Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 EKİM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ  EKİM AYI KAVRAMLARIMIZ  EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ  EKİM AYI GEZİMİZ  EKİM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ  EKİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " EKİM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ  EKİM AYI KAVRAMLARIMIZ  EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ  EKİM AYI GEZİMİZ  EKİM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ  EKİM."— Sunum transkripti:

1

2  EKİM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ  EKİM AYI KAVRAMLARIMIZ  EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ  EKİM AYI GEZİMİZ  EKİM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ  EKİM AYI SEBZESİ  EKİM AYI PARTİSİ  EKİM AYI DOĞUM GÜNÜMÜZ  KASIM AYI MİNİ PROGRAMI  KASIM AYI AİLE KATILIMI

3 PSİKOMOTOR ALAN Amaç 1. Bedensel koordinasyon gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 3.Değişik yönlere doğru uzanır 4.Sözel yönergelere uygun olarak yürür 5.Sözel yönergelere uygun olarak koşar 6.Belirli bir mesafeyi sürünerek gider Amaç 2. El ve göz koordinasyonu gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 3.Nesneleri üst üste/yan yana/iç içe dizer 4.Nesneleri takar 5.Nesneleri çıkarır 6.Nesneleri ipe vb. dizer 7.El becerilerini gerektiren bazı araçları kullanır 10. Yönergeye uygun çizgiler çizer. 12. Çeşitli malzemeleri değişik şekillerde katlar 13. Malzemeleri istenilen nitelikte keser. Amaç 3. Büyük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme Kazanımlar 1.Farklı ağırlıktaki nesneleri iter 2.Farklı ağırlıktaki nesneleri çeker 3.Farklı ağırlıktaki nesneleri kaldırır

4 Amaç 4. Küçük kaslarını kullanarak belirli bir güç gerektiren hareketleri yapabilme Kazanımlar 1.Nesneleri kopartır/yırtar 3.Nesneleri çeker/gerer 5.Malzemelere araç kullanarak şekil verir Amaç 5. Denge gerektiren belirli hareketleri yapabilme Kazanımlar 1.Farklı zeminler üzerinde yürür 2.Zemin üzerine çizilen şekiller üzerinde yürür SOSYAL-DUYGUSAL ALAN Amaç 1. Kendini tanıyabilme Kazanımlar 1.Fiziksel özelliklerini söyler 2.Belli başlı duyuşsal özelliklerini söyler Amaç 2. Duygularını fark edebilme Kazanımlar 1.Duygularını söyler 2.Duygularının nedenlerini açıklar 3.Duygularının sonuçlarını açıklar Amaç 3. Duygularını kontrol edebilme Kazanımlar 1.Olumlu/olumsuz duygu ve düşüncelerini uygun şekilde ortaya koyar 3.Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar Amaç 4. Kendi kendini güdüleyebilme Kazanımlar 1.Kendiliğinden bir işe başlar 2.Başladığı işi bitirme çabası gösterir

5 Amaç 6. Başkalarıyla ilişkilerini yönetebilme Kazanımlar 2.Grup etkinliklerine kendiliğinden katılır 3.Grupta sorumluluk almaya istekli olur 4.Aldığı sorumluğu yerine getirir Amaç 9. Yaşamın iyileştirilmesinde ve korunmasında sorumluluk alabilme Kazanımlar 3.Canlıların yaşama hakkına özen gösterir 5.Yaşamda diğer canlılarla paylaştıklarını açıklar Amaç 10. Toplumsal yaşamın nasıl sürdüğünü kavrayabilme Kazanımlar 1.Toplumda farklı rollere sahip kişiler olduğunu söyler. 3.Kendi kültürünün belli başlı özelliklerini açıklar Amaç 11. Estetik özellikler taşıyan ürünler oluşturabilme Kazanımlar 3.Görsel sanat etkinliklerinde ürün yapar 4.Görsel sanat etkinliklerinde özgün ürün yapar Amaç 13. Çevreyi estetik bakımdan düzenleyebilme Kazanımlar 1. Çevresinde gördüğü güzel/ rahatsız edici durumları söyler 2. Çevre sorunları ile ilgili kendi yapabileceklerine örnek verir Amaç 15. Atatürk ile ilgili etkinliklere ilgi gösterebilme Kazanımlar 1. Atatürk ile ilgili etkinliklere katılır 2. Atatürk ile ilgili etkinliklerde aldığı sorumlulukları yerine getirir

6 DİL ALANI Amaç 1. Sesleri ayırt edebilme 1.Sesin kaynağını söyler 4.Verilen sese benzer sesler çıkarır Amaç 2. Konuşurken sesini doğru kullanabilme Kazanımlar 2.Kelimeleri doğru telaffuz eder 3.Konuşurken sesinin tonunu işitilebilir biçimde ayarlar Amaç 4. Kendini sözel olarak ifade edebilme Kazanımlar 2.Sohbete katılır 3.Belli bir konuda konuşmayı başlatır 4.Belli bir konuda konuşmayı sürdürür 5.Söz almak için sıra bekler Amaç 8. Görsel materyalleri okuyabilme Kazanımlar 1.Görsel materyalleri inceler 2.Görsel materyallerle ilgili soru sorar 3.Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir 4. Görsel materyalleri açıklar BİLİŞSEL ALAN Amaç 1. Kendisi ve ailesi ile ilgili bilgileri kavrayabilme Kazanımlar 1.Kendisi ile ilgili bilgileri açıklar 2.Aile bireyleri ile ilgili bilgileri açıklar Amaç 2. Olay ya da varlıkların çeşitli özelliklerini gözlemleyebilme Kazanımlar 1.Olay ya da varlıkların özelliklerini söyler 2.Olay ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır

7 Amaç 4. Algıladıklarını hatırlayabilme Kazanımlar 1.Olay ya da varlıkları söyler 2.Varlıkların rengini söyler Amaç 5. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre eşleştirebilme Kazanımlar 1Varlıkları birebir eşleştirir 2.Varlıkları renklerine göre eşleştirir 3.Varlıkları şekillerine göre eşleştirir 8. Nesneleri sayılarına göre eşleştirir Amaç 6. Varlıkları çeşitli özelliklerine göre gruplayabilme Kazanımlar 4. Varlıkları büyüklüklerine göre gruplar Amaç 8. Nesneleri ölçebilme Kazamınlar 1. Ölçme sonucunu tahmin eder Amaç 9. Nesneleri sayabilme Kazanımlar 1.20 sayısı içinde ileriye doğru birer birer ritmik sayar 3.Söylenilen sayı kadar nesneyi gösterir Amaç 10. Geometrik şekilleri tanıyabilme Kazanımlar 1.Her nesnenin bir şekli olduğunu söyler 2.Daire, üçgen, kare ve dikdörtgene benzeyen nesneleri gösterir Amaç 12. Mekanda konum ile ilgili yönergeleri uygulayabilme Kazanımlar 1.Nesnenin mekândaki konumunu söyler 2.Yönergeye uygun olarak mekânda konum alır 3.Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir

8 Amaç 16. Belli durum ve olaylarla ilgili neden-sonuç ilişkisi kurabilme Kazanımlar 1.Bir olayın olası nedenlerini söyler 2.Bir olayın olası sonuçlarını söyler 3.Yarım bırakılan olayı, durumu, şiiri, öyküyü, şarkıyı vb. özgün bir şekilde tamamlar Amaç 17. Zamanla ilgili kavramlar arasında ilişki kurabilme Kazanımlar 1.Olayları oluş sırasına göre söyler Amaç 21. Atatürk’ün Türk Toplumu için önemini açıklayabilme Kazanımlar 1.Atatürk’ün getirdiği yenilikleri söyler 2.Atatürk’ün getirdiği yeniliklerin önemini açıklar ÖZBAKIM BECERİLERİ Amaç 1. Temizlik kurallarını uygulayabilme Kazanımlar 1.Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır 3.Tuvalet gereksinimine yönelik işleri yardımsız yapar Amaç 3. Doğru beslenmenin önemini fark edebilme Kazanımlar 1.Yiyecekleri ayrım yapmadan yer/içer 2.Yiyecekleri ve içecekleri yeterli miktarda yer/içer 3.Yiyecekleri yerken sağlık ve görgü kurallarına özen gösterir Amaç 5. Kendini kazalardan ve tehlikelerden koruyabilme Kazanımlar 1.Tehlikeli olan durumları söyler 2.Tehlikeli olan durumlardan uzak durur

9 •GENÇ-YAŞLI •AYNI- FARKLI •AĞIR- HAFİF •DUYGULAR •UZUN-KISA •PÜRÜZLÜ-PÜRÜZSÜZ •PÜTÜRLÜ-KAYGAN •BÜYÜK-KÜÇÜK-ORTA •AZ-ÇOK •BOŞ-DOLU •SERT-YUMUŞAK •SESLİ-SESSİZ •ISLAK-KURU •PARÇA-BÜTÜN •KOLAY-ZOR •HIZLI-YAVAŞ •KATI-SIVI •1-12 RİTMİK SAYMA •NESNE-NOKTA EŞLEŞTİRME •1-3 ARASI SAYILARI TANIMA, YAZMA •RENKLER (KAHVERENGİ-GRİ) •KENAR- KÖŞE •ÜÇGEN-KARE-DAİRE-DİKDÖRTGEN ŞEKİLLERİNİ NESNELERLE TANIMA, •EŞLEŞTİRME, GRUPLAMA •ÜÇGEN ŞEKLİNİ ÇİZME •NEDEN- SONUÇ İLİŞKİSİ

10

11

12

13 İLK FİL RESMİMİZİ YAPTIK. FİLLERLE İLGİLİ NELER BİLİYORUZ? SOHBET ETTİK. EVDEN FİLLERLE İLGİLİ GETİRMİŞ OLDUĞUMUZ ARAŞTIRMALARI İNCELEYEREK SINIFIMIZA YERLEŞTİRDİK…

14 KENDİ FİL KULAKLARIMIZI OLUŞTURDUK VE ‘’ FİL KULAKLARI ‘’ DRAMASINI CANLANDIRDIK.

15

16

17 LEGOLARLA FİLİN BOYUNU TAHMİN ETTİK ARDINDAN DUVARIMIZA YANSITTIĞIMIZ FİL RESMİ İLE KIYASLADIK.

18 HANGİMİZ DAHA BÜYÜK ? KENDİMİZİ YAVRU FİL İLE KIYASLADIK.

19 FİL OYUNCAKLARIMIZA ÇAMUR BANYOSU YAPTIRDIK…

20 BİZİM VE FİLİN SEVDİĞİ YİYECEKLERDEN “ FİL YEMEĞİ ” İSİMLİ KENDİ YEMEĞİMİZİ YAPARAK AFİYETLE YEDİK…

21

22 FİLİN AYAKLARI NE KADAR BÜYÜK? KENDİ AYAKLARIMIZLA ÖLÇEREK BULDUK. FİLİN AYAĞINA KAÇ PUL SIĞAR ? VE KENDİ AYAĞIMIZA KAÇ PUL SIĞAR ? SAYARAK BULDUK.

23

24 KUMAŞLARI KESİP,YAPIŞTIRARAK FİL OLUŞTURDUK.

25 OYUNCAKLARIMIZLA ÖZGÜN ÜRÜNLER OLUŞTURURKEN…

26 KİTAP ÇALIŞMALARIMIZDAN…

27 FİL VE ARI ŞARKISI Ben bir bebek filim büyüyecek miyim? Burnum minik bir hortum su bulur muyum? Bir gün arı konsa küçük kuyruğuma Kaçmak kolay değil bu kısa boyumla Arı benim adım bütün gün uçarım Minik fili bulup üstüne konarım Fil benden korkmasa benimle oynasa Gezer eğlenirdik bu güzel ormanda. SEVİMLİ HAYVANLAR Damda leylek tak tak tak Suda ördek vak vak vak Kurbağalar da derede vrak vrak vrak Evde kedi mır mırnav Yolda köpek hav hav hav Sevimlidir hayvanlar Sevimli onlar… “FİL VE ARI” “SEVİMLİ HAYVANLAR” ‘’ RESİMDE Kİ ATATÜRK ‘’ İSİMLİ ŞARKILARI ÖĞRENDİK.

28 RESİMDE Kİ ATATÜRK Gözlerin mavi mavi, Saçların sarı sarı, Candan severler seni, Bütün Türk çocukları. Senin için toplarız Karanfil, zambak, mine Öpücükler yollarız Sınıftaki resmine.

29 BARIŞ NEDİR? BARIŞ OLMASAYDI NELER OLURDU? Elinde ki oyuncak arkadaşına değerse ondan özür dilersin. EREN Birisinin elinden oyuncak çekiştirdikten sonra özür dilemektir. Barış olmasa üzülürdüm. MUSTAFA Bir arkadaşımızı üzersek barış olmaz. İREM Bir arkadaşından oyuncağı çekersen özür dilersen barış olur. Çekersen olmaz üzülür arkadaşın…EKİN Bir arkadaş oyuncak almış öteki arkadaş da oyuncak almış.Sonra paylaşmışlar. Barış olmuş.Barış olmasa üzülürlerdi. MİRAY Bir arkadaş tren çekiyordu evde … SELİM Eğer kavga edersek sonra barışırsak barış olur. Barış olmasa insanlar üzülürdü. ASLI Bir arkadaş elinden top çekip oynarsan sonra özür dileyip barışırsın. Barış olmasa kavga çıkar, ağlarlar. ELİF

30 Bir arkadaşın suratına top gelince özür dilersen barış olur. BATURAY Oyuncak çekiştirirsek barış olmaz. Özür dilememiz gerekir. Barışmaktır ‘’barış’’ bir arkadaşla.TAHA Bir arkadaşın üzülürse onun istediğini yapmak barışmak. Barış olmasa kavga çıkardı. EGEMEN Bir arkadaşını itince, sonra da özür dilemek. İnsanlar kavga etmesin diye. EDA Bir arkadaşın elinden oyuncak çekersen üzülür.Paylaşmak gerekir. ZEYNEP Birisi oyuncağını isterse o da vermezse kavga olur. Barış olursa güzel olur. HAYAT Birisinin oyuncağını çekersen o da parçalanırsa üzülür. Barış paylaşmaktır. Barış olmasa üzülür. ÖZDE İki çocuk top oynarsa biri yanlışlıkla yüzüne atarsa barış olmaz. Özür dilerse olur. TUNA Barış olmazsa üzülürdüm. AKASYA Topu patlattığında yeni bir top almaktır. Barış olunca kavga olmaz. EFE

31 ‘’ BARIŞ YILDIZLARI ‘’ İSİMLİ ÖYKÜYÜ DİNLEDİK …

32 HİKAYEDE Kİ YILDIZLARDAN SEÇTİĞİMİZ BİR TANESİNİ OLUŞTURDUK

33

34

35

36 HAVUÇ SEBZESİNİ İNCELEYEREK, ÖZELLİKLERİNİ, YARARLARINI VE NELER YAPILDIĞINI ÖĞRENDİK. “HAVUÇLU TOPLAR” YAPARAK YEDİK.

37

38

39 MUTFAK ETKİNLİĞİ SONRASINDA İZLENİM ETKİNLİĞİMİZİ YAPTIK. HANGİ MALZEMELERİ KULLANDIK? VE SONUCUNDA NE OLUŞTURDUK ? BUNLARI RESİMLEDİK…

40

41

42

43

44

45 1 GEMS Konumuz “AĞAÇEVLER” Florya Atatürk ormanına giderek ağaçları inceliyoruz. Topladığımız malzemelerle (dallar, yapraklar vb. gibi) sınıflama, gruplama ve ağaç modeli yapıyoruz. 2 Büyük-Orta-Küçük kavramını öğrenerek farklı boyda kolilerle ağacımızın gövdesini oluşturuyoruz. Renkleri birbirine karıştırarak elde ettiğimiz kahverengi boya ile ağacımızın gövdesini boyuyoruz. 3 Boyadığımız ağacımıza dal ve yapraklar ekleyerek tamamlıyoruz. Ağaçların yararlarını öğreniyoruz. ‘’Ağaca Övgü‘’ isimli şarkıyı öğreniyoruz. 4 ‘’Avrupa Yakası Posta İşleme Merkezi’ ne‘’ geziye gidiyoruz. Gezi sonrası değerlendirme resimleri yapıyoruz. Yarın evden gelirken 1 adet elma getirmeyi unutma! 5 AYIN MEYVESİ ‘’ELMA” Tam–Yarım Çeyrek-Dilim kavramlarını öğreniyoruz. “Minik Tırtıl” isimli hikayeyi dinliyoruz. NOT: Yarın yapılacak olan randevulu veli toplantısına randevu saatinizde katılmayı unutmayınız. 8 Evden gelirken hayvan oyuncaklarını getirmeyi unutma! Hayvanları ağaçta yaşayan –yaşamayan olarak grupluyoruz. “Gezmeyi Seven Ağaç” isimli hikayeyi dinleyerek dramatize ediyoruz. 9 Bugün “DOLMABAHÇE SARAYI’NA” gidiyoruz. Gezi sonrası değerlendirme resimleri yapıyoruz. Baykuş posterlerini inceleyerek “Baykuş Ailesi” dramasını yapıyoruz. 10 Saat 09:05’te “ATAMIZI” anıyoruz ve Atatürk Büstü’ne çiçekler bırakıyoruz. NOT: Bugün okula gelirken 1 adet karanfil getirmeyi unutma. YAŞAYAN DEĞERLER ‘’SAYGI‘’ ile ilgili sohbet ediyoruz. 11 Okulumuzun konferans salonunda “Orman Çetesi” adlı çizgi sinemayı izliyoruz. Sinema filminde izlediğimiz kahramanlardan “Sınıfımızın En Sevdiği Kahraman” grafiğini oluşturarak sanat etkinliği yapıyoruz. 12 “Ağaçları Koruyalım” kampanyası için okulumuzun bahçesinde yürüyüş yapıyoruz. Evden gelen ve sınıfımızda biriktirdiğimiz kağıtları ÇEVKO konteynırına bırakıyoruz. 1. DÖNEM ARA KARNELERİMİZİ ALIYORUZ.

46 22 GEMS ‘’YUMURTALAR’’ konumuza “Ayşegül Çiftlikte” isimli drama ile başlıyoruz. “Çiftlikte Bir Gün” isimli belgeseli izliyoruz. 23 Yumurta çeşitlerini inceliyoruz. Büyükten küçüğe sıralıyoruz. “Çiğ-Pişmiş” yumurta deneyi yapıyoruz. Yumurta ile yapılan yiyecekler hakkında sohbet ediyoruz. 24 Öğretmenlerimizin “ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ” Kutluyoruz. “ÖĞRETMENİM” isimli şarkıyı öğreniyoruz. ANNE-BABA OKULUMUZ BAŞLIYOR. Anne-Baba okuluna kayıt yaptırmak isteyen velilerimiz için ilk oturum bugün saat 15:30’da başlayacaktır. 25 Omlet yapabilmek için “TANSAŞ ‘a” alışverişe gidiyoruz. Paraları tanıyoruz. Okula gelirken 5 kuruş, 10 kuruş, 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira bozuk paralardan oluşan toplam 2 lira getirmeyi UNUTMA! 26 Sanat etkinliğinde yaptığımız yumurtalar ile ‘’Yumurtamı Bul‘’ oyununu oynuyoruz. “Oyunbaz Çocuklar Partisi” ile geçmişten günümüze çocuk oyunlarını eğlenerek öğreniyoruz. 29 Hayvan resimlerini kullanarak yumurtadan çıkan hayvanları grupluyoruz. Artık malzemelerle yumurtadan çıkan hayvan figürleri çalışıyoruz. Civcivin yumurta içindeki oluşum evrelerini inceliyoruz. 30 “KAHRAMAN GÜVERCİN” sinema filmini konferans salonunda izliyoruz. Kasım ayında doğan öğrencilerimizin doğum gününü kutluyoruz. 1 “Yumurtadan Çıkıyorum” isimli drama çalışması yapıyoruz. Yumurtadan çıkan hayvanları ayak sayılarına göre gruplayarak 2’şerli sayma çalışmaları yapıyoruz. 2 İnternetten hayvanların yumurtalarını nereye yumurtladıklarını ve nasıl korudukları ile ilgili araştırmalar yapıyoruz. Kil kullanarak yumurtadan çıkan hayvan figürleri çalışıyoruz. 3 Yumurtalar konulu hikaye kitabımızı oluşturuyoruz. “Yumurtalar hakkında neler öğrendik?” posterlerimizi tamamlıyoruz. Konu süresince çekilen fotoğrafları kullanarak öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz.

47 01 Çocuğunuzdan bugün ormanda gördüğü ağaçlardan birinin resmini çizmesini isteyiniz. 02 Çocuğunuzdan evinizde bulunan kahverengi olan eşyaları bulmasını isteyiniz. 03 Çocuğunuzla yere büyük, orta, küçük boylarda daire şekilleri çizerek birlikte oyun oynayınız. 04 Çocuğunuzla gezi yerindeki gözlemleri hakkında sohbete ediniz. 05 Çocuğunuzla birlikte elma, muz, mandalina gibi meyveleri inceleyiniz. Daha sonra bu meyveleri bir bıçak yardımıyla tam, yarım kavramlarını konuşarak bölünüz. 08 Çocuğunuzdan ağaçta yaşayan hayvanları söylemesini ve en çok sevdiklerinin resmini yapmasını isteyiniz. 09 Çocuğunuzla gezi yerindeki gözlemleri hakkında sohbete ediniz. 10 Saygılı davranışların neler olduğu ile ilgili sohbet ediniz. 11 Çocuğunuzla birlikte evinizin yakınında bulunan bir ağacı inceleyiniz. Daha sonra bu ağacın resmini yapmasını isteyiniz. 12 Çocuğunuz ile çevreyi ve ağaçları korumanın önemi ile ilgili sohbet ediniz. Bir ağaç dikerek ya da çiçek besleyerek doğaya katkıda bulununuz. 15 Çocuğunuzla birlikte bayram için hazırlık yapınız. 16 Çocuğunuzla bayram boyunca aile büyüklerinizi ziyaret ediniz ve bu ziyaretlerin önemi hakkında sohbet ediniz. 17 Çocuğunuz ile kendi çocukluğunuzdaki bir bayramda yaşadığınız anınızı paylaşınız. Onun seçtiği bir hikaye kitabını çocuğunuza anlatınız. 18 Çocuğunuz ile birlikte bir sinema ya da tiyatro etkinliği planlayınız. 19 Çocuğunuzdan tatilini anlatan bir resim yapmasını ve bu resmi size anlatmasını isteyiniz.

48 22 Çocuğunuz ile buzdolabınızda bulunan yumurtaları sayınız ve kaç yumurta olduğunu belirleyiniz. 23 Çocuğunuz ile birlikte yumurta haşlayınız ve boyayınız. 24 Çocuğunuzla içinde yumurta bulunan bir yiyecek hazırlayınız. 25 Evinizin ihtiyaçları için yapacağınız alışveriş listesini çocuğunuz ile birlikte hazırlayınız. 26 Çocuğunuz ile bugün partide oynadıkları oyunlar ile ilgili sohbet edin. Sizin çocukluğunuzda oynadığınız oyunları paylaşın. 29 Çocuğunuz ile birlikte, yumurtadan çıkan hayvanlar ile ilgili internetten, kitaplardan araştırma yapınız ve bulduğunuz bilgileri inceledikten sonra okula gönderiniz. 30 Çocuğunuzdan bugün izlediği çizgi filmin resmini yapmasını isteyiniz. 1 Çocuğunuz ile birlikte onun odasındaki hayvan oyuncaklarını inceleyiniz ve yumurtadan çıkan hayvanları bularak sayınız. 2 Çocuğunuz ile birlikte süt kutusunu keserek ve artık materyaller ile süsleyerek bir kuş yuvası yapınız. 3 Çocuğunuzdan yumurtadan çıkan bir hayvanların resmini yapmasını isteyiniz.


" EKİM AYI AMAÇ VE KAZANIMLARIMIZ  EKİM AYI KAVRAMLARIMIZ  EKİM AYI ETKİNLİK ÖRNEKLERİMİZ  EKİM AYI GEZİMİZ  EKİM AYI TİYATRO VE SİNEMAMIZ  EKİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları