Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HEKİMLİK VE İNSAN HAKLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HEKİMLİK VE İNSAN HAKLARI"— Sunum transkripti:

1 HEKİMLİK VE İNSAN HAKLARI

2 HEKİMLERİN HASTALARINA KARŞI GÖREVLERİ
Hekim her hastasına güler yüzlü davranacaktır Hastaların psikolojileri değerlendirilip ona göre gerekenler yapılacaktır Hekim hastasının mali imkanlarını göz önünde tutup onu kollayacaktır Hastanın çağdaş tanı olanaklarından yararlanabilmesi için çaba gösterilecektir Hekim, hastasının kendine güven duymadığını farkederse, hastayı başka bir hekime devretmelidir

3 Prognoz hastanın kendisine veya yakınına açıklanmalıdır
Asılsız sağlık raporu veya benzeri, tıp ahlakı ile uyuşmayan istekler yerine getirilmeyecektir Hekim, bilimsel merak vb nedenlerle yapılan kontrol muayeneleri için ücret talep etmeyecektir Hastaların sırları öldükten sonra bile açıklanmayacaktır Gerekli her türlü kayıt, bildirim ve yasal işlemleri yapmak hekimlerin görevidir

4 Hekimlerin meslekleriyle ilgili bilimsel gelişmeleri izlemeleri ve uygulamaları hastalarına karşı deontolojik bir görevdir Acil durumlarda, uzmanlık alanı ne olursa olsun, ilk yardım ve tedavi uygulamak tüm hekimlerin görevidir

5 HASTA HAKLARI (Hasta Hakları Yönetmeliği)
Hizmetten genel olarak faydalanma Eşitlik içinde hizmete ulaşma Bilgilendirilme Kuruluşu seçme ve değiştirme Personeli tanıma, seçme ve değiştirme Bilgi isteme Mahremiyet Rıza ve izin

6 Tedaviyi reddetme veya durdurma
Güvenlik Dini vecibeleri yerine getirebilme Saygı görme Rahatlık Ziyaret Refakatçı bulundurma

7 Müracaat, şikayet ve dava hakkı
Sürekli hizmet Düşünce belirtme

8 HEKİMLERİN HAKLARI Hekim, acil yardım, resmi görev yada insani görev dışında, mesleki veya kişisel nedenlerle hastaya bakmayı reddedebilir Hekim mesleki veya kişisel nedenlerle tedaviyi bitirmeden hastasını bırakabilir. Ancak bu gibi durumlarda, diğer bir meslektaşın tedavi ve girişimine olanak verecek zamanı önceden göz önünde tutarak hastanın bilgilendirilmesi gerekir

9 Hastanın bırakılması durumunda, hayati tehlike veya hastanın sağlığının bozulması söz konusu ise, diğer hekimin bakımı sağlanmadan hasta bırakılamaz

10 TARTIŞMALI KONULAR Rıza bildirimi
İnsan fetüsünün araştırmalarda ve tedavide kullanılması Hastaya gerçeği söylemek Gizlilik (suçluların gizlenmesi) Ötenazi İdam cezası, işkence

11 DÜNYA TABİPLER BİRLİĞİ (Tokyo Bildirisi- 1975)
Hekim işkence vb aşağılayıcı uygulamaların yapıldığı yerlerde bulunmayacaktır Cezaevlerindeki açlık grevlerinde, kişi beslenmemenin yol açacağı zararları biliyorsa, hekim bu kişiyi damardan beslemeyecektir. Hükümlünün muhakeme yeteneğinin yerinde olduğu, bağımsız bir hekim tarafından da onaylanmış olmalıdır

12 Dünya Tabipler Birliği, işkence vb aşağılayıcı işlemlere göz yummadıkları için karşılaşabilecekleri tehdit ve baskılara karşı hekimleri ve ailelerini destekleyecektir


"HEKİMLİK VE İNSAN HAKLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları