Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERBEST VETERİNER HEKİMLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERBEST VETERİNER HEKİMLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ"— Sunum transkripti:

1 SERBEST VETERİNER HEKİMLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

2 Serbest veteriner hekimlerin ilk mesleğe ayak bastığı üniversite sıralarından serbest veteriner hekimliğe kadar çok çeşitli sorunları vardır. Bu sorunların halledilmesinde çok değerli üniversite hocalarımıza da büyük görevler düşmektedir. Toplumla bütünleşmiş bir veteriner hekim, hekimlik vizyonu yanında meslek ile ilgili sivil toplum örgütlerinin önemlerini üniversite sıralarında mutlaka öğretilmelidir. Çünkü mesleğin problemlerinin çözüleceği yer meslek odalarıdır.

3 Avrupa biriliği uyum yasalarının büyük çoğunluğunu tarım ve hayvancılıkla ilgili bölümler teşkil etmektedir ahırdan sofraya hayvansal gıda güvenliği temel alınarak gerekli bilgi donanımlı veteriner hekimler yetiştirilmelidir. Günümüzde mesleğimiz bu yöne doğru kaymaktadır.

4 Artık Türkiye hayvancılığı aile işletmesinden ziyade en az elli baş ve üzeri çiftlik hayvancılığının yönelmiştir. Bu nedenle çiftlik yönetimi sürü yönetimi önem kazanmıştır. Bu konuyla ilgili bir yasa yürürlüktedir. Serbest tarım danışmanı bulundurma mecburiyeti getirilmiştir. Bu konuda gerekli eksiklikler tamamlanmalıdır.

5 Odalar yaz tatilinde öğrencileri serbest veteriner hekim arkadaşlarının yanına aylık dönüşümler halinde yerleştirmeli ve bunu ikinci sınıftan itibaren yapmalıdır. Dönüşümün amacı meslektaşlar arası iletişimi canlandıracak ve birbirlerine kaynaştırıp aynı zamanda tecrübe kazandıracaktır.

6 Serbest veteriner hekimler klinik açarken mutlaka meslek odaları tarafından açılacak meslek içi eğitim kursundan geçip sertifika alındıktan sonra bakanlıkça klinik açma izni verilmelidir. Klinik açacak olan veteriner hekimlere devlet ucuz kredi desteği sağlamalıdır.

7 Hekimler arası ve hekimlerin oda ile olan iletişim eksikliği
Bunu gidermek için odalar mesleki toplantıları sıklaştırmalı katılım mecburi tutularak Veteriner hekimler arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlanmalıdır.

8 Suni tohumlama ve hayvan sağlığı hizmetlerinde yetiştirici birlikleriyle sorun yaşaması
D.S.Y.B. asıl görevi olan hayvan ıslahı, gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi dışında kuruluş yönetmeliklerindeki tanınan ilaç satma, hayvan sağlığına karışma, tohumlama hizmetleri ve hatta bu hizmetler için ayrı fiyat belirleme konuları iptal edilmeli. Ülke hayvancılığına senelerdir fedakarca hizmet eden biz veteriner hekimler bu noktada meslek taassubu gözetilerek hazırlandığı açık olan D.S.Y.B. ana sözleşmesi derhal değişmeli

9 Veteriner sağlık ara elemanlarının, 4-B li tarım danışmalarının ve ampiriklerin kendilerini serbest hekim gibi görüp veteriner hekim mesleğini icra etmesi. Son zamanlarda 4-B statüsünde tarım danışmalığı adı altında bakanlıktan kadrolu serbest veteriner hekim gibi çalışmaya teşvik edilen bir meslek grubu ortaya çıkmıştır.

10 Zaten sorunlar yaşayan serbest veteriner hekimler tarım danışmanlarının da serbest veteriner hekimler gibi vergiye tabi olmaksızın hastaya gidip kaçak çalışmaları işi iyice içinden çıkılmaz hale getirmiştir. Bu sistem acilen kaldırılmalıdır.

11 Gıda işletmeleri , yem fabrikaları , marketler, gibi özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın sahada kaçak çalışmaları Meslektaşlarımız görevli oldukları özel işyerleri haricinde kanunsuzca mesleği icra etmelerinin önüne geçilmeli.

12 Serbest veteriner hekim polikliniklerinde satılan veteriner sağlık ürünleri etiketleri üzerinde fiyat istikrarının sağlanamaması İlaçlar yetkili kişilerce reçete edilmeli etiket fiyatı üzerinden satılmalı ve reçetesiz satış yasaklanmalıdır ( Kanun işlevsel hale getirilmeli ) Elden aşı satışının önüne geçilmelidir Reçetesiz ilaç satışı yapılan yerlere ağır cezalar kesilmeli

13 Yetiştiricimiz veteriner hekim ve reçetesine mecbur bırakılmalı ( bu mecburiyet kısa vadede gıda güvenliğini temin edecek ve verim kayıplarını önleyecektir ) Fiyat istikrarsızlığının kamu oyunda prestij kaybına ve bazı hekim arkadaşlarımızın sahtekar olarak görülmesine neden olmuştur. Bu olumsuzlukların ortadan kalkması için odalar daha etkin ve duyarlı çalışmalıdır.

14 Uzmanlık yönetmeliğinin olmaması
Veteriner hekimliği uzmanlık yönetmeliği acilen çıkartılmalıdır.

15 Mezuniyet sonrası zorunlu staj ,meslek içi ve sürekli eğitim programlarının olmaması
Mezuniyet sonrası staj, meslek içi ve sürekli eğitim zorunlu hale getirilmeli.

16 Fakülte sayısı ve kontenjanların fazla olması nedeni ile eğitimle öğrenci kalitesinin düşmesi
Fakülte sayısı azaltılmalı ve öğrenci kontenjanları düşürülmelidir.

17 Asgari ücrete uyulmaması ve mesleki etik ve deontolojiye uymayan uygulamalar
Asgari ücretin uygulanması ile mesleki etik ve deontolojiye uyulmasını temin etmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

18 Bugüne kadar birçoğumuz hep sorunun bir parçası olduk
Bugüne kadar birçoğumuz hep sorunun bir parçası olduk. Artık çözümün bir parçası olmalıyız. Üniversiteler, bakanlık , merkez konseyi odalar. Veteriner hekim olarak bizler ve bu sektörle ilgili herkes üstüne düşeni yapmalı ve yapmak isteyenlere köstek değil destek olmalıyız.

19 ÇARESİZSENİZ………..ÇARE……….SİZSİNİZ
Çoğumuzun bildiği bir laf vardır. ÇARESİZSENİZ………..ÇARE……….SİZSİNİZ

20 TEŞEKKÜR EDERİM…….!!!!! ÜZEYİR CAN


"SERBEST VETERİNER HEKİMLİK SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları