Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ PROTOKOL NEDİR ? Devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ PROTOKOL NEDİR ? Devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması."— Sunum transkripti:

1

2 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ

3 PROTOKOL NEDİR ? Devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması gereken kurallar toplamıdır. Bir devletin devletler arası ilişkileri ve kendi iç kurum ve makamları arasındaki münasebetleri, belirli protokol kuralları içinde yürütülür.

4 TARİHÇE Fransızca “protocole” kelimesinden Türkçemize girmiştir. İlk olarak Fransa da 1330 yılında “Resmi Tutanak” anlamında kullanılmıştır. 1829 yılından itibaren ‘Resmi ilişkilerde ve törenlerde önde gelme hakkı ve biçimsel davranışlar konusunda uyulması gereken kurallar bütünü’ olarak kullanılmaya başlanmıştır.

5

6

7 TARİHÇE Osmanlı devletinde protokol, teşrifat olarak ifade edilmiş, ilk kez Fatih Sultan Mehmet tarafından oluşturulmuş ve Kanunname-i Al-i Osman’da yer almıştır.

8 TARİHÇE Kanunu Sultan Süleyman tarafından ‘Teşrifat Nizamnamesi’ (Protokol Tüzüğü) hazırlanmış, sarayda ‘Teşrifatii Divan-ı Hümayun’ adıyla protokol dairesi kurulmuştur. Ayrıca, Devlet Yönetim okulu olan Mektebi Endurun’a Teşrifat dersi konmuştur.

9 TARİHÇE Türkiye Cumhuriyeti döneminde protokol kuralları Atatürk tarafından imzalanan 17.01.1926 tarihli ve 3020 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ‘Elçilerin Reisicumhur Hazretleri Tarafından Sureti Kabulleri ve Sair Teşrifat Usulleri Hakkındaki Talimname’ ile düzenlenmiş, Hariciye Vekaleti bünyesinde de ‘Teşrifat Müdüriyeti Umumiyesi’ (Protokol Genel Müdürlüğü) kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti döneminde protokol kuralları Atatürk tarafından imzalanan 17.01.1926 tarihli ve 3020 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan ‘Elçilerin Reisicumhur Hazretleri Tarafından Sureti Kabulleri ve Sair Teşrifat Usulleri Hakkındaki Talimname’ ile düzenlenmiş, Hariciye Vekaleti bünyesinde de ‘Teşrifat Müdüriyeti Umumiyesi’ (Protokol Genel Müdürlüğü) kurulmuştur.

10 PROTOKOL Toplumdaki ilişkilerin düzenli ve saygılı bir düzeyde olması; protokol ve sosyal davranış kurallarını çok iyi bilmekle ve uygulamakla mümkün olur.

11 PROTOKOLÜN ANLAM VE ÖNEMİ PROTOKOL; kamusal yaşamda törensel ve biçimsel davranış kuralları bütünüdür. PROTOKOL; kamusal yaşamda törensel ve biçimsel davranış kuralları bütünüdür.

12 YAŞAM ALANIMIZ KAMUSAL (RESMİ) ALAN SOSYAL ALAN ÖZEL ALAN Görgü ve Nezaket Kuralları Protokol Kuralları SOSYAL ALANDA GÖRGÜ VE NEZAKET KURALLARI; KAMUSAL ALANDA PROTOKOL KURALLARI UYGULANIR.

13 PROTOKOL BİR YÖNETİCİNİN BAŞARISINI %34 TEMSİL NİTELİĞİ (Protokol) %33 BİLGİ VE BECERİSİ (işi) %33 KİŞİLİĞİ OLUŞTURUR.** BAŞARI PROTOKOLDE GİZLİDİR.

14 PROTOKOL Protokolde % 99 başarı, başarı değildir..!

15 PROTOKOL KURALLARININ UYGULANDIĞI KAMUSAL YERLER YÖNETİCİLERİN MAKAM ODALARI YÖNETİCİLERİN MAKAM ODALARI MAKAM/RESMİ OTOMOBİLLER MAKAM/RESMİ OTOMOBİLLER RESMİ TOPLANTILAR RESMİ TOPLANTILAR RESMİ TÖRENLER RESMİ TÖRENLER RESMİ DAVET VE ZİYAFETLER RESMİ DAVET VE ZİYAFETLER

16 PROTOKOL KURALLARININ AMACI BİREYSEL, KURUMSAL VE ULUSAL ONURU VE SAYGINLIĞI KORUMAKTIR.

17 Protokol kurallarını bilmek insana güven verir, üstünlük ve saygınlık kazandırır. Protokol kurallarına uyan kişi, iş yaşamında fark edilir, tercih edilir ve yükseltilir.

18 PROTOKOLDE, ÜÇ KİŞİ ÖNEMLİDİR:  KONUKLAR  YÖNETİCİLER  HANIMLAR PROTOKOL KURALLARI BU ÜÇ KİŞİYLE OLAN İLİŞKİLERDE TAM OLARAK UYGULANIR.

19 TÜRKİYE’DE PROTOKOLÜ 5 ZÜMRE İYİ BİLİR:   DİPLOMATLAR   ASKERLER   KAYMAKAMLAR/VALİLER   BÜROKRATLAR   HANIMLAR BU KİŞİLER; HERKESİ PROTOKOL AÇISINDAN DENETLER VE DEĞERLENDİRİRLER. BU KİŞİLERLE OLAN İLİŞKİLERDE PROTOKOL KURALLARINA UYMAK GEREKİR.

20 BİR KİŞİNİN PROTOKOLE ÖNEM VERMEMESİ YA DA UYMAMASI TAŞIDIĞI UNVANIN, ÇALIŞTIĞI KURUMUN VEYA TEMSİL ETTİĞİ MAKAMIN İTİBARINI DÜŞÜRÜR.

21 PROTOKOL İLKELERİ 1. SAYGI VE NEZAKET ESASTIR 2. ONURU VE SAYGINLIĞI (İTİBARI) KORUMAK ESASTIR 3. TEMSİL ESASTIR

22 KAMUSAL VE SOSYAL YAŞAMDA BİR İNSANIN İMAJI, KIYAFETİYLE İMAJI, KIYAFETİYLE NEZAKETİ, DAVRANIŞIYLA NEZAKETİ, DAVRANIŞIYLA BİLGİSİ, KONUŞMASIYLA BİLGİSİ, KONUŞMASIYLA GÖRGÜSÜ, YEMESİ VE İÇMESİYLE GÖRGÜSÜ, YEMESİ VE İÇMESİYLE ORTAYA ÇIKAR.

23 Page  23 İlk İzlenim Araştırmalara Göre Diğer İnsanlar Hakkında Karar Vermeye Onlarla Karşılaştığımız İlk 2 Saniye İçinde Başlarız

24 İyi Saç Kesimi Temiz Tıraş Sıcak Bir Gülümseme Güven Verici Duruş Resmi Kıyafet Sağlam ve Güvenilir Tokalaşma Doğru Vücut Duruşu İlk İzlenim İlk İzlenim

25 GÖRGÜ (TERBİYE) Sosyal yaşamda karşılıklı ilişkiler, çok zaman yazılı olmayan, fakat derlenmesi mümkün olan kuralların ayrıntılarıyla belirlenir. Sosyal yaşamda karşılıklı ilişkiler, çok zaman yazılı olmayan, fakat derlenmesi mümkün olan kuralların ayrıntılarıyla belirlenir. Terbiye, bu kurallarla aile ve toplum içinde eğitilmek ve kurallara uyum göstermede alışkanlık oluşturmaktır. Terbiye, bu kurallarla aile ve toplum içinde eğitilmek ve kurallara uyum göstermede alışkanlık oluşturmaktır.

26 TERBİYE

27 NEZAKET Terbiye sonucu geleneklere uygun, saygılı, barışçı ve dürüst bir davranışın ifadesidir. Terbiye sonucu geleneklere uygun, saygılı, barışçı ve dürüst bir davranışın ifadesidir.

28 ZARAFET Sosyal yaşamda kişilerin görünümlerinin, söz, yazı ve hareketlerinin hoşa giden bir niteliğe ulaşmasıdır.

29 PROTOKOLDE UYGULANMASI GEREKEN TEMEL İLKELER Protokolde titizlikle uygulanması gereken temel ilkelerden biri, törenlerde, toplantılarda, davet ve ziyafetlerde öncelik-sonralık sıralamasıdır. Protokolde titizlikle uygulanması gereken temel ilkelerden biri, törenlerde, toplantılarda, davet ve ziyafetlerde öncelik-sonralık sıralamasıdır.

30 Önde gelme ve öncelik hakkı protokol yönetiminde en önemli konulardan biridir. Protokolde önde gelme-öncelik sıralamasında iki ölçüt vardır: Önde gelme ve öncelik hakkı protokol yönetiminde en önemli konulardan biridir. Protokolde önde gelme-öncelik sıralamasında iki ölçüt vardır: 1-Kurumsal sıralama: Statü önceliği; 1-Kurumsal sıralama: Statü önceliği; 2- Bireysel sıralama: Kişinin kendi unvan ve 2- Bireysel sıralama: Kişinin kendi unvan ve kıdemleri esastır kıdemleri esastır

31 TEMSİL Protokolde hiç kimse kendisi değildir ve kendisini temsil etmez; daima kurumunu, makamını ve unvanını temsil eder. Bu yüzden, protokolde temsil görevi ve işlevi temel bir ilkedir.

32 TEMSİL Örneğin ; genç ve kibar bir erkek yönetici, saygı ve nezaket gereği, yaşlı ya da hanım olan bir astını protokolde kendi önüne (yada sağına) alamaz. Örneğin ; genç ve kibar bir erkek yönetici, saygı ve nezaket gereği, yaşlı ya da hanım olan bir astını protokolde kendi önüne (yada sağına) alamaz.

33 TEMSİL Böyle bir davranış hem kendisinin temsil niteliği taşımadığını gösterir, hem de temsil ettiği kurumunun ve makamının itibarını düşürür. Protokol ise, her yerde ve her zaman ulusal, kurumsal ve bireysel olarak itibarı(saygınlığı) korumayı gerektirir.

34 TEMSİL RESİM

35 TEMSİL Örgütsel yaşamda temsil hak ve yetkisi taşıyan kişiler şunlardır : Kurum Amiri – Vekil Yönetici – Kurum Temsilcisi – Yönetim Temsilcisi –Eş Kurum Amiri – Vekil Yönetici – Kurum Temsilcisi – Yönetim Temsilcisi –Eş

36 DÜZEY EŞİTLİĞİ ve DENKLİK Toplumsal, kurumsal, siyasal ve ulusal tüm ilişkilerde, görüşmelerde, konuşmalarda, toplantılarda, davet ve kabullerde, ziyaret ve ziyafetlerde, resmi yazışmalarda ve imzalarda düzey eşitliği ve denkliği esastır.

37 DÜZEY EŞİTLİĞİ ve DENKLİK RESİMMM

38 KARŞILIKLILIK Hukuki olarak bir devletin ya da kurumun, birbiriyle anlaşmış olduğu belirli bir konuda, karşılıklı olarak birbirlerine tanınmış olan işlem ve eylem eşitliğidir.

39 KARŞILIKLILIK TÜRK GEMİLERİNE RUS ZULMÜ!!! RUS ZULMÜ!!! 27 RUS GEMİSİ TÜRKİYE TARAFINDAN TUTUKLANDI!!

40 KARŞILIKLILIK Protokolde kurumlar ve uluslar arası tüm ilişkilerde iş işlemlerde, tutum ve davranışlarda karşılıklılık esastır. Eş düzey Karşılama Hediye takdimi Tanınan Haklar

41 DEVLET PROTOKOL SIRASI Cumhurbaşkanı Protokolün Başıdır: Cumhurbaşkanı Protokolün Başıdır: 1.TBMM Başkanı 1.TBMM Başkanı 2.Başbakan 2.Başbakan 3.Genelkurmay Başkanı 3.Genelkurmay Başkanı 4.Ana Muhalefet Partisi Başkanı 4.Ana Muhalefet Partisi Başkanı 5.Eski Cumhurbaşkanları 5.Eski Cumhurbaşkanları 6.Anayasa Mahkemesi Başkanı 6.Anayasa Mahkemesi Başkanı 7.Yargıtay Birinci Başkanı 7.Yargıtay Birinci Başkanı

42 DEVLET PROTOKOL SIRASI 8.Danıştay Başkanı 8.Danıştay Başkanı 9.Bakanlar Kurulu Üyeleri 9.Bakanlar Kurulu Üyeleri 10.Kuvvet Komutanları ( Kara, Deniz, Hava, Jandarma ) 10.Kuvvet Komutanları ( Kara, Deniz, Hava, Jandarma ) 11.Orgeneraller/Oramiraller 11.Orgeneraller/Oramiraller 12.YÖK Başkanı 12.YÖK Başkanı 13.TBMM Başkan Vekilleri 13.TBMM Başkan Vekilleri 14.TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları…….. 14.TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Partilerin Genel Başkanları……..

43 İL PROTOKOL SIRASI 1.Vali 1.Vali 2.Garnizon Komutanı 2.Garnizon Komutanı 3.Belediye Başkanı 3.Belediye Başkanı 4.Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Rektörler, Baro Başkanı 4.Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Rektörler, Baro Başkanı 5.Rektör Yar., Fakülte Dekanları, Y.Okul Md. 5.Rektör Yar., Fakülte Dekanları, Y.Okul Md. 6.Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşların Gn.Md. 6.Genel ve Özel Bütçeli Kuruluşların Gn.Md. 7.Vali Yrd.cıları, İl Emniyet Md.,Kaymakamlar, İlçe Belediye Bşk.ları 7.Vali Yrd.cıları, İl Emniyet Md.,Kaymakamlar, İlçe Belediye Bşk.ları 8. Savcılar, Hakimler,Noterler,Parti İl Bşk.ları 8. Savcılar, Hakimler,Noterler,Parti İl Bşk.ları

44 İL PROTOKOL SIRASI 8. Bakanlar Kurulu Kararındaki İmza sırasına göre Bakanlık Temsilcileri : İl Müftüsü 8. Bakanlar Kurulu Kararındaki İmza sırasına göre Bakanlık Temsilcileri : İl Müftüsü 9. İl Afet Ve Acil Durum Md.,Aile Ve Sosyal Politikalar İl Md.,Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Md.,SGK İl Md.,Tapu ve Kadastro Md.,Gençlik ve Spor İl Md., Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Md., Nüfus Md.,Kültür ve Turizm İl Md., İl Defterdarı, İl Milli Eğt.Md., Orman İşlt.Md.,İl Sağlık Md., PTT Baş Müdürü, 9. İl Afet Ve Acil Durum Md.,Aile Ve Sosyal Politikalar İl Md.,Bilim Sanayi Ve Teknoloji İl Md.,SGK İl Md.,Tapu ve Kadastro Md.,Gençlik ve Spor İl Md., Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Md., Nüfus Md.,Kültür ve Turizm İl Md., İl Defterdarı, İl Milli Eğt.Md., Orman İşlt.Md.,İl Sağlık Md., PTT Baş Müdürü, 10. Okul Müdürleri 10. Okul Müdürleri

45

46 İL PROTOKOL SIRASI 11.Kamu Banka Md.leri 11.Kamu Banka Md.leri 12.TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri 12.TBMM'de grubu bulunan siyasi parti temsilcileri 13.İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri. 13.İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri. 14.Mesleki Kuruluşlar ( Tic., Zır., Müh. Odaları) 14.Mesleki Kuruluşlar ( Tic., Zır., Müh. Odaları) 15. Basın Kuruluşları 15. Basın Kuruluşları 16. Özel Banka Md. 16. Özel Banka Md. 17. Kamu Yararına Çalışan Dernekler 17. Kamu Yararına Çalışan Dernekler

47 İLÇE PROTOKOL SIRASI 1- Kaymakam 1- Kaymakam 2- Varsa T.B.M.M. Üyeleri (İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi, Mecliste Gurubu Bulunan Diğer Partiler) 2- Varsa T.B.M.M. Üyeleri (İktidar Partisi, Ana Muhalefet Partisi, Mecliste Gurubu Bulunan Diğer Partiler) 3- Garnizon Komutanı 3- Garnizon Komutanı 4- Belediye Başkanı 4- Belediye Başkanı 5- Cumhuriyet Başsavcısı,Rektör, Baro Bşk. 5- Cumhuriyet Başsavcısı,Rektör, Baro Bşk. 6- İlçe Jandarma K.- İlçe Emniyet Md. 6- İlçe Jandarma K.- İlçe Emniyet Md. 7- Belde Belediye Bşk.ları 7- Belde Belediye Bşk.ları

48 İLÇE PROTOKOL SIRASI 8- Yüksek Okul Md. 8- Yüksek Okul Md. 9- Diğer hakim ve savcılar- Noterler 9- Diğer hakim ve savcılar- Noterler 10-T.B.M.M.’inde Grubu bulanan Siyasi Parti İlçe Başkanları (Alfabetik Sıra) 10-T.B.M.M.’inde Grubu bulanan Siyasi Parti İlçe Başkanları (Alfabetik Sıra) 11- Bakanlar Kurulu İmza Sırasına Göre: İlçe Müftülüğü 11- Bakanlar Kurulu İmza Sırasına Göre: İlçe Müftülüğü 12- Kapalı Ceza Evi Müdürü 12- Kapalı Ceza Evi Müdürü 13- Huzur Evi Müdürü 13- Huzur Evi Müdürü 14- Organize Sanayi Bölgesi Müdürü 14- Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

49 İLÇE PROTOKOL SIRASI 15- SGK İlçe Müdürü 15- SGK İlçe Müdürü 16- Tapu Müdürü 16- Tapu Müdürü 17- TEDAŞ Müdürü 17- TEDAŞ Müdürü 18- Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 18- Gençlik ve Spor İlçe Müdürü 19- Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 19- Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü 20- Yazı İşleri Müdürü 20- Yazı İşleri Müdürü 21- İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 21- İlçe Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü 22- İlçe Özel İdare Müdürü 22- İlçe Özel İdare Müdürü 23- Müze Müdürü…… 23- Müze Müdürü……

50 BAKANLIK PROTOKOL SIRASI BAKAN BAKAN BAKAN YARDIMCISI BAKAN YARDIMCISI MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCILARI MÜSTEŞAR YARDIMCILARI GENEL MÜDÜRLER* GENEL MÜDÜRLER* DAİRE BAŞKANLARI* DAİRE BAŞKANLARI* PROTOKOL-BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ-ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ PROTOKOL-BASIN HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRÜ-ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ (* Kuruluş yasasındaki sıra veya kuruluş tarihi) (* Kuruluş yasasındaki sıra veya kuruluş tarihi)

51 TÖREN Törenler, protokol kurallarının tam olarak uygulandığı etkinliklerdir. Devlet Töreni : Cumhurbaşkanı Resmi Tören : Vali, Kaymakam Adli Tören : Yüksek Yargı Akademik Tören : Üniversitelerde Kurumsal Tören : Bakanlıklar, Kurumlar Sosyal Tören : Nikah, düğün, cenaze

52 TÖREN Ulusal ve Resmi Bayramlar, Mahalli Kurtuluş Günleri, Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri, Atatürk Günleri, Tarihi Günler, Devlet ve Hükümet Adamları Ziyareti, Resmi Heyet Ziyaretleri, TBMM Açılışı, Cumhurbaşkanı Ant İçme ve Göreve Başlaması, Başbakan ve Bakanların Görev Devir-Teslimleri,

53 TÖREN Dini Törenler, Dini Bayramlar, Yeni Yıl Kutlamaları, İmza Töreni, Karşılama ve Uğurlama Törenleri, Karşılama ve Uğurlama Törenleri, Kamusal Törenler ( temel atma, açılış, anma, kutlama, ödül, diploma töreni ) ( temel atma, açılış, anma, kutlama, ödül, diploma töreni )

54 TÖREN 29 Ekim Törenleri : Ankara’da Dışişleri Bakanlığının, illerde İçişleri Bakanlığının; 23 Nisan ve 19 Mayıs Törenleri : Milli Eğitim Bakanlığının; Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerdeki Törenler : İçişleri Bakanlığının; 30 Ağustos Törenleri : Genelkurmay Başkanlığının; koordinatörlüğünde düzenlenir. Törenlere mülki erkan protokol sırasına göre katılır.

55 KURUMSAL TÖRENLER Açılış Açılış Anma Anma Kutlama Kutlama Diploma Diploma

56 TÖREN ORGANİZYONU Davetiye Hazırlama: Davetiye Hazırlama: a. Törene çağrı daima yazılı davetiye ile yapılır. a. Törene çağrı daima yazılı davetiye ile yapılır. b. Törene üst makam veya onur konuğu davet edilecekse, önce olur alınarak, 20 gün önceden tarih belirlenir, program hazırlanır ve davetiyeler bastırılır. b. Törene üst makam veya onur konuğu davet edilecekse, önce olur alınarak, 20 gün önceden tarih belirlenir, program hazırlanır ve davetiyeler bastırılır.

57 TÖREN ORGANİZYONU c. İllerde yapılacak törenler resmi olarak VALİ tarafından düzenlenir ve davetiyeler onun tarafından çıkarılır. c. İllerde yapılacak törenler resmi olarak VALİ tarafından düzenlenir ve davetiyeler onun tarafından çıkarılır. d. Kurumsal olarak il/ilçe düzeyinde düzenlenen sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif nitelikli etkinlikler ile ilgili törenler, mülki amirin bilgisi dahilinde il/ilçe kurum amiri tarafından düzenlenir ve davetiye bu kurum tarafından çıkarılır. d. Kurumsal olarak il/ilçe düzeyinde düzenlenen sosyal, kültürel, eğitsel ve sportif nitelikli etkinlikler ile ilgili törenler, mülki amirin bilgisi dahilinde il/ilçe kurum amiri tarafından düzenlenir ve davetiye bu kurum tarafından çıkarılır.

58 TÖREN ORGANİZYONU e. Davetiye, tek veya iki katlı kaliteli kartona basılır. f. Ön kapağın üzerinde kurumun amblemi ve adı yer alır. g. Sol iç kısımda Program, en altta tören tarihi, saati ve yeri yazılır. h. Sağ iç kısımda üstte davet sahibi, ortada davet metni yazılır.

59 TÖREN ORGANİZYONU Resmi ve Diplomatik Etkinliklerde Davet Sahibi: Resmi ve Diplomatik Etkinliklerde Davet Sahibi: Emniyet Genel Müdürü ve Bayan Ali CANDAN DMO Genel Müdürü ve Bay Ayşe SARAL DMO Genel Müdürü ve Bay Ayşe SARAL Genelkurmay Başkanı Orgeneral ve Bayan Hulusi AKAR

60 TÖREN ORGANİZYONU Sivil Kuruluşlar ve Kurumsal Etkinliklerde Davet Sahibi: Sivil Kuruluşlar ve Kurumsal Etkinliklerde Davet Sahibi: GEMİSAN A.Ş. Genel Müdürü Aylin ARSLAN ve Bay ARSLAN Konya İl Milli Eğitim Müdürü Cevat DENİZ ve Bayan DENİZ Konya İl Milli Eğitim Müdürü Cevat DENİZ ve Bayan DENİZ

61 TÖREN ORGANİZYONU Kurumsal ve Resmi Etkinliklerde Davet Edilen: Kurumsal ve Resmi Etkinliklerde Davet Edilen: Müsteşar ÖZTÜRK ve Bayan ÖZTÜRK Müsteşar ÖZTÜRK ve Bayan ÖZTÜRK Genel Müdür ERTEN ve Bay ERTEN Genel Müdür ERTEN ve Bay ERTEN Tümgeneral YİĞİT ve Bayan YİĞİT Tümgeneral YİĞİT ve Bayan YİĞİT Bay ve Bayan Kemal SEZGİN Bay ve Bayan Kemal SEZGİN Sayın Ali YILDIZ ve Bayan YILDIZ Sayın Ali YILDIZ ve Bayan YILDIZ

62 TÖREN ALANI HAZIRLIĞI Güvenlik Güvenlik Karşılama Karşılama Yönlendirme Yönlendirme Konuklara eşlik etme Konuklara eşlik etme Park yeri Park yeri Oturma düzeni Oturma düzeni Ses düzeni, Kürsü Ses düzeni, Kürsü Bayraklar ve süsler Bayraklar ve süsler Prova Prova

63 TÖREN ALANI HAZIRLIĞI Kürsünün sağ tarafına Türk Bayrağı, sol tarafına Kurum Bayrağı konur. Kürsünün sağ tarafına Türk Bayrağı, sol tarafına Kurum Bayrağı konur. Platform uygun materyalle kaplanır. Platform uygun materyalle kaplanır. Kürsüye mikrofon, su, kağıt ve kalem konur. Kürsüye mikrofon, su, kağıt ve kalem konur. Oturma Düzeni önde gelme durumuna göre hazırlanır. Oturma Düzeni önde gelme durumuna göre hazırlanır. 6 4 2 1 3 5 7 6 4 2 1 3 5 7

64 RESMİ TÖRENLERDE, YÜRÜYÜŞ,… Resmi törenlerde: 1 Numara daima merkezdedir Resmi törenlerde: 1 Numara daima merkezdedir 5 – 3 – 1 – 2 – 4 5 – 3 – 1 – 2 – 4 Kurumsal törenlerde evsahibi, 1 Numaranın sağındadır. Kurumsal törenlerde evsahibi, 1 Numaranın sağındadır.10-8-6-4-2-1-Evs-3-5-7-9

65 TÖREN ALANI HAZIRLIĞI K KE ESE ES OK OKE KE K K KE ESE ES OK OKE KE KVMKP

66 DAVETLİLERİ KARŞILAMA Dış İlişkiler Görevlileri, Dış İlişkiler Görevlileri, Protokol Görevlileri, Protokol Görevlileri, Basın ve Halkla İlişkiler Görevlileri, Basın ve Halkla İlişkiler Görevlileri, Özel Kalem Müdürleri Özel Kalem Müdürleri Nitelikli Personel Nitelikli Personel

67 DAVETLİLERİ KARŞILAMA Koyu Renk Takım Elbise, Koyu Renk Takım Elbise, Kurum Amiri Yardımcısı ve Protokol Müdürü misafirleri Dış Kapıda karşılar. Kurum Amiri Yardımcısı ve Protokol Müdürü misafirleri Dış Kapıda karşılar. Diğer görevliler refakat eder, Diğer görevliler refakat eder, Davet Sahibi Onur Konuğunu bina girişinde, arabadan inişinde karşılar. Davet Sahibi Onur Konuğunu bina girişinde, arabadan inişinde karşılar. Refakat eder, sağına oturur. Refakat eder, sağına oturur.

68 TAKDİM/HİTAP Törende sunucu var ise ; Törende sunucu var ise ; Onur konuğuna ve bütün konuklara hitaben: Onur konuğuna ve bütün konuklara hitaben: “Hoş geldiniz, şeref verdiniz.” diyerek söze başlanır. Örneğin: Örneğin: Sayın Bakan, değerli konuklar, Temel Atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tören programını arz ediyorum. (bilgilerinize sunuyorum) Sayın Bakan, değerli konuklar, Temel Atma törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Tören programını arz ediyorum. (bilgilerinize sunuyorum)

69 TAKDİM/HİTAP Takdim Sırası : Takdim Sırası : Kurum Kurum Unvan Unvan Akademik titri veya rütbesi Akademik titri veya rütbesi Sayın Ad ve Soyadı Sayın Ad ve Soyadı

70 TAKDİM/HİTAP Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Sayın Ali METİN Gençlik ve Spor eski Genel Müdürü Sayın Ali METİN Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Büyükelçi Sayın Murat Erkan Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü Büyükelçi Sayın Murat Erkan Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın İsmail BALOĞLU Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Sayın İsmail BALOĞLU Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi AKAR Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Hulusi AKAR Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel EROĞLU

71 TAKDİM/HİTAP Uluslar arası toplantıda ise ; Uluslar arası toplantıda ise ; Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN Ürdün Krallığı Maliye Bakanı Sayın…… Ürdün Krallığı Maliye Bakanı Sayın…… Fransa Cumhuriyeti Sorbon Üniversitesi Rektörü Sayın…. Fransa Cumhuriyeti Sorbon Üniversitesi Rektörü Sayın….

72 TAKDİM/HİTAP Ast konuşmacıları kürsüye davet ederken; Ast konuşmacıları kürsüye davet ederken; “ davet ediyorum” “ davet ediyorum” Üst konuşmacıları kürsüye davet ederken; Üst konuşmacıları kürsüye davet ederken; “ teşriflerini arz ediyorum” “ teşriflerini arz ediyorum”

73 TAKDİM/HİTAP Uluslararası ve kurumlararası milli, resmi, toplantı ve törenlerde onur konuğuna ve protokolde yer alan konuklara hitap ederken unvanları genelleştirilir. Uluslararası ve kurumlararası milli, resmi, toplantı ve törenlerde onur konuğuna ve protokolde yer alan konuklara hitap ederken unvanları genelleştirilir. “Sayın Bakan, Değerli Konuklar...” Cumhurbaşkanının teşrif ettiği yerlerde; Cumhurbaşkanının teşrif ettiği yerlerde; “Sayın Cumhurbaşkanım” “Sayın Cumhurbaşkanım” Yabancı ülke cumhurbaşkanına “Sayın Cumhurbaşkanı” şeklinde hitap edilir. Yabancı ülke cumhurbaşkanına “Sayın Cumhurbaşkanı” şeklinde hitap edilir.

74 TAKDİM/HİTAP Kurumsal ve Kurumlararası törenlerde; Kurumsal ve Kurumlararası törenlerde; Onur Konuğu ve üst konuklar önde gelme sırasına göre üstten alta, unvanlar özelleştirilerek hitap edilir : Onur Konuğu ve üst konuklar önde gelme sırasına göre üstten alta, unvanlar özelleştirilerek hitap edilir : Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürlerim, Değerli Konuklar. Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, Sayın Genel Müdürlerim, Değerli Konuklar.

75 TAKDİM/HİTAP Törene devlet organlarından katılan varsa : Törene devlet organlarından katılan varsa : Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Yargıtay Başkanvekilim, Sayın Rektörüm, Değerli Konuklar ve Basının Değerli Temsilcileri Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerim, Sayın Yargıtay Başkanvekilim, Sayın Rektörüm, Değerli Konuklar ve Basının Değerli Temsilcileri

76 TAKDİM/HİTAP Ve ya yalnızca onur konuğuna hitap edilir : Ve ya yalnızca onur konuğuna hitap edilir : Sayın Bakanım, Değerli Konuklar. Sayın Bakanım, Değerli Konuklar. Sayın Başkanım, Değerli Katılımcılar. Sayın Başkanım, Değerli Katılımcılar.

77 TAKDİM/HİTAP Kurumsal ve sosyal nitelikli törende onur konuğu eşli katılmışsa : Kurumsal ve sosyal nitelikli törende onur konuğu eşli katılmışsa : Sayın Bakanım, Muhterem Hanımefendi, Değerli Konuklar. Sayın Bakanım, Muhterem Hanımefendi, Değerli Konuklar. Onur konuğu yani 1 numara konuşacaksa : Onur konuğu yani 1 numara konuşacaksa : “Sayın Konuklar ” diye hitap eder. “Sayın Konuklar ” diye hitap eder.

78 TAKDİM/HİTAP KONUKLARI SELAMLAMA: **Konuşmanın başında topluluk saygıyla selamlanır: “Hepinizi saygıyla selamlıyorum” **Konuşmanın sonunda topluluğa saygılar sunulur: “Hepinize saygılar sunarım”

79 TÖREN PROGRAMI UYGULAMA Onur konuğu gelmeden program başlamaz. Onur konuğu gelmeden program başlamaz. Onur konuğu ve davet sahibi yerine oturunca, sunucu “Hoş Geldiniz” der. Onur konuğu ve davet sahibi yerine oturunca, sunucu “Hoş Geldiniz” der. Tören programını arz eder. Tören programını arz eder. Cumhurbaşkanının katıldığı törenlerde cumhurbaşkanı salona veya tören alanına girince “Sayın Cumhurbaşkanı” diye anons edilir. Cumhurbaşkanının katıldığı törenlerde cumhurbaşkanı salona veya tören alanına girince “Sayın Cumhurbaşkanı” diye anons edilir. Herkes ayağa kalkarak Cumhurbaşkanını selamlar. Herkes ayağa kalkarak Cumhurbaşkanını selamlar.

80 TÖREN PROGRAMI UYGULAMA Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı : Milli, resmi ve kurumsal törenlerde programa saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlanır. (1 dk. Ti sesi) Milli, resmi ve kurumsal törenlerde programa saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlanır. (1 dk. Ti sesi) “Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.” “Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum.”

81 TÖREN PROGRAMI UYGULAMA Saygı duruşu bitince, İstiklal Marşı başlar. Saygı duruşu bitince, İstiklal Marşı başlar. İki ülkenin katıldığı resmi tören ve etkinliklerde ilk olarak konuk ülkenin ulusal marşı çalınır. İki ülkenin katıldığı resmi tören ve etkinliklerde ilk olarak konuk ülkenin ulusal marşı çalınır. Çok taraflı uluslararası törende ulusal marş çalınmaz. Çok taraflı uluslararası törende ulusal marş çalınmaz.

82 TÖREN PROGRAMI UYGULAMA Açış Konuşması : Açış Konuşması : Kurumsal veya kurumlararası törenlerde ev sahibi tarafından açış konuşması yapılır. Kurumsal veya kurumlararası törenlerde ev sahibi tarafından açış konuşması yapılır. Kurum içi törenlerde ise ilgili birim amiri tarafından yapılır. Kurum içi törenlerde ise ilgili birim amiri tarafından yapılır. İl ve ilçelerde önce törenle ilgili kurumun amiri, sonra mülki amir, en son varsa üst düzey devlet yetkilisi konuşma yapar. İl ve ilçelerde önce törenle ilgili kurumun amiri, sonra mülki amir, en son varsa üst düzey devlet yetkilisi konuşma yapar.

83 TÖREN PROGRAMI UYGULAMA Protokol Konuşması : Protokol Konuşması : Törenlerde konuşma sırası asttan üst’e doğrudur. Törenlerde konuşma sırası asttan üst’e doğrudur. Sahneye çıkanlar onur konuğunu ve topluluğu başlarıyla selamlarlar. Sahneye çıkanlar onur konuğunu ve topluluğu başlarıyla selamlarlar. Onur konuğu konuşma yapmaya giderken ve dönerken protokolün ayağa kalkmaları saygı ve nezaket gereğidir. Onur konuğu konuşma yapmaya giderken ve dönerken protokolün ayağa kalkmaları saygı ve nezaket gereğidir.

84 TÖREN PROGRAMI UYGULAMA Protokol Konuşması : Protokol Konuşması : Kurumsal törenlerde onur konuğu konuşma yapmak üzere kürsüye giderken, ev sahibi kurum amiri kendisine eşlik eder. Kurumsal törenlerde onur konuğu konuşma yapmak üzere kürsüye giderken, ev sahibi kurum amiri kendisine eşlik eder. Onur Konuğu konuşma yaparken bir adım sol gerisinde durması usuldendir. Onur Konuğu konuşma yaparken bir adım sol gerisinde durması usuldendir.

85 GÖSTERİ / DİNLETİ İKRAM /KOKTEYL Kurumsal törenlerde sanatsal bir gösteri ya da dinleti yer alırsa, program sonunda konuklara kokteyl verilmesi veya çay, meşrubat ve kuru pasta ikram edilmesi uygun olur. Kurumsal törenlerde sanatsal bir gösteri ya da dinleti yer alırsa, program sonunda konuklara kokteyl verilmesi veya çay, meşrubat ve kuru pasta ikram edilmesi uygun olur.

86 GÖSTERİ / DİNLETİ İKRAM /KOKTEYL Program sonunda davet sahibi kurum amiri,onur konuğu ile beraber kokteyl alanına geçer. Program sonunda davet sahibi kurum amiri,onur konuğu ile beraber kokteyl alanına geçer. Davet sahibi onur konuğuyla ilgilenirken, yardımcıları ve ev sahibi yetkililer diğer konuklar ile ilgilenir. Davet sahibi onur konuğuyla ilgilenirken, yardımcıları ve ev sahibi yetkililer diğer konuklar ile ilgilenir. Kurum çalışanlarının bir araya gelerek, kendi aralarında sohbet etmeleri uygun değildir. Kurum çalışanlarının bir araya gelerek, kendi aralarında sohbet etmeleri uygun değildir.

87 GÖSTERİ / DİNLETİ İKRAM /KOKTEYL

88 UĞURLAMA Etkinlik sonunda davet sahibi kurum amiri onur konuğuna otomobiline kadar eşlik ederek kendisini uğurlar. Etkinlik sonunda davet sahibi kurum amiri onur konuğuna otomobiline kadar eşlik ederek kendisini uğurlar.

89 MAKAM Kurum ve kuruluşlarda örgütü temsil eden yöneticilerin oturdukları odaya ve işgal ettiği mevkiye makam denir. Makam odası kurumun en iyi yerinde olmalı ve en güzel şekilde donatılmalıdır.

90 MAKAM Makam odası kurumun aynasıdır. Yönetsel yaşamda saygı ve itibar makamadır. Makamda protokol kuralları geçerlidir. Vekalette makam sahibi gibi davranılmaz.

91 MAKAM Makam ziyaretçileri statüye göre karşılanmalıdır. Eş düzey bizzat, ast olanlar özel kalem tarafından karşılanmalıdır. Makamda, makam sahibinin gösterdiği veya makamda oturan kişiye göre soldaki koltuğa oturulmalıdır.

92 MAKAM Eş düzey, üst ve onur konukları konuk köşesinde “V” veya “L” şeklinde ağırlanmalıdır. Üst konuk, makam koltuğunda oturarak ağırlanmamalı, makama da oturtulmamalıdır. Makam masası önü koltuklar, en uygun yerdir.

93 MAKAM Makama kapı çalınarak girilmeli, “gel” sesi beklenmeli veya 2-3 saniye beklenerek girilmelidir. Makam sahibi; üst, eş düzey, konuk ast veya bir bayan geldiğinde ayağa kalkarak karşılamalıdır.

94 MAKAM Makamda ziyaretçi varken rahatsız edilmemelidir. Makamda durulacak yer bilinmelidir. Makamda ilişkiler mesafeli ve resmi olmalıdır. İkram sırası; konuk hanımlar, üst, ast ve makam sahibi şeklinde olmalıdır.

95 MAKAM KONUK KARŞILAMA VE UĞURLAMA USÜLLERİ Kurum Amirinin ziyaretçisi statü gereği kendisinin - Üstü konumundaysa : Bina girişinde bizzat, - Eş düzey konumdaysa: Yardımcı veya protokol / özel kalem müdürü tarafından, - Astı konumundaysa : Sekreter veya asistan tarafından, karşılanır ve uğurlanır.

96 MAKAM KONUK KARŞILAMA VE UĞURLAMA USÜLLERİ Ayrıca, kurumların bağlı olduğu bakanlar, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar kuruluşlara yaptıkları ilk ve son ziyaretlerinde kurum amirleri tarafından bina önünde karşılanır ve uğurlanır.

97 MAKAM ÇOK ÖNEMLİ KONUK KARŞILAMA VE UĞURLAMA USÜLLERİ Devlet ve hükümet başkanları havaalanında ve/veya kurum binası önünde karşılama ve uğurlamada turkuaz renkli halı serilir. İlke olarak ev sahibi yönetici tarafından davet edilen üst ve eş düzey onur konukları uçakla geldiğinde havaalanında, trenle geldiğinde garda ve karayoluyla geldiğinde bina önünde karşılanır ve uğurlanır.

98 MAKAM ÇOK ÖNEMLİ KONUK KARŞILAMA VE UĞURLAMA USÜLLERİ Yurtdışından gelecek misafir heyet yazılı olarak davet edilir ve cevabı da yazılı olur. Ev sahibi bir tarih önerir ve mutabakata varılınca davet sahibi bir taslak ‘konuk programı’ hazırlar. Misafirin isteği doğrultusunda program hazırlanır ve son hali kendilerine gönderilir.

99 MAKAM ÇOK ÖNEMLİ KONUK KARŞILAMA VE UĞURLAMA USÜLLERİ Konuk programı örneği: Karşılama, otele yerleşme, konuğun ev sahibini ziyareti, resmi görüşme/toplantı, yemek, dinlenme, nezaket ziyaretleri, gezi ve sosyal etkinlikler, serbest zaman (alışveriş) ve uğurlama şeklinde yer ve saatleriyle belirlenir.

100 MAKAM ÇOK ÖNEMLİ KONUK AĞIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Karşılama ve uğurlamada Karşılıklılık ilkesine dikkat edilir. Eşli ziyaretlerde; eşli karşılama ve uğurlama yapılır.(Eş solda yer alır) Konuğun karşılanmasında ev sahibi en önde, uğurlama da ise en sonda yer alır. Misafir de karşılamada en önde yer alır.

101 MAKAM ÇOK ÖNEMLİ KONUK AĞIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Konuklar havaalanında şeref salonunda kısa bir süre ağırlanır ve ikramda bulunulur. Gerekirse basın toplantısı yapılır. Önceden yapılan araç planına göre konuklar arabalara alınır, konuk ise ev sahibinin arabasına sağ tarafa bindirilir. Tercüman veya mihmandar ön sağa oturtulur.

102 TOPLANTI Toplantı, yönetimde bilgilendirme, denetleme, iletişim, eşgüdüm, sorun çözme, karar verme ve yöneltme aracıdır. Bir yöneticinin yönetimde etkili ve verimli olması için toplantıda uyulması gereken protokol kurallarını (oturma düzeni, toplantı teknikleri) bilmesi gerekir. Uluslararası ve kurumlar arası toplantılarda eş düzey ve eşit sayıda katılım gereklidir. Katılımcıların statüsü bilinmeli ve oturma düzeni ona göre yapılmalıdır.

103 TOPLANTI Her toplantının amacı,düzeni ve katılımcısı farklıdır. Her toplantının amacı,düzeni ve katılımcısı farklıdır. Örgütlerde; genel kurul, yönetim kurulu ve yürütme kurulu toplantıları kurumsal karar verme toplantısıdır. Örgütlerde; genel kurul, yönetim kurulu ve yürütme kurulu toplantıları kurumsal karar verme toplantısıdır. Uluslar ve kurumlararası toplantılar genellikle işbirliği toplantılarıdır. Uluslar ve kurumlararası toplantılar genellikle işbirliği toplantılarıdır. Birimler arası toplantılar, danışma, işbirliği, sorun çözme ve ortak karar alma toplantılarıdır. Birimler arası toplantılar, danışma, işbirliği, sorun çözme ve ortak karar alma toplantılarıdır. Personel toplantıları, yöneltme ve bilgilendirme içindir. Personel toplantıları, yöneltme ve bilgilendirme içindir.

104 TOPLANTI TOPLANTI YERLERİ VE ÖZELLİKLERİ TOPLANTI YERLERİ VE ÖZELLİKLERİ Toplantının başarısı, fiziksel ortamın ve koşulların olumlu olmasına bağlıdır. Bu nedenle, toplantı yeri dikkatle seçilmeli; ısı, ışık, havalandırma gibi fiziksel faktörler göz önüne alınmalıdır. Toplantının başarısı, fiziksel ortamın ve koşulların olumlu olmasına bağlıdır. Bu nedenle, toplantı yeri dikkatle seçilmeli; ısı, ışık, havalandırma gibi fiziksel faktörler göz önüne alınmalıdır.

105 TOPLANTI Toplantı salonu yeterli büyüklükte, aydınlık, estetik, sesten yalıtılmış, havalandırma problemi olmayan, rahat oturmaya müsait, katılımcıların birbirlerini kolay görme ve duymalarına olanak sağlanmalıdır. Toplantı salonu yeterli büyüklükte, aydınlık, estetik, sesten yalıtılmış, havalandırma problemi olmayan, rahat oturmaya müsait, katılımcıların birbirlerini kolay görme ve duymalarına olanak sağlanmalıdır. Dekorasyonda, katılımcıları yoran koyu renkler yerine, dinlendirici olan açık renkler tercih edilmelidir. Dekorasyonda, katılımcıları yoran koyu renkler yerine, dinlendirici olan açık renkler tercih edilmelidir. Masa üstünde yada toplantı salonunun ortasında canlı çiçek bulunmalıdır. Masa üstünde yada toplantı salonunun ortasında canlı çiçek bulunmalıdır.

106 TOPLANTI Oturma düzeni kişilerin tutum ve davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Oturma düzeni kişilerin tutum ve davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Yan yana oturma iletişimi, görüş ayrılıklarını ve muhalefet olmayı zorlaştırır. Yan yana oturma iletişimi, görüş ayrılıklarını ve muhalefet olmayı zorlaştırır.

107 TOPLANTI Koltuklar rahat, ortopedik, ergonomik ve kumaş olmalıdır. Koltuklar rahat, ortopedik, ergonomik ve kumaş olmalıdır. Toplantı salonunda sigara ve içki içilmemelidir. Toplantı salonunda sigara ve içki içilmemelidir. Toplantıya katılanların önünde isimlik, bloknot, kağıt, kalem, su ve bardak konmalıdır. Toplantıya katılanların önünde isimlik, bloknot, kağıt, kalem, su ve bardak konmalıdır. Toplantı başkanının karşısına denk gelecek şekilde bir duvar saati konmalıdır. Toplantı başkanının karşısına denk gelecek şekilde bir duvar saati konmalıdır. Büyük toplantı salonları için mikrofon hazırlanmalıdır. Büyük toplantı salonları için mikrofon hazırlanmalıdır. Oturma düzeni kişilerin tutum ve davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Oturma düzeni kişilerin tutum ve davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Yan yana oturma iletişimi, görüş ayrılıklarını ve muhalefet olmayı zorlaştırır. Yan yana oturma iletişimi, görüş ayrılıklarını ve muhalefet olmayı zorlaştırır.

108 TOPLANTI Toplantıya katılanların kendilerine ayrılan yerlere oturmaları, oturma yerleri belirlenmemişse kurumların veya kendilerinin unvan ve statülerine uygun yerlere oturmaları gereklidir. Toplantıya katılanların kendilerine ayrılan yerlere oturmaları, oturma yerleri belirlenmemişse kurumların veya kendilerinin unvan ve statülerine uygun yerlere oturmaları gereklidir. Toplantı düzeninde kullanılan masanın, sandalyenin de bir anlamı vardır. Toplantı düzeninde kullanılan masanın, sandalyenin de bir anlamı vardır. Toplantılarda kullanılan masa tiplerinin farklı anlamları, önemleri ve etkileri vardır. Toplantılarda kullanılan masa tiplerinin farklı anlamları, önemleri ve etkileri vardır.

109 Yuvarlak Masa : Görüş alışverişi ve katılım sağlamak için yapılan toplantılar,

110 Kare Masa : Kısa ve öz görüşmeler ve toplantılar,

111 Dikdörtgen veya U Masa : Otorite altında yapılan toplantılar,

112 TOPLANTI Tiyatro Düzeni :Konuşmacının odak olduğu Toplantılar, Tiyatro Düzeni :Konuşmacının odak olduğu Toplantılar,

113 Sınıf Düzeni: Grup toplantılarında tercih edilir.

114 TOPLANTI OTURMA DÜZENLERİ OTURMA DÜZENLERİ Kurumsal ve Uluslararası toplantılarda oturma düzeni unvan ve kıdeme göre yapılır. Oturma düzeni kişilerin tutum ve davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Oturma düzeni kişilerin tutum ve davranışlarını etkilemesi bakımından önemlidir. Yan yana oturma iletişimi, görüş ayrılıklarını ve muhalefet olmayı zorlaştırır. Yan yana oturma iletişimi, görüş ayrılıklarını ve muhalefet olmayı zorlaştırır. Yuvarlak masada yapılan toplantılarda görüş ayrılıklarının ve tartışmaların ortaya çıkmasına neden olur. Yuvarlak masada yapılan toplantılarda görüş ayrılıklarının ve tartışmaların ortaya çıkmasına neden olur.

115 TOPLANTI TOPLANTI YÖNETİM TEKNİKLERİ TOPLANTI YÖNETİM TEKNİKLERİ Kurumlarda gereksiz ve önemsiz toplantı yapılmamalıdır. Periyodik toplantılar aksatılmamalıdır. Kurumlarda gereksiz ve önemsiz toplantı yapılmamalıdır. Periyodik toplantılar aksatılmamalıdır. Toplantının saati iyi tespit edilmeli mesai başlar başlamaz veya mesai sonu toplantılardan kaçınılmalıdır. Toplantının saati iyi tespit edilmeli mesai başlar başlamaz veya mesai sonu toplantılardan kaçınılmalıdır. Toplantı yeri iyi seçilmeli ve etüt edilmeli; yer ve zamanı son anda değiştirilmemelidir. Toplantı yeri iyi seçilmeli ve etüt edilmeli; yer ve zamanı son anda değiştirilmemelidir.

116 TOPLANTI TOPLANTI YÖNETİM TEKNİKLERİ TOPLANTI YÖNETİM TEKNİKLERİ Önceden yapılan toplantılarda karşılaşılan sorunlar kontrol edilmelidir. Önceden yapılan toplantılarda karşılaşılan sorunlar kontrol edilmelidir. Toplantıya başlamadan önce amaç ve kapsam iyi saptanmalı, gündem katılanlara bildirilmelidir. Toplantıya başlamadan önce amaç ve kapsam iyi saptanmalı, gündem katılanlara bildirilmelidir. Toplantıya gereksiz kişiler çağrılmamalıdır. Toplantıya gereksiz kişiler çağrılmamalıdır. Toplantıya katılacakların oturacağı yerler protokol düzenine göre önceden belirlenmelidir. Toplantıya katılacakların oturacağı yerler protokol düzenine göre önceden belirlenmelidir.

117 TOPLANTI TOPLANTI YÖNETİM TEKNİKLERİ TOPLANTI YÖNETİM TEKNİKLERİ Toplantı yönetiminde etkili olmak için dar alanda toplantı yapmak tercih edilmelidir. Dar alan iletişimi, kolaylaştırır ve arttırır. Toplantı yönetiminde etkili olmak için dar alanda toplantı yapmak tercih edilmelidir. Dar alan iletişimi, kolaylaştırır ve arttırır. Toplantıya, destek olacak kişiler de çağrılmalı, özellikle dış toplantılara yardımcı ve destek olabilecek yetkililerle katılmalı. Toplantıya, destek olacak kişiler de çağrılmalı, özellikle dış toplantılara yardımcı ve destek olabilecek yetkililerle katılmalı. Toplantı sonunda alınan kararlar, düzenlenen tutanak ile katılanlar tarafından imza altına alınmalıdır. Toplantı sonunda alınan kararlar, düzenlenen tutanak ile katılanlar tarafından imza altına alınmalıdır.

118 TOPLANTI TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ Toplantı, yöneticilik becerilerinin ortaya çıktığı etkili bir iletişim aracıdır. Bir toplantının başarısı, toplantıyı yöneten başkanın toplantı yönetimindeki becerisine bağlıdır. Toplantı, yöneticilik becerilerinin ortaya çıktığı etkili bir iletişim aracıdır. Bir toplantının başarısı, toplantıyı yöneten başkanın toplantı yönetimindeki becerisine bağlıdır. Başkan, toplantıya daima hazırlıklı gelmelidir. Sorulara ve karşı fikirlere hazır olunmalıdır. Başkan, toplantıya daima hazırlıklı gelmelidir. Sorulara ve karşı fikirlere hazır olunmalıdır. Karara dönük toplantılara katılacak olan kilit kişilerle önceden görüşülmelidir. Karara dönük toplantılara katılacak olan kilit kişilerle önceden görüşülmelidir.

119 TOPLANTI TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ Toplantıya katılacak katılımcılar önceden araştırılmalı ve sorunlular için önlem alınmalı. Toplantıya katılacak katılımcılar önceden araştırılmalı ve sorunlular için önlem alınmalı. Toplantı başlangıç ve bitiş saatlerine riayet edilmelidir. Toplantı başlangıç ve bitiş saatlerine riayet edilmelidir. Toplantı başkanı, toplantıda etkili ve güçlü olmak için, hakim noktada, büyük ve yüksek bir koltukta, sırt duvara gelecek şekilde oturmalıdır. Toplantı başkanı, toplantıda etkili ve güçlü olmak için, hakim noktada, büyük ve yüksek bir koltukta, sırt duvara gelecek şekilde oturmalıdır.

120 TOPLANTI TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ Toplantı başkanı, toplantıya; toplantının amacını açıklayarak başlamalı ve gündemi okumalıdır. Toplantı başkanı, toplantıya; toplantının amacını açıklayarak başlamalı ve gündemi okumalıdır. Toplantı başkanı, toplantı süresince tarafsız, adil, gruplara ve toplantı konusuna hakim olmalıdır. Toplantı başkanı, toplantı süresince tarafsız, adil, gruplara ve toplantı konusuna hakim olmalıdır. Toplantının uzun olması durumunda ara verilmeli gerekirse ikramda bulunulmalı. Toplantının uzun olması durumunda ara verilmeli gerekirse ikramda bulunulmalı. Toplantı başkanı, önce toplantıya katılanların görüş ve önerilerini dinlemeli, kendi görüşünü en son söylemelidir. Toplantı başkanı, önce toplantıya katılanların görüş ve önerilerini dinlemeli, kendi görüşünü en son söylemelidir.

121 TOPLANTI TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ TOPLANTI BAŞKANININ GÖREVLERİ Toplantıya katılanlar hiçbir zaman utandırılmamalı ve azarlanmamalıdır. Toplantıya katılanlar hiçbir zaman utandırılmamalı ve azarlanmamalıdır. Toplantıda kararlar olanaklar ölçüsünde oybirliği ile alınmalıdır. Toplantıda kararlar olanaklar ölçüsünde oybirliği ile alınmalıdır. Toplantıda son sözü mutlaka başkan söylemelidir. Başkan, toplantıda alınan kararı özetlemeli ve katılanlara teşekkür etmelidir. Toplantıda son sözü mutlaka başkan söylemelidir. Başkan, toplantıda alınan kararı özetlemeli ve katılanlara teşekkür etmelidir.

122 TOPLANTI TOPLANTIYA KATILANLARIN TUTUMU TOPLANTIYA KATILANLARIN TUTUMU Toplantıya katılacak olanlar toplantıya kimlerin katılacağını bilmelidir. Toplantıya katılacak olanlar toplantıya kimlerin katılacağını bilmelidir. Toplantıya mutlaka zamanında, erkekler günlük traşlı, kadınlar hafif makyajlı, erkekler koyu renk takım elbiseli, kadınlar tayyör takım ile katılmalıdır. Toplantıya mutlaka zamanında, erkekler günlük traşlı, kadınlar hafif makyajlı, erkekler koyu renk takım elbiseli, kadınlar tayyör takım ile katılmalıdır. Toplantıda gerek duyulacak bilgi ve belgeler hazır bulundurulmalıdır. Toplantıda gerek duyulacak bilgi ve belgeler hazır bulundurulmalıdır.

123 TOPLANTI TOPLANTIYA KATILANLARIN TUTUMU TOPLANTIYA KATILANLARIN TUTUMU Toplantıda söylenecek sözler önceden not edilmelidir. Toplantıda söylenecek sözler önceden not edilmelidir. Toplantıda cep telefonu kapatılmalıdır. Toplantıda cep telefonu kapatılmalıdır. Toplantıda başkandan söz alınmadan konuşulmamalıdır. Toplantıda başkandan söz alınmadan konuşulmamalıdır. Toplantıda herkes oturduğu yerden, saygı ve nezaket kuralları içinde konunun dışına çıkmadan, kısa ve öz konuşmalıdır. Toplantıda herkes oturduğu yerden, saygı ve nezaket kuralları içinde konunun dışına çıkmadan, kısa ve öz konuşmalıdır.

124 TOPLANTI TOPLANTIYA KATILANLARIN TUTUMU TOPLANTIYA KATILANLARIN TUTUMU Toplantıya katılanlar kendi aralarında konuşmamalı ve birbirleriyle şakalaşmamalıdır. Toplantıya katılanlar kendi aralarında konuşmamalı ve birbirleriyle şakalaşmamalıdır. Toplantıda sık sık söz alınmamalı ve başkasının sözü kesilmemelidir. Toplantıda sık sık söz alınmamalı ve başkasının sözü kesilmemelidir. Konuşmalarda ses tonu iyi ayarlanmalıdır. Konuşmalarda ses tonu iyi ayarlanmalıdır. Kimse kötülenmemeli, alay edilmemelidir. Kimse kötülenmemeli, alay edilmemelidir. Acil durumlarda başkandan izin alınarak toplantı terk edilmelidir. Acil durumlarda başkandan izin alınarak toplantı terk edilmelidir.

125 TOPLANTI DÜZENLERİ BAŞKANBAŞKAN 246810 13579

126 TOPLANTI DÜZENLERİ BAŞKANBAŞKAN 1 2 3 4 1 2 3 4

127 4 2 1 3 5 5 3 1 2 4

128 BŞK 1 2 3 4 5 6 7 8

129 ULUSLARARASI TOPLANTI Ülkelerarası işbirliği, ikili görüşme veya antlaşmalar yapmak için icra edilen toplantılardır. Ülkelerarası işbirliği, ikili görüşme veya antlaşmalar yapmak için icra edilen toplantılardır. Heyet başkanları statüleri denk olmalı Heyet başkanları statüleri denk olmalı Heyet üyeleri sayısı eşit olmalı Heyet üyeleri sayısı eşit olmalı Oturma planı, yaka ve masa kartları Oturma planı, yaka ve masa kartları

130 ULUSLARARASI TOPLANTI Ülke bayrakları Ülke bayrakları Tercüman Tercüman İkram malzemeleri (su, meşrubat, kuru pasta vb.) İkram malzemeleri (su, meşrubat, kuru pasta vb.) Not defteri, kalem Not defteri, kalem Mikrofon Mikrofon

131 İMZA TÖRENLERİ Kamu kurumları ve yabancı kuruluşlar arasında yapılan işbirliği ve anlaşmalar sonunda imza töreni gerçekleştirilir. Kamu kurumları ve yabancı kuruluşlar arasında yapılan işbirliği ve anlaşmalar sonunda imza töreni gerçekleştirilir. Yabancı kuruluşlar ile yapılan anlaşma gereği düzenlenecek imza töreni için Dışişleri Bakanlığı ile koordine kurulur. Yabancı kuruluşlar ile yapılan anlaşma gereği düzenlenecek imza töreni için Dışişleri Bakanlığı ile koordine kurulur.

132 İMZA TÖRENLERİ Anlaşma metni üst yöneticinin direktifleri doğrultusunda uzmanlar tarafından hazırlanır. Anlaşma metni üst yöneticinin direktifleri doğrultusunda uzmanlar tarafından hazırlanır. İmza atacak kurum sayısı kadar orijinal nüsha oluşturulur. İmza atacak kurum sayısı kadar orijinal nüsha oluşturulur. Yabancı ülkelerle yapılacak anlaşmalar tarafları resmi dillerinde ve gerekirse üçüncü bir dilde hazırlanır. Yabancı ülkelerle yapılacak anlaşmalar tarafları resmi dillerinde ve gerekirse üçüncü bir dilde hazırlanır.

133 İMZA TÖRENLERİ Hazırlanan metinler, önce tarafların uzmanları tarafından paraflanır. Hazırlanan metinler, önce tarafların uzmanları tarafından paraflanır. Son sayfaya imza atacak olan yetkililerin ismi açılır. Son sayfaya imza atacak olan yetkililerin ismi açılır. İmzalarda düzey eşitliği esastır. İmzalarda düzey eşitliği esastır. Törende tarafların yöneticileri, yardımcıları ve metni hazırlayan uzmanlar bulunur. Törende tarafların yöneticileri, yardımcıları ve metni hazırlayan uzmanlar bulunur.

134 DAVETLER YEMEKLER YEMEKLER Sabah Kahvaltısı Sabah Kahvaltısı Brunch Brunch Öğle Yemeği Öğle Yemeği Akşam Yemeği Akşam Yemeği RESEPSİYONLAR RESEPSİYONLAR Resepsiyon Parti Resepsiyon Parti Köşk Resepsiyonu Köşk Resepsiyonu KOKTEYLLER Kokteyl Parti Kokteyl Prolonge BÜFELER Resepsiyon Büfe Kokteyl Büfe Akşam Yemeği Büfe Garden Parti

135 DAVETLER Mümkün olduğunca verilen davete, davetiyede belirtilen kıyafet ile iştirak etmek gerekir. Mümkün olduğunca verilen davete, davetiyede belirtilen kıyafet ile iştirak etmek gerekir. Resmi davetlerde katılamama durumu davetiyedeki ilgili telefona bildirilir. Bu bölüm davetiyede ‘ LCV ’ diye adlandırılır. Açılımı ‘ Lütfen Cevap Veriniz ’dir. Resmi davetlerde katılamama durumu davetiyedeki ilgili telefona bildirilir. Bu bölüm davetiyede ‘ LCV ’ diye adlandırılır. Açılımı ‘ Lütfen Cevap Veriniz ’dir. Yabancı davetiyelerde ‘ R.s.v.p ’ diye adlandırılır Yabancı davetiyelerde ‘ R.s.v.p ’ diye adlandırılır Açılımı ‘ Répondes s'il vous plait ’ dir. Açılımı ‘ Répondes s'il vous plait ’ dir.

136 DAVETLER Özel açılış davetlerinde, eğer onur konuğu sıfatınız yoksa geri dönüş yapılmayabilir. Özel açılış davetlerinde, eğer onur konuğu sıfatınız yoksa geri dönüş yapılmayabilir. Davetler eğer herkese açıksa, uygun bir kıyafet ile iştirak edilir. Davetler eğer herkese açıksa, uygun bir kıyafet ile iştirak edilir. Ancak şahsınıza özel veya karşılığında sizce de verilebilecek bir yemek davetine, eğer altından kalkamayacaksak ‘ Daha önceden verilen bir söz ’ bahane gösterilerek, kabul edilmeyebilir.

137 RESMİ DAVETİYE ÖRNEĞİ Ankara Valisi Sayın CAN ATAR 12 Ekim 2011, Cuma günü saat 19.30’ da Atatürk Kültür Merkezi’ nde verecekleri Kurtuluş Günü Kokteyli’ni teşriflerini Kurtuluş Günü Kokteyli’ni teşriflerini Sayın Raif TUNCER ve Eşi’nden arz/rica ederler. Kıyafet : Takım Elbise LCV : 412 44 55

138 RESMİ DAVETİYE ÖRNEĞİ 2 nci Zırhlı Tümen Komutanı Tümgeneral ve Bayan Fazıl GAZANFER 12 Ekim 2011, Cuma günü saat 19.30’ da Askeri Gazino’da verecekleri Yaza Veda Yemeği’ni teşriflerini Yaza Veda Yemeği’ni teşriflerini Sayın Raif TUNCER ve Eşi’ nden arz ederler. Kıyafet : Takım Elbise Kıyafet : Takım Elbise LCV : 412 44 55 LCV : 412 44 55

139 ÖZEL DAVETİYE ÖRNEĞİ ÖZEL DAVETİYE ÖRNEĞİ

140 YEMEKLER SABAH KAHVALTISI Resmi ve özel görüşmelere imkan veren toplantılar olarak da kullanılabilir. Resmi ve özel görüşmelere imkan veren toplantılar olarak da kullanılabilir. Sabah erken saatlerden sonra saat 10.00’a kadar yapılabilir. Sabah erken saatlerden sonra saat 10.00’a kadar yapılabilir. Peynir çeşitleri, reçel, bal, tereyağı, zeytin, yumurta, çay, süt, kahve, taze meyve suları ikram edilebilir. Peynir çeşitleri, reçel, bal, tereyağı, zeytin, yumurta, çay, süt, kahve, taze meyve suları ikram edilebilir. Kahvaltılar servis tabaklarına konulabileceği gibi, bir büfe hazırlanarak self servis olarak da verilebilir. Kahvaltılar servis tabaklarına konulabileceği gibi, bir büfe hazırlanarak self servis olarak da verilebilir.

141 BRUNCH İngiltere’de breakfast ve lunch kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelen isimlendirmedir. İngiltere’de breakfast ve lunch kelimelerinin birleştirilmesinden meydana gelen isimlendirmedir. Sabah ve öğle arasında yenilen hem kahvaltı hem de öğle yemeği yerine geçen öğündür. Sabah ve öğle arasında yenilen hem kahvaltı hem de öğle yemeği yerine geçen öğündür.

142 ÖĞLE YEMEĞİ 12.00-13.00 saatleri arasında yenilir. 12.00-13.00 saatleri arasında yenilir. Yemek öncesi 20 dakika kadar hafif içecek alınarak yemek salonuna geçilebileceği gibi doğrudan yemeğe de geçilebilir. Yemek öncesi 20 dakika kadar hafif içecek alınarak yemek salonuna geçilebileceği gibi doğrudan yemeğe de geçilebilir. Resmi öğle yemekleri bittikten sonra yarım saat kadar daha masada oturulabilir. Resmi öğle yemekleri bittikten sonra yarım saat kadar daha masada oturulabilir. Davetliler 6-8 kişiden fazla ise masa kartı kullanılır. Davetliler 6-8 kişiden fazla ise masa kartı kullanılır. Alkol derecesi düşük içkiler (genellikle şarap) ikram edilir. Alkol derecesi düşük içkiler (genellikle şarap) ikram edilir.

143 ÖĞLE YEMEĞİ Yemek sonunda şeref konuğu davet için teşekkür eder ve ayrılır. Yemek sonunda şeref konuğu davet için teşekkür eder ve ayrılır. Öğle yemeklerinin akşam yemeklerinden farkları; Öğle yemeklerinin akşam yemeklerinden farkları; Masa daha az süslüdür. Masa daha az süslüdür. Yemekler abartılmadan sunulur. Yemekler abartılmadan sunulur. İkram edilen şarabın derecesi daha düşüktür. İkram edilen şarabın derecesi daha düşüktür. Konuk adedi daha azdır. Konuk adedi daha azdır. Yemek öncesi ikramlar daha kısa sürelidir. Yemek öncesi ikramlar daha kısa sürelidir.

144 AKŞAM YEMEĞİ Resmi karakterli, oturmalı, akşam yemeklerine yazın 20.00-20.30, kışın ise 19.30-20.00 saatleri arasında başlanılır. Resmi karakterli, oturmalı, akşam yemeklerine yazın 20.00-20.30, kışın ise 19.30-20.00 saatleri arasında başlanılır. Yemek öncesi kokteyl olarak ayrılan 30 dakikalık zaman diliminde; Yemek öncesi kokteyl olarak ayrılan 30 dakikalık zaman diliminde; Misafirler karşılanır, Misafirler karşılanır, Tanışmalar olur, Tanışmalar olur, Hafif içecekler ve yiyecekler ikram edilir. Hafif içecekler ve yiyecekler ikram edilir.

145 AKŞAM YEMEĞİ Yemek öncesi kokteyli müteakip yemek salonuna geçilir. Yemek öncesi kokteyli müteakip yemek salonuna geçilir. Yemek masasında herkesin yerini kolayca bulmasına yardımcı olmak maksadıyla oturma düzenini gösteren plan, yemek salonunun girişine konulur. Yemek masasında herkesin yerini kolayca bulmasına yardımcı olmak maksadıyla oturma düzenini gösteren plan, yemek salonunun girişine konulur. Şeref konuğu ve eşi masadaki yerlerine, protokol görevlileri tarafından oturtulur Şeref konuğu ve eşi masadaki yerlerine, protokol görevlileri tarafından oturtulur

146 RESEPSİYONLAR RESEPSİYON PARTİLER Yeni gelen bir misafir, seçkin bir ziyaretçi, milli günler şerefine tertip edilir. Yeni gelen bir misafir, seçkin bir ziyaretçi, milli günler şerefine tertip edilir. Genelde 18.30-20.30 saatleri arasında verilir. Genelde 18.30-20.30 saatleri arasında verilir. Resepsiyon başlangıcında ev sahipleri, davetlileri kabul hattında yer almak suretiyle karşılarlar. Resepsiyon başlangıcında ev sahipleri, davetlileri kabul hattında yer almak suretiyle karşılarlar. Kabul hattının en başında veya ev sahibinin tam karşısında protokol görevlisi veya ev sahibinin uygun göreceği bir şahıs bulunur, gelen misafirlerin isimlerini ev sahibine bildirir. Kabul hattının en başında veya ev sahibinin tam karşısında protokol görevlisi veya ev sahibinin uygun göreceği bir şahıs bulunur, gelen misafirlerin isimlerini ev sahibine bildirir.

147 RESEPSİYON PARTİLER Bilhassa onur konuğu ve önemli misafirler gelinceye kadar kabul hattı bozulmamalıdır. Bilhassa onur konuğu ve önemli misafirler gelinceye kadar kabul hattı bozulmamalıdır. Resepsiyon sonunda misafir kabul eden heyet, aynı şekilde misafirleri uğurlar. Resepsiyon sonunda misafir kabul eden heyet, aynı şekilde misafirleri uğurlar. Resepsiyona kabul töreni bitmeden gelmek, bitime 15-20 dakika kala ayrılmak uygun hareket tarzıdır. Resepsiyona kabul töreni bitmeden gelmek, bitime 15-20 dakika kala ayrılmak uygun hareket tarzıdır.

148 KÖŞK RESEPSİYONU Cumhurbaşkanı Köşkündeki resepsiyona davetiyede belirlenen saatten 10 dakika önce gidilir. Cumhurbaşkanı Köşkündeki resepsiyona davetiyede belirlenen saatten 10 dakika önce gidilir. Karşılamada her yeni gelen misafir, başyavere veya protokol görevlisi ilgiliye soyadını söyler onlar da Cumhurbaşkanına naklederler. Karşılamada her yeni gelen misafir, başyavere veya protokol görevlisi ilgiliye soyadını söyler onlar da Cumhurbaşkanına naklederler. Bu resepsiyonda istisna olarak kabul hattına gelen erkekler hanımlardan önce giderler. Bu resepsiyonda istisna olarak kabul hattına gelen erkekler hanımlardan önce giderler.

149 KOKTEYL PARTİ Kurtuluş günleri, silahlı kuvvetler günleri, doğum günleri, ayrılma ve katılmalar, her türlü yıl dönümleri, özel misafirler onuruna tertip edilir. Kurtuluş günleri, silahlı kuvvetler günleri, doğum günleri, ayrılma ve katılmalar, her türlü yıl dönümleri, özel misafirler onuruna tertip edilir. Resepsiyon partilere göre daha az resmidir, misafir kabul hattı yoktur. Resepsiyon partilere göre daha az resmidir, misafir kabul hattı yoktur. Kokteyl partiler kışın 18.30-20.30, yazın ise 19.00-21.00 saatleri arasında tertip edilir. Kokteyl partiler kışın 18.30-20.30, yazın ise 19.00-21.00 saatleri arasında tertip edilir.

150 KOKTEYL PARTİ Kokteyl partilere davetiyede belirtilen saatten 10-15 dakika geç gitmek ve bitiş saatinden 15-20 dakika erken ayrılmak yerleşmiş bir kuraldır. Kokteyl partilere davetiyede belirtilen saatten 10-15 dakika geç gitmek ve bitiş saatinden 15-20 dakika erken ayrılmak yerleşmiş bir kuraldır. Ev sahipleri 30 dakika öncesinden başlayarak 30 dakika sonrasına kadar misafirleri karşılamak için kokteyl salonu girişinde yer alırlar. Ev sahipleri 30 dakika öncesinden başlayarak 30 dakika sonrasına kadar misafirleri karşılamak için kokteyl salonu girişinde yer alırlar. Salonun girişinde baş sağa dönük salona girmekte olan misafirlere bakacak şekilde önce ev sahibi, sonra ev sahibesi durarak misafirleri güler yüzle karşılarlar. Salonun girişinde baş sağa dönük salona girmekte olan misafirlere bakacak şekilde önce ev sahibi, sonra ev sahibesi durarak misafirleri güler yüzle karşılarlar.

151 KOKTEYL PARTİ Kokteyl partilerde kabul hattı olmamakla beraber ev sahipleri misafirleri kapıya yakın yerde bulunan onur konukları ile tanıştırırlar. Kokteyl partilerde kabul hattı olmamakla beraber ev sahipleri misafirleri kapıya yakın yerde bulunan onur konukları ile tanıştırırlar.

152 KOKTEYL PROLONGE Genelde saatle tahditli olmayan, 3-4 saat sürebilen, yemeklerin bol ve çeşitli, müziğin de olabileceği zengin bir kokteyl parti türüdür. Genelde saatle tahditli olmayan, 3-4 saat sürebilen, yemeklerin bol ve çeşitli, müziğin de olabileceği zengin bir kokteyl parti türüdür.

153 BÜFELER Büfede yemekler önceden hazırlanarak büfeye yerleştirilir. Büfede yemekler önceden hazırlanarak büfeye yerleştirilir. Bu tip yemekte self servis yapılır. Bu tip yemekte self servis yapılır. Konuklar büfeye davet edildiklerinde, önce onur konuğu olmak üzere, misafirler büfede hazır bulunan yiyeceklerden istediklerini alırlar. Konuklar büfeye davet edildiklerinde, önce onur konuğu olmak üzere, misafirler büfede hazır bulunan yiyeceklerden istediklerini alırlar. Büfede konukların sayıları göz önünde tutularak, uzun kuyruk oluşturmadan büfeden rahatça yemek alabilmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla gerekirse, bir büyük büfe yerine iki küçük büfe düzeni düşünülebilir. Büfede konukların sayıları göz önünde tutularak, uzun kuyruk oluşturmadan büfeden rahatça yemek alabilmeleri sağlanmalıdır. Bu amaçla gerekirse, bir büyük büfe yerine iki küçük büfe düzeni düşünülebilir.

154 BÜFELER Ev sahipleri ayrı ayrı ya da birlikte tüm masalara gelerek konuklarıyla ilgilenirler. Ev sahipleri ayrı ayrı ya da birlikte tüm masalara gelerek konuklarıyla ilgilenirler. Büfe, ev sahibine daha çok misafir ağırlama imkanı sağlar, misafirleri protokole göre yerleştirme zorunluluğundan kurtarır. Büfe, ev sahibine daha çok misafir ağırlama imkanı sağlar, misafirleri protokole göre yerleştirme zorunluluğundan kurtarır.

155 RESEPSİYON BÜFELER Misafirler yarım saat veya 45 dakika süreli bir kokteyli müteakip büfeye davet edilir. Misafirler yarım saat veya 45 dakika süreli bir kokteyli müteakip büfeye davet edilir. Ev sahibesi şeref misafiri ile önde, arkalarında şeref misafirinin eşi ile ev sahibi büfeye geçerler. Diğer misafirler için protokol sırası gözetilmez. Ev sahibesi şeref misafiri ile önde, arkalarında şeref misafirinin eşi ile ev sahibi büfeye geçerler. Diğer misafirler için protokol sırası gözetilmez. Büfenin hazırlandığı salon ile kokteyl salonu ayrı olabileceği gibi tek bir salon da olabilir. Büfenin hazırlandığı salon ile kokteyl salonu ayrı olabileceği gibi tek bir salon da olabilir. Resepsiyon büfelerde yiyecekler kokteyl büfelerden daha zengin olur. Resepsiyon büfelerde yiyecekler kokteyl büfelerden daha zengin olur.

156 KOKTEYL BÜFE Resepsiyon büfeye göre daha hızlıdır. AKŞAM YEMEĞİ BÜFE Daha az sayıda ve yakınlıkları daha fazla olan davetliler arasında yapılır.

157 GARDEN PARTİLER Geniş ve renk renk ışıklandırılmış bahçelerde tertip edilir. Geniş ve renk renk ışıklandırılmış bahçelerde tertip edilir. Misafirler bahçe girişinde kabul hattında karşılanırlar. Ancak uğurlamada buna gerek yoktur. Misafirler bahçe girişinde kabul hattında karşılanırlar. Ancak uğurlamada buna gerek yoktur. Geç vakitler için dans müziği olabilir. Geç vakitler için dans müziği olabilir.

158 YEMEK LİSTESİ (MÖNÜ KARTI) Mönü kartı, masaya her davetli için bir adet olacak şekilde konulur. Yabancı konukların olduğu yemeklerde Türkçe ve yabancı dilde yazılır.

159 YEMEK LİSTESİ (MÖNÜ KARTI)

160 YER KARTI Oturma planına göre, davetlilerin isimleri (^) şeklinde katlanmış küçük kartlara yazılarak servis tabaklarının önüne konulur.

161 YER KARTI

162 MÜŞİR (YER GÖSTERGESİ) Davetlilerin masadaki yerlerini önceden görmeleri ve kolayca bulabilmeleri için kaydedildiği masa planıdır. Davetlilerin masadaki yerlerini önceden görmeleri ve kolayca bulabilmeleri için kaydedildiği masa planıdır. Yer göstergesi girişte bir masa veya ayaklık üzerinde misafirlerin dikkatine sunulur. Yer göstergesi girişte bir masa veya ayaklık üzerinde misafirlerin dikkatine sunulur. Kalabalık davetlerde her bir davetli için kişisel yer göstergesi yapılır ve bir masa üzerinde yemek salonu girişinde protokol görevlileri tarafından davetlilere takdim edilir. Kalabalık davetlerde her bir davetli için kişisel yer göstergesi yapılır ve bir masa üzerinde yemek salonu girişinde protokol görevlileri tarafından davetlilere takdim edilir.

163 OTURMA PLANI

164

165 MÜŞİR (YER GÖSTERGESİ) ÖRNEKLERİ

166 İKRAM EDİLECEK YEMEKLER Yemekler hem göze, hem damağa hitap etmelidir. Yemekler hem göze, hem damağa hitap etmelidir. Hafif lezzetli gıdalar, daha ağır ve ağızda bıraktığı keskin tat, daha uzun süren gıdalardan önce servis yapılmalıdır. Hafif lezzetli gıdalar, daha ağır ve ağızda bıraktığı keskin tat, daha uzun süren gıdalardan önce servis yapılmalıdır. İkram edilen içecekler ile yemek türü arasında uyum sağlanmalıdır İkram edilen içecekler ile yemek türü arasında uyum sağlanmalıdır

167 İKRAM EDİLECEK YEMEKLER Çiğ soğan ve sarımsak ne şekilde olursa olsun önemli konukların sofralarına konulmamalıdır. Çiğ soğan ve sarımsak ne şekilde olursa olsun önemli konukların sofralarına konulmamalıdır. Yemek esnasında sert içki içilmesi yemeklerin lezzetlerini takdir etmeye manidir. Yemek esnasında sert içki içilmesi yemeklerin lezzetlerini takdir etmeye manidir. Protokol görevlileri, mönüyü tespit ederken misafirlerin tercihlerinin neler olabileceği konusunda bilgi toplamalıdır. Mönü bu bilgiler ışığında tespit edilir. Protokol görevlileri, mönüyü tespit ederken misafirlerin tercihlerinin neler olabileceği konusunda bilgi toplamalıdır. Mönü bu bilgiler ışığında tespit edilir.

168 İKRAM EDİLECEK YEMEKLER ÖĞLE YEMEK LİSTESİ Mercimek Çorba Aysberg Salata Piliç Topkapı Z/Y Enginar Gülü Ekmek Kadayıfı Meyve ÖĞLE YEMEK LİSTESİ Sebzeli Krep Akdeniz Salata Mantarlı Bonfile Z/Y İmam Bayıldı Tavuk Göğsü Meyve

169 İKRAM EDİLECEK YEMEKLER AKŞAM YEMEK LİSTESİ AKŞAM YEMEK LİSTESİ Başlangıç Tabağı Başlangıç Tabağı Sigara Böreği Sigara Böreği Anadolu Salata Anadolu Salata Kuzu Tandır Kuzu Tandır Z/Y Taze Fasulye Z/Y Taze Fasulye Tel Kadayıf Tel Kadayıf Meyve Meyve AKŞAM YEMEK LİSTESİ Peynir Tabağı Patates Kroket Mevsim Salata Karışık Izgara Z/Y Yaprak Sarma Cevizli Dürüm Meyve

170 (a)Bu şekil en fazla 12-18, üst sınır 24 kişilik yemeklerde uygulanır. Daha kalabalık davetlerde masanın fazla uzunluğu göze hoş gelmeyeceği gibi davetlilerin uyumu ve bütünlüğü zedelenir. (b)Ev sahibi ve sahibesi masanın karşılıklı uçlarında, birinci konuk hanım ev sahibinin sağında, salonun pencere tarafına bakacak şekilde yer alır. (c)Birinci konuk erkek ev sahibesinin sağında ve diğer konuklar, öncelik sıralarına göre hanım-erkek dönüşümlü olarak otururlar. (d)Davetliler arasında son yerler sayılacak olan masanın orta bölümünde oturacak olanların görünümü sıkıntılı olmayacaktır. (e)Yemek servisine birinci konuk hanım ile ev sahibesinden başlanarak iki tarafa önce hanımlara sonra da erkeklere sıra ile en az ikili servis yapılır. (f)Ev sahibesi isterse kendisine tüm konuklardan sonra servis yapılmasını önerebilir. (g)Genç davetlilerin çoğunlukta bulunduğu hallerde yemek servisi erkekleri atlamadan sıra ile yapılır. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ 1. ERKEK VE HANIMLARIN KATILDIKLARI YEMEKLERDE MASA DÜZENİ A) TEK UZUN MASA (1) 1 NCİ OTURMA ŞEKLİ ES(E))ES(H)) 2H4E6H 8E 10 H 10H10 9E7H5E3H1E 1H3E5H 7E 9H10E8H6E4H 2E Pencere Tarafı

171 (a)Bu şekil en fazla 14 kişilik yemeklerde uygulanmalıdır. (b)2 Merkez’de masanın ortasındadır. (Bu oturma şeklinde ev sahibi ve sahibesi karşı karşıya oturmaktadırlar. (c)Davetli sayısı arttığı takdirde masa uçlarında sıkıntılı bir durum olacaktır. (2) 2 NCİ OTURMA ŞEKLİ 3E5H 1HES (E) 2H4E 6E4H 2E ES (H)3H5E 6H 1E OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ

172 (a)Bu şekil, en fazla 12-18, üst sınır 24 kişilik yemeklerde uygulanır. (b)Ev sahibi, sağında birinci konuk hanım pencere tarafına bakacak şekilde masanın ortasında, ev sahibesi de sağında birinci konuk erkeği alarak karşısında yer alırlar. (c)Bu şekilde oturmada, masa sonunda oturanlar rahatsızlık duyabilirler. (d)Buna karşılık, ev sahibi ve sahibesinin birinci ve ikinci konuk erkek ve eşleriyle sofrada rahatça konuşup ilgi göstermeleri kolaylaşmaktadır. (e)Ev sahibi ve sahibesi dışındaki her iki uç taraflara doğru oturan konuklar kendi aralarında konuşmalara bırakılmış ve böylece masa üç gruba ayrılmış bir görünüm alabilir. (f)Yine de bu şekil seçilecek ise, Masa sonlarındaki yerler hanımlara önerilmemeli, bu yerler için ancak ev sahiplerinin ailesinden ya da yakın dostları arasından gençler düşünebilir. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ (3) 3 NCÜ OTURMA ŞEKLİ MS4E 2HÖKE ES (H)MS 3E 1H ES (E) 2E 3H 1E ÖKH 4H MS Pencere Tarafı

173 DAVETLER (a)Yalnız hanımlar veya erkekler arasındaki yemeklerde şeref konuğu ev sahibinin veya ev sahibesinin karşısında yer alır. (b)Yemek servisi ortadan başlar. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ 139 51 315 1612 8 ÖKE610 7 2 Pencere Tarafı 1. YALNIZ ERKEKLERİN VEYA HANIMLARIN KATILDIKLARI YEMEKLERDE MASA DÜZENİ A) 1 NCİ OTURMA ŞEKLİ ES (E)11 4 14

174 7H b b 6E (1) Merkezler yan yanadır. (2)Orta masanın karşı tarafında ve kanatların iç kısmında konuklar oturtulmaz. (3)Davette önemli bir konuk erkek ve hanım bulunduğunda uygulanır. (4)Azami 14-18 kişilik bir düzendir. (5)Davet sahibi ve sahibesi önemli konuk erkek ve hanımla orta dörtlüyü (merkezi) oluştururlar. (6)Hanım ve erkek konuklar önde gelme sıralarına göre merkezin ve solunda dönüşümlü şekilde kanat uçlarına kadar yer alırlar. (7)Bu tür masa düzenine ziyafet ile birlikte kültürel veya folklorik gösteri yapılacağı hallerde başvurulur. (8)Üst düzey resmi yemeklerde baş masa düzeni olarak seçilebilir. (9)Servis aynı anda tüm konuklar için yapılmalıdır. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ 5E 5H 4H2H1E ES(H) ÖKEES(E)ÖKH2E1H4E 6H b b 2. YALNIZ ERKEKLERİN VEYA HANIMLARIN KATILDIKLARI YEMEKLERDE MASA DÜZENİ A) 2 NCİ OTURMA ŞEKLİ 3E 7E bbbb 3H MERKEZ

175 DAVETLER (1)Bu şekil en fazla 12 kişilik yemeklerde uygulanmalıdır. Davetlilerin protokol sıralamasında farklılıklar mevcutsa en uygun düzendir. (2)Ev sahibi ve sahibesi masanın karşılıklı uçlarından, birinci konuk hanım ev sahibinin sağında, birinci konuk erkek ev sahibesinin sağında ve diğer konuklar öncelik sıralarına göre hanım-erkek dönüşümlü olarak otururlar. (3)Yalnız erkek ve hanımların katıldıkları yemeklerde ev sahibi veya birinci konuk masanın uçlarında otururlar. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ 3. YUVARLAK MASA DÜZENİ A) 1 NCİ OTURMA ŞEKLİ 1 5 9 12 8 4 2 6 10 11 7 3

176 DAVETLER (1)Ev sahibi sağına birinci konuk erkeği alarak yer alırlar. (2)Hanımların da iştirak ettiği yemeklerde 3 numaralı yeri konuk hanım 4 numaralı oturma yerinde ev sahibesi yer alır. (3)Ev sahibi ve sahibesinin birinci ve ikinci konuk erkek ve eşleriyle diğer misafirlere göre ilgi gösterebileceği oturma düzenidir. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ 3. YUVARLAK MASA DÜZENİ B) 2 NCİ OTURMA ŞEKLİ 1 3 5 7 11 10 8 6 4 2 12 9

177 (1) 40-60 kişilik yarı resmi yemek davetlerinde uygulanabilir. (2)Düz baş masaya davetin niteliği bakımından ayrıcalıklı ya da protokol yönünden kesin öncelikli konuklara yer verilir. Bu masadaki son kenar yerler hanımlara önerilmez. (3)Bu düzende, baş masanın karşı tarafı ve iki ucu boş bırakılır. Ayrıca üç yuvarlak masanın baş masaya arkalarını dönecek durumda olan yerleri de boş bırakılır. (4)Üç yuvarlak masaya No. 1, No. 2, No. 3 gibi numara yerine A, B, C gibi harflerin verilmesi ve C masasının görünümde en iyi yerde olması bu masalar arasında öncelik farkını azaltacaktır. (5)Servisin, konukların aynı zamanda yemeğe başlayabilmelerini sağlayacak şekilde düzenlenmesi önem taşır. (6)Yemek öncesinde, masaya geçilmeden, önemli konuklar dışında tüm konuklara, masadaki yerini gösteren düzenli çizilmiş ve noktalanmış kartlar verilmelidir. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ 2E 4. BİR DÜZ BAŞ MASA VE b ÖKHES (E)ÖKEES (H)1E bbbbb b b b 3 b b b 2 b b b 1 Pencere Tarafı Baş Masa

178 DAVETLER (a)Oval masa düzeni 8-10 kişilik yemeklerde uygulanabilir. Tek masa şekilleri arasında özel bir yeri vardır. (b)Oturma şekilleri yönünden de çeşitli olanaklar verir. Belki de ev sahiplerinin masanın dar taraflarında birinci konukları sağlarına alarak masanın yuvarlaklığına uyum sağlamaları en güzel düzen olabilir. (c)Yalnız hanımların bulunduğu yemeklerde ev sahibesi konuklarına, arzu ettikleri gibi yer almaları önerisinde bulunarak davete içtenlikli bir hava verebilir. Masaya yemek servisi yapılabileceği gibi büfeden de alınabilir. (d)Oval masa tek bir bütün de olabilir, yuvarlak bir masanın ortasına konan eklerle de oluşabilir. OTURMALI YEMEK DAVETLERİNDE MASA DÜZENLERİ VE OTURMA ŞEKİLLERİ 5. OVAL MASA 1E ES (H) 2E 3E ES(E) 2H 4E 2H 1H 4H Pencere Tarafı

179 YAZIŞMALAR Resmi yazılarda uygulanan protokol kurallarının başında HİTAP, SAYGI SUNUMU, ARZ/RİCA VE İMZA KONULARI YER ALMAKTADIR. Bunlar eş düzey, üst ve dış kuruluşlar arasında son derece önemlidir. Bunlar eş düzey, üst ve dış kuruluşlar arasında son derece önemlidir.

180 YAZIŞMALAR Zira bir eş ya da üst bir kuruluşa “rica” etmek saygısızlık kabul edilir ve hatta çatışma nedenidir. Çünkü yönetim dilinde rica etmek “emretmek” tir (Gereğini rica ederim). İlke olarak örgütsel yaşamda üstlerin ricası emirdir. Çünkü yönetim dilinde rica etmek “emretmek” tir (Gereğini rica ederim). İlke olarak örgütsel yaşamda üstlerin ricası emirdir.

181 YAZIŞMALAR Üst makamlara, üst kuruluşlara yazı yazarken ‘ARZ’ edilir. Aynı statüde, eşit konumda veya rütbede olan makamlar birbirlerine yazı yazarken ‘ARZ’ ederler. Üst makamlar ve seviyedeki kurumlar ise alt birimlere veya bağlılarına ‘RİCA’ ederler. Üst makamlar ve seviyedeki kurumlar ise alt birimlere veya bağlılarına ‘RİCA’ ederler.

182 YAZIŞMALAR Ast ve üst kuruluşlara, birimlere ve kişilere birlikte gönderilen dağıtımlı yazılarda ‘ARZ ve RİCA EDERİM’ kullanılır. Unutulmamalıdır ki, yazışmada yaratılan olumlu, yada olumsuz etki, konuşmaya oranla daha kalıcıdır.

183 YAZIŞMALAR Anayasal olarak adli ve askeri makamlara emir vermek söz konusu olmadığı için, bu kuruluşlara yazılan yazıların sonunda ‘ Rica ederim ’ demek doğru değildir. Bu sebeple, adli ve askeri makamlara gönderilen yazılarda ‘ Arz ederim ’ ifadesi kullanılır. Ancak idari yönden bağlı ve askeri kuruluşlar bu kapsam dışındadır.

184 YAZIŞMALAR Resmi nitelikli Mektuplar da ise, unvana hitap gerekli ve yeterlidir. Resmi nitelikli Mektuplar da ise, unvana hitap gerekli ve yeterlidir. - Sayın Bakan - Sayın Vali - Sayın General Sosyal nitelikli yazışmada hitap şekli : Sosyal nitelikli yazışmada hitap şekli : Muhterem Beyefendi veya Muhterem Hanımefendi en saygılı şekilleridir. Muhterem Beyefendi veya Muhterem Hanımefendi en saygılı şekilleridir.

185 YAZIŞMALAR Uluslararası yabancı ve diplomatik kuruluşlara, akademik ve özerk kuruluşlara gönderilen yazıların sonunda “…. arz ederim.” veya “…. saygılarımla rica ederim.” ya da “.. rica eder, saygılar sunarım.” demek uygun olur.

186 YAZIŞMALAR Kamu kurumu olarak, özel kuruluşlara ve şahıslara gönderilen yazıların sonunda “… saygıyla rica ederim.” veya “ …rica ederim. Saygılarımla.”

187 YAZIŞMALAR Eşit düzeyde olduğu halde “rica ederim” ifadesi kullanarak yazı gönderen bir kuruluşa, karşılıklılık ilkesi gereği “rica ederim” ifadesiyle; “arz ederim” ifadesi kullanarak yazı gönderen bir kuruluşa, “arz ederim” ifadesiyle yanıt vermek doğru bir yöntemdir.

188 YAZIŞMALAR Makama sunulan onayların sonunda kullanılan fiiller 3. çoğul şahıs olmalıdır. “ Tensiplerinize arz ederim. ” “ Tasviplerinize arz ederim.” “Olurlarınıza arz ederim.”

189 YAZIŞMALAR Makama sunulan yazıların sonunda konunun gerektirdiği işlem biçimine göre ; “ Bilgilerinize arz ederim. ” “ Takdirlerinize arz ederim.” “Tasviplerinize arz ederim.” “Gereğini müsaadelerinize arz ederim”

190 YAZIŞMALAR Yazıların sonunda şahıslar tarafından atılan imza, dolma kalem ile ve ad veya soyadın okunabileceği şekilde atılmalıdır. Yazıların sonunda şahıslar tarafından atılan imza, dolma kalem ile ve ad veya soyadın okunabileceği şekilde atılmalıdır.

191 PROTOKOL YAZILARI TEBRİK YAZILARI : TEBRİK YAZILARI : Göreve Başlama Göreve Başlama Atanma veya Terfi Atanma veya Terfi Tebrik Tebrik ‘ ÖZEL’ dereceli, Islak İmzalı ve ilişki durumuna göre HİTAP edilmeli. (Değerli Dostum, Saygılarımla, Sevgilerimle…)

192 PROTOKOL YAZILARI MEKTUPLAR : MEKTUPLAR : Özel konuları içeren yarı resmi yazılardır. Özel konuları içeren yarı resmi yazılardır. ÖZEL antetli kağıt ÖZEL antetli kağıt Islak imzalı Islak imzalı İsme ve ya unvana hitap edilir. İsme ve ya unvana hitap edilir. Özel kalem veya sekreterlik tarafından hazırlanır. Özel kalem veya sekreterlik tarafından hazırlanır.

193 PROTOKOL YAZILARI HİTAP BİÇİMLERİ: HİTAP BİÇİMLERİ: Resmi Hitap Biçimleri: Resmi Hitap Biçimleri: CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA BAŞBAKANLIK MAKAMINA/BAŞBAKANLIĞA BAŞBAKANLIK MAKAMINA/BAŞBAKANLIĞA MALİYE BAKANLIĞINA MALİYE BAKANLIĞINA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AYDIN VALİLİĞİNE AYDIN VALİLİĞİNE

194 PROTOKOL YAZILARI HİTAP BİÇİMLERİ: HİTAP BİÇİMLERİ: Resmi Hitap Biçimleri: Resmi Hitap Biçimleri: Kurum içi yazışmalarda ise; Kurum içi yazışmalarda ise; Makama sunulan onay veya yazılarda: Makama sunulan onay veya yazılarda: Bakanlık Makamına, Bakanlık Makamına, Genel Müdürlük Makamına, Genel Müdürlük Makamına, Personel Dairesi Başkanlığına, Personel Dairesi Başkanlığına, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

195 PROTOKOL YAZILARI HİTAP BİÇİMLERİ: HİTAP BİÇİMLERİ: Yarı resmi Hitap Biçimleri: Yarı resmi Hitap Biçimleri: Sayın Ahmet DAVUTOĞLU Sayın Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan Başbakan Sayın Naci AĞBAL Sayın Naci AĞBAL Maliye Bakanı Maliye Bakanıveya Sayın Başbakan, Sayın Bakan, Sayın Vali….

196 PROTOKOL YAZILARI HİTAP BİÇİMLERİ: HİTAP BİÇİMLERİ: Sosyal Hitap Biçimleri: Sosyal Hitap Biçimleri: Muhterem Beyefendi, Muhterem Hanımefendi; Muhterem Beyefendi, Muhterem Hanımefendi; Sayın Beyefendi, Sayın Hanımefendi; Sayın Beyefendi, Sayın Hanımefendi; Değerli Ömer Bey …. Değerli Ömer Bey ….

197 PROTOKOL YAZILARI SAYGI İFADELERİ: SAYGI İFADELERİ: Yarı resmi Yazı, Yarı resmi Yazı, Özel Yazı, Özel Yazı, Sosyal İçerikli Yazı Sosyal İçerikli Yazı Davet Davet Mektup Mektup

198 PROTOKOL YAZILARI SAYGI İFADELERİ: SAYGI İFADELERİ: Devlet ve Hükümet Adamları ile Yöneticilere Saygı İfadeleri : “En derin saygılarımı kabul buyurmalarını istirham ederim.” “En derin saygılarımı kabul buyurmalarını istirham ederim.” “ Saygılarımın kabulünü müsaadelerinize arz ederim.” “ Saygılarımın kabulünü müsaadelerinize arz ederim.” “ Saygılarımın kabulünü dilerim.” “ Saygılarımın kabulünü dilerim.” “ En derin saygılarımla” “ En derin saygılarımla”

199 PROTOKOL YAZILARI SAYGI İFADELERİ: SAYGI İFADELERİ: Yöneticilere, Büyüklere ve Hanımlara Saygı İfadeleri : Yöneticilere, Büyüklere ve Hanımlara Saygı İfadeleri : “Derin saygılarımla” “Derin saygılarımla” “ Saygılarımla” “ Saygılarımla”

200 SONUÇ OLARAK; Bu kuralları bilmek ve uygulamak sizleri diğer insanlardan farklı dolayısıyla özel ve seçkin yapacaktır. Kendinize olan güveniniz artacak, üstünlük ve saygınlık kazanacaksınız. Bu sayede tercih edilen ve devamlı yükselen bir kişi olacaksınız. KAYNAKÇA : PROTOLOL YÖNETİMİ NİHAT AYTÜRK


"PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI EĞİTİMİ PROTOKOL NEDİR ? Devlet ve diplomasi alanındaki törenlerde, resmi ilişkilerde ve sosyal yaşamda uygulanması." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları