Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2007.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2007."— Sunum transkripti:

1 2007

2 1982-2006 TURİZM SEKTÖRÜ MAKRO GÖSTERGELER
TURİZM SEKTÖRÜNÜN, GSMH İÇİNDEKİ PAYI BİNDE 6 DAN YÜZDE 5,5’A, (9 KAT) ÜLKENİN TURİZM GELİRİ 326 MİLYON ($)DAN 16.9 MİLYAR ($)A, (52 KAT) ÜLKEYE GELEN YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI DEN KİŞİYE, (16 KAT) TURİZM BELGELİ YATAK KAPASİTESİ DEN ’E, (11.5 KAT) TOPLAM YATAK KAPASİTESİ İSE DEN ’E (10 KAT) SEYAHAT ACENTESİ SAYISI 2.123 DEN 5.039’E (2.4 KAT) ALTYAPI HARCAMALARI ($)DAN ($)’A (19 KAT) artmıştır. 2007

3 1982 yılında yürürlüğe giren Turizmi Teşvik Kanunu ile;
- Parsel ölçeğinde tahsis ve yatırım, Yatırım indirimi v.b. finansal destekler Turizm Merkezlerinin altyapılarının üstlenilmesi gibi teşvik unsurları ile turizm sektörü bugünkü gelişimine ulaşmış ve Kanunun öngördüğü misyon tamamlanmıştır. 2007

4 HAZIRLANMA GEREKÇESİ Türkiye turizminin bir bölgeye, yaz sezonuna ve belli bir turizm türüne odaklanmış olması, Yüksek düzeyde potansiyel arz eden termal, kış kültür ve eko-turizm gibi kaynakların turizm yelpazesinde yer alamayışı, Turizm sektöründeki yabancı sermaye oranının oldukça düşük seviyelerde olması, 2007

5 HAZIRLANMA GEREKÇESİ Küreselleşmenin turizmi etkilemesi
Yatırım büyüklüklerinin parsel ölçeğinden (~ 30 milyon $) bölge ölçeğine(~1 milyar $) taşınması Altyapıların yeni finansman modelleri ile özel sektör tarafından üstlenilmesi, Tanıtım ve pazarlama ile ilgili yeni metotların turizm sektöründe etkin olması gibi hususlar yeni bir yapılanmayı gerekli kılmıştır. 2007

6 İhracat gelirleri içindeki payının %24’ler civarında olması
Ülkemizde her 16 çalışandan biri toplamda ise 1,2 milyon kişinin turizm sektöründe istihdam ediliyor olması, Turizm sektöründen yıllık 18 milyar $ civarında gelir elde ediliyor olması, İhracat gelirleri içindeki payının %24’ler civarında olması Sektörün ülkemiz ekonomisi içindeki yerini göstermekte ve uzun dönemli bir stratejinin gerekliliğini ortaya koymaktadır. 2007

7 TÜRKİYE TURİZM STRATEJİSİNİN 2023 VİZYONU
TURİZMİ, İSTİHDAMIN ARTIRILMASINDA VE BÖLGESEL GELİŞMEDE ÖNCÜ BİR SEKTÖR KONUMUNA ULAŞTIRMAK VE TÜRKİYE’Yİ 2023 YILINA KADAR, ULUSLARARASI PAZARDA TURİST SAYISI VE TURİZM GELİRİ BAKIMINDAN İLK BEŞ ÜLKE ARASINDA ULUSLARARASI BİR MARKA HALİNE GETİRMEKTİR. 2007

8 İki ana bölümden oluşmaktadır.
Türkiye Turizm Stratejisi İki ana bölümden oluşmaktadır. Stratejiler Eylem Planı 2007

9 Stratejinin Hazırlık Aşaması
Turizm Şurası Kararları Turizm Envanteri Diğer ülkelerce hazırlanan turizm stratejileri Kamu, özel sektör ve STK’larla yapılan toplantılar Sektör kuruluşları ile yapılan çalışma toplantıları Web sayfası üzerinden gelen interaktif görüşler dikkate alınmıştır 2007

10 Türkiye Turizm Stratejisi 2023
Turizm Sektörünün Güçlendirilmesine Yönelik Stratejiler; - Planlama - Yatırım - Örgütlenme - İç Turizm - Araştırma ve Geliştirme - Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi - Tanıtım ve Pazarlama - Eğitim - Hizmet Kalitesi -Kentsel Ölçekte Markalaşma -Turizmin Çeşitlendirilmesi -Mevcut Turizm Alanlarının Rehabilitasyonu -Turizm Gelişim Bölgeleri -Turizm Gelişim Koridorları -Turizm Kentleri -Eko-Turizm Bölgeleri 2007

11 Yatırım Stratejisi Ana Strateji:
Turizm yatırımlarının yapılacağı bölgelere ve turizm türlerine yönelik teşviklerin sağlanacağı ayrıca yabancı sermayenin ülkemizde yatırım yapabilmesi için bürokratik süreci kısaltan yapılanmaya gidilmesi. 2007

12 Örgütlenme Stratejisi
Ana Strateji: “İyi Yönetişim” ilkesi çerçevesinde ulusal, bölgesel, il ve noktasal düzeyde turizm sektörü ile ilgili kamu, özel sektör kuruluşları ve STK’ların karar verme süreçlerine katılımlarını sağlayacak konseyler bazında kurumsallaşmaya gidilmesi” 2007

13 Ana Strateji: İç Turizm Stratejisi
En az 20 milyon kişinin İç Turizme katılması için toplumun her kesimine ve tercih edilen turizm türlerine yönelik tanıtımların yapılması ve sektör tarafından özel kampanyalar ve turların düzenlenmesi, 2007

14 Ulaşım ve Altyapının Güçlendirilmesi
Ana Strateji: Turizm bölgelerine ulaşabilirliğin kolaylaştırılması, Altyapı yatırımlarının özel sektör tarafından üstlenilebileceği modellerin geliştirilmesi. Turizmin temel destekleyicisi olan karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu ulaşım altyapılarının ilgili yatırımcı kurumların yatırım programları ile uyumlu hale getirilmesi, 2007

15 Tanıtım ve Pazarlama Stratejisi Ana Strateji:
Merkezi ve yerel idareler ve sektör temsilcileri ile işbirliği halinde ulusal tanıtım ve pazarlamaya ek olarak varış noktası bazında tanıtım ve pazarlama yapılması ve marka imajı oluşturulması, 2007

16 Eğitim Stratejisi Ana Strateji:
Turizm eğitiminin meslek odaklı olması ve sektördeki eğitilmiş işgücünün artırılmasına yönelik işgücü yetiştirilmesinde özel sektörün katılımı, 2007

17 Kentsel Ölçekte Markalaşma Stratejisi
Ana Strateji: İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara’ nın şehir turizmi odaklı markalaşması, Adıyaman, Amasya, Bursa, Edirne, Gaziantep, Hatay, Konya, Kütahya, Manisa, Nevşehir, Kars, Mardin, Sivas, Şanlıurfa ve Trabzon İllerinde kültür turizminin canlandırılarak kültür marka kentleri oluşturulması. 2007

18 Turizmin Çeşitlendirilmesi
Ana Strateji: Turizm türlerinden öncelikli olarak sağlık ve termal turizm, kış turizmi, deniz turizmi, kongre ve fuar turizminin geliştirilmesine yönelik fiziksel belirlemelerin yapılacağı master planların yapılması. 2007

19 I.Kuşak Turizm Alanlarının İyileştirilmesi
Ana Strateji: Turizmin gelişmesinde öncülük etmiş ve yaklaşık yıldır turizme hizmet veren I.kuşak turizm merkezlerinin ürün çeşitliliği ve altyapı açısından yenilenmesi ve güçlendirilmesi, 2007

20

21 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ
Bölgeler, belli ana temalar çerçevesinde turizmin geliştirilerek çeşitlendirileceği birden fazla ili içeren varış noktalarıdır. Buralarda, kongre ve fuar merkezleri, konaklama, yeme içme, alışveriş merkezleri kurulacak ve kültürel doku yenilenerek bölgesel tanıtım yapılacaktır. 2007 21

22 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ
1. Frigya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Uşak İlleri Kültür ve termal odaklı turizm gelişimi 2. Troya Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Balıkesir ve Çanakkale İlleri Sağlık, kıyı ve kültür turizmi gelişimi 3. Aphrodisia Kültür ve Termal Turizm Gelişim Bölgesi Aydın, Denizli İlleri Kıyı, kültür ve termal turizm gelişimi 2007

23 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ
4. Söğüt Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Bursa, Bilecik İlleri Kültür turizmi gelişimi 5. Kapadokya Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Aksaray, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir illeri Kültür turizmi gelişimi 6. Göller Bölgesi Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Konya, Isparta, Afyon, Burdur illeri Doğa turizmi ve eko-turizm gelişimi 2007

24 9 TURİZM GELİŞİM BÖLGESİ
7. Hitit Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Çorum ve Yozgat illeri Kültür turizmi gelişimi 8. Urartu Bölgesi Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Bitlis ve Van illeri Kültür, kış ve doğa turizmi gelişim 9. GAP Kültür Turizmi Gelişim Bölgesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illeri kültür – inanç turizminin gelişimi 2007

25 7 TURİZM GELİŞİM KORİDORU
Koridorlar, belli ana temalar çerçevesinde güzergah boyunca turizmin geliştirilerek çeşitlendirileceği birden fazla ili içeren varış noktalarıdır. Buralarda, güzergah boyunca kongre ve fuar merkezleri, konaklama, yeme içme, alışveriş merkezleri kurulacak ve güzergah boyunca kültürel doku yenilenerek koridora yönelik tanıtım yapılacaktır. 2007 25

26 7 TURİZM GELİŞİM KORİDORU
1. Zeytin Koridoru Bursa İli Gemlik ve Mudanya İlçeleri, Balıkesir İli Gönen, Bandırma ve Erdek İlçeleri, Çanakkale İli Ezine İlçesi Sağlık, gastronomi, kültür ve kıyı turizmi gelişimi 2. Kış Koridoru Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan İlleri Kış Turizmi gelişimi 3. İnanç Koridoru Mersin İli Tarsus İlçesinden başlayarak Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin İlleri Kültür ve İnanç Turizminin gelişimi 2007

27 7 TURİZM GELİŞİM KORİDORU
4. İpek Yolu Koridoru Ayaş – Sapanca Koridoru içinde Kültür ve Eko-Turizm gelişimi 5. Batı Karadeniz Kıyı Koridoru Şile – Sinop arasında uzanan 500 km.lik kıyı bandı kültür, kıyı ve doğa turizmi gelişimi 6. Yayla Koridoru Samsun İlinden Hopa’ya kadar uzanan bölge doğa turizmi, yayla turizmi gelişimi Trakya Kültür Koridoru Edirne –Kırklareli ve Tekirdağ illeri Kültür turizmi, doğa ve gastronomi turizminin gelişimi 2007

28 10 YENİ TURİZM KENTİ Bölgesel ölçekte planlanan, turizm, kültür, eğitim, eğlence, ticaret, konut ve her türlü teknik ve sosyal alt yapı alanlarından oluşan, ana yatırımcı veya alt yatırımcılara tahsis edilebilen ve altyapıların özel sektörün katkıları ile gerçekleştirilebildiği turizm yerleşimleridir. 2007

29 1. Kaş – Finike Turizm Kenti
YENİ TURİZM KENTLERİ 1. Kaş – Finike Turizm Kenti Kıyı, kültür ve doğa turizmi odaklı 2. Anamur Kıyı Kesimi Turizm Kenti Kültür ve deniz, doğa turizminin gelişimi 3. Saros Körfezi Turizm Kenti Kültür deniz ve doğa turizmi gelişimi 4. Kapıdağ Yarımadası – Avşa – Marmara Adaları Turizm Kenti Kıyı, deniz ve doğa turizmi odaklı 2007

30 YENİ TURİZM KENTLERİ 5. Samandağ Turizm Kenti
Doğa, kültür, inanç ve kıyı turizmi 6. Kilyos Turizm Kenti Kongre turizmi, golf ve doğa turizmi gelişimi 7. İğneada – Kıyıköy Eko-Turizm Kenti Kıyı – kültür – doğa turizminin gelişimi 8. Datça Eko-Turizm Kenti Deniz ve doğa turizmi temel alınarak eko-turizm gelişimi 2007

31 YENİ TURİZM KENTLERİ 9. Maçka Turizm Kenti
Kültür ve doğa turizmi gelişimi 10. Kahta Turizm Kenti 2007

32 4 EKO TURİZM BÖLGESİ 1. Batı ve Orta Karadeniz 2. Antalya
3. Antalya Doğusu ve Mersin 4. GAP Eko-turizm yaklaşımı çerçevesinde (tarım, yayla, v.b.) turizm türlerinin geliştirileceği bu bölgelerde, rekreasyon, konaklama, ve yeme içme tesislerinin gelişmesine yönelik planlamalar yapılacaktır. 2007

33 Ankara İstanbul İzmir Antalya 4 ŞEHİR TURİZMİ KENTİ Bu şehirlerde,
kongre ve fuar turizmi başta olmak üzere altyapı geliştirilecek ve nitelikli konaklama kapasitesi artırılacaktır. Ankara İstanbul İzmir Antalya 2007

34 15 KÜLTÜR TURİZMİ KENTİ Adıyaman Trabzon, Amasya
Bursa Edirne Konya Kütahya Manisa Nevşehir Trabzon, Sivas, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Kars. Bu şehirlerde, kültürel doku yenilenerek, altyapı geliştirilecek ve tescilli binalar restore edilerek nitelikli konaklama kapasitesi artırılacaktır. 2007

35 Aydın, Muğla, Antalya kıyı kesimi MEVCUT TURİZM ALANLARININ
İYİLEŞTİRİLECEĞİ BÖLGELER Aydın, Muğla, Antalya kıyı kesimi I.Kuşak turizm bölgelerini oluşturan bu alanlarda, turistlerin, konaklama alanlarından çıkarılarak ikincil harcamalarını artırmak, mevcut tesisleri 12 ay çalıştırabilmek için kıyı turizmi yanı sıra marka oluşumunu sağlayacak, ürün çeşitliliğini artıracak etkinlikleri özendirmek kentsel teknik ve sosyal altyapıyı geliştirmek 2007

36 Eylem Planı 2007 2007 36

37 2007

38 ULAŞIM EYLEM PLANI Havayolu: - 1 havaalanı + 3 uluslararası havaalanı
Demiryolu: - 7 hızlı tren hattı inşaatı . Karayolu: - 7 ana bölünmüş yol fizibilitesi ve uygulama projesi- - 29 bölünmüş yol bağlantısı fizibilite ve uygulama projesi Denizyolu: - 11 kurvaziyer, 9 yat limanı 27 balıkçı barınağının rehabilite edilmesi 2007

39 ULAŞIM EYLEM PLANI Ana Bölünmüş Yol Bağlantıları
Mevcut otoyol bağlantılarına ek olarak 7 ana bölünmüş yol güzergahı önerilmektedir: Ankara – Aksaray – Pozantı Hattı Ankara – Kırıkkale – Yozgat – Sivas – Erzincan – Erzurum Hattı Ankara- Kırıkkale – Samsun Hattı Diyarbakır – Mardin – Şanlıurfa Hattı Ankara – Afyonkarahisar – Uşak – İzmir Hattı Afyonkarahisar – Kütahya – Bursa – Balıkesir (Bursa – Erdek) Hattı Aydın – Denizli – Burdur- Antalya Hattı 2007

40 ULAŞIM EYLEM PLANI Demiryolu Bağlantıları
Önümüzdeki dönemde mevcut demiryolu bağlantılarını birbirleriyle birleştirecek ve ülke genelinde ana turizm bölgelerini birbirine bağlayan 7 adet demiryolu güzergahının geliştirilmesi öngörülmektedir: Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı Ankara-Konya Hızlı Tren Hattı Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı Ankara –Kayseri Hızlı Tren Hattı - İstanbul-Antalya Hızlı Tren Hattı 2007

41 İç uçuşlara hizmet veren - Bursa Çanakkale Körfez Havaalanlarının
ULAŞIM EYLEM PLANI Havayolu Bağlantıları İç uçuşlara hizmet veren - Bursa Çanakkale Körfez Havaalanlarının uluslararası uçuşlara açılması; Kütahya’da da yeni bir havaalanı yapılması önerilmektedir. 2007

42 ULAŞIM EYLEM PLANI Deniz Ulaşımı Bağlantıları 11 Kruvaziyer Liman
Fizibilite ve uygulama projesi hazırlanacak 11 Kruvaziyer Liman Samandağı Kruvaziyer Limanı Antalya Kruvaziyer Limanı Kuşadası Kruvaziyer Limanı Çeşme Kruvaziyer Limanı Çanakkale Kruvaziyer Limanı İstanbul Galata Kruvaziyer Limanı İstanbul Haydarpaşa Kruvaziyer Limanı İstanbul Ataköy Kruvaziyer Limanı İstanbul Zeytinburnu Kruvaziyer Limanı Samsun Kruvaziyer Limanı Trabzon Kruvaziyer Limanı 2007

43 9 Yeni Yat Limanı 1. Samandağ Yat Limanı 2. Anamur Yat Limanı
3. Ören Yat Limanı 4. Dalaman Yat Limanı 5. Datça Yat Limanı 6. Geyikli Yat Limanı 7. Bozcaada Yat Limanı 8. Gökçeada Yat Limanı 9. Saros Körfezi Yat Limanı

44 ULAŞIM EYLEM PLANI Deniz Ulaşımı Bağlantıları
Ülkemizde bulunan 200’ü aşkın balıkçı barınağı yat turizmi açısından önemli bir avantajdır. Bu nedenle, bu barınakların dip taramalarının yapılıp, elektrik, su ve telefon gibi hizmetlerin sağlanması durumunda bu barınaklarda en az 350 en fazla ise 600 yat kapasitesine ulaşmak mümkündür. Enez Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Samsun Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Şarköy Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Yalıköy Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Avşa Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Fatsa Yat Limanı +Balıkçı Barınağı İğneada Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Efirli Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Kıyıköy Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Giresun Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Kilyos Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Görele Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Şile Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Trabzon Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Akçakoca Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Of Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Amasra Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Rize Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Cide Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Fındıklı Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Gerze Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Hopa Yat Limanı +Balıkçı Barınağı İnebolu Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Ahlat Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Sinop Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Van Yat Limanı +Balıkçı Barınağı Yakakent Yat Limanı +Balıkçı Barınağı 2007

45 Türkiye Turizm Stratejisinin Uygulama Süreci

46 2007


"2007." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları