Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEĞERLERİMİZ VE TÜRKİYE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEĞERLERİMİZ VE TÜRKİYE"— Sunum transkripti:

1 DEĞERLERİMİZ VE TÜRKİYE
Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK

2 Değerlerimiz ve TÜRKİYE hakkındaki görüşlerim, özenle bilgilerinize sunulur...
Gençlere ve dostlarıma hayatta daima sabır, nezaket ve sadakat öneririm. Toplumsal ve kişisel her faaliyetimizde iyiler ve mânialar ile karşılaşabiliriz. Bizim görevimiz ilerlemektir. Sabır ve nezaketle çalışmak ve yükselmektir. İşini iyi yapan insanlar hayatta saygı görür ve kazanırlar. Ailesini, komşusunu, insanlığı ve ülkesini sevenlere saygı duyulur... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

3 KONULARIMIZ 1. BÖLÜM 2. BÖLÜM ATATÜRK ve BİLİM İNSAN HAKLARI
YAŞAMIN ve BAŞARININ DEĞERLERİ TÜRKİYE İÇİN BİR GELİŞİM PROJESİ 2. BÖLÜM TÜRKİYE’NİN BATI İLE İLİŞKİLERİ ULUSLARARASI SİYASET VE STRATEJİLER Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

4 ATATÜRK ve BİLİM Geçmişin olaylarını tarih olarak okumak kadar olanları anlamaya çalışmak ve ders çıkarmak da önemlidir. Takdir, adalet ve minnet duygusu biz insanlar için değil midir? Batmış ve parçalanmış bir imparatorluktan yeni bir devlet inşa eden Atatürk ve arkadaşlarının eseri çok büyüktür, önemlidir, hayati ve olağan dışı mükemmelliktedir. O eser biziz... O eser Türkiye Cumhuriyeti’dir. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

5 ATATÜRK ve BİLİM İlkelerin belirlenmesi, uygulanması ve başarılması büyük Atatürk’ün liderliğinde ulusal ve uluslararası bir başarıdır. Bir daha başarılması mümkün olmayabilecek önem ve değerdedir. Bu başarının bedeli I. Dünya Harbi’nde ve Kurtuluş Harbi’nde ödenmiştir. Biz bu başarının değerini bilmekle ve bu değere, Türkiye Cumhuriyeti’ne sadakatle görevliyiz. İnsanların duygusal yönlerini ve zaaflarını istismara yönelik teşebbüslerin önlenmesi amacıyla Atatürk “İlim ve bilim dışında yol gösteren bir merci, makam, kişi yoktur” diyor. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

6 ATATÜRK ve BİLİM OBJEKTİF DEĞER ÖLÇÜLERİ:
Somut, elle tutulur, gözle görülür ölçütlerdir... Soyut kavramlarla insanları psikolojik baskı altına almak, korkutmak ve istismar etmek orta çağın karanlık metodlarıdır. Atatürk’ten bize kalan miras; müspet ilimlerle uğraşmak, araştırmak, keşif yapmak ve uygar olmaktır... Sizi, bizi, nesilleri yetiştiren öğretmenlerdir. Evlat, ana, baba, öğretmen, komutan, amir, memur, işçi, köylü, esnaf toplumun kesimleridir. Başöğretmen Atatürk yeni harflerle okuma yazmayı bu topluma öğretmiştir. Harf devrimi büyük bir devrimdir. Medeniyeti takip için çok önemli bir araçtır. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

7 ATATÜRK ve BİLİM Atatürk gerçekçidir. Bir faaliyetin başarılı olması için amacın belirlenmesi ve durulacak yerin iyi bilinmesi gerekir. Atatürk I. Dünya Harbinde Misak-ı Milli ile durulacak sınırları iyi bilmiştir. Bugün ordularımız neredeyse buralar bizim vatanımız kalsın. “Gücümüz kadar egemen olalım ” fikri ile hareket edilmiştir. Korunamazsa, toprak bayraksız kalır ve vatan olarak isimlendirilmez!... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

8 ATATÜRK ve BİLİM Özgür ve bağımsız isek, eşitsek, egemensek, laiksek, hukuku üstün kıldıysak, çağdaş bir toplum yaşamına ulaşabildiysek, kadına toplum içindeki haklı ve saygın yerini kazandırabildiysek, dünya milletler ailesinin saygın bir üyesiysek, evrensel değerlerin savunucusuysak, birey ve vatandaş olma bilincine ulaşabildiysek, devlet ve toplum yaşamının her alanında aklı ve bilimi egemen kılabildiysek “Ne mutlu Türk’üm diyor, öğünüyor, güveniyor ve çalışıyorsak”, bu Atatürkçülüktür. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

9 ATATÜRK ve BİLİM Biz, bize kazandırılan ulus devletin, vatanın, cumhuriyetin üstün yönlerini, nimetlerini biliyoruz ve lider, önder, asker, devlet adamı, büyük Atatürk’ü ilkeleriyle seviyoruz. Türkiye’yi, milletimizi, Atatürk’ümüzü seviyoruz. Yüce Atatürk seni özlüyoruz... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

10 İNSAN HAKLARI Hakimsiz ve hekimsiz bir dünya olabilir mi?
Keşke olabilse!.. Hayatta başı ağrımayan var mı? Aspirin, doktor, polis, jandarma, hastane, karakol gerekli oluyor. Adaletsiz bir düzen ve sağlıksız bir ortam insanoğlunu çürütür... Adaletli ve sağlıklı oldukça insan oluruz. Hepimiz için; hakimsiz, savcısız, hekimsiz, baş ağrısı olmayan bir yaşam dileyelim! Nasıl olacak? Eğitim yüksek ve kaliteli, ekonomi kuvvetli, sağlık sektörü çok iyi olursa, toplumda sevgi ve saygı değerleri yerleşmişse, Hukuk, insan hakları ve ilkeler standardına uygun ise nizalar asgari olur. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

11 İNSAN HAKLARI Bir görüşe göre insan hakları; “Üstün, evrensel, hiç kimsenin üzerinde etki yapamayacağı, insanın kendi iradesiyle bile başkasına veremeyeceği, vazgeçemeyeceği, devredemeyeceği, alıp satamayacağı bunlardan yoksun kaldığı zaman insanlıktan uzaklaşmış sayılacağı Haklar Demeti” olarak tanımlanabilir Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

12 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI
Dünyanın düzenini kimler bozuyor? Birinci ve İkinci Dünya Harbinde niza çıkaran ülkeleri kontrol etmek amacıyla İnsan Hakları ve Avrupa Birliği ana fikirleri gelişmiştir. Kim niza çıkarmıştır? Dünyanın düzenini bozanlar, dünyaya düzen kurmaya çalışıyorlar... Almanya ve Japonya II. Dünya Harbi’ne sebep oldular. Ceremesini kim çekti! II. Dünya Harbi’nin çıkışında ABD ve İngiltere’nin rolü nedir? Ceremesini kim çekti? Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

13 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI
İnsan Hakları İhlali nasıl bir kavramdır? Göreceli midir? Osmanlının ve T.C.’nin insan haklarının ihlali ile ilgili somut bir kabahati olmamasına rağmen, Osmanlının tarih boyunca Batı tarafından tacizi, Osmanlı ve T.C.’nin Batı ile olan ilişkilerindeki gizli bir rekabeti ve Batının davranışlarındaki çelişkiyi göstermektedir. Bu coğrafyada yaşamanın bedeli 1000 yıldır ödenmektedir... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

14 OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE İNSAN HAKLARI
Batının tarih boyunca siyaseten ve ticaret de dahil olmak üzere Osmanlı İmparatorluğu’nun Topraklarında gözü olmuştur. Bu coğrafya özeldir... Sonunda ne yapıp, ne edip kurt kuzuyu parçalamıştır... Bugün ne oluyor? Bu coğrafya güzeldir... Batının yakın tarihimiz içinde T.C.’nin gelişmesinden kaygılandığı ve stratejik konumu itibari ile bölgesinde bir güç olan T.C.’ni her fırsatta insan hakları nedeni ile taciz ettiği bir vakadır. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

15 EKONOMİ İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
İnsan yaratılışı itibari ile özgür olmayı seven yaşam hakkı, özgürlük hakkı ve mülkiyet hakkına sahip olmaya çalışan bir karaktere sahiptir. Özgülükler, siyasal ve ekonomik olmak üzere iki kategoride değerlendirilebilir. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

16 EKONOMİ İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Siyasal özgürlükler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Seçme ve seçilme özgürlüğü, Siyasi parti kurma özgürlüğü, Siyasi partilere üye olma özgürlüğü, Dernek kurma ve derneklere üye olma özgürlüğü, Düşünce özgürlüğü, İkamet (yerleşme) özgürlüğü, Konut dokunulmazlığı hakkı. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

17 EKONOMİ İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Ekonomik özgürlükler aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Teşebbüs özgürlüğü, Tercih özgürlüğü, Mübadele özgürlüğü, Sözleşme özgürlüğü, Mülkiyet ve miras özgürlüğü, Gelirini ve servetini istediği şekilde kullanma özgürlüğü Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

18 EKONOMİ İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Sonuç olarak; Siyasal özgürlüklerin olmadığı bir ortamda ekonomik özgürlüklerin gelişmesi güçtür. Siyasal özgürlüklerin düzeyinin yüksek olduğu ülkelerde, piyasa ekonomisi daha iyi işleyebilmektedir. Siyasal özgürlüklerin olmadığı bir sistemde piyasa ekonomisinin yerleşmesi mümkün değildir. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

19 EKONOMİ İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün 2002 yılı sıralamasında Türkiye 57.sırada yer almaktadır. Türkiye’nin notu 3.6 ve Türkiye’nin milli geliri dolar olarak verilmiştir. Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün sıralamasında Danimarka’nın notu 10 ve milli geliri dolardır. Bu sıralamalar çabuk değişen rakamlar değildir... 2010 yılında da rakamlar aynıdır... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

20 EKONOMİ İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Dünya Bankası’nın Aralık 2000 raporlarına göre günlük 1 doların altında bir gelirle yaşayan insanlar mutlak fakir insanlar olup, bunların oranı Türkiye’de % 2.5 tur. ( x 65 Milyon =1,6 Milyon) 1,6 Milyon vatandaş Türkiye’de 360 dolar (mutlak fakir) gelire sahiptir. 3.7 milyon T.C. Vatandaşı işsizdir. “2009” yılı rakamlarıdır. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

21 EKONOMİ İLE DEMOKRASİ İLİŞKİSİ
Türkiye’de yıllık geliri en iyi %5 ile en kötü %5 karşılaştırıldığında 29 katlık bir fark görülüyorsa; en kötü %5 ortalaması yıllık 500 dolar ise en iyi %5 ortalaması 29x500= dolar eder. Güney Kıbrıs’ta fert başına ortalama dolar, Kuzey Kıbrıs’ta ise dolar gelir düşmektedir. “2002 yılı rakamlarıdır.” Milli gelir artışı demokratikleşme ile aynı zamanda ekonomik özgürlüklerle de yakından ilgilidir. Demokratikleşme ile ekonomik özgürlükler daha hızlı gelişebilmektedir. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

22 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
İngiltere’de Magna Carta ile kralın haklarına belirli sınırlamalar getirilmiştir. Fransa Ulusal Meclisi’nin 26 Ağustos 1789 tarihinde kabul ettiği “İnsan Hakları Deklarasyonu” birinci maddesinde “insan hür doğar, hür yaşar ve eşit haklara sahiptir” denilmesine rağmen, bu beyanname sadece erkekleri kapsamış ve 1791 de Coline Deborah bir “Kadın Hakları Beyannamesi” hazırladığı için giyotinle cezalandırılmıştır. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

23 AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ
Fransa’nın, İngiltere’nin ve ABD’nin insanları cezalandırma yöntemleri acaba nasıldı ve nasıldır? İnsan Hakları Sözleşmesi bireyin haklarını ihlal eden Devlet Otoritesine karşı korunmasını hedefleyen sözleşmedir. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

24 EVLATLAR Toplum hayatında analar, babalar ve evlatlar var...
Aileler çocuklarla değer kazanır. Çocuklar gelecektir ve umuttur. Fidanlar zamanla ağaç olur, meyve verirler. Meslek sahibi olurlar. Anne ve baba olurlar. Yine de anaların yanında hep çocukturlar... Sevinirlerse seviniriz. Güvencemiz olurlar. Onlardan sadece sağlıkları, cemiyete hayırlı birey olmaları istenir. Evlatlardan sadece mutlu olmaları beklenir... Terör olaylarında çocukları öne sürenler insanlık suçu işlerler. Bu dünyada ve öbür dünyada rahat yüzü göremezler. Mesut ve itibarlı olmazlar. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

25 GENÇLERE ÖNERİLER Sevgi, saygı ve güven sağlam bir platform oluşturur.
İlim, özgüven, ulusal birlik Cumhuriyetin temel taşlarıdır. Toplumun güvencei gençler. Siz çok önemlisiniz... Korkmayın! Nesiller 1071 yılından beri Anadolu’da yaşadı! yılları... Kim kazandı? Yine kazanılacaktır... Her türlü kaleme ve yıkıcı güce rağmen mutlaka başarılacaktır. Adalet vardır! Düzgün olanlar, çok çalışanlar, işini güzel yapanlar, anayı babayı, insanı sevenler, memleketini sevenler daima kazanırlar... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

26 GENÇLERE ÖNERİLER Esen rüzgarlar nedeniyle; birey ve ülke olarak global bir dünyanın, AB’nin üyesi olmak amacıyla toplum katmanlarında bir gayret görülüyor... Dünya siyaseti de bunu teşvik ediyor. yıllarında; AB veya Dünya vatandaşı olmak için aidiyet türbülansında bocalayan nesiller görüldü. İnsan haklarına dayalı, sosyal ve ekonomik dengeleri sağlanmış, yüksek yaşam standartlarına erişmiş, saygın bir toplumun onurlu vatandaşları olmak önemli bir hedeftir. Ulusal kimliği yüksek değer taşıyan vatandaşlar ve gençlik ile her engel aşılır. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

27 GENÇLERE ÖNERİLER 2002 AB rüzgarında, sanki ürkek bir kalemle yazılmış sözcükler gibi geliyor... Doğrudur. 2005 ve 2006 yıllarında yazılmış ve kitap halinde sunulmuş bir bakış açısıdır. Son yıllarda neler olmuş? Niza... AB ve ABD kalemleriyle ve ekranlarıyla ülkeleri yönetiyor. İnsan haklarını ve ülkeyi koruyacak sistemler ve yargı çökertiliyor. Cumhuriyeti kuranlar, kollayanlar, koruyanlar kıskaca alınmış. Cumhuriyetin koruyucu savcıları ve hakimleri nerede? Nerede insan hakları? Nerede özgür insanlar ve memleket... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

28 DEĞERLER Adalet, İnsan Hakları, Güvence, Ekmek Parası, İş emniyeti,
Eğitim eşitliği, Eğitim kalitesi, Kültürel Haklar, Cumhuriyet, Ulusal Birlik, Ulusal Güven, Aile Bağları, Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

29 DEĞERLER Sevgi, Saygı, Atalar, Biz, Evlatlar, Komşular, Bugün, Yarın,
Gelecek... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

30 DEĞERLENDİRME... Görev örnek olmak, Çok çalışmak.
İnsan haklarıyla sorunsuz olmak. Gelişmiş ülkeler henüz insan haklarıyla ilgili sözleşmelere imza atmamışlar. Harp, kargaşa insan haklarını rafa kaldırır. Son 100 senede dünyada 100 kargaşa olmuş. Bu kargaşaların altından kimler çıkmış? Dünyayı idare etmeye çalışanlar idareyi adaletleriyle hak etmeliler. Dünyayı İdare zordur... Çok sorun vardır. Herkes kendini idare etse daha iyi olur. Kimseye ağırlık olmamak gerekir... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

31 HALKIN YOLU CUMHURİYET
İnsan olmak haysiyetiyle insanlar kendi vatanında güven içinde, hür ve bağımsız, birlik ve dirlik içinde yaşamak istiyor. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken bedeli ödenmiş. 70 Milyon nüfustan 7 Milyon nüfusa, 7 milyon km.kare yüzölçümünden 700 bin km.kare yüzölçümüne düşülmüştür. İmparatorluk topraklarından onda dokuzu gitmiş! Onda bir (1/10) nispeti zor kazanılmış... Ona da Vatan denilmiş... Gidecek başka yer yok! Kararlı, inançlı ve nezaketli bir toplum... Anaya, babaya, vatana, millete sadakatli bir toplum! Yüce Millet! Vatanın bölünecek, verilecek yeri mi var? Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

32 AKLIN YOLU KİM NİÇİN? NE MAKSATLA? NEREDE? NASIL? NE YAPMALI?
Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

33 DEĞERLENDİRME Bölgesel barışı herkes kendi bölgesinde sağlasın.
Herkes kendi köyüne gitsin. Herkes işine, gücüne baksın. İnsan hakları konusunda hata yapanlar bir gün yargılanırlar. Ne zaman? Mümkün mü? Demeyiniz! Yargılandıklarını göreceğiz... İnsan hakları... Mukaddes olan haklar... Bazen devletleri idare edenler çocuk gibi inatlaşırlar... Çocuk gibi saf olamıyorlar. Bu davranış biçimine strateji, politika diyorlar. Devlet adamlarının tarih bilgisi ve hafızası olması gerekir... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

34 BAŞARININ DEĞERLERİ VE TÜRKİYE
“Türkiye” projesi, Türkiye’nin kalkınması, barışı, uygarlığı, sosyal refahı, birlik ve beraberliği için hazırlanmış; ülkenin sosyal, teknik, idari ve siyasi konularda değişimine ve gelişimine yönelik bir ilkeler projesidir. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

35 BİR PROJEDE AKLA GELENLER...
ZAMAN VAR MI? PLAN VAR MI? PROGRAM VAR MI? METOD VAR MI? AKIL VAR MI? PARA VAR MI? İNSAN VAR MI? İNANÇ VAR MI? İLKE VAR MI? KARAR VAR MI? Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

36 “Türkiye” Projesinin İlkeleri:
Atatürk inkılaplarına, Cumhuriyetin temel kavramlarına, hukukun üstünlüğü ilkesine ve Anayasaya tam sadakatın sağlanması. T.C.’nin uygar dünya normlarında bir hukuk devleti olmasının planlanması. TÜRKİYE’nin dirliğinin sağlanması. Türkiye için yeni söylemlerin, yeni keşiflerin ortaya konulması.

37 “Türkiye” Projesinin İlkeleri:
Gençlere, analara yeni iş, eğitim ve yaşam imkanı yaratılması. Yeni stratejik fikirlerin üretilmesi. Halkın, üniversitelerin, sanayi ve ticaret sektörlerinin işbirliğinin sağlanması. Akılcı, hürriyetçi, değişimci olunması. İnsan sevgisinin, Türkiye’de yaşam tarzı yapılması.

38 “Türkiye” Projesinin İlkeleri:
Akıl , plan, emek ve sevgi ile hak ediş sağlanması. Kalkınmanın, bilim ve araştırma ile planlanması. Türkiye’nin beyinleriyle yeni gelişim projeleri hazırlanması. “e-devlet” projesinin gerçekleştirilmesi. Türkiye için zaman ve yeni katma değerler yaratılması.

39 “Türkiye” Projesinin İlkeleri:
Türkiye’de ekmeğin büyütülmesi ve adaletle bölüşülmesi. Tasarrufun ödüllendirilmesi. Bilim ve uygarlık projelerinin ödüllendirilmesi. İnsana en üst düzeyde değer verilmesi. Devlet çarkının hızlandırılması.

40 “Türkiye” Projesinin İlkeleri:
İnsanca yaşam için sosyal garanti projelerinin yaratılması. Lider kadrolarının eğitilmesi. Gelecek 25, 50 ve 100 yılın planlanması. Uygar dünya ve topluma örnek olan bir Türkiye yaratılması. Yeni umutların fidan gibi dikilmesi, sevgi ile yeşertilmesi.

41 “Türkiye” Projesinin İlkeleri:
Sosyal yaşamda, özgürlükçü, yaratıcı düşünce ve doğruların ödüllendirilmesi. Ekonomik, stratejik doğruların açıklanması. Her konuda ahlaka ve ihtisasa önem verilmesi. Tam bir güven içinde çalışılması.

42 Türkiye Projesi’nde; Ülkenin ve vatandaşların güvenliğinin, uygarlığının, özgürlüğünün üst düzeyde ve kalitede sağlanması. Akıllı, sabırlı, ahlaklı olunması. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve insanlığa akılla, yürekle, kişisel ve kurumsal sadakatle hizmet edilmesi ulusal görevlerdir... “Değerli insanlarımız, vatandaşlarımız, bizler fikir üretmek için varız. Biz doğruyu söylemezsek kim söyleyecek?”

43 ATATÜRK’ÜN TALİMATIDIR
Bilim Güven Barış Ulusal Birlik Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

44 Değerlerimiz ve Güvencemiz
Demokrasi, Cumhuriyet, Adalet, Hürriyet, Devlet, Millet, Fert... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

45 DEĞERLENDİRME Biz Atatürkçüyüz, halkçıyız, cumhuriyetçiyiz, hürriyetçiyiz, demokratız… Biz biziz. Biz birliğiz, biz dirliğiz. Bizim ülkümüz, devletimiz, milletimiz, dilimiz, bayrağımız tektir. Ülke, devlet, millet tektir. Bölünmez bir bütündür.

46 DEĞERLENDİRME Ne mutlu Atatürkçülere, ne mutlu Türk’üm diyene, ne mutlu Türkiye’yi sevenlere. Ne mutlu size, ne mutlu bize. Ananızı, babanızı, evlatlarınızı, komşunuzu, milleti, devleti ve insanı seviniz... Ahlaklı olunuz ve korkmayınız... Devlete, millete, Allah’a emanet olun. Sağ olun,var olun.

47 Sade Vasıflarımız Bizi Yüceltir...
Düzgün ve dürüst olmak, Sade ve ahlaklı olmak, Çalışkan ve örnek olmak, Sevgili, saygılı ve güvenilir olmak, Ülkeye ve millete sadakatli olmak, İnsan olmak şerefi ile cesur olmak... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

48 2. BÖLÜM: YARIM ASIRDA GÖRÜLENLER VE DÜŞÜNCELER...
GÜNCEL DEĞERLENDİRMELER TÜRKİYE’NİN BATI İLE İLİŞKİLERİ İNSAN HAKLARI ULUSLARARASI SİYASET VE STRATEJİLER Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

49 TÜRKİYE’NİN BATI İLE İLİŞKİLERİ
“[Türkiye] Batı’nın politikalarına ve askeri gücüne rağmen kurulmuştur. Batı’nın hesaplarını yıkarak kurulmuştur...” “Ulusal toplumu zayıflatmak için ulusal değer ölçülerini dejenere etmek ve toplum liderlerini muhtelif sebeplerle pasivize etmek önemli bir propaganda metodudur.” “Beyinlerimiz Avrupalı veya Amerikalı bir ortak olmadan çalışmıyor. Belki doğrusu da bu! Ama yine bir defa daha düşünmekte yarar var.” Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

50 TÜRKİYE’NİN BATI İLE İLİŞKİLERİ
“Bugün milli ve sınırları muharebelerle çizilmiş devlet olma niteliklerimiz adeta handikap olarak Batılı senaryolarda yazılmış! Bu olaya çanak tutan okur, yazar medya ve siyaset erbabı, Batı dünyası ile menfaat üzerine işbirliği yapan kesimler senaryonun oyuncuları olarak rollerini oynuyorlar.” “AB’nin köle gibi çalışan insanlara ihtiyacı vardır.” “[Avrupa Birliği’nde] TC’ye karşı çifte standart uygulandığı izlenimi öne çıkmaktadır. Komünist sistemde yıllarca NATO’ya karşı taraf olarak yaşamış ülkelerin AB’ye kabulü, fakat TC’nin kabul edilmeyişi düşündürücüdür.” Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

51 ULUSLARARASI SİYASET VE STRATEJİLER
“Terör olaylarının önlenmesinde, insan hakları müfettişlerinin T.C.’nin yanında olması gerkirdi.” “Terörün ve onu meslek haline getirenlerin, affedilir bir yanı yoktur.” “Siyasi amaçlı ve yetkisiz kişilerin, amaçları doğrultusunda ve yanlı olarak bir ülkenin iç işlerine karışmasına ve insan hakları adına teftişte bulunmasına müsaade edilemez.” “İnsan hakları konusunda T.C.’ye yön vermeye çalışanların önce BM’de veto hakkına sahip olan ülkeleri denetlemeleri gerekir.” Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

52 ULUSLARARASI SİYASET VE STRATEJİLER
“AB üyesi söz konusu [etnik toplulukları isyana teşvik eden] devletlerin ve ABD’nin bir gün BM çatısı altında oluşacak İnsan Hakları Mahkemesi’nde yargılanması gerekebilir.” Dün Afganistan, bugün Irak denildi. Güçlü olunmadığı takdirde bir gün Türkiye denilebilir. Bunlar komplo teorisi değildir. Nerede insan hakları, nerede AB? Hele hele bu işlerin altından Almanya’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin, bugün de ABD’nin çıkmasına ne demeli? Nerede medeniyet? Nerede uluslararası adalet ve güven!?” Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

53 ULUSLARARASI SİYASET VE STRATEJİLER
Yunanistan’ı istismar ederek İzmir’e çıkartan zihniyet, Kürt kökenli vatandaşlarımızı Osmanlı’ya ve Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı defalarca isyana teşvik etmiştir. Bu işlerin altında, teşvikçi İngiltere, Fransa, ABD ve misyonerleri vardır. Dünya’da arzu edilen ebedi barışa kavuşulmuş değil. Kavuşulacağı da zannedilmesin! İnsanoğlu vejetaryen olmadıkça bu kan işi durmaz. Ne insan hakları, ne sonsuz barış, ideal manada sağlanamaz. Gücünüz varsa caydırıcı olursunuz ve daha uzun soluklu barışları yaşarsınız. Paranız varsa vatandaşınız daha konforlu ve güvenceli bir yaşama sahip olur. Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

54 DEĞERLENDİRME İnsan olmak, anne ve baba olmak, komutan olmak, çöpçü olmak, bekçi olmak önemlidir. Adam olmak önemlidir. Herkes işini güzel yapacak. Herkes devletin işini çok güzel yapacak. İşini severek yapanlar, saygın olurlar. Saygınlık nedir? Saygınlığın ötesinde uzay, uzayın derinliğinde saygınlık vardır. Ulaşılması emek, güç, para, eğitim ve yüksek insani vasıflar gerektirir... Emin olunuz, geri kalan her şey boştur... Her gün yeni bir şey öğreniyoruz. Devletimize, Milletimize, Adaletimize, Kendimize güvenelim... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

55 DEĞERLENDİRME Memurluk, öğretmenlik, subaylık zengin olunacak değil, itibar kazanılacak mesleklerdir. İtibar önemli bir zenginliktir. Siyasilerin yüksek itibara sahip olmaları için millet tarafından onlara her şey verilir. Siyaset Millete hizmet için en önemli araçtır. Millete yüksek seviyede hizmet vermeyi dileyenler siyasetçi olmalıdırlar. Sade vatandaşın görüşlerinin bir kıymeti olması gerekir... Bu memlekette siyasetçiler geçici, millet kalıcıdır... Millet ne diyor? Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

56 DEĞERLENDİRME İnsan olmak haysiyetiyle; Anayasal bir düzende insan olarak güvence içinde olmak için çalışılıyor. Dostlarımız, talebelerimiz, evlatlarımız ve insanlık seviliyor. Mütevazı insani yaşamımızda; "Koruyan ve bağışlayan Allah’ım; devletimi, milletimi felaketlerden koru" diye dua ederken, hep deprem gibi doğal olaylar akla gelebilir... Kısmette daha başka sosyal felaketlerle karşılaşmak ta mümkündür. Bizim nüfusumuzda 10 milyon işsizi olan bir toplum tehlike yaratır. Bu işsizlik olayı fizyolojik ve ruhsal sorunlar yaratan bir tehlikedir. Bu konuda daha tehlikeli bir sosyolojik limite doğru yaklaşılıyor... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

57 ÖZEL TAVSİYELER Gençlere ve dostlara hayatta daima sabır, nezaket ve sadakat önerilir. Toplumsal ve kişisel her faaliyetimizde iyiler ve mânialar ile karşılaşabiliriz. Görevimiz çok çalışmak, ilkeli olmak ve ilerlemektir. Sabır ve nezaketle çalışmak ve daima yükselmektir. İşini iyi yapan insanlar hayatta saygı görür ve kazanırlar. Ailesini, komşusunu, insanlığı ve ülkesini sevenlere saygı duyulur... Dünya milletler ailesinde en saygılı ve saygın ülkelerden birisi Türkiye Cumhuriyetidir. Bundan emin olunmalıdır... Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

58 TEŞEKKÜRLER... M.Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh.
Teşekkürlerimi arz ederim. Vatandaşlarımıza, Milletimize ve Devletimize En Derin Saygılarımı Sunarım... M.Oktay ALNIAK Prof. Dr. Yük. Müh. / İstanbul Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK

59 Kaynaklar Emel Doğramacı, “İnsan Hakları Konferansları” Kitabı, Çankaya Üniversitesi, 2000, ANKARA ALNIAK M. Oktay,“Türkiye ve Batıda İnsan Hakları”, Pelikan Yayınları, 2005 ANKARA ALNIAK M. Oktay,“Değerlerimiz ve Türkiye”, ALNIAK M. Oktay, “Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Hakkında Düşünceler”, Türk Yayınları, 2006 İSTANBUL İnsan Hakları Kongresi, Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 2000, ANKARA * KAYNAK:HANCI İH. HEKİMİN YASAL SORUMLULUK VE HAKLARI (TIP VE SAĞLIK HUKUKU), TOPRAK OFSET, 1999, İZMİR. Prof.Dr.İ.Hamit Hancı Ege Üniv. Tıp Fak.. Adli Tıp Anabilim Dalı Bornova İZMİRWeb adresi: (Tıp ve Sağlık sayfaİnternetten alınmıştır.(3) Prof. Dr. M.Oktay ALNIAK


"DEĞERLERİMİZ VE TÜRKİYE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları