Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ERASMUS + Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2014 Yılı İlk Toplantısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ERASMUS + Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2014 Yılı İlk Toplantısı."— Sunum transkripti:

1 ERASMUS + Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2014 Yılı İlk Toplantısı Bilecik Valiliği Avrupa Birliği Projeler Koordinasyon Merkezi

2 TÜRKİYE ULUSAL AJANSI Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği’nin eğitim ve gençlik alanındaki programlarının Türkiye’de yürütülmesinden sorumlu kuruluş olarak 2003 yılında kurulmuştur. 2011 yılından itibaren Avrupa Birliği Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olarak çalışmalarına devam etmektedir. Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları kapsamında eğitim ve kişisel gelişim temelli projelere ve bireysel faaliyetlere hibe desteği sağlayan bir kurumdur. Programlar, her yaştan ve her kesimden vatandaşlarımıza açıktır.

3

4 Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları (2007-2013) Hayatboyu Öğrenme Programları * Comenius (Okul Eğitimi) * Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim) * Erasmus (Yükseköğretim) * Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) Gençlik Programları 13-30 yaş arası tüm gençleri kapsayan ve gençlerin Avrupa vatandaşlığı, aktif vatandaşlık bilincini, kişisel gelişimlerini ve girişimciliğini teşvik eden programlardır.

5 Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları kapsamında; 100.000’in üzerinde proje başvurusu alınmıştır. Yaklaşık 25.000 projeye destek sağlanmıştır. 370.000’den fazla vatandaşımız programlardan yararlanmıştır. Kişiler ve kurumlar için 630 Milyon Avro hibe desteği sağlanmıştır.

6 Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa’da 34 program ülkesi arasında; Bütçe büyüklüğü açısından Almanya ve Fransa’nın ardından en büyük bütçeye sahip 3. ulusal ajanstır. Sunulan proje adedi açısından ise Avrupa’da 1. sıradadır.

7 Erasmus+ Programı’na bu adın verilmesindeki ana sebep,kamuoyunda daha fazla tanınan, yurtdışında eğitim ve Avrupa işbirliği ile güçlü bir şekilde özdeşleştirilen önceki Erasmus programının bilinirliğinden faydalanmaktır. NEDEN ERASMUS ? + ? Programın sürdürülebilirliğini ifade etmektedir.

8  Avrupa’nın hem şimdi karşılaştığı hem de gelecek on yılda karşılaşacağı temel sorunların üstesinden gelmeye yardım edecek bir enstrüman  Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanları, Avrupa ülkelerini etkileyen sosyo-ekonomik krizi aşmak, büyüme ve istihdamı desteklemek ve sosyal eşitlik ve içermeyi teşvik etmek adına Avrupa 2020 stratejisinin anahtar faktörleri olarak düzenlenmiştir.  Bu çerçevede; Erasmus+, AB’nin 2014-2020 dönemi için eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarındaki Programıdır. Niçin Yeni Bir Program?

9 Ekonomik kriz ve yüksek genç işsizliği oranı Düşük mezun istihdamı (boş pozisyonlara rağmen) Nitelikli iş gücüne artan ihtiyaç Eğitimin uluslararasılaşması ve rekabetin artması Öğrenme seçenekleri ve Bilgi İletişim Teknolojileri potansiyelinin genişlemesi Örgün, yaygın ve sargın eğitimin tamamlayıcı özellikleri İş dünyası ile daha yakın işbirliği ihtiyacı Erasmus+: İhtiyaçlar Avrupa 2020 hedefleri doğrultusunda; Yüksek öğrenime katılım oranının %32’den %40’a çıkarılması Erken okul terklerinin %14’ten %10’un altına çekilmesi

10  Eğitim, gençlik ve spor alanında faaliyeti olan kurum/kuruluşlar  İşletmeler  Eğitim çalışanları  Örgün eğitim öğrencileri  Yetişkin eğitimi öğrenicileri  Gençler  Gençlik çalışanları Erasmus+ Hedef Kitlesi

11  Bireyler  Öğrenciler  Stajyerler  Gönüllüler Program Ülkelerinde yerleşik olmak zorundadırlar  Öğretmenler  Akademisyenler  Çıraklar  7 den 70 e herkese ulaşabilecek bir program.

12  28 Avrupa Birliği üyesi ülke  4 EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Birliği) üyesi ülke: İsviçre, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç  2 AB adayı ülke: Türkiye ve Makedonya  Program Üyesi toplam 34 ülke  Ortak Ülkeler Hangi Ülkelerde Uygulanacak?

13 ORTAK ÜLKELER  Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Moldova,Ukrayna  Cezayir, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Libya, Fas, Filistin, Suriye,Tunus  Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Sırbistan  Rusya

14 Erasmus+: Önemli Özellikleri  Yeterliliklerin ve becerilerin tanınması ve doğrulanması  Proje Sonuçlarının yaygınlaştırılması ve kullanılması  Uluslararası boyut (yükseköğretim ve gençlik alanında AB’ye komşu Ortak Ülkelerle proje geliştirilmesi)  Açık erişim  Çok dillilik ( dil yeterliliği şart değildir ancak dil gelişimi ölçülmektedir)  Eşitlik ve sosyal içerme ( engellik,ekonomik ve kültürel engeller, sağlık ve sosyal engeller )  Katılımcıların korunması ve güvenliği (sağlık&güvenlik sigortası) Ücretsiz Avrupa Sağlık Sigortası Kartı

15 7 farklı programın tek çatı altında birleştirilmesi, Daha basit başvuru ve uygulama koşulları, Bireysel başvuru yerine bireyler adına tüzel kişilik üzerinden başvuru, (katılımcı-katılımcı kurum/kuruluş) Ortaklık faaliyetlerinde çıktı odaklı bir kurgu ve bütçelendirme Neler Değişti?

16 Hayatboyu Öğrenme Programı Gençlik Programı Uluslararası Yükseköğretim Programı Erasmus * Mundus * Tempus * Alfa * Edulink * İkitaraflı Program 1. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği 3 Ana Eylem 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği 3. Politika Reformlarının Desteklenmesi Spor Jean Monnet Faaliyetleri 2007-2013 Dönemi Erasmus + Dönemi

17 ERASMUS+ 1. Bireysel Öğrenme Hareketlikleri Eğitim ve Gençlik Alanındaki Hareketlilik Projeleri Geniş Katılımlı Avrupa Gönüllü Hizmeti Organizasyonları Ortak Master Derecesi Master Öğrencisi Kredi Garantisi 2. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi İçin İşbirliği Stratejik Ortaklıklar Bilgi Ortaklıkları Sektörel Beceri Ortaklıkları Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme 3. Politika Reformlarına Destek Yapılandırılmış Diyalog : Gençlerle Gençlik Alanındaki Karar Alıcıların Buluşmaları Spor İşbirliği Ortaklıkları Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri Jean Monnet Faaliyetleri Jean Monnet Modülleri Jean Monnet Kürsü Başkanlıkları Jean Monnet Mükemmeliyet Merkezi Jean Monnet’nin Kurum ve Derneklere Yönelik Desteği Jean Monnet Ağları Jean Monnet Projeleri İşaretli olan destek türleri Merkezi Projelerdir. Başvuruları doğrudan Brüksel’deki Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı’na yapılır.

18 Toplam bütçe: tutarında finansal çerçeveye sahiptir. 4 Milyon Avrupalı için yurtdışında –eğitim alma, –iş deneyimi kazanma ve –gönüllü olma fırsatı % 40 artış Erasmus+ Bütçesi ve Rakamsal Hedef 14,774 Milyar €

19 Teşekkürler. Daha Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.ua.gov.tr/programlar/erasmus-programı


"ERASMUS + Avrupa Birliği Eğitim, Öğretim, Gençlik ve Spor Programı 2014-2020 Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu 2014 Yılı İlk Toplantısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları