Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK=TAKSONOMİ)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK=TAKSONOMİ)"— Sunum transkripti:

1 CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK=TAKSONOMİ)
Konu süresi: 2 Ders saati

2 Hedefler Aristo ve Linnaeus ‘un sınıflandırmasını kavramak ve karşılaştırmak. Sistematik birimlerini açıklamak. Sınıflandırmada kullanılan bilimsel kanıtları açıklamak. Sınıflandırmaya çeşitli örnekler vermek.

3 Temel kavram Biyologlar birçok farklı canlıyı , sistematik birimlerini kullanarak belli bir düzen içerisinde sınıflandırırlar.

4 Kavramlar Sınıflandırma Sistematik birimleri İkili adlandırma Bölüm
Alem Aile Sınıf Şube Takım Cins Tür

5

6 ARİSTO Aristo tüm canlı formlarının karmaşıklığı gittikçe artacak şekilde olmak üzere bir cetvel üzerinde ya da merdiven üzerinde sıralanabile ceğine inanmaktaydı.Buna daha sonra Scala Natura(Doğanın cetveli) adını verdi. Canlıları bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Aristo’nun geliştirdiği, canlıları dış görünuşlerine göre sınıflandırma yöntemi kullanılan ilk sınıflandırma yöntemidir. Yapay sınıflandırma veya ampirik sınıflandırma da denir. bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar ve hayvanları da karada, suda ve havada yaşayanlar şeklinde gruplandırmıştır MÖ MÖ 322

7 Carl Linnaeus Bilimsel sınıflandırmanın temel ilkeleri ilk
defa C.Linnaes( ) tarafından ortaya konmuştur. Linne’nin metodu ikili adlandırma (Binominal nomenclatur) üzerine dayanmaktadır. Her türün iki adı vardır. Birincisi hangi cinse girdiğini belirler ikincisi ise türe özgü olan isimdir. Örneğin Felis leo (Aslan) .Felis ismi cins adı leo ise tür adıdır. Canlıların köken benzerliği ,anatomik özellikleri ,biyokimyasal ve genetik özellikleri bilimsel sınıflandırmanın en önemli kriterleridir.

8 organlara analog organ denir ve bilimsel sistematikde önemleri yoktur.
Kelebek ile bir kuş aynı sınıfa girmez bu canlıların kanatları embriyonal ve anatomik olarak birbirlerinden farklıdır.Bu tip görevleri aynı kökenleri farklı organlara analog organ denir ve bilimsel sistematikde önemleri yoktur. Kuş kanadı Kelebek kanadı İnsan Kedi Balina Yarasa Bir yarasanın kanadı ile bir insanın kolu görevleri bakımından birbirlerine benzemez fakat anatomik yönden organlar birbirlerine benzer ve homolog organlar adını alır. (Görevleri farklı kökenleri aynı) Bilimsel sınıflandırmada bu veriler önemlidir.

9 Canlılar arasındaki protein
benzerliğide sınıflandırmada kullanılan bilimsel verilerden en önemlisidir.

10 SINIFLANDIRMA BİRİMLERİ
LATİNCE TÜRKÇE Kingdom Alem Phylum Şube Clasis Sınıf Ordo Takım Familia Aile Genus Cins Species Tür Sistematikte kullanılan en küçük birim Tür(Species) dür.Türler ortak bir atadan türemiş anatomik benzerlikler gösteren ,birbirleriyle çiftleşip verimli döller oluşturabilen bireyler topluluğudur.

11 Tür Cins Aile Takım Sınıf Şube Alem Bölüm
(Species) (Genus) (Family) (Order) (Class) (Phylum) (Kingdom) (Domain) Tür Cins Aile Takım Sınıf Şube Alem Bölüm Ursus Americanus Amerikan Kara ayısı (Ursus) (Ursidae) Sınıflandırma birimlerin de tür den aleme doğru gidildikçe canlı sayısı artar benzerlikler ise azalır. Tür’ün alt birimi ise varyete ya da ırkdır.Henüz türleşmemiş bireyler olarakda adlandırılabilir. Türler sabit değildir.Yeni türler var olan türlerin değişmesiyle oluşur. (Carnivora) (Mammalia) (Chordata) (Animalia) (Eukarya)

12 ALEM Protista Plantae Fungi Animalia ŞUBE Protozoa Tracheophyta Mycota Chordata SINIF Rhizopoda Confireae Basidiomycota Mammlia TAKIM Amoebina Pinales Agaricales Carnivora AİLE Amoebidae Pinaceae Agaricus Canidae CİNS Amoeba Pinus Agaricus Canis TÜR A.proteus Pinus nigra A.campestris C. Lupus Amip Karaçam Mantar Kurt

13 Bilimsel adlandırma da
1.Cins ismi her zaman büyük harfle başlar , diğer bütün harfler ise küçüktür. Örnek Canis lupus(Kurt) 2.Cins ve tür adları italik olarak yazılır. Örnek Pinus nigra 3.Cins ismi büyük harfle yazılarak kısaltılabilir. Örnek A.proteus

14 Modern Bilimsel sınıflandırma
DNA ve RNA analizi sınıflandırma da kullanılan en güvenilir yöntemlerdir. Böylece sınıflandırma için temel kriter olan benzerliklerin ve akrabalığın kesin yolla belirlenmesini olanaklı kılar. Örneğin Afrika da bulunan iki farklı fil populasyonunun aynı türe ait olduğu sanılmaktaydı oysa yapılan DNA çalışmaları onların farklı tür olduğunu ortaya çıkarmıştır. Asya fili ise ayrı bir cins altında sınıflandırılır

15 Canlıların Sınıflandırılması

16 HAYAT AĞACI

17 Değerlendirme Bilimsel isimlendirme neden latince yapılır
Filogenetik (Doğal) sınıflandırma neye denir açıklayınız. Tür kavramı neye denir ve nasıl isimlendirlir. Sınıflandırma kavramları nelerdir canlı sayısı ve benzerlikler alt birimlere doğru gidildikçe nasıl değişir açıklayınız. Aristo ve Linne’nin sınıflandırmadaki farklı yöntemleri nelerdir.


"CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (SİSTEMATİK=TAKSONOMİ)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları