Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS VERİ GİRİŞLERİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS VERİ GİRİŞLERİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER."— Sunum transkripti:

1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS VERİ GİRİŞLERİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER

2 201 2 -201 3 öğretim yılı sonu ve 201 3 -201 4 öğretim yılı başı sayısal verileri, bütün örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızca elektronik ortamda girilecektir. 1. Tüm resmi ve özel, bağımsız anaokulları, ilkokul bünyesinde bulunan anasınıfları, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okullarına ait öğrenci ve bina bilgileri bilgi girişi e-Okul Modülünden, tüm kurumların eğitim olanakları ile özel kurumların personel bilgileri bilgi girişleri ise MEİS Modülünden yapılacaktır. 2. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili Mesleki Eğitim Merkezleri ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ ne bağlı eğitilebilir zihinsel engellilerin (iş okulu ve meslek lisesi) tüm bilgi girişleri Meis modülünden yapılacaktır.

3 3. Pansiyonlu okullarla ilgili bilgi girişleri; pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü değişikliği gibi işlemler ile ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu genel müdürlüklerde olduğundan, değişiklikler Devlet Kurumları Modülünden ilgili genel müdürlüklerce girilecektir. Bundan dolayı pansiyon bilgilerinde hata bulunan okullarımız gerekli düzeltme taleplerini Müdürlüğümüze yazılı olarak bildireceklerdir. 4. Okul ve kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girşi yapmayacaktır. Tahsis ekranını sadece kendi binası olmayan başka okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından doldurulacaktır. 6287 sayılı Kanun kapsamında dönüştürme işlemi yapılan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul aynı binada eğitim veriyorsa, e-okul modülü içerisinde bulunan bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranına bigi girişi yapılırken;

4 a)İlgili Kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca mülkiyetinin hangi okula ait olduğu belirlenecektir. b) Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, bu okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları komisyon tarafından belirlenen okul tarafından doldurulacaktır. Aynı binada eğitim yapan diğer okul/kurum sadece tahsis ekranına giriş yapacaktır. 5. Bina kullanım ekranları güncellenirken, derslik, anasınıfı olarak kullanılan derslik, müdür odası, idari işler odası, spor salonu, kütüphane, laboratuvar vb. sayılarda hatalı veri girişi yapılmaması hususunda özen gösterilecektir.

5 6. Öğretmenevi, öğretmenevi ve akşam sanat okulu, eğitim merkezi ve sosyal tesisler yatak kapasitelerini MEİS Modülüne bina bilgileri içerisindeki bina kullanım ekranına, uygulama oteli bulunan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri ise yatak kapasitelerini e-okul modülündeki bina bilgileri bölümü altındaki bina kullanım ekranına gireceklerdir. 7. Örgün eğitim veren okullarımız e-Okul Modülü üzerinden; yatılı öğrenci bilgileri, taşımalı eğitime tabi öğrenci, birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci, kaynaştırma eğitimine tabi öğrenci (özür grupları ile birlikte) tanımlamalarını eksiksiz olarak yapacaklardır. Aday kayıtlar; aday kayıt iptal ve kesin kayıt işlemleri ile ayrılma işlemleri öncelikle yapılacaktır.

6 8. Halk Eğitim, Mesleki Eğitim ve Turizm Eğitim Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız Sanat Okulu kursiyer, personel ve bina bilgi girişleri http://eyaygin.meb.gov.tr adresindeki e-Yaygın Modülünden, eğitim imkanları bilgi girişleri ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü üzerinden yapılacaktır.http://eyaygin.meb.gov.tr 9. Yaygın eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde kayıtlı olan bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğretim durumları http://mebbis.meb.gov.tr adresindeki Özürlü Birey Modülünden açılacak olan öğretim bilgisi giriş ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim imkanları ve personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir. http://mebbis.meb.gov.tr

7 10. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki bilgisayar sayıları daha önceki yıllarda taşınır mal yönetmeliği gereği bakanlığımız birimlerinin taşınır mallarını kayıt altına aldığı e-taşını modülünden alınmaktaydı. Ancak e-taşınır modülü 2012 yılı sonu itibariyle Maliye bakanlığına devredileceğinden bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayılarını e-okul modülüne yeni eklenen ekrana gireceklerdir. 11. Yatılı öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul müdürlüğü tarafından e-okul modülünden Kurum işlemleri/ Bilgi giriş işlemleri/ Yatılı öğrenci bilgileri bölümünden zamanında yapılacaktır.

8 e-Okul, MEİS Modülü ve HEM Modülü veri girişleri 01 Ekim 201 3 – 31 Ekim 2013 tarihleri arasında ve Müdürlüğümüz tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. e-okul, MEİS ve HEM Modülüne girilen verilerin tüm sorumluluğu okul/kurum idaresine ait olup, girilen bilgilerin eksik ve/veya hatalı olmasından dolayı yaşanacak problemlerden birinci derecede okul idaresi sorumludur. Bundan dolayı elektronik ortamda bilgi giriş işlemleri sürecinde ve kurum onayı verilmeden önce mutlaka bilgiler kontrol edilecektir.

9 Bilgiler girilmeden önce tablolardaki AÇIKLAMALAR MUTLAKA okunmalıdır. Kurum Genel Bilgileri kontrol edilerek hatalı ve eksik olan bilgiler tespit edilerek, Şubemize bildirilecek gerekli düzeltme işlemleri yaptırılacaktır.

10 GÜNCELLEME YAPILACAK EKRANLAR; Resmi ve Özel Okulların ivedilikle güncellemesi gereken ekranlar: e-okul sisteminde İlköğretim-Ortaöğretim Kurum İşlemleri/Okul Bilgileri altındaki * Öğretim Şekli * Tahsis Durumu * Bina Durumu * Lojman Durumu * Bina Kullanımı (Özellikle derslik sayıları ) Bina Kullanım bilgilerinin doğru ve eksiksiz girilmesinin sağlanması gerekmektedir.

11 MEİS MODÜLÜNE BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK EKRANLAR; Yaygın Eğitim Kurumlarının yanında, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının Personel Bilgileri ekranları doldurulacaktır. Personel bilgileri ekranları doldurulurken: MEİS MODÜLÜ – GENEL BİLGİLER EKRANI içerisinde KURUM BİLGİLERİ altında o okula ait öğretmen branş ve personel görevleri seçilerek ilgili ekranların açılması sağlanmalıdır. Daha sonra açılan ekranlara öğretmen sayıları ve görevlere göre personel sayıları girecektir.

12 Resmi – Özel Bütün Kurumlar MEİS Modülü’ nde EĞİTİM OLANAKLARI altındaki; *Kütüphane Materyal *Kütüphane Kullanımı *Bilişim İnternet ve Çevre Birimleri ekranlarını mutlaka eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulacaktır. Kütüphanesi bulunan bütün kurumlar (resmi-özel) Bina Kullanımı Durumu ekranında, Kütüphane Sayısı (Sınıf Kitaplıkları Hariç) hücresine bilgi girdikten sonra MEİS Modülünde mutlaka Kütüphane Materyal / Kütüphane Kullanımı ekranlarını doldurmaları gerekmektedir.

13 201 3 – 2014 öğretim yılında öğretmenevlerinin bina kullanım bilgileri yine MEİS Modülünden girilecektir. Öğretmenevleri MEİS Modülünde Bina Bilgileri Bina Kullanımı ekranına Yatak Kapasitesi ve Öğretmenevi olarak kullanılan oda sayısı hücresini mutlaka dolduracaklardır. Halk Eğitim Merkezleri bilgi girişlerini HEM Modülünden yapacak, MEİS Modülünde Kütüphane Materyal, Kütüphane Kullanımı ile Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri ekranlarını mutlaka dolduracaklardır.

14 TAHSİS EKRANI… !!! Aynı binayı birden fazla kurum müdürlüğünün kullanması durumunda bina sahibi, Bina Durumu ile Bina Kullanımı ekranlarına bilgilerini girecek kiracı konumundaki okul yalnızca Tahsis Durumu ekranını dolduracaktır. Tahsis Durumu Ekranında işlem yapan okul/kurumlarımız Bina Durumu ile Bina Kullanımı ekranında bilgi var ise bilgileri silerek boş kaydedeceklerdir.

15 DERSHANE, MTSK, MUHTELİF KURSLAR, ÖZEL ETÜD EĞİTİM MERKEZİ VE DİĞER ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI BİLGİ GİRİŞLERİNİ MEİS MODÜLÜNDEN YAPACAKLARDIR. REHABİLİTASYON MERKEZLERİ ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜNDE BULUNAN BİLGİLERİ GÜNCELLEYECEK VE MEİS MODÜLÜNDE BULUNAN EKRANLARI DOLDURACAKLARDIR.

16 Renkli alanlar bilgi değişikliğine kapalı bölümlerdir. Hatalı bilgi var ise Müdürlüğümüze yazılı olarak bilgi verilerek gerekli güncelleme işlemleri yaptırılacaktır. Diğer alanlar okullarımız tarafından güncellenecektir.

17 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

18 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

19

20 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları girişine özen gösterilecektir.

21 Birleştirilmiş Sınıf uygulaması olan okullarımız, Şube İşlemleri/Birleştirilmiş Şube Tanımlama Ekranında gerekli işlemleri yaparak kaydedecektir.

22 Öğrenci Genel Bilgileri Ekranında bulunan bilgiler sürekli güncel tutulacaktır. Bu ekranda bulunan bilgiler her dönem en az bir kez güncellenecektir.

23 MEİS MODÜLÜNDE BULUNAN EKRANLAR

24 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

25 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

26 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

27 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

28 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

29 Anlatılanlara İlave Olarak MEİS Modülünde Bulunan Özel Okulöncesi, Özel İlköğretim ve Özel Ortaöğretim Okullarına Ait Ekranlar.

30 Öğretmen Branşları Ekranında Branşlar seçilerek kaydedilecektir.

31 Personel Bilgileri Ekranında Görevler seçilerek kaydedilecektir.

32 Anasınıfı Öğretmenleri Ekranı Anaokullarımız ve Bünyesinde Anasınıfı Bulunan Okullarımız Tarafından Doldurulacaktır.

33 Branş Öğretmenleri Ekranı Doldurulacaktır.

34 Görevlere Göre Personel Ekranı Açıklamalar Doğrultusunda Doldurulacaktır.

35 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

36 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

37 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

38 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

39 Mesleki Eğitim Merkezi ile Mesleki Teknik Eğitim Yapan Ortaöğretim Okullarımız Tarafından Yapılacak Bilgi Girişleri

40 Meslek Kursları Ekranı, Kurumda 3308 Sayılı Kanuna Göre Açılan Meslek Kursları var ise Açılan Kurslar Seçilecektir.

41 Meslek Dalları Ekranı, Kurumda Açılan Meslek Dalları Seçilecektir.

42 Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait Çırak Sayıları, Çırak Sayıları Ekranından Girilecektir.

43 Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait Kalfa Sayıları, Kalfa Sayıları Ekranından Girilecektir.

44 Meslek Dalları Ekranında Seçilen Meslek Dallarına Ait İşyeri Açma Belgesi Alan Sayıları, İşyeri Açma Belgesi Alan/Yaş Ekranından Girilecektir.

45 Öğrenimden Ayrılanlar Ekranı İşlenecektir.

46 Usta Öğretici Ekranı Meslek Dallarına Göre İşlenecektir.

47 Engelli Öğrenci Ekranı İşlenecektir.

48 Seçilen Meslek Dallarına Göre Aday Çırak Sayıları, Aday Çırak Sayısı Ekranından Girilecektir.

49 Seçilen Meslek Kurslarına Göre Meslek Kursları Öğrenci Sayıları, Meslek Kursları Öğrenci Ekranından Girilecektir.

50 Kalfalık Ustalık Belgesi Alanlar Seçilen Meslek Dallarına Göre Kalfalık Ustalık Belgesi Alanlar Ekranından İşlenecektir.

51 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

52 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

53

54 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları girişine özen gösterilecektir.

55 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

56 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

57 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

58 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

59 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

60 ÖZEL DERSHANELER

61 Dershane Kurslar Ekranında Açılan Kursların Seçimi Yapılacaktır.

62 Öğretmen Branşları Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmenlerin Branşlarının Seçimi Yapılacaktır.

63 Kursiyer Öğrenciler Ekranından Açılan Kurslara Göre Öğrenci Sayıları İşlenecektir. Bilgi Girişinde Kurs Grup Sayılarına Dikkat Edilecek, Bu Alana Toplam Öğrenci Sayısı Değil, Açılan Grup Sayısı Yazılacaktır.

64 Dershane Öğretmenleri Ekranı İşlenecektir.

65 Personel Durumu Ekranı İşlenecektir.

66 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

67 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

68

69 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları girişine özen gösterilecektir.

70 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

71 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

72 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

73 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

74 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

75 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

76 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

77 ÖZEL ETÜD EĞİTİM MERKEZLERİ

78 Etüd Alanları Ekranından Kurumda Açılan Kursların Seçimi Yapılacaktır.

79 Kursiyer Öğrenciler Ekranından Açılan Kurslara Göre Öğrenci Sayıları Girilecektir.

80 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

81 Yabancı Öğretmen Ekranından Kurumda Görev Yapan Yabancı Uyruklu Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

82 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

83 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

84 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

85

86 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları girişine özen gösterilecektir.

87 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

88 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

89 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

90 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

91 Bilgisayar Laboratuarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

92 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

93 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

94 ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

95 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

96 Yabancı Öğretmen Ekranından Kurumda Görev Yapan Yabancı Uyruklu Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

97 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

98 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

99 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

100

101 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları girişine özen gösterilecektir.

102 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

103 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

104 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

105 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

106 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

107 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

108 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

109 MUHTELİF KURSLAR

110 Muhetlif Kurslar Ekranından Kurumda Açılan Kursların Seçimi Yapılacaktır.

111 Kursiyer Öğrenciler Ekranından Kurslara Göre Öğrenci Sayıları Girilecektir.

112 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Kurumda Görev Yapan Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

113 Yabancı Öğretmen Ekranından Kurumda Görev Yapan Yabancı Uyruklu Öğretmen Bilgileri Girilecektir.

114 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

115 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

116 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

117

118 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları girişine özen gösterilecektir.

119 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

120 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

121 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

122 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

123 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

124 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

125 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.

126 MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSU

127 Ser t i f ika Türlerine Göre Öğrenci Bilgileri Kursiyer Öğrenci Durumu Ekranından Yapılacaktır.

128 Kursiyer Öğrenci Durumu Ekranından Seçilen Serfitika Türüne Göre Öğrenci Bilgileri Girilecektir.

129 Öğretmen/Öğretici (MTSK Branş) Ekranından Öğretmen Sayıları Girilecektir.

130 Öğretmen, Öğretici Durumu Ekranından Öğretmen Sayıları Girilecektir.

131 Personel Durumu Ekranından Kurumda Görev Personel Bilgileri Girilecektir.

132 Bina bilgileri ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemi yapılacak, Bina Bilgisi yok ise Yeni Kayıt butonu tıklanarak Bina Bilgileri tablosu oluşturulacaktır.

133 Lojman Durumu Ekranına var ise Lojmanda bulunan Daire Sayısı Girilecektir.

134

135 Bina Kullanımı Ekranında bulunan bilgiler kontrol edilerek gerekli güncelleme işlemleri yapılacak, özellikle derslik sayıları girişine özen gösterilecektir.

136 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Materyal Ekranını işleyeceklerdir.

137 Kütüphanesi olan okullarımız MEİS Modülü Kütüphane Kullanım Ekranını işleyeceklerdir.

138 Bilişim/İnternet ve Çevre Birimleri Ekranında Bulunan bilgi başlıklarına ait bilgiler girilecektir. Bilgi girişinde Çevre Birimleri Başlığı altında bulunan bilgi başlıklarına girilen bilgi Taşınır Mal Modülünde bulunan bilgi ile tutarlı olmasına dikkat edilecektir.

139 Bilişim/Bilgisayar Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

140 Bilgisayar Laboratuvarları/BT Sınıfları Ekranında Bilgisayar Sayıları Girilecektir. Yeni Kayıt Butonu Tıklanarak Bilgi Girişi Yapılacaktır.

141 DURUM VE ONAY Başlığı Altında Kurum Durum Raporu İşlem Durumunu Göstermektedir.

142 Kurum Onay İşlemi, Kayıtlarda Eksik yada Tutarsızlık Yok İse Kurum Amiri Bilgileri Girilerek Onay İşlemi Yapılacaktır.


"2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MEİS VERİ GİRİŞLERİ İLE İLGİLİ İŞ VE İŞLEMLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları