Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2007. 1982-2006 TURİZM SEKTÖRÜ MAKRO GÖSTERGELER • TURİZM SEKTÖRÜNÜN, GSMH İÇİNDEKİ PAYI BİNDE 6 DAN YÜZDE 5,5’A, (9 KAT) • ÜLKENİN TURİZM GELİRİ 326.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2007. 1982-2006 TURİZM SEKTÖRÜ MAKRO GÖSTERGELER • TURİZM SEKTÖRÜNÜN, GSMH İÇİNDEKİ PAYI BİNDE 6 DAN YÜZDE 5,5’A, (9 KAT) • ÜLKENİN TURİZM GELİRİ 326."— Sunum transkripti:

1 2007

2 1982-2006 TURİZM SEKTÖRÜ MAKRO GÖSTERGELER • TURİZM SEKTÖRÜNÜN, GSMH İÇİNDEKİ PAYI BİNDE 6 DAN YÜZDE 5,5’A, (9 KAT) • ÜLKENİN TURİZM GELİRİ 326 MİLYON ($)DAN 16.9 MİLYAR ($)A, (52 KAT) • ÜLKEYE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 1.228.000 DEN 19.820.000 KİŞİYE, (16 KAT) • TURİZM BELGELİ YATAK KAPASİTESİ 66.000 DEN 762.000’E, (11.5 KAT) • TOPLAM YATAK KAPASİTESİ İSE 110.000 DEN 1.100.000’E (10 KAT) • SEYAHAT ACENTESİ SAYISI 2.123 DEN 5.039’E (2.4 KAT) • ALTYAPI HARCAMALARI 2.510.000 ($)DAN 48.905.000 ($)’A (19 KAT) artmıştır. 2007

3 1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ile; - Parsel ölçeğinde tahsis ve yatırım, -Yatırım indirimi v.b. finansal destekler -Turizm Merkezlerinin altyapılarının üstlenilmesi gibi teşvik unsurları ile turizm sektörü bugünkü gelişimine ulaşmış ve Kanunun öngördüğü misyon tamamlanmıştır. 2007

4 HAZIRLANMA GEREKÇESİ •Türkiye turizminin bir bölgeye, yaz sezonuna ve belli bir turizm türüne odaklanmış olması, •Yüksek düzeyde potansiyel arz eden termal, kış kültür ve eko-turizm gibi kaynakların turizm yelpazesinde yer alamayışı, •Turizm sektöründeki yabancı sermaye oranının oldukça düşük seviyelerde olması, 2007

5 •Küreselleşmenin turizmi etkilemesi •Yatırım büyüklüklerinin parsel ölçeğinden (~ 30 milyon $) bölge ölçeğine(~1 milyar $) taşınması •Altyapıların yeni finansman modelleri ile özel sektör tarafından üstlenilmesi, •Tanıtım ve pazarlama ile ilgili yeni metotların turizm sektöründe etkin olması gibi hususlar yeni bir yapılanmayı gerekli kılmıştır. HAZIRLANMA GEREKÇESİ 2007

6 •Ülkemizde her 16 çalışandan biri toplamda ise 1,2 milyon kişinin turizm sektöründe istihdam ediliyor olması, •Turizm sektöründen yıllık 18 milyar $ civarında gelir elde ediliyor olması, •İhracat gelirleri içindeki payının %24’ler civarında olması Sektörün ülkemiz ekonomisi içindeki yerini göstermekte ve uzun dönemli bir stratejinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 2007

7 TURİZMİ, İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA VE BÖLGESEL GELİŞMEDE ÖNCÜ BİR SEKTÖR KONUMUNA ULAŞTIRMAK VE TÜRKİYE’Yİ 2023 YILINA KADAR, ULUSLARARASI PAZARDA TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRİ BAKIMINDAN İLK BEŞ ÜLKE ARASINDA ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEKTİR. TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİNİN 2023 VİZYONU 2007

8 Türkiye Turizm Stratejisi İki ana bölümden oluşmaktadır. Stratejiler - 2023 Eylem Planı 2007- 2013 2007

9 Stratejinin Hazırlık Aşaması •Turizm Şurası Kararları •Turizm Envanteri •Diğer ülkelerce hazırlanan turizm stratejileri •Kamu, özel sektör ve STK’larla yapılan toplantılar •Sektör kuruluşları ile yapılan çalışma toplantıları •Web sayfası üzerinden gelen interaktif görüşler dikkate alınmıştır 2007

10 •Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine Yönelik Stratejiler; - Planlama - Yatırım - Örgütlenme - İç Turizm - Araştırma ve Geliştirme - Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi - Tanıtım ve Pazarlama - Eğitim - Hizmet Kalitesi -Kentsel Ölçekte Markalaşma -Turizmin Çeşitlendirilmesi -Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu -Turizm Gelişim Bölgeleri -Turizm Gelişim Koridorları -Turizm Kentleri -Eko-Turizm Bölgeleri Türkiye Turizm Stratejisi 2023 2007

11 Ana Strateji: Turizm yatırımlarının yapılacağı bölgelere ve turizm türlerine yönelik teşviklerin sağlanacağı ayrıca yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapabilmesi için bürokratik süreci kısaltan yapılanmaya gidilmesi. Yatırım Stratejisi 2007

12 Ana Strateji: “İyi Yönetişim” ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya gidilmesi” Örgütlenme Stratejisi 2007

13 İç Turizm Stratejisi Ana Strateji: En az 20 milyon kişinin İç Turizme katılması için toplumun her kesimine ve tercih edilen turizm türlerine yönelik tanıtımların yapılması ve sektör tarafından özel kampanyalar ve turların düzenlenmesi, 2007

14 Ana Strateji: Turizm bölgelerine ulaşabilirliğin kolaylaştırılması, Altyapı yatırımlarının özel sektör tarafından üstlenilebileceği modellerin geliştirilmesi. Turizmin temel destekleyicisi olan karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım altyapılarının ilgili yatırımcı kurumların yatırım programları ile uyumlu hale getirilmesi, Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi 2007

15 Ana Strateji: Merkezi ve yerel idareler ve sektör temsilcileri ile işbirliği halinde ulusal tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama yapılması ve marka imajı oluşturulması, Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi 2007

16 Eğitim Stratejisi Ana Strateji: Turizm eğitiminin meslek odaklı olması ve sektördeki eğitilmiş işgücünün artırılmasına yönelik işgücü yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı, 2007

17 Ana Strateji: İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara’ nın şehir turizmi odaklı markalaşması, Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon İllerinde kültür turizminin canlandırılarak kültür marka kentleri oluşturulması. Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisi 2007

18 Ana Strateji: Turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık ve termal turizm, kış turizmi, deniz turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesine yönelik fiziksel belirlemelerin yapılacağı master planların yapılması. Turizmin Çeşitlendirilmesi 2007

19 I.Kuşak Turizm Alanlarının İyileştirilmesi Ana Strateji: Turizmin gelişmesinde öncülük etmiş ve yaklaşık 25-30 yıldır turizme hizmet veren I.kuşak turizm merkezlerinin ürün çeşitliliği ve altyapı açısından yenilenmesi ve güçlendirilmesi, 2007

20

21 Bölgeler, belli ana temalar çerçevesinde turizmin geliştirilerek çeşitlendirileceği birden fazla ili içeren varış noktalarıdır. Buralarda, kongre ve fuar merkezleri, konaklama, yeme içme, alışveriş merkezleri kurulacak ve kültürel doku yenilenerek bölgesel tanıtım yapılacaktır. 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ 2007

22 1.Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Uşak İlleri Kültür ve termal odaklı turizm gelişimi 2.Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Balıkesir ve Çanakkale İlleri Sağlık, kıyı ve kültür turizmi gelişimi 3.Aphrodisia Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Aydın, Denizli İlleri Kıyı, kültür ve termal turizm gelişimi 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ 2007

23 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ 4. Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Bursa, Bilecik İlleri Kültür turizmi gelişimi 5. Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir illeri Kültür turizmi gelişimi 6. Göller Bölgesi Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Konya, Isparta, Afyon, Burdur illeri Doğa turizmi ve eko-turizm gelişimi 2007

24 7.Hitit Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Çorum ve Yozgat illeri Kültür turizmi gelişimi 8.Urartu Bölgesi Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Bitlis ve Van illeri Kültür, kış ve doğa turizmi gelişim 9.GAP Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri kültür – inanç turizminin gelişimi 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ 2007

25 Koridorlar, belli ana temalar çerçevesinde güzergah boyunca turizmin geliştirilerek çeşitlendirileceği birden fazla ili içeren varış noktalarıdır. Buralarda, güzergah boyunca kongre ve fuar merkezleri, konaklama, yeme içme, alışveriş merkezleri kurulacak ve güzergah boyunca kültürel doku yenilenerek koridora yönelik tanıtım yapılacaktır. 7 TURİZM GELİŞİM KORİDORU 2007

26 1.Zeytin Koridoru Bursa İli Gemlik ve Mudanya İlçeleri, Balıkesir İli Gönen, Bandırma ve Erdek İlçeleri, Çanakkale İli Ezine İlçesi Sağlık, gastronomi, kültür ve kıyı turizmi gelişimi 2.Kış Koridoru Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan İlleri Kış Turizmi gelişimi 3.İnanç Koridoru Mersin İli Tarsus İlçesinden başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin İlleri Kültür ve İnanç Turizminin gelişimi 7 TURİZM GELİŞİM KORİDORU 2007

27 7 TURİZM GELİŞİM KORİDORU 4.İpek Yolu Koridoru Ayaş – Sapanca Koridoru içinde Kültür ve Eko-Turizm gelişimi 5.Batı Karadeniz Kıyı Koridoru Şile – Sinop arasında uzanan 500 km.lik kıyı bandı kültür, kıyı ve doğa turizmi gelişimi 6.Yayla Koridoru Samsun İlinden Hopa’ya kadar uzanan bölge doğa turizmi, yayla turizmi gelişimi 7. Trakya Kültür Koridoru Edirne –Kırklareli ve Tekirdağ illeri Kültür turizmi, doğa ve gastronomi turizminin gelişimi 2007

28 Bölgesel ölçekte planlanan, turizm, kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yapı alanlarından oluşan, ana yatırımcı veya alt yatırımcılara tahsis edilebilen ve altyapıların özel sektörün katkıları ile gerçekleştirilebildiği turizm yerleşimleridir. 10 YENİ TURİZM KENTİ 2007

29 1. Kaş – Finike Turizm Kenti Kıyı, kültür ve doğa turizmi odaklı 2. Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti Kültür ve deniz, doğa turizminin gelişimi 3. Saros Körfezi Turizm Kenti Kültür deniz ve doğa turizmi gelişimi 4. Kapıdağ Yarımadası – Avşa – Marmara Adaları Turizm Kenti Kıyı, deniz ve doğa turizmi odaklı YENİ TURİZM KENTLERİ 2007

30 5. Samandağ Turizm Kenti Doğa, kültür, inanç ve kıyı turizmi 6. Kilyos Turizm Kenti Kongre turizmi, golf ve doğa turizmi gelişimi 7. İğneada – Kıyıköy Eko-Turizm Kenti Kıyı – kültür – doğa turizminin gelişimi 8. Datça Eko-Turizm Kenti Deniz ve doğa turizmi temel alınarak eko-turizm gelişimi YENİ TURİZM KENTLERİ 2007

31 9. Maçka Turizm Kenti Kültür ve doğa turizmi gelişimi 10. Kahta Turizm Kenti Kültür ve doğa turizmi gelişimi YENİ TURİZM KENTLERİ 2007

32 4 EKO TURİZM BÖLGESİ 1. Batı ve Orta Karadeniz 2. Antalya 3. Antalya Doğusu ve Mersin 4. GAP Eko-turizm yaklaşımı çerçevesinde (tarım, yayla, v.b.) turizm türlerinin geliştirileceği bu bölgelerde, rekreasyon, konaklama, ve yeme içme tesislerinin gelişmesine yönelik planlamalar yapılacaktır. 2007

33 -Ankara -İstanbul -İzmir -Antalya 4 ŞEHİR TURİZMİ KENTİ Bu şehirlerde, kongre ve fuar turizmi başta olmak üzere altyapı geliştirilecek ve nitelikli konaklama kapasitesi artırılacaktır. 2007

34 Adıyaman Amasya Bursa Edirne Konya Kütahya Manisa Nevşehir 15 KÜLTÜR TURİZMİ KENTİ Trabzon, Sivas, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kars. Bu şehirlerde, kültürel doku yenilenerek, altyapı geliştirilecek ve tescilli binalar restore edilerek nitelikli konaklama kapasitesi artırılacaktır. 2007

35 -Aydın, -Muğla, -Antalya kıyı kesimi MEVCUT TURİZM ALANLARININ İYİLEŞTİRİLECEĞİ BÖLGELER I.Kuşak turizm bölgelerini oluşturan bu alanlarda, turistlerin, konaklama alanlarından çıkarılarak ikincil harcamalarını artırmak, mevcut tesisleri 12 ay çalıştırabilmek için kıyı turizmi yanı sıra marka oluşumunu sağlayacak, ürün çeşitliliğini artıracak etkinlikleri özendirmek kentsel teknik ve sosyal altyapıyı geliştirmek 2007

36 Eylem Planı 2007- 2013 2007

37

38 •Havayolu: - 1 havaalanı + 3 uluslararası havaalanı •Demiryolu: - 7 hızlı tren hattı inşaatı. •Karayolu: - 7 ana bölünmüş yol fizibilitesi ve uygulama projesi- - 29 bölünmüş yol bağlantısı fizibilite ve uygulama projesi •Denizyolu: - 11 kurvaziyer, 9 yat limanı 27 balıkçı barınağının rehabilite edilmesi ULAŞIM EYLEM PLANI 2007

39 Ana Bölünmüş Yol Bağlantıları Mevcut otoyol bağlantılarına ek olarak 7 ana bölünmüş yol güzergahı önerilmektedir: –Ankara – Aksaray – Pozantı Hattı –Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas – Erzincan – Erzurum Hattı –Ankara- Kırıkkale – Samsun Hattı –Diyarbakır – Mardin – Şanlıurfa Hattı –Ankara – Afyonkarahisar – Uşak – İzmir Hattı –Afyonkarahisar – Kütahya – Bursa – Balıkesir (Bursa – Erdek) Hattı –Aydın – Denizli – Burdur- Antalya Hattı ULAŞIM EYLEM PLANI 2007

40 Önümüzdeki dönemde mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve ülke genelinde ana turizm bölgelerini birbirine bağlayan 7 adet demiryolu güzergahının geliştirilmesi öngörülmektedir: –Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı –Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı –Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı –Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı –Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı –Ankara –Kayseri Hızlı Tren Hattı - İstanbul-Antalya Hızlı Tren Hattı ULAŞIM EYLEM PLANI Demiryolu Bağlantıları 2007

41 İç uçuşlara hizmet veren - Bursa – Çanakkale – Körfez Havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması; Kütahya’da da yeni bir havaalanı yapılması önerilmektedir. ULAŞIM EYLEM PLANI Havayolu Bağlantıları 2007

42 Fizibilite ve uygulama projesi hazırlanacak 11 Kruvaziyer Liman •Samandağı Kruvaziyer Limanı •Antalya Kruvaziyer Limanı •Kuşadası Kruvaziyer Limanı •Çeşme Kruvaziyer Limanı •Çanakkale Kruvaziyer Limanı •İstanbul Galata Kruvaziyer Limanı •İstanbul Haydarpaşa Kruvaziyer Limanı •İstanbul Ataköy Kruvaziyer Limanı •İstanbul Zeytinburnu Kruvaziyer Limanı •Samsun Kruvaziyer Limanı •Trabzon Kruvaziyer Limanı ULAŞIM EYLEM PLANI Deniz Ulaşımı Bağlantıları 2007

43 9 Yeni Yat Limanı 1. Samanda ğ Yat Liman ı 2. Anamur Yat Liman ı 3. Ören Yat Liman ı 4. Dalaman Yat Liman ı 5. Datça Yat Liman ı 6. Geyikli Yat Liman ı 7. Bozcaada Yat Liman ı 8. Gökçeada Yat Liman ı 9. Saros Körfezi Yat Liman ı

44 Ülkemizde bulunan 200’ü aşkın balıkçı barınağı yat turizmi açısından önemli bir avantajdır. Bu nedenle, bu barınakların dip taramalarının yapılıp, elektrik, su ve telefon gibi hizmetlerin sağlanması durumunda bu barınaklarda en az 350 en fazla ise 600 yat kapasitesine ulaşmak mümkündür. ULAŞIM EYLEM PLANI Deniz Ulaşımı Bağlantıları 2007 Enez Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Samsun Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Ş arköy Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Yal ı köy Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Av ş a Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Fatsa Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı İğ neada Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Efirli Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı K ı y ı köy Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Giresun Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Kilyos Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Görele Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Ş ile Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Trabzon Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Akçakoca Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Of Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Amasra Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Rize Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Cide Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı F ı nd ı kl ı Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Gerze Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Hopa Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı İ nebolu Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Ahlat Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Sinop Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Van Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı Yakakent Yat Liman ı +Bal ı kç ı Bar ı na ğı

45 Türkiye Turizm Stratejisinin Uygulama Süreci

46 2007


"2007. 1982-2006 TURİZM SEKTÖRÜ MAKRO GÖSTERGELER • TURİZM SEKTÖRÜNÜN, GSMH İÇİNDEKİ PAYI BİNDE 6 DAN YÜZDE 5,5’A, (9 KAT) • ÜLKENİN TURİZM GELİRİ 326." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları