Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14,"— Sunum transkripti:

1 ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14, Fax: 0262 641 23 09 namik.unlu@mam.gov.tr

2 Bu yeni buluşla New York’a bir saatte gidilebiliyor! Evladım, at arabası tecrübe edilmiş güvenli bir araçtır. Hem İki gün yolculuk benim için çok uzun değil! “Amish” Sendromu

3 İçerik  Enerji Tasarrufu  Enerji Etüdü Nedir?  Enerji Etüdünün Safhaları  Enerji Etüdünden Neler Beklenmeli?  Enerji Etüdünü Kim Yapmalı?  Uygulama Nasıl Yapılacak?  Fizibilite Çalışmaları

4 Enerjinin Dönüşümü FABRİKA /TEÇHİZAT ENERJİ GİRDİLERİ HEDEFLENEN ÇIKTILAR KAYIPLAR Hedef = HEDEFLENEN ÇIKTILAR ENERJİ GİRDİSİ

5 TASARRUF İSRAF ETMEMEKTİR

6 Enerji Yönetimi İşler çıkmaza girmeden tedbir almalı.

7 Bir Fabrikada Enerjinin İsraf Edildiğini İfade Eden Bazı Göstergeler:  Kalifiye Eleman Eksikliği  Yetersiz Ölçüm Aletleri  Yüzeysel Bakım Programları  Yetersiz Kestirimci Bakım Ölçümleri Enerji Etüdü

8 Başarı Kriterimiz Nedir? Başarı Kriteri = Hedeflenen Ürünler Gerekli Enerji Girdisi Enerji Etüdü ( kWh / Adet, kCal / ton, v.b.)

9 Enerji Tasarrufu :  Gelirin artması,  Aynı işin daha az enerji ile yapılması,  Enerjinin daha verimli kullanılması demektir.

10 Enerji Tasarrufu:  Bakış açısının değiştirilmesi,  Yönetimin güçlendirilmesi,  Yeni teknolojilerin kullanılması ile mümkündür.

11 Enerji Tasarrufu için  Enerji verimliliğinin değerlendirilmesi  Enerji tasarruf imkanlarının belirlenmesi  Planlama yapılması gereklidir.

12 Yanlışları düzeltmeye değil yanlış yapmamaya çalışalım.

13 Enerji Etüdü (Audit) Enerji Etüdü  Audit : Denetim, Tarama, Murakabe, Kontrol

14  Enerji tasarrufu yapabilmek için enerjinin nerelere ve nasıl harcandığını bilmek gereklidir.  Enerji etüdü tek başına enerji tasarrufu sağlamaz.  Fakat Enerji Tasarrufu için en önemli başlangıç noktasıdır. Enerji Etüdü Giriş

15 Enerji Etüdü ne için yapılır? Amaç Nedir? 1. Enerjinin nerelerde ve nasıl kullanıldığının tesbiti. 2. Bölümlerin veya bütün fabrikanın verimliliğinin belirlenmesi. 3. Standartlar ile bu değerlerin karşılaştırılması Enerji Etüdü 1/2

16 Enerji Etüdü ne için yapılır? Amaç Nedir? 4. Enerji kullanımını azaltmak için imkanların belirlenmesi. 5. Bu imkanların teknik ve ekonomik fizibilitesi. 6. Uygulama önceliklerinin tesbiti. Enerji Etüdü 2/2

17 Enerji Etüdlerinin aşamaları: 0. Hazırlık 1. Planlama 2. Ön Enerji Etüdü 3. Detaylı Enerji Etüdü 4. Rapor Enerji Etüdü

18 Enerji Etüdüne Hazırlık Enerji Etüdü

19 Gerekli Verilerin Temini  Son birkaç yıla ait bütün satın alınan enerjinin (miktar ve maliyet olarak) aylık dökümü  Üretim bilgileri Enerji Etüdü

20 Toplanması Gerekli Bilgiler  Tesis Bilgileri  Faaliyet Alanı  Enerji Kullanımı  Üretim Bilgileri  Hava Durumunun Değişimi  Enerji Yönetimi  Kazanlar  Elektrik Enerjisi Kullanımı  Sabit Ölçü Aletleri  Portatif Ölçü Aletleri  Kompresörler ve Basınçlı Hava Sistemleri  Ana Ünitelerin Çalışma Süreleri  Binalar İle İlgili Bilgiler Enerji Etüdü

21 Veri Toplama Kaynakları  Teçhizat/Ekipman Etiketleri  Yakıt Elektrik Su Faturaları  Fabrikadaki Ölçümler  Üretim Bilgileri Enerji Etüdü

22 Analiz Edilecek Parametreler  Enerji Kullanım Miktarları  Toplam Maliyet  Nerede Ne kadar Enerji kullanıldığı  Pik Enerji İhtiyaçları  Gidişat  Hava Durumunun Etkisi Enerji Etüdü

23 Planlama Enerji Etüdü

24 Planlama  Planlama en önemli aşamadır.  Ne kadar detaylı olursa o kadar anlamlı ve kolay bir enerji etüdü yapılabilir.

25 Planlama  Hazırlık aşamasında oluşturulan dosya incelenir,  Gerekliyse bir günlük fabrika ziyareti düzenlenir. Enerji Etüdü

26 Planlama  Bir günlük fabrika ziyareti ile oVerilen bilgiler değerlendirilir oFabrika büyüklüğü görülür, oBölümleri hakkında fikir edinilir, oTaşınabilir ölçüm cihazları ve bağlanacağı yerlerin tespit edilir, oBağlantı için gerekli ön hazırlıklar istenir. Enerji Etüdü

27 Planlama Sonuçları  Fabrika yetkilileri ile birlikte oEnerji Tasarrufu Çalışması için en uygun tarih belirlenir. oÇalışma yapılacak bölümler, etüd süresi ve cihaz ihtiyaçları tespit edilir. Enerji Etüdü

28 Ön Enerji Etüdü (Preaudit) Enerji Etüdü

29 Ön Enerji Etüdü  Fabrikanın tüm bölümleri detaylı olarak dolaşılarak oEnerjinin boşa harcandığı kaynaklar oKötü yalıtım oBuhar, su, yakıt sızıntıları oÇalışmayan ekipmanlar tespit edilir Enerji Etüdü

30 Ön Enerji Etüdü Sonuçları  Fabrikanın enerji tasarrufu imkanları ortaya çıkarılır oEnerji yönetim sistemi oEnerji dönüşüm sistemleri oİzolasyon oBasınçlı hava oElektrik sistemi Enerji Etüdü

31 Ön Enerji Etüdü Sonuçları  Detaylı enerji etüdüne ihtiyaç olup olmadığı ve yapılacaksa hangi konuları kapsayacağı ortaya çıkarılır.  Fizibilite teknikleri ile büyük yatırım gerektiren konular tekrar incelenmelidir. Enerji Etüdü

32 Detaylı Enerji Etüdü

33  Ölçümler ön enerji etüdüne göre daha uzun ve detaylıdır.  Belirlenen alanlara ölçüm cihazlarının bağlanmasını ve uzun süreli ölçümler alınmasını içerir.  İyileştirme çalışması yapılabilecek daha az önemli bölümlerde de inceleme yapmak mümkündür. Enerji Etüdü

34 Detaylı Enerji Etüdü  Böylece gerçek fabrika koşullarında sistemlerin enerji tüketimlerini ölçmek ve tasarruf potansiyelini belirlemek mümkün olur.  Bütün fabrikada ölçüm alınacağından veriler daha anlamlıdır. Enerji Etüdü

35 Detaylı Enerji Etüdü  Detaylı enerji etüdü yapabilmek için yeterli miktarda taşınabilir ölçü aletine sahip olmak gereklidir. Enerji Etüdü TAŞINABİLİR CİHAZLAR

36  Elektronik Bacagazı Analizörü  Sülfürdioksit Monitörü

37 TAŞINABİLİR CİHAZLAR  Pens Ampermetre  Enerji Analizörü

38 TAŞINABİLİR CİHAZLAR  Infrared Pyrometre  Elektronik Termometre

39 TAŞINABİLİR CİHAZLAR  Pitot Tüpü  Vane Tipi Hava Hızı Ölçer

40 TAŞINABİLİR CİHAZLAR  Nem Ölçer  İletkenlik Ölçer Detaylı Enerji Etüdünün Safhaları Lüksmetre Takometre

41 Toz Analiz Cihazı

42 Detaylı Enerji Etüdünün Safhaları

43 Detaylı Enerji Etüdünün safhaları  Enerji taraması çalışmalarının zamanlaması ve fabrikada detaylı tarama yapılacak birimlerin belirlenmesi  Temel enerji tüketim ve üretim verilerinin toplanması, spesifik enerji tüketim verilerinin tespiti  Fabrikada test çalışmaları ve ölçümlerin yapılması Enerji Etüdü

44 Detaylı Enerji Etüdünün safhaları  Fabrikadaki ekipman ve prosesler için enerji dengesi ve verimliliklerinin hesaplanması  Enerji tasarrufu sağlayacak; basit işletme tedbirlerinin, periyodik bakımların belirlenmesi,  Enerji tasarrufu miktarının, maliyeti takip ve tespit etmek için yöntemlerin belirlenmesi. Enerji Etüdü

45 Detaylı Enerji Etüdünün safhaları  Yatırım gerektiren, odeğiştirilecek, okalitesi yükseltilecek, oilave edilecek ekipmanların belirlenmesi  Tasarruf edilecek enerjinin parasal karşılığının ve yatırım masraflarının hesaplanması Enerji Etüdü

46 Detaylı Enerji Etüdünün safhaları  Uygulama Planının hazırlanması: oÖnemlilik dereceleri oYöntemleri oMaliyetleri oÇalışma programları  Yönetime Raporun Sunulması oBulgular oTavsiyeler oUygulama planı Enerji Etüdü Enerji Etüdünden Neler Beklenmeli?

47 Raporlama

48 Rapor YÖNETİME ANLATILAMAYAN TASARRUF TEDBİRLERİNİN ÖNEMİ YOKTUR. İKNA EDİNİZ!

49 Rapor  Enerji Etüdü Üç Önemli Kategoride Bilgi Sağlamalı: 1. Enerji ve Üretim Verilerinin Birleştirilmesi 2. Enerji Tasarrufu Olanakları ve Tedbirlerin Analizi 3. Uygulama Faaliyet Planı 1.Enerji ve Üretim Verilerinin Birleştirilmesi

50  Kolay bir referans için enerji tüketimi ve üretimine ait veriler sistematik biçimde derlenmelidir

51 2.Enerji Tasarrufu Olanakları ve Tedbirlerin Analizi  Tüm enerji tasarrufu fırsatları,  Bu fırsatlardan elde edilebilecek tasarruf miktarları,  Bu fırsatların yatırım maliyetlerininin dökümü verilmelidir.

52 2.Enerji Tasarrufu Olanakları ve Tedbirlerin Analizi  Şirket yönetimine uygulama ve karar verme konusunda yardımcı olacak her tedbirin analizlerini ve ayrıntılı tanımını içerir.  Meydana gelebilecek risklerin dökümünün yapılması,  Ekipman masraflarının iyi tahmin edilmesi gereklidir.

53 3. Uygulama Faaliyet Planı  Sadece enerji tasarrufu ile ilgili tavsiyeler yeterli değildir.  Uygulama sırası,  Uygulamanın nasıl yapılacağı,  Kimin sorumlu olacağı,  Süresi belirtilmelidir. Enerji Etüdlerini kimler yapmalı?

54 Sonuç Raporu Aşağıdaki Konuları İçermelidir.  Enerji Kullanımı  Gidişat  Enerji Balansı  Birim Üretim başına Spesifik Enerji  Enerji Tasarruf İmkanları  Ekonomik Analiz ve Öncelik Listesi Kim?

55 Enerji Etüdlerini kimler yapmalı ?

56  Uzmanlaşmış kuruluşlar  Dış danışmanlar  Kuruluşun kendi personeli Enerji Etüdü

57 Enerji Etüdlerini kimler yapmalı?  Fabrika personeli oldukça yoğun bir çalışma temposu içindedir. İlave boş zamanı olan birini bulmak oldukça zordur. Uygulama

58 Enerji Etüdlerini kimler yapmalı?  Enerji Etüdünde çalışan danışmanlar ilginç ve pratik tasarruf olanaklarını belirlemede uzmandırlar. Enerji Etüdü Uygulama

59 Enerji Etüdlerini kimler yapmalı?  Enerji tasarruf imkanlarının belirlenmesinde bağımsız ve objektif bir görüşe ihtiyaç vardır. Enerji Etüdü Uygulama

60 Uygulama

61  Enerji etüdünün uygulamasından Enerji Yöneticisi sorumludur.  Önce düşük maliyetli, bakım ve basit işletme tedbirleri uygulanmalıdır.  Yüksek yatırım gerektiren önlemler için fizibilite çalışması yapılmalıdır.

62 Enerji Yöneticisi:  Danışmanlarla beraber çalışarak projeleri değerlendirmeli,  Üst yönetimin sürekli desteğini sağlamaya çalışarak önerilen projeleri koordine etmelidir. Fizibilite

63 Fizibilite

64  Enerji tasarrufu potansiyeli belirlenmeli  Maliyet analizi yapılmalı  Cazip tercihler arasında duyarlılık analizi yapılmalı  Açık ve öz bir rapor hazırlanmalıdır. Enerji Tasarrufu İmkanları

65 Proje değerlendirme raporu  Özet  Problemin tanımı oAmaç ve Hedefler oMevcut problem oÖnerilen çözüm Enerji Tasarrufu İmkanları

66 Proje değerlendirme raporu  Teknik Fizibilite oTesis ve/veya Ekipman oGeliştirme oOperasyon Enerji Tasarrufu İmkanları

67 Proje değerlendirme raporu  Alternatif Çözümler oAnaliz ve Ölçüm sonuçları oAkış şemaları oProses enerji kütle denklikleri oÖngörümler oGeliştirme planı Fizibilite Enerji Tasarrufu İmkanları

68 Proje değerlendirme raporu  Yatırım ve Tasarruf oİlk yatırım maliyeti oİşletme maliyeti oTasarruf miktarları oTasarruf projeleri Fizibilite Enerji Tasarrufu İmkanları

69 Proje değerlendirme raporu  Geri Ödeme oEkonomik fizibilite oÖngörülemeyenler Fizibilite Enerji Tasarrufu İmkanları

70 Enerji Yönetiminin Devamlılığı  Bitirilen projeler ve etkinlikler duyurulmalıdır.  Proje çalışanları ve öneriler ödüllendirilmelidir.  Proje kapanışları seramoni ile yapılmalıdır. Fizibilite Enerji Tasarrufu İmkanları

71 Bakım ve Enerji tasarrufu Yapılan çalışmalar en büyük enerji kaybının  Arıza limitlerinde çalışan ekipmanlar,  Arızalı yada kalibrasyonsuz ölçüm cihazları,  Duruşlara sebep olan cihazlar, Nedeniyle ortaya çıktığı gözlenmiştir.

72 Enerji Tasarrufu İmkanları

73 Enerji Tasarrufu İmkanları (ETİ)  Uygulama Yerine Göre  Enerji Kullanımına Göre  Endüstri  Binalar  Nakil Vasıtaları  Tarım  Proses ısısı  Ortam Isıtma/Soğutma  Mekanik Tahrikler  Elektriksel Prosesler

74 Enerji Tasarrufu Yapılabilecek Potansiyel Alanlar  Basit Yönetim Tedbirleri oAz veya hiç maliyet artışı getirmez oKısa zamanda sonuç alınır oRutin işlerde yapılır Örnek: •Cihaz ayarlarının yapılması

75 Enerji Tasarrufu Yapılabilecek Potansiyel Alanlar  Atık Isıların Geri Kazanımı ve Tekrar kullanımı oDoğru sıcaklık, oMiktar, oDoğru zamanlama seçilmişmi?

76 Enerji Tasarrufu Yapılabilecek Potansiyel Alanlar  Yanma ve Buhar Sistemleri oİyi yanmanın ve geri kazanmanın sağlanması Örnek: • Hava ayarının yapılması

77 Enerji Tasarrufu Yapılabilecek Potansiyel Alanlar  Elektrik Sistemleri oIşıklar, oMotor verimleri oPik güçler, oReaktif güçler Örnek: •Verimi yüksek motorların kullanılması, •Bakımlarının muntazam yapılması

78 Enerji Tasarrufu Yapılabilecek Potansiyel Alanlar  Proseslerin Geliştirilmesi

79 Enerji Tasarrufu Yapılabilecek Potansiyel Alanlar  Birleşik Isı-Güç Üniteleri oKojenerasyon (Isıl enerjinin elektrik ile beraber üretimi)

80 Check List  Yakıt, Gaz, Yağ Kaçakları  Buhar Kaçakları  Basınçlı Hava Kaçakları  Kondens Kaçakları  Su Kaçakları Enerji Etüdü

81 Check List  Yetersiz veya Yapılmamış İzolasyon  Gereksiz ve Aşırı Isıtma / Soğutma  Isıtma, Havalandırma ve Klima sistemlerindeki kaçaklar  Ayarsız Brülörler Enerji Etüdü

82 Check List  Kirli Isıtma Yüzeyleri, (soğutucular, eşanjörler v.b.)  Kirli ve Bakımsız Motorlar  Aşınmış Kayış Kasnak Sistemleri  Uygun Olmayan Yağ Kullanımı  Kirli Lambalar Enerji Etüdü

83 Yanma Kontrolü

84 Isı Geri Kazanımı

85 KAZAN İZOLASYONLARI $ 65000 yıllık

86 Boru İzolasyonları

87 Basınçlı Hava Kaçakları  Kompresör yükü 120 kW  Kayıp % 50

88 Elektrik Kullanımı  Azami Kullanım Esnekliği  Birim Fiyat  Reaktif aşımı  Talep Aşımı

89 Pompalar  Pompalar gereğinden büyük (250 kW)  Düşük güç faktörü  Motor verimi %80 % 40 Enerji Tasarrufu Potansiyeli Düşük Güç Faktörü ve Hız kontrolü

90 Ölçüm Ekibi

91 Hız Ölçümü

92 Bacada Hız Ölçümü

93 Basınç Ölçümü

94 Hız Ölçümü için Hazırlık

95 Gaz Analizi

96

97

98 Trafoda Harmonik Ölçümü

99 Termal Kamera Ölçümü

100 Fırın Termal Fotoğrafı

101 Ekibin Termal Fotoğrafı

102 Örnek

103

104 Örnekler

105 İlginiz için teşekkürler


"ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ ENERJİ ETÜTLERİ Namık ÜNLÜ TÜBİTAK MARMARA ARAŞTIRMA MERKEZİ ENERJİ ENSTİTÜSÜ PO 21, 41470 Gebze, Kocaeli Tel. 0262 677 27 14," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları