Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİ
SEK SÜT İŞLETMESİ SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİ HAZIRLAYAN: ŞULE KEYİK MART 2012 TAT KONSERVE SANAYİİ A.Ş.SEK SÜT İŞLETMESİ

2 SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA GÜVENLİĞİ GIDA GÜVENLİĞİ GÜVENİLİR GIDA
GIDA ZİNCİRİ PEKİ NASIL

3 SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA GÜVENLİĞİ TARLADAN/ÇİFTLİKTEN SOFRAYA Hammadde
İşletmeye transfer Üretim Depolama Dağıtım ve satış Nihai tüketici

4 SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA GÜVENLİĞİ HİLELİ GIDA TAKLİT VE TAĞŞİŞ
HİLELİ GIDA ÜRETİM VE SATIŞI

5 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı ,Gıda ve Yem Kanunu ( ) Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği (29 Aralık 2011) Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ( ) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay Yönetmeliği(17 Aralık 2011) Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği (29 Aralık 2011) Etiketleme Yönetmeliği (29 Aralık 2011) Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik (23 aralık 2011) Bulaşanlar Yönetmeliği (29 Aralık 2011) Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği (29 Aralık 2011) Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği (29 Aralık 2011) Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ ( )

6 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER Süt ve Süt Ürünleri Hakkındaki Tebliğler: 2000/6 Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş İçme Sütleri Tebliği 2004/45 Dondurma Tebliği 2009/25 Fermente Sütler Tebliği 2005/18 Koyulaştırılmış Süt ve Süttozu Tebliği 2003/34 Krema ve kaymak Tebliği 2005/19 Tereyağı, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliği 2005/43 Yenilebilir Buzlu Ürünler Tebliği 2001/22 Yenilebilir Kazein ve Kazeinat Tebliği

7 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER Yürürlükten Kalkan Kanunlar; 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 6968 sayılı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Kanunu 1734 sayılı Yem Kanunu 4631 sayılı Hayvan Islahı Kanunu 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu’nun bazı maddeleri 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’nun bazı maddeleri 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun bazı maddeleri 6343 sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimler Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzıan ve Göreceği işlere dair Kanunu’nun bazı hükümleri

8 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER ÇİĞ SÜT VE ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ İÇME SÜTLERİ TEBLİĞİ Tanımlar Madde 4 a) Çiğ süt: Bir veya daha fazla inek, keçi, koyun veya mandanın sağılmasıyla elde edilen, 40 oC’ nin üzerine ısıtılmamış veya eşdeğer etkiye sahip herhangi işlem görmemiş kolostrum dışındaki meme bezi salgısıdır.

9 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER EK D ÇİĞ SÜTÜN BİLEŞİMİ %Protein ( m/v en az) Asitlik (%süt asiti) (m/v) Yoğunluk (m/v en az) İnek 2,8 0,135-0,20 1,028 Koyun 3,1 0,16-0,35 1,030 Keçi 0,15-0,28 1,026 Manda 5,5 0,14-0,22

10 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER A- Çiğ İnek Sütü Isıl işlem görmüş içme sütü, süt ürünleri ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılacak çiğ inek sütü aşağıdaki standartlara uymalıdır : Toplam canlı bakteri sayısı 30oC (ml'de) 1. yıl ≤ (a) 2. yıl ≤ (a) 3. yıl ≤ (a) 4. yıl ≤ (a) 5. yıl ≤ (a) Somatik hücre sayısı (ml'de) ≤ (b) (a) Ayda en az iki numune ile iki aylık bir periyodun geometrik ortalaması (b) Ayda en az bir numune ile üç aylık bir periyodun geometrik ortalaması

11 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER EK-C BÖLÜM-1 Mikrobiyolojik kriterler Çiğ inek sütü tesadüfi örneklemeyle yapılan kontrollerde aşağıda verilen normları karşılamalıdır: *Toplam canlı bakteri sayısı 30 °C' de (ml de) < adet (a) *Staphylococcus aeureus 1 ml de: (m=100, M=500, n= 5, c=2) *Salmonella 25 ml de bulunmamalıdır. n=5, c=0, m=0, M=0 n= örnekleri kapsayan örnek birim sayısı (adet) m= bakteri sayısı için kabul edilebilir eşik değeri, (cfu/ml;gr) eğer tüm örnek birimlerindeki bakteri sayısı (m) i geçmemişse sonuç yeterli sayılır. M= bakteri sayısı için maksimum sınır değer (bir veya daha fazla örnek biriminde bakteri sayısı "M" veya daha fazla ise sonuç olumsuz sayılır). c= örnek grubu içinde izin verilen maksimum sınırın (M) altında olması istenen örnek birim sayısı (diğer örnek birimlerindeki bakteri sayısı "m" veya daha az ise örnek olumlu sayılır).

12 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER TÜRKİYE’NİN AB ÜLKELERİNE SÜT İHRACATINI DESTEKLEME PROJESİ İHRACAT YASAĞININ NEDENLERİ AB MEVZUATI FVO HEYETİ ZİYARETİ

13 KANUN VE YÖNETMELİKLER
SEK SÜT İŞLETMESİ KANUN VE YÖNETMELİKLER GIDA MADDELERİNDEKİ BULAŞANLARIN MAKSİMUM LİMİTLERİ HAKKINDA TEBLİĞ EK – 2 Mikotoksinler Tablo 2.1. Aflatoksin Gıda Maddesi Maksimum limit (μg/kg) 2.1. AFLATOKSİN B1 B1+B2+G1+G2 M1 Çiğ süt (2), ısıl işlem görmüş süt, süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan süt - 0,050 EK – 4 Ağır Metaller Tablo 4.1. Kurşun Gıda Maddesi Maksimum limit (mg/kg yaş ağırlık) 4.1. KURŞUN (Pb) Çiğ süt (1), ısıl işlem görmüş süt ve süt bazlı ürünlerin üretiminde kullanılan süt 0,02

14 SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA GÜVENLİĞİ
Süt ve Süt Ürünleri Üretimindeki Gıda Güvenliği Açısından Ana Başlıklar: Çiftlik Hijyeni/Hayvan Sağlığı Sağım Hijyeni Üretim /İşleme Tesislerindeki Hijyen Koşulları

15 SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA GÜVENLİĞİ Denetim ve Kontrol Mekanizmaları:
Yem ve Hayvan Beslenmesinde Kullanılan Gıdalarının Çiftlik /Besihane Şartlarının Süt Toplama Merkezi vb. yerlerin Üretim/İşleme Tesislerinin Depoların Satış Noktalarının Kayıt dışı üretim ve işleme tesislerinin tespiti ve engellenmesi

16 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE VE TAĞŞİŞ
SEK SÜT İŞLETMESİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE HİLE VE TAĞŞİŞ SÜTTE YAPILAN HİLELER Su katılması Yağının çekilmesi Nötralize etmek İnhibitörler Koyun ve keçi sütüne inek sütü karıştırılması Bitkisel yağ,soya sütü vb. ilavesi Glikoz,üre,amonyum sülfat vb. katılması (donma noktası değişikliğini maskeleme)

17 SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA GÜVENLİĞİ
Süt Sektöründeki Gıda Güvenliği ile İlgili Problemler ve Engeller Çiğ süt üretimi-küçük aile işletmeleri Profesyonel çiftliklerin azlığı Yetiştiricilerin hayvan sağlığı ve refahı ,hijyen vb konulardaki bilgi ve eğitim eksiklikleri Sıcak süt toplamanın devam ediyor olması Süt toplama merkezlerinin yetersizliği/hijyenik koşulları İşletmelerce kabul edilmeyen sütün başka kanallarda tüketilmesi veya satılabilmesi Yasak olmasına rağmen sokak sütçülüğünün devam etmesi

18 SEK SÜT İŞLETMESİ GIDA GÜVENLİĞİ Çözümler;
Büyük ölçekli ,profesyonel çiftliklerin arttırılması ,teşvikler ile desteklenmesi Hayvan refahı ,hijyen vb konularda üretici eğitimleri düzenlenmesi Kooperatifleşmenin desteklenmesi İşleme tesislerinin yanı sıra çiğ süt üretiminin denetlenmesi İmha edilecek vb. kullanılamayan sütler için destekleme programları yürütülmesi Resmi otoritenin gücünün daha etkin kullanımı Kayıt dışının kontrol altına alınması

19 SEK SÜT İŞLETMESİ TEŞEKKÜRLER…


"SÜT SEKTÖRÜNDE GIDA GÜVENLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları