Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Page 1 NURETTİN TOPÇU Göllüce İlk ve Ortaokulu Haziran 2016 Sene Sonu Mesleki Çalışmalar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Page 1 NURETTİN TOPÇU Göllüce İlk ve Ortaokulu Haziran 2016 Sene Sonu Mesleki Çalışmalar."— Sunum transkripti:

1 Page 1 NURETTİN TOPÇU Göllüce İlk ve Ortaokulu Haziran 2016 Sene Sonu Mesleki Çalışmalar

2 Page 2 NURETTİN TOPÇU 1909 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Topçuzade Ahmet Efendi Annesi Fatma Hanım Bezmialem Valide Sultan Mektebi’nde Anaokulu Büyük Reşid Paşa Numune Mektebi’nde ilkokulu Vefa İdadisi (birincilikle bitirir) İstanbul Erkek lisesi 1909-1975

3 Page 3 NURETTİN TOPÇU 1928 yılında devlet bursuyla Fransa’ya gider. Bordeaux Lisesi’nde psikoloji Strasbourg Üniversitesi (felsefe, ahlâk ve sanat tarihi) Sorbonne’da akademisi (Felsefe doktorasını tamamlayan ilk Türk öğrenci)

4 Page 4 Türkiye’ye döndüğünde bir süre Galatasaray Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yaptı. Galatasaray Lisesi Müdürü Behçet Bey'in bazı öğrencilerinin geçirilmesi için yaptığı teklifleri yerine getirmediği için İzmir'e tayin edildi.

5 Page 5 İzmir'de kendisi ve düşünceleriyle aynileşecek olan Hareket dergisini çıkarmaya başladı (1939). "Ziya Gökalp – Mustafa Kamil çizgisinin savunduğu ırkçı, Turancı milliyetçilik ve batılılaşma idealine karşı, Anadolu Milliyetçiliği’ni savundu.

6 Page 6 İslam’ın ruh yönü ile insanı yücelten değerlerini yazı ve konferansları ile Türk aydınları arasında gündemleştirdi. Daha sonra Haydarpaşa Lisesi, Vefa Lisesi ve son olarak uzun yıllar çalışarak buradan emekli olacağı İstanbul Lisesinde görev yaptı. Bu görevlerine ek olarak 27 Mayıs ihtilaline kadar Robert Kolejinde Tarih ve İstanbul İmam Hatip Okulu'nda Dinler Tarihi Dersleri verdi.

7 Page 7 Nurettin Topçu sosyoloji, felsefe, mantık, ahlak, psikoloji, edebiyat ve güncel konulara değindiği otuzu aşkın eser yazdı. Hareket dergisi başta olmak üzere birçok dergi ve gazetede makaleleri yayımlandı. Nurettin Topçu 10 Temmuz 1975’te pankreas kanserinden vefat etti.

8 Page 8 TÜRKİYENİN MAARİF DAVASI

9 Page 9 KİtabImIz üç ana bÖLÜMDEN oluşmaktadIr: BİRİNCİ BÖLÜM 1-Beklenen Gençlik 2-Millet maarifi 3-Türk maarifi İKİNCİ BÖLÜM 1-Mektep 2-Muallim 3-Muallimin mesuliyetleri

10 Page 10 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 1-Maarif Davamız 2-İlk öğretim 3-İlkokullarda ahlak eğitimi 4-Orta öğretim 5-Lise Dersleri 6-Liselerde Din Dersleri 7-Okullarımızda Din Ve Ahlak Eğitimi 8-Üniversite 9-Üniversite Olayları 10-Milli Eğitim Ve Muhtar Üniversite 11-Din Eğitimi 12-Ahlak Terbiyesi 13-Okulda Ahlak 14-Kıymetli Gençler

11 Page 11 Görüşleri

12 Page 12 Nurettin Topçu eğitim politikalarını belirleyen ve yürütenlerin güttüğü maarif dâvasının sadece teknik bir dâva olduğunu söyler. Muallim, maarif dâvamızın yapıcı ve en esaslı unsurudur. Üniversite mezunlarını doğrudan doğruya muallim kadrosuna almak hatalıdır. Üniversiteler bilim ve düşünce üreten merkezler olduğu için üniversite eğitimi süresi doktorayı da ihtiva edecek şekilde on yıla çıkarılmalıdır.

13 Page 13 Herkesin üniversite okumasına yönelik eğitim felsefesi terk edilmelidir. Üniversitede eğitim çift anadalda yapılmalıdır. Filozof doktorlar, matematikçi hâkimler, coğrafyacı mühendisler, tarihçi mimarlar… olunmalıdır. Topçu, millet ve mukaddesat ruhunu aşılaması lâzım gelen günümüz mektebi bizim değil, demektedir. Topçu’ya göre bir buçuk asırdan beri Arap aşısından uzaklaşarak Garp taklidine özeniyoruz.

14 Page 14 Medeniyet kendi tekniğini üretir ilkesi gereğince kendi metafiziğimize ait teknik üretimine geçilmelidir. Teknik kendi kültürümüzden doğmuş olacaktır: Bu tabiatın zaruretidir. Meslek odaları okullar açmalıdır. Meslek odalarının açtığı okullardan mezun olanları devletin sahiplendiği pazarların sahibi yapmak boynumuzun borcudur.

15 Page 15 Bizim kendi bünyemiz için dokuyacağımız yeni iktisadî nizâm, şu vasıfları taşıyacaktır: Devlet programı, devlet teşebbüsü ve devlet kontrolüne dayanan köylünün emeği ile çalışan, kârına köylüyü ortak yapan [cemaatçi] sistem. Ana unsur olarak fabrika amelesini değil, işlettiği toprağın asıl sahibi olan toprak işçisini, yani köylüyü alacaktır. Ticaret hayatında ise loncaların yeni görüş ve ihtiyaçlara uygun olarak canlandırılması lâzımdır.

16 Page 16 Meslek adamlarının ticari hayatta varlıklarını koruyabilmek için dünya kapitalizminin haçlı orduları gibi Anadolu’ya yayılan AVM ve zincir mağazalar sisteminin reddedilmesi gereklidir. Anadolu, Avrupalının zehirli elinden kurtulup kendi mâzisinin ruhî kuvvetlerini tekrar canlandırarak onu kendi iktisadî yapısının hâkimi yapmalıdır.

17 Page 17 Kentler küçültülmeli, meslek şehirleri kurulmalıdır. Osmanlı’da tatbik edildiği gibi iskan politikası güdülmeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya asgari onbeş şehir inşa edilmelidir. Üniversiteye giriş imtihanı kaldırılmalıdır. Zanaatkârlar yetiştirmelidir. Meslek eğitimi liseye çekilmelidir. Üniversite hocası sınav kağıdı okumamalıdır.

18 Page 18 Akademi dili Türkçe olmalıdır. Üniversitelerde Arapça, Farsça, Kürtçe öğretimi Osmanlı devri yazı dilinin Türkiye’deki ve tüm dünyadaki belgelerinin yeniden elden geçirilmesini amaçlamakla beraber din birliği olan kavimlerin ülkü birliğini tesis edecek ortak kavramlarını geliştirmenin de peşinde olmalıdır.

19 Page 19 Mesleki eğitimle toplumsal üretim ve örgütlenme tarım ve hayvancılığa, zanaatkârlığa yönlendirilmelidir. Köyler sahipsiz bırakılmamalı, köy hayatına bir nizâm verilmelidir. Aileyi toplumun temeli kılacak yeni bir ideali oluşturmak muallimin vazifesidir. Kadına ve çocuğa aile içindeki kimliği verilmelidir.

20 Page 20 Her mahallede anne okulları kurulmalı ve 3-5 yaş arası çocuklarla annelerini yetiştiren, Kur’an eğitimi veren merkezler oluşturulmalıdır. Topçu’ya göre maarifin temeli İslâm’dadır. Her okulda mahalle sakinlerinin yararlandığı kütüphaneler kurulmalı, araştırma yapma imkânı verilmeli, üniversite mensuplarının mahalle sakinlerine ders vermelerini mümkün kılan programlar oluşturulmalıdır.

21 Page 21 Küçük esnaf, zanaatkâr, çiftçi örgütleri kurulmalı ve bu örgütlerin ahlâkî esasları kayıt altına alınmalıdır. Ahlâkî zaafları olan meslek ve ilim adamlarının bilgi üretimine itibar edilmemelidir.

22 Page 22 Hasan Küçük İngilizce Öğretmeni TEŞEKKÜRLER


"Page 1 NURETTİN TOPÇU Göllüce İlk ve Ortaokulu Haziran 2016 Sene Sonu Mesleki Çalışmalar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları