Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sosyal Hizmet Meslek Etiği

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sosyal Hizmet Meslek Etiği"— Sunum transkripti:

1 Sosyal Hizmet Meslek Etiği
Doç Dr. Elif Gökçearslan Çifci Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

2 Sosyal hizmetin etik konulara ilgisi dört önemli döngü ile ele alınabilir; bunlar kimi zaman birbiri ile örtüşebilir: (1) moral dönem, (2) değerler dönemi, (3) etik kuram ve karar-verme dönemi, (4) etik standartlar ve risk yönetimi dönemi.

3 Moral dönem 20. yüzyılın başlarında gelişmeye başladı.
Değerler Dönemi: ’lı yıllarda ve 1970’lerin başlarında sosyal hizmet uzmanları sosyal adalet, sosyal reform, ve sivil haklar konularına dikkate değer ilgi göstermeye başladılar.

4 Etik kuramların oluşumu ve etik karar verme dönemi:
1980’li yılların başından itibaren birçok diğer meslekle birlikte – hemşirelik, tıp, gazetecilik, mühendislik, diş, hukuk, psikoloji, danışma ve ticaret – etik konusundaki sosyal hizmet literatürü de önemli ölçüde değişmeye başlamıştır

5 Etik Standartların ve Risk Yönetiminin Olgunlaşması
1960’larda 14 maddeden oluşan etik ilkeler 1979 yılında 80 maddeye ulaştı ve zaman içerisinde bu kuralların gözden geçirilmesine ihtiyaç duyuldu. 1993 yılında NASW Delege toplantısında tamamen yeni etik kurallara ihtiyaç olduğu fark edildi ve o dönemde kurulan bir komisyon tüm boyutları etik kuralları yeniden yazdılar ve bu kurallar tüm dünyadaki sosyal hizmet uygulamalarında yaygınlaştı (Duyan, 2010).

6 Okuma Önerisi Duyan, V. (2010) Sosyal Hizmet Temelleri Yaklaşımları ve Müdahale Yöntemleri, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınları . Okunacak sayfa aralığı:

7 Sosyal Hizmet Mesleğinin Etik Değerleri
Sosyal hizmet mesleğinin temel değerleri ve ilişkili ilkeleri 6 bölümden oluşmaktadır (Reamer, 2006: ).

8 1. Değer: Hizmet Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanlarının öncelikli amacı sosyal problemleri olan ve ihtiyaç içerisindeki bireylere yardım etmektir. Sosyal hizmet uzmanları; kendi sorumluluk alanları içinde olan hizmetleri geliştirirler, sosyal problemi olan ve yardım ihtiyacı duyan bireylere yardım etmek amacıyla, kendi bilgi, değer ve becerilerini kullanırlar.

9 2. Değer: Sosyal Adalet Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları sosyal adaletsizliklerle mücadele eder. Sosyal hizmet uzmanları; baskı gören ve incinebilir birey ve grupların adına ya da onlarla birlikte toplumsal değişmeyi sağlamak için çaba gösterirler, yoksulluk, işsizlik, ayrımcılık ve diğer sosyal adaletsizlikler konusunda sosyal değişimi hedeflemektedirler,

10 etnik ve kültürel çeşitlilik ve baskı konusunda farkındalık artırmaya çalışırlar,
bütün insanlar için fırsat eşitliği, ortak katılım, ihtiyaç duyulan bilgiye ulaşma güvencesini sağlamaya çalışırlar.

11 Değer: Bireylerin Değer Yargıları ve Saygınlıkları
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları, her insanın kendine özgü değer yargıları olduğuna ve bu nedenle saygı görmesi gerektiğine inanırlar. Sosyal hizmet uzmanları; her bireye, etnik ve kültürel farklılığını dikkate alarak saygılı bir şekilde davranırlar, müracaatçıların, kendi kaderini belirlemeleri konusunda onları teşvik ederler, müracaatçıların kendi ihtiyaçlarını tanımlamalarını ve değişim için kapasitelerini artırılmalarını isterler.

12 Değer: İnsan İlişkilerinin Önemi
Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları insan ilişkilerinin önemini kabul eder. Sosyal hizmet uzmanları; • insanlar arasındaki ilişkilerin değişim için önemli bir araç olduğunu bilirler, yardım sürecinde pek çok birey ile bağlantı kurarlar, birey, aileler, sosyal gruplar, organizasyonlar ve toplumun refahının artırılmasını, sürdürülmesini ve insanlar arasındaki ilişkilerin güçlenmesini isterler.

13 Değer: Dürüstlük Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları güvenilir
ve dürüst bir biçimde davranırlar. Sosyal hizmet uzmanları; mesleğin misyonunun, değerlerinin, etik ilkelerinin, etik standartlarının daima farkındadırlar, bağlı oldukları kurumda etik davranma ve etik uygulamaları teşvik etme sorumluluğunu taşırlar.

14 Değer: Yeterlik Etik İlke: Sosyal hizmet uzmanları mesleki yeterliklerini uygulama alanlarında gösterirler ve mesleki uzmanlıklarını geliştirirler. Sosyal hizmet uzmanları; mesleki bilgi ve becerilerini artırmak ve uygulamaya aktarmak için çaba gösterirler, mesleğin bilgi temeline katkıda bulunmaya isteklidirler.


"Sosyal Hizmet Meslek Etiği" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları