Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ."— Sunum transkripti:

1 www.sunuindir.com TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ

2 www.sunuindir.com “Düşmanlarınız arasındaki farklılıklardan yararlanın, her türlü bağış, hediye ve armağanla durumundan memnun olmayanları kendi yanınıza çekin.” (Sun Zu (M.Ö.600); Savaş Dersleri El Kitabı) (Sun Zu (M.Ö.600); Savaş Dersleri El Kitabı) 13 Makaleden oluşan 13 Makaleden oluşan Çin Savaş Kitabı Çin Savaş Kitabı

3 www.sunuindir.com “… Ey TÜRK budunu (milleti), ÇİN’in tatlı sözüne, yumuşak ipeğine kanma, yok olursun…” Orhun Yazıtları (M.S.VIII. Yüzyıl) II.Göktürk Devleti

4 www.sunuindir.com ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ  Türklerde, yarı göçebe yaşam tarzı vardır. (Yaylak-Kışlak), sebebi; Coğrafi Koşullar.  Ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır. (Bu anlayış ilk Türk Devletlerinin ömrünün kısa olmasına ve çabuk yıkılmalarına sebep olmuştur)  Türk devletlerinde ilk yazılı belgeler KUTLUK (II.Göktürk) devletine aittir ORHUN KİTABELERİ.  İlk defa yerleşik hayat geçen ve şehir kuran Türk devleti UYGURLAR’dır.

5 www.sunuindir.com ORTA ASYA BOZKIRLARI

6 www.sunuindir.com TÜRK GÖÇLERİNİN SEBEPLERİ 1. Orta Asya’nın çölleşmesi ve kuraklık. (Temel ve ekonomik, doğal sebep) 2. Salgın hastalıklar, hayvan hastalıkları. 3. Taht kavgaları, iç çatışmalar. (KUT anlayışı) 4. Çin ve Moğol baskıları. (Siyasi sebep) 5. Boylar arası mücadele. (Siyasi sebep, bağımsızlık anlayışı) 6. Nüfus artışı ve geçim sıkıntısı. (Ekonomik sebep)

7 www.sunuindir.com

8 TÜRK GÖÇLERİNİN SONUÇLARI 1. Türkler medeniyetlerini gittikleri yerlere taşıdılar. (Atı evcilleştirme, demiri işleme) 2. Türklerin belli bir coğrafyada olmaması, Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmıştır. 3. Türk kültürü yayıldı. 4. Avrupa’ya giden Türkler, yerleşik kültüre sahip olan Slavlar arasında asimile (dejenere) olmuşlardır. 5. Hindistan’a gidenler savaşçılık özelliğini kaybetmişlerdir.

9 www.sunuindir.com BÜYÜK HUNLAR (ASYA HUNLARI) GÖKTÜRK KUTLUK (II.GÖKTÜRK) UYGUR

10 www.sunuindir.com BÜYÜK HUNLAR Teoman, bilinen ilk hükümdarı (M.Ö. 220) Teoman, bilinen ilk hükümdarı (M.Ö. 220) Türklerden korunmak için Çin devleti Çin seddini yaptı. (M.Ö. 214) Türklerden korunmak için Çin devleti Çin seddini yaptı. (M.Ö. 214) Mete han hükümdar oldu (M.Ö.209) Mete han hükümdar oldu (M.Ö.209) Hunlar ikiye ayrıldı (M.S.48) Hunlar ikiye ayrıldı (M.S.48) Kuzey ve Güney Hunları. Kuzey ve Güney Hunları.

11 www.sunuindir.com ÇİN SEDDİ

12 www.sunuindir.com METE HAN İKİLİ TEŞKİLAT ONLU SİSTEM İKİLİ TEŞKİLAT ONLU SİSTEM Devlet yönetiminde Askeri teşkilattır. Doğuyu kağan Onbaşı, yüzbaşı Doğuyu kağan Onbaşı, yüzbaşı Batıyı yabgu binbaşı vs. Batıyı yabgu binbaşı vs. Yönetir. Günümüzde birçok Yönetir. Günümüzde birçok ordunun temeli bu ordunun temeli bu sisteme dayanır. sisteme dayanır.

13 www.sunuindir.com KAVİMLER GÖÇÜ (375) SEBEPLERİ: 1. Çin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları Hazar denizinin kuzeyine oradan da Karadeniz’in kuzeyine göç etmişlerdir. 2. En son Avrupa’ya ulaşılmıştır.

14 www.sunuindir.com Barbar (yabancı) kavimler Avrupa’ya dağılacaktır. (Ostrogot, Vizigot, Frank, Vandal) Barbar (yabancı) kavimler Avrupa’ya dağılacaktır. (Ostrogot, Vizigot, Frank, Vandal)SONUÇLARI: Roma zayıfladı 395’te Doğu ve Batı olarak ayrıldı. Roma zayıfladı 395’te Doğu ve Batı olarak ayrıldı. Barbar kavimlerin Avrupa’ya dağılması ile; Barbar kavimlerin Avrupa’ya dağılması ile; - Bu günkü Avrupa’nın sosyal (millet) yapısı ortaya çıktı. - Düzen ve asayişin bozulması Krallıkları zayıflattı Feodalite güçlendi.

15 www.sunuindir.com FEODALİTE (DEREBEYLİK) DEREBEYİNİN ŞATOSU

16 www.sunuindir.com Avrupa Hun devleti kuruldu (Kurucu Balamir, en önemli hükümdarı Attila) Avrupa Hun devleti kuruldu (Kurucu Balamir, en önemli hükümdarı Attila) Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldı. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında yıkıldı. İlkçağ bitti Ortaçağ başladı. İlkçağ bitti Ortaçağ başladı.

17 www.sunuindir.com

18 GÖKTÜRK Türk adı ile kurulan ilk Türk devletidir. Türk adı ile kurulan ilk Türk devletidir. Ülke prensler arasında paylaşılmıştır. Ülkenin doğusunu Bumin Kağan, batısını İstemi Yabgu yönetti. Ülke prensler arasında paylaşılmıştır. Ülkenin doğusunu Bumin Kağan, batısını İstemi Yabgu yönetti. Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağladılar. Batı Türkistan’ın Türkleşmesini sağladılar.

19 www.sunuindir.com II.GÖKTÜRK (KUTLUK) Kutluk Kağan tarafından kuruldu. Kutluk Kağan tarafından kuruldu. En parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir. En parlak dönemi Bilge Kağan dönemidir. Bu dönemde Orhun yazıtları yaptırılmıştır. Bu dönemde Orhun yazıtları yaptırılmıştır. Uygur, Basmil ve Karluk saldırıları ile yıkılmıştır. Uygur, Basmil ve Karluk saldırıları ile yıkılmıştır.

20 www.sunuindir.com UYGURLAR (en uygar Türk devletidir) Yerleşik hayata geçen ve şehir kuran ilk Türk devletidir. Yerleşik hayata geçen ve şehir kuran ilk Türk devletidir. Tarım ile uğraşmışlardır. Tarım ile uğraşmışlardır. Mimari eser bırakmışlardır. (mabet) Mimari eser bırakmışlardır. (mabet) Mani dinini benimsemişlerdir. Mani dinini benimsemişlerdir. Kağıt ve Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. Kağıt ve Matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. Uygur alfabeleri vardır. (18 harf) Uygur alfabeleri vardır. (18 harf)

21 www.sunuindir.com Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu. Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? A. Bizans’ın vergiye bağlanmasının B. Göçebe yaşam biçiminin C. Egemenlik sahasının genişlemesinin D. Feodalite rejiminin güçlenmesinin E. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasının

22 www.sunuindir.com Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu. Avrupa Hun Devleti’nde Germen lehçeleri, Slav ve Fin-Ugor dilleri, Latince ve Grekçe konuşuluyordu. Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? Bu durumun aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu olduğu savunulabilir? A. Bizans’ın vergiye bağlanmasının B. Göçebe yaşam biçiminin C. Egemenlik sahasının genişlemesinin D. Feodalite rejiminin güçlenmesinin E. Ülkenin hanedan üyeleri arasında paylaştırılmasının

23 www.sunuindir.com KÜLTÜR ve MEDENİYET Hükümdar Unvanları: Hükümdar Unvanları: hakan, kağan, han, şanyü, idikut Devlet yönetme yetkisi: Kut Devlet yönetme yetkisi: Kut Kurultay (Toy) : Kurultay (Toy) : Meclis (geniş yetkileri vardır) Uygurlarda meclisin yetkileri arasında hanedan dışından hükümdar seçilmesi bile vardır. Uygurlarda meclisin yetkileri arasında hanedan dışından hükümdar seçilmesi bile vardır.

24 www.sunuindir.com KAVRAMLAR Yabgu: Kağandan sonra gelen en büyük makamdır. Genellikle veliahtlar bu makam gelirdi. Vezir: Kağanın yardımcısıdır. Şad: Ülke yönetiminde tecrübe kazanması için boylara yönetici olarak gönderilen hükümdar soyundan gelen kişilerdir. Buyruk: Bakan, Apa: Saray görevlisi, Tudun:Vali, Tekin: Şehzade, Sübaşı:Ordu Komutanı, Bitigçi:Katipler

25 www.sunuindir.com Şamanizm’de Din Adamı: Şaman, Kam, Baksi. Yuğ: Cenaze Töreni. Kurgan: Mezar. Balbal: Mezar Taşı. Totemcilik: Türklerin en eski dinidir. Ongun: Totem olarak seçilen hayvana denir.

26 www.sunuindir.com DEVLET HALK TOPRAK(vatan) HALK TOPRAK(vatan) BAĞIMSIZLIK BAĞIMSIZLIK SİYASİ SİYASİ ÖRGÜTLENME ÖRGÜTLENME

27 www.sunuindir.com TOY (KURULTAY) MECLİS *Türk devletlerinde hakanın yetkilerinin sınırsız olmadığını gösterir. *Meşrutiyet (Meşruti monarşi) anlayışının göstergesidir. *Boy beylerinin katılımı ile toplanırdı. *Kurultaya katılamayan boy beyi isyan etmiş bağımsız olmuş sayılırdı.

28 www.sunuindir.com TÖRE (yazısız hukuk kuralları) Hükümdarın aldığı kararlar Hükümdarın aldığı kararlar Kurultayın aldığı kararlar Halkın Gelenekleri

29 www.sunuindir.com ORDU ONLU Sistem (Mete Han) Kadın-ErkekASKER Genelde Atlı Birlikler Var (süvari) HİLALTAKTİĞİ

30 www.sunuindir.com DİN GÖKTANRI(Şamanizm)Totemcilik Mani, Buda (Uygurlarda)Musevilik(Hazarlar) NOT: Türklerde Cennet-Cehennem (Ölümden sonraki yaşam) inancı vardır. Hıristiyanlık (Macar ve Bulgar)

31 www.sunuindir.com GÖKTANRI (ŞAMANİZM)

32 www.sunuindir.com I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler, I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler, II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar, II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar, III. Selçuklularda Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşamışlardır. Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir? Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir? A.Dini mimari B.Dindarlığa C.Diplomasiye D.Dinsel hoşgörüye E.Komşuluk ilişkilerine

33 www.sunuindir.com I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler, I. Uygur Devleti’nde Budistler ve Maniheistler, II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar, II. Hazar Devleti’nde Museviler ve Şamanlar, III. Selçuklularda Hıristiyanlar ve Müslümanlar bir arada yaşamışlardır. Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir? Buna göre, Türk devlet geleneğinde aşağıdakilerden hangisine önem verildiği öne sürülebilir? A.Dini mimari B.Dindarlığa C.Diplomasiye D.Dinsel hoşgörüye E.Komşuluk ilişkilerine

34 www.sunuindir.com ÖLÜ GÖMME ADETLERİ Atı ile beraber Gömülürler (Cennet yolculuğunu kolaylaştıracağına inanılırdı) BALBAL: Mezarlarında Öldürdüğü kişilerin sayısı kadar heykelcik yada tahtaya kazınmış resimler bulunur. Öldürdüğü kişilerin cennette ona hizmet edeceği anlayışı

35 www.sunuindir.com Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir? Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir? A. Soyluluğun B. Askeri kişiliğin C. Devlet görevliliğinin D. Kahramanlığın E. Dini kişiliğin

36 www.sunuindir.com Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir? Eski Türklerde mezarların başında “Balbal” adı verilen taşların dikilmiş olması aşağıdakilerden hangi unvanın ifadesidir? A. Soyluluğun B. Askeri kişiliğin C. Devlet görevliliğinin D. Kahramanlığın E. Dini kişiliğin

37 www.sunuindir.com EKONOMİ HAYVANCILIK TARIM (UYGURLAR) TİCARET -KÜRK yolu -İPEK yolu DEMİRCİLİK

38 www.sunuindir.com Kervan ticareti (Deve kervanı)

39 www.sunuindir.com DESTANLAR HUN Oğuz Kağan Destanı GÖKTÜRKErgenekonDestanı UYGURTüreyiş,Göç KIRGIZManas SAKA Alp Er Tunga, Şu

40 www.sunuindir.com YAZI (ALFABE) GÖKTÜRKALFABESİ (38 HARF) UYGURALFABESİ (18 HARF) NOT: Yazıtlarda, “fakir milletin zenginleştirilmesi, açların doyurulması, çıplakların giydirilmesi” SOSYAL DEVLET anlayışının göstergesidir.

41 www.sunuindir.com ORHUN KİTABELERİ (Türklerin bıraktığı ilk yazılı belgeler)

42 www.sunuindir.com Bilge kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına diktirilmişlerdir. Bilge kağan, Kültigin ve Vezir Tonyukuk adına diktirilmişlerdir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Türk adının geçtiği ilk Türkçe metindir. Devlet ve halkın karşılıklı görevlerini belirtir. Devlet ve halkın karşılıklı görevlerini belirtir. Türk yasaları, kültür ve uygarlığı hakkında bilgi verir. Türk yasaları, kültür ve uygarlığı hakkında bilgi verir. Türklerde sosyal devlet ve demokrasi anlayışı olduğunu gösterir. Türklerde sosyal devlet ve demokrasi anlayışı olduğunu gösterir.

43 www.sunuindir.com I. Kalıcı mimari eserler bırakmamış olmaları II. Yazılı kaynaklarının yetersiz olması III. Göktanrı inancına bağlı kalmaları Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez? Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

44 www.sunuindir.com I. Kalıcı mimari eserler bırakmamış olmaları II. Yazılı kaynaklarının yetersiz olması III. Göktanrı inancına bağlı kalmaları Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez? Yukarıdakilerden hangileri İslamiyet öncesi Türk devletlerinde konar-göçer yaşamın sonuçları arasında gösterilemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

45 www.sunuindir.com BİLİM-SANAT 12 HAYVANLI TÜRKTAKVİMİTAŞINABİLİRSANATESERLERİ UYGURLARDAMİMARİ ESERLER ESERLER HAYVANÜSLUBU DEMİRCİLİK

46 www.sunuindir.com OTAĞ (çadır)

47 www.sunuindir.com İslamiyet Öncesi Türk Devletlerinin Genel Özellikleri Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. Ekonomisi hayvancılığa dayalıdır. Konar göçer (yarı göçebe) yaşam vardır. Konar göçer (yarı göçebe) yaşam vardır. Göçebe olmalarından dolayı ceza evleri yoktur yani cezaları uzun süreli değildir. (ölüm yada 10-15 gün hapis gibi) Göçebe olmalarından dolayı ceza evleri yoktur yani cezaları uzun süreli değildir. (ölüm yada 10-15 gün hapis gibi) Savaşçıdırlar ve bağımsızlıklarına düşkündürler. Savaşçıdırlar ve bağımsızlıklarına düşkündürler.

48 www.sunuindir.com Adalet ve hoşgörü sahibidirler. Adalet ve hoşgörü sahibidirler. Teşkilatçı yapıları gelişmiştir. (İki Türk bir araya gelirse devlet kurmaya kalkar) Teşkilatçı yapıları gelişmiştir. (İki Türk bir araya gelirse devlet kurmaya kalkar) Aileye büyük önem verilir. Aileye büyük önem verilir. Gelenek ve göreneklerine (töre) bağlıdırlar. Gelenek ve göreneklerine (töre) bağlıdırlar. Sosyal sınıf farklılıkları ve kölelik yoktur. (göçebe yaşam olduğu için) Sosyal sınıf farklılıkları ve kölelik yoktur. (göçebe yaşam olduğu için)

49 www.sunuindir.com Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri için geçerli bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri için geçerli bir bilgi değildir? A. Yaşam koşullarını törenin belirlemesi B. Ekonominin hayvancılığa dayalı olması C. Konar-göçer yaşamı benimsemiş olması D. Sanat eserlerinin taşınabilir olması E. Merkezi bir yönetim yapısının olması

50 www.sunuindir.com Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri için geçerli bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türkleri için geçerli bir bilgi değildir? A. Yaşam koşullarını törenin belirlemesi B. Ekonominin hayvancılığa dayalı olması C. Konar-göçer yaşamı benimsemiş olması D. Sanat eserlerinin taşınabilir olması E. Merkezi bir yönetim yapısının olması

51 www.sunuindir.com İslam öncesi Türk devletlerinde görülen; I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları III. Kağanlarının Çinli prensesler ile evlenmeleri gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez? gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

52 www.sunuindir.com İslam öncesi Türk devletlerinde görülen; I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri I. İkili teşkilat sistemini benimsemeleri II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları II. Kurultay adı ile meclis oluşturmaları III. Kağanlarının Çinli prensesler ile evlenmeleri gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez? gelişmelerden hangilerinin devlet yönetimi ile doğrudan bir ilişkisi olduğu söylenemez? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

53 www.sunuindir.com İslamiyet’ten önce Türklerin çok sayıda devlet kurmalarına; I. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları II. Teşkilatçı yapıya sahip olmaları III. Ticari etkinliklerde bulunmaları Hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

54 www.sunuindir.com İslamiyet’ten önce Türklerin çok sayıda devlet kurmalarına; I. Bağımsızlıklarına düşkün olmaları II. Teşkilatçı yapıya sahip olmaları III. Ticari etkinliklerde bulunmaları Hangilerinin etkisinin olduğu savunulabilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

55 www.sunuindir.com İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak; İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak; I. Devletin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması II. Toplumda sınıf ayrımının görülmemesi III. Çin kültüründen etkilenmeleri durumlarından hangileri gösterilebilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III D. I ve III E. I, II ve III

56 www.sunuindir.com İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak; İslamiyet’ten önce Türklerde demokratik bir anlayışın olduğunun kanıtı olarak; I. Devletin, hükümdar ailesinin ortak malı sayılması II. Toplumda sınıf ayrımının görülmemesi III. Çin kültüründen etkilenmeleri durumlarından hangileri gösterilebilir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve III E. I, II ve III D. I ve III E. I, II ve III

57 www.sunuindir.com Uygurların; Uygurların; I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları II. Mimari eserler inşa etmeleri III. Mani dinini benimsemeleri Özelliklerinden hangileri onların medeni bir toplum olduklarının göstergesidir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

58 www.sunuindir.com Uygurların; Uygurların; I. Kağıt ve matbaayı kullanmaları II. Mimari eserler inşa etmeleri III. Mani dinini benimsemeleri Özelliklerinden hangileri onların medeni bir toplum olduklarının göstergesidir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I ve II E. I, II ve III D. I ve II E. I, II ve III

59 www.sunuindir.com Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur? Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

60 www.sunuindir.com Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur? Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın siyasi yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

61 www.sunuindir.com Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur? Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

62 www.sunuindir.com Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur? Türklerin Avrupa’ya göç etmeleriyle başlayan Kavimler Göçü’nün aşağıdaki sonuçlarından hangisi Avrupa’nın millet yapısının değişmesine neden olmuştur? A. Hıristiyanlığın yayılması B. Etnik yapının değişmesi C. Feodalitenin ortaya çıkması D. Sınıf farklılıklarının artması E. İlk çağın sona ermesi

63 www.sunuindir.com Aşağıdakilerden hangisi konar-göçer Türk devletlerindeki devlet kurumlarından birisi değildir? A. Kurultay B. İkta sistemi C. İkili sistem D. Göktanrı anlayışı E. Askeri teşkilat

64 www.sunuindir.com Aşağıdakilerden hangisi konar-göçer Türk devletlerindeki devlet kurumlarından birisi değildir? A. Kurultay B. İkta sistemi C. İkili sistem D. Göktanrı anlayışı E. Askeri teşkilat


"TÜRK TARİHİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları