Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MİDYAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MİDYAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"— Sunum transkripti:

1 MİDYAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PSİKOLOJİK DANIŞMAN & REHBER ÖĞRETMEN TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ

2 Gelinkaya Mah. Meydan Bulvarı Eski Belediye Binası
NEREDEYİZ ? Gelinkaya Mah. Meydan Bulvarı Eski Belediye Binası (0482)

3 MİDYAT RAM GENEL BİLGİLER
Kurumumuzda; 2 idare odası 2 inceleme odası 1 veli bekleme odası 4 öğretmen odası Müdür Müdür yardımcısı 2 psikolojik danışman 5 özel eğitim öğretmeni 2 İş-Kur personeli bulunmaktadır.

4 Rehberlik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Rehberlik Hizmetleri Bölümü Özel Eğitim Hizmetleri Bölümü

5 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ

6 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonunun Kurulması
Yılda en az 3 defa toplanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin yürütülmesi sırasında hizmetlere ilişkin çalışmaları ve ortaya çıkan sorunları inceler. Eğitim ortamında öğrenciler, aileler, yöneticiler, öğretmenler ve psikolojik danışmanlar sağlıklı ve uyumlu ilişkiler kurulabilmesi için gerekli önlemleri görüşür.

7 Rehberlik Servisi İş ve İşlemlerini Raporlama
Raporlama işlemleri (haftalık, aylık, dönemlik ve yıllık) Okul idaresi, raporları takip etmeli ve yapılamayan etkinliklere anında müdahale edilebilmelidir. Sene sonu çalışma raporu artık “MEBBİS” üzerinden okul şifreleri ile girilecektir.(Haziran ayı içerisinde)

8 Okul Polisi İle İşbirliği
Suç teşkil eden durumlarda iletişime geçilmesi gerekir. Her okul, kendi okul idaresinin bağlı olduğu bölge itibariyle çocuk polisiyle gerektiğinde bağlantıya geçmelidir. (Örn: cinsel istismar vakası)

9 Cinsel İstismara Uğrayan Öğrencilere Yönelik Hizmetler
Cinsel istismar durumlarında çocuğun beyanının doğruluğu sorgulanmadan, beyanı esas kabul edilerek süreç yürütülür. Çocuğun beyanını tutanak altına alınır. Türk Ceza Kanununun 279. maddesi gereğince bildirimler adli ve kolluk birimlerine ivedi bir şekilde yüz yüze ya da telefon yoluyla yapılır.

10 4. Bildirim sürecinde ailenin onayı aranmaz. 5
4. Bildirim sürecinde ailenin onayı aranmaz. 5. Bildirim sonrası süreçler hakkında çocuk bilgilendirilir. 6. Tutanak, bildirim yapılan kuruma elden ulaştırılır. 7. Çocuğun ve haberdar olan diğer kişilerin başkalarına anlatımı engellenerek konunun gizliliğine özen gösterilir. 8. Okul yönetimi tarafından il/ilçe MEM’lere “GİZLİDİR” ibaresi kullanılarak bilgi yazısı elden ulaştırılır.

11 Danışmanlık Tedbiri Hakkında Genel Bilgiler
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu Ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesine göre: Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye yönelik rehberlik tedbirleridir.

12 Danışmanlık Eğitim Barınma Sağlık

13 Danışmanlık hizmeti; MEB’de çocuğun eğitime devam ettiği veya danışmanlık tedbirinin yanı sıra eğitim tedbirine karar verildiği durumlarda; okulda ya da kurumda bulunan psikolojik danışma ve rehberlik servisince, okulda psikolojik danışman/rehber öğretmen bulunmadığı durumlarda ise rehberlik ve araştırma merkezlerince yerine getirilir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında, bünyesinde bulunan sosyal çalışmacılar tarafından hizmet verilir.

14 Danışmanlık tedbiri tebliğ edildikten sonra birey ve veli ile görüşme yapılır, uygulama planı 10 gün içerisinde İl-İlçe MEM’e gönderilir. Plan doğrultusunda görüşme kayıt altına alınır. Psikolojik danışman, 3’er aylık süreçlerle rapor hazırlayıp mahkemeye gönderir. Oturumlar, bireyle en az 8; veli ile de en az 4 oturum olarak planlanır. Danışmanlık hizmetleri, haftalık veya 15 günlük periyotlarla uygulanır. Bu süre sonunda tedbirin devamı konusunda karar verilir.

15 ÖZLÜK HAKLARI Okulda nöbet tutma ve boş derslere girme gibi görevler rehberlik öğretmeninin çalışma mevzuatında yer almaz. İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan rehberlik öğretmenleri haftalık 18 saat ek ders ücreti alırlar. Özel eğitim kurumlarında ve RAM’larda görev yapan rehberlik öğretmenleri 18 saat ek ders ücretine ek olarak %25 ek ders ücreti alır

16 Rehberlik öğretmenlerinin eğitim kurumlarında çalışma saati haftalık 30 iş saatidir. Bu süre kurumun düzen ve ihtiyaçlarına göre okul müdürü ve rehberlik öğretmeni tarafından birlikte düzenlenir. Rehberlik öğretmenleri, izinlerini diğer öğretmenler gibi kullanırlar. Yaz dönemi okul tercihlerini yapmak üzere görevlendirilecek rehberlik öğretmenleri eğitim–öğretim yılı bitmeden görevlendirmeye yetkili makamlar tarafından olurları alınır. Görevlendirilen rehberlik öğretmenleri için günlük ek ders ücreti ödenir. RAM’da görev yapan rehberlik öğretmenleri haftalık 40 saat çalışırlar. İzinleri devlet memurları kanunundaki gibi 10 yıllık hizmet süresine kadar yılda 20 gün; 10. yıldan itibaren yılda 30 gün şeklinde düzenlenmiştir

17 TEOG TEDBİRİ Hangi Özür Gruplarına TEOG da önlem alınacak?
Az Gören Öğrenciler Görmeyen Öğrenciler İşitme Yetersizliği Olan Öğrenciler Ruhsal-Duygusal Davranış Bozukluğu(DEHB,ÖÖG) Yaygın Gelişimsel Bozukluk(otizm,rett sendromu, asperger sendromu,atipik otizm) Süreğen Hastalığı Olan Öğrenciler Bedensel Yetersizliği Olan Öğrenciler Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrenciler

18 TEOG TEDBİRİ ALINIRKEN RAM’A BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEKLER
OKUL müdürlüğü(resmi yazı) VE VELİNİN MÜRACAATI Öğrencinin kendisinin de ram’a gelmesi Özürlü sağlık kurulu raporu/ özürlü kimlik kartı veya özürlü bilgisinin işlendiği nüfus cüzdanı aslı veya onaylanmış örneği Ram tarafından mebbis sistemine işleme

19 ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ

20 Özel Eğitim Nedir? Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama BEP Nasıl Hazırlanır? Kaynaştırma Eğitimi Destek Eğitim Odası

21 ÖZEL EĞİTİM NEDİR ? Özel eğitim;
Özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların bireysel yeterliliklerine dayalı, gelişim özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. 

22 Özel Eğitimin Amaçları
Bir iş ve meslek sahibi olarak toplumla bütünleşmelerini sağlamak, Temel beceri ve alışkanlıklar kazandırarak bağımsızlaşma  Problem davranışları, bilimsel yöntem ve teknikler kullanarak ortadan kaldırmak veya en aza indirgemek, Bireyin yetenekleri ve potansiyeli ölçüsünde eğitim hakkından yararlanmasını sağlamak,

23 Özel Eğitimin Tarihçesi
insanlık tarihinin hemen her döneminde bireysel farklılıklar gösteren bireylere rastlandığından, özel eğitimin geçmişten günümüze uzanan bir süreyi kapsadığı söylenebilir. Geçmiş dönemlerde toplumda yaşamaları istenmeyen bu bireyler, yaşadıkları yerlerden uzaklaştırılarak toplumdan soyutlanmışlardır. Özel gereksinimli bireyler tarih öncesi dönemlerde ya toplumdan dışlandı ya da farklı gerekçelerle öldürüldü. Bazı bireylerde orman, çöl ya da dağ gibi insanların yaşamadığı yerlerde ölüme terk edilmişlerdir. Genel olarak dünyada özel gereksinimli bireylerin eğitimine 18. ve 19. yüzyıllarda önem verilmeye başlanmıştır. Yapılan ilk çalışmalara örnek vermek gerekirse;

24 Jean Marc Gespard Itard ( ): Itard ormanda bulunun 12 yaşındaki çocuğa Victor ismini vermiştir. Zihin engelli tanısı konulduktan sonra eğitmeye çalışmıştır. Thomas Hopkins Gallaudet ( ): İşitmeyenler için ilk defa parmak alfabesini geliştirmiştir. Louis Braille ( ): Kendisi de görme engelli olan Braille görme engellilerin kullanacağı kabartma sistemine dayanan ve altı noktadan oluşan okuma sistemini geliştirmiştir. Alfred Binet ( ): Okullarda başarısız olan öğrencileri seçmek için Dr. Theodor Simon ile birlikte Binet ilk zeka testini hazırlayarak zekanın ölçülebilir olduğunu göstermiştir. Maria Montessori ( ): Montessori, ilk defa engelli çocukların eğitimi için beş duyuya ve yaşantılara hitap eden ve aşama aşama uygulanan bir yöntemdir. Anna Freud ( ): Duygusal problemleri olan çocuklara psikanaliz yöntemiyle yaklaşmaya çalışmıştır.

25 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama

26

27 Veli, eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarının her birine birer defa olmak üzere, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde itiraz edebilir. Okul ve kurumlardaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu, okula/kuruma kayıt tarihinden itibaren en az 70 iş günlük izleme süreci sonucunda öğrenciyle ilgili eğitsel değerlendirme ve tanılama ya da yerleştirme kararının uygun bulunmaması hâlinde yeniden değerlendirilmesi isteğiyle özel eğitim hizmetleri kuruluna itiraz edebilir. Eğitsel değerlendirme ve tanılama ile yerleştirme kararlarıyla ilgili özel eğitim hizmetleri kuruluna yapılacak itirazlar incelenerek en geç 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Sonuç, veliye, okula/kuruma ve RAM’a yazılı olarak bildirilir.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 MEVCUT DURUMU YAZILACAK

39

40 BEP NASIL DEĞERLENDİRİLİR?
BEP geliştirme birimi, üyelerin değerlendirme raporlarını alır ve BEP’ in amaçları doğrultusunda, bireydeki ilerlemeyi değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre, ilerleme kaydedilmişse BEP’ in sonraki amaçları belirlenir. Öngörülen süre içerisinde BEP’ in uzun dönemli amaçları doğrultusunda ilerleme kaydedilememişse, ilerlemeyi sınırlandıran ya da engelleyen nedenler belirlenir. Bu nedenler şöyle sıralanabilir: Öğrenciden kaynaklanan nedenler; Öğrencinin uzun süren bir sağlık sorunu yaşaması, uyumunu güçleştiren psikolojik sorununun olması ve bu sorunlara çözüm getirebilecek uzman desteğinin, yazılı başvurulara rağmen bulunamamış olması vb.

41 Öğretim ile ilgili nedenler;
Amaçların uygun seçilmemiş olması, belirlenen öğretim yöntem ve tekniklerinin uygun olmayışı, belirlenen araç- gerecin sağlanamaması vb. Ortamdan kaynaklanan nedenler; Özel eğitim gereksinimi olan bireyin eğitim gereksinimine uygun ortam düzenlemelerinin yapılmamış olması vb. Destek hizmetleri ile ilgili nedenler; Yöneltme raporunda belirtilmiş olan destek hizmetlerin ortamda sağlanamamış ya da yetersiz sağlanmış olması vb.

42 Kaynaştırma

43 Kaynaştırma; “Özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin uygun öğretim desteğiyle normal eğitim sınıflarına yerleştirilmesi uygulamasıdır”. AMAÇ: Çocuğu normal hale getirmek değil, Onun ilgi ve yeteneklerini En iyi şekilde kullanmasını sağlamak Toplum içinde yaşayabilmesini kolaylaştırmaktır.

44 KAYNAŞTIRMANIN FAYDALARI NEDİR?

45 Özel Gereksinimli Çocuk Açısından
Bir gruba ait olma hissi, sorumluluk alma duygusu gelişir, toplumla bütünleşir, İçinde büyüdüğü çevreyi, toplumun kuralarını farketmeye başlar, Akranları arasında olmaya, yeni arkadaşlıklar geliştirmeye fırsatı yakalar, model alarak öğrenmeye başlar, Kendine güveni artar, çevresine dikkat etmeye başlar.

46 NORMAL GELİŞEN ÖĞRENCİLERE YARARLARI
Çeşitliliğin farkında olma, farklı karakterlerin olduğunu farketme, farklılıklara karşı duyarlık ve hoşgörü gelişir, Diğer insanlara saygı duyma, başkalarına karşı olumlu duygular besleme, empati kurma, işbirliği, yardımlaşma gibi ilerideki yaşamlarını kolaylaştıracak beceriler artar, Özgüven, sorumluluk gibi olumlu gelişimler görülür.

47 Öğretmen Açısından Ailelerin çabalarını görme ve takdir etme,
Öğrencileri bütün yönleri ile tanıma, Bireysel farklılıkları farketme, Sorunlara değişik yönlerden çözüm bulma, Grup çalışması zihniyeti geliştirme gibi çeşitli konularda ve öğretmenlik bilgi ve becerilerinde artış, Monotonlukta azalma.

48 AİLELERE YARARLARI Kaynaştırma öğrencilerinin ailelerinin çocukları ile ilgili olarak yaşadıkları olumsuz duygular, engellenmişlik hisleri azalır, daha fazla çaba için motivasyonları artar. Diğer ailelerin de bireysel farklılıklara karşı duyarlıkları artar, kendi çocuklarının farklı yönlerini tanıma fırsatı kazanırlar.

49 DİKKAT !!! Pek çok faydası olan kaynaştırma eğitiminin
başarılı olabilmesi için şunları çok iyi değerlendirmek gerekmektedir: özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları, özrünün ne olduğu, özrünün derecesi, elde olan kaynaklar

50

51 Destek Eğitim Odası Özel eğitim sınıflarından faydalanmayan “kaynaştırma öğrencileri” ile “özel yetenekli öğrencilerin” ihtiyaç duydukları alanlarda destek eğitim hizmeti verilmesi için düzenlenmiş ortamlara denir. Destek eğitim odası, il/ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il/ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından açılması zorunludur. Destek eğitim odasında çalışan öğretmenler %25 fazla ek ders alırlar.

52 Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenci sayısına göre okulda veya kurumda birden fazla destek eğitim odası açılabilir. Fiziki şartları nedeniyle destek eğitim odası açılamayan okullarda il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin onayı doğrultusunda fen laboratuvarları, resim atölyeleri, müzik odaları vb. uygun alanlar destek eğitim odası olarak kullanılabilir. Destek Eğitim Odasında Bireysel veya Grup Eğitimi Yapılabilir. Grup Sayısı 3’ü Geçmeyecek Şekilde Planlanır.

53 Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati, haftalık toplam ders saatinin %40’ını aşmayacak şekilde planlanır. Örneğin; haftalık 30 ders saati öğrenim gören bir öğrenci için söz konusu planlama en fazla 12 ders saati (30x40/100 = 12) olacak şekilde uygulanır.

54 Destek Eğitim Odasında Eğitim Desteği Alan Öğrencinin Başarı Değerlendirilmesi
BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenler yer alır ve öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek eğitim odasında yapılan değerlendirme sonuçları da dikkate alınır.

55 MİDYAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞEKKÜRLER


"MİDYAT REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları