Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1/3. 2/8 Şube Müdürlüğümüz, Bakanlığımız faaliyet alanlarına giren konularda olmak üzere  Küresel ve bölgesel kuruluşlarla ilişkiler  Uluslararası anlaşma,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1/3. 2/8 Şube Müdürlüğümüz, Bakanlığımız faaliyet alanlarına giren konularda olmak üzere  Küresel ve bölgesel kuruluşlarla ilişkiler  Uluslararası anlaşma,"— Sunum transkripti:

1 1/3

2 2/8 Şube Müdürlüğümüz, Bakanlığımız faaliyet alanlarına giren konularda olmak üzere  Küresel ve bölgesel kuruluşlarla ilişkiler  Uluslararası anlaşma, sözleşme ve protokoller  Süreçlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirmektedir.

3 3/8 Birleşmiş Milletler (BM), İkinci Dünya Savaşını takiben uluslararası barış ve güvenliğin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi ve insan haklarının güvence altına alınmasını içeren bir insanlık vizyonunu gerçeğe dönüştürmek amacıyla Türkiye dahil 51 ülke tarafından 24Ekim 1945 tarihinde kuruldu. Günümüzde BM’ye üye ülkelerin sayısı 193’ye ulaşmıştır.

4 4/8 Türkiye’de BM Sistemine bağlı 13 kuruluş faaliyette bulunmaktadır. Bu kuruluşlar; Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Birleşmiş Milletler Enformasyon Merkezi (UNIC), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO), BM Gönüllüleri (UNV), BM Kadın Birimi (UN Women), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)dür.

5 5/8 Birleşmiş Milletlerin Bakanlığımız birimleri ile çalışma faaliyetleri olan UNEP, UNECE, WMO, UNESCO, Dünya Bankası gibi çok sayıda kuruluşu ayrıca bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler’de kullanılan resmi diller şunlardır : 1.Arapça 2.Çince 3.Fransızca 4.İngilizce 5.İspanyolca 6.Rusça

6 6/8 Birleşmiş Milletler altında tarım, ormancılık ve balıkçılıkla ilgili bir örgüt olarak kurulmuştur. FAO’nun 8 dairesinden birisi Ormancılık Dairesidir ve yine 8 komitesinden birisi Ormancılık Komitesidir. Kısaca COFO diye adlandırılan bu komite iki yılda bir toplanmaktadır. COFO, öncelikli ormancılık konularının ne olacağı ve hangi konularda kaç proje yapılacağı konusunda Konsey’e bilgi vermektedir.

7 7/8 FAO Dünyanın değişik bölgelerinde 6 Ormancılık Komisyonu kurmuştur; bunlar: 1.Afrika Ormancılık ve Doğal Hayat Komisyonu 2.Asya-Pasifik Ormancılık Komisyonu 3.Avrupa Ormancılık Komisyonu 4.Latin Amerika ve Karayipler Ormancılık Komisyonu 5.Yakın Doğu Ormancılık ve Mera Komisyonu 6.Kuzey Amerika Ormancılık Komisyonudur. Ülkemiz bu komisyonlardan Avrupa Ormancılık Komisyonu ile Yakın Doğu Ormancılık Komisyonuna üyedir.

8 8/8 FAO – Türkiye ilişkilerinin gelişmesi çerçevesinde FAO’nun Budapeşte’de bulunan Avrupa ve Orta Asya bölge ofisine bağlı olarak faaliyet göstermek üzere kurulan Orta Asya Alt Bölge Ofisi 2007 yılında Ankara’da faaliyete geçmiştir. Bu kapsamda oluşturulan Türkiye - FAO Ortaklık Programı’nın (FTPP) yürürlüğe girmesiyle FAO-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiş olup halen bu çerçevedeki çalışmalar verimli bir seyir izlemektedir. Söz konusu ortaklık anlaşması ve alt bölge ofisinin çalışmaları özellikle Orta Asya ülkelerine yönelik olarak tarım alanında proje ve programların oluşturulması ve yürütülmesine imkân sağlamaktadır.

9 9/8 FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı Anlaşması (FTFP) FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı Anlaşması 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşma ile, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye ve Türkmenistan ile FAO ve Türkiye’nin ortak çıkarlarının bulunduğu diğer ülkelerin orman ve mera arazilerine ilişkin «Küresel Hedefler»e ulaşılmasına yönelik yardımın etki ve verimliliğinin arttırılması hedeflenmektedir Ormancılık Ortaklık Anlaşması, «Tamamlayıcı Anlaşma» ile aynı anda yürürlüğe girecek ve geçerlilik süresi 5 yıl olacaktır. Anlaşma kapsamında Bakanlığımız adına FAO’ya yıllık 2 Milyon $’lık taksitler halinde, 5 yıl boyunca toplam 10 Milyon $ katkı sağlanacaktır.

10 10/8 Dünya Ormancılık Kongreleri bir süreç olmayıp FAO’nun yıllardır uyguladığı küresel bir faaliyettir. ormancılık sektörü ile ilgili tüm konular tartışılmaktadır ve ormancılık alanında dünya nereye gidiyor?” sorusuna cevap aranmaktadır. Kongrelere; kamu sektörü, özel sektör, üniversiteler vb. tüm sektör temsilcileri kongreye katılım sağlamaktadır. 1997 yılında 11.si Türkiye’de yapılan Dünya Ormancılık Kongresi’nin 14. sü 7-11 Eylül 2015 tarihlerinde Güney Afrika’nın Durban şehrinde gerçekleşmiştir.

11 11/8 Su ile ilgili sorunları tartışmak ve sürdürülebilir çözümler bulmak gayesiyle düzenlenen Dünya Su Forumu’nun 5.si 16-22 Mart 2009 tarihleri arasında İstanbul’da 30 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve su ile ilgili organize edilen en büyük etkinlik olmuştur. Dünya Su Forumu’nun 7. si 12-17 Nisan 2015 tarihlerinde Kore’de gerçekleştirilmiştir. 8. Dünya Su Forumu 2018 yılında Brezilya’nın ev sahipliğinde ve Brezilya’nın başkenti Brasilia’da gerçekleştirilecektir..

12 12/8 I. Dünya Sulama Forumu, 29 Eylül-5 Ekim 2013 tarihlerinde Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Entegre Havza Yönetimi Çalıştayı, 25-26 Şubat 2014 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. 3. İstanbul Uluslararası Su Forumu, 27-29 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 3. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı’nın 17-19 Mayıs 2016 yılı tarihlerinde ülkemiz ev sahipliğinde İstanbul’da yapılacaktır.

13 13/8 RIO92 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi’nde; - Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (BMBÇS), -Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), -Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (BMÇMS) imzaya açılmıştır. Ülkemiz BMBÇS ve BMİDMÇS’yi 1992’de, BMÇMS’yi ise 1994’te imzalamıştır. RIO Sözleşmeleri olarak da bilinen bu üç sözleşme, insan- tabiat ilişkisini çevreleyen üç şemsiye uluslararası hukuk aracını teşkil eder.

14 BMBÇS 14 Mayıs 1997’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin odak noktalığı görevi Bakanlığımız Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğündedir. 3 MAKSAT Biyolojik çeşitliliğin korunması Biyolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımı Genetik kaynakların kullanımından kaynaklanan faydaların adil ve hakkaniyete uygun paylaşımı (ABS)

15 BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK SÖZLEŞMESİ 2 EK PROTOKOL Sözleşmenin 2 ek protokolü vardır: Cartagena (Biyogüvenlik) Protokolü Nagoya (ABS) Protokolü 15

16 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesinin 12. Taraflar Konferansı Güney Kore’de gerçekleştirilmiş ve Sayın Müsteşarımız başkanlığında bir heyet ile ülkemiz temsil edilmiştir.

17 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, iklim değişikliği Ulusal Odak noktasıdır ve Türkiye’de iklim değişikliği ile ilgili tüm konular için koordinasyon görevini yürüten kamu kurumudur. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Merkez Birimleri ve Bağlı Kuruluşları ile iklim değişikliği konusunu koordine eden birim ise AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığıdır. 17

18 1977 de Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı’nda “Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı”kabul edilmiştir. 1992 yılında, Birleşmiş Milletlerce Hükümetlerarası Müzakere Komitesi oluşturuldu. 17 Haziran 1994 tarihinde, Bu komitece hazırlanan Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi kabul edilmiştir. Sözleşme günü olan “17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü” olarak kabul edilmiştir. 18

19 1996 yılında, BM nezdinde “Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi” yürürlüğe girmiştir. 11 Şubat 1998 tarihli ve 4340 sayılı Kanunun 16 Mayıs 1998 tarihli ve 23344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanması ile Ülkemiz “Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi”ne resmen taraf olmuştur. UNCCD – Türkiye Ulusal Odak Noktası, Bakanlığımız – Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğüdür. 19

20 Çölleşme ile Mücadele; Kurak, yarı‐kurak ve az yağışlı alanlarda sürdürülebilir kalkınma için arazinin entegre olarak geliştirilmesinin bir parçası olan, I. Arazi bozulmasını önleme ve/veya azaltma, II. Kısmen bozulmuş arazinin rehabilitasyonu, III. Çölleşmiş arazinin geri kazanılması, faaliyetlerini içerir.

21 Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12.Taraflar Konferansı 2015 yılında ülkemiz ev sahipliliğinde gerçekleştirilmiştir.

22 FAO 30. Avrupa Bölgesel Konferansı FAO 30. Avrupa Bölgesel Konferansı 2-6 Mayıs 2016 tarihleri arasında Antalya Akra Barut Otel-Lara’da ve EXPO Konferans Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Bölgesel Konferanslar, Üye Devletlerin Tarım Bakanları ve bölgedeki diğer üst düzey yetkililerin FAO’nun görev alanındaki zorlukları tartışmak ve böylece bölgesel bütünlüğü teşvik etmek için buluştuğu resmi bir forumdur. Bölgesel Konferans, FAO Küresel Konferansı’nın yapılmadığı yıllarda iki yılda bir gerçekleştirilir.

23 İİT 3. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı İİT 3. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı, 17-19 Mayıs 2016 tarihlerinde Bakanlığımızca İstanbul’da düzenlenecek olup, konferans kapsamında zengin ülkelerin az gelişmiş ülkelerdeki su sorunlarını çözmek üzere Su Fonu oluşturulması önerisi gündeme getirilecektir. Ayrıca, üye ülkelere örnek olması bakımından, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ nün halihazırda çalışmakta olduğu konularda Afrika ülkelerinde gerçekleştireceği somut projelere ilişkin sunumlar yapılacaktır.

24 İİT 3. Sudan Sorumlu Bakanlar Konferansı Konferans programı çerçevesinde su sektöründe kapasite geliştirme çalışmaları konusunda işbirliğinin güçlendirilmesi ve sudan kaynaklanan hastalıklarla mücadele konularında iki panel gerçekleştirilecektir. Söz konusu konferansa İİT’ nın ilgili kuruluşları ve Dünya Sağlık Örgütü gibi uluslararası kuruluşlardan katılımcılar ile birlikte 56 üye ülkenin çoğunluğu Bakan düzeyinde olmak üzere katılımı beklenmektedir.

25 Dünya İnsani Zirvesi Dünya İnsani Zirvesi, ülkemizin ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde, İstanbul’da, tarihinde ilk kez toplanacaktır. Birleşmiş Milletler bünyesinde Sekretarya işlemlerinin yapıldığı Zirvede, Bakanlığımız Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nün ‘Çölleşme ve İnsan’ konulu bir yan etkinlik düzenlemesi öngörülmektedir. Liderler düzeyinde Yuvarlak Masa Toplantılarının da gerçekleştirilmesinin planlandığı Zirvenin, insani sistemde yaşanmakta olan zorluklara yönelik çözüm önerileri sunması beklenmektedir

26 8. Dünya Su Forumu 8. Dünya Su Forumu 2018 yılında Brezilya’nın ev sahipliğinde ve Brezilya’nın başkenti Brasilia’da gerçekleştirilecektir. Dünya Su Forumu su ile ilgili konuların uluslararası gündemde yer almasını amaçlayan ve uluslararası paydaşları bir araya toplamak gayesiyle her üç yılda bir gerçekleştirilen dünyanın en büyük su olayıdır.

27 46/46 27/8


"1/3. 2/8 Şube Müdürlüğümüz, Bakanlığımız faaliyet alanlarına giren konularda olmak üzere  Küresel ve bölgesel kuruluşlarla ilişkiler  Uluslararası anlaşma," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları