Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih Bilimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih Bilimi."— Sunum transkripti:

1 Tarih Bilimi

2 Yalnız bir milletin, ya da devletin siyasi hayatını, uygarlığını
anlatan tarihe denir. Özel Tarih Olay ve olguların doğrudan doğruya kendisini inceleyen, nedensellik ve niçinsellik ilkesini kullanan tarihe denir. Bilimsel Tarih İnsan topluluklarını, toplumsal kurumlarla kuralları ve ilişkileri inceleyerek tarihe yardımcı olur. Sosyoloji Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde tarihe yardımcı olur. Coğrafya Coğrafya Bilimsel Tarih Sosyoloji Özel Tarih

3 Birden fazla devlet ve topluluğun ekonomik, siyasal ve
sosyal gelişmelerini inceler. Uygarlık Tarihi Devletlerarası savaş, barış, anlaşma ve yazışmaları inceleyen tarihtir. Siyasi Tarih İlk olarak Mısırlılar tarafından kullanılan bu takvime Roma- lılar son şeklini vermiştir. Miladi Takvim Başlangıcı hicrettir. Osmanlı dahil, pek çok Müslüman devlet tarafından kullanılan takvimdir. Hicri Takvim Hicri Takvim Uygarlık Tarihi Siyasi Tarih Miladi Takvim

4 Hindistan’da Babürşah Devleti tarafından kullanılan takvim-
dir. Celali Takvimi 12 yıllık bir daimi devirden ibaret olan bu takvimde, yıllar hayvan adlarıyla anılır. 12 Hayvanlı Türk Takvimi Tarihi bir olayı doğru olarak anlamaya yarayan her türlü malzemeye denir. kaynak Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği hakkında fikir verici belge ve delildir. kanıt Kanıt Celali Takvimi 12 Hayvanlı Türk Takvimi Kaynak

5 En güvenilir kaynaklardır.
Yazılı Kaynaklar Tarihi olayın geçtiği döneme ait, kitabeler, paralar, arkeolojik malzemeler gibi her türlü bulgulardır. Ana Kaynaklar Elde edilen verilerin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasıdır. Tahlil Bilgilerin doğruluğunun ya da yanlışlığının ayırt edilmesi aşamasıdır. Tenkit Ana Kaynaklar Tahlil Yazılı Kaynaklar Tenkit

6 Tarihçinin hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra eseri
anlaşılır bir dil ve iyi bir sanat kullanarak birleştirmesine denir. Terkip (Sentez) Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve konu- suna göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesidir. Tasnif Dünya’nın, Güneş etrafında bir tam dönüşüne kadar geçen süreye denir. Güneş Yılı Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen süreye denir. Ay Yılı Terkip (Sentez) Güneş Yılı Ay Yılı Tasnif

7 Türklerin kullandıkları ilk takvimdir.
12 Hayv. T.T. Türklerin Müslüman olduktan sonra kullanmaya başladık- ları takvimdir. Hicri T. Kısa sürede olup biten işlere denir. Olay Uzun bir zaman diliminde gerçekleşen durumlara denir. Olgu Olgu Olay Hicri Takvim 12 Hayv. T.T

8 Tarihe kaynaklık edebilecek bilgi ve verilerin bulunması
aşamasıdır. Tarama Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılması aşamasıdır. Sentez (Terkip) Toplanan verilerin gerçekliği ve güvenirliliğinin tesbit aşamasıdır. Tenkit Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır. Tasnif Sentez (Terkip) Tasnif Tenkit Tarama

9 Eski Yunan’da ortaya çıkmış olan bu tarih anlayışında olaylar
ve efsanelerle karıştırılarak anlatılır. Hikayeci Tarih Bu tarih anlayışında tarihçiler mensubu oldukları toplumun milli birlik ve ahlaki değerlerini geliştirerek topluma faydalı olmayı amaçlar. Öğretici Tarih Tarihi olayları tek bir nedene dayandırmadan, dönemin siyasi, sosyal, ekonomik yönleri ele alınarak ve kaynaklar- dan yararlanılarak değerlendirilmesi ile ortaya çıkan tarih anlayışıdır. Araştırmacı Tarih Araştırmacı Tarih Öğretici Tarih Hikayeci Tarih

10 Günümüzde en yaygın olarak kullanılan takvimdir. 1 yıl
365 gün, 6 saattir. Miladi Takvim Osmanlı Devleti’nde güneş yılına göre düzenlenen ve mali işlerde kullanılan takvimdir. Rumi Takvim Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın emriyle hazırlanmıştır. Celali Takvimi Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullanmaya başla- mışlardır. Hicri Takvim İncelenen konu hakkındaki bütün kaynakların belli bir sistem içinde bölümlere ayrılmasıdır. Tasnif Hicri Takvim Miladi Takvim Celali Takvimi 12 Hayvanlı Türk Takvimi Rumi Takvim

11 Tarihi belgeleri, dil açısından inceleyen ve yorumlayan
bilimdir. Filoloji Toplumların örf, adet ve gelenekleri ile sosyal ve kültürel yapılarını inceleyen bilimdir. Etnografya Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında,mali işlerde kullanıl- mak üzere hazırlanan ve ismini Melikşah’ın ‘’ Celaleddin’’ unvanından alan takvimdir. Celali Takvimi Elde edilen verilerin yeterli olup olmadığının kontrol edil- mesine denir. Tahlil Filoloji Celali Takvimi Etnografya Tahlil

12 Osmanlılarda resmi devlet tarihçilerine verilen unvandır.
Vakanüvis Başka bir olayın belirtisi olarak gözlemlenmiş zaman içinde kısa sürede oluşan durumlara denir. Tarihi Olay Dünya’nın, Güneş etrafında bir tam dönüşün kaç gündür. 365 Bugün sadece dini ay ve günlerin belirlenmesinde kullanı- lan takvimdir. Hicri Takvim Hicri Takvim Vakanüvis 365 Tarihi Olay

13 Tarihe, özellikle tarih öncesi dönemden kalan eserlerin
kazılarla bulunmasında yardımcı olan bilim dalıdır. Arkeoloji Özellikle iskeletlerden yararlanarak ırklar hakkında bilgi veren bilimdir. Antropoloji a PAR TALİ İDAR RE

14 Parlam Rum Yas ento PAR TALİ İDAR Tarihi Olay


"Tarih Bilimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları