiyatları üzerinden işlem yapılabilmeli Hizmet bedeli artırılmalı Meslek hakkı kavramı artık hayatımıza girmeli Depolardan temin ettiğimiz ciro priminin bir benzeri uygulama kutu başı bir bedel şeklinde firmalardan temin edilmeli

29 SAMSUN ECZACI ODASI OLARAK NE GİBİ DÜZENLEME İSTEKLERİMİZ VAR?
İlaç kutuları üzerinde fiyatının olması sağlanmalıdır. Fiyat yazmaması depoların ve firmaların sürşarj yapmasına neden olmakta bu durum da karlılığımızı olumsuz etkilemektedir. Hesap kolaylığı ve takibi açısından SGK’ya kesilen faturaya emeklilerin maaşından kesilmesi gereken katılım payları da eklenmelidir. Katılım paylarının düzgün tahsil edilip edilmediği bilinmemektedir.

30 Ecz.Onur Ferhat Karacan
Tesekkürler Ecz.Onur Ferhat Karacan


"ECZACI GÖZÜYLE ECZANE MUHASEBESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları