Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Ankara Üniversitesi Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara KÜTÜPHANECİLİKTE SÜREKLİ EĞİTİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Ankara Üniversitesi Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara KÜTÜPHANECİLİKTE SÜREKLİ EĞİTİM."— Sunum transkripti:

1 Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Ankara Üniversitesi Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara KÜTÜPHANECİLİKTE SÜREKLİ EĞİTİM VE SUNA KIRAÇ KÜTÜPHANESİ ÖRNEĞİ İlkay HOLT – Duygu KIZILASLAN

2 Kapsam: Tanım Dünyada Sürekli Eğitimin Gelişimi Türkiye’de Sürekli Eğitimin Gelişimi İş Yerinde Sürekli Eğitim Biçimleri Suna Kıraç Kütüphanesi’nde Sürekli Eğitim Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

3 Tanım: Sürekli Eğitim, bireylerin mesleki yaşamları süresince önceden edinilmiş bilgi, beceri ve yeterliliklerini geliştirmek ve çeşitlendirmek üzere yapılan eğitim ve öğrenim faaliyetleridir. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

4 Sürekli Eğitim Neden Gerekli? Bilginin artışı Gelişen ve değişen bilgi teknolojileri Bilginin sunumundaki çeşitlilik İş yerinde rekabet Kullanıcı gereksinimlerinin değişmesi Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

5 Dünyada Sürekli Eğitimin Gelişimi: 1898 1960 1965 1967 1973 1989 1992 1993 Amerika’da lisansüstü programlar ve sertifika programları ALA’nın Rolü üzerine bir makale Dewey-ALA Toplantısı-SE’nin gerekliliği ALA-Kursların açılması İlk örgütsel girişim - CLENE- Continuing Library Education Network and Exchange Amerikan Kütüphanecilik Okulları Derneği İngiltere’de UCoSDA- Universities’ and Colleges’ Staff Agency CILIP tarafından- Framework for Continuing Professional Development IFLA bünyesinde CPERT (Continuing Prof. Dev. and Workplace Learning Section) Fielden Raporu 1994-1995 UCoSDA ve SCONUL işbirliği Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

6 Türkiye’de Sürekli Eğitimin Gelişimi: Türkiye’deki Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri: 6 bölümden 5’inde lisansüstü eğitim olanağı var ancak hiçbirinde uzaktan eğitim yok Sertifika programları yok, düzenli seminer ve konferans düzenlenmiyor Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Kütüphanecilik alanındaki iki dernek:  TKD-Türk Kütüphaneciler Derneği 1949-  ÜNAK-Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği 1991- Diğer oluşumlar: ANKOS, OKİG, INET-TR, TUR-IUG, ILIPG... vb. 1995 yılında Ankara’da yapılan bir anket 2002 yılında TKD İstanbul Şb. Sürekli Eğitim ve Geliştirme Grubu’nun yaptığı “Eğitim İhtiyaç Araştırması Anketi”

7 Sürekli Eğitimi Destekleyen Bir İş Yeri: Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Personel gelişim politikasına sahip olmalı Eğitim gereksinimlerini iyi belirlemeli Personel gelişimi için bütçe ayırmalı Bütçenin adil dağılımını sağlamalı Sürekli eğitim faaliyetlerini teşvik etmeli

8 İş Yerinde Sürekli Eğitim Biçimleri: Kongre, konferans ve seminerlere katılım Uzaktan eğitim Kurslara katılım Hizmetiçi eğitimler Mesleki yayınların izlenmesi, kişisel okumalar Mesleki derneklere ve tartışma listelerine üyelikler Rehberlik Çevrimiçi kaynakların izlenmesi Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

9 Koç Üniversitesi Hakkında: 1993 yılında kuruldu 4 Fakülte, 1 Yüksek Okul ve 3 Enstitüsü olmak üzere 8 akademik bölüm 2003-2004 öğretim yılında öğrenci sayısı 2450 Kadrolu öğretim üyesi sayısı yaklaşık 200 Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

10 Suna Kıraç Kütüphanesi Hakkında: Suna Kıraç Kütüphanesi’nin amacı; Koç Üniversitesi öğrencileri, öğretim üyeleri ve üniversite personeline, dünyada ve ülkemizdeki teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişimler doğrultusunda, yeterli araç, gereç ve nitelikli personel ile onların gereksinim duyduğu bilgiye erişimi etkin bir şekilde sağlamaktır. Kütüphane 2450 öğrenci, 200 öğretim üyesinin yanısıra 289 dış kullanıcıya hizmet vermektedir. Kütüphane koleksiyonu 2003 yılı itibariyle 175.000 kitap ve kitap dışı belgeden oluşurken, kütüphanenin 12.200 üzerinde elektronik dergi ve 12.000 üzerinde elektronik kitap aboneliği vardır. Kütüphanede 11’i yüksek lisans, 7’si lisans eğitimi almış ve 8 lise mezunu toplam 26 personel çalışmaktadır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

11 Kongre, Konferans ve Seminerler: 2001-2003 yılları arasında 41’i ulusal 16’sı uluslararası kongre, konferans ve seminere bildiri sunarak ve/veya dinleyici olarak katılınmıştır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

12 Hizmetiçi Eğitimler: Kaynak ve hizmetlerin tanıtımı  Yeni kaynak ve hizmetlerin görevli bir personel tarafından diğer personele ya da firma yetkilisi tarafından tüm personele tanıtılması.  İşe yeni giren personele mevcut kaynak ve hizmetlerin tanıtımı. Kütüphanecilerin ilgili derslere katılımı  Sorumlu olunan konu alanlarındaki derslere katılım. Alanımızdaki güncel konular üzerine seminerler  Her ay sonunda, seçilmiş personelin ilgi alanına uygun konularda diğer personeli bir araştırma dahilinde bilgilendirmesi. Yabancı dil geliştirme eğitimleri  Üniversite personeline sağlanan ücretsiz yabancı dil geliştirme kursları. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

13 Kurslara Katılım: Kütüphane personelinin kurum dışındaki ve çevrimiçi kurslara katılımı belirlenen yıllık bütçe dahilinde desteklenmektedir. Bu kursların içeriklerine örnek olarak: Etkili sunum teknikleri Pazarlama yöntemleri Web tasarımı İngilizce dil kursları…vb. verilebilir. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

14 Mesleki Yayınların İzlenmesi; Kişisel Okumalar: Kütüphane 125 elektronik ve 7 basılı mesleki dergiye abonedir. Elektronik dergiler veri tabanlarının uyarı hizmeti kullanılarak izlenmektedir. Basılı dergilerin içindekiler sayfası, görevli bir kişi tarafından taranarak e-posta yoluyla kütüphane personeline ulaştırılmaktadır. Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

15 Mesleki Derneklere ve Tartışma Listelerine Üyelikler: Derneklerin düzenlediği toplantılara ve seminerlere katılım Dernek yayınlarını izleme Çalışmalarda aktif rol alma İlgili tartışma listelerine üye olma (Kutup- l, Ünak, Rusa- L, Mars- L...vb.) Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

16 Çevrimiçi Kaynakların İzlenmesi: İnternet’in kullanılmasıyla erişebileceğimiz mesleki kaynakların sayısı da artmaktadır. Mesleki web sitelerinin izlenmesi  Kongre Kütüphanesi (The Library of Congress http://www.loc.gov/  Amerikan Kütüphaneleri Derneği (ALA) http://www.ala.org/RUSAMAINTemplate.cfm?Section=rusa Erişime açık e- dergi ve kitaplara ulaşım  Kütüphane Enformasyon Bilimi ve Eğitimi (Library Information Science and Education) http://www.librarysupportstaff.com/libjourn.html  Kütüphanecilik Dergi ve Bültenleri http://www.libdex.com/journals.html Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi

17 Sonuç: Tüm bu sürekli eğitim faaliyetleri kaliteli hizmet sunmayı amaç edinen kütüphane personeline aşağıdaki nitelikleri kazandırır:  Eğitim ihtiyacını belirleyebilmek,  Kullanıcı ihtiyaçlarını görebilmek,  Yeni hizmet alanlarını tespit edebilmek,  Bunları uygulama olanaklarını aramak,  Konularında giderek daha da uzmanlaşmak,  İletişim becerilerini güçlendirmek.


"Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kütüphanesi Ankara Üniversitesi Kütüphaneciliğin Destanı Sempozyumu 21-24 Ekim 2004, Ankara KÜTÜPHANECİLİKTE SÜREKLİ EĞİTİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları