Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞANLARI PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ &AMAÇLARI T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞANLARI PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ &AMAÇLARI T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 YENİŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞANLARI PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ &AMAÇLARI T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2 Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 62 okul ve kurumlarda 2448 çalışanın (eğitim öğretim hizmetleri): Objektif, somut, şeffaf ve hakkaniyet çerçevesinde ödüllendirilmesi için hazırlanan bir projedir. (657 DMK :122 Madde’’ …..hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara ….. başarı belgesi verilebilir.‘’ hükmü amirdir. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

3 BAŞARI KRİTERLERİMİZİN MADDELERİ VE AMAÇLARI (Toplam Kriter Sayısı:37) Her kriterin puan değeri farklı olup toplamda 10 Puan alan çalışana Başarı Belgesi verilir. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

4 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 1 Kendi alanında veya eğitim bilimleri alanında bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş yönetici/öğretmen olmak. 10 AMAÇ Okul/Kurumlardaki bilimsel çalışmaları, personelin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

5 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 2 Kendi alanında veya eğitim bilimleri alanında bilimsel nitelikte makalesi, yurt içi veya yurt dışı hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış veya Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen kongre ve sempozyumlarda bildiri sunmuş yönetici/öğretmen olmak. *Makale 5 **Bildiri2 AMAÇ Okul/Kurumlardaki bilimsel çalışmaları, personelin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemek ve teşvik etmek. *Her bir makale 5 puan. En fazla 2 makale teklif edilebilir. **Her bir bildiri 2 puan. En fazla 5 bildiri teklif edilebilir. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

6 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 3 Değerlendirme yapılan eğitim-öğretim yılında olmak üzere Patent ve Telif Hakkına sahip çalışma yapan yönetici/öğretmen olmak. 10 AMAÇ Okul/Kurumlardaki bilimsel çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

7 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 4Doktora Eğitimini tamamlamış yönetici/öğretmen olmak.10 AMAÇ Yönetici veya öğretmenlerin hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki gelişimlerini desteklemek ve teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

8 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 5 Tezli Yüksek Lisansını tamamlamış yönetici/öğretmen olmak.10 Tezsiz Yüksek Lisansını tamamlamış yönetici/öğretmen olmak.5 AMAÇ Yönetici/öğretmen hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki gelişimlerini desteklemek ve teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

9 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 6 Son beş yılda YDS ve dengi sınavlarda en az 50 puan almış yönetici/öğretmen olmak. (Yabancı dil öğretmenleri hariç) 5 Branşı yabancı dil olan yönetici/öğretmenlerden son beş yılda YDS ve dengi sınavlarda (A) düzeyinde puan almış olmak. 5 AMAÇ Yönetici/öğretmenlerin yabancı dil öğrenmelerini ve geliştirmelerini teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

10 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 7 İkinci Lisans eğitimini tamamlayan yönetici/öğretmen olmak. (Haziran 2015 sonrası mezunlar) 5 AMAÇ Yönetici/öğretmenlerin hayat boyu öğrenme kapsamında mesleki veya kişisel gelişimlerini desteklemek ve teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

11 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 8 Eğitim-Öğretim programı hazırlama, geliştirme ve modül yazma komisyon çalışmalarına katılmış yönetici/öğretmen olmak. (Bakanlık Onaylı) 3 AMAÇ Uygulamanın içerisinde olan yönetici ve öğretmenleri programın hazırlanma sürecine katılımlarını teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

12 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 9 Eğitim-öğretim yılı içerisinde mahalli veya merkezi hizmet içi eğitime katılan kursiyer, eğitim görevlisi veya yönetici/öğretmen olmak. (En fazla 5 etkinlik) 2x5 AMAÇ Yönetici/öğretmenlerin mesleki becerilerini arttırmak amacıyla hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek. * * Bakanlıkça ve Milli Eğitim Müdürlüklerince zorunlu tutulan hizmet içi eğitimler hariç – (İlk Yardım, Okul Sağlığı, Topyekûn Sivil Savunma Seminerleri vb.) PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

13 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 10 Evde ve hastanede eğitim hizmetleri yönergesine göre en az bir dönem boyunca okula gidemeyecek durumda olan öğrencilere ilçe özel eğitim hizmetleri kurulu kararıyla eğitim veren öğretmen olmak. 5 AMAÇ Herhangi bir sağlık probleminden dolayı okula gidemeyen öğrencilerin eğitim öğretimden kopmamalarını sağlamak için yönetici ve öğretmenleri bu konuda teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

14 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 11 *Bir önceki yıla göre öğrenci başına devamsızlığı azaltan okulun sınıf rehber öğretmeni/rehber öğretmeni/yöneticisi olmak. 3 AMAÇ Devamsızlığı azaltarak, okul içerisinde konu ile ilgili duyarlılık oluşturmak. * * Örnek: Bir önceki yıl 5,0 gün/öğrenci iken bu yıl 4.0 gün/öğrenci olması gibi PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

15 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 12 Dyned uygulamaları yıl sonu değerlendirmesinde ilçe derecesi elde eden okulun ilgili müdürü/yöneticisi/öğretmeni olmak. 5 AMAÇ Dyned sistemine katılımı arttırmak suretiyle öğrencilerin yabancı dil dersindeki niteliklerini arttırmak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

16 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 13 Dyned uygulamaları yıl sonu değerlendirmesinde il derecesi elde eden okulun ilgili müdürü/yöneticisi/öğretmeniolmak. 10 AMAÇ Dyned sistemine katılımı arttırmak suretiyle öğrencilerin yabancı dil dersindeki niteliklerini arttırmak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

17 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 14 *Öğrenciye olumlu davranış kazandırmak amacıyla proje hazırlayıp en az 4 ay süreyle uygulayan ve sonuçlandıran yönetici /öğretmen olmak. (Kaymakamlık onaylı) 10 AMAÇ İlçemizde sosyal sorumluluk çerçevesinde yerel proje kültürünün oluşması amacıyla yönetici/öğretmenlerimizi proje hazırlama konusunda desteklemek ve teşvik etmek. * Karakter eğitimi, değerler eğitimi, sosyal sorumluluk vb. İlk 1 ay içerisinde proje revize edilebilir. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

18 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 15 Eğitim –öğretim faaliyetleri dışında okulda yaygın eğitim faaliyetleri ve kurs düzenleyen ilgili yönetici/öğretmen olmak 3 AMAÇ Yönetici/öğretmenlerin okullarında yaygın eğitim faaliyetlerini teşvik etmek, vatandaşların okul imkanlarından yararlanmalarını sağlamak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

19 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 16 Yabancı misafir öğrencilere ve yetişkinlere Türkçe Kursu açan öğretmen olmak. (Yılda en az 3 kurs ) 10 AMAÇ Ülkemize gelen yabancı misafirlerin eğitim-öğretim faaliyetlerinin içerisinde olabilmeleri için gerekli olan dil kurslarının açılmasını desteklemek ve teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

20 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 17 Okumaz-yazmaz vatandaşlarımıza yılda en az 3 kurs okuma- yazma kursu açan öğretmen olmak 10 AMAÇ Okur-yazarlık oranının arttırılması için gerekli olan kursların açılmasını desteklemek ve teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

21 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 18 Okullarımızda adli denetim takibi yapılan öğrencilerimizin takibini yapan ve olumlu sonuçlandıran görevli öğretmen olmak 5 AMAÇ Adli denetim takibi yapılan öğrencilerimizin sosyal hayata uyumlarını gerçekleştirmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

22 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 19 *TEOG sınavında bir önceki yıla göre net ortalamasını okul bazında %5 arttıran okulun yöneticisi / ilgili ders öğretmeni olmak. 10 AMAÇ Okullarımızda akademik başarının yükselmesini sağlamak. *İlgili okulda sınıflar bazında kendi alanında %5 artış sağlayan ders öğretmeni teklif edilecek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

23 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 20 Merkezi sistem sınavlarında Türkiye genelinde herhangi bir alanda, ilk 1000’e giren öğrencinin okulunun yöneticisi/öğretmeni olmak. 5 AMAÇ İlçemizdeki akademik başarının arttırılmasını sağlamak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

24 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 21 *Sınıfında fiziksel engelli veya kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmen olmak. 5 AMAÇ Kaynaştırma öğrencilerimizin sosyalleşmelerini ve akademik anlamda geliştirilmelerini teşvik etmek. *Kaynaştırma öğrencisi için BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) ile belgelendirilmiş olmak PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

25 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 22 Gönüllü olarak okul gazetesi, dergisi çıkaran, okul web sayfasını düzenleyen veya güncelleyen ilgili yönetici/öğretmen olmak. 3 AMAÇ Okullarımızdaki sosyal faaliyetlerin geliştirilmesini sağlamak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

26 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 23 Bir önceki yıla göre lisanslı sporcu sayısında %10 artış sağlayan okulun Beden Eğitimi öğretmeni veya görevli öğretmeni olmak. (Faaliyete katılma şartı ile) 5 AMAÇ Sportif faaliyetlere katılan öğrenci sayısını ve lisanslı sportif etkinliklerin arttırılmasını sağlamak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

27 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 24 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri çerçevesinde görev almış personel olmak. Katılım2 Saha Ziyareti5 Türkiye Derecesi10 AMAÇ Okul/kurumlarımıza eğitim-öğretimde yenilikçilik ve yeni yaklaşımları teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

28 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 25 Okullarda Kaymakamlık onayı ile “Öneri Sistemi” kuran, bu öneriyi uygulamaya koyan ve yıl boyunca işleten ve olumlu sonuçlandıran okulun ilgili personeli olmak. 5 AMAÇ İlçemizdeki öneri sisteminin yaygınlaştırılmasını sağlamak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

29 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 26 Okul veya kurum için ulusal veya uluslararası kalite belgesi almak. 10 AMAÇ Okul/kurumlarımızı ulusal veya uluslar arası kalite standartlarına göre hizmeti teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

30 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 27 TÜBİTAK tarafından düzenlenen Ortaöğretim /Bu Benim Eserim Proje yarışmaları alanlarında bölge derecesi elde eden projelere danışmanlık yapan yönetici ve öğretmen olmak 10 *TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından desteklenen çağrılarda proje yürütücüsü olmak. AMAÇ İlçemizde nitelikli bilimsel-akademik proje kültürünün oluşturulmasını ve bunların sayılarının arttırılmasını sağlamak. * 4004, 4005, 4006, 4007 v.b PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

31 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 28 *Bilim Fuarına Proje hazırlayan öğrencilere, danışmanlık yapan öğretmen ve yönetici olmak 2 AMAÇ Düzenlenen bilim fuarlarına katılımı arttırarak öğrencileri araştırma, geliştirme ve düşünmeye sevk etmek. * * Her proje 2 puan, toplam 5 projeye kadar. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

32 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 29 *Yapılan resmi yarışmalarda derece elde eden öğrencinin veya okulun ilgili sorumlu öğretmeni/yöneticisi olmak. İl Derecesi3 Bölge Derecesi5 Ulusal/Uluslar arası Derece10 AMAÇ Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel yarışmalara katılımı arttırıp yetenekli öğrencileri keşfetmek ve yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamak. *(Sosyal, Kültürel, Sportif, Bilimsel v.b) (Özel ve ticari kurumların düzenlediği yarışmalar onay olsa dahi bu maddeye göre değerlendirilemezler.) PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

33 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 30 Öğrencilerin eseri olacak şekilde hikâye kitabı, şiir kitabı, resim sergisi, tiyatro eseri vb. etkinlik düzenleyen ve ilçe genelinde sergileyen öğretmen/yönetici olmak. 5 *Sosyal, sportif ve kültürel bir çalışma hazırlayıp okuldaki öğrencilere ve velilerine sergileyen öğretmen/yönetici olmak. 3 AMAÇ Okullarımızdaki sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin sayılarının arttırılmasını teşvik etmek. * Okul içinde öğrencilerin eğitimlerini tamamlayıcı, tiyatro, münazara, şiir yarışması, resim yarışması, matematik-fen bilgi yarışmaları düzenlemek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

34 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 31 Değerlendirme yapılan Eğitim-Öğretim yılında projesi Ulusal Ajans (AB Projeleri), Kalkınma Bakanlığı, yerel, ulusal veya uluslararası çeşitli hibe kuruluşları tarafından kabul edilmiş ve sonuçlandırılmış olan okulun proje sorumlusu öğretmen veya yönetici olmak. Koordinatör okul 10 Ortak okul5 AMAÇ Hibe programlarına yapılan başvuru sayısını arttırarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin desteklenmesini sağlamak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

35 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 32 Değerlendirme yapılan Eğitim-Öğretim yılında olmak üzere Beyaz Bayrak alınan okulda öğretmen/yönetici olmak 10 AMAÇ Okullarımızın temizlik ve hijyen konusunda belli standartlara getirilmesini sağlamak. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

36 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 33 İlimizde yöre kültürümüzün tanıtılması amacıyla derleme (mani, türkü, şiir, halk hikâyesi, tekerleme, masal, gelenek ve görenekler) çalışmaları yapan ve eser haline getiren öğretmen/yönetici olmak. 10 AMAÇ Yöre kültürümüzün tanıtılması ve korunması amacıyla yönetici/öğretmenlerimizi bu konuda çalışma yapmaya teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

37 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 34 Kaybolmaya yüz tutmuş yerel el sanatlarını geliştirmek amacıyla kaymakamlık onaylı kurs açan yönetici veya öğretmen olmak. 5 AMAÇ Kaybolmaya yüz tutmuş yerel el sanatlarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla yönetici/öğretmenlerimizi bu konuda kurs açmaya teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

38 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 35 İl, Bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde organize edilen Fuar faaliyetlerine ürün ve organizasyon boyutunda katılan okulun ilgili yöneticisi/öğretmeni olmak 5 AMAÇ Okullarımızın İl, Bölge, ulusal veya uluslararası düzeyde organize edilen Fuar faaliyetlerine katılımlarını teşvik etmek. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

39 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 36 *Herhangi bir projeye dahil olmaksızın okula yerel imkânlar ile tesis kazandıran yönetici/öğretmen olmak. 10 AMAÇ Okullarımıza halk desteği ile tesis kazandırmak konusunda yönetici/öğretmenlerimizi teşvik etmek. * Kütüphane, ek derslik, laboratuar, spor tesisi vb. 10.000 TL ve üzeri bütçeye sahip olma şartı ile. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ

40 SıraPuan Verilecek Faaliyet ve KriterlerPuan 37 Verilen hizmetin kalitesinden taviz vermeksizin okul-kurumda kullanılan su, yakıt, telefon veya elektrik giderlerinde bir önceki yıla göre %20 oranında tasarruf sağlayan proje ekibinde olmak. 10 AMAÇ Yönetici, öğretmen ve öğrencilerimize tasarruf konusunda duyarlılık kazandırmak. * Projelendirilerek, belgelere ve istatistiki bilgilere dayalı olmak şartı ile. PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PROJESİ


"YENİŞEHİR EĞİTİM ÇALIŞANLARI PERFORMANS VE ÖDÜL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ &AMAÇLARI T.C. YENİŞEHİR KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları