Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tarih Bilimi. Yalnız bir milletin, ya da devletin siyasi hayatını, uygarlığını anlatan tarihe denir. Olay ve olguların doğrudan doğruya kendisini inceleyen,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tarih Bilimi. Yalnız bir milletin, ya da devletin siyasi hayatını, uygarlığını anlatan tarihe denir. Olay ve olguların doğrudan doğruya kendisini inceleyen,"— Sunum transkripti:

1 Tarih Bilimi

2 Yalnız bir milletin, ya da devletin siyasi hayatını, uygarlığını anlatan tarihe denir. Olay ve olguların doğrudan doğruya kendisini inceleyen, nedensellik ve niçinsellik ilkesini kullanan tarihe denir. İnsan topluluklarını, toplumsal kurumlarla kuralları ve ilişkileri inceleyerek tarihe yardımcı olur. Tarihi olayların yerinin belirlenmesinde tarihe yardımcı olur. Sosyoloji Bilimsel Tarih Özel Tarih Coğrafya Bilimsel TarihSosyolojiÖzel Tarih

3 Birden fazla devlet ve topluluğun ekonomik, siyasal ve sosyal gelişmelerini inceler. Devletlerarası savaş, barış, anlaşma ve yazışmaları inceleyen tarihtir. İlk olarak Mısırlılar tarafından kullanılan bu takvime Roma- lılar son şeklini vermiştir. Başlangıcı hicrettir. Osmanlı dahil, pek çok Müslüman devlet tarafından kullanılan takvimdir. Miladi Takvim Siyasi Tarih Uygarlık Tarihi Hicri Takvim Uygarlık TarihiSiyasi TarihMiladi Takvim

4 Hindistan’da Babürşah Devleti tarafından kullanılan takvim- dir. 12 yıllık bir daimi devirden ibaret olan bu takvimde, yıllar hayvan adlarıyla anılır. Tarihi bir olayı doğru olarak anlamaya yarayan her türlü malzemeye denir. Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği hakkında fikir verici belge ve delildir. kaynak 12 Hayvanlı Türk Takvimi Celali Takvimi kanıt KanıtCelali Takvimi12 Hayvanlı Türk Takvimi Kaynak

5 En güvenilir kaynaklardır. Tarihi olayın geçtiği döneme ait, kitabeler, paralar, arkeolojik malzemeler gibi her türlü bulgulardır. Elde edilen verilerin yeterli olup olmadığının kontrol edilmesi aşamasıdır. Bilgilerin doğruluğunun ya da yanlışlığının ayırt edilmesi aşamasıdır. Tahlil Ana Kaynaklar Yazılı Kaynaklar Tenkit Ana KaynaklarTahlilYazılı KaynaklarTenkit

6 Tarihçinin hazırlık çalışmalarını tamamladıktan sonra eseri anlaşılır bir dil ve iyi bir sanat kullanarak birleştirmesine denir. Tarihsel verilerin gerçekleştiği mekana, zamana ve konu- suna göre bölümlere ayrılarak düzenlenmesidir. Dünya’nın, Güneş etrafında bir tam dönüşüne kadar geçen süreye denir. Ay’ın Dünya etrafında 12 defa dönmesi sırasında geçen süreye denir. Güneş Yılı Tasnif Terkip (Sentez) Ay Yılı Terkip (Sentez)Güneş YılıAy YılıTasnif

7 Türklerin kullandıkları ilk takvimdir. Türklerin Müslüman olduktan sonra kullanmaya başladık- ları takvimdir. Kısa sürede olup biten işlere denir. Uzun bir zaman diliminde gerçekleşen durumlara denir. Olay Hicri T. 12 Hayv. T.T. Olgu OlayHicri Takvim12 Hayv. T.T

8 Tarihe kaynaklık edebilecek bilgi ve verilerin bulunması aşamasıdır. Toplanan verilerin birleştirilerek sonuca ulaşılması aşamasıdır. Toplanan verilerin gerçekliği ve güvenirliliğinin tesbit aşamasıdır. Toplanan verilerin bir sistem dahilinde sınıflandırılması aşamasıdır. Tenkit Sentez (Terkip) Tarama Tasnif Sentez (Terkip)TasnifTenkitTarama

9 Eski Yunan’da ortaya çıkmış olan bu tarih anlayışında olaylar ve efsanelerle karıştırılarak anlatılır. Bu tarih anlayışında tarihçiler mensubu oldukları toplumun milli birlik ve ahlaki değerlerini geliştirerek topluma faydalı olmayı amaçlar. Tarihi olayları tek bir nedene dayandırmadan, dönemin siyasi, sosyal, ekonomik yönleri ele alınarak ve kaynaklar- dan yararlanılarak değerlendirilmesi ile ortaya çıkan tarih anlayışıdır. Araştırmacı Tarih Öğretici Tarih Hikayeci Tarih Araştırmacı TarihÖğretici TarihHikayeci Tarih

10 Günümüzde en yaygın olarak kullanılan takvimdir. 1 yıl 365 gün, 6 saattir. Osmanlı Devleti’nde güneş yılına göre düzenlenen ve mali işlerde kullanılan takvimdir. Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın emriyle hazırlanmıştır. Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra kullanmaya başla- mışlardır. Celali Takvimi Rumi Takvim Miladi Takvim Hicri Takvim Miladi Takvim Celali Takvimi12 Hayvanlı Türk Takvimi Rumi Takvim İncelenen konu hakkındaki bütün kaynakların belli bir sistem içinde bölümlere ayrılmasıdır. Tasnif

11 Tarihi belgeleri, dil açısından inceleyen ve yorumlayan bilimdir. Toplumların örf, adet ve gelenekleri ile sosyal ve kültürel yapılarını inceleyen bilimdir. Selçuklu Sultanı Melikşah zamanında,mali işlerde kullanıl- mak üzere hazırlanan ve ismini Melikşah’ın ‘’ Celaleddin’’ unvanından alan takvimdir. Elde edilen verilerin yeterli olup olmadığının kontrol edil- mesine denir. Celali Takvimi Etnografya Filoloji Tahlil FilolojiCelali TakvimiEtnografyaTahlil

12 Osmanlılarda resmi devlet tarihçilerine verilen unvandır. Başka bir olayın belirtisi olarak gözlemlenmiş zaman içinde kısa sürede oluşan durumlara denir. Dünya’nın, Güneş etrafında bir tam dönüşün kaç gündür. Bugün sadece dini ay ve günlerin belirlenmesinde kullanı- lan takvimdir. 365 Tarihi Olay Vakanüvis Hicri Takvim Vakanüvis365Tarihi Olay

13 Tarihe, özellikle tarih öncesi dönemden kalan eserlerin kazılarla bulunmasında yardımcı olan bilim dalıdır. Özellikle iskeletlerden yararlanarak ırklar hakkında bilgi veren bilimdir. a Antropoloji Arkeoloji PARTALİİDARRE

14 Parlam Yas Rum ento PARTALİİDARTarihi Olay


"Tarih Bilimi. Yalnız bir milletin, ya da devletin siyasi hayatını, uygarlığını anlatan tarihe denir. Olay ve olguların doğrudan doğruya kendisini inceleyen," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları