Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Davranış Kritik Ödül r δ Pekiştirmeli Öğrenme Eğitilen Sistem Ortam Değer Atama Hatırlatma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Davranış Kritik Ödül r δ Pekiştirmeli Öğrenme Eğitilen Sistem Ortam Değer Atama Hatırlatma."— Sunum transkripti:

1 davranış Kritik Ödül r δ Pekiştirmeli Öğrenme Eğitilen Sistem Ortam Değer Atama Hatırlatma

2 Psikoloji açısından Pekiştirmeli öğrenme Biz kararlarımızı nasıl veriyoruz? Verdiğimiz kararlar daha sonraki davranışlarımızı nasıl etkiliyor? Verdiğimiz kararların sonuçları öğrenmemizi sağlıyor mu?

3 Şartlanma-Pekiştirmeli öğrenme İlişkilendirme (association): O 1 T 1 O 2 T 2 O 1 T 2 Klasik Şartlanma Throndike’nin Yasası: U 1 Te 1 U 1 Te 1 U 2 Te 2 U 2 Te 2 Etkin Şartlanma δ

4 Psikolojide pekiştirmeli öğrenme Of several responses made to the same situation, those which are accompanied or closely followed by satisfaction to the animal will, other things being equal, be more firmly connected with the situation, so that, when it recurs, they will be more likely to recur; those which are accompanied or closely followed by discomfort to the animal will, other things being equal, have their connections with that situation weakened, so that, when it recurs, they will be less likely to occur. The greater the satisfaction or discomfort, the greater the strengthening or weakening of the bond. (Thorndike, 1911, p. 244)

5 Psikolojide pekiştirmeli öğrenme Throndike (1898): uyaran-yanıt ilişkilendirmesi (stimulus-response association) Skinner (1938): davranışsal düzenleme (behavioral regulation)

6 Nörobilim açısından Pekiştirmeli öğrenme Beyindeki hangi bölgeler yer alıyor? Bu bölgelerin birbirleriyle bağlantıları neler? Bağlantıları etkileyen mekanizmalar neler?

7

8 Pekiştirmeli öğrenmede yer alan nöral yapılar Anterior Cingulate/ Medial orbitofrontal Korteks KORTEKS THALAMUS BASAL GANGLIA BG Ventral Pallidum Ventral Striatum Subtalamik çekirdek Korteks Limbik Çevrim Alexander et.al. Progrss in Brain Research, 1990.

9 Pekiştirmeli öğrenmede yer alan nöral yapılar Dorsolateral Prefrontal Korteks (DLPFC)/Lateral orbitofrontal Korteks (LOFC) KORTEKS THALAMUS BASAL GANGLIA BG Globus Pallidus externa (GPe) Caudate Subtalamik çekirdek Korteks BG Substantia Nigra pars reticulata (SNr)/ Globus Pallidus interna (GPi) Prefrontal Çevrimler Alexander et.al. Progrss in Brain Research, 1990.

10 Pekiştirmeli öğrenmede yer alan nöral yapılar Supplementary motor alan (SMA) / Premotor korteks (PMC)/Motor korteks (MC) KORTEKS THALAMUS BASAL GANGLIA BG Globus Pallidus externa (GPe) Putamen Subtalamik çekirdek Beyin kökü/omurga BG Substantia Nigra pars reticulata (SNr)/ Globus Pallidus interna (GPi) Motor Çevrim Alexander et.al. Progrss in Brain Research, 1990.

11 Haber, N.S. et.al. The journal of neuroscience, 2000. http://thebrain.mcgill.ca/

12 Makina öğrenmesinde pekiştirmeli öğrenme (Machine learning) Ortamdaki belirsizliğe rağmen bir amaca erişmek için aktif karar veren bir aracının ortamla ilişkisi inceleniyor. Aracı davranışlarını seçerken yararlanma-arama ikilemi ile yüzleşir. (exploit-explore) Pekiştirmeli öğrenme sistemi: π yaklaşım (policy) r ödül fonksiyonu (reward function) Q π, V π değer fonksiyonu (value function) s ortam modeli

13 Makina öğrenmesinde pekiştirmeli öğrenme öğrenen, karar veren aracı etkileşim içinde olduğu ortam amaç: π * optimal yaklaşımı bulmak davranış a t Aracı Ortam r t+1 s t+1 durum ödül s t r t

14 Makina öğrenmesinde pekiştirmeli öğrenme

15

16 Bir Pekiştirmeli öğrenme metodu: Dinamik programlama ortam modeli : Markov karar işlevi (Markov Decision Process (MDP)) ● yaklaşım belirleme : ardışıl

17 Bir Pekiştirmeli öğrenme metodu: Dinamik programlama ● yaklaşım iyileştirme : ● yaklaşım:

18 Bir pekiştirmeli öğrenme metodu: Zamansal fark Monte Carlo metoduna benziyor: ortamın tam modeline gereksinimi yok Dinamik programlamaya benziyor: en son çıktıyı beklemeden güncelleme yapabiliyor ● Yaklaşımla: Sarsa yaklaşım ötesinde: Q-öğrenme (Q-learning) ● Aktör-Kritik

19 Bir zamansal fark metodu: Aktör-kritik davranış durum Davranış belirleme Değer Atama Ortam Aktör Kritik Ödül r δ

20 Bir Zamansal fark metodu: Aktör-kritik

21 Biliş bilim ne ile ilgileniyor? Davranışsal: girişe karşılık gelen çıkış ne? Fonksiyonel: çıkış nasıl oluşuyor? Fiziksel: çıkışı ne üretiyor? Pekiştirmeli öğrenmeye ilişkin biliş bilimde bir uygulama

22 Pekiştirmeli öğrenme için geliştirilecek bir hesaplamalı modelde nelere dikkat edilmeli? Davranışsal: uyaran yanıt yanıt ödül/ceza ödül yararlan (exploit) ceza ara (explore) Fonksiyonel: geçmişi değerlendir beklenti oluştur Fiziksel: nöral yapıların/bağlantıların özelikleri

23 Pekiştirmeli öğrenme için önerilen bazı hesaplamalı modeller Barto & Sutton & Anderson (1983) makina öğrenmesi TD (temporal difference) Schultz & Dayan & Montague (1997) Kritik,TD Kritik: VTA Suri & Scultz (1998) Aktör-Kritik, TD Kritik: nigrostriatal dopamin nöronları Aktör: Striatum

24 Bir pekiştirmeli öğrenme metodu: Zamansal fark (Temporal Difference(TD) ) Gelecekteki ödülü öngörme t anındaki öngörü t+1 anındaki öngörü Hata Barto, A.G. IEEE,Syst. Man&Cyber.1983

25 Canlılarda pekiştirmeli öğrenme için aktör-kritik Suri R.E. & W. Shultz, Exp. Brain Res., 1998 Zamansal gösterim r(t)δ(t) davranış uyaran

26 Canlılarda pekiştirmeli öğrenme için aktör-kritik CORTEKS STR GPi/SNr STN TALAMUS Lateral ve orbito-frontal PFC MFC VENTRAL DORSAL nucleus accumben s olfactory tube caudate putamen VTA SNc Ventralis anterior Medio dorsal nucleus Ventral pallidum

27 kritik Davranış seçici- Aktör A 1 B 2 C 3 ödül Davranış değerlendirici ödül r davranış δ Uyaran I

28 Modelin gerçekleştirilmesine ilişkin bir deneme ve öğrenme ile değiştirilecek

29 Güncelleme terimleri

30 Modelin gerçekleştirilmesine ilişkin bir deneme

31

32

33

34 Ardışıl eşleştirme ödevi ● Amaç: Bir dizi öğrenmek A 1 B 2 C 3 ● Yöntem: 1) U 1 = C Te 1 = 3 U 1 Te 1 ödül 2) U 2 = B Te 2 = 2 U 2 Te 2 U 1 Te 1 ödül 3) U 3 = A Te 3 = 1 U 3 Te 3 U 2 Te 2 U 1 Te 1 ödül


"Davranış Kritik Ödül r δ Pekiştirmeli Öğrenme Eğitilen Sistem Ortam Değer Atama Hatırlatma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları