Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM – İST. ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM – İST. ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ."— Sunum transkripti:

1 İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM – İST. ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO

2 *** SUNUM KONU BAŞLIKLARI *** A- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO

3 UYGULAMA KAPSAMINA GİREN, GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ STATÜLERİNE SAHİP İŞLETMELER; Serbest meslek erbabı, Ferdi ticari işletmeler, Adi ortaklıklar, Kolektif şirketler, Adi komandit şirketler Sermaye şirketleri, Kooperatifler, İktisadi kamu kuruluşları, Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler İş ortaklıkları… A- İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYDA ALINMASI ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO

4 BEYAN SON BAŞVURU SÜRESİ : 30.11.2016 KAYITLARA ALINACAK BEDEL: RAYİÇ BEDEL ORAN : % 10, % 4 VE % 0,5 KAYITLARA ALINAN EMTİA VE MTC İÇİN ÖDENEN KDV’LERİN İNDİRİM VE KDV İADESİ KARŞISINDAKİ DURUMU: EMTİA VE DURAN VARLIKLARDA FARKLILIKLAR VAR. MUHASEBE KAYITLARINDA VE BİLDİRİMLERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: - Emtia ve MTC için ayrı karşılık hesapların açılması - Emtia için ayrılan karşılık, ortaklara dağıtılması veya işletmenin tasfiye edilmesi hâlinde, sermayenin unsuru sayılacağı ve vergilendirilmeyeceği. - MTC ve demirbaşlar ayrıca envantere kaydedilerek ayrılan karşılığın birikmiş amortisman olarak kabul edilmesi gerektiği ve ilgili MDV satılırken Amortismanın Borç tarafı kaydının buna göre yapılması - İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerin, beyan ettikleri emtiayı defterlerinin gider kısmında satın alınan mal olarak kaydetmeleri - B formunda alış olarak Muhtelif satıcılar ve de vergi kimlik numarası bölümüne 3333 333 333 şeklinde yazılarak BA formuna alınması gerektiği… ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO

5 Örnek 1 : ABC A.Ş. stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) emtiasına ilişkin envanter listesini hazırlamış ve 22/10/2016 tarihi itibarıyla beyan etmiştir. % 18 oranlı KDV’ye tabi olan ilgili emtianın, kendisi tarafından belirlenen rayiç bedeli 65.000 TL’dir. Şirketin bu bildirimine ilişkin muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır. ___________________22/10/2016 ____________________________ 153 TİCARİ MALLAR 65.000 TL 191 İNDİRİLECEK KDV 6.500 TL 525 KAYDA ALINAN EMTİA 65.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 6.500 TL (Sorumlu sıfatı ile ödenecek KDV) __________________________ /_____________________________ *Bu emtianın satış bedeli, 65.000,00 TL nin altında olamayacak !.. (65.000,00 + Sektör Kâr marjı)

6 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Örnek 2 : XYZ LTD.ŞTİ. kayıtlarında yer almayan makine ve cihazlarını kayda almak istemektedir. % 18 oranlı KDV’ye tabi olan bu MDV’lerin mükellefçe belirlenen rayiç bedeli 150.000 TL olup, envantere alınmasına ilişkin muhasebe kayıtları şu şekilde gerçekleşecektir. ___________________________ / ____________________________ 253 TESİS MAKİNA VE CİHAZLAR 150.000 TL 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD.VE ZAR. 15.000 TL 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 150.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 15.000 TL (Sorumlu sıfatıyla ödenecek KDV) _____________________________________ /______________________________________

7 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO XYZ LTD.ŞTİ. söz konusu MTC ’ lerini 2016 yılı sonuna kadar satarsa, bu satıştan önce; yok eğer satmaz ise 31/12/2016 tarihinde şu şekilde bir muhasebe kaydı yapacaktır. _________________________ / ____________________________ 526 DEMİRBAŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT 150.000 TL ÖZEL KARŞILIK HESABI (6736 sayılı Kanunun 6/1 md.) 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 150.000 TL _____________________ / ______________________________

8 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Eğer XYZ LTD.ŞTİ. söz konusu MTC ’ lerini 180.000,00 TL’ye satarsa, bu satışa ilişkin yukarıdaki kayıtla birlikte şu şekilde bir muhasebe kaydı yapacaktır. ___________________________ / ________________________________ 100 KASA HESABI 212.400 TL 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR 150.000 TL 253 TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR 150.000 TL 391 HESAPLANAN KDV 32.400 TL 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR 180.000 TL _____________________________ / _____________________________

9 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO B- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN EMTİA Son başvuru tarihi: 30.11.2016 (Dahil)… İşlem usulü: Normal satış şeklinde… Ödeme Taksit sayısı: 3 taksit Ödeme zamanları: 30.11.2016, 31.01.2017, 31.03.2017 Beyan şekli: KDV 2 vasıtasıyla Fatura düzeni: Kâr Marjlı Kime kesileceği: “Muhtelif Alıcılar (6736 çerçevesinde)” KDV indirim konusu: KDV 2 ile hesaplanan vergi normalde olduğu gibi indirim konusu yapılamıyor Gelir ve Kurumlar beyanının, matrah tespitinde gider olarak dikkate alınamıyor

10 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Örnek 3 : KLM LTD. ŞTİ. kayıtlarında yer aldığı hâlde şirket bünyesinde olmayan mallarını kayıt altına istemektedir. Şirketin, ticaretini yaptığı %18 KDV’ye tabi olan (X) malının hesapta gözüken, ancak fiili olarak stoklarda yer almayan miktarını 500,000,00 TL olarak tespit etmiş ve gayrisafi karlılık oranını ise %10 olarak belirlemiştir. KLM LTD. ŞTİ. bu mala ilişkin düzenleyeceği faturada 550.000 TL satış bedeli ve 99.000 TL de KDV gösterecektir. Düzenlenen bu faturanın muhasebe kayıtlarına geçirilmesi şu şekilde olacaktır. ________________ / _____________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 649.000,00 TL (K.K.E.G.) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 550.000 TL (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV 99.000 TL ________________________ / _________________________

11 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Bu kayıtta yer alan 689 numaralı hesap yerine gerçek duruma uygun olması hâlinde diğer hesaplardan; kasa, bankalar, alınan çekler, alıcılar veya alacak senetleri hesaplarından biri kullanılabilecektir. Örneğin, kayıtsız yapılan satış karşılığında bir çek alınmış olması hâlinde kayıt şu şekilde olacaktır. ______________________ / _______________________ 101 ALINAN ÇEKLER 649.000 TL 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 550.000 TL (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 391 HESAPLANAN KDV 99.000 TL ______________________ /__________________________

12 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Örnek 4- (S) Eczanesi, stoklarında kaydî olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları faturalandırarak kayıtlarını fiili duruma uygun hale getirmek istemektedir. (S) Eczanesi, stoklarında bulunmayan ve maliyet bedeli 1.000.000 TL olan ilaçlar için düzenlediği faturada 40.000 TL KDV hesaplayarak (ilaç KDV oranı % 8 ve kanun kapsamında yarısı hesaplanıyor.(%4)) 30/10/2016 tarihinde beyan etmiştir. (S) Eczanesi, söz konusu beyannameye göre tahakkuk eden vergiyi en geç 30/11/2016 tarihine kadar ödemesi gerekmektedir. Düzenlenen faturanın muhasebe kayıtları şu şekilde gerçekleşecektir. ______________ / _______________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 1.040.000 TL (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 600 YURTİÇİ SATIŞLAR 1.000.000 TL (6736 sayılı Kanunun 6/2 maddesi) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 40.000 TL ____________________ / ________________________

13 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO DİĞER NOKTALAR… İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerce yasal defterlerine hasılat olarak kaydedilecektir. B formunda alış olarak Muhtelif alıcılar ve de vergi kimlik numarası bölümüne 4444 444 444 şeklinde yazılarak BS formuna alınacaktır.

14 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO C- KAYITLARDA YER ALDIĞI HÂLDE İŞLETMEDE MEVCUT OLMAYAN KASA MEVCUDU VE ORTAKLARDAN ALACAKLARIN BEYANI Son başvuru tarihi: 30.11.2016 (Dahil)… Kapsam: Sadece KV mükellefleri Konu: Kasa, Ortaklar ve DİĞER HESAPLAR Oran: % 3 Ölçü: 31.12.2015 tarihli bilanço Genel Mantık: [(131 + 231) – (331+431)]

15 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Örnek 5: DEF LTD.ŞTİ. nin 31/12/2015 tarihi itibarıyla düzenlediği bilançosunda kasa hesabında 600.000 TL görülen ancak, fiilen kasada bulunmayan tutar 480.000 TL’dir. Şirketin dönem içindeki faaliyetleri sonucunda, beyan tarihi olan 25/9/2016 tarihi itibarıyla kasa hesabının mevcudu 550.000 TL olarak görülmektedir. Anılan mükellef, her ne kadar beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 550.000 TL olsa da, 31/12/2015 tarihli bilançosunu temel almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu içinde fiilen kasada bulunmayan tutarları esas alacak, bu tutarın 480.000 TL olması nedeniyle, bu tutarı beyan edecek ve beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan vergiyi beyanname verme süresi sonuna (30/11/2016 tarihine) kadar ödeyecektir.

16 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Bu aşamada; Beyan tutarı:................................................. 480.000 TL Hesaplanan vergi:................. (480.000 x %3) 14.400 TL - Bilançoda görülmekle birlikte işletmede bulunmayan kasa mevcudunun, kasa hesabından düşülmesi: ___________________________ 25/9/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 480.000 TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 100 KASA 480.000 TL ______________________________ / ___________________________________ - Ödenecek verginin kayıtlara alınması: __________________________ 25/9/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 14.400 TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 14.400 TL _____________________________ / ___________________________________

17 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Örnek 6: PLS LTD.ŞTİ.’nin, 31/12/2015 tarihli bilançosunda kasa hesabında 300.000 TL görülmekte olup beyan tarihi olan 28/9/2016 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 120.000 TL’dir. Anılan mükellef, her ne kadar, 31/12/2015 tarihli bilançosunu temel almak suretiyle bu tarih itibarıyla var olan kasa mevcudu 300.000 TL olsa da beyan tarihi itibarıyla kasa mevcudu 120.000 TL olduğundan, fiilen kasada bulunmayan kısım esas alınmak suretiyle en fazla bu tutar (120.000 TL) kadar beyanda bulunabilecektir. Bu tutarın 100.000 TL'lik kısmının kasada fiilen bulunmadığı varsayıldığında beyan edilecek tutar ve üzerinden hesaplanacak vergi şu şekilde olacaktır. Beyan tutarı:....................................................... 100.000 TL Hesaplanan vergi: (100.000 x %3=) ….................... 3.000 TL Beyanla ilgili muhasebe kayıtları da şu şekilde olacaktır.

18 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO – Kasa hesabının olması gerektiği gibi düzeltilmesi: ___________________________28/9/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 100.000 TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 100 KASA 100.000 TL _____________________________ / _____________________________________ – Verginin hesaplama kaydı ise: ___________________________28/9/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 3.000 TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 3.000 TL _____________________________ / ___________________________________

19 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO Örnek 7: MSK LTD.ŞTİ.’nin, 31/12/2015 bilançosunda ortaklardan alacak ve ortaklara borç tutarları, bilanço hesapları itibarıyla aşağıdaki gibi olup, beyan tarihi olan 01/10/2016 tarihi itibarıyla bu tutarların değişmediği varsayılmıştır. Ayrıca, mükellef kurumun ortaklardan alacaklar hesabında izlenmesi gerekirken “126. Diğer Çeşitli Alacaklar” hesabında izlediği 120.000 TL ile “195 İş avansları” hesabında takip ettiği 180.000 TL bulunmaktadır. – 126. Diğer Çeşitli Alacaklar hesabı............................................... 120.000 TL – 131. Ortaklardan Alacaklar hesabı................................................. 260.000 TL – 195. İş avansları hesabı......................................................................180.000 TL – 231. Ortaklardan Alacaklar hesabı................................................. 160.000 TL – 331. Ortaklara Borçlar hesabı.......................................................... (190.000) TL – 431 Ortaklara Borçlar hesabı.......................................................... (130.000) TL Bu çerçevede; Beyan tutarı : [120.000+180.000+(260.000+160.000)-(190.000+130.000)] =400.000 TL Hesaplanan vergi:.......................................................... (400.000 x %3=) 12.000 TL olacaktır.

20 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO - Düzeltme kayıtları ___________________________ 01/10/2016 __________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 400.000 TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 126 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 120.000 TL 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 70.000 TL [(131  260.000) – 331  190.000 )] 195 İŞ AVANSLARI 180.000 TL 231 ORTAKLARDAN ALACAKLAR 30.000 TL [(231  160.000) – 431  130.000 )] ____________________________ / _______________________________________ - Verginin hesaplama muhasebe kaydı: ___________________________ 01/10/2016__________________________ 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİD. VE ZAR. 12.000 TL (6736 sayılı Kanun 6/3 md.) (Kanunen Kabul Edilmeyen Gider) 360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR 12.000 TL _____________________________ / ________________________________

21 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO DİĞER HUSUSLAR - Özel hesap dönemi kullanan mükellefler ise 2015 yılı içerisinde sona eren hesap dönemlerine ilişkin olarak vermiş oldukları kurumlar vergisi beyannamesi ekinde yer alan bilançolarını esas alacaklardır. 30.04.2016 dan sonra düzeltilmiş beyannamelerde yer alan bilançolar dikkate alınmayacaktır. - Ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edilmeyecektir. - Beyan edilen tutarlar ile ödenen vergiler, kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak kabul edilmeyecektir. - Ortak düzeltmesi uyarınca yapılan beyanla ilgili olarak, söz konusu tutarların ortaklara dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın kâr dağıtımına bağlı vergi tevkifatına yönelik ilave bir tarhiyat yapılmayacaktır. - 2016 yılı geçici vergi beyanlarının düzeltilmesi gerekiyor ise bu düzeltmelerin 30.11.2016 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

22 ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ - EYLÜL 2016 - İTO TEŞEKKÜRLER…


"İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER ETHEM YÜKSEL KAHVECİ SMMM – İST. ÜNİ. ÖĞR. GÖREVLİSİ ETHEM YÜKSEL KAHVECİ – İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları