Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi Alev AyaokurTolga Çakmak Müzelerde Bilgi Hizmetleri: Müze Eğitimi, Müze kütüphaneleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi Alev AyaokurTolga Çakmak Müzelerde Bilgi Hizmetleri: Müze Eğitimi, Müze kütüphaneleri."— Sunum transkripti:

1 BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi Alev AyaokurTolga Çakmak Müzelerde Bilgi Hizmetleri: Müze Eğitimi, Müze kütüphaneleri

2 İçerik ▪Müzede Eğitim Workshops Gallery talks Paneller, konferanslar, sempozyumlar ▪Müze Kütüphaneleri

3 Müzede Eğitim

4 Müzede eğitim Mardin Müzesi

5 Müzede Eğitim ▪Yaşayan Müze, Beypazarı

6 Müzede Eğitim ▪Açık hava müzeleri “tarihi yaşamak” (Bachritterburg, Germany)

7 Kurslar Öğretmenler için bilimsel olayları aktarabilmeleri ile ilgili düzenlenen eğitim kursları Museum of Science and Industry, Chicago

8 Workshop MOMAGetty

9 Gallery talks Yale University Art Gallery

10 Müze Yayınları

11 Konferanslar, Paneller, Sempozyumlar

12 Sempozyum

13 Müze Kütüphaneleri

14  Müzenin bilgi kurumu olma kimliğine katkıda bulunmak,  Dermeleri ile müze nesne koleksiyonunun uzantısı ve tamamlayıcısı olmak,  Arastırmalar yolu ile nesnenin bilgiye dönüşümünü desteklemek ve  Müzecilik uygulamalarına sağladıkları bilgi desteği ile dolaylı yoldan müzenin misyon, amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesine yardımcı olmak. Müze Kütüphanelerinin Müzelere Katkıları

15 Müze kütüphanelerinin işlevi ▪Müze kütüphanelerinin hizmet verdikleri kullanıcı kitlesine göre iki işlevi bulunmaktadır: ▪1.Müzeler, personeline, müzecilik uygulamaları ve koleksiyona dayalı müze araştırmaları konusunda bilgi kaynakları sunarak; müzenin misyon, amaç ve hedeflerini ile personelin mesleki gelişimini desteklemektedir. ▪2. Müzeler ziyaretçilerine ve dış kullanıcılarına, müze koleksiyonu ve bağlamına ilişkin bilgi kaynakları sunarak müze koleksiyonunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmakta ve nesne temelli bilimsel araştırmaları destekleyerek, müzelerin bilgi ortamı kimliğine katkıda bulunmaktadır.

16 Müze kütüphaneleri dermelerini geliştirirken göz önünde bulundurdukları temel unsurlar ▪müzenin türü, ▪uzmanlaştığı alan ve ▪nesne koleksiyonlarıdır. ▪Derme geliştirmede ilk hedef nesnelerin ya da koleksiyonların ne olduklarının, ait oldukları dönem, bulundukları mekan, kişilerle ve olaylarla ilişkilerinin açıklanmasında kullanılabilecek bilgi kaynaklarını sağlamaktır. ▪Bunun yanı sıra müzeler, kavramsal olarak müzenin konu alanına giren bilgi kaynaklarını, diğer müzelerin koleksiyonları ve sergileri ile ilgili katalogları, müzede yürütülen eğitim programlarına katkı sağlayabilecek bilgi kaynaklarını ve müze personelinin çalışmalarına destek olabilecek müzecilik literatürüne ait kaynaklarını dermelerine alırlar. Müze kütüphanelerinde derme geliştirme

17 Müze kütüphanelerinin dermesinde bulunun önemli bilgi kaynaklarından birisi de efemeradır. Gazete kupürleri, fotoğraflar, mektuplar, pullar, haritalar gibi farklı türde pek çok materyal de müze kütüphanesinde erişime açılır.

18 Müze kütüphanelerinde derme geliştirme ▪Müze kütüphanecisi koleksiyon geliştirme sürecini müzenin nesne edinme, araştırma, sergileme, eğitim çalışmaları, diğer etkinlikleri ve ziyaretçi çalışmaları ile paralel bir şekilde gerçekleştirmelidir. ▪Bu süreçlerde, küratörlerle, müze eğitimcileriyle ve diğer uzmanlarla görüşerek; ziyaretçi hizmetleri biriminin araştırmaları doğrultusunda çalışanların ve ziyaretçilerin bilgi gereksinimlerini tespit etmeli ve bu gereksinimlerini giderecek bilgi kaynaklarını sağlamalıdır.

19 Müze kütüphanelerinde bilgi hizmetleri  ödünç verme,  kütüphaneler arası ödünç verme,  danışma (referans) hizmeti,  bilgiye erişim hizmeti,  güncel duyuru hizmeti,  seçmeli bilgi duyurusu,  programlar ve sergi düzenlemeleri

20 ▪Ziyaretçilerin ve müze personelinin bilgi gereksinimleri tanımlanmalı; müze kütüphanecisi, ziyaretçi araştırmalarından da haberdar olmalı; ziyaretçinin profilini, beklentilerini araştıran çalışmaların içerisinde de yer almalı ▪Müze kütüphaneleri, müzenin nesne edinme, araştırma süreçlerini, küratoryal çalışmalarını, eğitim programlarını ve müzede gerçekleştirilen diğer etkinlikleri bilgi kaynakları ile desteklemeli ▪Müze kütüphanesi, müzenin nesne koleksiyonlarını destekleyen rehber kaynaklar, araçlar hazırlamalı ve erişime sunmalıdır. Müze kütüphanelerinde bilgi hizmetleri

21 Müze Kütüphanelerinde Arşiv Koleksiyonları

22

23 Bilgi profesyonellerinin müzelerdeki rolü http://www.museumsandtheweb.com/job/manager-of-collection-informationdigital- media-at-the-metropolitan-museum-of-art/ http://letterstoayounglibrarian.blogspot.com.tr/2012/05/so-you-want-to-be-museum- librarian-by.html


"BBY 370 Müzelerde Bilgi Yönetimi Alev AyaokurTolga Çakmak Müzelerde Bilgi Hizmetleri: Müze Eğitimi, Müze kütüphaneleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları