Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2016 SINAV GÖREVLİSİ EĞİTİMİ SUNUSU BÖLÜM-1 Sınav Uygulama Yönergesi 1 17.09.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2016 SINAV GÖREVLİSİ EĞİTİMİ SUNUSU BÖLÜM-1 Sınav Uygulama Yönergesi 1 17.09.2016."— Sunum transkripti:

1 2016 SINAV GÖREVLİSİ EĞİTİMİ SUNUSU BÖLÜM-1 Sınav Uygulama Yönergesi 1 17.09.2016

2 BİNA SINAV SORUMLUSU (BSS) TOPLANTISI 17.09.2016 2

3 3 SINAV SALON İŞ/İŞLEM TAKİP FORMU (YENİ UYGULAMA) 17.09.2016 Sınav, Aday Kontrol Listesinde yer alan Salon Sınav İş/işlem Takip Formuna göre Salon Başkanları tarafından sınavın başlama saatinden tam 30 dakika önce sınav evrakı açılarak uygulanmaya başlanacaktır. Bu nedenle salon başkanları sınav öncesi mutlaka Salon Sınav İş/işlem Takip Formunu okumalıdırlar. Sınav, Aday Kontrol Listesinde yer alan Salon Sınav İş/işlem Takip Formuna göre Salon Başkanları tarafından sınavın başlama saatinden tam 30 dakika önce sınav evrakı açılarak uygulanmaya başlanacaktır. Bu nedenle salon başkanları sınav öncesi mutlaka Salon Sınav İş/işlem Takip Formunu okumalıdırlar. Bu uygulama ile ÖSYM sınavlarında KİŞİSEL İNİSİYATİF ortadan kaldırılarak, sınavların sistematik ve eşzamanlı bir yapı ile uygulanması sağlanacaktır.

4 4 SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ  Tüm sınav görevlilerinin; sınav öncesi mutlaka okuması ve uygulaması gereken kurallar ‘Sınav Uygulama Yönergesi’ nde verilmiştir.  Görevliler, ‘Sınav Uygulama Yönergesi’ ne ve yapılan değişiklikler https://gis.osym.gov.tr adresinden erişilebilir. https://gis.osym.gov.tr  Ayrıca; Bina Sınav Sorumlusuna bir adet yönerge Kırmızı Kutu içerisinde gönderilecektir. 17.09.2016

5 5 SINAV GÖREVLİLERİ-1 1.ÖSYM Merkez Sınav Koordinasyon Kurulu 2.ÖSYM Sınav Koordinasyon Kurulu 3.Üst Koordinatör 4.ÖSYM Sınav Koordinatörü (SK) (Bölge/il/ilçe) 5.Bina Sınav Sorumlusu (BSS) 6.Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı (BSSY) 7.Bina Yöneticisi (BY) 8.Bina Denetim ve Cihaz Yöneticisi 9.Salon Başkanı (SB) 10.Gözetmen/Yedek Gözetmen 17.09.2016

6 6 SINAV GÖREVLİLERİ-2 11.ÖSYM Temsilcisi/ÖSYM Bölgesel Temsilcisi/ ÖSYM Engelli Temsilcisi 12.Sınav Evrakı Nakil Görevlisi 13.Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi 14.Sınav Evrakı Koruma Görevlisi 15.Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Görevlisi 16.Şehir İçi Sınav Evrakı Nakil Güvenlik Görevlisi 17.Sınav Binası Güvenlik Görevlisi 18.Hizmetli 19.Gözlemciler 20.Diğer 17.09.2016

7 7 SINAV KOORDİNATÖRÜ  Sınavın yapıldığı Sınav Merkezinde (bölge/il/ilçe) sınavın düzenlenmesi ve uygulanmasında birinci derecede yetki ve sorumluluğa sahiptir.  Sınav Koordinatörlüğü sınavdan sonra İlk iş günü saat 12:00’ye kadar Yönetim İşlemleri Sisteminden (YİS) bu Görevli Değişiklik Formunu sisteme işlemesi ve işlemlerin sonlandığı bilgisinin ÖSYM’ye iletilmesini sağlayacak Görevli Değişikliğini Bitir butonuna basması gerekmektedir. 17.09.2016

8 8 SINAV KOORDİNATÖRÜ (Sınav Günü Yazısı) 17.09.2016

9 9 Sınav günü sınavın yapıldığı bina ve salonlarda görev yapan Sınav Görevlilerinin Salon Tutanakları ve ÖSYM Başkanlığına iletecekleri raporlar dışında adaylara, görevlilere, velilere ya da başka üçüncü şahıslara herhangi bir TUTANAK VEYA RAPOR VERME sorumluluğu yoktur.  Görevli olduğu binada ve bütün salonlarında sınavın, Sınav Uygulama Yönergesine uygun biçimde yürütülmesinden birinci derecede sorumludur.  Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı ve Bina Yöneticisi ile koordineli bir şekilde görev yürütür.  Sınav başlama saatinden en az 2 saat önce sınavın yapılacağı binada hazır bulunur. BİNA SINAV SORUMLUSU Sınav sabahı sınav başlama saatinde 50 dakika önce sınav görevlileri ile toplantı yapar Sınav sabahı sınav başlama saatinde 50 dakika önce sınav görevlileri ile toplantı yapar 17.09.2016

10 10  Sınav başlamadan önce bina ve salonların durumunu gözden geçirip eksiklikleri giderir,  Sınav salonlarında analog saatlerin çalışıp çalışmadığını ve doğru zamanı gösterip göstermediğini kontrol eder,  Sınav salonlarında ‘Saate Entegre Kamera’ ile kamera kaydı yapılacak ise tüm salonlardaki saate entegre kameraların çalışıp çalışmadığını ve doğru zamanı gösterip göstermediğini kontrol eder. BİNA SINAV SORUMLUSU 17.09.2016

11 11  Sınav binasında çalışan ancak, sınav görevi olmayanların sınav günü binada sınav görevi olmayanların sınav günü binaya gelmemeleri için sınav gününden önce gerekli uyarılarda bulunur, gerekirse bu konuda sınav binalarının giriş kapılarına uyarı yazıları asar.  Gerekli hallerde sınav görevlilerinin ev ve araç anahtarlarını sınav süresince koruma altına alabilir. BİNA YÖNETİCİSİ 17.09.2016

12 12 Salon görevlileri;  Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce cevap kağıtlarını adaylara dağıtacak,  Soru kitapçıklarını rastgele poşetleri açılmadan harmanlayarak adaylara elden verecektir. (HATIRLATINIZ! Adaylar, Soru kitapçık numarasını cevap kağıtlarına kodlamak Zorundadır. Soru Kitapçık Numarasının Yanlış Kodlanmasının SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR.) SALON BAŞKANI /Salon Görevlileri “HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIKLARI” sınav salonlarında rastgele dağıtılacaktır. 17.09.2016

13 13 Salon Başkanı ve/veya Gözetmenler, adaylara rastgele dağıttıkları SORU KİTAPÇIKLARI üzerindeki KAREKOD etiketlerini adayların SALON ADAY YOKLAMA LİSTESİNDE adayın adının yer aldığı ilgili bölüme ve ilgili teste ait yere yapıştıracaktır. KAREKOD etiket uygulaması mutlaka sınav başlamadan önce yapılmalıdır 17.09.2016 SALON BAŞKANI /Salon Görevlileri

14 14 UYGULAMA ÖNCESİ KAREKOD etiket uygulaması (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) SALON BAŞKANI/Salon Görevlileri 17.09.2016

15 15 UYGULAMA SONRASI KAREKOD etiket uygulaması (SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE) 17.09.2016 SALON BAŞKANI/Salon Görevlileri

16 Çoklu Test Uygulaması varsa KAREKOD Etiket Uygulaması: GİS’te varolan animasyonu mutlaka izleyiniz 17.09.2016 16

17 17 ÖSYM TEMSİLCİSİ Sınavın her düzeydeki organizasyonunun ve uygulamasının standartlara uygunluğunu denetlenmesi ve gözlemlenmesi amacıyla sınav merkezlerine gönderilen ÖSYM Temsilcisi;  Sınavdan en az bir gün önce görevlendirildiği sınav merkezinin sınav koordinatörü ile görüşüp kendisinden sınav görevi ile ilgili açıklayıcı bilgi almalı,  Sınav koordinatörünün yaptığı toplantıya mutlaka katılmalı ve sınav koordinatörü ile işbirliği halinde olmalıdır.  ÖSYM Başkanı adına tüm denetimleri yapmakla yükümlü ve ÖSYM Başkanına karşı sorumlu olduğundan ÖSYM Temsilcisinin denetim görevi engellenemez. 17.09.2016

18 18  Kent içi ulaşımı ve konaklama vb. gibi gereksinimlerini kendisi karşılar.  Sınav Koordinatörü sadece misafirperverlik kapsamında yardım edebilir ancak herhangi bir sorumluluk söz konusu değildir. ÖSYM TEMSİLCİSİ 17.09.2016 ÖSYM Engelli Temsilcileri ihtiyaç olması halinde sınav koordinatörü tarafından diğer binalarda da görevlendirilebilir.

19 19  Sınav günü sınavın başlama saatinden en az 2 saat önce görevli olduğu ilk binada hazır bulunur.  Son görev yerinde, sınav evrakının şehir içi nakil görevlisine teslim edilinceye kadar sınav binasını terk edemez.  ÖSYM Temsilcisi ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış görevliler hariç sınav görevlileri sınav bitene kadar sınav salonundan/binasından dışarı çıkamazlar. ÖSYM TEMSİLCİSİ 17.09.2016

20 20 Sınav Uygulama Yönergesinde belirtilen kurallar çerçevesinde sınavın uygulanması noktasında SK ve BSS ile bilgi alış verişinde bulunabilir. ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak müdahale etme veya değişiklik yapma yetkisi yoktur. Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata geçer ve aldığı talimatlara göre görev yapar. ÖSYM Temsilcisinin sınav uygulamasına yönelik olarak müdahale etme veya değişiklik yapma yetkisi yoktur. Acil durumlarda Sınav Günü Masası ile irtibata geçer ve aldığı talimatlara göre görev yapar. ÖSYM TEMSİLCİSİ 17.09.2016

21 21  Sınav salonlarına sessizce ve adayların dikkatini dağıtmadan girebilir, sınav uygulamasına ilişkin ayrıntıları, adayların kimlik belgelerini kontrol edebilir.  Bu kontrolleri yaparken, yanında bir salon görevlisi olmaksızın herhangi bir adayla iletişimde ve adayla herhangi bir belge alış verişinde bulunmamalı, eğer adayla iletişime girmek zorunda ise salon görevlilerinden birisinin kendisine eşlik etmesini istemeli, (Her hangi bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını ya da kopya girişiminde bulunulduğunu raporunda bildirdiği takdirde, ÖSYM Yönetim Kurulu belirtilen salonda sınava giren adayların bazılarının ya da tümünün sınavını geçersiz sayabilir.) ÖSYM TEMSİLCİSİ 17.09.2016

22 22  Sınav tamamlanmadan görev yaptığı son binadaki görev yerini terk edemez.  Sınavdan sonra sınava ilişkin gözlemlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini kapsayan bir raporu sınavdan sonraki ikinci iş günü saat 12:00’a kadar elektronik ortamda (https://gis.osym.gov.tr) ÖSYM Başkanlığına ulaştırır. ÖSYM TEMSİLCİSİ 17.09.2016

23 23 SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER Adaylar ÖSYM sınavlarına;  Sınava Giriş Belgesi ve  Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı (veya süresi geçerli Pasaport/K.K.T.C Kimlik Belgesi) ile girerler. Adaylar sınava girerken bu iki belgeyi yanlarında bulundurmak zorundadır. Bu iki belgeyi birlikte yanında bulundurmayan aday sınav binasına kesinlikle alınmayacaktır. 17.09.2016

24 24 Bu belge, T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav tarihinin on gün öncesinden başlamak üzere edinilebilir. Sınava Giriş Belgesi üzerinde sınava girilecek  sınav merkezi,  bina,  salon bilgileri ile  adayın fotoğrafı bulunmaktadır. (Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, ÖSYM’nin İnternet adresinden tekrar edinebilirler) SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1- Sınava Giriş Belgesi 17.09.2016

25 25 SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER 2- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartını Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartını (süresi geçerli pasaportlarını/K.K.T.C Kimlik Belgesi) yanlarında bulundurmaları zorunludur  Nüfus cüzdanında  Soğuk damga basılı olmalı,  Adayın güncel bir fotoğrafı ve  T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. 17.09.2016

26 26 Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER 3- Pembe/Mavi Kartlar 17.09.2016 26

27 27 Askeri Öğrenciler için Askeri Kimlik Belgesi SINAVA GİRİŞ İÇİN GEREKLİ BELGELER 4- Askeri Kimlik Belgesi 17.09.2016 27 Bu özel durum muvazzaf Askerler için geçerli değildir.

28 28 Sürücü belgesi, öğrenci belgesi, meslek kimlik kartları vb. belgeler, sınava giriş kimlik belgeleri olarak kabul edilmemektedir. SINAVA GİRİŞ İÇİN KABUL EDİLMEYEN BELGELER 17.09.2016

29 29 Bina güvenlik görevlileri, sınav sonrasında sınav evrakı şehir içi nakil aracına teslim edilinceye kadar görev yerinden ayrılamaz. BİNA GİRİŞ GÜVENLİĞİ Emniyet görevlileri cep telefonu ve telsizleriyle bina içerisinde dolaşamaz. Güvenlik görevlilerinin HİZMETE ÖZEL olarak hazırlanan, yanda tarafta görülen ve her binaya üç (3) adet olarak gönderilen talimatnameye göre görev yapmaları esastır. 17.09.2016

30 30 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ  Sınav görevlileri de adaylar gibi sınav binasına girişte güvenlik görevlileri tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranır.  Sınav görevlileri sınav binasına girişlerinde;  Görevlendirme Belgesi  Sınav Görev Kartı  Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı (veya Süresi geçerli pasaport/K.K.T.C Kimlik Belgesi)  Sınav günü yanlarında bulundurmak, binaya girişte görevlilere ibraz etmek, Sınav Görev Kartını sınav süresince görünür bir şekilde yakalarında bulundurmak zorundadır. 17.09.2016

31 31 GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ 17.09.2016

32 32 ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ  Sınavda görev yapacak sınav görevlileri elle ve/veya ÖSYM tarafından kendisine teslim edilen detektörle güvenlik görevliler tarafından aranacaktır.  Bu nedenle Aday ve Görevlilerin yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, anahtarlık, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat ve sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatlarla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete, vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, 17.09.2016

33 33 Aday ve görevliler kalın olmayan ve abartısız tokası küçük kemer ile sınav binasına girebilir. Aday ve görevliler kalın olmayan ve abartısız tokası küçük kemer ile sınav binasına girebilir. ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ 17.09.2016  yiyecek, içecek (şeffaf pet şişe içerisinde su hariç) ve diğer tüketim maddeleri ile sınav binasına/salonuna girmesine izin verilmez.  ÖSYM Başkanlığına daha önceden raporunu bildirmiş ve gerekli izinleri almış olan aday ve görevlilerin ilaç ve gıdaları bu kapsam dışındadır. ÖSYM Temsilcileri ile binalara girişi ve çıkışı yasaklanmamış olan görevlilerin dışındaki diğer sınav görevlileri, sınav bitene kadar sınav salonundan/binasından dışarı çıkamaz.

34 34  Adaylar, sınav salonlarına sınav görevlilerinden önce alınamaz, sınav görevlilerinden önce salona alınmış aday varsa sınav görevlileri tarafından salon dışına çıkarılır.  Adaylar ÖSYM tarafından belirlenen sınav binaları ve salonları dışında başka bir yerde sınava alınamaz. Sınav görevlileri adayların sınava gireceği binalar ve salonlar ile ilgili Başkanlığın izni olmaksızın değişiklik yapamaz. ADAY/GÖREVLİLERİN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ  Sınav binasına girişte aday ve görevliler; güvenlik görevlileri (veya diğer görevliler) tarafından elle ve/veya teknik cihazlarla aranarak gerekli belge kontrolleri de yapılarak alınır. 17.09.2016

35  Sınav binası ve salonlarında Saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise, kameraların ve el detektörlerinin yönetimi Merkezimizden atanan Bina Denetim ve Cihaz Görevlisi tarafından yapılacaktır.  Ancak, sadece Bina Girişi ile Bina Sınav Sorumlusu (BSS) odasında Saate entegre kamera ile kayıt yapılıyor ise, Bu cihazların sorumluluğu Bina Sınav Sorumlu Yardımcısındadır (BSSY) BİNA DENETİM VE CİHAZ GÖREVLİSİ 17.09.2016 35

36 Sınav binalarında adayların yanlarında SADECE;  Sınava Giriş Belgesi,  Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı (veya süresi geçerli pasaport/K.K.T.C. Kimlik Belgesi)  ÖSYM Başkanlık kararı ile sınav salonuna girmesine yazılı olarak izin verilen ve SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE yazılı olan alet/cihazlar bulunabilir. 36 ADAYLARIN SINAV BİNASINA GİRİŞLERİ 17.09.2016

37 37 KİMLİĞİ KUŞKULU ADAYLAR Adayın, Sınava Giriş Belgesindeki ve/veya Aday Kontrol Listesindeki fotoğrafına benzer­liği konusunda bir kuşku duyar fakat kesin karara varamazsanız veya belgedeki/listedeki fotoğrafın baskı kalitesinin bozuk, kötü olması nedeniyle adayı tanımakta güçlük çeker­ seniz adaya, sınav bittikten sonra, 1.Salon Sınav Tutanağının arka kısmında yer alan boş sayfaya kendi el yazısı ve tükenmez kalem ile “T.C. Kimlik numarası, adı-soyadı, doğum tarihi, baba adı, ana adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, mezun olduğu ortaöğ­retim kurumu ve ikamet adresi ile Bina Sınav Sorumlusu Odasına giderek kayıtta olan saate entegre kamera karşısında yakın plandan görüntü vereceğimi beyan eder, aksi durumda sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum.” ifadesini içeren bilgileri yazdırınız ve imzalatınız. 2.Yukarıdaki ibareyi yazdırdıktan sonra; salon başkanı refakatinde adayın Bina Sınav Sorumlusunun odasında kayıtta olan saate entegre kameranın karşısında yakın plandan yüz kısmının bir çok açıdan görüntülenmesini ve bu esnada adayın kendi sesi ile T.C. Kim­lik numarasını, ad ve soyadını kameraya bakarak ve yüksek sesle söylemesini sağlayınız. 3.Kimliği kuşkulu olan aday/adayların sınav sonrasında görüntülerinin Bina Sınav Sorumlusunun odasında yer alan saate entegre kamera ile kaydedilmesi Bina Sınav Sorumlusunun sorumluluğunda gerçekleştirilir. 17.09.2016

38 38 Kimliği Kuşkulu Adaylar T.C. Kimlik numarası, adı-soyadı, doğum tarihi, baba adı, ana adı, nüfusa kayıtlı olduğu yer, mezun olduğu ortaöğ­retim kurumu ve ikamet adresi ile Bina Sınav Sorumlusu Odasına giderek kayıtta olan saate entegre kamera karşısında yakın plandan görüntü vereceğimi beyan eder, aksi durumda sınavımın geçersiz sayılacağını kabul ediyorum. Salon Başkanı Gözetmen Aday 17.09.2016

39 Sınav esnasında; Adayların dikkat ve motivasyonunu etkileyebilecek yüksek ses ve gürültü oluşumunun engellenmesi amacıyla sınav binalarında ve çevresinde gerekli tedbirlerin alınması, (Bu tür eylemlerde bulunanlar hakkında 30.3.2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümleri uyarınca cezai işlem yapılması için ilgili kurumlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulur.) SINAV SALONLARINDA VE BİNALARDA YAPILACAK KONTROLLER 39 17.09.2016

40  Görme Engelli Adaylara sorulmayacak sorular üzerinde kırmızı renkli ‘BU SORU SORULMAYACAKTIR’ ibaresi yer alacaktır.  Görme Engelli Adaylara verilecek ‘SINAV SÜRESİ’ adayın Soru Kitapçığının kapak sayfasının iç kısmında belirtilmiştir.  Görme Engelli OKUYUCU yardımı alan adayların ‘SINAVDAN ÇIKIŞ SÜRESİ’ normal adaylarla aynıdır. ENGELLİ ADAYLAR GÖRME ENGELLİ ADAYLAR 40 OKUYUCU-İŞARETLEYİCİ GÖREVLİLER DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HEM OKUMA HEM DE İŞARETLEME YAPABİLİRLER 17.09.2016

41  İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile ÖSYM arasında 2013 yılında yapılan protokol kapsamında, bir cezaevinden beş (5) ve üzeri mahkum sınava girmek için başvuru yapmış ise, bu cezaevi Sınav Binası olarak tanımlanmakta ve mahkumlar bu cezaevinde sınava girmektedir.  Eğer bir cezaevinden sınava başvuru yapan mahkum sayısı beş (5) den daha az sayıda ise, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı yetkilileri tüm güvenlik tedbirlerini alarak bu mahkumları Merkezimiz tarafından belirlenen bir YSYM Binasına getirmekte ve mahkumlar bu binada sınava alınmaktadır. TUTUKLU/HÜKÜMLÜ ADAYLAR 41 17.09.2016  Tutuklu/hükümlü adaylar da diğer tüm adaylar için belirlenen sınav koşullarında sınava alınmaktadır.  Cezaevinde sınava giren adayların Nüfus Cüzdanlarının aslı olmadığından,Nüfus cüzdanı Fotokopisi ve resimli tutuklu/hükümlü cezaevi Kimlik kartları ile sınava girebilirler.  İdari ve taşıma gibi çeşitli nedenlerden dolayı tutuklu/hükümlü adayın sınava girmesinde bir gecikme olması durumunda mahkum adaylara ek süre kesinlikle verilmeyecektir. T.C. ADALET BAKANLIĞI Karabük T/Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Tutuklu/hükümlü Kimliği Hükümlünün/Tutuklunun : Adı :AAA Soyadı :BBBB Baba ve Ana Adı :AAA BBB Doğum Tarihi Ve Yeri : 00/00/9999 AAAAAA Sicil No :2014/617

42 42 ÖSYM sınavlarında görevlilerce DİKKAT edilmesi gereken birinci temel kural:  “Bir salondaki sınav evrakı sadece o salona aittir, sınav evrakının kesinlikle sınav salonu dışına çıkarılmayacağı,  Herhangi bir sınav evrakına ihtiyaç duyulduğunda, Bina Sınav Sorumlusu, Sınav Koordinatörü ile irtibata geçerek Yedek Sınav Evrakı temin edileceği, ÖSYM sınavlarında görevlilerce DİKKAT edilmesi gereken birinci temel kural:  “Bir salondaki sınav evrakı sadece o salona aittir, sınav evrakının kesinlikle sınav salonu dışına çıkarılmayacağı,  Herhangi bir sınav evrakına ihtiyaç duyulduğunda, Bina Sınav Sorumlusu, Sınav Koordinatörü ile irtibata geçerek Yedek Sınav Evrakı temin edileceği, Temel Sınav Kuralları-1 (Sınav Esnasında) 17.09.2016

43 43 ikinci temel kural:  Sınavda, salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir adayın tekrar sınav salonuna geri alınmayacağı,  Sınavın ¾ lük süresinde salon dışına çıkan aday bina içinde güvenlik görevlilerinin nezaretinde tutulacak ve dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir. ikinci temel kural:  Sınavda, salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir adayın tekrar sınav salonuna geri alınmayacağı,  Sınavın ¾ lük süresinde salon dışına çıkan aday bina içinde güvenlik görevlilerinin nezaretinde tutulacak ve dışarı çıkmasına müsaade edilmeyecektir. 17.09.2016 Temel Sınav Kuralları-2 (Sınav Esnasında)

44 44  Sınav sonrası, kırtasiye kutularının kesinlikle adaylardan toplanmayacak, kırmızı veya mavi kutulara konulmayacak ve ÖSYM’ye geri gönderilmeyeceği,  Mavi Kutuların içerisine, Soru Kitapçıkları ve Sınava Giriş Belgelerinin konulacağı,  Kırmızı kutuların içerisine, Cevap kağıtları, tutanaklar, kanıtlar vs. konulacağı,  Sınav ile ilgili tutanak, belge vb. evrak kırmızı veya mavi kutulara kesinlikle yapıştırılmayacağı UNUTULMAMALIDIR !!! 17.09.2016 Temel Sınav Kuralları-3 (Sınav Sonrasında)

45 45 17.09.2016 Kırmızı Kutu İle ÖSYM’ye Geri Dönecek Sınav evrakı

46 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-1 17.09.2016 46 Sınav süresi başlamadan önce, sayfa eksikliği, baskı hatasının bulunması, cevap kâğıdının bozuk olması gibi nedenlerden dolayı bir aday için Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde sınava gelmeyen bir adayın soru kitapçığını ilgili adaya veriniz ve kurallar doğrultusunda sınavı başlatınız. Sınav salonunda kullanılmayan bir soru kitapçığı bulunmuyor ise eksik/hatalı Sınav Evrakını adaydan hemen teslim alınız ve Bina Sınav Sorumlusundan yedek Yedek Sınav Evrakı temin ediniz. Bu süre içerisinde diğer adayların sınavını usulüne uygun olarak başlatınız. Bu salonda yedek sınav evrakı ihtiyacı duyulan aday için yedek sınav evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, bu adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu adayın sınav süresine ekleyiniz. Sınav Koordinatörü aracılığıyla konu hakkında ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav Günü Masası) bilgilendiriniz ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapınız.

47  DİKKAT! Bir salondaki sınav evrakının sadece o salona özgü olduğunu ve kesinlikle o salondan dışarı çıkarılamayacağını,  DİKKAT! Normal sınav sürecinde bir salondan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir adayın tekrar o salona geri alınmayacağını, UNUTMAYINIZ! YEDEK SORU KİTAPÇIĞI 47 Çeşitli nedenlerle sınav evrakına ihtiyaç olmuş ise, Bina Sınav Sorumlusu Sınav Koordinatörü ile bağlantı kurarak YSYM binasından Yedek Sınav Evrakı kullandırabilir. 17.09.2016

48 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-2 17.09.2016 48 Sınav süresi başladıktan sonra, sayfası eksik, basımı hatalı, cevap kâğıdında bozukluk vb. nedenlerden dolayı Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde varsa sınava gelmeyen bir adayın soru kitapçığını ilgili adaya vererek adayın sınava devam etmesini sağlayınız. Yedek sınav evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu adayın sınav süresine ekleyiniz. Sınav Koordinatörü aracılığıyla konu hakkında ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav Günü Masası) bilgilendiriniz ve alınacak talimat doğrultusunda işlem yapınız.

49 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-3 17.09.2016 49 Sınav süresi başladıktan sonra, sayfa eksikliği, sayfanın yırtık olması ve baskı hatasının bulunması gibi nedenlerden dolayı Yedek Sınav Evrakı ihtiyacı belirdiyse, salon içerisinde kullanılmayan bir soru kitapçığı da bulunmuyor ise eksik/yırtık/hatalı soru kitapçığını adaydan hemen teslim alınız ve durumu hemen Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden Yedek Sınav Evrakının temin edilmesini sağlayınız. Yedek Sınav Evrakı temin edilene kadar geçen süreyi, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu adayın/adayların sınav süresine ekleyiniz. Konu hakkında, Sınav Koordinatörü aracılığıyla ÖSYM Başkanlığını (ÖSYM Sınav Günü Masası (0312-298 8241)) bilgilendiriniz ve bu süreci Salon Sınav Tutanağına detaylı bir şekilde yazınız.

50 SINAV GÖREVLİLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN GENEL KURALLAR-4 17.09.2016 50  Yukarıda belirtilen nedenlerle YEDEK SINAV EVRAKI KULLANILDIĞINDA sayfası eksik veya basımı hatalı sınav evrakını, ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden yedek sınav evrakıyla size ulaştırılacak olan Hatalı Sınav Evrakı Dönüş Poşeti içine koyunuz ve ağzını yapıştırınız.  Bir poşetin adaya verilmeden önce açılmış olduğu fark edilir ise bu durum mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu aday için yedek sınav evrakı temin edilecektir.

51 SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-1  Eksik/hatalı evrak, yedek evrak ile tamamlanacak ise eksiklik giderilinceye kadar salonda sınavı başlatılmayacaktır.  Sınav başladıktan sonra yedek evrak ihtiyacı belirdiyse yedek evrak temin edilene kadar geçen süre, ilgili adayın mağduriyetini önlemek amacıyla sadece bu aday için sınav süresine eklenecektir.  Soru kitapçıkları adaylara poşetleri açılmadan rastgele dağıtılacaktır.  Bir poşetin adaya verilmeden önce açılmış olduğu fark edilir ise bu durum mutlaka Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu aday için yedek evrak temin edilecektir. 17.09.2016 51

52  Sınava Giriş Belgesinde, adayın sınava gireceği salon belirtildiği halde, ilgili salon listelerinde (Aday Kontrol Listesinde ve Salon Aday Yoklama Listesinde) adı bulunmayan ancak, adına düzenlenen cevap kağıdı bulunan aday, bulunduğu sınıfta sınava alınacaktır.  Salon görevlileri, bu durumdaki adayın adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numarasını Yoklama Listesinin sonuna eklemelidir. SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-2 17.09.2016 52

53  Adaylar bazı soruların yanlış olduğunu ya da doğru cevabının bulunmadığını ileri sürebilirler.  Bu durumda Salon Başkanı, "Yanlışlık olması çok zayıf bir olasılıktır. Olsa bile ÖSYM gerekeni yapar. Size düşen iş, her soruyu cevaplamaya çalışmak ve en doğru olduğunu kabul ettiğiniz cevabı işaretlemekten ibarettir” diyecektir.  Soruyu okuyup adayların ileri sürdükleri iddiaların doğru olup olmadığını araştırma ve soruyu kendinize göre yorumlayıp karar verme yoluna gidilmemelidir. SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-3 17.09.2016 53

54  Sadece cezaevlerinde uygulanan sınavlarda tutukluluk/hükümlülük halinin bulunduğu cezaevinde sınava girecek adaylar listesinin ilgili kuruma gönderilmesinden sonra sosyal durumunda değişiklik olan ya da isminin sehven bildirilmemiş olduğu durumlarda, Sınava Giriş Belgesinde sınava gireceği yer olarak hangi bina ve salon yazılmış olursa olsun bu aday sınava alınacaktır.  Bu durumdaki aday yedek sınav evrakı ile sınava alınarak T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı Aday Yoklama Listesinin sonuna eklenmeli ve bu durum salon sınav tutanağına kaydedilmelidir.  Kullanılan yedek cevap kâğıdı, salona ait cevap kâğıtları arasında ve en son sırada, Salon Sınav Evrakı Poşeti içine konularak paketlenmelidir. SALON GÖREVLİLERİNİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ ÖZEL DURUMLAR-4 17.09.2016 54

55 2016 SINAV GÖREVLİSİ EĞİTİMİ SUNUSU BÖLÜM-2 2016 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI 55 17.09.2016

56 Matematik Sınavı (LYS-1) 19 Haziran 2016, Pazar, Saat 10.00, 135 dakika Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 25 Haziran 2016, Pazar, Saat 14.30, 120 dakika Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) 25 Haziran 2016, Pazar, Saat 14.30, 120 dakika Sosyal Bilimler Sınavı (LYS-4) 18 Haziran 2016, Cumartesi, Saat 10.00, 135 dakika Edebiyat - Coğrafya Sınavı (LYS-3) 26 Haziran 2016, Pazar, Saat 10.00, 120 dakika Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 25 Haziran 2016, Cumartesi, Saat 10.00, 135 dakika Fen Bilimleri Sınavı (LYS-2) 25 Haziran 2016, Cumartesi, Saat 10.00, 135 dakika 2016-LYS SÜRECİ 56 17.09.2016

57 Sınav AdıLYS-4LYS-1LYS-2LYS-5LYS-3 Sınav Tarihi 18 Haziran Cumartesi 19 Haziran Pazar 25 Haziran Cumartesi 25 Haziran Cumartesi 26 Haziran Pazar Sınav Saati10.00 14.3010.00 Sınav Süresi 135 dakika 120 dakika Test Adı Test Süresi Tarih 65 dakika Matematik 75 dakika Fizik 45 dakika Yabancı Dil 120 Dakika Türk Dili ve Edebiyatı 85 dakika Coğrafya-2 20 dakika Geometri 60 dakika Kimya 45 dakika Coğrafya-1 35 dakika Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 50 dakika Biyoloji 45 dakika Aday Sayısı517.240863.525460.584102.552857.369 2016-LYS GENEL BİLGİ 57 17.09.2016

58 LYS-4 18 Haziran Cumartesi LYS-1 19 Haziran Pazar LYS-5 25 Haziran Pazar LYS-2 25 Haziran Cumartesi LYS-3 26 Haziran Pazar Aday Sayısı 517.240863.525102.552460.584857.369 Bina Sayısı1.6002.6523511.4252.649 Salon Sayısı23.90042.5074.11120.76642.311 Görevli Sayısı74.238125.71116.72465.648124.790 2016-LYS GENEL BİLGİ 58 17.09.2016

59 Sınav Saat 10:00’da Başlatılacak ve Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. İlk önce Tarih Testi verilecek İlk önce Tarih Testi verilecek 14 Coğrafya-2 sorusu 20 dakika Sürecek Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 14 Coğrafya-2 sorusu 20 dakika Sürecek Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Tarih testi toplanacak, Coğrafya-2 Testi Dağıtılacak. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Tarih testi toplanacak, Coğrafya-2 Testi Dağıtılacak. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 44 Tarih sorusu 65 dakika Sürecek Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 44 Tarih sorusu 65 dakika Sürecek Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Coğrafya-2 Testi toplanacak, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Dağıtılacak. Coğrafya-2 Testi toplanacak, Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Testi Dağıtılacak. 32 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorusu 50 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan dışarı çıkamaz. 32 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Sorusu 50 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan dışarı çıkamaz. LYS-4, 18 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ 59 17.09.2016

60 LYS-1 Sınavı 19 Haziran Pazar Günü Saat 10:00’da başlatılacak ve Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. İlk önce Matematik Testi verilecek. İlk önce Matematik Testi verilecek. 30 Geometri Sorusu 60 dakika Sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan dışarı çıkamaz. 30 Geometri Sorusu 60 dakika Sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan dışarı çıkamaz. Matematik Testi toplanacak, Geometri Testi dağıtılacak. Matematik Testi toplanacak, Geometri Testi dağıtılacak. 50 Matematik sorusu 75 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 50 Matematik sorusu 75 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. LYS-1 19 HAZİRAN 2016 PAZAR 60 17.09.2016

61 İlk önce Fizik Testi verilecek. İlk önce Fizik Testi verilecek. 30 Kimya Sorusu 45 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 30 Kimya Sorusu 45 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Fizik Testi toplanacak Kimya Testi dağıtılacak. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Fizik Testi toplanacak Kimya Testi dağıtılacak. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 30 Fizik sorusu 45 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 30 Fizik sorusu 45 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. Kimya Testi Toplanacak Biyoloji Testi dağıtılacak. Kimya Testi Toplanacak Biyoloji Testi dağıtılacak. 30 Biyoloji sorusu 45 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan Dışarı çıkamaz. 30 Biyoloji sorusu 45 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan Dışarı çıkamaz. LYS-2, 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Sınav Saat 10:00’da Başlatılacak ve Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. 61 17.09.2016

62 LYS-5, 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ 62 17.09.2016 LYS-5 Sınavı 25 Haziran Pazar Günü Saat 14:30’da başlatılacak ve Soru Kitapçıkları Rastgele dağıtılacaktır. Aday girmek istediği yabancı dil sınavının kitapçığını alacak. Toplam 80 soru için 120 dakika süre verilecektir. İlk 90 dakikadan önce Hiçbir Adayın Sınav Binasını Terk Etmesine Müsaade Edilmeyecektir.

63 İlk önce Türk Dili ve Edebiyatı Testi verilecek. İlk önce Türk Dili ve Edebiyatı Testi verilecek. 24 Coğrafya-1 Sorusu 35 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan Dışarı çıkamaz. 24 Coğrafya-1 Sorusu 35 dakika sürecek. İlk 15 ve son 15 dakika adaylar salondan Dışarı çıkamaz. Türk Dili ve Edebiyatı Testi Toplanacak Coğrafya-1 Testi dağıtılacak. Türk Dili ve Edebiyatı Testi Toplanacak Coğrafya-1 Testi dağıtılacak. 56 soru 85 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. 56 soru 85 dakika sürecek. Adaylar salondan dışarı çıkamaz. LYS-3, 26 HAZİRAN 2016 PAZAR Sınav Saat 10:00’da Başlatılacak ve Her Bir Testin Soru Kitapçığı Rastgele Dağıtılacaktır. 63 17.09.2016

64 Bina Sınav Sorumlularının salon başkanı ve gözetmenler ile yapacakları toplantıda; Salon sınav evrakı poşetinden çıkacak olan ve Salon Görevlilerinin Dikkatine yazılmış bulunan bir (1) sayfalık SARI RENKLİ kağıda basılmış olan LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI “Salon Görevlilerinin Dikkatine” başlığıyla hazırlanan broşürde verilen LYS uygulama esaslarına harfiyen uymalarının zorunlu olduğu konusunda özellikle bilgilendiriniz. SINAV KOORDİNATÖRLERİ/SALON GÖREVLİLERİ (LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI) 64 17.09.2016

65 LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 65 GİS te de yer alan bu özet bilgiyi tüm salon görevlilerinin dikkatlice okumaları son derece önemlidir 17.09.2016 LYS sınavlarının nasıl uygulanacağı her bir salona gönderilen (yanda görülen) sarı renkli basılı “LYS Uygulama Esasları”nda özetlenmiştir.

66  Yabancı Dil Sınavı (LYS-5) dışındaki LYS’lerde adaylara birden çok (iki veya üç) test uygulanacaktır.  Adaylara her LYS de tek bir cevap kağıdı verilecek ancak, girmek istediği LYS doğrultusunda sınav süresince iki veya üç soru kitapçığı verilecektir. Testlerin cevaplama süreleri ayrı olacaktır.  Soru kitapçıkları tek tek poşetli ve kapalı şekilde verilecektir.  Her testin soru kitapçığının üzerinde "Soru Kitapçık Numarası" bulunmaktadır.  Adaylar, soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra, "Soru Kitapçık Numarasını“ cevap kâğıdında ilgili alana doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodlamalıdır.  Soru kitapçıkları adaylara rastgele, cevap kâğıtları ad soyad kontrolü yapılarak dağıtılacaktır. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 66 17.09.2016

67 1.Adayları "Sıra Numarası"na uygun olarak oturtup yoklama yaptıktan sonra, her adaya üzerinde kendi fotoğrafının ve kimlik bilgilerinin bulunduğu Cevap Kâğıdını veriniz. Cevap Kâğıdı üzerindeki ilk işlemler tamamlandıktan sonra ilk testin soru kitapçıklarını adaylara veriniz. Kitapçıklarda basım hatası olup olmadığını anlamak için adaylara, ilk sayfadan başlamak üzere soru kitapçıklarının sayfalarını hızlı hızlı ve tek tek son sayfaya kadar kontrol etmelerini söyleyiniz. Sayfası eksik, basımı hatalı soru kitapçıkları varsa hemen Bina Sınav Sorumlusuna başvurarak bunların yedek evrakla değiştirilmesini sağlayınız. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 67 17.09.2016

68 2.Adaylara, soru kitapçığı üzerindeki bilgileri doldurmalarını ve soru kitapçığının üzerindeki Soru Kitapçık Numarası'nı, Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodlamalarını söyleyiniz. 3.Adaylar bu işlemleri tamamlandıktan sonra "Sınav başlamıştır" diyerek ilk testin cevaplama süresini başlatınız. Sınav süresini "Sınav başlamıştır" duyurusundan itibaren hesaplayınız. Sınav evrakı dağıtım ve toplama işlemlerinde geçen süreyi tabloda görülen testin cevaplama süresine kesinlikle dâhil etmeyiniz. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 68 17.09.2016

69 4. Adayların, Soru Kitapçık Numarası'nı Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodladıklarını adayları rahatsız etmeden kontrol ediniz. Sınav başlamadan önce, adayın soru kitapçığı üzerindeki KAREKOD Etiketini alarak Salon Aday Yoklama Listesinde yer alan, adaya ait olan ve ilgili test için ayrılmış yere yapıştırınız. 5.İlk testin süresi bittiğinde, cevaplama süresinin bittiğini söyleyerek soru kitapçıklarını toplayınız. Bu sırada cevap kâğıtları adaylarda kalacaktır. NOT: Adayların kısa bir süre için bile olsa sınav salonundan dışarı çıkmasına/ayrılmasına kesinlikle izin vermeyiniz. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 69 17.09.2016

70 6.Hiç ara vermeden ikinci testin Soru Kitapçığı poşetlerini kapalı bir şekilde adaylara dağıtınız. Adaylara, soru kitapçığı üzerindeki bilgileri doldurmalarını ve ikinci testin Soru Kitapçık Numarası'nı, Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru olarak yazıp kodlamalarını söyleyiniz. İkinci test sınavdaki son test ise tüm adaylara cevap kâğıdı üzerindeki “Soru kitapçık numaralarını doğru kodladım." alanını işaretletiniz. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 70 17.09.2016

71 7. Adaylar bu işlemleri tamamlandıktan sonra "Sınav başlamıştır" diyerek ikinci testin cevaplama süresini başlatınız. Süreyi "Sınav başlamıştır" duyurusundan itibaren hesaplayınız. Soru kitapçığı toplama/dağıtma işlemlerinde geçen süreyi tabloda görülen cevaplama sürelerine kesinlikle dâhil etmeyiniz. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 71 17.09.2016

72 8. Adayların, ikinci testin Soru Kitapçık Numarası'nı Cevap Kâğıdında ilgili alana doğru ve eksiksiz olarak yazıp kodladıklarını adayları rahatsız etmeden kontrol ediniz. Sınav başlamadan önce, adayın soru kitapçığı üzerindeki KAREKOD Etiketini alarak Salon Aday Yoklama Listesinde yer alan, adaya ait olan ve ilgili test için ayrılmış yere yapıştırınız. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 72 17.09.2016

73 9. İkinci testin süresi bittiğinde, testin cevaplama süresinin bittiğini söyleyiniz. Eğer sınavda toplam iki test varsa ikinci testin Soru Kitapçıkları ile Cevap Kâğıtlarını toplayınız ve sınavı bitiriniz. Eğer sınavda üç test varsa, ikinci test için yaptığınız işlemleri üçüncü test için tekrarlayınız ve test bittiğinde Soru Kitapçıkları ile Cevap Kâğıtlarını toplayarak sınavı bitiriniz. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 73 17.09.2016

74 DİKKAT  Sınav evrakı dağıtım ve toplama işlemlerinde geçen süreyi, her test için verilen cevaplama süresine kesinlikle dâhil etmeyiniz.  Bu süreler içinde adayların sınav salonundan çıkmasına/ayrılmasına kesinlikle izin vermeyiniz. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 74 17.09.2016

75  Birden fazla testin bulunduğu LYS'lerde, testler arasında yapılan soru kitapçığı dağıtma/toplama işlemleri esnasında nedeni ne olursa olsun adayların sınav salonundan çıkmalarına izin vermeyiniz.  Sınav salonundan çıkmak için ısrar ederek sınav düzenini bozan adayların cevap kâğıtlarını kendilerinden alınız.  Durumu Bina Sınav Sorumlusuna bildirerek adayları salondan çıkarınız.  Bu adaylar yasak süreler tamamlanıncaya kadar sınav binasında bekletilecektir.  Salon Sınav Tutanağında durumu ayrıntılı olarak belirtiniz.  Sınav salonundan çıkan bir adayı yeniden sınav salonuna kesinlikle almayınız. LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (LYS) UYGULAMA ESASLARI 75 17.09.2016

76 ADAYLAR SORU KİTAPÇIK NUMARASINI CEVAP KAĞITLARINA KODLAMAK ZORUNDADIR. SORU KİTAPÇIK NUMARASININ KODLANMAMASININ VEYA YANLIŞ KODLANMASININ SORUMLULUĞU ADAYA AİTTİR. 76 HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIĞI 17.09.2016

77 ADAYLAR SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE MUTLAKA KİTAPÇIKLARININ SAYFALARINI KONTROL ETMEK DURUMUNDADIRLAR EKSİK SORU, EKSİK CEVAP ŞIKLARI, EKSİK SAYFA, YANLIŞ SORU İLE BAŞLAMA, YANLIŞ TEST İLE BAŞLAMA VB. SORUNLAR OLMAMASI İÇİN ÖNCEDEN KONTROL ETMELERİ İSTENECEKTİR. 77 HER ADAYA FARKLI SORU KİTAPÇIĞI 17.09.2016

78 Coğrafya-2 Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Tarih Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Kodlanmış olarak gelen bölüm Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. Adayın salon ve sıra numaraları Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. LYS-4 CEVAP KAĞIDI Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler 78 17.09.2016 Felsefe Grubu ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitapçık numarasının kodlandığı alan Adayın kimlik bilgileri ve imzası LYS-4 CEVAP KAĞIDI 18 HAZİRAN 2016

79 Aday kimlik bilgilerini yazar ve imzalar. Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. Matematik Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Aday T.C. kimlik numarasını kodlar. Kodlanmış olarak gelen bölüm Adayın salon ve sıra numaraları Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler LYS-1 CEVAP KAĞIDI 79 17.09.2016 Geometri Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan LYS-1 CEVAP KAĞIDI 19 HAZİRAN 2016

80 Kodlanmış olarak gelen bölüm Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. Adayın kimlik bilgileri ve imzası Adayın salon ve sıra numaraları Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. LYS-5 CEVAP KAĞIDI Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler 80 17.09.2016 Yabancı Dil Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan LYS-5 CEVAP KAĞIDI 25 HAZİRAN 2016

81 Fizik Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Kimya Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Kodlanmış olarak gelen bölüm Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. Adayın salon ve sıra numaraları Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. LYS-2 CEVAP KAĞIDI Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler 81 17.09.2016 Biyoloji Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Adayın kimlik bilgileri ve imzası LYS-2 CEVAP KAĞIDI 25 HAZİRAN 2016

82 Türk Dili ve Edebiyatı Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Kodlanmış olarak gelen bölüm Aday T.C. Kimlik numarasını kodlar. Adayın salon ve sıra numaraları LYS-3 CEVAP KAĞIDI Aday sınava girmedi ise, Salon başkanı bu kutucuğu işaretler 82 17.09.2016 Coğrafya-1 Soru kitapçık numarasının kodlandığı alan Aday kodlamaları doğru yaptığını onaylar. Adayın kimlik bilgileri ve imzası LYS-3 CEVAP KAĞIDI 26 HAZİRAN 2016

83 Sınavın Sonunda Adayların Teslim Edecekleri Sınav Evrakı Sınavını tamamlayan her aday kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdını ve sınava giriş belgesini salondaki görevlilere teslim edecektir. LYS Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır? Adaylar LYS sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. 2016-LYS 83 17.09.2016

84 KIRTASİYE TOPLAMA DOĞRU (Sınav binasından uzak bir alanda) YANLIŞ (Sınav binası girişinde) 17.09.2016 84

85 85 444 ÖSYM 444 6796 www.osym.gov.tr İLETİŞİM 0 (312) 298 82 41 Sınav Koordinasyon Merkezi (SKM) 17.09.2016

86 TEŞEKKÜR ÖSYM Başkanlığı, gerçekleştirdiği tüm sınavlarda olduğu gibi 2016-LYS sınavlarında da gerekli tüm tedbirleri eksiksiz olarak almıştır. 2016-LYS sürecinin başarıyla tamamlanması için temel paydaş olarak görev alan tüm sınav görevlilerine sağlayacakları özverili katkıları için teşekkür ederim. Prof. Dr. Ömer DEMİR ÖSYM Başkanı ÖSYM Başkanlığı, gerçekleştirdiği tüm sınavlarda olduğu gibi 2016-LYS sınavlarında da gerekli tüm tedbirleri eksiksiz olarak almıştır. 2016-LYS sürecinin başarıyla tamamlanması için temel paydaş olarak görev alan tüm sınav görevlilerine sağlayacakları özverili katkıları için teşekkür ederim. Prof. Dr. Ömer DEMİR ÖSYM Başkanı 86 17.09.2016


"2016 SINAV GÖREVLİSİ EĞİTİMİ SUNUSU BÖLÜM-1 Sınav Uygulama Yönergesi 1 17.09.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları