Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 15.ve 16. yüzyıllarda İtalya’da başlayan ve daha sonra Avrupa’da yayılan edebiyat,güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmelere Rönesans(Yeniden doğuş)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " 15.ve 16. yüzyıllarda İtalya’da başlayan ve daha sonra Avrupa’da yayılan edebiyat,güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmelere Rönesans(Yeniden doğuş)"— Sunum transkripti:

1

2  15.ve 16. yüzyıllarda İtalya’da başlayan ve daha sonra Avrupa’da yayılan edebiyat,güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmelere Rönesans(Yeniden doğuş) denir.

3  İtalya’nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması  İstanbul’un fethinden sonra bilginlerin İtalya’ya gitmesi  İtalya’nın ticaret merkezi olması sebebiyle değişik medeniyetlerle sürekli etkileşim içinde olması  İtalya’da bilimsel ve kültürel çalışmaların desteklenmesi.

4  Kağıdın ucuzlaması ve matbaanın geliştirilmesi  Eski Yunan,Roma ve İslam medeniyetlerine ait eselerin incelenmesi  Avrupa’da sanattan zevk alan Mesen sınıfının ortaya çıkması  Kiliseye duyulan güvenin azalması,Skolastik düşüncenin önemini yitirmesi  Yetenekli bilim adamlarının yetişmesi

5  İTALYA:Daha çok sanat alanında ortaya çıkmıştır.Resim,mimari ve güzel sanatlar.  Sanatçılar:  Leonardo da Vinci-Mona Lisa portresi,Son akşam yemeği  Rafael ve Michelangelo önemli sanatçılardır.

6

7  ALMANYA:Daha çok din alanında gelişmiştir.  Erasmus,Röklen ve Luther gibi bilim adamları dini metinleri incelemişlerdir.  Luther İncil’i Almanca’ya çevirmiştir.(Reform hareketlerine zemin hazırladı)

8  Daha çok edebiyat alanında gelişme göstermiştir.  Şekspir-hamlet,makbet,otello ve kral lear adlı tiyatro eserlerini yazmıştır.

9  Kralın desteğiyle başlayan Rönesans hareketleri sonucu Eski Yunan ve Roma eserleri tercüme edilmiştir.  Montaigne, önemli edebi eserler yazmıştır.

10  Daha çok bilim alanında etkili olmuştur.  Kopernik,dünyanın yuvarlak olduğunu ve güneş etrafında döndüğünü açıklamıştır.

11  Avrupa ülkelerinde bilim,sanat,edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.  Skolastik düşünce(Karanlık düşünce)yıkılmış,düşünce özgürlüğü ortaya çıkmıştır.  Kilisenin otoritesi zayıflamış,Reforma hareketlerine zemin hazırlanmıştır.  Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıkmıştır.

12  HÜMANİZM:  Orta Çağ Avrupa’sının baskıcı skolastik düşüncesine karşı çıkarak insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce sistemidir.

13  YOZGAT/ÇANDIR ANADOLU LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ-GÖKHAN MUTLU


" 15.ve 16. yüzyıllarda İtalya’da başlayan ve daha sonra Avrupa’da yayılan edebiyat,güzel sanatlar ve bilim alanındaki gelişmelere Rönesans(Yeniden doğuş)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları