Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER"— Sunum transkripti:

1 İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM – İST. ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

2 *** SUNUM KONU BAŞLIKLARI *** A- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

3 Ferdi ticari işletmeler, Adi ortaklıklar, Kolektif şirketler,
A- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI UYGULAMA KAPSAMINA GİREN, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STATÜLERİNE SAHİP İŞLETMELER; Serbest meslek erbabı, Ferdi ticari işletmeler, Adi ortaklıklar, Kolektif şirketler, Adi komandit şirketler Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İktisadi kamu kuruluşları, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler İş ortaklıkları… ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

4 BEYAN SON BAŞVURU SÜRESİ. : 30. 11. 2016 KAYITLARA ALINACAK BEDEL
BEYAN SON BAŞVURU SÜRESİ : KAYITLARA ALINACAK BEDEL : RAYİÇ BEDEL ORAN : % 10 , % 4 VE % 0,5 KAYITLARA ALINAN EMTİA VE MTC İÇİN ÖDENEN KDV’LERİN İNDİRİM VE KDV İADESİ KARŞISINDAKİ DURUMU : EMTİA VE DURAN VARLIKLARDA FARKLILIKLAR VAR. MUHASEBE KAYITLARINDA VE BİLDİRİMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: - Emtia ve MTC için ayrı karşılık hesapların açılması - Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacağı ve vergilendirilmeyeceği. - MTC ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilerek ayrılan karşılığın birikmiş amortisman olarak kabul edilmesi gerektiği ve ilgili MDV satılırken Amortismanın Borç tarafı kaydının buna göre yapılması - İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmında satın alınan mal olarak kaydetmeleri - B formunda alış olarak Muhtelif satıcılar ve de vergi kimlik numarası bölümüne şeklinde yazılarak BA formuna alınması gerektiği… ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

5 ___________________22/10/2016 ____________________________
Örnek 1 : ABC A.Ş. stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 22/10/2016 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. % 18 oranlı KDV’ye tabi olan ilgili emtianın, kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. ___________________22/10/2016 ____________________________ 153 TİCARİ MALLAR TL 191 İNDİRİLECEK KDV TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________ /_____________________________ *Bu emtianın satış bedeli, ,00 TL nin altında olamayacak !.. (65.000,00 + Sektör Kâr marjı) ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

6 ___________________________ / ____________________________
Örnek 2 : XYZ LTD.ŞTİ. kayıtlarında yer almayan makine ve cihazlarını kayda almak istemektedir. % 18 oranlı KDV’ye tabi olan bu MDV’lerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde gerçekleşecektir. ___________________________ / ____________________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR TL 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR TL 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) _____________________________________ /______________________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

7 _________________________ / ____________________________
XYZ LTD.ŞTİ. söz konusu MTC ’ lerini 2016 yılı sonuna kadar satarsa, bu satıştan önce; yok eğer satmaz ise 31/12/2016 tarihinde şu şekilde bir muhasebe kaydı yapacaktır. _________________________ / ____________________________ 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TL _____________________ / ______________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

8 ___________________________ / ________________________________
Eğer XYZ LTD.ŞTİ. söz konusu MTC ’ lerini ,00 TL’ye satarsa, bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte şu şekilde bir muhasebe kaydı yapacaktır. ___________________________ / ________________________________ 100 KASA HESABI TL 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR TL 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR TL 391 HESAPLANAN KDV TL 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR TL _____________________________ / _____________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

9 B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA
Son başvuru tarihi : (Dahil)… İşlem usulü : Normal satış şeklinde… Ödeme Taksit sayısı : 3 taksit Ödeme zamanları : , , Beyan şekli : KDV 2 vasıtasıyla Fatura düzeni : Kâr Marjlı Kime kesileceği : “Muhtelif Alıcılar (6736 çerçevesinde)” KDV indirim konusu : KDV 2 ile hesaplanan vergi normalde olduğu gibi indirim konusu yapılamıyor Gelir ve Kurumlar beyanının, matrah tespitinde gider olarak dikkate alınamıyor ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

10 ________________ / _____________
Örnek 3 : KLM LTD. ŞTİ. kayıtlarında yer aldığı hâlde şirket bünyesinde olmayan mallarını kayıt altına istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı %18 KDV’ye tabi olan (X) malının hesapta gözüken, ancak fiili olarak stoklarda yer almayan miktarını 500,000,00 TL olarak tespit etmiş ve gayrisafi karlılık oranını ise %10 olarak belirlemiştir. KLM LTD. ŞTİ. bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada TL satış bedeli ve TL de KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına geçirilmesi şu şekilde olacaktır. ________________ / _____________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR ,00 TL (K.K.E.G.) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV TL ________________________ / _________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

11 ______________________ / _______________________
Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında bir çek alınmış olması hâlinde kayıt şu şekilde olacaktır. ______________________ / _______________________ 101 ALINAN ÇEKLER TL 600 YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV TL ______________________ /__________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

12 ______________ / _______________
Örnek 4- (S) Eczanesi, stoklarında kaydî olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. (S) Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli TL olan ilaçlar için düzenlediği faturada TL KDV hesaplayarak (ilaç KDV oranı % 8 ve kanun kapsamında yarısı hesaplanıyor.(%4)) 30/10/2016 tarihinde beyan etmiştir. (S) Eczanesi, söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Düzenlenen faturanın muhasebe kayıtları şu şekilde gerçekleşecektir. ______________ / _______________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR TL (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL ____________________ / ________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

13 DİĞER NOKTALAR… İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerce yasal defterlerine hasılat olarak kaydedilecektir. B formunda alış olarak Muhtelif alıcılar ve de vergi kimlik numarası bölümüne şeklinde yazılarak BS formuna alınacaktır. ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

14 Son başvuru tarihi : 30.11.2016 (Dahil)…
C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI Son başvuru tarihi : (Dahil)… Kapsam : Sadece KV mükellefleri Konu : Kasa, Ortaklar ve DİĞER HESAPLAR Oran : % 3 Ölçü : tarihli bilanço Genel Mantık : [( ) – ( )] ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

15 Örnek 5: DEF LTD.ŞTİ. nin 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında TL görülen ancak, fiilen kasada bulunmayan tutar TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 25/9/2016 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olsa da, 31/12/2015 tarihli bilançosunu temel almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (30/11/2016 tarihine) kadar ödeyecektir. ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

16 ___________________________ 25/9/2016 __________________________
Bu aşamada; Beyan tutarı : TL Hesaplanan vergi : ( x %3) TL - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi: ___________________________ 25/9/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 100 KASA TL ______________________________ / ___________________________________ - Ödenecek verginin kayıtlara alınması: __________________________ 25/9/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL _____________________________ / ___________________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

17 Hesaplanan vergi : (100.000 x %3=) … .................... 3.000 TL
Örnek 6: PLS LTD.ŞTİ.’nin, 31/12/2015 tarihli bilançosunda kasa hesabında TL görülmekte olup beyan tarihi olan 28/9/2016 tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL’dir. Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2015 tarihli bilançosunu temel almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu TL olsa da beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar ( TL) kadar beyanda bulunabilecektir. Bu tutarın TL'lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi şu şekilde olacaktır. Beyan tutarı : TL Hesaplanan vergi : ( x %3=) … TL Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da şu şekilde olacaktır. ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

18 – Verginin hesaplama kaydı ise:
– Kasa hesabının olması gerektiği gibi düzeltilmesi: ___________________________28/9/2016 __________________________ DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) KASA TL _____________________________ / _____________________________________ – Verginin hesaplama kaydı ise: ___________________________28/9/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL _____________________________ / ___________________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

19 Örnek 7: MSK LTD.ŞTİ.’nin, 31/12/2015 bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 01/10/2016 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ayrıca, mükellef kurumun ortaklardan alacaklar hesabında izlenmesi gerekirken “126. Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabında izlediği TL ile “195 İş avansları” hesabında takip ettiği TL bulunmaktadır. – 126. Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı TL – 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL – 195. İş avansları hesabı TL – 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı TL – 331. Ortaklara Borçlar hesabı ( ) TL – 431 Ortaklara Borçlar hesabı ( ) TL Bu çerçevede; Beyan tutarı : [ ( )-( )] = TL Hesaplanan vergi: ( x %3=) TL olacaktır. ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

20 - Verginin hesaplama muhasebe kaydı:
- Düzeltme kayıtları ___________________________ 01/10/2016 __________________________ DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR TL ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL [(131 ) – 331 )] İŞ AVANSLARI TL ORTAKLARDAN ALACAKLAR TL [(231 ) – 431 )] ____________________________ / _______________________________________ - Verginin hesaplama muhasebe kaydı: ___________________________ 01/10/2016__________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR TL _____________________________ / ________________________________ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

21 DİĞER HUSUSLAR - Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2015 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır dan sonra düzeltilmiş beyannamelerde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır. - Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. - Beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. - Ortak düzeltmesi uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır yılı geçici vergi beyanlarının düzeltilmesi gerekiyor ise bu düzeltmelerin tarihine kadar yapılması gerekmektedir. ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO

22 TEŞEKKÜRLER… ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL İTO


"İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları