Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SUNUM İLKELERİ VE POWER POINT KULLANIMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SUNUM İLKELERİ VE POWER POINT KULLANIMI"— Sunum transkripti:

1 SUNUM İLKELERİ VE POWER POINT KULLANIMI

2 Bilgisayarda Slayt Gösterisi PowerPoint Kullanımı
İÇERİK Sunu Teknikleri Bilgisayarda Slayt Gösterisi PowerPoint Kullanımı Slaytın Ana Unsurları Genel Değerlendirme Sorular

3 SUNU TEKNİKLERİ Yazılı Sunu Sözel Sunu

4 Sunu Neden Önemlidir? Görsel sunu araçlarının kullanımı
Verilmek istenen mesajı desteklemesi ve genişletmesi Ana noktalara izleyici dikkatini çekmesi Konuları anlaşılır kılması nedeniyle sununun inandırıcı ve ikna edici olma yönünü %40-45 oranında artırmakta

5 Yazılı ve Sözel Sunu Farklılıkları
Yazılı sunular kalıcıdır... Yazılı sunularda veriler ve fikirler hatalı bile olsa daima irdelenebilir; sözel sunularda ise bellek aşındırması vardır Yazılı sunu zaman ve yerel koşullar ile sınırlı değildir. Sözel sunular, özellikle dikkatli seçilmiş olan ortamlarda geniş bir ilgi grubunun yüzyüze tartışmasına imkan verir, yeni ufuklar açar ve yeni araştırma grupları oluşturur.

6 MICROSOFT POWER POINT YAZILIMLARI KULLANIMI

7 Microsoft power point ile birlikte slayt gösterilerinde kullanılmak üzere,görsel işitsel olarak sunu tasarımı gerçekleştirilir.

8 Yandaki yol izlenerek;
BAŞLAT PROGRAMLAR MİCROSOFT OFFİCE MİCROSOFT PPT Komutları ile program çalıştırılır.

9 PPT SUNUM HAZIRLAMA PENCERESİ

10 MENÜLER DOSYA DÜZEN GÖRÜNÜM EKLE BİÇİM ARAÇLAR SLAYT GÖSTERİSİ PENCERE
YARDIM

11 DOSYA Dosya ile ilgili işlemlerin yapıldığı bölümdür.
Dosya açmak,kapatmak, kaydetmek gibi tüm dosya işlemleri dosya menüsünden yürütülür. Hazırlanan bir sunuyu farklı bir bilgisayara sıkıştırarak taşımak istendiğinde Paketle ve Gönder seçeneği kullanılır.

12 DÜZEN Yaptığımız son işlemi iptal edip,bir önceki adıma dönmek için geri al komutunu ; İstenmeyen slaytların silinmesi için sil komutunu; Çalışan slayt üzerinde herhangi bir kelimenin birinin veya tamamının geçtiği yerlerde bulup değiştirmek için düzen menüsünden bul-değiştir komutlarını uygularız.

13 GÖRÜNÜM PPT’te hazırlanan herhangi bir sunu dosyasının programda slayt düzeni ile görüntülenmesini slayt komutu sağlar. Birden fazla slaytın tamamının ekranda görüntülenebilmesini slayt sıralayıcısı komutu sağlar. Sunu dosyası içerisinde konuşmacının notlarını eklemek ve bu notları ekranda görüntülemek için notlar sayfası komutu kullanılır. PPT sunusunun tam ekran olarak görünümünü slayt gösterisi sağlar.

14 PPT de asıl slayt adında bir slayt düzeni vardır
PPT de asıl slayt adında bir slayt düzeni vardır.Bu düzene göre,üstte başlık metni,altta paragraf metni;alt bilgi,tarih,sayfa numarası içeriğinden oluşmaktadır.

15 PPT de hazırlanan sununun siyah-beyaz görünümünü siyah beyaz komutu sağlar.
Hazırlanan bir sunu dosyasının üzerine ve altına özet bilgi girmek için ve sunu dosyasına sayfa numarası ve tarih eklemesi yapmak için üst bilgi/alt bilgi komutu uygulanır.

16 EKLE MENÜSÜ Yeni slayt seçeneği uygulandığında,yeni slayt iletişim kutusundan otomatik düzenin seçilmesi istenir.Seçim yapılır ve onaylanır.Böylece bulunan slayt görünümünün devamına yeni slayt eklenecektir.

17 EKLE MENÜSÜ(devamı) Ekle menüsündeki sekme seçeneği seçildiğinde,seçili olan metin kutusu içerisinde belirli oranda bir sekme boşluğu bırakılır. Sembolleri sunu dosyası içerisinde kullanmak için ekle menüsünden simge komutu uygulanır. Sol üst köşeye bir metin kutusu içerisine açıklayıcı ek bilgiler yazmak için ekle menüsünden açıklama komutu uygulanır.

18 EKLE MENÜSÜ(devamı) Daha önceden hazırlanmış olan slayt görüntülerini farklı sunularda kullanmak için ekle menüsünden dosyadan slayt komutu verilir. Sunumuza resim,wordart,kuruluş şeması,otomatik şekil vs gb öğeler eklemek için ekle menüsünden resim komutu verilir.

19 BİÇİM Yazı tipi,yazı büyüklüğü, arka plan rengi,hizalama(sağa sola ortaya),satır aralığı .. vs Sunumuzu biçimlendirmek için biçim menüsündeki komutlar uygulanır.

20 SLAYT GÖSTERİSİ PPT’nin en önemli menüsüdür.
Hazırlanan slaytların görüntülenmesi,gösteri ayarları,animasyon düzenleri,eylem düğmeleri vs.. Komutları slayt gösterisi menüsünde yer alır.

21 SLAYT GÖSTERİSİ(devamı)
Hazırlanan sununun gösterimi için gösteriyi görüntüle komutu uygulanır.(F5 kısa yolu) Slaytlar arası geçiş sürelerini ayarlamak için zamanlama provası komutu uygulanır. Hazırlanan slaytlar üzerine konusma dosyası eklemek için konuşmayı kaydet komutu uygulanır.

22 SLAYT GÖSTERİSİ(devamı)
Slaytlar arasında köprü kurmak,program dosyası çalıştırmak,fare tıklaması ve fare ile üstüne gidilmesi durumlarında belirlenen işlevlerin gerçekleştirilmesi için komut düğmeleri kullanılır. Slayt arasında geçiş türü ve zamanlaması,ses ve efekt ayarları slayt geçişi komutu ile yapılır.

23 ÖZET Yukarıda ki 17 slayt power point yazılım hakkında genel bilgi verir ve menülerin içeriklerinin hangi amaçla kullanıldıkları kısaca anlatılır. PPT kullanıcısının makine basında bu komutları teker teker uygulayarak ve deneme yanılma yoluyla;power point sunusunu öğrenmesi ve tek basına başarılı bir sunu tasarlanması amaçlanır.

24 SLAYTIN ANA UNSURLARI Arka plan Başlık Gövde metni Nesneler Slayt No
Tarih Dipnot

25 SLAYTLARDA Kİ TEMEL NESNELER
Madde İşaretli Liste Düz Metin Tablo Grafik Küçük Resim Kuruluş Şeması ve/veya Çoklu Ortam kullanılan başlıca nesnelerdir...

26 PPT Sunularında Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Sade ve anlaşılabilir bir dil kullanılması Renk uyumu Dikkati dağıtacak abartılı süslemelerden kaçınılması Büyük çizelgelerden ve çok sayıda satırdan oluşan yazılardan kaçınılması Animasyonlara yer verilmesi Sunu bir başka ortamda yapılacak ise donanım ve yazılım uyumuna dikkat edilmesi..

27 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Sunumun ilk slaytı kapak sayfasına benzetilebilir. Burada konu başlığı ve hazırlayan(lar)a ait bilgiye yer verilir.

28 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
İkinci slayt, içindekiler sayfasına benzetilebilir. Burada üzerinde durulacak konu başlıkları maddeler halinde kısaca belirtilir.

29 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Üçüncü slayt, giriş bölümü gibi düşünülebilir. Burada çalışmanın amacı kısaca açıklanır.

30 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Amacın açıklanmasından sonra ikinci slaytta belirtilen konu başlıkları hakkında daha ayrıntılı bilgi verilir. Her alt başlık için yeni bir slayt oluşturulması idealdir.

31 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Bu yeni slaytlarda alt başlıklarla ilgili çok temel bilgi maddeler halinde verilir. Ancak her madde sözlü sunum sırasında açıklanır.

32 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Daha sonra çalışmanın gelişme bölümüne geçilir. Burada işlenecek konu başlıkları ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir.

33 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Her alt başlık için yeni bir slayt oluşturulması idealdir. Bu yeni slaytlarda alt başlıklarla ilgili çok temel bilgi maddeler halinde verilir.

34 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Bu kısmın konu ile ilgili görsel materyallerle (resim, grafik, animasyon, harita vb.) desteklenmesi metinlere efekt konulması sözlü sunumun etkisini artırır. NOT: Başlıklara efekt koymayınız.

35 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Slayt sayısı sunum süresine göre ayarlanmalıdır. Örneğin; kırk beş dakikalık bir sunum için en az 15, en çok 30 slayt uygun olacaktır.

36 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Sunumun sonuç bölümünde slaytlar tamamlandıktan sonra konuyu özetleyen bir slayt hazırlanması, konunun toparlanması için hem izleyici hem de konuşmacı açısından son derece yararlıdır.

37 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Sonuç slaytı da gösterildikten sonra kaynakçayı (bibliyografya) içeren slayt gösterilir. Bu slayt, yaptığımız çalışmanın ciddiyeti ve güvenirliği hakkında bilgi vereceği gibi konu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyecek izleyiciler üzerinde olumlu etki bırakacaktır.

38 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Bu tür bir sunumun bir teşekkür slaytı ile kapatılması, izleyiciler üzerinde olumlu etki bırakacaktır.

39 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Slaytlarda kullanılan renklerin uyumlu olmasına ve gözü yormamasına dikkat edilmelidir. Zemin rengi ile yazı renginin birbirine zıt olan (siyah – beyaz, lacivert – açık mavi gibi) tonlardan seçilmesi gerekir.

40 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Slaytların izleyiciler tarafından rahatlıkla okunabilmesi için yazı boyutunun (Punto) ayarlanması gerekir. Örneğin, başlıklar için 44 boyut, maddeler için 32 boyut, metin için ise boyut uygun olarak düşünülebilir.

41 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Slaytlarda kullanılan yazı tipinin de izleyicilerin gözlerini yormaması için okunaklı olması gerekir. Bu nedenle kitaplarda kullanılanlar en uygun yazı tipleridir.

42 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Slaytlar arasında resim varsa, resmi gösterirken arka planda ses unsuru (Ör. Müzik gibi) da kullanılabilir.

43 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Sunumlarda dilbilgisi hatası içermemesi için gerekli kontroller yapılmalıdır. Yaklaşık olarak her slaytta 6 satır ve her satırda 6 kelime olmasına dikkat ediniz (1 eksik, 1 fazlası olabilir.)

44 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
İzleyicilerin, hem sunumu daha kolay izleyebilmeleri hem de gerektiğinde not alabilmeleri için powerpoint slaytlarından oluşan çıktılar dağıtılabilir. Bu amaçla powerpoint’in farklı sayıda (2, 3, 6 gibi) slaytı bir sayfaya basmaya yarayan olanaklarından yararlanılabilir.

45 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Yeterli sayıda çıktı hazırlamak için olası izleyici sayısı hakkında önceden bilgi edinmeye çalışmak faydalı olacaktır.

46 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Powerpoint sunumlarında dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi de yazılı sonuç bilgilerinin slaytlara aynen aktarılmasıdır.

47 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Üzerinde konuşulan maddeye dikkat çekmek için sadece o madde gösterilebilir. Bunun için Powerpoint’in animasyon özelliğinden yararlanılabilir.

48 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Çalışma tamamlandığında bir deneme yaparak, sunumun kaç dakika sürdüğü, vurgulanmak istenen her noktanın slaytta yer alıp almadığı, yani slaytların tam olup olmadığı kontrol edilmelidir.

49 POWERPOİNT SUNUM İLKELERİ
Sunumdan önce, sunum dosyasından bir yedek kopya edinilerek ve sunum için kullanılacak araçlar kontrol edilerek sunum sırasında çıkabilecek aksilikler engellenebilir.

50 SORULAR Ppt sunum ilkelerini anlatan bu ppt sunumundaki gözlemlediğiniz yanlışlar nelerdir? İlkeleri öğrendiğimize göre sunumun ilkelerle ters düşen noktaları nelerdir? Bu sunumu dinlemenin size bundan sonraki hazırlıcanız sunumlar için katkı sağlayacağını düşünüyor musunuz?

51 SUNUMUMU DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜRLER.


"SUNUM İLKELERİ VE POWER POINT KULLANIMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları