Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİDER HEMŞİRELERİN VE LİDER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL YETKİNLİKTE ŞEFKATLİ BAKIM SUNMADA KAPASİTELERİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİDER HEMŞİRELERİN VE LİDER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL YETKİNLİKTE ŞEFKATLİ BAKIM SUNMADA KAPASİTELERİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ"— Sunum transkripti:

1 LİDER HEMŞİRELERİN VE LİDER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL YETKİNLİKTE ŞEFKATLİ BAKIM SUNMADA KAPASİTELERİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ www.ieneproject.eu

2  Konu: Kültürel yetkinlikte şefkatli bakımda; eşitlik, ayrımcılık yapmama, güven ve gizlilik etik ilkelerin yerleşmesi için liderlerin rol modelliği.  Hedef grup: Lider hemşire ve lider sağlık çalışanları  Öğrenme amacı: Kültürel yetkinlikte sağlık liderlerinin becerilerini arttırmak, eşitlik, ayrımcılık yapmama, güven ve gizlilik etik ilkelerinin yaygınlaştığı kültürel yetkinlikte şefkatli iş ortamı oluşturma. Kültürel yetkinlikte şefkatli liderlik; Öğrenme ünitesi: Liderlikle kültürel değişime ilham vermek

3  Öğrenme çıktıları:  Sağlık bakım liderleri kültürel yetkinlikte şefkatli liderlik becerilerinin önemini anlayacak,  Kültürel yetkinlikte iş ortamında eşitlik, ayrımcılık yapmama, gizlilik ve güvenirlik etik ilkelerinin öneminin farkına varacaklar,  İş ortamında rol modelliğin işlevi konusunda anlayış gelişecek,  Kültürel yetkinlikte şefkatli liderlik özelliklerini anlayıp uygulamaya çalışacaklar. Kültürel yetkinlikte şefkatli liderlik; Öğrenme ünitesi: Liderlikle kültürel değişime ilham vermek

4 Liderlik “ İlerlemeyen hicbir sistem ayakta kalamaz. İlerliyor muyuz yoksa kendimizi mi tekrarlıyoruz? Hemşirelikte yapacak daha cok şeyimiz var” Florence Nightingale 1893 Lider insanları etkileyerek gönüllü davranış değişikliği yaratır ve istenen sonucların elde edilmesini sağlar.

5 Liderlik: 1-Visyon yaratma, ilham verme, 2-Güvenilir olma, işbirliği-takım çalışması, 3-Kişisel gelişim, performans iyileştirme, 3-İlerlemeye odaklanma, 4-Yaratıcılık, cesaret, orijinal fikirler, yenilik, 5-Model olma, yol gösterme, 6-Destekleme, 7-Özendirme.

6 Papadopoulos (2011) kültüre duyarlı şefkati, başkasının acısını anlamak ve bunun için bir şeyler yapmayı isteme insani değeri olarak ele almış, istenen ve kültüre uygun hemşirelik bakımını ve sağlık bakım girişimlerini hem hastalar hem de sağlık çalışanlarının kültürleri dikkate alınarak verilmesi olarak tanımlamıştır.

7 1-Kültürel farkında şefkatli liderlik 2-Kültürel bilgili şefkatli liderlik 3-Kültüre duyarlı şefkatli liderlik 4-Kültürel yeterlilik ve şefkatli liderlik Kültürel yetkinlikte şefkatli liderlik: 4 bileşen

8 Kültürel yetkinlikte şefkatli liderliğin uygulamada ilk aşaması kendinde farkındalık (kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıma) olarak kabul edilmektedir. Sağlık bakım liderleri hastaların ve personelin kültürle ilgili farklı ihtiyaçlarını bilmelidirler. Sağlık bakım liderleri çalışma ortamında personel arasında her zaman liderlik ahlaki değerlerini beslemek ve güçlendirmek için yenilikçi ve motive edici olmalıdır. 1.Kültürel Farkındalık ve Şefkatli Liderlik

9 Sağlık liderleri genel anlamda olduğu kadar daha spesifik kültürler hakkında da bilgi sahibi olmalı ve başkalarını yargılamadan anlayış göstermelidir. Bu, eleştirmeden özel ihtiyaçları olan insanları daha iyi anlamalarına yardımcı olacaktır. Ek olarak kültürel yetkinlikte şefkatli liderliğin uygulanması, yönetim teknikleri ve yöntemlerinin bilinmesine ihtiyaç vardır. 2.Kültürel Bilgi Sahibi Şefkatli Sağlık Liderliği:

10 Sağlık liderleri çalışanlar arasında güven, saygı, karşıklı anlayış ve kültürler arası iletişimi teşvik eden ve farklılığa değer veren bir çalışma ortamı oluşturmalıdır. Karar vermeden ya da fikir açıklamadan önce personeli ve hastaları aktif dinlemeli, farklı fikirlere ve uygulamalara açık olmalıdır. Kültüre uygun şefkatli eylemlerle sağlık liderleri hastanın ve personelin onuruna saygı göstermeli; kültüre hassas şefkatli ilişkiler gelişmesi için rol model olarak davranmalıdır. 3.Kültürel Duyarlı ve Şefkatli Sağlık Liderliği

11 Sağlık liderleri iş ortamında herhangi bir eksiklik ve problemleri yönetebilmeli, uygunsuz uygulamalar ve davranışları ele alma konusunda kapasite ve yeterliliğe sahip olmalıdır. Hasta odaklı bütüncül bakım, hastaların kültürel yeterlilikte şefkate olan ihtiyaçları değerlendirilerek desteklenmelidir. Farklı kültürel çevreden gelen hasta ve personele şefkat verme/almada destekleme, eşitlik, ayrımcı olmayan uygulama, güvenirlik ve gizlilik etik ilkelerle ilgili rol model olarak davranma önemlidir. Sağlık liderleri meslekdaşları ya da personelin zorbalıkları ya da insanlık dışı uygulamalarına tanık olduğunda ya da bu tür olayları duyduğunda harekete geçmek için yeterince cesur olmalıdır. 4.Kültürel Yetkinlik ve Şefkatli Sağlık Liderliği

12 Çalışanlarının gereksinimlerini önemseyen, onları takdir eden ve onlara yetki veren liderlerle calışan hemşirelerin, hasta bakım kalitesinin de arttığını belirtmeleri, yönetici hemşirelerin calışanlara uygun liderlik sergilemek zorunda olduklarına bir göstergedir.

13  Rol modeller, onlar gibi olmaya özendiklerimizdir.  Rol modeller geleceğin hemşirelerinin ve sağlık personelinin şekillenmesinde, onların kariyer seçimlerinde, eğitimden ve meslekten aldıkları tatminde etkilidir.  Rol modellik eğiticilikten çok daha içeriklidir. Lider hemşireler mesleklerinin geleceğine sahip çıkıp, mesleğine yeni başlayan hemşirelere rol model olmaya gönüllü olmalıdır. Rol modeller bazı değerleri size sessizce kazandırırlar ve bunu birçok yerde yaparlar. Rol model

14  İyi bir rol model olabilmek için: eğiticinin ne yaptığını, hangi değerleri aktarmak istediğini ve ne göstermek istediğini dürüstçe düşünmesi gerekir

15  Rol modelliğin faydaları: Rol model olma teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesini kolaylaştırır ve becerilerin paylaşılmasını sağlar ve hızlı bir öğrenme gerçekleşir.

16  Rol modellik → Eğitimin aktif olarak belirleyicisi olan eğiticinin tutumu, etik ilke ve uygulamalara sadakati, hemşirenin mesleki kimlik geliştirmesinde oldukça etkilidir  Bir araştırmada yeni başlayan hemşireler tarafından rol modellerin en önemli mesleki özellikleri: mesleği için çoşku duyma, muhakeme becerisi, iyi hemşire hasta ilişkisi ve bütüncül hasta yaklaşımıdır. En önemli eğiticilik özellikleri ise öğretmeye hevesli olma, öğrenciyi sarma/benimseme ve onlarla etkili iletişim kurma olarak ortaya çıkmıştır.  Çalışmada hemşirelerin mesleğini şevkle yapan, öğretmeye istekli ve saygılı bir ortam yaratan hemşireleri rol model olarak seçtiği ifade edilmektedir.

17  Eğitim verenler açısından bakıldığında ise sürecin etkisinin olumlu olabilmesi için eğiticilerin rol modellikten öğrenmenin bilinç ve bilinçdışı komponentlerinin farkında olması gerektiği görülmüştür.  Nitekim Türkiye’de yapılan bir çalışmada da hemşirelerin, deneyimli hemşire liderlerinin kendi deneyimlerini aktarmalarından memnun oldukları belirlenmiştir. Eğitici vakanın bazı sihirli yanlarını öğrencilerle paylaşmak gibi eşsiz bir şansa sahiptir ve bu herhangi bir bilgisayar programından ya da yazılı metinden çok daha anlamlıdır.  Rol model olduğunun farkında olmak, klinik yeterlilik, eğitim için zaman ayırmak, yaptığınız şey için olumlu tutum sergilemek, öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımı benimsemek, klinik deneyimin ve modellenen şeyin yansıtılmasını sağlamak, meslekdaşlarla iyi diyalog sağlamak, kurumsal kültür artışı için çalışmak ve ne modellediğiniz konusunda açık olmak önemlidir 

18  Ne kadar söz varsa Düne ait Şimdi yeni şeyler Söylemek lazım. Mevlana. Teşekküler


"LİDER HEMŞİRELERİN VE LİDER SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KÜLTÜREL YETKİNLİKTE ŞEFKATLİ BAKIM SUNMADA KAPASİTELERİNİ GÜÇLENDİRME PROJESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları