Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2012-2013 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI. GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR   2012 - 2013 Öğretim Yılı için Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri 4 Ekim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2012-2013 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI. GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR   2012 - 2013 Öğretim Yılı için Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri 4 Ekim."— Sunum transkripti:

1 2012-2013 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI

2 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR   2012 - 2013 Öğretim Yılı için Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri 4 Ekim itibariyle başlayıp 9 Kasım’a kadar ilçe kontrolleriyle birlikte tamamlanmış olacaktır.   Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellemesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlkokul-Ortaokul-Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki * Öğretim Şekli * Tahsis Durumu * Bina Durumu * Lojman Durumu * Bina Kullanımı (Özellikle derslik sayıları ) Ekranlarında bulunan bilgiler dönüşüm işlemleri yapılırken kurum kodlarına bağlı olarak bir önceki yıla ait bilgiler aktarıldığından, Bilgi İşlem Grup Başkanlığınca boşa çıkan kurum kodlarının yeni kurumlara verilmesinden dolayı ekranlarda bulunan bilgilerin hatalı olabileceği bildirilmiştir. Bu nedenle ilinizde 2012-2013 eğitim öğretim yılında e-okul modülü içerisinde bulunan tüm(resmi+özel) ilkokul,ortaokul ve imam hatip ortaokullarına ait tahsis durumu, bina durumu, lojman durumu ve bina kullanım ekranlarının boşaltılarak kurumlar tarafından yeniden doldurulması gerekmektedir.

3 Bina Kullanımı Penceresi içerisine;  Büroda kullanılan bilgisayar sayısı  Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı  Fatih Projesi kapsamında; 1.Tablet bilgisayar sayısı 2.Akıllı tahta sayısı 3.Çok fonksiyonlu yazıcı sayısı 4.Döküman kamera sayısı

4 Bina Kullanımı Penceresi

5 MEİS MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR A.PERSONEL EKRANLARI GİRİŞİ  Yaygın Eğitim Kurumlarının yanında, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının Personel Bilgileri ekranları doldurulacaktır.  Personel bilgileri ekranları doldurulurken: MEİS MODÜLÜ – GENEL BİLGİLER EKRANI içerisinde KURUM BİLGİLERİ altında o okula ait öğretmen branş ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır.  Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girecektir.

6  Resmi – Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülü’nde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki; *Kütüphane Metaryal (APK05501 ekranı) *Kütüphane Kullanımı (APK05502 ekranı) *Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri (APK05504 ekranı) mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır.  Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanımı Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal / Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

7   2012 – 2013 öğretim yılında öğretmenevlerinin bina kullanım bilgileri yine MEİS Modülü’nden girilecektir.   Öğretmenevleri MEİS Modülü’nde Bina Bilgileri Bina Kullanımı (04004) ekranına Yatak Kapasitesi ve Öğretmenevi olarak kullanılan oda sayısı hücresini mutlaka dolduracaklardır.

8   MEİS MODÜLÜ bilgi girişleri için Okul Müdürlerinin onay vermeden önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir.   Meis, e-okul, HEM ve özel öğretim modülleri bilgi girişlerinde birinci derecede sorumlu kişiler okul/kurum müdürleridir.   İstatistik bilgilerinin önemini anlamaları için okul/kurum müdürlerine gerekli uyarı ve yanlış yapıldığında gerekli işlemlerin yapılması.

9   Bilgiler girilmeden önce tablolardaki AÇIKLAMALAR MUTLAKA okunmalıdır.   Kurum Genel Bilgileri Devlet Kurumları Modülünden kontrol edilerek Kurum Tipi ve Yerleşim Yeri bilgisi eksik olanlar işlenecektir.

10   Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız bir süre sonra tekrar eğitime başlandığında hizmete giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih işlenecektir.   Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır. Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam sayı alınamaz.

11 !!! Aynı binada birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda, bina sahibi, okul, tüm bina bilgilerini girecek kiracı konumundaki okul yalnızca tahsisli bina durumunu dolduracak.

12 RESMİ VE ÖZEL İLKOKUL VE ORTAOKULLAR, BAĞIMSIZ ANAOKULU İLKOKUL VE ORTAOKUL BÜNYESİNDEKİ ANASINIFLARI, ORTAÖĞRETİM BİLGİ GİRİŞLERİ E-OKUL MODÜLÜNDEN YAPILACAKTIR. NOT: NOT: İLKOKUL,ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİME AİT BAZI BUTONLAR MEİS MODÜLÜNDE AÇIKTIR.BU BİLGİLERİN MEİS MODÜLÜNDEN DE GÜNCELLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

13 RESMİ VE ÖZEL DERSHANE, MTSK, MUHTELİF KURSLAR BİLGİ GİRİŞLERİNİ MEİS MODÜLÜNDEN YAPACAKLARDIR.

14 EĞİTİM KADEMELERİ  Okul öncesi  İlkokul  Ortaokul  Ortaöğretim  Yaygın Eğitim

15 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ

16

17 NOT: Bu tabloya Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar, 625 Sayılı Kanun gereğince açılan kurumlar ve SHÇEK ile açılan kurumlar dışındaki kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde bulunan çocuk bakımevlerindeki bilgiler işlenecektir.(Sağlık Müdürlüğü, Belediye,Askeriye,PTT ve benzeri kurumlar)

18 İLKOKUL ve ORTAOKUL İLKOKUL ve ORTAOKUL İlkokul ve Ortaokul bilgi girişleri e-okul modülünden yapılacaktır.

19 ORTAÖĞRETİMORTAÖĞRETİM GENELORTAÖĞRETİM MESLEKİ ve TEKNİK ORTAÖĞRETİM

20 ORTAÖĞRETİM Ortaöğretim bilgi girişleri geçen yıl olduğu gibi bu yıl da e-okul modülünden yapılacaktır.

21 Yaygın Eğitim Nedir; Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır. Örgün eğitim imkanlarından yararlanamamış olanlara, gittikleri okuldan erken ayrılanlara veya örgün eğitim kurumlarında okumakta olanlara ve meslek dallarında daha yeterli duruma gelmek isteyenlere uygulanan eğitim türü Yaygın Eğitim olarak tanımlanmaktadır.

22 E- OKUL MODÜLÜNDE YAPILACAK İŞLEMLER  Tüm eğitim kademelerinde e-okul modülünde geçici kayıt işlemi yapılan öğrencilerin, eğitim öğretim başladığında mutlaka kesin kayıt işleminin yapılması gerekmektedir.  E-okul’da ilköğretim okulu öğrenci bilgileri girilirken, eğer öğrenci bir başka okuldan taşınıyor ise mutlaka taşımalı alanına girilecek.  Yatılı ve burslu öğrenciler mutlaka girilecek.  Birleştirilmiş sınıfta okuyan öğrencilerin bilgileri mutlaka e- okul modülüne girilecek,  Kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısı özür gruplarına göre girilecek.

23 BİNA BİLGİLERİ EKRANLARI  Tahsis durumu  Bina durumu  Lojman Durumu  Bina Kullanımı

24 BİNA BİLGİLERİ Aynı binaların birden fazla kurum müdürlüğünce kullanılması durumunda, Binanın sahibi okul/kurum; Bina Durumu, Lojman Durumu, Bina Kullanımını, Kiracı okul/kurum; Tahsis Durumu Ekranını girecek. Örneğin: 40 derslikli Lisenin bir bölümünde kiracı olarak X İ.Ö.Okulu (10 derslikte) eğitim vermekte. Bu durumda; Lise: Bina durumu+Bina kullanımı (Tüm derslik sayısını (40) girecektir.) X İ.Ö.O. ise: Sadece Bina Tahsis Durumunu (kendisine ayrılan derslik sayısını (10) girecek)

25 BİNA BİLGİLERİ BİNA BİLGİLERİ   Bina kullanım durumu eksiksiz doldurulacaktır. (Tahsisli binalarda eğitim- öğretim yapanlar hariç)   Bina kullanım durumunun doldurulmaması halinde, yapılacak planlamalarda hatalar meydana gelmektedir.

26 Kütüphane sayısı 1’den fazla Olamaz. Yatak Kapasiteleri sadece Öğretmenevleri, Eğitim Merkezleri, Sosyal Tesisler, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesine bağlı uygulama otelleri için girilecektir.

27 BİNA KULLANIMI ÖNEMLİ NOT: İdari odalar (Derslik Sayısı:Kullanılan- Kullanılmayan-Anasınıfı dahil) sütuna yazılmayacaktır. Çünkü bu ayrıca belirtilmiştir.

28 BİNA DURUMU Kurum her bir binası için yeni bir kayıt yapacak, o binaların bilgisini girecek, ısınma durumu bilgileri boş geçilmeyecek.

29 Eğer kurumunuza ait lojman varsa, kaloriferli veya sobalı bölümüne sayısı yazılıp KAYDET düğmesi tıklanarak veri kayıt altına alınır. LOJMAN DURUM

30 OKULLAŞMA ORANLARI 2012-2013 Öğretim Yılı

31 Okullaşma oranları; 31 Aralık tarihi itibariyle Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemindeki çağ nüfusları ve Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan eğitim kademeleri ve doğum yıllarına göre öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.

32 Brüt Okullaşma Oranı : İlgili öğrenim türündeki tüm öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Toplam öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Brüt okullaşma oranı = ----- x 100 B

33 Net Okullaşma Oranı: İlgili öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan öğrencilerin, ait olduğu öğrenim türündeki teorik yaş grubunda bulunan toplam nüfusa bölünmesi ile elde edilir. A: Teorik yaş grubundaki öğrenci sayısı B: Teorik yaş grubundaki toplam nüfus A Net okullaşma oranı = ----- x 100 B


"2012-2013 MEİS MODÜLÜ BİLGİ GİRİŞİ TOPLANTISI. GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR   2012 - 2013 Öğretim Yılı için Meis Modülü’ne veri giriş işlemleri 4 Ekim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları