Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU: TASARRUF TEDBİRLERİ ve HİZMETTE VERİMLİLİK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU: TASARRUF TEDBİRLERİ ve HİZMETTE VERİMLİLİK"— Sunum transkripti:

1 KONU: TASARRUF TEDBİRLERİ ve HİZMETTE VERİMLİLİK
TEMEL EĞİTİM KURSU KONU: TASARRUF TEDBİRLERİ ve HİZMETTE VERİMLİLİK

2 Tasarruf Tedbirleri ve Hizmette Verimlilik.
KONULAR: 1.Tasarrufun önemi ve gerekliliği, 2.Tasarruf alanları. a.Yakıtta, b.Zamanda c.Suda, d.Kırtasiyede, 3.Tasarrufun kişi ve toplum hayatındaki rolü. 4.İnançlarımız ve geleneklerimizde tasarrufun yeri.

3 Tasarruf Tedbirleri ve Hizmette Verimlilik
AMAÇ: Tasarrufun toplumun kalkınmasındaki önemini kavrayabilme DAVRANIŞLAR: 1-Tasarruf konusunda kişinin kendine düşen görevlerini açıklama, 2-Tasarrufun ülke ekonomisine verdiği faydalar, 3-Savurganlığın ülke ekonomisine verdiği zararlar, 4-İnançlarımız ve geleneklerimizdeki tasarruf anlayışının toplum kalkınmasındaki rolü

4 Tasarruf Tedbirleri ve Hizmette Verimlilik
Tasarruf ilkelerini yerinde uygulayabilme, DAVRANIŞLAR: 1-İşe başlamadan önce çalışma planı yapma, 2-Elektrik, su, yakıt, zaman gibi kaynakları yerinde kullanma, 3-Kırtasiye araç ve gereçlerini amaca uygun kullanma, 4-Haberleşme araçlarını usulüne uygun kullanma,

5 ÖĞRETİM SÜRECİ 1-Dikkatin tasarrufun önemi üzerine çekilmesi,
2-Savurganlığın bireye ve ülke ekonomisine verdiği zararlar, 3-Hangi alanda tasarruf yapılacağının listelendirilmesi, 4-İnanç ve geleneklerimizde tasarrufların örneklendirilmesi,

6 ÖĞRETİM SÜRECİ 5-Gelenek ve görenek,inançlarımızla ilgili atasözü vecize ve terimlerin listelendirilmesi, 6-Tasarruf yapan kişi ve kuruluşların örneklendirilmesi, 7-Tasarruf konusunda kişinin yapması gerekenlerin önemine dikkat çekilmesi 8-Tasarrufların ülke ekonomisine olan faydalarının listelendirilmesi 9-Planlı çalışmanın faydalarının belirtilmesi 10-Aile ve işlerinde yapılan tasarrufları örnekleme,

7 DEĞERLENDİRME 1-Planlı çalışmanın faydaları nelerdir?
2-Doğal kaynaklarımızda tasarrufun önemi nedir? 3-Doğal kaynaklarımızın kullanımında savurganlığın zararlarını belirtiniz 4-Tasarrufun aile ve toplum kalkınmasındaki önemi anlatınız 5-Ailede ve iş yerinde ne gibi tasarruflar yapılabilir? 6-İnanç ve geleneklerimizde tasarrufun önemini anlatınız

8 TASARRUF TEDBİRİ İLKELERİ
Kamu kurum ve kuruluşlarında; Çalışanların yetki ve sorumlulukları belirlenmeli, Hayata geçirilecek projeler planlı olmalı, iş takvimi belirlenmeli, Yapacakları hizmetleri daha ekonomik, daha mükemmel nasıl yapmalı? Bunu araştırmalı.

9 TASARRUF TEDBİRİ İLKELERİ
Tasarruf tedbirleri konusunda personele HİE yapılmalı Yöneticiler hizmetleri aksatmadan tasarruf sağlamayı ön planda tutmalı, Çeşitli malzeme araç-gereç ve hizmetlerin daha sağlam, kullanışlı ve daha ucuz temin edilmesi hususunda azami gayret göstermeli.

10 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Tasarruf ilkelerine uymayanlar veya aksine davrananlara ilgili mevzuata göre uygulatmak, Tasarruf tedbiri ve maliyetin düşürülmesi konusunda buluş yapanları ödüllendirmek, Tasarruf tedbiri koordinasyonu sağlamak,

11 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Mevcut ekonomik, fiziki ve insan gücü kaynaklarını en iyi şekilde kullanmak, Yakıt, su ve elektrik kullanımında israfı önleyici her türlü tedbiri almak, bakımını yapmak, Tüketim Malzemelerinin (yakıt, su vb.) depolanması, dağıtımı vb. esnasında bozulmalarını önleyecek tedbirleri almak,

12 YÖNETİCİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI
Alınan tasarruf tedbirleri ve uygulama sonuçlarına ait raporları değerlendirmek, Yıllık olarak hazırlanacak çalışma programlarında tasarruf tedbirlerine yer vermek.

13 ÇALIŞAN PERSONELİN SORUMLULUKLARI
Kendilerine verilen görevleri tasarruf ilkelerine uygun şekilde zamanında ve eksiksiz yapmak, Her çeşit araç-gereci iyi muhafaza etmek, bakımını yapmak, Sarf malzemelerinin kullanımında tasarruflu hareket etmek,

14 GENEL TASARRUF TEDBİRLERİ
Elektrik kullanımında, Su kullanımında, Zamanı kullanmada, Sıvı ve katı yakıt sarfı esnasında.

15 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Gereksiz yere kuruluş tanıtma levhaları elektrikle aydınlatmalı olarak yapılmamalı. Tesisatta topraklama hattı bulundurulmalı, Elektrikli malzemelere ıslak elle dokunulmamalı, üzerine ıslak malzeme konulmamalı.

16 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Elektrikli aletlerin bakımı bilir kişi tarafından yapılmalı, Kullanılmayan elektrikli malzemeler ve yanan ampuller söndürülmeli. Ampuller uygun yükseklikte ve güçte olmalı

17 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Gündüz çalışma yerleri dışındaki (ambar, depo vb.) yerler gereksiz aydınlatılmamalı, Çok ampullü ve avize tipi aydınlatma yapılmamalıdır, Gece güvenlik amacıyla yapılan aydınlatmalarda floresan ampul kullanılmalı,

18 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Aydınlatmada, akkor lamba yerine fluoresan ampul kullanmak Türkiye genelinde ayda 1 milyar 120 milyon kWh’lık bir tasarruf anlamına geliyor.

19 ELEKTRİK KULLANIMINDA TASARRUF TEDBİRLERİ
Isıtmada Uygulanacak Tedbirler: Ülkemizde, elektrik enerjisinin çok pahalıya mal olduğu düşünüldüğünde, elektriğin ısıtma aracı olarak iktisatlı kullanılması tasarruf tedbirlerine katkı sağlayacaktır.

20 BİNA ISITILMASINDA TEDBİRLER
Çift cam kullanılmalı, Bina ısındıktan sonra kalorifer kısılmalı, Kaloriferli tesislerde gerekli olmadıkça sistemin suyu boşaltılmamalı, Kullanılacak yakıt uygun yerde depolanmalı,

21 BİNA ISITILMASINDA TEDBİRLER
Bakımları teknik personele yaptırılmalı, Kalorifer yakmakla görevli personel eğitimli ve sertifikalı olmalı, Her yıl kalorifer tesisatı, soba boruları ve bacalar temizletilmeli,

22 KATI YAKIT KULLANIMINDA TEDBİRLER
İhtiyaçtan fazla veya az, odun ve kömür alınmamalı, Kapalı yerde depolanmalı, İlk giren yakıt önce kullanılmalı, Taşırken dökülmemeli, Soba yakılmasında gaz ve benzin kullanılmamalı, talimata uygun yakılmalı.

23 SU KULLANIMINDA TEDBİRLER
Musluk ve vanalar sürekli kontrol edilmeli, Bozuk olanlar tamir edilmeli, Gereken bakım ve kontrolleri yapılmalı, Bina, araç-gereç ve bahçe sulamada israftan kaçınmalı, SANİYEDE BİR DAMLA BOŞA AKAN SU, YILDA TONLARCA SUYA BEDELDİR.

24 İLETİŞİM VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER
Evrak kurye ve dağıtıcılarla gönderilmeli, Yazılar kısa sürede cevaplanmalı, Telefon amaç dışı kullanılmamalı, Telefon görüşmeleri kısa olmalı,

25 İLETİŞİM VE HABERLEŞME HİZMETLERİNDE TEDBİRLER
Yazışma ile mümkün olan haberleşmede ayrıca telefon kullanılmamalı, Telgraflar en az sözcükle anlatılacak şekilde olmalı, Telefon ücretleri merkeze düzenli olarak her ay gönderilmelidir.

26 YAZI VE TEKSİR İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER
Kağıt ve kırtasiye tüketimi en aza indirilmeli, Yazılar 2 nüsha yazılmalı, Yazılar önce taslak olarak hazırlanmalı, Gerekirse teksirler kağıdın çift yüzüne basılmalı, Yazışmalarda pahalı kağıt kullanılmamalı,

27 YAZI VE TEKSİR İŞLERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER
Gereksiz süs ve gösterişten kaçınılmalı, Gerekli olmayan yazılar çıktı olarak alınmamalı, Daktilo, yazı, teksir, bilgisayar gibi araçların bakımı zamanında yaptırılmalı.


"KONU: TASARRUF TEDBİRLERİ ve HİZMETTE VERİMLİLİK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları