Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Merkezi Yönetim.  1)BİRUN:Sarayın dış bölümüdür.  2)ENDERUN:Sarayın iç bölümüdür.Devlet adamları bu bölümde yetişir.  3)HAREM:Padişahın ve ailesinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Merkezi Yönetim.  1)BİRUN:Sarayın dış bölümüdür.  2)ENDERUN:Sarayın iç bölümüdür.Devlet adamları bu bölümde yetişir.  3)HAREM:Padişahın ve ailesinin."— Sunum transkripti:

1 Merkezi Yönetim

2  1)BİRUN:Sarayın dış bölümüdür.  2)ENDERUN:Sarayın iç bölümüdür.Devlet adamları bu bölümde yetişir.  3)HAREM:Padişahın ve ailesinin bulunduğu bölümdür.

3  Osmanlı Devleti merkeziyetçi bir yapıya sahipti.  Padişahlar Fatih döneminden itibaren cülus töreni ile tahta çıkar.Eyüp Sultan Türbesinde kılıç kuşanırdı.  Yine Fatih döneminden sonra divan toplantılarına veziriazamlar başkanlık yapmaya başlamış.Halledilemeyen sorunları ikindi ezanından sonra toplanan İkindi Divanında görüşmüşlerdir.

4  1)SEYFİYE:Asker kökenli kişilerdir.Veziriazam,Yeniçeri Ağası,Kaptanı Derya  2)İLMİYE:Medrese kökenli kişilerdir.Şeyhülislam,Kadı,Kazasker  3)KALEMİYE:Memur,bürokrat kesimdir.Nişancı,Defterdar,Reisülküttap

5  EYALET-BEYLERBEYİ  SANCAK-SANCAKBEYİ  KAZA-KADI  KÖY-KETHÜDA,YİĞİTBAŞI  Bunların dışında çarşı ve pazarlardaki esnafları denetleyen kişi Muhtesip idi.  Çarşı ve pazarlardaki ürünlerin tartılması ve adaletli dağıtılmasından sorumlu kişi ise Kapan Emini idi.  Ticarethane ve zanaat sahiplerinden vergi toplayanlar ise Gümrük ve Bac Emini diye anılıyordu.

6 SALYANELİ EYALETLER(YILLIKLI) SALYANESİZ EYALETLER(YILLIKSIZ) ÖZEL YÖNETİMİ OLAN EYALETLER Tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlerdir.Elde edilen gelir doğrudan hazineye aktarılır.Mısır,Habeş,Cez ayir,Tunus,Trablus Tımar sisteminin uygulandığı eyaletlerdir.Rumeli,Ana dolu,Musul,Bağdat,Bosn a İç işlerinde serbest,dış işlerinde Osmanlıya bağlı eyaletlerdir.Erdel,Eflak, Boğdan

7  1)MESLEKİ EĞİTİM:Selçuklulardaki Ahi teşkilatı Osmanlılarda Lonca ismiyle aynen devam etti.Çıraklıktan ustalığa kadar yol izlenir,usta olanlara icazet denilen belge verilirdi.

8  Enderun:Küçük yaşta alınan devşirme çocukların devlet yönetiminde hizmet vermesi için yetiştirildiği yerdir.  Harem:Padişahın eşi çocukları ve cariyelerinin yaşadığı bölümdür.Bunlar sıkı bir eğitimden geçerdi.Ayrıca padişahın erkek çocukları şehzadegen mektebinde ilköğrenim eğitimi görürdü.

9  Osmanlı eğitim sisteminin temelini medreseler oluşturuyordu.  Özellikle Fatihten sonra medreseler kaliteli eğitim vermeye başlamışlardır.Hem dini hem de fen bilimleri okutulurdu.  İlk aşamadı Sıbyan Mektebi’dir.

10  Kapıkulu ordusu içindeki her ocak kendi alanında uzman olduğu konuda eğitim verirdi.  Tophane:Top döküm sanatını öğretirdi.  Humbarahane:Havan topu ve el bombası yapımı eğitimi verirdi.  Tüfekhane:Tüfek yapımı,bakım ve onarım eğitimi verirdi.  Kılıçhane:Kılıç kullanma eğitimi verirdi.  Mehterhane:Askeri mızıka eğitimi verirdi.

11  Halkın dini eğitim aldığı yer cami,tekke ve zaviyelerdi.  Buralarda tefsir,hadis,fıkıh,hat ve tezhip dersleri alırlardı.

12 GÖKHAN MUTLU-ÇANDIR ANADOLU LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ


"Merkezi Yönetim.  1)BİRUN:Sarayın dış bölümüdür.  2)ENDERUN:Sarayın iç bölümüdür.Devlet adamları bu bölümde yetişir.  3)HAREM:Padişahın ve ailesinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları