Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde."— Sunum transkripti:

1 Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Hüseyin ELDEM Erkan ÜLKER 1

2 GEZGİN SATICI PROBLEMİ (Travelling Salesman Problem) • Gezgin Satıcı Problemi ( TSP ), minimum maliyetle listedeki tüm şehirleri seyahat ederek başlangıç noktasına geri dönmesi gereken bir satış personelinin çözmesi gereken bir problemdir. • Problemde optimize edilecek kriterler, maliyet, zaman, para ya da uzaklık değerleri olabilir. 2

3 GEZGİN SATICI PROBLEMİ ( Travelling Salesman Problem ) • Gezgin Satıcı Problemi ( TSP ) bilgisayar bilimlerinde verilerin modellenmesinde kullanılan ve graf teorisi kapsamında ele alınan Hamilton döngüsü olarak ta ifade edilebilir. 3

4 PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU ( Particle Swarm Optimization ) • Optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan meta-sezgisel yöntemlerden birisi olan Parçacık Sürü Optimizasyonu ( PSO ), 1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş popülasyon temelli sürü zekası kategorisinde değerlendirilen sezgisel bir optimizasyon tekniğidir. 4

5 PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU ( Particle Swarm Optimization ) • İnsanların konuşarak ya da bir başka şekilde bilgi paylaşımı yapmaları gibi, kuşlar ve balıklarında bilgi paylaşması sosyal bir zekâya işaret etmektedir. • PSO, kuşların yön tayininde birbirlerinden faydalanmaları ve balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir. 5

6 PARÇACIK SÜRÜ OPTİMİZASYONU ( Particle Swarm Optimization ) • PSO’ da popülasyonu oluşturan bireyler parçacık olarak adlandırılır, her bir parçanın durum uzayında hareket ettiği varsayılır ve her parça potansiyel çözümü taşır. • Her parça en iyi durumu hatırlayabilir ve parçacıklar kendi arasında bilgi alışverişinde bulunabilirler. 6

7 ÇALIŞMANIN AMACI ve ÖNEMİ • Bu çalışmada 3D şekillerden küre üzerindeki rastgele yerleştirilen noktalar için TSP, PSO algoritması ile çözülmüştür. • Bu çalışma ile küre şekline benzerliği ile ilk akla gelen dünya yüzeyi üzerinde hareket eden jet, uçak gibi araçların belirli nedenlerle yaptıkları uçuşların optimize edilecek her bir kriteri için bu yöntemden faydalanılabilir. 7

8 Küre Matematiği 8

9 • Küre merkezinden geçen ve küre ile sınırlı daire büyük dairedir. Dünya üzerindeki büyük daire dünyanın ekvatorudur. • Büyük daire, kendisinin alt kesiti boyunca küre üzerindeki iki nokta arasındaki en kısa uzaklığın farkına varıldığında daha önemli hale gelir. • İki nokta arasındaki en kısa yola, jeodezik (geodesic) denir. 9

10 Küre Üzerindeki Noktaların Matematiksel Gösterimi 10

11 Küre Üzerindeki Noktaların Matematiksel Gösterimi 11

12 Küre Üzerindeki Noktaların Matematiksel Gösterimi • u ve v parametrelerinin farklı değerleri için x, y, z koordinatları: uvxyz 00001 00.5106.123233e-17 011,224646e-160 0.50001 1.224646e-166.123233e-17 0.51-1.224646e-161.499759e-32 10001 10.51-2.449293e-166.123233e-17 111.224646e-16-2.999519e-32 12

13 Küre Üzerindeki İki Nokta Arasındaki En Kısa Mesafenin Bulunması 13

14 Küre Üzerindeki İki Nokta Arasındaki En Kısa Mesafenin Bulunması 14

15 Küre Üzerindeki İki Nokta Arasındaki En Kısa Mesafenin Bulunması • Problem, Öklid TSP den farklıdır. • Çünkü (p i ve p j ) 2 noktası arasındaki en kısa mesafe, 3D Öklid TSP de 3D Öklid uzaklığı olarak hesaplanırken, problemimizde yay uzunluğu kullanılarak hesaplanır. • Küre üzerindeki noktaların uzaklık matrisi simetrik TSP ile aynıdır. Uzaklık (p i : p j ) = Uzaklık (p j : p i ) 15

16 PSO Kullanarak Birim Küre Yüzey Üzerinde TSP Çözümü • Küre üzerinde uygulanacak TSP, normal TSP problemlerinden farklılık gösterir. • Satış elemanı sadece küre yüzeyinde konumlanmış noktaları gezebilir. • Bu problemdeki tek farklı kısıtlama noktaların kürenin içinde değil yüzeyinde olmasıdır. • Bu çalışmada PSO kullanılarak belirli sayıdaki nokta kümeleri için çözümler üretilmiştir. 16

17 PSO nun probleme uyarlanmış genel yapısı • For her parçacık için • Parçacığı başlangıç konumuna getir • End • • Do • For her parçacık için • Uygunluk değerini (tur uzunluğunu) hesapla • Eğer uygunluk değeri (tur uzunluğu) pbest ten daha iyi ise, • Şimdiki tur uzunluğunu yeni pbest olarak ayarla • End • • Tüm parçacıkların bulduğu pbest değerlerinin en iyisini, tüm parçacıkların gbest'i olarak ayarla (en kısa tur uzunluğu) • • For her parçacık için • Parçacıkların hızlarını hesapla • Parçacıkların konumlarını güncelle • End • While maksimum iterasyon sayısına veya minimum hata koşulu sağlanana kadar devem et. 17

18 PSO Kullanarak Birim Küre Yüzey Üzerinde TSP Çözümü • Bu genel yapıya göre, öncelikle PSO algoritmasının başlangıç bireyleri rastgele olarak oluşturulur. • Noktaların her birinin bütün noktalara uzaklıklarının tutulduğu uzaklık matrisi oluşturulur. • Uzaklık matrisi ile her bir bireyin uygunluk değerleri hesaplanır. • Bireylerden minimum tur uzunluğuna sahip birey global en iyi olarak belirlenir. • Bu iki en iyi değer bulunduktan sonra; parçacık, hızı ve konumu sırasıyla güncellenir. 18

19 Deneysel Sonuçlar • Simülasyon sonuçları birim kürede (r=1) N = 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 nokta için elde edilmiştir. • Simülasyonlar, N. nin her bir değeri için 100 kez tekrarlanmıştır. • Her denemede rastgele bir nokta kümesi oluşturulmuştur. 19

20 Deneysel Sonuçlar Nokta Sayıları 100150200250300350400 133,1503205,3276280,1300354,6136428,9046503,5720578,7485 132,2149203,9083278,0525352,9967426,2686501,8394575,7905 131,6228202,8926277,5403351,1674425,9008500,4234574,9534 130,8192201,8222276,3966350,2219424,7062499,4872573,5802 129,7220200,9317275,0707349,7115423,4063498,6680572,6015 • Bir kürenin yüzeyindeki N = 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 nokta için PSO ile hesaplanan ortalama küresel TSP tur uzunlukları. 20

21 Deneysel Sonuçlar 21

22 Deneysel Sonuçlar 22

23 Deneysel Sonuçlar • Küre Üzerinde Rastgele Yerleştirilmiş 100, 250 ve 400 Nokta İçin Elde Edilen Minimum Turların saydam ve katı görünümleri 23

24 Sonuç ve Öneriler • TSP nin küreye uyarlanması ve önerilen yöntem, özellikle dünya yüzeyi üzerindeki hareket planlamaları için önem arz etmektedir. • Dünya yüzeyi üzerinden hareket eden uçak vb. araçların taşımacılık, seyahat, savunma gibi belirli nedenlerle koordinatların seyahatinde maliyet-süre gibi problemlerini optimize etmelerinde bu yöntemden faydalanılabilir. • Gerçek dünyadaki küresel her nesne üzerindeki parçacık davranışlarını anlamak bu çalışma ile faydalı olacaktır. 24

25 Sonuç ve Öneriler • Gelecekteki çalışmalarda TSP çözümünde kullanılan diğer yöntemler (örneğin Karınca Kolonisi Optimizasyonu-ACO), küresel TSP çözümünde test edilebilir. Ayrıca PSO ile ACO vb. yöntemlerin hibrit ve hiyerarşik olarak kullanılması ile küresel TSP problemleri ele alınabilir. • Kürenin yanı sıra gerçekte uyarlanabilecek geometrik şekiller üzerinde de bu yöntem test edilebilir. 25

26 Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 26


"Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde Parçacık Sürü Optimizasyonu Uygulaması Küre Üzerinde 3 Boyutlu Gezgin Satıcı Problemi Çözümünde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları