Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ www.relaxdanismanlik.com 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ www.relaxdanismanlik.com 1."— Sunum transkripti:

1 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ www.relaxdanismanlik.com 1

2 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ www.relaxdanismanlik.com 2 TAKDİM PLANI KONU : Ar-Ge Merkezleri/Bilim Merkezleri SÜRE : 10 Dakika (21 yansı) SUNAN : Hasan Fırıncıoğlu Müdür KAYNAK : TÜBİTAK Kaynakları

3 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ www.relaxdanismanlik.com 3 SUNUM İ ÇER İĞİ Bilim Merkezleri

4 www.relaxdanismanlik.com 4 Bilim ve teknoloji merkezleri her yaştan farklı birikime sahip insanları bilimle buluşturmak, bilgiyi kaynağından öğrenmelerini sağlamak ve bilime olan merakı tetiklemek üzere tasarlanmış deneysel ve uygulamalı merkezlerdir.

5 Bilim Merkezleri www.relaxdanismanlik.com 5 Bilim merkezleri, günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açmaktadır. Herkesin yaratıcı düşünebileceğini ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirebileceğini göstermektedir. Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlamaktadır.

6 Bilim Merkezleri www.relaxdanismanlik.com 6 Bilim merkezleri, sadece içerikleriyle değil, mimarileriyle, yeşil alanları ve kullanım amaçlarının çeşitliliğiyle de cazibe merkezi olma özelliği taşımaktadırlar. Geniş giriş ve bekleme salonları, yüksek tavanlarıyla, ziyaretçilere rahat bir ortam sunmaktadırlar. Henüz bilim merkezinin içerisine girmeden ziyaretçileri karşılayan etkileşimli açık hava sergileri, onları bilimin gizemli dünyasına davet eder.

7 Bilim Merkezleri www.relaxdanismanlik.com 7 Dünyadan Örnek Dünyada yaklaşık 2400 bilim merkezi vardır. Her yıl 290 milyon kişi bu bilim merkezlerini ziyaret etmekte ya da bir bilim merkezi etkinliğine katılmaktadır. Ülkemizden Örnek BTYK’nın 23. toplantısında özellikle çocukların ve gençlerin bilime olan ilgi ve meraklarını artıracak, teknolojiyi daha doğru kullanmalarını sağlayacak bilim merkezlerinin: -2016 yılı itibarıyla tüm B.B.’lerde, - 2023 yılı itibarıyla tüm illerde, kurulmasına yönelik çalışmaların yerel yönetimlerle işbirliği halinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

8 Bilim Merkezleri www.relaxdanismanlik.com 8

9 Bilim Merkezi Sergileri www.relaxdanismanlik.com 9 Bilim merkezi sergileri, ziyaretçilere bilim dünyasının kapılarını açmada anahtar rolü üstlenmektedir. Güncel konulardan, yeni teknolojilere, temel bilimlerden yeni teknolojilere bütün bilim dalları sergilerin konusunu oluşturabilmektedir.

10 Bilim Merkezi Sergileri www.relaxdanismanlik.com 10 Bilgiyi klasik yöntemlerle aktarmak yerine görsel, işitsel ve duyulara hitap eden etkileşimli düzeneklerle aktaran sergiler, kimi zaman bilgisayar programları, mekanik ve elektronik düzenekler, kimi zaman da basit ahşap oyuncaklarla bilimsel gerçekleri ziyaretçileri ile buluşturmaktadır. Bilim merkezleri, etkileşimli sergileriyle, ziyaretçilerini bilimsel olguları deneyerek tecrübe etmelerini, keşfederek anlamalarını sağlamaktadır.

11 Bilim Merkezi Sergileri www.relaxdanismanlik.com 11 Sergiler, sadece belli bir yaş grubuna hitap edebildiği gibi her yaştan insanın faydalanabileceği şekilde de tasarlanabilmektedir. Böylelikle, ziyaretçilerin bilim merkezlerini ailecek gezmelerini mümkün olmaktadır. Bilim merkezleri bulunduğu bölgeye has özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır. Böylelikle yerel ziyaretçilerin bilimi kendileriyle özleştirmeleri kolaylaşmakta, yabancı ziyaretçilerin de kentin kimliğiyle ilgili fikir edinebilmeleri sağlanabilmektedir.

12 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 12 TÜBİTAK’ın genel misyonu; “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve yürütmek, bilim ve teknoloji kültürü oluşturmakta öncü rol oynamaktır”. Bu misyona uygun olarak Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kararı ile Bilim ve Toplum Proje Destekleme Programı başlatılmıştır.

13 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 13 TÜBİTAK 4003 Hibe Destek Programları, ziyaretçilerin bilim merkezlerini ziyaretlerinde onlara yol göstermeyi, bilim merkezi tecrübelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Rehberler eşliğinde yürütülen atölyeler, etkinlikler, deney gösterileri ve sahnede bilim aktiviteleri bilim merkezi programlarının temelini oluşturmaktadır. Öğretmenlere özel olarak hazırlanmış eğitim programları onların etkileşimli anlatım teknikleri üzerine kendilerini geliştirmelerine ve bu teknikleri kendi sınıflarına taşımalarına imkan sağlamaktadır.

14 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 14 İyi kurgulanmış bilim merkezleri: Farklı bilim dallarının konu edildiği etkileşimli sergilerin yanı sıra eğitim programları, etkinlikler gibi destekleyici diğer unsurları içerir, Bilimsel kavram ve süreçleri farklı yaştan bireylerin anlayabileceği ve farklı duyulara hitap edecek şekilde sunarak hedef kitlenin bilimi sevmesini, bilime olan merakının artmasını sağlamayı hedefler,

15 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 15 İyi kurgulanmış bilim merkezleri: Düşünen, gözlemleyen, sorgulayan, araştıran, veri ve bilgiye dayalı kararlar veren bireylerin topluma kazandırılmasını hedefler, Günlük olaylara bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşabilme yönünde bir ufuk açar; bilimin yalnızca karmaşık denklemlerden oluşmadığını, çevremizde geçen her olayın bilimsel bir açıklamasının olduğunu vurgular,

16 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 16 İyi kurgulanmış bilim merkezleri: Sergilerinin ve etkinliklerinin, bilimsel bir konuyu ziyaretçilere bir ders kitabı gibi bütünüyle anlatması beklenmez, konuyla ilgili merak uyandırması amaçlanır, Bilimle uğraşmanın sanıldığı gibi sıkıcı ve zor değil, aksine eğlenceli ve zevkli olduğunu hissettirir,

17 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 17 İyi kurgulanmış bilim merkezleri: Özellikle küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına katkı sağlar, Güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden bireylerin yetişmesine katkıda bulunur,

18 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 18 İyi kurgulanmış bilim merkezleri: Sergileri, öğretim programları ile ilişkili olabilir, ancak öğretim programları ile tamamıyla örtüşme zorunluluğu yoktur, Öğretmenlere özel eğitim programları ve etkinlikler de içerir, Sergilerinde sanatsal öğelere yer verilebilir, ancak bilim merkezlerinin ve müzelerin farklı özelliklere sahip olan kurumlar olduğu düşünülerek kurgulanmıştır.

19 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 19 Destek Kapsamında, Proje Sözleşmesi ve/veya eklerinde öngörülmüş olmak kaydıyla, Proje Yürütücüsü Kuruma ait/tahsis edilmiş olan alan ya da binada kurulması planlanan Bilim Merkezinin planlama ve kurulum aşamalarında aşağıda belirtilen konularda destek sağlanamaktadır: • Bilim Merkezinde yer alacak sergilerin temini, • Eğitim birimlerinde (laboratuvar ve sınıflarda) gerçekleştirilecek etkinliklerin içeriklerinin temini; laboratuvar ve sınıflar için gerekli olan teknik donanımın belirlenmesi ve temini, • Bilim Merkezi binasının sergi salonları ve eğitim birimlerinin mimarisi (alan ve altyapı planlamaları) & Bilim Merkezinin fonksiyonel alanlarının planlaması konusunda mimari danışmanlık, • Bilim Merkezinin yönetim ve organizasyonel yapısının belirlenmesi, • Bilim Merkezinde çalışacak personelin eğitimi, • Kapsamı TÜBİTAK tarafından belirlenecek, içerikle ilgili diğer konular, • Bilim Merkezinin işletme aşamasında denetlenmesi

20 Bilim Merkezleri İçin 4003 TÜBİTAK Desteği www.relaxdanismanlik.com 20 BAŞVURU DÖNEMLERİ: Başvurularda herhangi bir zaman kısıtlaması yoktur. PROJE SÜRESİ: Proje Sözleşmesinin imza tarihi ile Bilim Merkezi binasının sergilerin kurulumuna hazır hale getirilmesi arasında geçen süre, mücbir sebepler veya haklı nedenlerle yapılacak uzatmalar da dahil olmak üzere 4 yılı geçemez. Bilim Merkezi sergilerinin montajı ancak bina inşa sürecinin tamamlanmasının ardından başlatılabilmektedir. Proje Planında yapılacak revizyonlar dahil toplam Proje Süresi 6 yılı geçemez.

21 RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ www.relaxdanismanlik.com 21 Teşekkür ederim.


"RELAX DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ www.relaxdanismanlik.com 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları