Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tek Pencere Sisteminin Kazanımları Mümin Günler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tek Pencere Sisteminin Kazanımları Mümin Günler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili."— Sunum transkripti:

1 Tek Pencere Sisteminin Kazanımları Mümin Günler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili

2 "Yeterince gelişmiş, karmaşık bir teknoloji, sihirden farksızdır." İngiliz bilim adamı Arthur C. Clarke bu sözüyle, teknolojinin imkansızı başarma gücüne sahip olduğunu vurguluyor...

3 Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, hızlandırılması ve uyumlaştırılmasına ilişkin bir sözleşmedir. Tarihçesi ? 18 Mayıs 1973 tarihide imzalandı. 25 Eylül 1975 tarihinde yürürlüğe girdi. 1999 yılında kapsamlı bir revizyondan geçirildi. GATT ’ın büyük ölçüde tamamlayıcısı oldu. Günümüzde 195 ülke ve AB tarafından kabul görmektedir. Kyoto Sözleşmesi

4 Nedir ? Ülkeler arasındaki eşya hareketi için gerekli bilgi ve belgelerin teknoloji ile senkronize edilerek uygulanmasıdır. Dünyada teknolojinin gelişimi baş döndürücü noktada olup Türkiye de gelişen bu teknolojiye ayak uydurmak zorundadır. Ticaretin Kolaylaştırılması

5 Basitleştirme Standardizasyon Sadeleştirme (Yalın) Uyumlaştırma Dış Ticaret Hacim Artışı Uluslararası Rekabet Maliyet Avantajı Etkin Denetim Ticaretin Kolaylaştırılmasının Amaçları

6 Dünya Ticaret Örgütü Dünya Gümrük Örgütü Dünya Bankası Uluslararası Para Fonu Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Ticareti Kolaylaştırma ve Elektronik İş Merkezi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği Uluslararası Kuruluşlar

7 Değişen bilgi ve teknoloji ile birlikte gümrük idarelerinin modern yapıya uyum sağlama zorunluluğu, Prosedürleri azaltarak daha hızlı işleyişle arz zinciri güvenliğine yardım etme, Risk analizine dayalı kontrol, Diğer kurumlarla yakın işbirliği, Ticaretin Kolaylaştırılmasının Gümrük İdarelerindeki Etkileri

8 Nedir ? ‘Tek Pencere’ ticaretin kolaylaştırılması kapsamında gümrük idareler tarafından talep edilen bilgi ve belgelerin birleştirilerek, sadece bir beyan ile gümrük idaresine sunulmasıdır. Tek Pencere Sisteminden önceki dönemde ortalama 35 farklı kurum tarafından, 40’dan fazla belgede 300’den fazla bilgi talep edilmekteydi. Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

9 Türkiye’de Uygulanması ? 28239 sayılı 20/03/2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’yle yürürlüğe konulmuştur. Sistemle ilgili yapılacak tüm çalışmaların Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmesi uygun görülmüştür. Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

10 ‘’Standart Bir Formatta, Bir Defada, Tek Portaldan Veri Sunma’’ Tek İdare Tek Otomatik Sistem Tek Bilgi İşlem Servisi Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

11 Tek Pencere Sisteminin var olup, verimli şekilde kullanılabilmesi için gerekli koşular vardır. Koşulların sağlanmaması uygulama esnasında problemlere ve zorluklara sebebiyet verir. Gerekli Koşullar ? Siyasi iradenin varlığı, şeffaflık, öngörülebilirlik Kamu ve özel sektörün işbirliği Kullanıcıya dost bir portal Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

12 Faydaları ? Uluslararası düzeyde işbirliği T.C. Hükümeti ile iş dünyası arasında iletişim Maliyetlerin azaltılması Zamanın verimli kullanılması Bilgi güvenliğinin arttırılması Şeffaflığın artması Gümrük işlemlerinin hızlanması Kontrollerin etkinliğinin artması Kağıtsız ortam kaynakların daha etkili ve etkin dağıtılması Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

13 Uygulayan Ülkeler? Güncel olarak 49 ülke tarafından kabul görmüş ve uygulamaya alınmıştır. Başta AB, ABD, İsveç ve Singapur örnek olarak incelenebilecek sistemler arasındadır. Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

14 AB ‘de Türkiye de Nasıl Uygulanmakta ? e-devlet Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması, bu sayede en kaliteli, hızlı kesintisiz ulaşması amaçlanmıştır. e-gümrük Vatandaşla gümrük idareleri tarafından verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması, gümrük işlemlerinin daha hızlı, kaliteli, şeffaf ve kağıt bağımlılığını azaltmayı amaçlamıştır. Sistemlerinin ortak gerçekleştirdikleri Tek Pencere Sistemi Projeleri ise devletin vatandaşlarına karşı gümrük hizmet kalitesini arttırmasıdır. Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

15 Uygulamada Yaşanılan Sorunlar ? Sistemdeki teknik sıkıntılar Gümrük idarelerinde uygulama için yetkilendirilmiş personelin eğitimi Geçici ithalat başvurusunda beyanname sayısının sisteme otomatik entegre olmayışı, manuel girilmesine neden olmaktadır, Sistemin memur ekranından basit düzeltmelerin yapılmasına olanak laglanabilir. (GK,NK1 gibi işlemlerde hatalı süre ) Kapsam dışı ürünler için veri girişinin basitleştirilmesi, Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

16 Uygulamada Yaşanılan Sorunlar ? Sistem kapsamında düzenlenen Dahilde İşleme Rejimi müracaatlarında uygulamanın nasıl olacağının netleştirilmemesi Sistemin verdiği numaranın beyanname kalemlerine ne şekilde girileceği konusundaki belirsizlik Evrak teslim etmenin zorunluğu olduğu durumlarda Kurumlara manuel evrak teslim etmek Kullanımına ilişkin kılavuzun daha açıklayıcı olmasının sağlanması Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

17 Sonuç ? Kyoto sözleşmesi ile gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi ve uyumlaştırılması tüm taraf ülkelerde uygulanması amaçlamaktadır. Tek pencere sistemi ise Kyoto sözleşmesinin ön gördüğü basitleştirme yönteminin en önemli parametrelerinden biridir. Bu yöntem ile gümrük rejim ve işlemleri öngörülebilir, istikrarlı, şeffaf bir şekilde uygulanmasına olanak sağlayacaktır. Gümrük kanun ve yönetmeliklerine, idari yönergelerine yasal çerçevede bilgileri sağlamak, risk yönetimi gibi modern teknikler kullanılması ile uluslararası standartların uygulanması sağlayacaktır. Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

18 Sonuç ? Bizler iş dünyasının gümrük işlemlerindeki temsilcileri olarak, tek pencere sisteminin, mesleki saygınlığını, algısını, kalitesinin yükselmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca keyfilikten uzak, eşit şartlarda rekabet ortamı yaratacak olması biz meslektaşlarımız için de bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Tek pencere sistemi sayesinde geri bildirim, bilgi paylaşımı, performans değerlendirmesi gibi faydaları da beraberinde getirecektir. Kağıtsız beyanın artacak olması, bilgi ve belge güvenliği ile gizliliği olumlu ölçüde koruyacaktır. Bizler gümrük müşavirleri olarak Tek Pencere sistemi ile Gümrük işlemlerinin daha etkin kısa sürede tamamlanmasına, Risk kriterlerine dayalı denetimin etkin yapılmasını sağlayacağı gibi, kariyer mesleğimizin kamu önünde olumlu algı yaratacağına inanmaktayız. Tek Pencere Sistemi (Single Window System)

19 TEŞEKKÜRLER Mümin Günler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili


"Tek Pencere Sisteminin Kazanımları Mümin Günler İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Başkan Vekili." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları