Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 13 ŞUBAT 2009.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 13 ŞUBAT 2009."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 13 ŞUBAT 2009

2 ÇALIŞMA TAKVİMİ  20 Ocak 2009: Çalışma gruplarının oluşturulması (Tamamlandı)  22 Ocak 2009: Başkan ve raportör isimleri ile üye kurumların DPT’ye iletilmesi (Tamamlandı)  28 Ocak 2009: Çalışma grubu üyelerinin isimlerinin bildirilmesi (Tamamlandı)  3 Şubat 2009: Çalışma grubu başkan ve raportörleri ile DPT koordinasyonunda toplantı (Tamamlandı)  6 Şubat 2009: Çalışma grupları ilk toplantısı (Tamamlandı)  6 Şubat – 8 Mayıs 2009: Grup çalışmalarının yürütülmesi 9 Mart 2009: Ön Gelişim Raporu 16 Mart 2009: Geniş katılımlı toplantı 8 Mayıs 2009: Grup çalışmalarının sonlandırılması  15 Mayıs 2009: Çalışma grubu raporlarının teslimi  15 Mayıs 2009-15 Haziran 2009: Grup raporlarının konsolidasyonu ve strateji belgesi taslağının hazırlanması  15 Haziran 2009: Belgenin nihaileştirilmesi için geniş katılımlı toplantı  15 Haziran-15 Ağustos: Belge içinde bütünlük sağlanması, redaksiyon  15 Ağustos: Belgenin nihaileştirilmesi  15 Ağustos-15 Eylül 2009: Çeviriler, basıma hazırlama  15 Eylül 2009-30 Eylül 2009: Strateji belgesinin basımı  6-7 Ekim 2009: Strateji belgesinin açıklanması

3 Finans Merkezini Neden İstiyoruz? 1. Ülkemizin finansal hizmet ihracını artırmak 2. Finans sektöründe istihdamı artırmak 3. Uluslararası finans kurumlarının İstanbul’u da merkez alarak faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak 4. İstanbul’un işlem hacmi ölçümüyle dünya çapında merkez sayıldığı finansal ürünler oluşturmak 5. Belirlenen finansal alanlarda dünya çapında rekabetçi özelliklere sahip düzenleme/hukuki ortam oluşturmak 6. Uluslararası standartlar ve AB’ye uyumu sağlamak ve sürdürmek 7. Ülkemizin kalkınmasını destekleyecek şekilde finansal sektörü güçlendirmek

4 Neler Yapılması Gerekiyor? 1. Fiziki ve iletişim altyapı sorunları çözülmüş bir mekan, 2. Uluslararası standartta işleyen bir hukuk alt yapısı, 3. Çeşitlendirilmiş ve derinleştirilmiş finansal ürünlerin sunumu, 4. İyi kurgulanmış bir düzenleyici ortam, 5. Basitleştirilmiş ve etkin uygulanan bir vergi sistemi, 6. Nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılayacak bir eğitim alt yapısı, 7. Dünya ölçeğinde tanıtım, işletme ve izleme yapacak özel bir organizasyon yapısı oluşturulmasına yönelik temel strateji ve eylemler çalışma grupları tarafından ortaya konarak belirlenen vizyonun gerçekleştirilmesi hedeflenecektir.

5 Vizyon Finans Merkezi Projesinin vizyonu: İstanbul, 10 yıl içinde bölgesel 30 yıl içinde küresel finans merkezi olacaktır.

6 Rapor Formatı – Genel Çerçeve 1. Başkan, Raportör ve Üye Listesi (Kurum bilgileri ile kişi ünvan ve isimleriyle birlikte) 2. Yapılan toplantılara ilişkin bilgiler (Toplantı yer ve tarih, her bir toplantı için katılımcıların listesi) 3. Başkan’ın önsözü 4. Çalışma grubu amacını da içerecek şekilde grupla ilgili ön bilgi sayfası 5. Rapor özeti 1. Net olarak bir cümlede öncelikler yazılacak ve sonraki bir kaç paragrafta bu önceliklerle ilgili açıklayıcı bilgi ve eylemlere yer verilecektir. 6. Ana Rapor 1. Giriş 2. Mevcut Durum* 3. Hedef* 4. Öncelik ve Eylemler* 5. Sonuç Benchmark (Londra, New York ve Hong Kong) finans merkezleri, bölgesel rakibimiz olan (Dubai ve Moskova) finans merkezleri ve çalışma grubu alanında öne çıkan diğer merkezlerle mevcut durumu karşılaştıran ve raporun önerdiği eylemler sonucunda gelinecek konumu gösteren matrisler hazırlanacaktır. Kurumların farklı görüşleri rapora dip not şeklinde yansıtılacaktır.

7 Ön Gelişim Raporu Ön Gelişim Raporu çalışmaların başladığını ve sürdürüldüğünü temin etme ve varsa grupla ilgili sorunların karar alıcılara ulaştırılmasını temin etmeye yönelik bir mekanizmadır. Bu çerçevede, 1. Raporlar, 9 Mart 2009 tarihine kadar DPT’ye ulaştırılmış olacaktır. 2. İlk toplantılar ve sonraki toplantılara ilişkin gelişmeler bu raporda yer alacaktır. 3. Varsa grupla ilgili sorunlar koordinasyon birimine iletilecektir. 1. Danışmanlık alınması öngörülmüş ise kaynak sıkıntısı 2. Katılım konusunda olabilecek sıkıntılar 3. Diğer

8 Geniş Katılımlı Toplantı Geniş katılımlı toplantı başkan, raportör ve üye kurumlar yanında ilgili tarafları bir araya getiren koordinasyon toplantısıdır. 16 Mart 2009 tarihinde yapılacak toplantı gündeminde, 1. Çalışmaların işleyişi ve ortaya çıkan hususlarla ilgili konular görüşülecektir. 2. Gruplar arası bilgi alışverişi ve uyumu gereken konular tartışılacaktır. 3. Üst seviyede karar alınmasına ihtiyaç duyulan konular tespit edilerek Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım EKREN’e sunulacaktır. 4. Çalışmaların belirli standartta ve uyum içerisinde yürümesi için gerekli kararlar alınacaktır.

9 İFM Organizasyon Çalışma Grubu Çalışma Grubu Başkanı Hazine Müsteşarlığı: Cavit Dağdaş, Müsteşar Yardımcısı Çalışma Grubu Raportörü DPT: Erhan Usta, Genel Müdür Çalışma Grubu Üyeleri Hazine Müsteşarlığı, TCMB, DPT, Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, TSPAKB, TSRŞB, Maliye Bakanlığı, BDDK, SPK, İMKB, İAB, VOB, MKK, Takasbank, üniversite temsilcileri, bağımsız denetim şirketleri Çalışma Grubu Amacı Bu çalışma grubunun amacı, İstanbul’un finans merkezi olması yönünde yapılan çalışmaların ve İFM strateji belgesinde belirlenen amaç, hedef ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi için gerekli olan yapının tayin edilmesidir.


"İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 13 ŞUBAT 2009." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları