Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013. Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013. Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları,"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013

2 Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları, •Projeler; 1- Mera Islahı ve Amenajmanı, 2- Altın Bayrak, 3- Mera Bilgi Sistemi ( MERBIS ), 4- Uluslararası Mera ve Havza Yönetimini Geliştirme. 5-Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme,

3 –Hayvancılığın geliştirilmesi, –Toprak ve su muhafazası, –Erozyonun kontrolü ve sürdürülebilir çevre, –Küresel ısınmaya neden olan sera gazların emisyonu, –Gen kaynaklarının korunması açısından önemlidir. Mera Yönetiminin Önemi

4 •Sanayileşmiş ülkelerde meralar ya kamuya aittir ya da özel mülktürler. •Bu ülkelerde meralar, kira karşılığı bireysel hayvancılık işletmeleri tarafından kullanılmaktadır. •Kullanım ve bakım prensipleri kamu tarafından planlanır. •Kiracılar bu planlara uyarlar ve kamu tarafından denetlenirler. Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları

5 •Avrupa Birliği ülkelerinde doğal çayır-meraların; çoğunluğu özel mülk arazileridir, kullanım ve bakım işlemleri hayvancılık işletmeleri tarafından yerine getirilir. •Afrika ve Asya ülkelerinde çayır ve meraların kullanımı ve bakım işlemleri düzensizdir. Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları

6 1)1858 Tarihli Kanunname-i Arazi (Arazi Kanunu) 2)442 sayılı Köy Kanunu 3)1580 Sayılı Belediyeler Kanunu 4)2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun 5)3194 Sayılı İmar Kanunu 6)3202 Sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında kanun. 7)3115 Sayılı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun 8)Mülga 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu 9)4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ve bunu değiştiren 5618 Sayılı Yasa 10)3083 Sayılı Sulama Alanlarının Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu 11)3402 Sayılı Kadastro Kanunu 12)6831 Sayılı Orman Kanunu Türkiye’de Mera Uygulamaları Türkiye’de 1998 yılına kadar mera uygulamaları farklı kurum ve kanunlarla yürütülmüştür.

7 Türkiye’de Mera Uygulamaları 1998 tarihinde yürürlüğe giren 4342 sayılı Mera Kanunu ile; •Mera çalışmaları ile ilgili faaliyetlerin hepsi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na verilmiştir. • İllerde yetki Mera Komisyonundadır. •Kullanıcılara yetki ve sorumluluk verilerek katılımcılığın sağlanması için meralar Mera Yönetim Birliklerine devredilmektedir.

8 Türkiye’de Mera Yönetimin Kurumsal Yapılanması Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Çayır Mera ve Yem Bitkileri Dairesi Başkanlığı Valilik Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Mera Komisyonu Mera Birimi Teknik Ekip Mera Yönetim Birliği GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

9 Türkiye’de Mera Uygulamaları Mera Kanunu Madde 4- Mera, yaylak ve kışlakların hukuki durumu –Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. –Özel mülkiyete geçirilemez, amacı dışında kullanılamaz, ancak, kullanım hakkı kiralanabilmektedir. –Mera, yaylak ve kışlakların tahsisleri bir veya birden çok köy veya belediyeye yapılabilmektedir. –Amaç dışı kullanarak vasfı bozulan meralar, eski konumuna getirmek için yapılan masraflar sebebiyet verenlerden tahsil edilmektedir.

10 Valinin onayı alınarak kurulan Mera Komisyonu; 1. Valinin görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında 2. Bakanlık İl müdürü, 3. Bakanlık İl Müdürlüğünden konu uzmanı ziraat mühendisi, 4. İl Özel İdareden bir ziraat mühendisi, 5. Defterdarlıktan veya bulunamaması halinde vali tarafından görevlendirilecek bir hukukçu, 6. Milli Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, 7. Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, 8. Ziraat Odası Başkanlığından bir temsilci, olmak üzere sekiz kişiden oluşur. Orman içi, orman kenarı ve orman üst kenarında bulunan mera, yaylak ve kışlakların tespit, tahdit ve tahsis çalışmalarında, Orman teşkilatından bir orman mühendisi, Türkiye’de Mera Uygulamaları Mera Komisyonu Üyeleri (Madde 6)

11 Teknik Ekiplerin Görevleri ve Kurulması 1- Bakanlık İl veya İlçe Müdürlüğünden bir ziraat mühendisi, 2- İl Özel İdaresinden bir ziraat mühendisi veya teknik eleman, 3- Kadastro Müdürlüğünden bir teknik eleman, 4- Millî Emlak Müdürlüğünden bir temsilci, 5- Meradan yararlanan köy ise köyün muhtarı, 6- Belediye ise belediye temsilcisi, 7- Komisyonun teklifi ve valinin onayı ile seçilen iki mahallî bilirkişiden oluşur. 8- Tarım Reformu Teşkilatından bir ziraat mühendisi Teknik ekipler ilçelerde kaymakamın, illerde komisyonun teklifi ve valinin onayı ile oluşturulur. Türkiye’de Mera Uygulamaları

12 İŞGAL VEYA TECAVÜZLERİN GİDERİLMESİNE İLİŞKİN KANUNLAR (Madde 19) - Anayasanın 45. maddesi, - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 75. Maddesi, - 775 Sayılı Gecekondu Kanunu’nun 18. ve 37. Maddeleri, - 3091 Sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun, - Medeni Kanun 992. Maddesi ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu. Türkiye’de Mera Uygulamaları

13 Mera Kanunu Madde 5- Mera, Yaylak ve Kışlak Olarak Tahsis Edilecek Yerler; a. Kadimden beri mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılan yerler ile aynı amaçla kullanılmak üzere köy veya belediyelere tahsis ya da terk edilen yerler, b. Devletin hüküm ve tasarrufunda veya Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazilerden etüt sonucu mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan yerler, c. Mera, yaylak ve kışlak olarak kullanılmak amacıyla kamulaştırılacak yerler, d. Tapu kayıtlarında mera, yaylak ve kışlak olarak görülen ve halen işgal edilen yerler.

14 ÇAYIR MERA ÇALIŞMALARI 1.MERA ALANLARINDA DEĞİŞİM 2.TESPİT, TAHDİT VE TAHSİS 3.ISLAH PROJELERİ 4.KİRALAMALAR

15 Çayır Mera Alanlarındaki Değişim • 1940 yılı44.2 Milyon hektar • 1950yılı 37.9 Milyon hektar • 1960yılı 28.6 Milyon hektar • 1970yılı 21.0 Milyon hektar • 1991yılı 12.3 Milyon hektar • 2001yılı 14.6 Milyon hektar. *Kaynak TÜİK Mera Çalışmaları (2012) •Tespit 8.9 Milyon hektar •Tahdit4.5 Milyon hektar •Tahsis 2.3 Milyon hektar •Mera Islahı4.5 Milyon dekar Çayır Mera

16 1998–2012 yılı itibariyle 26.609 köy ve belediyede 8.891.388 hektar alanın tespiti ve 15.346 köy ve belediyede 4.535.603 hektar alanın da tahdit çalışması tamamlanmıştır. Tespit ve Tahdit Çalışmaları

17 Mera Tespit Tahdit Çalışmaları Türkiye Geneli Mera Tespit ve Tahdit Çalışmaları YıllarTespit Alan (ha)Tahdit Alan (ha) 1998-20022.183.0751.665.232 2002-20116.708.3132.870.603 Toplam8.891.3884.535.835

18 Bölgelere Göre Mera Tespit Tahdit Çalışmaları Bölgeler Mera Islahı Toplam Köy/Bel. Sayısı TESPİTTAHDİT Proje Sayısı (adet) Alanı (ha) Köy/Bel. Sayısı Mera Alanı (Ha) Köy/Bel. Sayısı Mera Alanı (Ha) Ege 9615.020 3.8103.364353.7171.939223.019 Marmara 17133.677 3.5473.274271.5812.697212.478 Akdeniz 9422.720 2.9212.778484.3431.747198.996 İç Anadolu 161137.167 5.1633.5423.010.674 1.9781.621.196 Karadeniz 21076.908 8.9057.4801.040.5584.184533.653 Doğu Anadolu 11898.592 6.1093.4053.077.8671.6601.287.750 Güney Doğu Anadolu 8239.831 4.2822.766475.6121.141249.280 TOPLAM 979446.197 34.73726.6098.891.38815.3464.535.835

19 YILLAR Tespit MiktarıTahdit Miktarı Alanı (Ha) 199997.78873.481 2000386.597284.860 2001634.482460.644 20021.064.208846.247 20031.428.221249.229 2004810.286402.500 2005690.026244.673 2006884.877312.681 20071.056.656453.955 2008530.000233.872 2009619.562253.042 2010306.028299.716 2011205.621211.471 2012 177.035209.463 Genel Toplam 8.891.3884.535.835 YILLAR İTİBARİYLE TESPİT VE TAHDİT MİKTARLARI

20 İl Müdürlüğü Proje Hazırlama Proje Teklifi Proje Onayı (Bakanlık-Proje Komisyonu) Uygulama Raporlama Üniversiteler Proje Etüdü Uygulama Kontrol Raporlama Araştırma Enstitüleri Proje Etüdü Uygulama Kontrol Raporlama Mera Yönetim Birliği Uygulama Mera Islah ve Amenajman Projeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Üniversiteler ve Araştırma Enstitüleri ile birlikte gerçekleştirilmektedir. Islah ve Amenajman Çalışmaları

21 Tespit ve tahdidi tamamlanan mera, yaylak ve kışlaklarda ıslah çalışmaları yapılmaktadır. Gerçekleşen Mera Islah ve Amenajman Projeleri; •Proje Sayısı: 979 adet •Alan : 4.461.971 Dekar Islah ve Amenajman Çalışmaları

22 Sıra Noİl Adı Toplam Proje Sayısı (Adet) Toplam Proje Alanı (Da) 1ADANA1718.532 2ADIYAMAN1015.326 3AFYON933.557 4AĞRI718.291 5AMASYA1113.957 6ANKARA752.828 7ANTALYA939.859 8ARTVİN12141.576 9AYDIN78.271 10BALIKESİR2144.176 11BİLECİK97.419 12BİNGÖL629.416 13BİTLİS315.693 14BOLU1111.589 15BURDUR710.820 16BURSA3135.112 17ÇANAKKALE1516.912 18ÇANKIRI715.590 19ÇORUM1621.764 20DENİZLİ1825.050 İLLERE GÖRE MERA ISLAH VE AMENAJMAN PROJELERİ (1998-2012)

23 21DİYARBAKIR27139.253 22EDİRNE37112.020 23ELAZIĞ920.974 24ERZİNCAN11221.708 25ERZURUM20153.071 26ESKİŞEHİR14110.225 27GAZİANTEP624.151 28GİRESUN5105.362 29GÜMÜŞHANE970.897 30HAKKARİ00 31HATAY1310.802 32ISPARTA920.198 33MERSİN19100.964 34İSTANBUL57.812 35İZMİR66.263 36KARS14129.758 37KASTAMONU1014.746 38KAYSERİ33515.572 39KIRKLARELİ1633.385 40KIRŞEHİR939.273 41KOCAELİ3877

24 42KONYA39327.009 43KÜTAHYA1526.755 44MALATYA764.434 45MANİSA1612.463 46K.MARAŞ1322.096 47MARDİN426.434 48MUĞLA93.289 49MUŞ826.856 50NEVŞEHİR530.821 51NİĞDE637.787 52ORDU1551.937 53RİZE883.594 54SAKARYA1642.342 55SAMSUN1525.976 56SİİRT418.546 57SİNOP135.814 58SİVAS1294.693 59TEKİRDAĞ1433.432 60TOKAT2887.602

25 61TRABZON1143.278 62TUNCELİ537.381 63Ş.URFA978.082 64UŞAK1634.552 65VAN16169.648 66YOZGAT725.439 67ZONGULDAK51.748 68AKSARAY682.699 69BAYBURT776.114 70KARAMAN827.236 71KIRIKKALE815.863 72BATMAN638.778 73ŞIRNAK431.297 74BARTIN101.684 75ARDAHAN668.469 76IĞDIR630.220 77YALOVA43.282 78KARABÜK11.383 79KİLİS1226.437 80OSMANİYE73.930 81DÜZCE239.888 TOPLAM9794.461.971

26 BÖLGELER TOPLAM PROJE SAYISI (Adet) TOPLAM PROJE ALANI (Da) KARADENİZ210769.078 MARMARA171336.769 AKDENİZ94227.202 EGE96150.201 GÜNEYDOĞU ANADOLU82398.305 İÇANADOLU1611.371.668 DOĞU ANADOLU118985.919 TOPLAM9794.461.971 BÖLGELERE GÖRE MERA ISLAH ve AMENAJMAN PROJELERİ

27 Temizlikten Önce Temizlikten Sonra Islah ve Amenajman Çalışmaları

28 Sıvat Yapım Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

29 İhata Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

30 Gübreleme Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

31 Gölgelik Çalışmaları Islah ve Amenajman Çalışmaları

32 ISLAH AMAÇLI VE MEVSİMLİK KİRALAMA BİLGİLERİ YILLAR KİRALANAN İL SAYISI KİRALANAN ALAN (ha) KİRALAMA BEDELİ (TL) 200623175.4111.289.523 200730205.936323.656 200830199.9511.480.699 200931200.8091.326.395 201036161.1611.563.332 201135137.3392.897.132 201229121.9582.459.548 GENEL TOPLAM1.202.56511.340.285

33 Mera Yönetim Birlikleri; •Mera, yaylak ve kışlakların korunması, •Tahsis amacına göre en iyi şekilde kullanılması, •Geliştirilen projelerin uygulanmasında, kamu görevlilerine yardımcı olmakla görevlidirler. Mera Yönetim Birliği Kurulan; •İl Sayısı: 67 •İlçe Sayısı: 214 •Köy veya Belediye Sayısı: 1.232 Mera Yönetim Birlikleri

34 Türkiye’de 2007 yılından beri İl Otlatma Planları uygulanmaya çalışılmaktadır. –Otlatma mevsimi, –Otlatma kapasitesi, –Otlatma sistemi, –Otlatılacak hayvan cins ve miktarı, –Otlatmaya başlama ve son verme tarihleri önemlidir. Otlatma Planı

35 PROJELER VE EĞİTİM ÇALIŞMALARI 1.DPT PROJESİ 2.TİKA PROJESİ 3.ALTIN BAYRAK PROJESİ 4.EĞİTİMLER (MERA YAZ OKULLARI, ISLAH PROJESİ DEĞERLENDİRME TOPLANTILARI, ÇOBAN EĞİTİMLERİ, MERA YÖNETİM BİRLİKLERİ EĞİTİMLERİ V.B.)

36 ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJESİ (DPT PROJESİ) Çayır Mera Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi Projenin Amacı: Yem bitkileri ekilişlerinin arttırılarak, kaliteli kaba yem açığının giderilmesi, meralar üzerindeki aşırı baskının azaltılması, verimleri azalan çayır mera alanlarının ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, hayvancılığın yeşil ve sulu kaba yem ihtiyacını gidererek yıl boyu yeşil yem zincirinin kurulmasını temin etmek için silaj yapımının teşvik edilmesi, bu faaliyetlerle ilgili özendirici ve teşvik edici girdilerin temin edilmesi amacıyla başlanılmıştır. Uygulanan İller: Hayvancılık potansiyeli yüksek olan toplam 36 ilde uygulanmaktadır. Projenin Bütçesi: Proje, 2011-2014 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmış olup, Devlet Planlama Teşkilatı tarafından finanse edilmektedir. Proje başlangıcından (1991 yılı) günümüze kadar toplam 16.848.850 TL ödenek tahsis edilmiştir.

37 PROJE HEDEFLERİ: (2011-2014 Yılları) Faaliyet Adı: Toplam Hedef •Macar fiği ot üretimini geliştirme (Ha)25.000 •Yerli fiğ ot üretimini geliştirme (Ha)25.000 •Yonca ot üretimini geliştirme (Ha)25.000 •Korunga ot üretimini geliştirme (Ha)10.000 •Sorgum-Sudan otu üretimini geliştirme(Ha) 5.000 •Hayvan pancarı yetiştiriciliği (Ha) 1.000 •Silajlık Mısır üretimini geliştirme (Ha)50.000 •Silaj Yapımı (Ton) 3.063.900

38 KÜMÜLÂTİF GERÇEKLEŞMELER ve DEĞERLENDİRME Faaliyet AdıBirimi 1991–1994 Yılları 1995– 2000 Yılları 2001–2006 Yılları 2007 Yılı2008 Yılı2009 Yılı2010 Yılı2011 YılıToplam Çayır Mera TesisiHa6451.35430300002.302 Çayır Mera IslahıHa35.75563.55219.8455.448000124.600 Yonca EkilişiHa9.96321.43230.89118.3713.1555.2532.1231.77292.960 Korunga EkilişiHa10.59012.27716.0476.6613.2204.54858351254.438 Fiğ EkiliHa7.76123.36872.9535.3094.5614.6632.385 4.712154.157 Macar Fiği EkilişiHa02.45516.2271.8652.0923.6252.181 Silajlık Mısır EkilişiHa69634.88462.4074.1294.2045.0411.000931113.292 Sorgum-Sudan OtuHa2873.3661.66270705.329 Yem Pancarı EkilişiHa2992.5881.557201084.473 Damızlık Boğa AlımıBaş263100 363 Boğa Barınağı YapımıAdet4122 63 Süt ineği BarınağıAdet4.07516.612 20.687 Suni TohumlamaAdet55.653230.749 286.402 Sıvat YapımıAdet27540947 731 Silaj YapımıTon010.779.7143.417.911243.599192.529377.034151.76648.27515.210.828 Tabi TohumlamaAdet20.66783.426 104.093

39 TİKA Projesi Ülkemizde 4342 sayılı Mera Kanunu ile getirilen Ülkesel Mera Yönetim Modelini tanıtmak ve bu konuda işbirliği imkanlarını yaratmak ve diğer ülkelerle ortak projeler uygulamak amacıyla TİKA ile Bakanlığımız BÜGEM arasında işbirliği sağlanmıştır. Bu kapsamda Balkan Ülkeleri ile Türk Cumhuriyetlerinde havza ve mera yönetimini geliştirmek, mera alanlarında tespit, tahdit, bakım ıslah ve amenajman otlatma yönetiminde çalışan teknik personelin eğitilmesi konularında çalışmalar yapılmaktadır. Proje kapsamında Uluslararası Mera Eğitim Seminerlerinin dördüncüsü Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ev sahipliğinde Filistin, Bosna-Hersek, Makedonya, Ukrayna, Tacikistan, Özbekistan, Kosova, Sudan, Arnavutluk ve Azerbaycan Ülkelerinin katılımıyla 16-20 Temmuz 2012 tarihlerinde Erzurum’ da yapılmıştır.

40 Eğitim Çalışmaları Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında, BÜGEM Çayır Mera Yem Bitkileri Daire Başkanlığınca 4342 sayılı Mera Kanunu uygulamalarında görev alan ziraat mühendislerinin ve Harita Mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla, “4342 Sayılı Mera Kanunu Uygulamaları ile Mera Islah ve Amenajmanı” konulu Mera Yaz Okulu yapılmaktadır. Mera Yaz Okullarında Üniversiteler ile işbirliği yapılmakta olup, gerekli görülmesi halinde diğer konularda da konu uzmanlarının temini için farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidilmektedir. Mera Kanunu ve uygulamalarında oluşan değişiklikler için ihtiyaç duyuldukça yaz okulları açılmaktadır. Bugüne kadar 1.667 personele eğitim sonucunda sertifika verilmiştir.

41 Köy halkının ve çobanların eğitimi yapılmakta, uygulanan projelerde köy halkının destek ve katkısı önemlidir. Çobanların merada hayvanları bilinçli bir şekilde otlatmaları, mera yönetimi açısından önem arz etmektedir. Köy Halkı ve Çobanların Eğitimi

42 •Mera Yönetim Birlikleri Eğitilmektedir. Eğitim Çalışmaları

43 Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Çayır ve Mera Bitkileri Kılavuzu Çayı-Mera Amenajmanı ve Islahı Çayır Mera Islahı Yapılmış Yayın Çalışmaları

44 “ALTIN BAYRAK” Projesi Mera ıslah ve amenajman projeleri ve mera kullanımı konularında başarılı olan örnek köy/ belediyeler ‘ Altın Bayrak ’ ile ödüllendirilmektedir.

45 BÜTÇE, MER-BİS VE TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ ÇALIŞMALARI 1.BÜTÇE 2.MERBİS 3.TAHSİS AMACI DEĞİŞİKLİĞİ

46 MERA HİZMETLERİNDEN İL MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİN ÖDENEKLER YILI GÖNDERİLEN (TL)HARCANAN (TL) 1998760.25086.843 19992.306.5001.263.461 20005.546.1422.727.792 200121.342.69715.203.532 200230.196.22214.762.209 200331.511.67516.604.304 200423.633.68113.000.185 200521.010.00015.642.660 200619.225.15217.544.884 200718.645.65917.045.002 200820.069.53818.562.091 200919.363.20116.607.497 201019.176.16917.318.709 201120.265.26417.433.115 201221.845.000-- TOPLAM274.897.150183.802.284

47 Mera Bilgi Sistemi (MER-BİS) Mera Bilgi Sistemini Geliştirme Projesi ile; Türkiye’deki meraların harita üzerinde, bölge, il, ilçe ve köy bazında, vasıfları ile birlikte; ► Görüntülenmesi, ► İstatistik verilerinin toplanması, ► İnternet üzerinden yayınlanmasını kapsamaktadır.

48 Mevcut SistemYeni Sistem  Mera Bilgileri illerden CD ortamında gelmekte,  Yılda 2 defa 6 aylık dönemlerde,  Sözel ve sayısal (koordinat, harita) veriler Bakanlık personeli tarafından elle sisteme aktarılmaktadır.  Veriler illerden online olarak girilecek,  Sistem üzerinden Bakanlık onaylayacak, Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)

49 Mevcut Sistemdeki Sorgulamalar Yeni Sistemdeki Sorgulamalar  Mera Bilgileri  Köy Bilgileri  Hayvan Varlığı  Kiralama Bilgileri  Tahsis Amacı Değişikliği  Islah Bilgileri  İşgal Bilgileri  Göçer Bilgileri  Tahsis Kullanım Hakkı

50 Mevcut SistemYeni Sistem  Merbis Sistemindeki hayvan varlığı bilgileri güncel değil.  Sayısal alan verileri uydu görüntüsüyle çakışmamaktadır.  Türk-Vet sistemiyle entegre bir ara yüz oluşturulması sağlanabilecektir.  Sayısal veriler, Google Earth ara yüzü uydu görüntüsü ile görebilecektir.  Yüksek çözünürlük uydu görüntüsü sisteme dahil edilebilecektir.

51 Yeni Sistem •Kurum içi (TÜRK-VET) ve Kurum dışı (TAK-BİS) veri sistemleri ile entegre edilecek, •Uydu fotoğraflarıyla mera işgalleri ve izinsiz yapılaşmalar takip edilecek, •Islah edilen ve kiralanan meraların öncesi ve sonrası fotoğraf-videolar ile takibi sağlanacak, •Meraların online köy bazında fiziki, sayısal ve istatistik bilgileri sorgulanabilecektir.

52 Yıllar a (Maden ve Petrol Kanunu) b (Turizm Yatırımı) c (Kamu yatırımı) d (İmar, Toprak Muh.- Erezyon) e (Köy Kanunu 13.-14.Madde) f (Ülke Güvenliği) g (Doğal Afet) G3 (1.1.2003 öncesi imarlı Yerlş. Yeri İşgalli) ğ (Enerji- Doğalgaz Piyasası Kanunu h (Jeotermal Kaynaklı Sera) Toplulaşt ırma Genel Toplam 1999 1.413,7376,6 1.790,3 2000 3.706,1198,0 302,7 4.206,8 2001 48,95,63.726,5954,6 4.735,7 2002 16.278,8 8.312,56.368,2 45,8 31.005,2 2003 439,6 15.027,41.629,3 13,4 21,3 86,017.216,9 2004 1.005,5 24.463,756.302,27,423,91,887,1 81.891,5 2005 642,254,013.560,388.767,214,7174,2259,92.062,2 3.328,5108.863,2 2006 3.197,5 35.467,6149.363,161,53.999,739,35.843,3 19.550,5217.522,5 2007 2.784,2654,423.291,591.860,6266,0796,699,22.786,5 1.540,7124.079,7 2008 4.277,114.675,238.978,8146.846,9195,54.262,81.994,01.658,5152,3227,95.748,6219.017,5 2009 3.802,8 28.805,540.074,3312,348.800,5272,98.405,21.805,9 15.000,6147.280,1 2010 3.307,8 11.768,541.276,5145,51.396,0323,5399,91.541,9 9.251,069.410,6 2011 132.807,1 244.664,229.539,2106,6 115,2150,9768,2 136,4408.287,6 Genel Toplam 168.591,415.389,2453.186,3653.556,71.109,459.512,93.408,621.414,84.268,3227,954.642,31.435.307,7 14. Madde Kapsamında Tahsis Amacı Değiştirilen Alanlar (da)

53 MEVZUAT ÇALIŞMALARI 1.KANUN DEĞİŞİKLİĞİ 2.YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ 3.TALİMAT VE PROTOKOL ÇALIŞMALARI 4.DİĞER ÇALIŞMALARI

54 •Mera Kanununda Değişiklik (TBMM’de 27.02.2013 kabul edildi.) (4. ve 12. madde de) •Mera Yönetmeliği ile ilgili Değişiklikler (Bakım, barınma ve su ihtiyacı için zorunlu hayvancılık tesisleri ile ilgili düzenleme, Mera Yönetim Birlikleri ile ilgili düzenleme) •Mera Hizmetlerine Dair Özel Ödeneğin Kullanımına Dair Yönetmelik ile İlgili Değişiklikler (Merkez Mera Yönetim Kurulunun çalışma usul ve esasları ile ilgili düzenleme) •Uygulama Talimatları ve Genelge (Talimatların güncellenmesi) •Uygulama Protokolleri (Protokollerin güncellenmesi örneğin 2012 de Orman Su İşleri Bakanlığı, TKGM, TAGEM, TRGM) •Diğer Çalışmalar MEVZUATLARIMIZ


"TÜRKİYE’DE MERALARIN KULLANIMI 2013. Sunum Planı •Mera Yönetiminin Önemi, •Dünyadaki Mera, Yaylak ve Kışlak Uygulamaları, •Türkiye’deki Mera Kanunu Uygulamaları," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları