Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

  1876'da İstanbul'da doğdu.  Fatih Rüştiyesi, Vefa İdadisi, Hukuk Mektebi öğre­nimlerinden sonra, İdare Hukuku ve Devletler Hukuku öğretmenliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "  1876'da İstanbul'da doğdu.  Fatih Rüştiyesi, Vefa İdadisi, Hukuk Mektebi öğre­nimlerinden sonra, İdare Hukuku ve Devletler Hukuku öğretmenliği."— Sunum transkripti:

1

2

3   1876'da İstanbul'da doğdu.  Fatih Rüştiyesi, Vefa İdadisi, Hukuk Mektebi öğre­nimlerinden sonra, İdare Hukuku ve Devletler Hukuku öğretmenliği yaptı.  İstanbul Maarif Müdürlüğü, Divan-ı Muhasebat Müdde-i Umumiliği görevlerinde bulundu.  Birkaç aylıkken babası Salih Efendi'yi kaybetti, bu yüzden çocukluk ve gençlik dönemi zorlukla geçti.

4   Çeşitli resmi makamlarda müdürlük ve idarecilik yaptı.  Vefa İdadisi'nde arkadaş olduğu Hüseyin Cahit Yalçın'la dostluğu ömür boyu sür­dü.  1908 Meşrutiyetinden sonra politik hayata girmesi istenmesine karşın, yapılan davetleri geri çevirmiş Mekteb-i Hukuk'taki «Hukuk-i İdare» ile «Hu­kuk-ı Düvel» derslerine devam etmiştir.

5   Meşrutiyetin ilanından sonra düşünce hayatına katılan çok sayıda dergiden biri de Şuayip'in felsefeci Rıza Tevfik ve iktisatçı Mehmet Cavid Bey ile birlikte çıkardıkları Ulum-ı İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'dır.  Derginin ilk sayısında Rıza Tevfik ve Mehmet Cavid ile birlikte yazdıkları 'Mukaddime ve Program" makalesi grubun felsefi, politik, ekonomik görüşlerini özetlemektedir.

6   Pozitivist ve liberal düşünceleri savunan dergi 1911'e kadar 27 sayı çıkmıştır.  Derginin yazılarının büyük kısmı Ahmet Şuayıp'e aittir ve sosyoloji alanındaki düşüncelerini bu dergide yazmıştır.  1910 yılında 34 yaşında tifoya yakalanarak ölmüştür.

7   Ahmet Şuayip; Başlıca eserleri:  Hayat ve Kitaplar (1901)  Ulum-ı İktisadiye ve içtimaiye Mecmuası (1908-1910): Rıza Tevfik Bölükbaşı ve Mehmet Cavit'le, 3. cilt, 24 sayı)  Hukuk-ı Umumiye-i Düvel (Devletler Genel Hukuku, 1912)  Hukuk-ı idare (ders kita­bı)  Esmar-i Matbuat (Basın Meyveleri) Eserleri

8

9   İbrahim Şinasi gazeteci şair ve tiyatro yazarıdır.  5 Ağustos 1826′da hayata gelen şairin babası Topçu Yüzbaşı Mehmet Ağa’dır.  Mehmet Ağa 1829′da Osmanlılar ve Ruslar arasında yapılan savaşta vefat etmiştir.

10   Mahalle Sıbyan okulunu ve Fevziye okulunu tamamlayıp katip adayı olarak Müşiriyeti Mektubi kalemine katıldı.  Farsça Arapça ve Fransızca öğrenen şair bilgilerini geliştirmesi için 1849′da devlet desteğiyle Paris’e gitti.  Paris’te de çalışmalarına devam etti edebiyat ve dil üzerine yoğunlaştı.

11   İstanbul’a 5 yıl sonra döndü ve Encümen-i Daniş’te görev aldı.  Tasvir-i Efkar ve Tercüman-ı Ahval gazetelerini çıkardı ve 1965 yılında tekrar Paris’e döndü. Fransa’da 5 yıl boyunca Ulusal Kitaplıkta çalışmalar yaptı ve kelime araştırmalarına yöneldi.

12   Osmanlı’da başlayan batılılaşma hareketlerinin önderlerinden oldu ve düşünce dil edebiyat konularının gelişmesini sağladı.  1871 yılının eylül ayında beyin kanserinden dolayı hayatını kaybetti.

13   Tercüme-i Manzume Şair Evlenmesi ( Türk edebiyatının ilk tiyatro eseri)  Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi  Durub-i Emsal-i Osmaniye  Müntehebat-ı Eşkar Müntehebat-ı  Tasvir-i Efkar Şinasi’nin Eserleri:

14   HAZIRLAYAN:  MAHMUT ENES ÖZEN  214 11/AC  MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ DENİZLİ


"  1876'da İstanbul'da doğdu.  Fatih Rüştiyesi, Vefa İdadisi, Hukuk Mektebi öğre­nimlerinden sonra, İdare Hukuku ve Devletler Hukuku öğretmenliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları