Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANA BABA OKULU-I ÖZEL OĞUZ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANA BABA OKULU-I ÖZEL OĞUZ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ."— Sunum transkripti:

1

2 ANA BABA OKULU-I ÖZEL OĞUZ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ

3 Ortalama bir insan, görmeden bakmakta, duymadan dinlemekte, hissetmeden dokunmakta, tad almadan yemekte, fiziki bilince erişmeden hareket etmekte, ve düşünmeden konuşmaktadır. Leonardo Da Vinci

4 İNSAN NEDİR? EĞİTİM NEDİR? ÖĞRETİM NEDİR?  İnsan, bir muammadır.  İnsan; biyo-psiko-sosyo-kültürel bir varlıktır.  Eğitim, istendik davranışlar kazandırma sürecidir.  Öğretim, bilgi aktarma sürecidir.

5 KİŞİLİK NEDİR?  Doğuştan gelen kalıtsal özellikler ile çevreden gelen sosyal özelliklerin karşılıklı etkileşimlerinin meydana getirdiği bütünlüktür. Kişilik, mizaç ve karakter olmak üzere iki bölümden oluşur.  Mizaç, kişiliğin doğuştan getirilen yönüdür.  Karakter, toplum tarafından bireye kazandırılan olumlu veya olumsuz davranışların bireyde sürekli hale gelmesidir. Karakter, bireyin toplum içinde sosyalleşmesi sonucu oluşur.

6 İKİ TİP İNSAN VARDIR  REAKTİF İNSAN  PROAKTİF İNSAN

7 DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİĞİ ÜÇ ŞEKİLDE SAĞLANIR  İTAAT  MODEL ALAMA  BENİMSEME

8 İNSANLARFARKLIDIR…

9 Öğrencilerimizden Ahsen GARİP Cahit KÜLEBİ’NİN ‘DOST’ isimli şiirini okuyacak.

10 DEĞİŞİM BİR SÜREÇ İSTER  DAVRANIŞLARI BİR ANDA DEĞİŞTİREMEZSİNİZ.  DAVRANIŞLAR, SÖZLERDEN DAHA ETKİLİDİR.  ANNE-BABA İLK MODELDİR.  BİREY ÖNCE KENDİSİNİ SONRA ÇEVRESİNİ TANIMALIDIR.

11 EBEVEYNLER VE ERGENLER  ANA BABA TUTUMLARI  ERGEN KİMLİK TÜRLERİ

12 Otoriter ve baskıcı tutum  Bu tutumda çocuğun ilgi ve gereksinimleri dikkate alınmaz.  Katı bir disiplin anlayışı vardır.  Çocuğa açıklanmadan kurallar konur ve bu kurallara uyulması istenir.  Çocuklar için esas olan anneye babaya itaattir.  Bu tutumdaki anne babalara göre çocuk, anne babanın söylediği her sözün doğru olduğuna inanmalıdır.

13  Çocukla ilgili her kararı anne baba alır. Çocuktan istenen buna uymasıdır.  Bu tutumla yetişen gençlerde dış denetim, iç denetimden daha fazla gelişmiştir.  Böyle ailelerde yetişmiş gençlerde duygu ve düşünceler bastırılmıştır.  Bu şekilde yetişen kişiler daha kolay boyun eğen, korkak, otoriteye karşı çekingen olurlar.

14 Aşırı koruyucu ve müdahaleci tutum  Çocuğa gereğinden çok özen gösterilir, denetim altında tutulmaya çalışılır.  İhtiyaçlarını kendisi karşılayabilecek duruma gelmesine rağmen ona küçük bir çocukmuş gibi davranılır ve her türlü ihtiyacı karşılanır.  Bu kişiler kendi başlarına karar vermekte ve hareket etmekte zorlanırlar, hep yönlendirilmeye ihtiyaç duyarlar. Sorumluluk almaktan korkarlar.  Pasif ve zayıf bir kişilik gelişir.

15 Tutarsız ve kararsız tutum  Anne babanın görüş ayrılıkları vardır.  Ebeveynin kendi içinde tutarsızlıkları vardır.  Bu tutumla yetişen bireyler kararsız, dengesiz ve depresyon eğilimli bir yapı oluştururlar.

16 ANA-BABA TEK BİR ÇİZGİDE OLMALI......YAA OLMAZLARSA O ZAMANDA..... çocuğun çevresinden ( aile, arkadaş, okul ve öğretmen, sosyal çevre ) devamlı tutarlı davranışları görmesi önemlidir.

17 ÇOCUĞUNUZUN YANINDA TARTIŞMAMAYA ÖZEN GÖSTERİNİZ.

18 İzin Verici Tutum  Her türlü davranışı hoşgörüyle karşılanır ve abartılı sevgi ortamı sağlanır.  Çocuğun istekleri ön plandadır.  Çocuğa ceza verilmez; verilse dahi uygulanmaz

19 İlgisiz Tutum  Anne baba işini eve getirir ya da eve çok geç gelir. Çocuklarına yeterince ilgi göstermez.  Çocuklarda değersizlik hissi oluşur.

20 Mükemmeliyetçi (Yetkeçi) Tutum  Kendi ideallerini çocukların üzerinden gerçekleştirmeye çalışırlar.  Çocukların başarısızlıklarını asla kabul etmezler (hoş görmez). Başarılı sonuçlarda ise daha yüksekleri hedef gösterirler.  Çocuğunu başkalarıyla kıyaslar.  Anne baba doyumsuzdur.

21 Eşitlikçi ve demokratik tutum  Kurallar çocuğa gerekçeleri ile birlikte anlatılır.  Kurallara uyulmadığında yaptırım uygulanır. Aile içinde alınan kararlarda çocuğun da görüşleri alınır.  Çocuk sorumluluklarını yerine getirdiğinde takdir edilir hatta ödüllendirilir.

22  Dış denetim yerine iç denetim gelişir.  Problemler karşısında hemen pes etmezler (öğrenilmiş güçlülük).  Özsaygıları yüksek ve kendilerine güvenen bir kişiliğe sahip olurlar.  Bu tutumla yetişen bireyler daha özerk daha bağımsız bir yapı geliştirirler.

23 ONLARLA KONUŞUN ONLARI KONUŞTURUN * Herkes kendini dinleyecek adamı arar. H.N.CASSON *Meşgul dahi olsanız çocuklarınızı ‘daha sonra anlatırsın’ diyerek geri çevirmeyiniz. Zig Ziglar *Anne babalar, eğer çocuklarınızın problemlerini dinlemezseniz, onlar da sizin bulduğunuz çözümleri dinlemeyecektir. *Sevginin ilk görevi dinlemektir.

24 TAKDİR VE TEŞVİK EDİN *İltifat bir fincan kahveye benzer. Gönül alır. DAVİD J. SCHWARTZ *İnsanın doğasının en derin ilkesi takdir edilmeye duyulan iştahtır. WİLLAM JAMES *Takdir edilerek ve tasdiklenerek yetiştirilmiş olan çocuklar sürekli eleştirilen çocuklardan daha mutlu daha üretken ve daha itaatkar olurlar.

25 ÖDÜL VE CEZA  Aşırı takdir ve yergi alışma etkisi ile duyarsızlaşmaya neden olur.  Aralıklı pekiştirme sürekli pekiştirmeden daha etkilidir.

26 Ergenlik Dönemindeki Kimlik Tipleri  Bunalım geçirmiş, sonuçta bir karar alıp buna bağlanmıştır.  Aile ilişkileri …………………………….  Kararlarından memnun olurlar.  Bu kimlikteki bireyler …………….. denetimli kişilerdir.  Bu bireyler önceki dönemleri başarılı bir şekilde atlatmış, meslek seçimini karara bağlamışlardır. Başarılı Kimlik (Kimliğe Kavuşma):

27 İpotekli (Bağımlı/Bağlanmış/Kimlik Haczi) Kimlik:  Bunalım yaşamazlar, fakat bir karara varmış, bağlanmışlardır.  Çocuk otoritenin kararlarını olduğu gibi kabul eder.  Daha çok ………………………………………. ailelerde görülür.  ……………… denetimli kişilerdir.  Çoğunlukla özerklik ve girişimcilik dönemlerine ait krizlerin aşılamadığı kişilerde görülür.

28 Gölgelenmiş Kimlik:  Birey bunalım geçirir ve karar verir. Fakat bu otoritenin kararıdır.  Kişi kendine bir statü belirler ancak otorite konumundaki kişilere karşı bunu savunamaz.  Kendi seçimi, başkalarının seçimi tarafından gölgelenir. Seçim baskı altında gerçekleşir.

29 Moratoryum (Beklemeli–Askıya Alınmış/Kimlik Ertrleme) Kimlik:  Bunalım yoğun bir şekilde yaşanır, çözüm yolu bulunmaz.  Kararlarını erteleme eğilimindedirler.  Karar vermede zorluk çekerler.  Kararsızlık, umursamazlık ve amaçsızlık temel özelliğidir.

30 Ters (Olumsuz–Negatif) Kimlik:  Kişinin yetiştiği çevreden farklı kimlik edinmesidir.  Toplumun kurallarına aykırı ve isyankâr davranışlar bu kimliğin temel özelliğidir.  Bunalım var, karar verme var.

31 Dağınık Kimlik:  Kriz yok, arayış yok, bağlanma yok.  Yaşam kendilerini nereye, hangi mesleğe götürürse onu yaşamayı tercih ederler.  Hedefsiz, amaçsız, kararsızdır.  Çevreleri ile uzun süreli ilişki kuramazlar.  Tutarlı ve özgün bir kimlik oluşturamadıkları için sürekli karar değiştirirler.  Bir kimliğe bağlanmış gibi görünebilirler. Fakat ………………………………………………………

32 ANNE BABA TUTUMLARI İLE ÇOCUKLARIN TUTUMLARI ARASINDA BİR İLİŞKİ VARDIR.

33 OKUL BAŞARISI  Çocuk kötü not ve puanlardan dolayı azarlanmamalı, kıyaslanmamalıdır.  Düşük not başarısızlığın mutlak göstergesi değildir.  Okulun durumu, öğretmenlerin özellikleri, arkadaş çevresi, verilen eğitim, başarı durumunu,ailenin yaklaşımı başarı durumunu etkiler.

34 BAŞARISIZLIĞIN NEDENLERİ (HOLİSTİK YAKLAŞIM)  Zeka kapasitesinin okul eğitimine veya sınava hazırlanmaya yetersiz olması  Çocuğun isteksizliği  Arkadaş çevresinin olumsuz etkileri  Öğretmenlerin çocuğa olumsuz etkileri (öğretmeni sevmeme korkma ilgisizlik  Çocuğun özel problemleri (psikolojik ve fiziki gibi)  Bazı derslerdeki başarısızlığın tüm derslerde isteksizlik oluşturması  Okul hayatının çekici gelmemesi  Aile ilgili sorunlar  Ergenlik döneminin getirdiği nedenler  Dikkat eksikliği

35 ÖĞRENCİNİN KAYGISINI ARTIRMAMAK GEREKİR! ÖĞRENCİNİN KAYGISINI ARTIRMAMAK GEREKİR! “Çalış, çalış, çalış...” demeyin “Yapamazsın!” hiç demeyin. Beklentiye girmeyin. Tehdit etmeyin. “Kazanamazsan...” İmkânları başına kakmayın:“Neyin eksik?” Başkalarının yanında eleştirmeyin. Davranışlarını değerlendirin. En az işiniz kadar önem verin. “Kimseye kaldırabileceğinden fazla yük yüklemeyin.”

36 ÖĞRENME İLE KAYGI DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

37 Öğrenci hangi sözleri duymak istemez.  Biz senden daha büyük başarı bekliyorduk  Yapılan masrafları zayi etme  Bak amcanın çocuklarına nerelere geldi.  TV izleyeceğine ders çalış (sen dili- ben dili)  Ben senin gibiyken…  Sen bu gidişle adam olamazsın  Bu senede sınavı kazanamazsan  Ben senin kazanamayacağını biliyordum zaten  Zayıf getirirse tatili zehir ederim

38 Öğrenci hangi sözleri duymak ister.  Sana güveniyoruz. Senin için elimizden geleni yapmaya hazırız. Sen elinden geleni yaptın. Senin başarabileceğine inanıyoruz. Başarılarından ziyade bizim için sen önemlisin. Seni üzgün görmek üzüyor. Geçmişte güzel başarıların oldu bunu da başarabilirsin.

39 CANIM ANNEM CANIM BABAM! LÜTFEN BANA BUNU SÖYLER MİSİNİZ? SENİ ÇOOOK SEVİYORUM.

40 BİR MEMLEKET İSTİYORUZ. SEVGİNİN SÖYLENEBİLDİĞİ BİR MEMLEKET İSTİYORUZ. Öğrencilerimizden İlayda AKSAKAL Cahit Sıtkı TARANCI’NIN ‘MELEKET İSTERİM’ adlı şiirini okuyacak.

41 SEMİNERİMİZE KATILDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ANA BABA OKULU ÖZEL OĞUZ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ


"ANA BABA OKULU-I ÖZEL OĞUZ FEN BİLİMLERİ TEMEL LİSESİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları