Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ
KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ Ağustos 2008, Ankara

2 1990 yılında, 3624 sayılı Kanun ile kuruldu
Amacı: Ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında; KOBİ’lerin payını ve etkinliğini artırmak, Kobilerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, Sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmektir. GENEL BİLGİ KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının “ilgili kuruluşu”dur.

3 3624 sayılı Kanun’a göre KOSGEB etki alanı: İmalat sanayi KOBİ’leri
Türkiye’deki işletmelerin sektörel dağılımı GENEL BİLGİ 3624 sayılı Kanun’a göre KOSGEB etki alanı: İmalat sanayi KOBİ’leri % 100 % 46,19 % 14,35 % 14,21 % 15,77 % 9,48 Kaynak: 2002 TÜİK GSİS

4 SİNERJİ ODAĞI MESLEK KURULUŞU SANAYİ İGEM ÜNİVERSİTE TEKMER İŞGEM

5 İGEM 35 Adet TEKMER 20 Adet SİNOD 77 Adet İŞGEM 12 Adet Kadın İŞGEM 4 Adet

6 YÖNETMELİK KAPSAMINDA DESTEKLER VERİLEN
KOSGEB HİZMET VE DESTEKLERİ EĞİTİM ve DANIŞMANLIK DESTEKLERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME ve YENİLİK DESTEKLERİ BİLİŞİM DESTEKLERİ YÖNETMELİK KAPSAMINDA DESTEKLER VERİLEN KALİTE GELİŞTİRME DESTEKLERİ PAZAR ARAŞ. ve İHR. GELİŞTİRME DESTEKLERİ ULUSLAR ARASI İŞBİRLİĞİ DESTEKLERİ BÖLGESEL KALKINMA DESTEKLERİ GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ

7 GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME
DESTEKLERİ

8 Genel Girişimcilik Eğitimleri
Genel Girişimcilik Eğitiminin amacı, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve başarılı iş kurmak için gerekli olan iş planı kavramı hakkında iş kurmak isteyen girişimci adaylarını bilgilendirmektir. Program süresi 30 saat olup, dört eğitim modülünden oluşmaktadır: Girişimcilik ve İş Kurma Süreçleri Yapılabilirlik Çalışması İş Planı Hazırlama Pazarlama Planı Hazırlama

9 Genç Girişimci Geliştirme Programları
Genç Girişimci Geliştirme Programları, KOSGEB’in üniversite öğrencilerinin kariyer planları yaptıkları bir dönemde, girişimciliği önlerine bir seçenek olarak sunmak, iş kurmayı planlı bir süreç hâline getirerek başarı olasılığını artırmak için ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak için üniversitelerde ve orta öğretim sonrası teknik eğitim kurumlarında düzenlediği uygulamalı girişimcilik eğitimleridir. Program süresince verilen eğitimler: Girişimcilik Potansiyeli Değerlendirme ve İş Fikri Belirleme Eğitimi İş Kurmak ve Yönetmek Eğitimi Proje Yönetimi Eğitimi Yapılabilirlik Araştırması Eğitimi Pazarlama Planı Eğitimi İş Planı Hazırlama Eğitimi İş Fikirlerinin Değerlendirilmesi Atölye Çalışması Yapılabilirlik Araştırması Atölye Çalışması İş Planı Hazırlama Atölye Çalışması

10 Yeni Girişimci Desteği
KOSGEB’in Genç Girişimci Geliştirme programlarından mezun olan, İş Geliştirme Merkezlerinde yer alan, İş Kurma Danışmanlığı programını tamamlayan girişimciler tarafından imalat sektöründe, destek başvuru tarihi itibariyle son 1 yılda kurulan işletmelerin, destek sözleşme tarihinden itibaren 3 yıllık süre içerisinde yapacakları harcamaları karşılamak üzere sağlanan destektir.

11 Yeni Girişimci Desteği
İş Kurma Desteği: YTL, geri ödemesiz Makine-teçhizat ve ofis donanım giderleri için Sabit Yatırım Desteği: YTL, geri ödemeli Sabit Yatırım Desteği (Finansal Kiralama): YTL, geri ödemesiz, finansal kiralama giderinin %50’si

12 İş Geliştirme Merkezi Desteği
Yerel ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, yeni ve başarılı küçük işletmelerin tesisini sağlamak için işletici kuruluşlar marifeti ile kurulan ve işletilen iş geliştirme merkezlerinin (İŞGEM) etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak destek verilmesidir.

13 Özelleştirme Sosyal Destek Projesi
İş Geliştirme Merkezi Hizmetleri (İŞGEM) Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Hizmetleri (KÖİDD)

14 Özelleştirme Sosyal Destek Projesi
Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Hizmetleri (KÖİDD) Amaç: İşsizlerin küçük ölçekli işletme kurmak için gerekli yatkınlık ve beceriye sahip olup olmadıklarını tayin etmelerine yardımcı olmak ve yeterli bulunan kişilerin gerekli iş planlarını geliştirmek, iş yerini açmak ve başarıyla devam ettirmek konusunda yardımcı olarak yeniden aktif işgücüne katılmasıdır.

15 Özelleştirme Sosyal Destek Projesi
Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Hizmetleri (KÖİDD) KÖİDD hizmeti aşağıdakiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmayan hizmetlerin teminini kapsar: Girişimcilik bilgilendirme eğitimi verilmesi İşsizlerin işletme sahibi olabilmeleri için yatkınlıklarının ve becerilerinin ilk değerlendirmelerinin yapılması, İş Kurmak ve Yönetmek eğitiminin verilmesi İş planlarının hazırlanması ve geliştirilmesi, Yönetim-organizasyon, muhasebe, mali, hukuk, pazarlama ve satış hizmetleri konularında öneri ve yardımda bulunulması, İşini kurmak isteyenlere işletme kuruluş aşamasında danışmanlık hizmeti verilmesi

16 Özelleştirme Sosyal Destek Projesi
Küçük Ölçekli İş Kurma Danışmanlık Desteği Hizmetleri (KÖİDD) KÖİDD hizmetinin başlangıcından itibaren tüm hizmet aşamalarına katılan girişimci adayı ve program sonucunda işini kuran bir girişimci için toplam eğitim ve danışmanlık süresi 85 saattir.

17 Özelleştirme Sosyal Destek Projesi
İş Geliştirme Merkezleri (İş İnkübatörleri) Amaç: Girişimciliği özendirerek ve küçük işletmeleri destekleyerek, yerel ve bölgesel gelişmeye katkıda bulunmak, yerel kaynakları yeni ve/veya değişik girişimlere yönlendirmek ve toplumun da katılımı ile yerel ve bölgesel girişimleri temsil etmek üzere, sistematik bir şekilde yeni işletmelerin kurulması ve geliştirilmesidir.

18 Özelleştirme Sosyal Destek Projesi
İş Geliştirme Merkezleri (İş İnkübatörleri) İŞGEM’lerde aşağıdaki hizmetler verilmektedir: Belirli süreyle iş yeri tahsisi, Sekreterlik ve ortak destek (muhasebe, güvenlik vs) hizmetleri, Ofis ekipmanlarının ortak kullanımı (telefon, servis aracı, büro malzemeleri vb), Küçük işletme danışmanlık ve eğitim desteği hizmetleri, Mali destek mekanizmalarına erişim, Bilgi kaynaklarına erişim, Yönetim desteği, Pazarlama desteği.

19 Zonguldak Adana Mersin-Tarsus Van Mersin Eskişehir Zonguldak-Ereğli
Özelleştirme Sosyal Destek Projesi Zonguldak Adana Mersin-Tarsus Van Mersin Eskişehir Zonguldak-Ereğli Nevşehir-Avanos Elazığ Yozgat Diyarbakır Samsun

20 KADIN GİRİŞİMCİLİĞİN DESTEKLENMESİ PROJESİ

21 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
AB-Türkiye Mali Yardımı 2005 Yılı Programlaması kapsamında yürütülen “Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi” iki bileşenden oluşmaktadır: Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri: Kadın girişimciliğin eğitim ve danışmanlık hizmeti ile desteklenmesi faaliyetlerinin yürütülmesinden TESK sorumludur. İŞGEM Hizmetleri: Kadın girişimciliğinin İŞGEM hizmetleri ile desteklenmesi çalışmaları KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

22 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Projenin 2. bileşeni çerçevesinde dört yörede İŞGEM kurulması ve öncelikle kadın girişimcilerin yer alacağı bu merkezlerde inkübasyon hizmetleri yer temini, ortak makine-ekipman kullanımı, sekreterya hizmetleri, işletme geliştirme danışmanlığı vb. verilmesi hedeflenmiştir. Her bir İŞGEM’de en az 20 işletmeye yer verilmesi öngörülmektedir.

23 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Toplam için ayrılmış olan bütçe 3.5 Milyon Avro olup, Avro sözleşmelerle bağlanmıştır ( Avro binaların tadilatı, Avro inşaat işlerinin kontrolü, Avro malzeme/ekipman ve Avro teknik yardım). Tadilat, inşaat işlerinin kontrolü ve malzeme/ekipman bedellerinin %25’i olan Avro KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. İŞGEM kurulan yöreler Çorum, Kütahya, Hacıbektaş/NEVŞEHİR ve Pendik/İSTANBUL’dur.

24 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Pendik’te yararlanıcı kuruluş Pendik Belediyesi, KİŞGEM işletici şirketi PENTAŞ Pendik İnş. Org. Yay. Danış.Turiz. ve Tic. A.Ş.’dir. Hacıbektaş’ta yararlanıcı kuruluş Hacıbektaş Kaymakamlığı, KİŞGEM işletici şirketi Hacıbektaş İş Geliştirme Merkezi Ltd. Şti.’dir. Kütahya’da yararlanıcı kuruluş Kütahya Belediyesi, KİŞGEM işletici şirketi Kütahya El Sanatları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’dir. Çorum’da yararlanıcı kuruluş Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, KİŞGEM işletici şirketi ise ÇESOB Yatırım Ltd. Şti.’dir.

25 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım: Teknik yardım projenin üç komponentini yerine getirecektir: KOSGEB personelinin iş inkübatörleri ve inkübasyon hizmetleri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi İŞGEM’lerin kurulması, personelin ve yerel ortakların iş inkübatörleri ve inkübasyon hizmetleri konusunda kapasitelerinin geliştirilmesi Kadın girişimcilere iş geliştirme hizmetleri verilmesi

26 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım - Yapılanlar: KOSGEB personeli ve proje bölgelerindeki ilgili kuruluşlar itibariyle dört bölgede İhtiyaç Analizi ve eğitim ihtiyaç tespiti çalışması tamamlanmıştır. KİŞGEM’lere alınacak yönetici ve yönetici yardımcısı seçim süreci tamamlanmış ve 1 Şubat 2008 itibariyle iş başı yapmışlardır.

27 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım - Yapılanlar: Proje ve inkübatör kavramı hakkında bilgilendirilmek üzere KİŞGEM personeli ve ilgili Merkez Müdürlükleri personeline yönelik olarak eğitim ve toplantılar gerçekleştirilmiş ayrıca İngiltere’deki uygulamaları yerinde görmek üzere Mart 2008 tarihlerinde inceleme seyahati düzenlenmiştir.

28 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım - Yapılanlar: Proje illerinde aşağıdaki tarihlerde tanıtım toplantıları yapılmış ve iş fikri oluşturma seminerleri düzenlemiştir. Hacıbektaş (Nevşehir): 05–06 Şubat 2008 Çorum: –16 Şubat 2008 Kütahya: –20 Şubat 2008 Pendik (İstanbul): –28 Şubat 2008

29 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım - Yapılanlar: KİŞGEM’lerin iş planı hazırlamıştır. Yerel paydaşlar ve KİŞGEM personeline yönelik inkübatör hizmetleri hakkında eğitimler gerçekleştirilerek KİŞGEM iş planları hakkında paydaşların görüşleri alınmıştır. Hacıbektaş (Nevşehir): 25–26 Mart 2008 Çorum: –28 Mart 2008 Kütahya: –3 Nisan 2008 Pendik (İstanbul): –8 Nisan 2008

30 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım - Yapılanlar: AB Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi, DPT, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, TOBB, KOSGEB, TESK ve Euroconsultants SA Konsorsiyumunun katılımı ile Proje Yönlendirme Kurulu toplantısı yapılmış olup, genel olarak proje faaliyetleri gözden geçirilmiştir.

31 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım - Yapılanlar: Kadın girişimci adaylarının iş fikirlerinin geliştirilerek ön fizibilite raporlarının hazırlanması gerçekleştirilmiştir. Hacıbektaş (Nevşehir): Nisan-1 Mayıs 2008 Çorum: Nisan 2008 Kütahya: , 28 Nisan 2008 Pendik: Nisan, 1-2 Mayıs 2008

32 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım - Yapılanlar: Bölgelerde kadın girişimciler tarafından yapılan başvurular değerlendirilmiş olup bugüne kadar toplam 49 girişimci kadın iş geliştirme merkezlerine kabul edilmiştir. Hacıbektaş: - Çorum: kadın girişimci Kütahya: kadın girişimci Pendik: kadın girişimci

33 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım – Yapılanlar: Kadın İş Geliştirme Merkezlerine alınan kadınlara iş planı hazırlamada danışmanlık hizmeti verecek yerel uzmanlar belirlenmiştir. 8-9 Haziran 2008 günlerinde Ankara’da yerel uzmanlara girişimcilere yönelik iş planı hazırlama konusunda eğitim düzenlenmiştir. 10 Haziran 2008 günü Ankara’da KİŞGEM Müdürlerine inkübatör iş planları konulu bir eğitim verilmiştir Haziran 2008 tarihlerinde yerel uzmanlara ve kadın girişimcilere Pendik’te Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama eğitimi verilmiştir. Bu eğitimleri takiben yerel uzmanlar bölgelerinde çalışmalara başlamışlardır. KİŞGEM’lere kabul edilen kadın girişimcilerin sözleşmeleri ve iş planları hazırlanmaya devam edilmektedir.

34 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım – Yapılanlar: Çorum’da Temmuz 2008 tarihleri arasında KİŞGEM’lerin yönetim ekibi ve Çorum KİŞGEM girişimcilerinin katılımı ile eğiticilerin eğitimi ve Girişimcilik ve İş Planı Hazırlama Eğitimi düzenlenmiştir.

35 Kadın Girişimciliğin Desteklenmesi Projesi
Teknik Yardım : Yıl sonuna kadar illerde yapılacak tanıtım ve bilgilendirme toplantıları ile kadın girişimci sayısının 80’ne ulaşması hedeflenmektedir. Çorum’da % 100 doluluk oranı sağlanmış olup diğer bölgelerde de bu oranın elde edilmesi için çalışmalar sürmektedir. KİŞGEM’lerin her ay yapılan İcra Kurulu toplantılarına imkanlar ölçüsünde katılım sağlanmaktadır. KİŞGEM’lerle ilgili el kitapları, işletim dokümanları, strateji raporu ve prosedürlerin hazırlanması için çalışmalar başlamıştır. Proje sonuna kadar kadın girişimcilere danışmanlık hizmetleri sunulması, ihtiyaç duyulacak ek eğitimlerin sağlanması çalışmaları devam edecektir.

36 Çorum KİŞGEM

37

38

39

40

41

42 SUZİ DERİ : Tahsis edilen 89 m2 alanda deri, suni deri ve bez kemer üreten firma Serpil Kınık’a ait olup eşiyle birlikte çalışmakta ve pazarlama faaliyetlerini temel olarak eşi yürütmektedir. Türkiye çapında ve özellikle tatil yörelerine yönelik yaygın bir dağıtım politikası izlemektedirler. Üretime yeni başlamış olup, daha önce, sipariş üzerine fason üretim yaptırmaktaydılar. Dolayısıyla ne pazara ne ürüne ne de üretime yabancılık çekmediler. Şu anda işyerinde 4 kişi çalışıyor olup, makine parkuru tamamlanınca bu sayı yediyi bulabilecektir. Hedefleri ayda 6-7 bin adet kemer üretimidir.

43 İMKA TEKSTİL Tahsis edilen 55 m2 alanda tek kullanımlık terlik ve tek kullanımlık tekstil ürünleri üretecek olan firma, İlknur ACAR’a aittir. En büyük destekçisi iki oğludur. En büyük şansları, iyi bir niş sektör tespit etmiş olmaları ve pazarlama faaliyetlerini son derece atak iki genç olan oğullarının üstlenmiş olmasıdır. Pazarın doymamış olmasına binaen hızlıca büyüyecekleri tahmin edilmektedir. Deneme üretimlerine henüz başlamış olup, eleman tedariki çalışmalarını sürdürmektedir.

44 Kütahya KİŞGEM

45

46

47 GÖKÇEN DOHALIOĞLU: Girişimci, üniversitenin sanat tarihi bölümünü bitiremeden ayrılmıştır. İş fikri porselen dekor ve serigrafidir. Hedefi uluslararası pazara açılmaktır. KİŞGEM bünyesinde yapmakta olduğu “SERİGRAFİ UYGULAMASINI” 10 Yıldır eşi ile birlikte yapmakta olup, mesleki deneyimi yeterli düzeydedir. KİŞGEM bünyesinde kendi işletmesini kurmadan önce Kütahya Serigrafiye fason olarak iş yapmış olduğundan pazar sıkıntısı yoktur. Fason iş yaptığı dönemlerde Türkiye’nin değişik illerine, büyük firmalara ve yurt dışındaki bazı firmalara promosyon ürünler yapmıştır.

48 KİŞGEM bünyesinde alacağı pazarlama eğitimleri ve desteği ile hedeflemiş olduğu pazarla kısa sürede erişeceği ve mevcut pazar payını genişleteceği düşünülmektedir. KİŞGEM bünyesine katıldığından bu yana oldukça yüklü siparişler alıp ciddi atılımlar gerçekleştirmiştir. Yapmak olduğu serigrafi uygulaması ve promosyon ürünlerle ilgili olarak önemli referanslara sahiptir. Yüksek motivasyonu ve iş ciddiyeti ile kısa sürede başarıya ulaşacağına inanılmaktadır.

49 AYNUR ÇELİK Girişimci ilkokul mezunudur. İş fikri modern çinicilik olup Kütahya, İznik, Selçuklu ve Osmanlı motiflerinin modern çizgilerle bütünleşmesini gerçekleştirmektedir. Hedefi ulusal pazar payını genişletmek ve uluslar arası pazara erişebilmektir.

50 KİŞGEM bünyesinde yapmakta olduğu iş olan “Çiniciliği” 18 yıldır eşi ile birlikte yapmakta olup mesleki deneyimi yeterli düzeydedir. Girişimcinin hâlihazırda mevcut pazarı olmakla birlikte pazar payını genişletmek için çalışma ve araştırmalarında ciddi atılımlar göstermektedir.

51 Girişimcinin atılımları ve göstermiş olduğu gayreti ile kısa zamanda geniş pazar payına ulaşacağına inanılmaktadır. İşi konusunda oldukça ciddi ve titiz çalışmalar yapmaktadır. Motivasyonu oldukça yüksek olup iş ciddiyetine önem vermektedir. Ürün çeşitliliği oldukça fazla olup kaliteye önem vermektedir.

52 Pendik KİŞGEM

53 Derya Yalın: Matbaa hizmetleri vermekte olup spiralli defter, takvim, klasör, broşür, dönkart, katalog, ilaç kutuları, mönü ve kutu çantayı da kapsayan çok geniş bir yelpaze ürünü bulunmaktadır. Spiral cilt, Amerikan cilt, iplik dikiş, tel dikiş, özel kesim, selefon, sıvama, yapıştırma ve taslama kapak işlerini yapabilecek altyapı ve makineye sahiptir. Çok kısa bir süre önce İrlandalı bir kağıt paketleme toptancısının kağıt çantaları üreten bir ortak aradığını bildiren KOBİ ortaklık talebine başvurmuş olup cevap beklemektedir. Bu fırsatları değerlendirebilmesine ek olarak pozitif, azimli ve kararlı yapısı da başarısında en büyük etkendir.

54 Nimet Sarı: Araştırıcı ve yeniliklere açık kişiliğiyle sektörünü ve ihtiyaçları çok yakından takip eden Nimet Hanım ev tekstili ürünlerine çok kısa bir önce piyasadaki örneklerinden daha farklı bir şekilde üretilmiş elektrikli battaniyeyi de eklemiştir. Yine içini görülebilir kılmak için özel olarak tasarladığı hurçlar, fermuarlı halı hurçları, elbise kılıfları (gamboç) ve seyahat çantaları (kangru) büyük talep görmektedir. Disiplinli ve bilinçli çalışmaları kendisini daha da başarılı kılacaktır.

55 Rengin Alkın: Türk el sanatlarından Cam Süsleme alanında faaliyet gösteren Rengin Hanım son derece disiplinli ve titiz kişiliğiyle sanatını en iyi şekilde icra etmektedir. Kısa bir süre önce Sanatçı ünvanını da almış olup Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı DÖSİM mağazalarında ürünlerini görmek öncelikli hedefleri arasındadır. Bu hedefini gerçekleştirmeye çok yakın olan Rengin Hanım 1 hafta içersinde DÖSİM yetkilileri ile bir ön görüşme yapacaktır. Kendisinin çalışmaları, ürünleri ve sanatı hakkında daha ayrıntılı bilgi adresinden edinilebilir.

56 Sibel Başaran: Sibel Hanım Türkiye’de büyük bir pazarı olup yurtdışından yüksek fiyatlara temin edilen animasyonlu havuz projeleri üretmektedir. Kendisi Elektronik Mühendisi olup havuz fıskiyelerinin müziğe uygun bir ritimde çalışmasını sağlayan yazılım ve donanım sistemlerini tasarlayıp üretmektedir. Havuz sektörünü çok yakından bilip, Elektronik Araştırma ve Geliştirme alanındaki geçmiş iş tecrübelerini en iyi şekilde kullanan Sibel Hanım, yenilikçi, girişimci ve disiplinli kişiliğiyle başarılı olacağına çok inandığımız girişimcilerimizdendir.

57 TEŞEKKÜR EDERİM


"T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları