Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karşılaşmalar ve konflikt Matta 11-12. 1. raund: 1) Yahya'nın sorusu (11:1-19) 1-6 Yahya'ya cevap 7-15 Yahya'nın büyüklüğü 16-19 kontrast: Yahya ve İsa.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karşılaşmalar ve konflikt Matta 11-12. 1. raund: 1) Yahya'nın sorusu (11:1-19) 1-6 Yahya'ya cevap 7-15 Yahya'nın büyüklüğü 16-19 kontrast: Yahya ve İsa."— Sunum transkripti:

1 Karşılaşmalar ve konflikt Matta 11-12

2 1. raund: 1) Yahya'nın sorusu (11:1-19) 1-6 Yahya'ya cevap 7-15 Yahya'nın büyüklüğü 16-19 kontrast: Yahya ve İsa 2) Tövbe etmeyen kasabalar (11:20-24) 20-22 Horazin ve Beytsayda 23-24 Kefernahum 3) İsa'nın çağrısı (Matta 11:25-30) 3. raund: 1) Ferisiler ve Beel-Zebul (12:22-37) 22-24 Ferisilerin suçlaması 25-26 1.söz: bölünme 27 2.söz: ya sizin öğrenciler 28-29 3.söz: Allahın krallığı geldi 30 4.söz: toplamak ve dağıtmak 31-32 5.söz: Kutsal Ruha karşı küfür 33 6.söz: ya iyi, ya kötü olun 34-35 7.söz: kötü sözler, kötü yürek 36-37 8.söz: hesap vereceksiniz 2) Ferisiler ve nişanı (12:38-45) 38-40 Yunusun nişanı 41-42 Ninive halkı ve Şeba kraliçesi 43-45 kötü ruhun çıkması 3) Gerçek akrabalık (12:46-50) 2. raund: 1) Şabat gününde tarlada (12:1-8) 1-2 Ferisilerin suçlaması 3-4 Davut tapınakta 5-6 görevliler tapınakta 7-8 İsa'nın suçlaması 2) Şabat gününde mucize (12:9-13) 3) Rabbin kulu (12:14-21) 14-16 Ferisilerin planı ve İsa'nın tepkisi 17-21 Yeşayanın peygamberliği 1 2 3 Matta bölüm 11-12: Karşı gelenlerle 3 raund her rauntta 3 hareket var:

3 Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Matta 11:1-3 2 Yahya da mapusta Mesihin işlerinden için işitmişti. Ve kendi öğrencilerinden iki kişi yolladı. 3 İsa'ya sordular: "Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?" "Gelecek olan sen misin, yoksa başkasını mı bekleyelim?" Yahya soruyor: „Beklenen Mesih sen misin?“ - neden? 1) Gerçekten bilmezdi Hayır, bilirdi çünkü zaten en baştan halka İsa'yı Mesih olarak tanıttırdı (Yuhanna 1:15) 2) Aslında bilirdi, ama şüphe etmeye başladı Allahın krallığını kuvvetli bir devlet gibi düşündüler. Mesih bütün düşmanları kovacaktı. Ama Yahya tam tersi, mahpusta ölümünü beklerdi. O yüzden şüpheye düştü. 3) İsa'yı harekete geçirmeye çalıştı Yahya çok iyi bilirdi ki, İsa Mesihtir. Ama sanki bu sözlerle onu eleştirmeye çalışıyor. 'Mesih sens,n, ama Mesih gibi davranmıyorsun! Krallığı ilan et artık!“

4 Matta 11:4-6 4 İsa onlara şöyle cevap verdi: "Döndüğünüzde Yahya'ya anlatırın neleri işittiniz, neleri gördünüz: 5 Körlerin gözleri açılıyor ve sakatlar yürüyor, lepralılar temizleniyor ve sağırlar işitiyor, ölüler diriliyor ve fukaralara 'iyi haber' bildiriliyor. 6 Ve ne mutlu o adama ki, benden kösteklenmez." Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) İsa burada çok iyi bilinen Mesih hakkında bir peygamberliğin sözlerini gösteriyor: Yeşaya 35:5-6 “O zaman körlerin gözleri, Sağırların kulakları açılacak; Topallar geyik gibi sıçrayacak, Sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, Irmaklar akacak bozkırda.” Sanki diyor: „Bakın Yeşaya 730 sene önce ne yazdı ve o sözler nasıl şimdi gerçekleşiyor, ve cevabınızı aldınız.“ „Ne mutlu o adama ki, benden kösteklenmez“ EA'daki peygamberlik sözleri Mesihi politik bir önder ya da general gibi gösteriyor. Ama İsa'nın birinci gelişi öyle olmadı. Ancak kim İsa'nın yavaşlığını ve politik bir önder olarak gelmediğini kabul edebilen kişi Allahın krallığına girecek.

5 Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Yahya hakkında beş söz Kalabalık Yahya'nın gönderdiği habercileri gördü ve sorusunu işittiler. Cevap verdikten sonra, İsa bakıyor, halk Yahya hakkında kötü düşünmesin. Onun büyüklüğünü gösteriyor ve insanları Allahın krallığı hakkında doğru öğretişi hatırlatırıyor. 1) „Neyi görmeye gittiniz?“ 2) „Eski peygamberler Yahya'nın gelişini müjdelendi.“ 3) „Zaten Allahın krallığını hep yanlış anlıyorlar“ 4) „Yahya, beklenen İlyas idi“ 5) „Bu halk zaten ne benim hizmetimden, ne de Yahya'nın hizmetinden memnun olmuyor“

6 Matta 11:7-9 7 Oradan ayrıldılar. Ve İsa kalabalıklara Yahya'dan için konuşmaya başladı: "Issız yerlere neyi görmeye gittiniz? Rüzgârın salladığı bir saz mı? 8 Evet, neyi görmeye gittiniz? Yumuşak rubaları giyiyen bir adam mı? Bakın, yumuşak rubaları giyiyenler, kralların saraylarında oturanlardır. 9 Evet, neyi görmeye gittiniz? Bir peygamber mi? Doğru, ama ben size diyorum: o bir peygamberden daha büyüktü. Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Yahya hakkında 1. söz (1) 'rüzgarın salladığı bir saz' - yanlış „Sanmayın Yahya ikide bir aklını değiştirdi. O şüphe etmiyor, ama beni harekete geçirmeye çalışıyor.“ (2) 'yumuşak ruba giyiyen adam' - yanlış „Yahya baştan kral Hirodes'in hoşuna giden şeyleri söyleyen bir kişi değildi. O zaman neden şaşıyorsunuz mapusa düştüğü zaman?“ (3) 'bir peygamber' - doğru ama eksik Yahya mucize yapmadı, çok kısa görev yaptı, kitap brakmadı ve tek bir peygamberlik yaptı. Ama bütün peygamberler Mesihi ancak uzaktan gördüler, Yahya onu yüzyüze gördü. 1 2 1 3

7 Matta 11:10-11 10 Kitap'ta yazılı olan şu sözler Yahya'dan için yazıldı: "İşte, ben habercimi senin önünden yolluyorum. O, senden önce senin yolunu hazırlayacak." 11 Size doğru bir şey söyleyeyim: kadından doğanların arasında henüz öyle bir kişi çıkmadı, Yahya'dan daha büyük olsun. Ama gökün krallığında en küçük olan, ondan daha büyüktür. Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Yahya hakkında 2. söz Malaki 3:1 "İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek.“ 'Yahya nasıl en büyük peygamber?' mucize yok, kitap yok, sade bir peygamberlik yaptı ama, 430 sene önce Yahya'nın gelişi müjdelendi. Hangi peygamberin peygamberi var? Yahya daha büyük birisinin yolunu hazırlıyor: Rabbin kendisi.

8 Matta 11:11 Ama gökün krallığında en küçük olan, ondan daha büyüktür. Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Eski Antlaşma İsa'nın zamanında bir kız senelerce kendi düğününü hayal ediyor. olacağını biliyor, ama nerede, ne zaman ve nasıl olacağını bilmiyor bu sadece bir ihtimaldır (veroyatnost) ama düğünden sonra herşey belli oluyor: düğün artık hayal değildir, gerçektir, konkretnodur. bu artık bir gerçektir (fakt) Matta 13:16-17 1.Petrus 1:10-12 Yeni Antlaşma

9 Matta 11:12-13 12 Ve Yahya'nın günlerinden bugüne kadar gökün krallığı için kapışmak oluyor. Kapışanlar da onu zorla ele geçiriyorlar. 13 Çünkü bütün peygamberler ve Musa'nın kanunu Yahya'ya kadar peygamberlik ettiler. Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Yahya hakkında 3. söz 'kapışmak oluyor' - Yahya bütün Yahudi halkını öyle hazırladı ki, büyük kalabalıklar Allahın krallığına girmek istediler. Luka 1:17 „Rabbe hazırlanmış bir halk yetiştirecek.“ 'zorla ele geçiriyorlar' Ancak bir asker düşüncesiyle Allahın krallığını kazanacaz: sağa sola bakmadan,

10 Matta 11:14-15 14 İlyas geleceydi, ve eger kabul edebilirseniz, o İlyas'ın kendisiydi. 15 Kimin kulağı varsa, işitsin. Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Yahya hakkında 4. söz İsa, İlyas ve Yahya Luka 1:17 - doğmadan önce Cebrail onu ilan etti Yuhanna 1:21 - Yahya inkar ediyor İlyas olduğunu Matta 11:14 - İsa şahitlik yapıyor İlyas olduğuna Matta 16:14 - kişiler İsa'yı İlyas'ı sanıyor Matta 17:3-4 - balkanın başında: İlyas, Musa ve İsa'nın yanında görünüyor Matta 17:11-12 - öğrencilerin sorusu: „Hani İlyas geleceydi?“ Matta 27:47-49 - İsa haçta iken halk bekliyor İlyas gelsin

11 Matta 11:16-19 16 Ama bu kuşağı neye" benzetireyim? Onlar çarşıda oturan kızanlara benziyorlar. Arkadaşlarına şöyle bağırıyorlar: 17 'Size zurna çaldık, oynamadınız. Size cenaze türküleri söyledik, ağlamadınız'. 18 Çünkü Yahya gelip ne yedi ne içti. O zaman dediler: 'Adamda kötü ruh var'. 19 İnsanoğlu gelip yedi ve içti. Bu sefer diyorlar: 'Te, adam körgırtlaklı ve içkici, gümrükçülerin ve günahkârların dostu'. Ama Allah bilgisinin evlatları o bilgiyi haklı gösterecekler." Yahya'nın sorusu (Matta 11:1-19) Yahya hakkında 5. söz İSA YAHYA - 'Allah bilgisinin evlatları': günaharlar Allahın krallığına girdiler, Allahı haklı çıkardılar

12 Matta 11:20-22 20 O vakıt İsa başladı, o kasabaları azarlasın, nerede en çok kuvvetli mucizelerini yapmıştı, çünkü tövbe etmediler: 21 "Vay senin haline Horazin! Vay senin haline Beytsayda! Çünkü eger sende yapılan kuvvetli mucizeler Tirus ve Sidon kasabalarında yapılmış olsaydı, onlar çoktan çuval ve kül içinde tövbe ederdiler. 22 Ben size diyorum: davalama gününde Tirus ve Sidon kasabaları sizden daha az çeki görecek. Tövbe etmeyen kasabalar (Matta 11:20-24) Tirus Sidon Horazin Beytsayda Horazin, Kefernahum'dan 4 km uzak bir tepede. İsa orada hangi muzieler yaptığını bilmiyoruz. Tirus ve Sidon (Sur ve Sayda) eskiden çok zengin iki tüccar kasabaları idi (Hong Kong ve Singapur gibi). ve hep beraber anılırdı. Bugünkü Lübnan'da Akdeniz kıyısında.

13 Eski peygamberler Tirus ve Sidon'un yıkılacağını müjdelediler: Yeremya 25:22, 47:4, Yoel 3:4 zamanla bu iki kasabanın adları en kötü putperestlik için atasöz oldular. Tövbe etmeyen kasabalar (Matta 11:20-24)

14 Matta 11:23-24 23 Ya sen Kefernahum! Göke kadar mı yükseldin? Sen cendemin dibine batacan. Çünkü sende yapılan mucizeler Sodom kasabasında yapılmış olsaydı, bugüne kadar ayakta duracaydı. 24 Ama ben sana diyorum: davalama gününde Sodom kasabası senden daha az çeki görecek". = Kefernahum Sodom Sur kralının ve Şeytanın sözleri: Yeşaya 14:13-15 İçinden, "Göklere çıkacağım" dedin, "Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım; … Bulutların üstüne çıkacak, Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım." Ancak ölüler diyarına, Ölüm çukurunun dibine İndirilmiş bulunuyorsun. Ağıtlar 4:6 “Halkımın suçu el değmeden, bir anda yıkılan Sodom'un günahından daha büyüktür.“ - Yeremya bunu itiraf etti Babil sürgünlüğü zamanında - İsa diyor: nasıl 600 sene önce putperestlik sürgünlük cezasını getirdi, beni reddetmek gene ceza getirecek. - Yeşaya 1:10

15 İsa'nın çağrısı (Matta 11:25-30) Matta 11:25-26 25 O vakıt İsa cevap verip şöyle konuştu: "'Baba, gökün ve yerin efendisi, sana şükür ediyorum ki, bu meseleleri bilgili ve akıllı kişilerden sakladın, ama kızan aklında olanlara açtın. 26 Evet öyle, Baba, çünkü senin gözünde doğru olan buydu.' = ÖĞRENCİLER KIZANLAR - burada 'kızanlar' Mesihin mğrencilerini gösteriyor. Bütün gün Allahın kitabını okuyan Ferisiler ve kanun muallimleri Allahın krallığını anlayamadılar, ama onların hor gördükleri öğrenciler kızan gibi onu kabul ettiler. - 1.Korintliler 1:18-29 okuyun (sonraki sayfa)

16 18 Çünkü haçın haberi perişan olacak kişiler için akılsızlıktır. Ama bizim gibi kurtulanlar için Allahın kuvvetidir. 19 Nasıl da yazılmıştır: "Akıllı kişilerin akıllılığını yok edecem. Ve kurnaz kişilerin kurnazlığını maf edecem." 20 Hani, akıllı kişi nerede? Kitap yazarı nerede? Bu zamanın kuvvetli konuşmacısı nerede? Allah bu dünyanın akıllılığını aptal yerine koymadı mı? 21 Bu dünya kendi akıllılığı ile Allahı tanıyamadı. Madem öyle, Allah, kendi aklıyla razı oldu, akılsız bir haber ilan edilsin, ve o habere iman edenler kurtulsunlar. 22 Çünkü Yahudiler mucize istiyorlar, ama Grekler akıllılık arıyorlar. 23 Ama biz haça gerilmiş Mesihi ilan ediyoruz. Yahudiler için bir köstek ve milletler için akılsızlık ilan ediyoruz. 24 Ama çağrılmış olanlar için, hem Yahudiler hem de Grekler için, Mesihi ilan ediyoruz Allahın kuvveti ve Allahın akıllılığı olarak. 25 Çünkü Allahın akılsızlığı insanların akıllılığından daha akıllıdır. Ve Allahın zayıflığı insanların kuvvetinden daha kuvvetlidir. 26 Kardeşler, bir bakın nereden çağrıldınız: insanca bakarsan, sizden çok kişi bilgili değildi, çok kişi kuvvetli değildi, çok kişi soylu değildi. 27 Ama Allah bu dünyanın aptal kişilerini seçti, akıllı kişileri utandırsın diye. Ve bu dünyanın zayıf kişilerini seçti, kuvvetli kişileri utandırsın diye. 28 Ve Allah bu dünyanın aşağıladğı ve hor görülen kişilerini, hani en olmayacak kişileri seçti; öyle ki, sayılan kişileri hiçe indirsin. 29 Öyle ki, hiç bir insan Allahın önünde övünmesin.

17 Matta 11:27 Baba her şeyi benim elime verdi. Ve Babadan başka kimse Oğluyu tanımıyor. Ve Oğuldan başka kimse Babayı tanımıyor. Ama Oğul kime Babayı açıklarsa, o kişi de Babayı tanıyacak. İsa'nın çağrısı (Matta 11:25-30) Yuh 3:35 - Baba, Oğlunu seviyor, ve herşeyi Onun eline teslim etmiştir. Yuh 10:35 - Nasıl Baba beni tanıyor, ben de Baba'yı öyle tanıyorum. Ve koyunlar için canımı veririm. Yuh 1:18 - Hiç kimse, hiç bir zaman Allahı görmemiştir - ama Tek Doğan, kendisi Allah Olan, evet Babanın bağrında Olan, işte O Allahı açıkladı. Yuh 6:46 - Değil, bir kişi Baba'yı görmüş olsun. Hayır, sade kim Baba'dan gelmişse, ancak O Baba'yı gördü. Yuh 10:15 - Nasıl Baba beni tanıyor, ben de Baba'yı öyle tanıyorum. Yuh 17:25 - Doğru olan Baba, dünya seni tanımadı. Ama ben seni tanıyorum. Ve bunlar da biliyorlar ki, sen beni gönderdin. 1.Yuh 2:23 - Her kim Oğul'u inkâr ederse, Baba'yı da kazanmamış oluyor. Ama kim Oğul'u açık açık tanırsa, aynı zamanda Baba'yı da kazanmış oluyor. Bu ayete dediler 'Yuhanna İncilinden Mattaya kaçmış', çünkü tipik Yuhanna'nın düşünce ve konuşma tarzını kopya ediyor:

18 Matta 11:28 Ey bütün yorgunlar, ağır yük altında olanlar! Bana gelin, ben size rahatlık verecem. İsa'nın çağrısı (Matta 11:25-30) Bu 'ağır yük' nedir? 1. Dindarlığın yükü - Ferisiler Musa'nın kanununu öyle açıkladılar ki, normal insanlara çok ağırlık oldu (Matta 23:4). - mesela: 4. emir: Şabat gününde altından takıları takmaycaksın, bir yudumdan fazla süt almayacaksın, düğümcük yapmayacaksın 2. günahın yükü - Mezmur 38:4 “Çünkü kusurlarım boyumu geçti, ağır bir yük gibi, beni eziyorlar.” - sanki 20. katta yaşıyorsun. Mal alırken iyi geliyor sana, ama sonra merdivenlere binerken her adım sana yük alıyor - gittikçe büyüyen bir tumor gibi 3. dünyadaki dertler - Rom 8:21-22 2 1 3

19 Matta 11:28-30 28 Ey bütün yorgunlar, ağır yük altında olanlar! Bana gelin, ben size rahatlık verecem.29 Benim bondruğumu takın ve benden öğrenin. Çünkü ben yavaş ve alçakgönüllüyüm. O vakıt canlarınız için rahatlık bulacanız. 30 Çünkü benim vereceğim bondruk kolaydır, benim vereceğim yük yiğindir." İsa'nın çağrısı (Matta 11:25-30) Bu yükten kurtulmak için 3 adım: 1. 'bana gelin' - sen bir adım at, rahatını boz, aramaya çık, uğraş 2. 'bondruğumu takın' - bondruk sözü en başta 'öğretiş' demek. İsa'nın öğretişini her konuda kabul etmek - bondruk kölelik demektir: doğruluğun kölesi (Rom 6:16-20 - bondruk iş demektir: İsa ile birlikte Rabbin tarlasında işliyorsun 3. 'benden öğrenin' - Rom 8:21-22

20 Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) Matta 12:1-2 1 O günlerde, İsa bir cumartesi günü ekin tarlalarından geçti. Onun öğrencileri acıktılar ve başladılar, ekinin başlarını koparıp yemeye. 2 Ferisiler bunu görünce İsa'ya dediler: "Bak, senin öğrencilerin öyle işler yapıyorlar, hani cumartesi gününde onları yapmak helal değildir." Öğrencilerin yaptığı hırsızlık değildi. Musa'nın kanununda bile onun için ayet vardı: Yasa 23:25 - “Komşunuzun ekin tarlasına girdiğinizde elinizle başak koparabilirsiniz, ama ekinlere orak salmayacaksınız.” Ferisiler maana bulmadılar, o ekinleri kopardılar diye, ama onu cumartesi gününde yaptılar diye. Bir elle birkaç ekin koparmak, onlara göre orakla harmanı toplamak gibi ve ellerin arasında birkaç ekin ezmek, sanki değirmende ağır iş yapmak gibi sayılırdı. = =

21 Matta 12:3-4 3 Ama İsa onlara dedi: "Siz de hiç okumadınız mı, Davut acıkınca ne yaptı? Hem kendisi, hem de onunla beraber olanlar? 4 Nasıl Allahevine girip oradaki kutsal ekmekleri yediler (ki, o ekmekler ne kendisine, ne de onun yanındakilere helal değildiler. Sade Allahevindeki görevlilere yemek için helaldır). Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) Çıkış 29:33 Atanıp kutsal kılınmaları için günahları bağışlatan bu sunuları yalnız onlar yiyebilir. Yabancı biri yiyemez, çünkü bu sunular kutsaldır. 1.Samuel 21:3-6 İsa burada Davut'un örneğini gösteriyor, çünkü kendisi Davut'un oğludur (= Mesih)

22 Matta 12:5-6 5 Ya da Musa'nin kanununda hiç okumadınız mı, Allahevindeki görevliler orada işlerken bile cumartesi gününü bozuyorlar ve onlara günah sayılmıyor? 6 Ama ben size diyorum: burada Allahevinden daha büyük bir şey var. Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) Sayılar 28:9-10 "orada işlerken" kurban kesmek, pideleri hazırlamak, sünnet etmek: bunlar hepsi ağır işler idi "Kanunda hiç okumadınız mı?" Yahudiler bir argument yaparken, daha az saygın yazılardan başlardılar (mesela: Mezmurlar), sonra peygamber kitapları, en sonunda Musa'nın 5 kitabından. Daha büyük argument yok. Kutsal yerde işlemek, hiç bir zaman günah sayılmaz. "Burada Allahevinden daha büyük bir şey var" İsa'ya hizmet etmek, EA'daki kahinlerin görevinden daha önemli, saygın ve ciddi. 2.Korintliler 3:7-11 okuyun Sen Allah görevlisisin (kahin, sveştenik)

23 Matta 12:7 'Ben merhamet istiyorum, değil kurban'. Evet, siz bu sözün anlamını bilseydiniz, kabahatsız kişileri davalamayacaydınız. Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) 15 "Ellerinizi açıp bana yakardığınızda Gözlerimi sizden kaçıracağım. Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim. Elleriniz kan dolu. 16 Yıkanıp temizlenin, Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin, Kötülük etmekten vazgeçin. 17 İyilik etmeyi öğrenin, Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin, Öksüzün hakkını verin, Dul kadını savunun." - Matta 9:13'ten tekrarlanıyor - Yeşaya 1:11-17 (Rab bugün bize de bu konuda konuşuyor) 11 "Kurbanlarınızın sayısı çokmuş, Bana ne?" diyor RAB, "Yakmalık koç sunuların, Besili hayvanların yağına doydum. Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim. 12 Huzuruma geldiğinizde Avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden? 13 Anlamsız sunular getirmeyin artık. Buhurdan iğreniyorum. Kötülük dolu törenlere, Yeni Ay, Şabat Günü kutlamalarına Ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum. 14 Yeni Ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum. Bunlar bana yük oldu, Onları taşımaktan yoruldum. deve kesmek - en büyük, en kanlı kurban modern kiliselerde tapınma

24 Matta 12:8 Çünkü İnsanoğlu, cumartesi gününün efendisidir." Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) İsa bu sözlerle Ferisilerin sahte dinine saldırıyor. Hemen önce bayram için Yeruşalim'e gitmişti ve orada da aynı konu için çekişme oldu: Yuhanna 5 - Beytesda havuzundaki sakat adamı iyileştiriyor - Ferisiler maana buluyorlar, şabat günü diye. Sonra İsa diyor (Yuh 5:17-18) 17 "Benim Babam şimdiye kadar işlemektedir, ben de işliyorum." Bu Yahudiler için korkunç bir söz. Sanki diyor: "Sizin dininizin merkezi Şabat günüdür. Ama siz bu konuda hiç bir şey anlamıyorsunuz. Ben ve Babam karar veriyoruz Şabat gününde ne yapılır, ne yapılmaz." 18 Bunun için Yahudiler daha da fazla baktılar, Onu öldürsünler. “Değil O sade cumartesi gününü bozsun, Allaha 'Baba' bile derdi, ve böylelikle kendini Allahla bir kılardı." Adventistlere cevap: İsa sadece Ferisilerin adet- lerini bozmadı, ama Şabat gününün kendisini bozdu Yehova Şahitlere cevap: 'Allahın Oğlu' demek, Allahla aynı durumda olmak de- mektir. 'Rab' ile 'Allahın Oğlu' arasında fark yok.

25 Özel konu: Mesihçi ve Şabat günü Şabat gününün başlangıcı ve amacı: 1. Altı gün yaratılış - 7. gün dinlenme (Yaratılış 2:1-3) 1 Gök ve yer bütün öğeleriyle tamamlandı. 2 Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. 3 Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, Yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. 2. Dördüncü emir (Çıkış 20:8-10) "Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. 9 Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. 10 Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancılar dahil, hiçbir iş yapmayacaksınız. Şabat gününün baştaki fikri: Büyük bir iş tamamlandı - ondan sonra artık yok ne yapılsın. 'Dinlenmek' bu demektir (değil: Allah yoruldu) İsa haçta ölürken 'Tamamlandı' dedi. Allahın planı tamamlandı. Yahudi bilginleri derdiler: “Mesihin zamanı hiç bitmeyen bir Şabat günü olacak". İsa 'Şabat gününün efendisiyim" derken, aynı zman "Meish benim" dedi.

26 Özel konu: Mesihçi ve Şabat günü Şabat gününün başlangıcı ve amacı: Şabat gününün amacı: "İmanla yaşamak" dersini alalım. O günde iş yapılmazdı, demek imanla o gün için hazırlık yaptılar. Haftalık Şabattan ayrı her yedinci sene 'Şabat yılı' olacaktı: Levililer 25:3-7 “Altı yıl tarlanı ekeceksin, bağını budayacaksın, ürününü toplayacaksın. Ama yedinci yıl toprak dinlenecek. O yıl Şabat Yılı olacak, RAB'be adanacak. Tarlanı ekmemeli, bağını budamamalısın. Hasadının ardından süreni biçmeyecek, budanmamış asmanın üzümlerini toplamayacaksın. O yıl ülke için dinlenme yılı olacak. Şabat Yılı'nda ülke ne ürün verirse, sizin için, köleleriniz, cariyeleriniz, yanınızda çalışan ücretliler ve aranızda yaşayan yabancılar için yiyecek olacak. Ülkede yetişen ürünler kendi hayvanlarınızı da yabanıl hayvanları da doyuracak." İsa Mesih kurtuluşunu herkese iman yoluyla sunuyor. Değil işlemekle, ama imanla kurtuluyoruz. Efes 2:8-9 "Çünkü merhametten ve iman ile kurtuldunuz. O da sizin yaptığınız bir şey değil, Allahın bir bahşişidir. İyi işlerden için de kurtulmadınız; öyle ki hiç kimse övünmesin." Biz iman etmekle Şabat buyruğunu yerine getiriyoruz.

27 Özel konu: Mesihçi ve Şabat günü Apostolların İşleri 20:7 “Haftanın birinci gününde, Rabbin ekmeğini paylaşmak için bir araya geldik.” Kilise daha fazla Yahudilerden olduğu ilk senelerde, Yahudi imanlılar kanunun buyruklarını tutardılar. Labat günü de öyle bir buyruk idi. ama zaman ilerledikçe daha fazla imanlılar milletlerden olmaya başladılar. O zaman Musa'nın kanununu tutmamaya başladılar. Toplantı günü olarak da Cumartesi yerine, Pazarı tuttular. Pazar günü toplantı günüdür, İsa'nın dirilişini kkutlamak için. Ama Şabat gününün yerine geçmedi. Galatyalılar 5:3-4 Ve sünnet olan her adamdan için bir de şunu kesin söyleyeyim: o mecburdur bütün Allah kanunu tutsun. Siz ki, Allah kanunu ile doğru sayılmağa bakıyorsunuz: siz Mesihten koptunuz, siz merhametten düştünüz. Koloseliler 2:16-18 “Onun için, yemek içmek, bayram, yeni ay ya da cumartesi günü - öyle meselelerde kimse sizi davalamasın. Bütün bunlar, gelecekteki şeylerin gölgesi idi. Ama aslısı Mesihtir. Hiç kimse kazandığınızı elinizden almasın.”

28 Matta 12:9-10 9 İsa oradan ayrılınca, onların duahanesine girdi. 10 Ve işte, orada eli kurumuş bir adam vardı. İsa'ya sordular: "Acaba, cumartesi gününde şifa vermek helal mıdır?" Bunu, İsa'yı suçlayabilmek için yaptılar. Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) Ferisilerin öğretişine göre, ancak çok acil durumlarda bir doktor Şabat gününde işlebilirdi, ilaç verebilirdi. Mesela: "Boğazında bir yara varsa, yağla gargara yapamazsın. Ama o yağı yutabilirsin. O zaman iyileşirsen, iyidir, yani Şabat gününü bözmamışsın. Bu adam uzun zamandan beri sakat olduğuna göre, acil bir durum yoktu. Gene de İsa'ya sordular, onun ağzını araştırdılar. Eğer İsa deseydi: "Yok bir şey, Şabat gününde doktorluk yapabilisin, o zaman onu mahkemenin önünde suçlayacaydılar.

29 Matta 12:11-12 11 Ama onlara dedi: "Diyelim, tek bir koyununuz var, o da cumartesi gününde bir çukura düşüyor. O zaman, acaba aranızda var mı biri, koyununu tutup çıkarmasın? 12 Ama insan bir koyundan ne kadar daha kıymetli. Madem öyle, cumartesi gününde iyilik yapmak helaldır." Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) İsa cevap olarak onların ikiyüzlülüğünü gösteriyor: Hayvanın çukura düşmesi durumda da Ferisilerin kanunu vardı: aslında bu hayvana su ve yiyenti verilmesi lazımdı. Sonra lazımdı beklesinler Şabat günü geçsin, ancak sonra onu çıkarabilirdiler. Ama biricik koyun olduğu zaman kimse o kanunu tutmazdı, çünkü o hayvan daha kıymetli idi. İnsan gene herşeyden çok daha kıymetlidir. Onun için ona şifa vermek için her zaman fırsat var.

30 Matta 12:13-14 13 İsa adama, "Elini uzat" dedi. Adam da elini uzattı ve eli eskisi gibi sapasağlam oldu, aynı öbür eli gibi oldu. 14 Ferisiler gene, dışarı çıkıp İsa'ya karşı birbirlerine danıştılar, nasıl Onu yok etsinler. Şabat günü meselesi (Matta 12:1-14) Ferisiler beklemediler toplantı bitsin, onun ortasında çıktılar. Fanatiklik budur: biliyorsun yanlış olduğunu ve gene de fikrini değiştireceğini, öbür kişiyi yok etmeyi tercihe diyorsun.

31 Rabbin kulu (Matta 12:15-21) Matta 12:15-17 15 Ama İsa bunun farkındaydı ve oralardan çekildi. Çok kişi Onun arkasından gittiler; İsa da hepsini iyileştirdi. 16 Ama onlara ısmarladı, Onun adını yaymasınlar. 17 Öyle ki, peygamber İşaya'nın ağzından söylenen şu söz yerine gelsin: İsa bu durumda ne yapabilirdi? (1) korku içinde saklanmak (2) Ferisilerle açık bir konfrontasyon aramak ama İsa başka yapıyor: hem çekiliyor başka tarafa, demek açık çekişmekten uzak duruyor. Hem gene de saklanmadan halkın içinde işine devam ediyor 'onun adını yaymasınlar' - bu mucizeleri yaptı değil gücünü göstermek için, ama halka acıdığı için. bundan sonraki sözler, Yeşaya 42:1-4'ten bir aktarmadır

32 Rabbin kulu (Matta 12:15-21) Yeşaya kitabındaki 'Hizmetçi' pasajları Yeşaya 42:1-4 Hizmetçi çok alçakgünüllü olacak ve bütün dünyaya doğruluk getirecek Yeşaya 49:1-6 Hizmetçinin işi önce başarız görünecek. Ama sonra hem İsraile, hem bütün dünyaya aydınlık getirecek. Yeşaya 50:4-9 Hizmetçi Rabbe itaat edecek ve kendini eziyetlere teslim edecek Yeşaya 52:13 - 53:12 Hizmetçi kendi halkının günahları uğruna acı çekecek aslında haydut gibi gönüleceydi, ama sonunda bir zengin mezarına koyuldu onun günleri uzatılacak (dirilecek). İsa'da 730 sene önce Yeşaya gelecek Mesih hakkında yazdı. O bazı ayetlerde bir hizmetçi olarak gösteriliyor, Rabbin hizmetçisi olacaktı. Dört ayrı parçalarda o 'Rabbin hizmetçisi' hakkında bilgi alıyoruz. Başka ayetlerde Mesih bir kral gibi gösteriliyordu. O yüzden bazıları 2 Mesih beklerdiler.

33 Matta 12:18-21 18"Bakın, benim seçtiğim hizmetçim. Benim sevgilim, Onunla ferahlanıyorum. 19O, kavga etmeyecek, bağırıp çığırmayacak. Sokakta kimse Onun sesini duymayacak. 20Doğruluk yengiyi kazanacak. Ona yengiyi kazandıran da benim hizmetçimdir. O zamana kadar ezilmiş bir kamışı kırmayacak, tüten bir fitili de söndürmeyecek. 21 Ve Allahsız milletler Onun adına umut edecekler." Rabbin kulu (Matta 12:15-21) İsa'nın özelliği, işte onun karakteri: kılıçla değil – sözleriyle düşmanlarını yenecek İmanlı benziyor bir yeşil agaca, ya da saza (Mezmur 1:2) İmanlı dünyanın aydınlığıdır (5:14) İsa en zayıf imanlıyı azarlamayacak, yok etmeyecek, cezalantırmayacak - ama destekleyecek

34 Matta 12:22-24 22 Ondan sonra İsa'ya kötü ruh dolu bir adamı getirdiler; hem kör, hem dilsizdi. İsa onu iyileştirdi, öyle ki, kör adam hem gördü, hem konuştu. 23 Bütün kalabalıklar da şaş baş kalıp dediler: "Davud'un oğlu bu olmasın?" 24 Ama Ferisiler bunu işitince dediler: "Bu adam kötü ruhları ancak Beel-Zebul, hani kötü ruhların başı ile uğratırıyor." İsa ile Beel-Zebul (Matta 12:22-30) Bu mucize çok büyüktü: normal olarak insan ya kör, ya dilsizdir. Ama bu adam kötü ruhun etkisinde her ikisidir. 'Davudun Oğlu bu olmasın!" - halk artık İsayı Mesih olarak kabul etmeye hazırdırç ikinci defa bu suçlamayı yapıyorlar: 9:34 - ama o zaman İsa pek cevap vermedi. Şimdi daha detaylı olarak cevap verecek.

35 Özel konu: Beel-Zebub Bu adın asıl hali: Baal-Zevul, anlamı da “Yüce Rab". O Filistilerin Ekron kasabasının en yüksek tanrısı idi. Yahudiler o putla alay etmeye başladılar ve onun için onun son harfin, değiştirerek 'Baal-Zebub" derdiler, o da 'Sineklerin Rabbi', ya da 'Bokluk yığının efendisi' demektir. 2.Krallar 2:1 - kral Ahazyah hastalnınca o puta danışıyor. Zamanla o ad kötü ruhların başı olan Şeytan için kullanılmaya başlandı. Daha sonra katolik öğretişinde 'Beelzebub' cehennemin 7 efendisinin bir tanesidir. Beelzebub adını aynı zamanda büyücülük için kullanmaya başladılar.

36 Matta 12:25-26 25 İsa onların düşüncelerini bilirdi. Onun için onlara dedi: "İçerden bölünmüş olan her krallık perişan olacak. Ve içerden bölünmüş olan bir kasaba, içerden bölünmüş olan bir hane ayakta duramayacak. 26 Şeytan Şeytanı uğratırdı mı, demek oluyor ki, o kendi içinden bölünmüştür. Madem öyle, onun krallığı nasıl ayakta duracak? İsa ile Beel-Zebul (Matta 12:22-30) 1. cevap: "Bölünme oldu mu, kuvvet yok" "Siz saçmalık konuşuyorsunuz, logika yok" Şeytan bakacak kendi krallığını büyütürsün, güçlendirsin, değil zayıflatırsın. Fanatiklik insanı her zaman mantıkız düşüncelere ve laflara getirir

37 Matta 12:27 Ve diyelim, ben kötü ruhları Beel-Zebul ile uğratırıyorum. O vakıt sizin öğrencileriniz1 onları nasıl uğratırıyorlar? Onun için, onlar sizi davalayacaklar. İsa ile Beel-Zebul (Matta 12:22-30) 'öğrencileriniz' - aslında 'oğullarınız'. Bir muallim kendi talebelerine Baba gibi olurdu. Zaten ona 'Baba' diye bağırırdılar. Ferisilerin talebeleri gerçekten kötü ruhları kovdular mı? İsa bu konuda konuşmuyor, sadece Ferisileri susturmaya bakıyor. Markos 9:38 - başkaları İsa'nın adını kullanarak kötü ruhları kovardılar. Apo 19:13-17 - Efes'te Skeva'nın oğulları Ferisiler diyecekler 'Elbette bizim öğrencilerimiz bunu Allahın gücüyle yapıyorlar. 2. cevap: "Siz de aynısını yapıyorsunuz" Bugünlerde başka dinlerde de kötü ruhları kovmak gibi hareketler var. Ama aslında kötü ruhları kovmuyorlar, sadece sakinleştiriyorlar, küçük cinlerin yerine daa büyüklerini yerleştiriyorlar.

38 Matta 12:28-29 28 Ama diyelim, ben kötü ruhları Allahın Ruhu ile uğratırıyorum. O vakıt Allahın krallığı sizin üzerinize gelmiştir. 29 Olabilir mi, kişi kuvvetli adamın evine girip onun mallarını götürsün? Lazım, en birinci kuvvetli adamı bağlasın, ondan sonra adamın evini soyacak. İsa ile Beel-Zebul (Matta 12:22-30) 3. cevap: "Kötü ruhları kovmak için onların başını yenmek lazım" Beelzebub kötü ruhların başıdır. O bir subay gibi kendisinin altında olan daha küçük kötü ruhlara bakacak. Ve izin vermeyecek kimse onları uğratırsın. Ama madem uğratırdım, bu demek ki, ben en önce Şeytanı bağladım, onu yendim. Onun için dikkat edin: "Madem Şeytanın krallığı yenildi, demek Allahın krallığı benimle başladı. Ve siz de dikkat etmezseniz o krallığa giremeyeceniz"

39 Matta 12:30 Kim benimle birlikte değilse, o bana karşıdır. Ve kim benimle birlikte toplamazsa, o dağıtırıyor. İsa ile Beel-Zebul (Matta 12:22-30) 4. cevap: "Toplamak ve dağıtmak" Bu sözler kime ve kimin hakkında söylendi? 1) Şeytana mı? - "Ben Şeytanın düşmanı- yım. Onun amacı başka, benim amacım başka. Onun için o benim işimi bitirmeyecek" 2) Ferisilere mi? - "Ben size az önce gösterdim ne kadar güç var bende. Siz beni desteklemezseniz, doğrudan Allahın işine karşı gitmiş olursunuz" 3) Seyircilere mi? - "Siz şimdiye kadar bizim konuşmamızı dinlediniz. Artık vakıt geldi, bir taraf seçesiniz. Tarafsız kalmak aslında bana karşı gitmek demektir" "Kim benimle birlike değilse, o bana karşıdır" Luka 9:49-50 sanki onun tam tersini söylüyor. Nasıl o iki ayeti bağlayabiliriz?

40 Kutsal Ruha karşı küfür (Matta 12:31-37) Matta 12:31-32 31 Onun için size diyorum: insanlara her türlü günah, her türlü küfürlü söz af edilecek. Ama Ruha karşı söylenen küfürlü sözler af edilmeyecek. 32 Kim İnsanoğlu'na karşı bir laf söylerse, o ona af edilecek. Ama kim Kutsal Ruha karşı bir şey söylerse, ona af edilmeyecek - ne şimdiki, ne de gelecekteki dünyada. 5. cevap: "Kutsal Ruha karşı küfür" Bu günah nedir? - Ferisilerin yaptıkları: İsa o mucizeleri Allahın Ruhu ile yapardı. Ama onlar o Ruha, 'Şeytan' dediler. Kutsal Ruha karşı küfür budur. Değil imanlının hayatında işlediği özel bir günah. Ama Mesihin gücünü açıkça gördükten sonra, bile bile fanatiklikle onu inkar etmek. 'İnsanoğluna karşı bir laf söylemek" - mesela: körgırtlaklı ve içkici, günahkarların dostu 1.Yuhanna 5:16-17 "ölüme götüren günah" - aynı mı, farklı mı?

41 Matta 12:33 Ya ağacı ve onun yemişlerini iyi yapacaksınız, ya da ağacı ve onun yemişlerini kötü yapacaksınız. Ağaç ne de olsa, yemişinden anlaşılıyor. Kutsal Ruha karşı küfür (Matta 12:31-37) 6. cevap: "Ya iyi, ya kötü olun" Bu söz Ferisilere ama seyircilere de konuşuyor: "Sizin asıl durumunuz yemişlerinizden belli oluyor. Madem beni deniyorsunuz, hatta öldürmek istiyorsunuz ('sizin yemişleriniz'), sizin yüreğiniz ('ağacınız') büsbütün kötü. "Ve siz sesleyenler ondan örnek alın, doğru karar alın, beni izleyeceniz mi, yoksa bana karşı mı koyacanız?"

42 Matta 12:34-35 34 Sizi yılan soyu! Siz kötü olanlar, nasıl oluyor da, iyi bir şey konuşasınız? Yüreği dolduran ne ise, ağız da onu konuşuyor. 35 İyi adam iyilik hazinesinden iyi olanı çıkarıyor. Kötü adam da, kötülük hazinesinden kötü şeyleri çıkarıyor. Kutsal Ruha karşı küfür (Matta 12:31-37) Sözlerin seninKARAKTERİNİ gösteriyor 7. cevap: "Kötü sözler, kötü yürek" Ferisiler övünürdüler: "Biz İbrahimin soyundanız". - İsa gene en ağır bir suçlama yapıyor "Hayır, yılan yani Şeytanın soyundansınız. Yılanın gücü onun dudağının altında, zehirli dişlerde. Aynı onun gibi Ferisilerin ağzı otalak dolu. "Sizin sözleriniz yüreğinizin durumunu gösteriyor, meydana çıkarıyor"

43 Matta 12:36-37 36 Ve size şunu da diyecem: İnsanlar dikkat etmeden bir laf söylediler mi, davalama gününde onun için bile hesap verecekler. 37 Çünkü sizi suçlu çıkaran sözlerinizdir, haklı çıkaran da sözlerinizdir." Kutsal Ruha karşı küfür (Matta 12:31-37) 8. cevap: "Hesap vereceksiniz" İsa burada gene abartma biçiminde konuşuyor: Allahın ahret günündeki davalam o kadar ciddi olacak, en küçük hareketler, laflar ve düşünceler bir gözden geçirilecek. Madem öyle Kutsal Ruha karşı küfür konuşanlara ne olacak?

44 Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45) Matta 12:38-40 38 Ondan sonra kanun muallimleri ve Ferisilerden bazıları İsa'ya cevap verip dediler: "Muallim, istiyoruz, senden bir nişan görelim." 39 İsa gene, onlara şöyle cevap verdi: "Demek, kötü ve zinacı bir kuşak bir nişan istiyor. Ama peygamber Yunus'un nişanından başka onlara hiç bir nişan verilmeyecek. 40 Çünkü Yunus nasıl üç gün, üç gece o denizdeki canavarın tumbağında kaldı, İnsanoğlu da üç gün üç gece toprağın bağrında kalacak. Ferisilerin isteği arsızlıktır: İsa zaten yüzlerce mucize işlemişti. Demek onların amacı kötüydü, yürekleri temiz değildi. 'Gökten' bir mucize istediler (16:1) İsa'nın cevabı: „kötü ve zinacı kuşak“ - 'zina' ruhsal anlamında, yani putperest. Değil açık bir biçimde, ama 'Rabbe sadikan değil' anlamında (Yakup 4:4) Romalılar 1:4 „Ama kutsallık ruhuna göre kuvvetle ve ölülerden dirilmekle Allahın Oğlu olarak ilan edildi.“ - İsa'nın dirilişi en büyük ve son nişandır. Herkes ona bakıp İsa'nın Mesih olduğunu anlayabilir.

45 PazarCumartesiCuma PazarCumartesiCuma Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45) “3 gün 3 gece toprağın bağrında kalacak“ Perşembe İsa toplam 42 saat ölü idi, değil 72 saat (= 3 gün, 3 gece) günün her parçası bütün gün gibi sayılırdı ve 'gün' yerinde 'gündüz ve gece' sözünü kullanırdılar. Yahudiler bizim gibi günü gece yarısından, öbür gece yarısına hesaplamazdılar, ama güneşin batışından güneşin batışına kadar. 1 saat - 24 saat - 17 saat Romalıların sayması (ve bize göre) Yahudilerin sayması 3 gün, 3 gece Mesela: hotellerde günler öğlen 12'den 12'ye kadar hesaplanıyor. Cuma günü saat 11 varıp Pazar günü saat 17'ye kadar kalırsan, sana 3 günlük masraf yazacaklar.

46 Matta 12:41 Davalama olunca, Ninive kasabasının adamları bu kuşakla birlikte kalkıp onu suçlu çıkaracaklar. Çünkü onlar bari Yunus'un konuşması üzerine tövbe ettiler. Ama bakın, burada Yunus'tan daha büyük bir şey var. Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45) Yunus 3:5-10 “Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç* ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu." "Daha büyük bir şey" değil İsanın kişiliği ama Allahın krallığı Bu sözler Yahudiler için ağır bir hakaret idiler. "Nasıl bizi o kafirlerle aynı küfeye koyuyorsun?"

47 Matta 12:42 Davalama olunca, güneyden gelen kraliçe bu kuşakla birlikte kalkıp onu suçlu çıkaracak. Çünkü dünyanın ucundan geldi, Süleyman'ın bilgiliğini kendi kulaklarıyla işitsin. Ama bakın, burada Süleyman'dan daha büyük bir şey var. Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45) 1.Krallar 10:1-13 “Saba Kraliçesi, RAB'bin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca, onu çetin sorularla sınamaya geldi.... Krala, "Ülkemde iken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduk- larım doğruymuş" dedi, "Ama gelip kendi gözlerim-le görünceye dek inanma-mıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de, zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla." "Allahtan en uzak olan halklar bile Süleymanın sözlerine kulak verdiler. Ama siz, sözde Allaha en yakın olanlar Allahın sesini işitemiyorsunuz."

48 Matta 12:43-45 43 Şimdi, mundar ruh insandan çıktı mı, susuz yerlerden geçip rahat arıyor, ama bulamıyor. 44 O zaman diyor: 'Geldiğim eve döneyim'. Gelince bir bakıyor, evde kimse oturmuyor, hem de süpürülmüş ve toplanmış. 45 O vakıt gidip yanına kendisinden beter olan yedi tane ruh daha alıyor. Ve gelip o evde otururlar. Adamın son hali de, evelki halinden daha kötü oldu. Bu kötü kuşağın hali de aynı olacak." Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45)

49 İsa burada önce anlatıyor, bir kişinin hayatında kötü ruhlardan kurtulmak nasıl oluyor ama son sözlerde bu meseleyi bütün İsrailin başına geleceklerine bağlıyor. “Mundar ruh susuz yerlerden geçip rahat arıyor, ama bulamıyor” - Kötü ruhlar ancak bir bedenin içinde rahat edip uzun vakıt yaşıyabilirler. İnsan toprak için yaratıldı, suda kısa zaman için gezebilir, ama uzun zaman orada yaşayamaz. Kötü ruhlara da beden lazım. O yüzden içinden çıktığı insana dönmeye çalışıyorlar. "ev süpürülmüş ve toplanmış" - serbest brakılan insan, aklı başında ve düzgün, belki dindar ve ahlaki (moralno) bir hayat sürüyor. Ama "evde kimse oturmuyor" - demek sahibi yok, adam kendi kendine efendi oluyor, bencil bir hayat sürüyor. Kötü ruhun yerine Kutsal Ruh bizde oturmalı, bizi aydamalı. "Yedi tane ruh daha alıyor" - 'Yedi' her zaman 'tamamlanmış bir sayı' demek oluyor. O kadar fazla kötü ruh alıyor ki, artık bu kişi için kurtulma şansı yok.

50 Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45) İsa'nın benzetmesi bütün İsrail'in tarihi için örnek: 1) İsrail'in baştaki 'kötü ruhu' putperestlik idi; özellikle kral Süleyman'la hızlandı (İ.Ö. 960) 2) Bu durum ancak Babil Sürgünlüğünden sonra değişti. Ezra ve Nehemya sanki o 'kötü ruhu' kovdular, putperestliğe son verdiler. (İ.Ö. 480 yıllarında) 3) Ama zamanla o boşluğu doldurmadılar, Ferisilerin uydurma dinine bağlandılar. Dışarıdan çok dindar ve temiz görünürdü, ama ev 'sahipsiz', yani Allahın Ruhundan uzak idi. Ve Mesih gelince onu kabul etmediler. 4) Bundan sonra İsrail halkı kurtulamayacak bir duruma gelecek: onların hali sekiz kat daha kötü olacak. Putperestliğin cezası 70 senelik Babil sürgünlüğü idi. Ama Mesihini reddettikten sonra, ceza olarak yüzlerce sene sürgünlük olacak. Davalama kesindir ! Matta 12:45 “Bu kötü kuşağın hali de aynı olacak." 123 4

51 Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45) 'Kuşak' sözü İncil'de ne demek? Grekçe: 'genea' - doğurmak sözünden geliyor, Yani: aynı zaman ya da benzer olarak doğmuş kişiler ne zaman 'çoğul' hali (mnojestvenno çislo) ya da 'bu,o' sözlerle beraber olarak geçerse, bugünkü anlamda kuşak, nesil, pokolenie demektir. Yani arka arkaya doğan kişiler. ama çok defa 'kuşak'la beraber başka bir söz kullanılıypr: 'kötü kuşak', imansız kuşak', sapık kuşak'. Oradaki anlam o kadar zamana bağlı değil, ama kişilerin karakterine bağlı. Apo 2:40, Filipililer 2:15, Demek, o durumlarda o söz bugünkü anlamda 'kuşak' olarak değil, daha fazla 'halk' olarak anlaşılsın. Matta 12:39, 12:45, 16:4, 17:17 okuyun! Matta 12:45 “Bu kötü kuşağın hali de aynı olacak." "hızlı 1920'liler" kuşağı "1968'liler" Hipi kuşağı "Sosyalist gençler" kuşağı

52 Yunus'un nişanı (Matta 12:38-45) Bu söz Ferisilere nokaut oldu ! Matta 12:45 “Bu kötü kuşağın hali de aynı olacak."

53 Gerçek akrabalık (Matta 12:46-50) Matta 12:46-50 46 İsa daha kalabalıklara konuşurken, işte, Onun anası ve kardeşleri dışarıda durdular ve istediler, Onunla konuşsunlar. 47 Birisi İsa'ya dedi: "Bak, senin anan ve kardeşlerin dışarıda durup seninle konuşmak istiyorlar." 48 Ama İsa bunu söyleyen adama şöyle cevap verdi: "Kim benim anam? Kim benim kardeşlerim?" 49 Ve eliyle öğrencilerini gösterip dedi: "Te anam, te kardeşlerim! 50 Çünkü her kim gökte olan Babamın istediğini yerine getirirse, o benim kardeşim, o benim kızkardeşim, o benim anam." İsa burada büyük bir kontrast gösteriyor: 8 kötü ruhlu adama benzeyen imansız İsrail halkı - ve Allahın hanesi olan Mesihçiler. İbraniler 2:10-11 okuyun! İsa utanmıyor, bize 'kardeş' desin. Ruhsal bağlantılar kan bağlantılardan daha önemli olmalı. Yeni doğuş birinci doğuştan daha büyük rol oynuyor.


"Karşılaşmalar ve konflikt Matta 11-12. 1. raund: 1) Yahya'nın sorusu (11:1-19) 1-6 Yahya'ya cevap 7-15 Yahya'nın büyüklüğü 16-19 kontrast: Yahya ve İsa." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları