Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Enteral beslenmede yenilikler ve ürünler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Enteral beslenmede yenilikler ve ürünler"— Sunum transkripti:

1 Enteral beslenmede yenilikler ve ürünler
Dr. Günsel Kutluk Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Pediatrik Gastroenteroloji Bölümü

2 Enteral Beslenme Tanım: Enteral beslenme, işlevsel gastrointestinal sisteme sahip olduğu halde günlük alması gereken besin miktarını alamayan hastalarda besinlerin oral yoldan veya tüp aracılığıyla mideye veya daha ileri bölgelere verilmesidir.

3 Enteral Beslenme AVANTAJLARI: daha fizyolojik daha ekonomik
daha güvenilir komple besin içerir hepatotoksisite ø GİS atrofisini önler (motilite, sindirim salgılarının düzenlenmesi) Metabolik komplikasyon  bağırsakta bakteriyel translokasyonu ↓  infeksiyon riski ↓ daha az hastanede kalış süresi GİS çalışıyorsa ve EN kontrendikasyonu yoksa GASTROİNTESTİNAL SİSTEMİ KULLANALIM!! EN ile beslenme genel kuralları olmakla beraber hastaya özeldir hastaya özgü riskler ve faydalar içerir

4 ENTERAL BESLENME KONTRENDİKASYONLARI
GİS obstruksiyonu, paralitik/mekanik ileus Peritonit, perforasyon NEK GİS kanaması GİS konjenital anomalileri ağır-akut pankreatit yüksek debili intestinal fistül şok / vazopressor tedavi alınıyor olması intestinal iskemi

5 ENTERAL BESLENME UYGULAMASI
ENTERAL BESLENME HANGİ DURUMLARDA VERİLİR? HASTANIN ENTERAL BESLENME İHTİYACI OLDUĞUNU NASIL ANLARIM? HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRİRİM? HASTANIN İHTİYACINI NASIL HESAPLARIM? NE KADAR VERMELİYİM? HANGİ YOLU KULLANMALIYIM? HANGİ ÜRÜNÜ SEÇMELİYİM?

6 ENTERAL BESLENME HANGİ DURUMLARDA VERİLİR
Metabolik gereksinimleri karşılayacak ve büyüme- gelişmeyi sağlayacak protein enerji mikronutrient sıvıyı güvenilir ve yeterli biçimde alamayan Beslenemediği için kilo kaybeden Beslenme gereksinimi artmış kronik/yüksek riskli hastalar veya malnutrisyonlu hastalar Oral yoldan besinleri alamayan hastalar

7 YETERSİZ BESLENME NEDİR?
miktar  nutrisyonel gereksinimlerin % 50-60’tan daha azını tüketebilme süre  bir gün içinde beslenme için ayrılan toplam zaman > 4-6 saat <1 yaş son 3 gün içinde, >1 yaş son 5 gün içinde oral alımın olmaması son 7-10 günde gereken kaloriyi (%60-80) oral yoldan alamama ileri derecede düşük tartı (beklenen vücut ağırlığının % 70’inden az)

8 YETERSİZ BESLENME NEDİR?
Son 1 ayda 2 kg veya %5’den fazla ağırlık kaybı Son 6 ayda 4-5 kg veya %10 tartı kaybı < 2 yaş 1 aydan uzun sürede yetersiz büyüme ve tartı alımı > 2 yaş 3 aydan uzun sürede tartı alamama veya tartı kaybı Büyüme eğrisinde yaşa göre ağırlıkta persantil aralığı kaybı Triseps cilt kıvrım kalınlığının ısrarlı < 5. persantil olması Büyüme hızında azalmanın > 0.3 SD/yıl olması Erken/orta pübertal dönemde büyüme hızındaki azalmanın önceki yıla göre > 2cm/yıl olması

9 YETERSİZ ALIM EMME-YUTMA BOZUKLUKLARI PREMATURİTE (immatüriteye bağlı oromotor disfonksiyon) NÖROLOJİK DEFİSİT (MMR, serebral palsi, koma,SSS operasyonu vb) ÜST GİS-HAVA YOLU KONJ. ANOM. (yarık damak,TÖF, atrezi) ÜST GİS YARALANMASI-YANIK KANSER Tümörler (Baş-boyun) Kemoterapi KRİTİK HASTA (koma, yoğun bakım, yanık, sepsis) ŞİDDETLİ GÖR ANOREKSİ NERVOZA DİĞER (sütün / formül mamanın yanlış hazırlanması, davranışsal problemler, bozulmuş ebeveyn-çocuk ilişkisi, sosyal statü (fakirlik, vb.), ihmal, gıda yokluğu)

10 ARTMIŞ METABOLİZMA KRONİK HASTALIKLAR: Konjenital Kalp Anomalileri
Kronik Akciğer Hastalığı (KF) artmış Kronik Böbrek Hastalıkları metabolizma Kronik Karaciğer Hastalıkları (+ kolestaz varsa emilim bozukluğu) Malignensi HIV enfeksiyonu ya da diğer immün yetmezlikler

11 SİNDİRİM VE EMİLİM BOZUKLUKLARI
Çölyak Hastalığı GİS Alerji Kistik Fibrozis Kısa Barsak Sendromu Enflamatuvar Bağırsak Hastalıkları Safra Yapım, Salınım Bozuklukları Kronik İshal İmmun Yetmezlikler (AIDS, SCID) GİS Motilite Bozuklukları Doğuştan Metabolik Hastalıklar Pankreatit

12 HASTAYI NASIL DEĞERLENDİRİRİM?
Kronik hastalıklarda hastanın nutrisyonel durumunu gösteren tek belirteç yok Bu nedenle birkaç yöntemin bir arada kullanılması öneriliyor A:ANTROPOMETRİK DEĞERLENDİRME B:BİYOKİMYASAL İNCELEMELER C:KLİNİK MUAYENE BULGULARI D:DİYET ÖYKÜSÜ Klinik bulgulardan önce bulgu verebilir İnvaziv Pahalı Her yerde uygulanamayabilir Her patolojik sonuç malnutrisyona bağlı olmayabilir Pek çok faktörden etkilenir

13 FİZİK İNCELEME: ANTROPOMETRİK DEĞERLENDİRME
AĞIRLIK BOY YAŞA GÖRE BOY BOYA GÖRE AĞIRLIK BESLENME YETERSİZLİĞİNİN DİĞER BULGULARI Muayenede boy ve ağırlığa ek olarak kas miktarı ve yağ dokusuna bakılmalı Yağ dokusu: İnspeksiyon: Yanaklar, göğüs, karın duvarı yağlanması, kıvrımlar Triseps deri kıvrım kalınlığı (TSF) Kas kütlesi: İnspeksiyon: Gluteal, temporal kaslar Orta kol çevresi ölçümü (MAC)

14 DİYET ÖYKÜSÜ İştah durumu
Yeterli enerji ve protein alıyor mu? (3 günlük diyetten kalori/protein analizi ) Vitamin-mineral desteği alıyor mu? Diyette kısıtlama var mı? Depresyon bulguları var mı? Enteral ürün kullanımı, içeriği Tüple beslenme, gece beslenmesi, gastrostomi? Parenteral beslenme desteği yapılıyor mu? Örn: Kistik fibrozis Pankreatik enzim kullanımı, MCT desteği, beraberinde KC hastalığı, diyabet var mı? AC enfeksiyon sıklığı İleal rezeksiyon öyküsü

15 ENTERAL BESLENME YAPILACAK OLAN HASTANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Beslenme durumunun değerlendirilmesi Hava yolu anatomisi Solunum sıkıntısı, desteği, aspirasyon riski Orofaringeal koordinasyon Yutma fonksiyonu GİS bütünlüğü/fonksiyon değerlendirmesi Parsiyel obstr, fistül, yapışıklık, villus atrofisi, kısa bağırsak vs.

16 GÜNLÜK İHTİYACIN HESAPLANMASI
Enerji Protein 0-3 ay: kcal/kg 3.3 g/kg 3-5 ay: kcal/kg 2.6 g/kg 6-8 ay: kcal/kg 2.1 g/kg 9-12 ay: kcal/kg 1-10 yaş: kcal/kg 6 yaş: 1.6 g/kg 10 yaş: K:1.35g/kg E:1.37 g/kg Yetişkin: kcal/kg K: 0.87 g/kg E: 0.96 g/kg Hastalık faktörleri Çarpım oranı Ateş Büyüme geriliği Elektif cerrahi Kırık Ciddi enfeksiyon Yanık Kardiak hastalık Crohn hastalığı Kısa barsak send. 1.2-2

17 ÜRÜN SEÇİMİ NASIL OLMALI?
EN uygulama nedeni nedir? (Eşlik eden kronik KC, böbrek, kalp, MSS hastalığı var mı?) Hastanın yaşı Klinik / nutrisyonel durumu, aktivite düzeyi Besin ihtiyacı nedir? Şu anda ne ile besleniyor? Ne kadar besin alıyor? Ürünün lezzeti / Damak tadı, (Tüple beslenmede önemli değil, tam protein içeren formüller daha lezzetli) GİS bozukluğu var mı? Formülün ozmolalitesi önemli mi? Sıvı kısıtlaması var mı? Maliyet hesabı (gereksiz yere özel formul kullanımı maliyeti yükseltir)

18 TÜPLE ENTERAL BESLENMEDE ALGORİTM
İntestinal emilim normal mi? Evet Evet Hayır Standart formula Spesifik formula Kronik beslenme desteği (>4-6 hafta) gerekli mi? Hayır Evet Nazoenterik tüp Tüp enterostomi Aspirasyon riski var mı? Evet Hayır Evet Hayır Transpilorik tüp Nazogastrik tüp Jejunostomi Gastrostomi

19 TÜPLE BESLENMEDE UYGULAMA BİÇİMLERİ
SÜREKLİ İNFÜZYON 24 saat boyunca infuzyon pompaları ile besinin verilmesi Pompa gerektirir Postpilorik beslenmede, bolus beslenme intoleransında tercih edilir ARALIKLI (intermittan) İNFÜZYON Besin daha uzun sürede verilir (>1 saat) Pompa gerektirebilir 8-12 saat verilmez Evde enteral beslenme , gece beslenmesi için uygundur BOLUS İNFÜZYON Daha basittir, pompa gerektirmez Daha fizyolojiktir Oral alıma benzer,motiliteyi düzenler, trofik faktörlerin salınmasını ve dolayısıyla GİS gelişimini uyarır KOMBİNE ŞEKİLLER Örn:Gündüz bolus, gece infüzyon gibi

20 FORMULA SINIFLANDIRMASI
PROTEİN KAYNAĞINA GÖRE İnek sütü protein bazlı: A. Whey ağırlıklı B. Kazein ağırlıklı Diğer hayvan sütleri (keçi vb) Soya protein bazlı PROTEİN YAPISINA GÖRE Polimerik; tam protein Oligomerik (hidrolize; di- /tripeptidler) Elemental; amino asit YAĞ İÇERİĞİNE GÖRE LCT MCT eklenmiş Diğer KARBOHİDRAT İÇERİĞİNE GÖRE Laktozlu / laktozsuz Sukroz / fruktozlu Glukoz polimerleri / maltodekstrin DİĞER FAKTÖRLER Lif Glutamin, nükleotid, omega-3 Diğer ekler (prebiyotik, probiyotik) MODÜLER Karbohidratsız Yağsız Proteinsiz Değişik protein, yağ, KH karışımları

21 POLİMERİK ÜRÜNLER Nutrisyonel açıdan tamdırlar
Fonksiyonel bir sindirim sistemi gerektirirler Genellikle intakt besin öğelerinden oluşurlar Hem hastane hem de ev kullanımına uygundurlar Sağlıklı popülasyonda, makro ve mikronutrientler için referans değerlerini yansıtan bir kompozisyona sahiptirler

22 POLİMERİK ÜRÜNLERİN SINIFLAMASI
ENERJİ YOĞUNLUĞUNA GÖRE < 0.9 cal/ml Düşük enerji (Hipokalorik) cal/ml Normal enerji (İzokalorik) > 1.2 cal/ml Yüksek enerji (Hiperkalorik) PROTEİN İÇERİĞİNE GÖRE <% standart > % yüksek proteinli YAĞ İÇERİĞİNE GÖRE <% düşük yağlı > % yüksek yağlı OSMOLALİTEYE GÖRE (mOsm/L) < izotonik hipertonik > belirgin hipertonik

23 POLİMERİK ÜRÜNLER (%15-20) Protein kaynakları:
NİTROJEN KAYNAĞI TAM PROTEİNLER (%15-20) Protein kaynakları: Doğal yapıdaki formlar (süt ve yumurta proteini) Protein izolatları (kazein, laktoalbümin, soya protein izolatı, yumurta albümini) Proteinler, ürünün ozmolaritesini etkilemez Yeterli bir sindirim için normal pankreatik enzimler gereklidir.

24 POLİMERİK ÜRÜNLER KARBONHİDRATLAR ANA ENERJİ KAYNAĞI (%40-60) KH kaynağı oligosakkarit, maltodekstrin , sukroz veya nişasta Maltodekstrinler, ana KH kaynağı (düşük ozmotik yük, bağırsakta hızlı hidrolize olurlar) Sukroz ozmotik yükü artırır ancak ürünün tadını düzeltir

25 POLİMERİK ÜRÜNLER YAĞ KAYNAĞI BİTKİSEL YAĞLAR (%25-40)
Sıklıkla mısır ve soya fasulyesi Ayçiçek ve kanola yağı (tekli doymamış y.a.) Uzun zincirli trigliserit-LCT, esansiyel yağ asidi içerirler Orta zincirli trigliserit (MCT)’leri içerebilirler MCT’ler esansiyel y.a. içermez, ve enerjileri düşüktür.

26 LİFSİZ POLİMERİK ÜRÜNLER
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % KH (gr) Yağ (gr) MCT % mOsm/l Diğer özellikler Nutrini 200 ml. Vanilya Numil 100 2.5 %10 12.5 %50 4.4 %40 Ø  200 1-6 yaş ya da 8-20 kg arası çocuklarda, sükroz ve laktoz Ø Nutrini enerji 200 ml. 150 4.1 %11 18.5 %49 6.7  Ø 300 1-6 yaş ya da 8-20 kg arası, hiperkalorik, sükroz ve laktoz Ø Fortini 200 ml. Vanilya, çilek 3.4 %9 18.8 6.8 %41 450 1-6 yaş arası , yüksek enerjili, kıvamlı, laktozsuz. Nutrison 500 ml. 4 %16 12.3 3.9 %35 255 Laktozsuz ve glutensiz Nutrison Energy 500 ml. 6 18.3 5.8 360 Yüksek enerjili, glutensiz, laktozsuz Nutrison Protein Plus 500 ml. 128 6.3 %20 14.2 %45 4.9 Ø 280  Proteince zengin, laktozsuz Fortimel Drink 500 ml. 385 Düşük posalı, süt bazlı Fortimel Compact Protein (4x125 ml). Vanilya, çilek, muz 240 14.4 %24 24.4 9.4 570 Yüksek enerjili ve yüksek proteinli Isosource Standart 500 ml. Vanilya, Nestle 13.6 %54 3.3 %30 292 Laktoz ve glüten içermez Isosource Enerji 500 ml. 160 5.7 %14 20 %51 6.2 298 Yüksek kalorili Isosource Junior 250 ml. Vanilya, çikolata 122 2.7 17 %56 4.7 279 Yeterli ve dengeli izotonik diyet Isosource Protein 500 ml 6.6 %22 14.8 %29 350 yüksek protein ve kalori ihtiyacı ile emilim, metabolizma ve/veya malnütr sorunlarında

27 LİFSİZ POLİMERİK ÜRÜNLER
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % KH (gr) Yağ (gr) MCT % mOsm/l Diğer özellikler Resource Junior 200 ml. Vanilya, çilek, çikolata Nestle 150 3 %8 20.6 %55 6.2 %37 Ø 346 > 1 yaş, yüksek enerji içeren. Laktoz içerir, glüten içermez. Resource Energy 200 ml. Çikolata, çilek-ahududu, kayısı, muz, vanilya 5.6 %15 21 5 %30 445 > 3 yaş, yüksek enerji ve protein içeren, sınırlı sıvı alması gereken Resource Protein 200 ml. Vanilya, kayısı, çilek, kahve, orman meyveleri,  125 9.4 14 %45  3.5 %25 390 > 3 yaş, özellikle yüksek protein ve enerji ihtiyacında Resource ml. Vanilya, kayısı, çilek 200 9 %18 21.4 %43 8.7 %39 520 > 3 yaş, düşük hacimde yüksek enerji gereken (renal ve kardiyak yetm) PediaSure 220 ml. Vanilya, çilek, kakao, muz aromalı Abbott 101 2.8 (%11.1) 11.16 (%44.4) 4.98 (%44.5) 20 273 1-10 yaş arasında. Laktoz ve glüten içermez PediaSure Plus 220 ml. Vanilya, çilek, muz aromalı 151 4.2 16.74 7.47 1-10 yaş arası, enerji bakımından yoğun Laktoz ve glüten içermez Ensure 250 ml. Vanilya, çilek, kakao 100 3.9 %15.9 13.56 %54 3.36 %30.1 319 > 4 yaş. Laktoz ve glüten içermez Ensure Plus 220 ml. Vanilya, muz, çilek, kahve, şeftali 6.25 %16.7 20.2 %53.8 4.92 %29.5 509 Enerji bakımından yoğun, tam ve dengeli beslenme amaçlı Osmolite ml. Nötr 4 3.4 %30.3 244 yoğun bakım ünitesinde mekanik ventilasyona bağlı hastalarda

28 LİFSİZ POLİMERİK ÜRÜNLER

29 LİFLİ POLİMERİK ÜRÜNLER
BAZI ÜRÜNLER LİF İÇERİR İnce bağırsakta sindirilmeyen, kolona ulaştığında metabolit olarak veya enerji için kullanılabilen tüm KH’lar Nişasta dışındaki polisakkaritler, inülin, FOS, GOS ve lignin APA lif önerisi:0.5 gr/kg/g Yaş+5 gr/g (en fazla 10 gr/g) ÇÖZÜNMEYEN LİFLER Selüloz ve ligninden zengindir, Su tutarak fekal kitleyi arttırır, Konstipasyonu engeller, GİS fonksiyonu arttırır ÇÖZÜNEN LİFLER Kolondaki anaerobik mikroflora tarafından fermente edilir Kolon fonksiyonlarını devam ettiren bileşikler oluştururlar.

30 LİFLİ POLİMERİK ÜRÜNLER
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % KH (gr) Yağ (gr) MCT % Lif (gr) mOsm/l Diğer özellikler Isosource Lifli 500 ml. Karışık meyve Nestle 100 3.8 %15 13.6 %55 3.4 %30 Ø  1.6 317 Yeterli ve dengeli, izotonik Resource fıbre 200 ml. Kahve, orman meyv, çilek, kayısı, vanilya 200 9 %18 21.4 %43 8.7 %39 2.5 470 3 yaş üstü. Düşük hacimde yüksek enerji gereken ( kardiyak yet) Nutrini Multi Fibre 200 ml. Numil 2.8 %11 12.3 %49 4.4 %40 0.8 MF6 260 1-6 yaş ya da 8-20 kg arası. Gluten ve laktoz Ø Nutrini Energy Multi Fibre 200 ml. 150 4.1 18.5 6.7  Ø  315 1-6 yaş ya da 8-20 kg arası, hiperkalorik, sükroz ve laktoz Ø Fortini Multi Fibre 200 ml. Vanilya, çilek, muz, çikolata %9 18.8 %50 6.8 %41 1.5 MF6 %2 440 > 1 yaş, yüksek enerjili, kıvamlı, çözünür ve çözünmez lif karışımı olan MF6 içerir Fortini 1.0 Multi Fibre 200 ml. Vanilya, çilek, muz, çikolata 103 2.4 %10  11.8 %47 4.5 1.5 (MF) %3 > 1 yaş, izokalorik, glütensiz ve laktozsuz Nutrison Protein Plus Multi Fibre 500 ml. 125 6.3 %20 14.1 %44 4.9 %34 1.5 285 > 1 yaş, yüksek enerjili, protein ve liften zengin, laktozsuz Nutrison Multi Fibre 500 ml. 4 %16 3.9  250 > 1 yaş, glütensiz ve laktozsuz Fortimel Energy Multi Fiber 200 ml. Vanilya 6 18.4 5.8 %35 2.3 455 PediaSure Fiber 220 ml. Vanilya, çilek, muz aromalı Abbott 101 (%11.1) 10.93 (%43.2) 4.98 (%44.3) 20 0.73 (%1.4) 289 1-10 yaş arasında. Laktoz ve glüten içermez. Diyet lifi ve FOS içerir. PediaSure Plus Fiber 220 ml Vanilya, çilek, muz aromalı. 152 4.2 16.39 7.47 1.1 389 1-10 yaş arası. Enerji bakımından yoğun. Laktoz ve gluten içermez Ensure Plus Fiber   155 6.25 %16.1 20.2 %55.3 4.92 %28.6  Ø 552 Enerji ve protein bakımından yoğun, lif ve FOS içeren Ensure 2 cal 200 ml, Vanilya, muz 8.4 %16.8 8.9 %40.2 523 Enerji ve protein bakımından yoğun, FOS içeren

31 LİFLİ POLİMERİK ÜRÜNLER

32 POLİMERİK İNFANT ÜRÜNLERİ
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % KH (gr) Yağ (gr) MCT % Lif (gr) mOsm/l Diğer özellikler Similac high energy 200 ml. Aromasız Abbott 101 2.6 %10.4 10.1 %40.3 5.4 %48.5 Ø 0.4 gr GOS %0.8 284 18 aydan küçük veya ağırlığı 8 kg’dan düşük bebekler . GOS’dan zengin, glüten ve palm yağı içermez, laktoz içerir, DHA ve AA, linoleik asit, nüklotidleri içerir Infatrini 200 ml Numil %10.2 10.3 %40.7 %48  Ø 0.6 %1.1 295 18 aydan küçük veya ağırlığı 8 kg’dan düşük bebekler için yoğun enerjili, lif (GOS %90, FOS %10), nükleotid içerir

33 POLİMERİK İNFANT ÜRÜNLERİ

34 OLİGOMERİK / SEMİ-ELEMENTAL VE ELEMENTAL ÜRÜNLER
Minimal sindirime gereksinim duyulan tamamen emilebilen ve enzimatik olarak çeşitli derecelerde hidrolize edilebilen veya tamamen hidrolize edilerek sindirilmiş, makro besin öğelerini içermektedir. Laktoz ve gluten içermez.

35 OLİGOMERİK VE SEMİ-ELEMENTAL ÜRÜNLER
Protein kaynağı: dipeptid, tripeptid Serbest yağ kaynağı: LCT (omega-3, omega 6), MCT KH kaynağı: maltodekstrin, disakkaritler Vitamin, mineral içerirler Ozmolariteleri, elemental ürünlere göre daha düşüktür

36 ELEMENTAL ÜRÜNLER Protein kaynağı: serbest aminoasitler
Yağ kaynağı: MCT ve/veya esansiyel yağ asitleri KH kaynağı: monosakkaritler, disakkaritler Vitamin, mineral içerirler Osmolarite yüksek Laktoz ve glüten içermezler

37 OLİGOMERİK, SEMİ-ELEMENTAL VE ELEMENTAL ÜRÜNLER
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % KH (gr) Yağ (gr) MCT % mOsm/l Diğer özellikler Isosource MCT, (480 g kutu, 80X6 poşet ). Ahududu, vanilya 1 poşet ml su Nestle 98 12.8/pşt %15 54.4/pşt %66 7.2/pşt %19 50 305 Süt ve soya proteini içermez (yumurta akı proteini), semielementer, laktozsuz, az yağlı, MCT’den zengin. IBD, pank yet, malabsorb, süt proteini allerji PediaSure Peptide 200 ml. Vanilya Abbott 100 3.0 (%12) 13.0 (%52) 4.0 (%36) 272 1-10 yaş arası. Semielemental (%70 whey, %30 kazein). MCT’den zengin. Gluten ve laktoz içermez. Nutrini Peptisorb 500 ml Numil 2.8 %11 13.7 %54 3.9 %35 295 1-6 yaş ya da 8-20 kg arası çocuklarda, semi-elemental, yüksek MCT, glütensiz. CF, IBD, karaciğer hast, pank enzim eks, KBS, enterik fistül Nutrison Advanced Peptisorb 500 ml. 4 %16 17.6 %69 1.7 47 455 1 yaş üstünde, peptit esaslı (semi-elemental), düşük yağlı, MCT’den zengin Bebelac Pepti Junior 450 gr kutu 1 ölçek=4.3 gr 66 1.8 6.8 %41 3.5 %48 Kısa zincirli peptit ve serbest a.a. Laktozsuz. Sindirim, emilim, ve çoklu besin allerjili (inek sütü allerjisi), PEM, malabsorbsiyon ve gelişme sorunları Alimentum 400 gr kutu 67.6 1.86 6.62 %39.2 3.75 %49.8 33  310 İnek sütü protein intoleransı, sindirim emilim sorunları ve kolik semptomlaroında Neocate 400 gr kutu, 1 ölçek= 4.6 g=22.22 kal 67 %10.8 7.2 %43.5 3.4 %45.7 %100 serbest aa, MCT ve nükleotidler içeren. Besin allerjisi, GÖRH, Eoz özofajit, kronik diyare, kolik, KBS, malabsorbsiyon Aptamil Pregomin AS Milupa İnek sütü proteini intoleransı, soya proteini intoleransı, laktoz ve sukroz intoleransı, galaktozemi ve herediter fruktoz intoleransı, KBS

38 OLİGOMERİK, SEMİ-ELEMENTAL ÜRÜNLER

39 ELEMENTAL ÜRÜNLER

40 MODÜLER ÜRÜNLER Modüler diyetlerin içinde tek ajan veya kombine olarak makro besin öğeleri vardır Karbonhidrat modülleri: maltodekstrin içerir Protein modülleri: whey proteini, kazein, kalsiyum kazeinat, laktalbumin, yumurta albumini, peyniraltı suyu, soya proteini Değişik yağ emulsiyonları ve yağlar (MCT)

41 MODÜLER ÜRÜNLER-KOYULAŞTIRICI ÜRÜNLER
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % Kh (gr) Yağ (gr) Lif (gr) % mOsm/l Diğer özellikler Fantomalt 400 g, 1ölçek=5 gr, kokusuz, Nötr Numil 19/ölçek %100 97 Enerji ihtiyacı artmış veya enerji alımı yetersiz kişilerde kullanılan maltodekstrin bazlı, az miktarda glukoz ve maltoz Protifar 225 g kutu 1 ölçek=2.5 gr Kokusuz, nötr. 2.2 gr/ölçek %93 < 0.04 gr/ölçek Laktoz %2  0.05/ölçek %5 30 Protein takviyesi gereken durumlar. Kazein ve whey proteinlerinden oluşur Resource thicken up clear 12 (24x1,2 g) Nestle 3.7/ölçek %1 0.7/ölçek %81 0.3 gr/ölçek %18 Hafif kıvamlı 100 ml=1 ölçek, bal=2 ölçek, puding=3 ölçek, Multi-thick kıvam artırıcı, 250 g/kutu, 1 ölçek=2.7 gr Abbott 9.88 kcal (1 ölç) Eser 2.45 gr 0.003 gr şurup kıvamı: ölç, muhallebi kıvamı:2-2.5 ölç pudding kıvamı: 3-5 ölç Gluten içermez

42 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
Böbrek Hastalıkları: Enteral nutrisyonun amacı; Sıvı elektrolit dengesini korumak Nutrisyonu sağlamak Kan üre nitrojenini düşürmek Toksik ürünlerin birikimini azaltmak Protein-elektrolit dengesi özel ürünler. Stabil pre-diyaliz hastalarına esansiyel a.a ile zenginleştirilmiş, düşük proteinli ve yoğun enerjili ürünler Diyaliz hastalarına ise yüksek proteinli ve yoğun enerjili ürünler

43 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
Karaciğer Hastalıkları: Hepatik yetersizlik veya hepatik ensefalopati için özel Yüksek oranda dallı zincirli a.a Düşük oranda aromatik a.a ve metiyonin Protein ve elektrolit oranları düşük Yağ emilimi bozulduğu için, MCT’den zengin Sıvı kısıtlamasına bağlı olarak kalorik açıdan yoğun (>1 kcal/ml)

44 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
Gastrointestinal Disfonksiyon Ürünleri: Pankreatik yetmezlik, kısa bağırsak sendromu, İBH Hidrolize veya peptid içeren yarı hidrolize ürünler (yarı veya tam sindirilmiş) Bağırsak rehabilitasyonuna yönelik glutamin ve çözünür lif eklenmiş ürünler (İmpact glutamine) Glutaminin, enterosit sayısını ve farklılaşmasını arttırarak intestinal bariyeri geliştirdiği öne sürülmüştür. Çözünür lifin fermentasyonu sonucu oluşan kısa zincirli yağ asitleri de kolonik mukozal fonksiyonları destekler. Kolay sindirilebilir laktozsuz, glütensiz MCT katkılı, enterosit uyarımını arttıran TGF- β içeren ürünler (Modülen IBD)

45 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
Akciğer Hastalıkları: Solunum yetersizliği: CO2 , O2 Karbonhidrattan zengin beslenme CO2 KH’a oranla yağın daha fazla olduğu (yağ içerikli) özel ürünler !!!

46 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
Diyabet: Kan şekerinin dikkatli izlemi ve yeterli medikasyon ile birçok diyabet hastasında standart enteral ürün kullanılabilir Bazı yeni formüller, karbonhidratların bir bölümünü, monoansatüre yağ asitleri (MUFA) ile değiştirmiştir (toplam enerjinin %35’ine kadar) Lif içerebilirler

47 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
İmmün Sisteme Özel (İmmünnutrisyon): Bu ürünlerde tek tek veya kombine olarak glutamin, arginin, omega-3 yağ asitleri, nükleotitler ve dallı zincirli aminoasitler, antioksidanlar gibi özel nutrientler bulunmaktadır Teorik olarak amaç Bağırsak bakteriyel translokasyonunu azaltmak Bağırsak ilişkili lenfoid dokuyu geliştirerek inflamatuar yanıtı etkilemek

48 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % Kh (gr) Yağ (gr) Lif (gr) % mOsm/l Diğer özellikler Nepro ml Vanilya Abbott 200 9.6 %14 20.64 %42.8 %43.2 1.56 FOS 446 böbrek hastalarında (özellikle diyaliz hastaları), enerjisi yüksek, FOS içeren. Folattan zengin, K ve D vit düşük. İmpact Enteral 500 ml Nötr (immunonutrisyon) Nestle 101 5.6 %22 13.4 %53 2.8 %25 298 > 1 yaş ,arginin, RNA ve omega-3 y.a. zengin. Kanser, majör operasyon, hipermetabolik durumlar, travma, yanık, ventilatördeki hastalar, hafif sepsis İmpact Glutamin Enteral 500 ml Nötr (immunonutrisyon) 110 6.3 %23 14.5 %52 3 1.4 319 > 1 yaş, ek olarak glutamin ve lifler ile zenginleştirilmiş Oral İmpact RTD 237 ml. 140 7.64 18.9 3.9 > 3 yaş, arginin, RNA, omega 3 yağ asitleri ve çözünür lif içeren Oral İmpact 6 (5x74 g) Kahve, tropik 303/pşt 1ml-1 kcal 16.8/pşt 40.2 /pşt 8.3 /pşt kritik hastaların ve/veya immün sistem yetmezlikleri olan hastalar Resource Glutamin Neutral 20x5 g poşet 20/poşet 5 %100 Stres, travma veya ağır yanmalar, KT/RT kaynaklı mukozit, stomatit, özofajit, enterit . Profilaktik olarak veya tedavide. Glutamin plus portakal, nötral 30X22,4 g saşe 80/poşet 10/poşet 9.6/poşet 1.2/pşt yüksek miktarda glutamin ve antioksidana gereksinim duyan hastalarda Abound portakal (24g x30) 1 poşet ml su 89/poşet 14.8/poşet 6.5/poşet 0.02/poşet 434 yara iyileşmesini destekleyen, arginin, glutamin, beta hidroksi-beta-metilbütirat içeren Novasource GI Control 500 ml 106 4.1 %16 14.4 %54 3.5 %30 2.2 322 bağırsak mukoza bütünlüğünü destekleyen, diyare tedavisi. Benefiber ile zenginleştirilmiş Modülen IBD 400 gr kutu=2000 kal. Vanilya  100 (-150) kal 3.6 11 %44 4.7 %42 290 5 yaş üzerinde. IBD, KBS, malabsorbsiyon, malnütrisyon. Laktozsuz ve glutensiz. TGF-β ve %25 MCT içerir

49 HASTALIĞA ÖZGÜ ÜRÜNLER
100 ml üründe Firma Enerji (kcal) Protein (gr) Enerji % Kh (gr) Yağ (gr) Lif (gr) % mOsm/l Diğer özellikler Novasource DIABETES 250 ml. Karışık meyve. Nestle 101 4 %16 12.8 %51 3.7 %33 1.5 318 Diyabetik hastalar için, lifle zenginleştirilmiş Resource Diabet 200 ml Kahve, vanilya, çilek 100 7 %28 11.8 %47 2.8 %25 2 > 3 yaş, diyabet hastaları için, yüksek protein ve çözünür lif içeren Novasource Diabetes 250 ml Karışık meyve diabetikler için, tatlandırıcı içeren Glucerna 250 ml Abbott 4.18 %16.5 8.14 %35.1 5.44 %48.4 1.44 300 glukoza intoleransında, tekli doymamış lipidler ve lif (fiber) içeren, kh’ı azaltılmış Glucerna SR 230 ml. Vanilya, çilek, çikolata 92 4.65 %20.3 11.09 %46.6 3.38 %33.1 FOS 0.42 Lif 0.76 399 Kan şekeri regülasyonu. Yavaş salınımlı enerji sistemi ile diyabetiklerde. MUFA ve lif –FOS destekli Diasip 200 ml. Vanilya, çilek Numil 104 4.9 %19 11.7 3.8 %34 365 > 3 yaş, diabetli ve hiperglisemili hastalarda, düşük glisemik indekse sahip Nutrison Advanced Diason 500 ml 4.3 %17 11 %45 4.2 %38 diabetli ve hiperglisemili hastalarda, lifle zenginleştirilmiş Diben 500 ml Orman meyvesi, kapuçino, vanilya FK 90 8.3 %35 4.5 %43 %5 280 > 3 yaş. Diyabet veya glukoz intoleransı. Lif, protein ve tekli doymamış yağ asitleri açısından zengin, glütensiz ve laktozsuz Oxepa 500 ml Vanilya 152 6.25 10.6 %27.9 9.37 %55.6 384 Özellikle akut akc yaralanması veya ARDS‘de, GLA/EPA içeren, antioksidanları artırılmış (vit C ve E) Pulmocare 250 ml. Vanilya 151 10.57 9.33 %55.5 383 Akc hastaları için özel.. Arginin içeren, enerji bakımından yoğun, yağ oranı artırılmış, kh azaltılmış. Prosure 240 ml 125 6.65 %21.2 18.33 %60.4 2.56 %18.4 FOS 1.1 Lif 0.97 474 Onkoloji hastalarında. Yüksek protein, enerji, balık yağı, DHA/EPA içeren, artırılmış antioksidan, enerji yoğun

50 SONUÇ OLARAK Malnutrisyon pek çok faktör nedeniyle sık görülmektedir
Hastayı sadece beslemek değil doğru beslemek gerekli: İçerik önemli EN, beslenmenin yanı sıra diğer pozitif etkileri için de uygulanır Birçok hastalıkta doğru beslenme komplikasyonları azaltır/ölümü engelleyebilir Özellikle kritik hastada erken dönemde EN uygulamasının başlaması önemli Ürünler hastanın tanısı, klinik ve beslenme durumu göz önüne alınarak seçilmeli EN verilen hasta fayda, morbidite ve komplikasyonlar açısından yakın takip edilmelidir

51 TEŞEKKÜRLER


"Enteral beslenmede yenilikler ve ürünler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları