Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ETİKETİK «Neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu ya da ilkeler topluluğudur.» «Herhangi bir eylemin kabul edilebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ETİKETİK «Neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu ya da ilkeler topluluğudur.» «Herhangi bir eylemin kabul edilebilir."— Sunum transkripti:

1

2 ETİKETİK «Neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu ya da ilkeler topluluğudur.» «Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlerdir.» «Neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu ya da ilkeler topluluğudur.» «Herhangi bir eylemin kabul edilebilir bir biçimde gerçekleşmesini sağlayan temel kurallar ya da değişkenlerdir.» Tanım

3 ETİK – AHLAK İLİŞKİSİ Etik, insanların birbirleriyle ilişkilerinde yol gösterici davranış kurallarına dayalı bir sistemdir ve hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içermektedir. Ahlakı ise, çoğu zaman dini inançlarımızın bir parçası olan kurallardan hareket etmekte, dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır. Etik ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; ahlak göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir. Etik, insanların birbirleriyle ilişkilerinde yol gösterici davranış kurallarına dayalı bir sistemdir ve hukuka, düşünmeye ve felsefeye dayalı davranış ilkelerini içermektedir. Ahlakı ise, çoğu zaman dini inançlarımızın bir parçası olan kurallardan hareket etmekte, dini inançlara göre uyulması gereken kurallar bütününü kapsamaktadır. Etik ilkeleri evrensel ve herkes için geçerliliği olan bir özellik taşırken; ahlak göreceli, töresel ve toplumdan topluma değişen bir nitelik göstermektedir.

4

5 TIBBİ DEONTOLOJİ NİZANNAMESİ (1960) Ayrım yapmadan sağlığa ve özel yaşama saygılı olma, Hastanın sırrını saklama (mahremiyet ilkesi-yasal…), Kullanılan hasta bilgisinde hasta kimliğini koruma, Bilgilendirme ve uygulamalar için hasta onayı alma, Meslek bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama, Mesleğini icra ederken baskı altında olmama, vicdani kanaatine göre hareket etme, Mesleki uygulamalarına ticari yön vermeme, haksız menfaat temin etmeme, Ayrım yapmadan sağlığa ve özel yaşama saygılı olma, Hastanın sırrını saklama (mahremiyet ilkesi-yasal…), Kullanılan hasta bilgisinde hasta kimliğini koruma, Bilgilendirme ve uygulamalar için hasta onayı alma, Meslek bilgilerini kötü amaçlar için kullanmama, Mesleğini icra ederken baskı altında olmama, vicdani kanaatine göre hareket etme, Mesleki uygulamalarına ticari yön vermeme, haksız menfaat temin etmeme,

6 TIBBİ DEONTOLOJİ NİZANNAMESİ (1960) Mesleki bilgilerini uygularken işverenden ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız çalışma, Hizmet sunumunda güven, gizlilik ve eşitlik ilkelerine uyma, Testler ve tıbbi araştırmalar için hasta onayı alma, Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma, Gerektiğinde uzman görüşüne başvurma, İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve işbirliğini isteme, Mesleki bilgilerini uygularken işverenden ve işçilerden mesleki anlamda bağımsız çalışma, Hizmet sunumunda güven, gizlilik ve eşitlik ilkelerine uyma, Testler ve tıbbi araştırmalar için hasta onayı alma, Tanıda bilimsel bilgi ve teknik yeterliliğe dayanma, Gerektiğinde uzman görüşüne başvurma, İşverenin, işçilerin, sendikaların ve yetkili diğer makamların desteğini ve işbirliğini isteme,

7 MÜHENDİSLİK ETİK KURALLARI Mühendisler yalnızca tarafsız ve gerçeğe uygun resmî raporlar yayınlamalıdır. Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken en önde, toplumun sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini tutmalıdır, Mühendisler mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemelidir, Mühendisler işverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ticari ve ekonomik durumlarını gizli tutmalıdır, Mühendisler yalnızca tarafsız ve gerçeğe uygun resmî raporlar yayınlamalıdır. Mühendisler mesleki görevlerini yerine getirirken en önde, toplumun sağlığını, refahını, can ve mal güvenliğini tutmalıdır, Mühendisler mesleki konularda işveren veya müşteri ayrımı yapmadan güvenilir vekil olarak davranmalı ve taraflar arasındaki çıkar çatışmalarının içine girmemelidir, Mühendisler işverenin ve işyerinin meslek sırlarını, ticari ve ekonomik durumlarını gizli tutmalıdır,

8 MÜHENDİSLİK ETİK KURALLARI Mesleki etkinliklerini sürdürürken, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafi ayırım farkı gözetmemeli, İşyerlerindeki sağlık ve güvenliği titizlikle ve ertelemeksizin korur ve geliştirirler. Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet üretmeyi hedef ve ilke olarak kabul ederler. Mesleki bilgilerini ve kültürlerini sürekli geliştirirler, Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami özen göstererek sürdürürler. Mesleki etkinliklerini sürdürürken, din, dil, ırk, inanç, cinsiyet, coğrafi ayırım farkı gözetmemeli, İşyerlerindeki sağlık ve güvenliği titizlikle ve ertelemeksizin korur ve geliştirirler. Yalnızca yeterli oldukları alanlarda mesleki hizmet üretmeyi hedef ve ilke olarak kabul ederler. Mesleki bilgilerini ve kültürlerini sürekli geliştirirler, Mesleki etkinliklerini, tüm meslektaşlarının güvenini kazanacak bir biçimde ve mesleğin saygınlığına azami özen göstererek sürdürürler.

9


"ETİKETİK «Neyin doğru ya da yanlış olduğunu ortaya koyan davranışsal kurallar topluluğu ya da ilkeler topluluğudur.» «Herhangi bir eylemin kabul edilebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları