Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPRAK YÖNETİMİ EKONOMİ TOPLUM YAPISI EKONOMİK HAYAT VE HUKUK SORU PROĞRAMI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPRAK YÖNETİMİ EKONOMİ TOPLUM YAPISI EKONOMİK HAYAT VE HUKUK SORU PROĞRAMI."— Sunum transkripti:

1

2 AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPRAK YÖNETİMİ EKONOMİ TOPLUM YAPISI EKONOMİK HAYAT VE HUKUK SORU PROĞRAMI

3 1) İslâm hukukuna göre, herhangi bir kişinin mülklerinin veya gelirlerinin bir kısmının kamu yararı için süresiz olarak kullanılması sistemi aşağıdakilerden hangisidir? A) İltizam B) Dirlik C) Vakıf D) Devşirme E) Saliyane

4 2) I) Öşür II) Avarız III) Haraç IV) Cizye Yukarıdaki vergilerden hangileri sadece gayrimüslimlerden alınırdı? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) III ve IV E) II, III ve IV

5 3) I) Lonca sistemi II) Tımar sistemi III) Sancak sistemi Yukarıdaki sistemlerden hangileri ekonomiyle ilgilidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

6 4) Öşür: Müslümanlardan alınan 1/10 oranındaki gelir vergisi Haraç: Müslüman olmayanlardan alınan 1/5 oranındaki gelir vergisi Buna göre Osmanlı’da vergi miktarının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? A) Kültürel yapı B) Dinî inanç C) Ekonomik yapı D) Siyasi yapı E) Yaşam tarzı

7 5) Mülkiyeti devlete ait olan arazilere Osmanlı’da ”miri arazi” denirdi. Buna göre aşağıdaki arazilerden hangisinin miri arazi olduğu söylenemez? A) Tımar B) Has C) Mukataa D) Öşri E) Zeamet

8 6) I) Savaşa hazır sürekli bir ordu oluşur. II) Uygulandığı bölgelerde güvenlik ve asayiş sağlanır. III) Üretimde süreklilik sağlanır. Osmanlı’daki dirlik sistemiyle yukarıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenebilir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

9 7) Aşağıdakilerden hangisi dirlik sahibinin görevleri arasında değildir? A) Bulunduğu bölgenin vergisini toplar. B) Atlı asker yetiştirir. C) Topladığı verginin bir kısmıyla giderlerini karşılar.C) Topladığı verginin bir kısmıyla giderlerini karşılar. D) Toprakların işlenmesinin denetler. E) Devletten üç ayda bir maaş alır.

10 8) Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı hazinesinin gelirleri arasında yer almaz? A) Baclar ve gümrük vergileri B) Çiftbozan vergisi C) Müsadere uygulaması D) Bağlı beylik ve devletlerden gelen vergilerD) Bağlı beylik ve devletlerden gelen vergiler E) Sanayi kuruluşlarından elde edilen gelirlerE) Sanayi kuruluşlarından elde edilen gelirler

11 9) Avarız vergisi olağanüstü koşullarda alınan vergidir. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde avarız vergisinin toplandığı söylenebilir? A) Asker sayısı arttırıldığında B) Savaş dönemine girildiğinde C) Üretim miktarı arttığında D) Padişah değişikliği olduğunda E) Vakıflar kurulduğunda

12 10) Osmanlı Devleti’nde yönetime katılmayan ve devlete vergi veren sınıfa ne ad verilirdi? A) Reaya B) Kalemiye C) Seyfiye D) İlmiye E) Saray halkı

13 11) I) Üretimin sürekliliğini sağlamak II) Devletin hazinesine gelir sağlamak III) Savaşa hazır bir ordu yetiştirmek Yukarıdakilerden hangisi tımar sisteminin yararları arasında yer alır? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

14 12) Osmanlı Devleti’nde, I) Halkın toprağını bırakarak şehirlere göç etmesi, II) Kapıkulu askerlerinin sayısının arttırılması, III) Üretimin sürekliliğinin sağlanması, Durumlarından hangileri, tımar sisteminin bozulmasının sonuçları arasında gösterilemez? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III

15 13) Tımar sisteminin önemini yitirmesi ve uygulanamaz hale gelmesinin, I) Vergilerin toplanması, II) Üretim faaliyetlerinin sürdürülmesi, III) Memur maaşlarının karşılanması, durumlarından hangilerini zorlaştırdığı ileri sürülebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III

16 14) Osmanlı Devleti topraklarından haslar hanedan mensuplarına ve vezirlere, zeametler kadılara, tımar da askerlere kiraya verilirdi. Bu uygulamada, devlet topraklarının kiraya verileceği kişilerin idari mevkileri ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir paralellik kurulmaya çalışılmıştır? A) Toprakların gelirleri B) Halkın yaşam biçimi ve düzeyi C) Kişilerin yetişmiş olduğu yöreler D) Toprakların yerleşim merkezlerine yakınlığıD) Toprakların yerleşim merkezlerine yakınlığı E) Kişilerin ihtiyacı

17 15) Osmanlı Devleti’nde Has ve Zeamet topraklarının aşağıdaki özelliklerinden hangisi, bu toprakların maaş karşılığı olarak verildiğinin en güçlü kanıtıdır? A) İşlenmeyen toprakların geri alınması B) Gelirinin fazla olması C) Mülkiyetinin devlete ait olması D) Devlete asker yetiştirilmesini sağlaması E) Rütbe ve derecelere göre verilmesi DOĞRU CEVAP: E

18 16) Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde dirlik sistemiyle ulaşılmak istenen hedeflerden biri değildir? A) Askerî masrafları karşılama B) Devlet gelirlerini arttırma C) Askeri savaşa hazırlama D) Topraktan daha iyi yararlanma E) Özel mülkiyeti özendirme DOĞRU CEVAP: E

19 17) Osmanlı Devleti’nde ürün üzerinden peşin olarak alınan ve giderek köylü üzerinde ağır bir yük haline gelen vergi aşağıdakilerden hangisidir? A) Çiftbozan B) Ağnam C) Âşar D) Avarız E) Cizye DOĞRU CEVAP:C

20 18) Osmanlı Devleti’nde Tımar Sistemiyle ulaşılmak istenen hedefler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Askerleri teşvik etmek B) Araziden daha iyi faydalanmak C) Askerlik masraflarını azaltmak D) Ülkeyi bayındır hale getirmek E) Devlet gelirlerini yükseltmek DOĞRU CEVAP: A

21 19) Osmanlı Devleti’nde I) Köylü II) Zanaatkâr III) Tüccar IV) Bilgin Hangileri reaya sayılmamıştır? A) Yalnız I B) Yalnız III C) Yalnız IV D) I ve IV E) II ve III DOĞRU CEVAP: C

22 20) Osmanlı Devleti’nde tüketici haklarını fiilen koruyanlar I) Loncalar II) Muhtesipler III) Veziriazam hangileridir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) I, II ve III DOĞRU CEVAP: E

23 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Faydalı olması dileğiyle…

24 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

25 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

26 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

27 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

28 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

29 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

30 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

31 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

32 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

33 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

34 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

35 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

36 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

37 TEBRİKLER DOĞRU CEVAP DİĞER SORUYA GEÇİNİZ

38 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

39 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

40 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

41 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

42 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

43 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

44 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

45 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

46 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

47 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

48 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

49 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

50 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE

51 ÜZGÜNÜM YANLIŞ CEVAP TEKRAR DENE


"AHMET ARSLAN OSMANLI DEVLETİ’NDE TOPRAK YÖNETİMİ EKONOMİ TOPLUM YAPISI EKONOMİK HAYAT VE HUKUK SORU PROĞRAMI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları